HISTÓRIA CSS DÚBRAVA

V roku 1763 bol v obci Dúbrava postavený starobarokový kaštieľ, ktorý vystaval rod Vercsenyiovcov. Kaštieľ začal slúžiť pre sociálne účely prvý krát v roku 1961, kedy tu vzniká Ošetrovací ústav v Dúbrave s kapacitou 95 prijímateľov sociálnej služby (vtedy zverencov), ktorého koordinátorom bol KNV v Košiciach.

V roku 1976 sa zariadenie premenováva na Ústav sociálnej starostlivosti s nezmenenou kapacitou 95 prijímateľov sociálnej služby.

Zariadenie sa v roku 1998 transformovalo na Domov sociálnych služieb s kapacitou 90 prijímateľov sociálnej služby, no potom sa z legislatívnych dôvodov jeho kapacita znížila na 75 prijímateľov sociálnej služby.

V roku 2002 prechádza DSS v súlade so zákonom o prechode kompetencií do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Zariadenie v roku 2011 prešlo ďalším transformačným procesom a dnes funguje ako Centrum sociálnych služieb Dúbrava, ktoré má dve organizačné jednotky a to: Domov sociálnych služieb s kapacitou 10 lôžok       a špecializované zariadenie s kapacitou 65 lôžok, ktoré sa špecializuje na ochorenie ktorým je schizofrénia. Zriaďovateľom CSS Dúbrava je Prešovský samosprávny kraj.