V CSS Dúbrava sa platí úhrada v Domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení v súlade so zákonom o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Výška úhrady za ubytovanie v CSS Dúbrava sa určí za užívanie podľa kategórie, či je to jednoposteľová obytná miestnosť alebo viacposteľová, s príslušenstvom, príp. bez príslušenstva.
Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnych služieb v CSS Dúbrava, ktorému sa poskytuje starostlivosť celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň a prijímateľa 2,65 €.
Za celodenné stravovanie sa považujú: raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnych diétach tri vedľajšie jedlá.
Stravná jednotka sa zvyšuje o 25% na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnych služieb v CSS Dúbrava v tomto prípade je 3,31 €.
Režijné náklady na prípravu stravy v CSS Dúbrava sú vo výške 20 % schválenej stravnej jednotky na deň na prijímateľa sociálnych služieb.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. Mesačná výška úhrady v CSS Dúbrava

Príklad č.1

Ubytovanie – dvojposteľová obytná miestnosť s podlahovou plochou do 25 m2 s príslušenstvom 7,00 x 30 = 210,00 € Stravovanie – racionálna strava 3,18 x 30 = 95,40 €

Úhrada celkom:

Príklad č.2

Ubytovanie – viac ako dvojposteľová obytná miestnosť bez príslušenstva 6,50 x 30 = 195,00 €

Stravovanie – diabetická strava 3,97 x 30 = 119,10 €

Úhrada celkom: 314,10 €