Faktúry december 2019    zverejnené 13.01.2020

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
190100003 Dodaný potravinársky tovar 387,73 € 4/2019 699/2018 Hančáková L. 02.01.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 08.01.2019
1900039 Dodané mäsové výrobky 95,90 € 1/2019 700/2018 Hančáková L. 02.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2019
1900108 Dodané hovädzie a bravčové mäso 52,90 € 1/2019 701/2018 Hančáková L. 02.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2019
MB18/030 Slávnostné občerstvenie pri ukonč. a vyhodn. roka 2018 184,70 €   152/18 Mgr. MVDr. M. Petro 02.01.2019 MB – TOP, s.r.o., Námestie slobody 4, 073 01 Sobrance, IČO 50265989 08.01.2019
157405 Dodané ovocie a zelenina 248,85 € 2/2019 2/2019 Hančáková L. 03.01.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.01.2019
1900481 Dodané hov. a bravč. mäso 129,16 € 1/2019 4/2019 Hančáková L. 04.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2019
1900395 Dodané mäsové výrobky 70,28 € 1/2019 5/2019 Hančáková L. 04.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2019
530900397 Dodané mlieko a mliečne výrobky 258,06 € 20/2018 8/2019 Hančáková L. 07.01.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 11.01.2019
20181231-36 Odvoz KBO za 12/2018 30,00 € 17/2015   08.01.2019 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 11.01.2019
4900977875 Pripojenie do VUCNET Prešov 1/2019 127,46 € 269/2011 PSK   08.01.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.01.2019
8224047967 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 15,86 € 269/2011 PSK   08.01.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.01.2019
8224047986 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riaditeľ/ 22,90 € 269/2011 PSK   08.01.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.01.2019
157419 Dodané ovocie a zelenina 178,99 € 2/2019 9/2019 Hančáková L. 08.01.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.01.2019
190100026 Dodaný potravinársky tovar 409,02 € 4/2019 13/2019 Hančáková L. 09.01.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 14.01.2019
1901051 Dodané hov. a bravč. mäso 36,00 € 1/2019 11/2019 Hančáková L. 09.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.01.2019
1901033 Dodané mäsové výrobky 76,94 € 1/2019 12/2019 Hančáková L. 09.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.01.2019
1901570 Dodané hov. a bravč. mäso 201,17 € 1/2019 16/2019 Hančáková L. 11.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.01.2019
1901607 Dodané mäsové výrobky 113,71 € 1/2019 17/2019 Hančáková L. 11.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.01.2019
3500455610 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 17,88 € 9/2014   14.01.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.01.2019
2290158016 Elektrina 310,30 € 10/2012   14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 15.01.2019
2290016358 Elektrina 1 766,16 € 10/2012   14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 15.01.2019
530901378 Dodané mlieko a mliečne výrobky 430,78 € 20/2018 21/2019 Hančáková L. 14.01.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.01.2019
157473 Dodané ovocie a zelenina 244,13 € 2/2019 23/2019 Hančáková L. 15.01.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.01.2019
23012019 Školenie – VO zákazky s nízkou hodnotou 84,00 €   Mgr. MVDr. M. Petro 15.01.2019 PROEKO, s.r.o Inštitút vzdelávania, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO 35900831 21.01.2019
201901 Školenie mzdového účtovníka – legislatívne zmeny od 1.1.2019 55,00 €   Mgr. MVDr. M. Petro 15.01.2019 Anna Cupáková, Mlynská 551/105, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO 33885567 21.01.2019
1902518 Dodané hov. a bravč. mäso 56,30 € 1/2019 25/2019 Hančáková L. 16.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.01.2019
1902434 Dodané mäsové výrobky 83,17 € 1/2019 26/2019 Hančáková L. 16.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.01.2019
190100046 Dodaný potravinársky tovar 264,62 € 4/2019 27/2019 Hančáková L. 16.01.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.01.2019
1903009 Dodané mäsové výrobky 48,30 € 1/2019 31/2019 Hančáková L. 18.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.01.2019
1903033 Dodané hov. a bravč. mäso 168,33 € 1/2019 30/2019 Hančáková L. 18.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.01.2019
2019/16 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 1/2019 10,04 € 02/S/2009   21.01.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 25.01.2019
3621803506 Nové verzie MAGMA HCM/ 1. štvrťrok 2019 25,49 € SW/OD/2010/29   21.01.2019 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 25.01.2019
219010022 RAP za rok 2018 964,51 € SPIN-283-2007/S/OvZP   21.01.2019 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 25.01.2019
219010153 Servisné práce iSPIN 1.Q/2019 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP   21.01.2019 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 25.01.2019
7039350213 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel CSS Dúbrava 121,80 € 50971   21.01.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 25.01.2019
530902339 Dodané mlieko a mliečne výrobky 511,90 € 20/2018 34/2019 Hančáková L. 21.01.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.01.2019
530902339 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 250,00 € 3/2019 35/2019 Hančáková L. 21.01.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.01.2019
157506 Dodané ovocie a zelenina 226,60 € 2/2019 36/2019 Hančáková L. 22.01.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.01.2019
1904061 Dodané mäsové výrobky 129,54 € 1/2018 38/2019 Hančáková L. 23.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.01.2019
190100065 Dodaný potravinársky tovar 414,93 € 4/2019 39/2019 Hančáková L. 23.01.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.01.2019
1904651 Dodané mäsové výrobky 31,99 € 1/2019 42/2019 Hančáková L. 25.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.01.2019
CD19001098 Dodané potraviny /údené TOFU/ 117,90 €   18/2019 Hančáková L. 25.01.2019 ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 28.01.2019
FV219005 Dodávka elektr.zásob. ohrievačov, montáž nových a demontáž starých 1 041,96 €   2/19 Mgr. MVDr. M. Petro 25.01.2019 Martin Kuzma, Voda – kovo, Štefánikova 35/6, 073 01 Sobrance, IČO 34833625 28.01.2019
1904505 Dodané hov. a bravč. mäso 106,56 € 1/2019 43/2019 Hančáková L. 25.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.01.2019
530903202 Dodané mlieko a mliečne výrobky 399,68 € 20/2018 45/2019 Hančáková L. 28.01.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.01.2019
2734/2018 Ŕočné hlásenie kvality čistených odpadových vôd 48,00 € 21/2017 /40/2017/   28.01.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 Veľký Slavkov, IČO 31714030 28.01.2019
19011 Oprava služ. mot. vozidla F Transit SV967AZ 106,34 €   3/2019 Mgr. MVDr. M. Petro 28.01.2019 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 28.01.2019
157547 Dodané ovocie a zelenina 249,30 € 2/2019 53/2019 Hančáková L. 29.01.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.01.2019
190100089 Dodaný potravinársky tovar 339,50 € 4/2019 56/2019 Hančáková L. 30.01.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 01.02.2019
1905374 Dodané mäsové výrobky 88,20 € 1/2019 55/2019 Hančáková L. 30.01.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.02.2019
1906140 Dodané hovädzie a bravčové mäso 159,37 € 1/2019 59/2019 Hančáková L. 01.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.02.2019
1905979 Dodané hovädzie a bravčové mäso 88,43 € 1/2019 60/2019 Hančáková L. 01.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.02.2019
2019000285 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 1 262,25 € 9/2019 40,41,…/2019 Hančáková L. 04.02.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 07.02.2019
20190027 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad za 1/2019 58,80 € 6/2019   04.02.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 07.02.2019
7039352112 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel CSS Dúbrava 48,76 € 50971   04.02.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 07.02.2019
530904043 Dodané mlieko a mliečne výrobky 223,19 € 20/2018 63/2019 Hančáková L. 04.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 07.02.2019
530904091 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 252,48 € 3/2019 64/2019 Hančáková L. 04.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 07.02.2019
157620 Dodané ovocie a zelenina 244,36 € 2/2019 66/2019 Hančáková L. 05.02.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.02.2019
8900983377 Pripojenie do VUCNET Prešov 2/2019 127,46 € 269/2011 PSK   05.02.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.02.2019
8226077837 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 14,72 € 269/2011 PSK   06.02.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.02.2019
20190131-36 Odvoz KBO za 1/2019 30,00 € 8/2019   06.02.2019 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 11.02.2019
190100116 Dodaný potravinársky tovar 406,68 € 4/2019 70/2019 Hančáková L. 06.02.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.02.2019
1906764 Dodané mäsové výrobky 103,49 € 1/2019 69/2019 Hančáková L. 06.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.02.2019
1906815 Dodané hov. a bravč. mäso 33,40 € 1/2019 68/2019 Hančáková L. 06.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.02.2019
20190054 Pretlačenie upchatej kanalizácie 264,00 €   5/19 Mgr. MVDr. M. Petro 07.02.2019 Inštalacentrum s.r.o., Hviezdoslavova 1364/21, 071 01 Michalovce, IČO 44695292 11.02.2019
3600013919 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 12,00 € 9/2014   08.02.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.02.2019
8226077857 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riaditeľ/ 22,58 € 269/2011 PSK   08.02.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.02.2019
1907200 Dodané mäsové výrobky 73,84 € 1/2019 72/2019 Hančáková L. 08.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2019
1907301 Dodané hov. a bravč. mäso 62,59 € 1/2019 73/2019 Hančáková L. 08.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2019
530905031 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 65,53 € 3/2019 78/2019 Hančáková L. 11.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.02.2019
157656 Dodané ovocie a zelenina 259,52 € 2/2019 80/2019 Hančáková L. 12.02.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 14.02.2019
1908063 Dodané mäsové výrobky 123,23 € 1/2019 83/2019 Hančáková L. 13.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.02.2019
1908081 Dodané hov. a bravč. mäso 53,68 € 1/2019 82/2019 Hančáková L. 13.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.02.2019
190100144 Dodaný potravinársky tovar 419,88 € 4/2019 84/2019 Hančáková L. 13.02.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 18.02.2019
2290158016 Dodaná elektrická energia 339,90 € 10/2012   14.02.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.02.2019
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 594,26 € 10/2012   14.02.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.02.2019
2019000623 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 606,26 € 9/2019 58,61,../2019 Hančáková L. 15.02.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 20.02.2019
1908571 Dodané hov. a bravč. mäso 117,81 € 1/2019 86/2019 Hančáková L. 15.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.02.2019
1908459 Dodané mäsové výrobky 44,64 € 1/2019 87/2019 Hančáková L. 15.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.02.2019
FV19039 Dodané polotovary /pirohy/ 118,80 €   Hančáková L. 18.02.2019 HANY ULIČ s.r.o., 067 67 Ulič 308, IČO 45943648 20.02.2019
530905740 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 253,58 € 3/2019 92/2019 Hančáková L. 18.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.02.2019
530905714 Dodané mlieko a mliečne výrobky 373,49 € 20/2018 91/2019 Hančáková L. 18.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.02.2019
7039354408 Nakúpené PHM do mot. vozidiel 61,45 € 50971   18.02.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 25.02.2019
157692 Dodané ovocie a zelenina 217,85 € 2/2019 Hančáková L. 19.02.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.02.2019
1909123 Dodané mäsové výrobky 74,60 € 1/2019 96/2019 Hančáková L. 20.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.02.2019
190913 Dodané hov. a bravč. mäso 64,55 € 1/2019 97/2019 Hančáková L. 20.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.02.2019
190100163 Dodaný potravinársky tovar 292,66 € 4/2019 98/2019 Hančáková L. 20.02.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.02.2019
12/2019 Nákup elektr. zásobníka vody + materiál 179,71 €   7/19 Mgr. MVDr. M. Petro 20.02.2019 SEDOT, Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina, IČO 36477893 25.02.2019
1901018 Nakúpený toner a servis. práce na PC 84,00 €   8/19 Mgr. MVDr. M. Petro 21.02.2019 Decomp, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 36497771 25.02.2019
1909702 Dodané hov. a bravč. mäso 186,99 € 1/2019 100/2019 Hančáková L. 22.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2019
1909683 Dodané mäsové výrobky 33,40 € 1/2019 101/2019 Hančáková L. 22.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2019
530906357 Dodané mlieko a mliečne výrobky 355,05 € 20/2018 105/2019 Hančáková L. 25.02.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.02.2019
157718 Dodané ovocie a zelenina 244,15 € 2/2019 107/2019 Hančáková L. 26.02.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.02.2019
1910306 Dodané mäsové výrobky 59,98 € 1/2019 109/2019 Hančáková L. 27.02.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.02.2019
190100179 Dodaný potravinársky tovar 471,73 € 4/2019 110/2019 Hančáková L. 27.02.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 04.02.2019
1910917 Dodané mäsové výrobky 45,88 € 1/2019 109/2019 Hančáková L. 01.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.03.2019
1910868 Dodané mäsové výrobky 106,33 € 1/2019 112/2019 Hančáková L. 01.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.03.2019
7039356358 Nakúpené PHM do mot. píly 19,64 € 50971   04.03.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 14.03.2019
530907169 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 224,53 € 3/2019 118/2019 Hančáková L. 04.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 07.03.2019
530907256 Dodané mlieko a mliečne výrobky 333,76 € 20/2018 117/2019 Hančáková L. 04.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 07.03.2019
20190140 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad za 2/2019 58,80 € 6/2019   04.03.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 07.03.2019
2019000810 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 530,35 € 9/2019 108,111,../2019 Hančáková L. 05.03.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 11.03.2019
157791 Dodané ovocie a zelenina 274,28 € 2/2019 120/2019 Hančáková L. 05.03.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.03.2019
2019004 Dodávka drveného kameňa na vyplnenie parkoviska 305,88 €   11/19 Mgr. MVDr. M. Petro 05.03.2019 SCORP TRADE, Michalovská 1380, 073 01 Sobrance, IČO 36580422 11.03.2019
1911469 Dodané hov. a bravč. mäso 77,01 € 1/2019 122/2019 Hančáková L. 06.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.03.2019
1911418 Dodané mäsové výrobky 59,06 € 1/2019 123/2019 Hančáková L. 06.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.03.2019
530907614 Dodané mlieko a mliečne výrobky 81,95 € 20/2018 127/2019 Hančáková L. 06.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 11.03.2019
5309077631 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 112,68 € 3/2019 126/2019 Hančáková L. 06.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 11.03.2019
190100215 Dodaný potravinársky tovar 514,69 € 4/2019 124/2019 Hančáková L. 06.03.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.03.2019
8228122332 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riaditeľ/ 23,45 € 269/2011 PSK   06.03.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.03.2019
8228167208 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 12,30 € 9/2014   06.03.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.03.2019
1900986948 Pripojenie do VUCNET Prešov 3/2019 127,46 € 269/2001 PSK   06.03.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.03.2019
8228122315 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 13,46 € 269/2011 PSK   06.03.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.03.2019
2019022836 Odvoz KBO za 2/2019 30,00 € 8/2019   06.03.2019 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 12.03.2019
20190098 Pretlačenie upchatej kanalizácie 264,00 €   5/19 Mgr. MVDr. M. Petro 08.03.2019 INŠTALA CENTRUM s. r. o., Hviezdoslavova 1364/21, 071 01 Michalovce, IČO 44695292 12.03.2019
1911849 Dodané mäsové výrobky 44,53 € 1/2019 131/2019 Hančáková L. 08.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.03.2019
1911937 Dodané hovädzie a bravčové mäso 173,61 € 1/2019 130/2019 Hančáková L. 08.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.03.2019
530908269 Dodané mlieko a mliečne výrobky 534,80 € 20/2018 134/2019 Hančáková L 11.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.03.2019
FV1916102229 Dodané nápllne do tlačiarní 86,84 €   Mgr. MVDr. M. Petro 12.03.2019 Camea Computer Systems, a.s., Sabinovská 67, 080 01 Prešov, IČO 36468924 15.03.2019
20190049 Dodanie 2ks 33kg PB náplne do kuchyne /strav. prevádzka/ 104,00 €   12/19 Mgr. MVDr. M. Petro 12.03.2019 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 15.03.2019
157838 Dodané ovocie a zelenina 282,32 € 2/2019 135/2019 Hančáková L. 12.03.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.03.2019
1912708 Dodané mäsové výrobky 67,21 € 1/2019 138/2019 Hančáková L 13.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2019
190100239 Dodaný potravinársky tovar 403,30 € 4/2019 139/2019 Hančáková L. 13.03.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 15.03.2019
19040 Oprava služ. motor. vozidla Ford Fusion SV 279 AO 291,54 €   13/19 Mgr. MVDr. M. Petro 14.03.2019 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 20.03.2019
2290158016 Dodaná elektrická energia 327,56 € 10/2012   14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.03.2019
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 364,27 € 10/2012   14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.03.2019
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 364,27 € 10/2012   14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.03.2019
1913221 Dodané mäsové výrobky 76,09 € 1/2019 143/2019 Hančáková L. 15.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.03.2019
1913133 Dodané hov. a bravč. mäso 132,17 € 1/2019 142/2019 Hančáková L. 15.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.03.2019
2019001108 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 452,00 € 9/2019 114,115,..2019 Hančáková L. 15.03.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 20.03.2019
530909139 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 104,32 € 3/2019 147/2019 Hančáková L. 18.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 22.03.2019
530909058 Dodané mlieko a mliečne výrobky 366,59 € 20/2018 146/2019 Hančáková L 18.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 22.03.2019
2019/148 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 3/2019 10,04 € 02/S/2009   18.03.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 22.03.2019
0482019 Nakúpené čistiace a hygienické potreby 295,05 € 7/2019 16/19 Mgr. MVDr. M. Petro 19.03.2019 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 22.03.2019
5919002146 Ročný prístup – verejná správa 109,98 €   17/19 Mgr. MVDr. M. Petro 19.03.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO 31592503 22.03.2019
FV19152 Dodané potraviny /tatar. pirohy/ 237,60 €   149A/2019 Hančáková L. 19.03.2019 HANY ULIČ s.r.o., 067 67 Ulič 308, IČO 45943648 22.03.2019
157891 Dodané ovocie a zelenina 274,54 € 2/2019 149/2019 Hančáková L. 19.03.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.03.2019
1913967 Dodané mäsové výrobky 80,34 € 1/2019 152/2019 Hančáková L. 20.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.03.2019
190100266 Dodaný potravinársky tovar 474,56 € 4/2019 153/2019 Hančáková L. 20.03.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.03.2019
7039358675 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel CSS Dúbrava 127,19 € 50971   20.03.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 25.03.2019
219092 Oprava elektrického zásobníka vody, demontáž a montáž nástenej sprchovej batérie a p. 225,00 €   14A/19 Mgr.MVDr. M.Petro 21.03.2019 Martin Kuzma, Voda – kovo, Štefánikova 35/6, 073 01 Sobrance, IČO 34833625 25.03.2019
1914003 Dodané hovädzie a bravčové mäso 49,39 € 1/2019 151/2019 Hančáková L. 22.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.03.2019
1914629 Dodané mäsové výrobky 83,23 € 1/2019 157/2019 Hančáková L. 22.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.03.2019
1914675 Dodané hov. a bravč. mäso 128,30 € 1/2019 156/2019 Hančáková L. 22.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.03.2019
530910195 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 347,25 € 3/2019 161/2019 Hančáková L. 25.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.03.2019
530910146 Dodané mlieko a mliečne výrobky 316,62 € 20/2018 160/2019 Hančáková L. 25.03.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.03.2019
157930 Dodané ovocie a zelenina 273,54 € 2/2019 163/2019 Hančáková L. 25.03.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.03.2019
1915235 Dodané mäsové výrobky 106,99 € 1/2019 165/2019 Hančáková L 27.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.04.2019
190100289 Dodaný potravinársky tovar 409,38 € 4/2019 166/2019 Hančáková L. 27.03.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.04.2019
1915637 Dodané hov. a bravč. mäso 114,79 € 1/2019 169/2019 Hančáková L 29.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.04.2019
1915607 Dodané mäsové výrobky 55,08 € 1/2019 170/2019 Hančáková L 29.03.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.04.2019
530911081 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 288,63 € 3/2019 174/2019 Hančáková L. 01.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 05.04.2019
530910922 Dodané mlieko a mliečne výrobky 328,30 € 20/2018 173/2019 Hančáková L. 01.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 05.04.2019
17FK/1/4/2019 Nakúpený interiér na odd. č. 4 2 110,90 €   23/19 Mgr. MVDr. M. Petro 01.04.2019 MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 1, 080 01 Prešov, prev.Humenská 43, 07101 Michalovce, IČO 51231735 05.04.2019
2019001271 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 597,90 € 9/2019 Hančáková L. 03.04.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 05.04.2019
158006 Dodané ovocie a zelenina 278,53 € 2/2019 176/2019 Hančáková L. 03.04.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.04.2019
1916464 Dodané hov. a bravč. mäso 25,56 € 1/2019 178/2019 Hančáková L. 03.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.04.2019
1916549 Dodané mäsové výrobky 60,54 € 1/2019 179/2019 Hančáková L. 03.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.04.2019
190100330 Dodaný potravinársky tovar 635,65 € 4/2019 180/2019 Hančáková L. 03.04.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 07.04.2019
2019070-P Nakúpený mat. na údržbu 248,62 €   1,4,9,../19 Mgr.MVDr. M. Petro 03.04.2019 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 07.04.2019
7039360645 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel CSS Dúbrava a údržby 151,44 € 50971   04.04.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 07.04.2019
20190331-36 Odvoz KBO za 3/2019 30,00 € 8/2019   04.04.2019 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 10.04.2019
20190380 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad za 3/2019 254,75 € 6/2019   04.04.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.04.2019
8900991132 Pripojenie do VUCNET Prešov 4/2019 127,46 € 269/2011 PSK   04.04.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.04.2019
1917031 Dodané mäsové výrobky 83,28 € 1/2019 Hančáková L. 05.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.04.2019
1917036 Dodané hov. a bravč. mäso 266,30 € 1/2019 Hančáková L. 05.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.04.2019
1917036 Výroba a dodanie nábytku /interiéru/ na odd.4 166,30 €   Mgr. MVDr. M. Petro 05.04.2019 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 10.04.2019
2019008 Výroba a dodanie kancel. nábytku /úsek EaVPaS/ 786,00 €   Mgr. MVDr. M. Petro 05.04.2019 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 10.04.2019
8230176498 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 22,86 € 269/2011 PSK   08.04.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.04.2019
8230232166 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 12,02 € 9/2014   08.04.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.04.2019
8230176478 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 14,99 € 269/2011 PSK   08.04.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.04.2019
530912015 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 10,80 € 3/2019 Hančáková L. 08.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 13.04.2019
FV19020 Revízia PB stanice plynu /str. prev./ 223,68 €   24A/19 Mgr. MVDr. M. Petro 08.04.2019 Bauteka, s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 13.04.2019
158040 Dodané ovocie a zelenina 268,46 € 2/2019 190/2019 Hančáková L. 09.04.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.04.2019
FV19154 Nakúpený 6x jed.set na odd.4 594,00 €   27/19 Mgr. MVDr. M. Petro 09.04.2019 Martin Burda – LAGÚNA ŠTÝL, Vajanského 2438/10, 069 01 Snina, IČO 34818901 15.04.2019
1917712 Dodané hovädzie a bravčové mäso 55,77 € 1/2019 193/2019 Hančáková L. 10.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.05.2019
219040004 Servisné práce iSPIN 2.Q/2019 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP   10.04.2019 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 15.04.2019
1900141 Dodaná elektr. smažiaca panva a el. varný kotol /strav. prev./ 5 832,00 € 12/2019   10.04.2019 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 15.04.2019
2290158016 Elektrina 262,61 € 10/2012   11.04.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 15.04.2019
2290016358 Elektrina 1 458,59 € 10/2012   11.04.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 15.04.2019
2019/231 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 4/2019 10,04 € 02/S/2009   12.04.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 17.04.2019
1918731 Dodané mäsové výrobky 49,93 € 1/2019 Hančáková L. 12.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.04.2019
1918648 Dodané hovädzie a bravčové mäso 103,05 € 1/2019 197/2019 Hančáková L. 12.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.04.2019
530912891 Dodané mlieko a mliečne výrobky 568,01 € 20/2018 201/2019 Hančáková L 15.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.04.2019
530912916 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 136,22 € 3/2019 202/2019 Hančáková L 15.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.04.2019
0623/2019 Technol. servis ČOV 259,68 € 21/2017 /40/2017/   15.04.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 Veľký Slavkov, IČO 31714030 18.04.2019
2621900121 Nové verzie MAGMA HCM/ 2. štvrťrok 2019 25,49 € SW/OD/2010/29   15.04.2019 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 18.04.2019
158086 Dodané ovocie a zelenina 266,15 € 2/2019 203/2019 Hančáková L. 16.04.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.04.2019
2019001616 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 536,77 € 9/2019 172,175,../2019 Hančáková L. 17.04.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 23.04.2019
1919449 Dodané hov. a bravč. mäso 194,56 € 1/2019 205/2019 Hančáková L. 17.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.04.2019
1919449 Dodané mäsové výrobky 76,44 € 1/2019 206/2019 Hančáková L. 17.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.04.2019
190100390 Dodaný potravinársky tovar 546,84 € 4/2019 208/2019 Hančáková L. 17.04.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 23.04.2019
190100393 Dodaný potravinársky tovar 240,50 € 4/2019 209/2019 Hančáková L. 17.04.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 23.04.2019
7039362989 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel CSS Dúbrava a údržby 147,60 € 50971   18.04.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 23.04.2019
3291806377 Nakúpené stravné lístky 2 545,92 €   30/19 Mgr. MVDr. Marián Petro 18.04.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36391000 23.04.2019
158099 Dodané ovocie a zelenina 246,95 € 2/2019 212/2019 Hančáková L. 23.04.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.04.2019
1920194 Dodané mäsové výrobky 93,60 € 1/2019 214/2019 Hančáková L. 24.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2019
190100413 Dodaný potravinársky tovar 357,42 € 4/2019 Hančáková L. 24.04.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 30.04.2019
530913619 Dodané mlieko a mliečne výrobky 293,38 € 20/2018 Hančáková L. 24.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.04.2019
5309013703 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 5,34 € 3/2019 Hančáková L. 24.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.04.2019
201923891 Licencia na antivirové programy /10ks/2roky/ 233,40 €   31/19 Mgr. MVDr. M. Petro 24.04.2019 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 31333532 30.04.2019
1920590 Dodané hov. a bravč. mäso 209,99 € 1/2019 Hančáková L. 26.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2019
1920520 Dodané mäsové výrobky 118,45 € 1/2019 219/2019 Hančáková L. 26.04.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2019
530914290 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 461,82 € 3/2019 225/2019 Hančáková L. 26.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.04.2019
530914225 Dodané mlieko a mliečne výrobky 327,04 € 20/2018 224/2019 Hančáková L. 26.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.04.2019
FV19177 Zakúpenie jedál. setu na odd. č.4 99,00 €   32/19 Mgr. MVDr. M. Petro 26.04.2019 Marián Burda – Lagúna Štýl, 067 82 Dlhé n/Cirochou 359, IČO 34818901 30.04.2019
FVT 19/115/7/00009 Oprava kosačky OLEOMAC 150,80 €   33/19 Mgr. MVDr. M. Petro 30.04.2019 Mountfield SK, Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO 36377147 06.05.2019
190100439 Dodaný potravinársky tovar 350,84 € 4/2019 228/2019 Hančáková L. 30.04.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 06.05.2019
158150 Dodané ovocie a zelenina 248,41 € 2/2019 226/2019 Hančáková L 30.04.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.05.2019
2019131 Nákup el. – inšt. materiálu 130,54 €   34/18 Mgr. MVDr. M. Petro 02.05.2019 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 06.05.2019
2019001776 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 673,94 € 9/2019 204,209,../2019 Hančáková L. 03.05.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 06.05.2019
1921817 Dodané hov. a bravč. mäso 211,27 € 1/2019 232/2019 Hančáková L. 03.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.05.2019
1921900 Dodané mäsové výrobky 141,37 € 1/2019 231/2019 Hančáková L. 03.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.05.2019
13283 Nakúpený mat. na údržbu /laky, štetce, riedidlá/ 40,99 €   35/19 Mgr. MVDr. M. Petro 06.05.2019 Dušan Jankaj, Jesenského 2370, 069 01 Snina, IČO 30625785 10.05.2019
5900995818 Pripojenie do VUCNET Prešov 5/2019 127,46 € 269/2011 PSK   06.05.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.05.2019
20190479 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad za 4/2019 58,80 € 6/2019   06.05.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.05.2019
3621900304 Systémová podpora MAGMA HCM 1.Q.2019 135,29 € SW/OD/2010/29   06.05.2019 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 10.05.2019
530915031 Dodané mlieko a mliečne výrobky 342,64 € 20/2018 235/2019 Hančáková L. 06.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.05.2019
190100474 Dodaný potravinársky tovar 343,67 € 4/2019 337/2019 Hančáková L. 07.05.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 10.05.2019
7039364992 Nakúpené PHM do služ. mot. voz., kosačiek 63,70 € 50971   07.05.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 10.05.2019
158207 Dodané ovocie a zelenina 271,45 € 2/2019 Hančáková L. 07.05.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.05.2019
19093 Pneuservis služ. mot. vozidla 9,98 €   36/19 Mgr. MVDr. M. Petro 09.05.2019 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 15.05.2019
20190430-36 Odvoz KBO – apríl 2019 30,00 € 8/2019   09.05.2019 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 15.05.2019
8232309847 Telefónne hovory /mobil-riaditeľ/ 12,37 € 9/2014   09.05.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.05.2019
8232263901 Telefónne hovory – pevná linka /riaditeľa a úsek PPsPSS 22,87 € 269/2011 PSK   09.05.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.05.2019
8232263882 Telefónne hovory – pevná linka /úsek EaVP/ 15,07 € 269/2011 PSK   09.05.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.05.2019
1922796 Dodané bravčové mäso 134,63 € 1/2019 242/19 Hančáková L. 10.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.05.2019
1922817 Dodané mäsové výrobky 124,87 € 1/2019 241/19 Hančáková L. 10.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.05.2019
9/2019 Oprava elektrickej inštalácie v kuchyni 429,00 €   36A/19 Mgr. MVDr. Petro M. 10.05.2019 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10677691 20.05.2019
530915884 Dodané mrazené výrobky 134,77 € 3/2019 246/19 Hančáková L. 13.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.05.2019
530915905 Dodané mlieko a mliečne výrobky 320,39 € 20/2018 245/19 Hančáková L. 13.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.05.2019
190023 Oprava motorovej píly a dodanie materiálu 77,60 €   44/19 Mgr. MVDr. Petro M. 13.05.2019 Rastislav Staroščák – Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO 33671575 20.05.2019
249/19 Pohrebné služby PSS 479,54 €   38/19 Mgr. MVDr. Petro M. 14.05.2019 PAX Košice s.r.o., Rastislavova 83, 040 01 Košice, IČO 50681869 21.05.2019
158249 Dodané ovocie a zelenina 230,44 € 2/2019 247/19 Hančáková L. 14.05.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.05.2019
1923685 Dodané mäsové výrobky 77,94 € 1/2019 251/19 Hančáková L. 15.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.05.2019
1923721 Dodané hovädzie a bravčové mäso 50,28 € 1/2019 252/19 Hančáková L. 15.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.05.2019
2019/297 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009   15.05.2019 Nemocnica Snina s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 22.05.2019
2290158016 Dodávka elektrickej energie 242,40 € 10/2012   15.05.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 22.05.2019
229016358 Dodávka elektrickej energie 1 036,28 € 10/2012   15.05.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 22.05.2019
190100497 Dodaný potravinársky tovar 371,98 € 4/2019 249/49 Hančáková L. 15.05.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 22.05.2019
7039117709 Dodané PHM 211,52 € 50971   17.05.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 24.05.2019
2019002103 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 499,90 € 9/2019 229,230,233,234,236,239,240,243, 17.05.2019 FIPEK s.r.o., 071 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 24.05.2019
1924215 Dodané hovädzie a bravčové mäso 128,38 € 1/2019 255/19 Hančáková L. 17.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.05.2019
1924263 Dodané mäsové výrobky 68,92 € 1/2019 256/19 Hančáková L. 17.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.05.2019
530916971 Dodané mlieko a mliečne výrobky 247,58 € 20/2018 259/19 Hančáková L. 20.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.05.2019
530916874 Dodané mrazené výrobky a hydina 171,28 € 3/2019 260/19 Hančáková L. 20.05.2019 NMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.05.2019
2019/00172 Dodané oleje do kosačiek a motorovej píly 21,10 €   41/19 Mgr. MVDr. Petro M. 20.05.2019 Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina, IČO 37006831 27.05.2019
158293 Dodané ovocie a zelenina 227,35 € 2/2019 262/19 Hančáková L. 20.05.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.05.2019
1925233 Dodané bravčové mäso 1,87 € 1/2019 264/19 Hančáková L. 22.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2019
1925213 Dodané mäsové výrobky 78,98 € 1/2019 265/19 Hančáková L. 22.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2019
0882019 Dodané čistiace potreby 533,88 € 7/2019 45/19 Mgr. MVDr. Petro M. 22.05.2019 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 28.05.2019
20190269 Dodané kancelárske potreby 131,32 €   46/19 Mgr. MVDr. Petro M. 22.05.2019 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Námestie Centrum 2525, 069 01 Snina, IČO 32374232 28.05.2019
530917206 Dodané mrazené výrobky 26,40 € 3/2019 269/19 Hančáková L. 22.05.2019 NMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.05.2019
530917194 Dodané mlieko 80,99 € 20/2018 267/19 Hančáková L. 22.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.05.2019
190100523 Dodaný potravinársky tovar 354,14 € 4/2019 266/19 Hančáková L. 22.05.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 28.05.2019
19293 Dodaný potravinársky tovar /pirohy/ 144,00 €   269A/2019 Hančáková L. 23.05.2019 HANY ULIČ s.r.o., 067 67 Ulič 308, IČO 45943648 31.05.2019
20190098 Dodaný PB 33 kg /2 ks/ 104,00 €   50/2019 Mgr. MVDr. M. Petro 24.05.2019 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 31.05.2019
201906 Dodané ochranné pracovné prostriedky 43,50 €   51/2019 Mgr. MVDr. M. Petro 24.05.2019 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 31.05.2019
1925672 Dodané hovädzie a bravčové mäso 136,26 € 1/2019 272/2019 Hančáková L. 24.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.05.2019
1925652 Dodané mäsové výrobky 48,76 € 1/2019 271/2019 Hančáková L. 24.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.05.2019
530917732 Dodané mlieko a mliečne výrobky 343,61 € 20/2018 274/2019 Hančáková L. 27.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 03.06.2019
530917816 Dodaná mrazená hydina 64,72 € 20/2018 273/2019 Hančaková L. 27.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 03.06.2019
1900234 Dodané nerozbitné hrnčeky pre PSS 450,00 €   46A/2019 28.05.2019 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou, 44602731 04.06.2019
158331 Dodané ovocie, zelenina 270,22 € 2/2019 278/2019 Hančáková L. 28.05.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.06.2019
190100541 Dodaný potravinársky tovar 367,98 € 4/2019 282/2019 Hančáková L. 29.05.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 05.06.2019
1926316 Dodané mäsové výrobky 42,13 € 1/2019 281/2019 Hančáková L. 29.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.06.2019
1926325 Dodané hovädzie mäso 65,03 € 1/2019 280/2019 Hančáková L. 29.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.06.2019
530918117 Dodaná mrazená hydina 50,16 € 20/2018 279/2019 Hančáková L. 30.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 06.06.2019
1926714 Dodané mäsové výrobky 49,84 € 1/2019 286/2019 Hančáková L. 31.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.06.2019
1926762 Dodané bravčové a hovädzie mäso 197,80 € 1/2019 285/2019 Hančáková L. 31.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.06.2019
20052019 Dodanie a montáž plastových okien 4 ks 990,00 €   52/19 Mgr. MVDr. M. Petro 31.05.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 92, IČO 46495967 07.06.2019
119045 Dodanie a montáž plastových dverí 948,00 €   49/19 Mgr. MVDr. M. Petro 31.05.2019 Maroš Bednár – BEDMAT, Cintorínska 988/52, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 45608636 07.06.2019
530918568 Dodané mlieko a mliečné výrobky 300,90 € 20/2018 288/2019 Hančáková L. 03.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.06.2019
2019053136 Odvoz KBO 30,00 € 8/2019   03.06.2019 HUIRON s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO 45477136 10.06.2019
2019173 Dodaný materiál na údržbu 22,35 €   53/19 Mgr. MVDr. M. Petro 03.06.2019 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 10.06.2019
2019122 Dodaný materiál na údržbu 244,63 €   26/19,29/19,32A/19,39/19,40/19,4 03.06.2019 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 10.06.2019
7039119768 Dodané PHM do motorových vozidiel a kosačiek 132,53 € 50971   04.06.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 11.06.2019
2019269 Výstavba novej studne – dokončovacie práce 1 200,00 €   22/2018 Mgr. MVDr. M. Petro 04.06.2019 TOPSTAV s.r.o., kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 11.06.2019
158411 Dodané ovocie a zelenina 333,81 € 2/2019 292/2019 Grecková K. 04.06.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.06.2019
2019002322 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 584,01 € 9/2019 277,279,../2019 Kožuškaničová 05.06.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 12.06.2019
1927949 Dodané mäsové výrobky 121,12 € 1/2019 295/2019 Kožuškaničová M. 05.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.06.2019
1927869 Dodané hovädzie a bravčové mäso 42,25 € 1/2019 294/2019 Kožuškaničová M. 05.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.06.2019
190100590 Dodaný potravinársky tovar 483,20 € 4/2019 296/2019 Kožuškaničová M. 05.06.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 12.06.2019
20190609 Služby technika PO, BOZP za 5/2019 58,80 € 6/2019   05.06.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.06.2019
2901000327 Pripojenie do VUCNET Prešov 6/2019 127,46 € 269/2011 PSK   05.06.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.06.2019
5100042845 Telef. hovory/pev. linka/ 22,82 € 269/2011 PSK   06.06.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.06.2019
3106842812 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 12,58 € 9/2014   06.06.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.06.2019
5100042844 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 13,51 € 269/2011 PSK   06.06.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.06.2019
2019100 Nákup materiálu 34,30 €   42/18 Mgr. MVDr. M. Petro 06.06.2019 Peter Vološin, Komenského 2776/23, 069 01 Snina, IČO 47882247 12.06.2019
1928412 Dodané mäsové výrobky 107,05 € 1/2019 299/2019 Kožuškaničová M. 07.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.06.2019
1928338 Dodané hovädzie a bravčové mäso 140,81 € 1/2019 298/2019 Kožuškaničová M. 07.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.06.2019
530919494 Dodané mlieko a mliečne výrobky 324,07 € 20/2018 303/2019 Kožuškaničová M. 10.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 14.06.2019
530919501 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 188,79 € 3/2019 304/2019 Kožuškaničová M. 10.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 14.06.2019
158452 Dodané ovocie a zelenina 275,42 € 2/2019 306/2019 Kožuškaničová M. 11.06.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 17.06.2019
1929318 Dodané hov. a bravč. mäso 43,31 € 1/2019 308/2019 Kožuškaničová M. 12.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.06.2019
1929278 Dodané mäsové výrobky 54,49 € 1/2019 309/2019 Kožuškaničová M. 12.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.06.2019
190100611 Dodaný potravinársky tovar 173,59 € 4/2019 310/2019 Kožuškaničová M. 12.06.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 17.06.2019
992019 Nakúpené hygienické a čistiace potreby 146,02 € 7/2019 59/18 Mgr. MVDr. M. Petro 12.06.2019 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 17.06.2019
7600063135 Nakúpené elektro spotrebiče na odd.č. 4 1 366,00 €   61/19 Mgr. MVDr. M. Petro 13.06.2019 OKAY Slovakia spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, IČO 35825979 17.06.2019
20190614 Dodané palivové drevo 4 900,50 € 18/2019 55,56, …/18 Mgr. MVDr. M. Petr 14.06.2019 Ján Grundza, 072 64 Podhoroď 53, IČO 43119298 17.06.2019
1929777 Dodané mäsové výrobky 88,25 € 1/2019 314/2019 Kožuškaničová M. 14.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.06.2019
1929803 Dodané hov. a bravč. mäso 81,64 € 1/2019 313/2019 Kožuškaničová M. 14.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.06.2019
1011/2019 Technol. servis ČOV 259,68 € 21/2017 /40/2017/   14.06.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 Veľký Slavkov, IČO 31714030 17.06.2019
530920420 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 139,03 € 3/2019 318/2019 Kožuškaničová M. 17.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 21.06.2019
2019/365 Dodané mlieko a mliečne výrobky 162,13 € 20/2018 317/2019 Kožuškaničová M. 17.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 21.06.2019
2019/365 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 6/2019 10,04 € 02/S/2009   17.06.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 21.06.2019
7039371697 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel 140,12 € 50971   18.06.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 21.06.2019
158511 Dodané ovocie a zelenina 332,59 € 2/2019 320/2019 Kožuškaničová M. 18.06.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.06.2019
FV1916105187 Nakúpené tonery a náplne do tlačiarní 106,58 €     19.06.2019 Camea Computer Systems, a.s., Sabinovská 67, 080 01 Prešov, IČO 36468924 21.06.2019
17FK/4/6/2019 Nakúpené interiérové vybavenie na odd. č.4 406,88 €   64/19 Mgr. MVDr. M. Petro 19.06.2019 MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 1, 080 01 Prešov, prev.Humenská 43, 07101 Michalovce, IČO 51231735 21.06.2019
2019002617 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 726,20 € 9/2019 289,…,315/2019 Kožuškaničová M 19.06.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 25.06.2019
190100641 Dodaný potravinársky tovar 388,06 € 4/2019 324/2019 Kožuškaničová M. 19.06.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.06.2019
1930376 Dodané hov. a bravč. mäso 59,51 € 1/2019 322/2019 Kožuškaničová M. 19.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2019
1930461 Dodané mäsové výrobky 44,44 € 1/2019 323/2019 Kožuškaničová M. 19.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2019
10270641 poistné majetok & efekt 3.Q/2019 206,93 € 2647001312   19.06.2019 UNIQA poisťovňa, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00653501 25.06.2019
2290016358 El. energia 1 584,35 € 10/2012   19.06.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 25.06.2019
2290158016 Dodávka el. energie 280,46 € 10/2012   19.06.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 25.06.2019
201900336 Nákup LED mini 9,82 €   58/19 Mgr. MVDr. M. Petro 19.06.2019 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 25.06.2019
1931236 Dodané hovädzie a bravčové mäso 126,62 € 1/2019 327/2019 Kožuškaničová M. 21.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2019
1931277 Dodané mäsové výrobky 51,83 € 1/2019 328/2019 Kožuškaničová M. 21.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2019
24062019 Rekonštrukcia práčovne a časti administratívnej budovy /1.fa/ 15 698,11 € 15/2019   24.06.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 92, IČO 46495967 25.06.2019
530921321 Dodané mlieko a mliečne výrobky 515,66 € 20/2018 331/2019 Kožuškaničová M. 24.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.06.2019
530921242 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 70,87 € 3/2019 332/2019 Kožuškaničová M. 24.06.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.06.2019
1931905 Dodané mäsové výrobky 24,54 € 1/2019 337/2019 Mária Kožuškaničová 26.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2019
158550 Dodané ovocie a zelenina 443,12 € 2/2019 33/2019 Mária Kožuškaničová 26.06.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.06.2019
1931929 Dodané hov. a bravč. mäso 69,98 € 1/2019 336/2019 Mária Kožuškaničová 26.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2019
190100664 Dodaný potravinársky tovar 331,24 € 4/2019 33/2019 Mária Kožuškaničová 26.06.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 28.06.2019
190100676 Dodaný potravinársky tovar 123,60 € 4/2019 Mária Kožuškaničová 27.06.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.07.2019
1932416 Dodané hov. a bravč. mäso 151,75 € 1/2019 342/2019 Mária Kožuškaničová 28.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.07.2019
1932410 Dodané mäsové výrobky 136,54 € 1/2019 341/2019 Mária Kožuškaničová 28.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.07.2019
530921925 Dodané mlieko a mliečne výrobky 384,52 € 20/2018 345/2019 Mária Kožuškaničová 01.07.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 04.07.2019
158611 Dodané ovocie a zelenina 374,08 € 2/2019 347/2019 Mária Kožuškaničová 02.07.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.07.2019
7039373693 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel a kosačiek 80,61 € 50971   03.07.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 08.07.2019
0901004208 Pripojenie do VUCNET Prešov 7/2019 127,46 € 269/2011 PSK   03.07.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.07.2019
0901004208 Pripojenie do VUCNET Prešov 7/2019 127,46 € 269/2011 PSK   03.07.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.07.2019
2019222 Nákup elektro – inšt. materiálu 19,49 €   73/19 Mgr. MVDr. M. Petro 03.07.2019 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 08.07.2019
20190738 Služby technika PO, BOZP za 6/2019 58,80 € 6/2019   03.07.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 08.07.2019
06/2019 Parap.,siete/EaVPaS,PPSsPSS,DSS/ 264,60 €   Mgr. MVDr. Marián Petro 03.07.2019 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 08.07.2019
2019002850 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 512,75 € 9/2019 Mária Kožuškaničová 04.07.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 08.07.2019
20190628-36 Odvoz KBO za 6/2019 30,00 € 8/2019   07.07.2019 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 12.07.2019
530922195 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 317,87 € 3/2019 355/2019 M. Kožuškaničová 08.07.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 12.07.2019
219070194 Servisné práce iSPIN 3.Q/2019 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP   08.07.2019 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 12.07.2019
158620 Dodané ovocie a zelenina 323,76 € 2/2019 358/2019 M. Kožuškaničová 09.07.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.07.2019
1934090 Dodané hov. a bravč. mäso 90,73 € 1/2019 361/2019 M. Kožuškaničová 10.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.07.2019
1934180 Dodané mäsové výrobky 90,48 € 1/2019 362/2019 M. Kožuškaničová 10.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.07.2019
8236467235 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVPa S/ 13,69 € 269/2011 PSK   10.07.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.07.2019
8236467254 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riaditeľ/ 22,60 € 269/2011 PSK   10.07.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.07.2019
8236522572 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 13,36 € 9/2014   10.07.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.07.2019
190100723 Dodaný potravinársky tovar 453,53 € 4/2019 359/2019 M. Kožuškaničová 10.07.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 15.07.2019
20190056 Nakúpené termoboxy na jedlo 1 062,00 €   79/19 Mgr. MVDr. M. Petro 11.07.2019 BESSTER Group s. r. o., Pod Vinbargom 2649, 085 01 Bardejov, IČO 44148046 15.07.2019
1934860 Dodané mäsové výrobky 117,30 € 1/2019 366/2019 M. Kožuškaničová 12.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.07.2019
1934940 Dodané hov a bravč. mäso 204,51 € 1/2019 365/2019 M. Kožuškaničová 12.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.07.2019
530922497 Dodané mlieko a mliečne výrobky 336,06 € 20/2018 368/2019 M. Kožuškaničová 15.07.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 19.07.2019
3621901181 Nové verzie MAGMA HCM/3. štvrťrok 2019/ 25,49 € SW/OD/2010/29   15.07.2019 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 19.07.2019
3291906409 Nakúpené stravné lístky 118,46 € 16/2019 Mgr. MVDr. M. Petro 16.07.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36391000 19.07.2019
2290016358 Dodaná elektrina 1 238,57 € 10/2012   16.07.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.07.2019
2290158016 Dodaná elektrina 241,88 € 10/2012   16.07.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.07.2019
7039376061 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel a kosačiek CSS Dúbrava 82,41 € 50971   17.07.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 22.07.2019
2019003123 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 585,35 € 9/2019 Mária Kožuškaničová 17.07.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 22.07.2019
158645 Dodané ovocie a zelenina 6,12 € 2/2019 Mária Kožuškaničová 17.07.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.07.2019
1935512 Dodané mäsové výrobky 35,74 € 1/2019 Mária Kožuškaničová 17.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.07.2019
158643 Dodané ovocie a zelenina 386,01 € 2/2019 371/2019 Mária Kožuškaničová 17.07.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.07.2019
190100735 Dodaný potravinársky tovar 458,40 € 4/2019 375/2019 Mária Kožuškaničová 17.07.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 22.08.2019
1935516 Dodané hovädzie a bravčové mäso 34,61 € 1/2019 372/2019 Mária Kožuškaničová 17.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.07.2019
13/2019 Oprava el. inštalácie/Habard – rehab., žehliareň a i/ 618,00 €   83A/19 Mgr. MVDr. Marián Petro 17.07.2019 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10677691 22.07.2019
1872019 Rekonštrukcia práčovne a časti admin. budovy 13 891,18 € 22/2019   19.07.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 92, IČO 46495967 25.07.2019
1936092 Dodané hov. a bravč. mäso 174,42 € 1/2019 379/2019 M. Kožuškaničová 19.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.07.2019
2019/453 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 7/2019 10,04 € 02/S/2009   19.07.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 25.07.2019
1936176 Dodané mäsové výrobky 67,27 € 1/2019 378/2019 M. Kožuškaničová 19.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.07.2019
530922781 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 295,05 € 3/2019 381/2019 M. Kožuškaničová 22.07.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.07.2019
530922800 Dodané mlieko a mliečne výrobky 401,81 € 20/2018 382/2019 M. Kožuškaničová 22.07.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.07.2019
158655 Dodané ovocie a zelenina 223,30 € 2/2019 385/2019 M. Kožuškaničová 23.07.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.07.2019
190100752 Dodaný potravinársky tovar 342,03 € 4/2019 387/2019 M. Kožuškaničová 24.07.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 30.07.2019
1936916 Dodané hov. a bravč. mäso 39,92 € 1/2019 389/2019 M. Kožuškaničová 24.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.07.2019
1936987 Dodané mäsové výrobky 18,34 € 1/2019 388/2019 M. Kožuškaničová 24.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.07.2019
CD19014069 Dodané potraviny /tofu/ 104,57 €   368A/2019 M. Kožuškaničová 26.07.2019 ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 30.07.2019
1937478 Dodané mäsové výrobky 32,20 € 1/2019 392/2019 M. Kožuškaničová 26.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.07.2019
1937409 Dodané hov. a bravč. mäso 227,75 € 1/2019 391/2019 M. Kožuškaničová 26.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.07.2019
530923016 Dodané mlieko a mliečne výrobky 240,39 € 20/2018 396/2019 M. Kožuškaničová 29.07.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.08.2019
20190729 Dodané palivové drevo 8 059,50 € 18/2019 76,80,..,94/19 Mgr. MVDr. M. Pet 29.07.2019 Ján Grundza, 072 64 Podhoroď 53, IČO 43119298 02.08.2019
2 Dvojnástrek plotu farbou 2 940,00 €   A91/19 Mgr. MVDr. Marián Petro 29.07.2019 DOLINIČ Ján, Michalovská 24, 073 01 Sobrance, IČO 32681933 03.08.2019
1252019 Nákup čistiacich a hyg. potrieb 577,80 € 7/2019 96/19 Mgr. MVDr. M. Petro 30.07.2019 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 06.08.2019
1937838 Dodané mäsové výrobky 44,17 € 1/2019 399/2019 Mária Kožuškaničová 30.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.07.2019
1937797 Dodané mäsové výrobky 25,86 € 1/2019 400/2019 Mária Kožuškaničová 30.07.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.08.2019
158668 Dodané ovocie a zelenina 343,76 € 2/2019 398/2019 Mária Kožuškaničová 30.07.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.08.2019
201950944 Dodávka stavebného materiálu 383,11 €   97/19 Mgr. MVDr. M. Petro 01.08.2019 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 06.08.2019
20190141 Dodanie 2ks 33kg PB náplne do kuchyne /strav. prevádzka/ 104,00 €   84A/19 Mgr. MVDr. M. Petro 01.08.2019 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 06.08.2019
209003354 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 581,74 € 9/2019 344,346,../2019 Mária Kožuškanič 02.08.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 08.08.2019
1938718 Dodané mäsové výrobky 53,03 € 1/2019 40/72019 Mária Kožuškaničová 02.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.08.2019
1938654 Dodané hov. a bravč. mäso 142,65 € 1/2019 406/2019 Mária Kožuškaničová 02.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.08.2019
3621901359 Systémová podpora MAGMA HCM 2.Q.2019 135,29 € SW/OD/2010/29   02.08.2019 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 06.08.2019
2019252 Nákup el. – inšt. materiálu 93,88 €   92/19 Mgr. MVDr. M. Petro 02.08.2019 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 06.08.2019
530923362 Dodané mlieko a mliečne výrobky 263,02 € 20/2018 410/2019 Mária Kožuškaničová 05.08.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.08.2019
530923367 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 70,06 € 3/2019 411/2019 Mária Kožuškaničová 05.08.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.08.2019
1479/2019 Rekonštrukcia ČOV v CSS Dúbrava 34 363,20 € 23/2019   05.08.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 Veľký Slavkov, IČO 31714030 08.08.2019
20190992 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad za 7/2019 58,80 € 6/2019   05.08.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.08.2019
20190731-36 Odvoz KBO 7/2019 30,00 € 8/2019   05.08.2019 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 09.08.2019
13323 Nákup všeobec. materiálu 23,99 €   98/19 Mgr. MVDr. M. Petro 05.08.2019 Dušan Jankaj, Jesenského 2370, 069 01 Snina, IČO 30625785 09.08.2019
7039378066 Nakúpené PHM do služ. mot. voz., kosačiek 141,55 € 50971   06.08.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 12.08.2019
8901008907 Pripojenie do VUCNET Prešov 8/2019 127,46 € 269/2011 PSK   06.08.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.08.2019
201900410 Nákup el. inšt. materiálu 9,30 €   77/19 Mgr. MVDr. M. Petro 07.08.2019 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 13.08.2019
1939332 Dodané mäsové výrobky 40,03 € 1/2019 415/2019 Mária Kožuškaničová 08.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.08.2019
1939256 Dodané hov. a bravč. mäso 68,22 € 1/2019 416/2019 Mária Kožuškaničová 08.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.08.2019
8238651056 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 12,23 € 9/2014   08.08.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.08.2019
8238595921 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 13,92 € 269/2011 PSK   08.08.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.08.2019
8238595935 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riaditeľ/ 23,24 € 269/2011 PSK   08.08.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.08.2019
158693 Dodané ovocie a zelenina 342,53 € 2/2019 413/2019 Mária Kožuškaničová 08.08.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.08.2019
190100799 Dodaný potravinársky tovar 405,75 € 4/2019 417/2019 Kožuškaničová M. 08.08.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.08.2019
1939758 Dodané mäsové výrobky 16,09 € 1/2019 421/2019 Kožuškaničová M. 09.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.08.2019
1939658 Dodané hov. a bravč. mäso 84,96 € 1/2019 420/2019 Kožuškaničová M. 09.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.08.2019
12082019 Opravy chodníka 1 260,00 €   99/19 Mgr. MVDr. M. Petro 12.08.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 92, IČO 46495967 19.08.2019
158704 Dodané ovocie a zelenina 228,04 € 2/2019 427/2019 Kožuškaničová M. 13.08.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.08.2019
7292426486 Dodaná elektrická energia 0,00 € 10/2012   14.08.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.08.2019
7294054832 Dodaná elektrická energia 262,97 € 10/2012   14.08.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.08.2019
190100817 Dodaný potravinársky tovar 425,81 € 4/2019 431/2019 Kožuškaničová M. 15.08.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 19.08.2019
1940518 Dodané mäsové výrobky 69,59 € 1/2019 429/2019 Kožuškaničová M. 15.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2019
1940518 Dodané hovädzie a bravčové mäso 96,16 € 1/2019 428/2019 Kožuškaničová M. 15.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2019
1940969 Dodané hovädzie a bravčové mäso 107,12 € 1/2019 Kožuškaničová M. 16.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2019
1941018 Dodané mäsové výrobky 83,16 € 1/2019 434/2019 Kožuškaničová M. 16.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2019
20191089 1. Posúdenie prestavby špecialistom PO, 2. sprac. dokumentácie zdrav. dohľ.: pracovný postup, náplň LPPvVKP evid. zam., posúd. r 298,00 € 6/2019 101/19 Mgr. MVDr. M. Petro 16.08.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 19.08.2019
7039380440 Nakúpené PHM /služ. mot. vozidlá, údržba/ 121,82 € 50971   20.08.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 26.08.2019
1901084 Nákup tonera do tlačiarne 39,80 €   104/19 Mgr. MVDr. M. Petro 20.08.2019 Decomp, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 36497771 26.08.2019
1006/2019 Servis programov SSP MENU,MTZ, SEDD /ú.strav.,ú.PPsPSS/ 172,00 €   101A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 20.08.2019 PT – Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, IČO 35445190 26.08.2019
2019003589 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 537,50 € 9/2019 404,..,432/2019 Kožuškaničová M. 21.08.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 26.08.2019
530923944 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 95,05 € 3/2019 438/2019 M. Kožuškaničová 21.08.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.08.2019
158724 Dodané ovocie a zelenina 252,34 € 2/2019 441/2019 Mária Kožuškaničová 21.08.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.08.2019
530923948 Dodané mlieko a mliečne výrobky 259,36 € 20/2018 439/2019 Mária Kožuškaničová 21.08.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.08.2019
1941542 Dodané hov. a bravč. mäso 95,44 € 1/2019 443/2019 Mária Kožuškaničová 21.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.08.2019
190100837 Dodaný potravinársky tovar 271,38 € 4/2019 445/2019 Mária Kožuškaničová 21.08.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 27.08.2019
530924461 Dodané mlieko a mliečne výrobky 351,00 € 27/2019 447/2019 Mária Kožuškaničová 26.08.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.08.2019
1941977 Dodané hov. a bravč. mäso 148,84 € 1/2019 450/2019 Mária Kožuškaničová 26.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.08.2019
1942013 Dodané mäsové výrobky 150,37 € 1/2019 449/2019 Mária Kožuškaničová 26.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.08.2019
158736 Dodané ovocie a zelenina 235,96 € 2/2019 454/2019 Kožuškaničová Mária 28.08.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.08.2019
1943065 Dodané mäsové výrobky 16,34 € 1/2019 457/2019 Kožuškaničová Mária 28.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.09.2019
1943000 Dodané mäsové výrobky 55,34 € 1/2019 456/2019 Kožuškaničová Mária 28.08.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.09.2019
530924769 Dodané mlieko a mliečne výrobky 217,93 € 27/2019 459/2019 Kožuškaničová Mária 28.08.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 03.09.2019
530924826 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 129,33 € 3/2019 460/2019 Kožuškaničová Mária 28.08.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 03.09.2019
190100865 Dodaný potravinársky tovar 328,99 € 4/2019 458/2019 Kožuškaničová Mária 28.08.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 03.09.2019
1943231 Dodané hov. a bravč. mäso 142,75 € 1/2019 462/2019 Kožuškaničová Mária 02.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.09.2019
1943295 Dodané mäsové výrobky 52,03 € 1/2019 463/2019 Mária Kožuškaničová 02.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.09.2019
530925188 Dodané mlieko a mliečne výrobky 336,99 € 1/2019 464/2019 Mária Kožuškaničová 02.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 06.09.2019
07/2019 Dodanie a montáž sietí proti hmyzu na odd. č. 4 239,60 €   107/19 Mgr. MVDr. M. Petro 02.09.2019 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 06.09.2019
2019003765 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 586,44 € 9/2019 433,..,465/2019 M.Kožuškaničová 04.09.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 10.09.2019
7039133177 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel a kosačiek 123,78 € 50971   04.09.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 10.09.2019
32394268 Dodané ovocie a zelenina 399,60 € 2/2019 468/2019 M. Kožuškaničová 04.09.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.09.2019
1944062 Dodané hov. a bravč. mäso 91,78 € 1/2019 471/2019 M. Kožuškaničová 04.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.09.2019
190100896 Dodaný potravinársky tovar 264,48 € 4/2019 469/2019 M. Kožuškaničová 04.09.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 10.09.2019
1944164 Dodané mäsové výrobky 28,88 € 1/2019 472/2019 M. Kožuškaničová 04.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.09.2019
13340 Nákup lakov a riedidla 50,72 €   108/19 Mgr. MVDr. M. Petro 05.09.2019 Dušan Jankaj, Jesenského 2370, 069 01 Snina, IČO 30625785 10.09.2019
20190830-36 Odvoz KBO 8/2019 30,00 € 8/2019   05.09.2019 HUIRON s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO 45477136 10.09.2019
20191123 Služby technika PO, BOZP 8/2019 58,80 € 6/2019   05.09.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.09.2019
2019176-P Nákup materiálu na údržbu 150,66 €   54,58,…/19 Mgr. MVDr. M. Petro 05.09.2019 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 10.09.2019
1944494 Dodané mäsové výrobky 98,02 € 1/2019 475/2019 Kožuškaničová M. 06.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.09.2019
1944534 Dodané hov. a bravč. mäso 172,87 € 1/2019 476/2019 Kožuškaničová M. 06.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.09.2019
201951241 Nákup všeobecného materiálu 23,94 €   103/19 Mgr. MVDr. M. Petro 09.09.2019 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 16.09.2019
4901013350 Pripojenie do VUCNET Prešov 9/2019 127,46 € 269/2011 PSK   09.09.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.09.2019
2019183 Nakúpený materiál na údržbu /silon,../ 68,90 €   85,109/19 Mgr. MVDr. M. Petro 09.09.2019 Peter Vološin, Komenského 2776/23, 069 01 Snina, IČO 47882247 16.09.2019
8240739516 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 13,63 € 269/2011 PSK   09.09.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.09.2019
8240739529 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riaditeľ/ 22,64 € 26/2011 PSK   09.09.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.09.2019
8240739529 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 12,34 € 9/2014   10.09.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.09.2019
530926157 Dodané potraviny 143,43 € 3/2019 479/2019 Kožuškaničová M. 10.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.09.2019
530926284 Dodané potraviny 352,87 € 27/2019 480/2019 Kožuškaničová M. 10.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.09.2019
158819 Dodané ovocie a zelenina 243,53 € 2/2019 482/2019 Kožuškaničová M. 10.09.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.09.2019
137-600-19 Dodaná chladnička m. Elektrolux ERF do skladu potravín 459,00 €   111/19 Mgr. MVDr. M. Petro 11.09.2019 Ing. František Sarik – ELSATEX, Strojarska 2524, 06901 Snina, IČO 10804692 16.09.2019
1945550 Dodané mäsové výrobky 136,08 € 1/2019 486/2019 Kožuškaničová M. 11.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.09.2019
11092019 Oprava odvodňovacieho systému dažďovej vody pri práčovni 945,00 €   112/19 Mgr. MVDr. M. Petro 11.09.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 92, IČO 46495967 16.09.2019
1945674 Dodané hov. a bravč. mäso 83,93 € 1/2019 485/2019 Kožuškaničová M. 11.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.09.2019
190100927 Dodaný potravinársky tovar 476,68 € 4/2019 469/2019 Kožuškaničová M. 11.09.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 16.09.2019
0920190020 Servis a tovar satelitnej techniky: kábel koaxial , koncovky, lišta PVC 18×18 , kábel HDM …. 212,60 €   110A/19 Mgr. MVDr. M. Petro 12.09.2019 Roman Kovaľ – DELTA, Dobrianskeho 1490/15, 069 01 Snina, IČO 43197981 18.09.2019
2290016358 Dodaná elektrina 1 229,39 € 10/2012   12.09.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 18.09.2019
2290158016 Dodaná elektrina 342,72 € 10/2012   12.09.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 16.09.2019
1946114 Dodané hov. a bravč. mäso 180,20 € 1/2019 490/2019 Kožuškaničová M. 13.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.09.2019
1946082 Dodané mäsové výrobky 43,64 € 1/2019 489/2019 Kožuškaničová M. 13.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.09.2019
201913 Nakúpené prac. odevy a obuv, kuch.potreby 156,10 €   115/19 Mgr. MVDr. M. Petro 16.09.2019 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 20.09.2019
530927333 Dodané mlieko a mliečne výrobky 339,29 € 27/2019 493/2019 Kožuškaničová M. 16.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.09.2019
7039384815 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel a údržbu 134,00 € 50971   18.09.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 20.09.2019
190100952 Dodaný potravinársky tovar 353,97 € 4/2019 496/2019 Kožuškaničová M. 18.09.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.09.2019
158878 Dodané ovocie a zelenina 256,11 € 2/2019 482,495/2019 Kožuškaničová M. 18.09.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.09.2019
20190176 Dodanie 2ks 33kg PB náplne do kuchyne /strav. prevádzka/ 104,00 €   Mgr. MVDr. M. Petro 18.09.2019 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 24.09.2019
1946739 Dodané mäsové výrobky 37,81 € 1/2019 498/2019 Kožuškaničová M. 18.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.09.2019
1946799 Dodané hov. a bravč. mäso 74,41 € 1/2019 497/2019 Kožuškaničová M. 18.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.09.2019
2019/570 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 8/2019 24,00 € 26/2019   19.09.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 24.09.2019
19188 Oprava sl. mot. vozidla Ford Tranzit 1 040,48 €   119/19 Mgr. MVDr. M. Petro 19.09.2019 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 24.09.2019
1947229 Dodané mäsové výrobky 33,94 € 1/2019 Kožuškaničová M. 20.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.09.2019
1947336 Dodané hov. a bravč. mäso 158,61 € 1/2019 502/2019 Kožuškaničová M. 20.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.09.2019
530928186 Dodané mlieko a mliečne výrobky 310,69 € 27/2019 Kožuškaničová M. 23.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.09.2019
530928204 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 313,22 € 3/2019 506/2019 Kožuškaničová M. 23.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.09.2019
2019004086 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 534,66 € 9/2019 Kožuškaničová M. 23.09.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 27.09.2019
0416024173 Poistenie zodpovednosti za škodu mot. voz./31.12.2019-31.12.2020/ 202,29 € 6556379076 Mgr. MVDr. M. Petro 23.09.2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441
27.09.2019
158918 Dodané ovocie a zelenina 258,79 € 2/2019 509/2019 Kožuškaničová M. 24.09.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.09.2019
1948369 Dodané hov. a bravč. mäso 4,36 € 1/2019 512/2019 Kožuškaničová M. 25.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.09.2019
1948344 Dodané mäsové výrobky 84,58 € 1/2019 511/2019 Kožuškaničová M. 25.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.09.2019
190100973 Dodaný potravinársky tovar 632,93 € 4/2019 513/2019 Kožuškaničová M. 25.09.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 01.10.2019
25092019 Oprava radiátora 288,76 €   120/19 Mgr. MVDr. M. Petro 25.09.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 92, IČO 46495967 01.10.2019
26092019 Rekonštrukcia priestorov CSS Dúbrava 12 998,90 € 22/2019   26.09.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 92, IČO 46495967 01.10.2019
190678 Dodaný nerezový stolík – stra. prevádzka 241,92 €   64A/19 Mgr. MVDr. M. Petro 26.09.2019 GASTRO – GALAXI, Branislav Dvoriščák, Hlavná 1, 086 43 Koprivnica, IČO 41231082 01.10.2019
19082 Oprava ponor. čerpadla – studňa práčovne 31,10 €   121/19 Mgr. MVDr. M. Petro 26.09.2019 Peter RADA-ELBOSS, Ptičie 63, 067 41 Chlmec, IČO 34977414 01.10.2019
190100983 Dodaný potravinársky tovar 4,32 € 4/2019 516a/2019 Kožuškaničová M. 26.09.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 01.10.2019
1948802 Dodané hov. a bravč. mäso 180,00 € 1/2019 516/2019 Kožuškaničová M. 26.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.10.2019
1948861 Dodané mäsové výrobky 30,37 € 1/2019 517/2019 Kožuškaničová M. 27.09.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.10.2019
530929283 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 311,77 € 3/2019 520/2019 Kožuškaničová M. 30.09.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 04.10.2019
1622019 Nakúpené čistiace a hygienické potreby 527,29 € 7/2019 122/2019 Mgr. MVDr. M. Petro 30.09.2019 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 04.10.2019
27092019 Oprava oporného múru 2 527,47 €   120A/19 Mgr. MVDr. M. Petro 30.09.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 92, IČO 46495967 04.10.2019
7039137675 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel CSS Dúbrava 117,79 € 50971   01.10.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 07.10.2019
159012 Dodané ovocie a zelenina 310,39 € 2/2019 Kožuškaničová M. 01.10.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.10.2019
2019204254 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 605,89 € 9/2019 Kožuškaničová M. 02.10.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 07.10.2019
19499725 Dodané mäsové výrobky 106,55 € 1/2019 525/2019 Kožuškaničová M. 02.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.10.2019
1949756 Dodané hov. a bravč. mäso 58,89 € 1/2019 524/2019 Kožuškaničová M. 02.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.10.2019
1835/2019 Technologický servis ČOV 259,68 € 21/2017 /40/2017/   02.10.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 Veľký Slavkov, IČO 31714030 07.10.2019
190101018 Dodaný potravinársky tovar 383,98 € 4/2019 526/2019 Kožuškaničová M. 02.10.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 07.10.2019
6901018298 Pripojenie do VUCNET Prešov 10/2019 127,46 € 269/2011 PSK   03.10.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.10.2019
201903335 TESCO poukážky na regen. pracovnej sily /použití SF na r. 2019 / poukážky v hodnote 25 € a poukážky á 50 € 2 425,00 €   123A/19 Mgr. MVDr. M. Petro 04.10.2019 Tesco Stores SR, Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO 31321828 09.10.2019
13356 Nakúpený mat. na údržbu 11,16 €   122A/19 Mgr. MVDr. M. Petro 04.10.2019 Dušan Jankaj, Jesenského 2370, 069 01 Snina, IČO 30625785 09.10.2019
201951339 Nakúpený materiál na údržbu 25,14 €   113/19 Mgr. MVDr. M. Petro 04.10.2019 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 10.10.2019
20190930-36 Odvoz KBO za 9/2019 30,00 € 8/2019   04.10.2019 HUIRON s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO 45477136 10.10.2019
1950150 Dodané mäsové výrobky 71,93 € 1/2019 529/2019 M. Kožuškaničová 07.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.10.2019
1950217 Dodané hov. a bravč. mäso 204,71 € 1/2019 530/2019 M. Kožuškaničová 07.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.10.2019
530930541 Dodané mlieko a mliečne výrobky 435,34 € 27/2019 531/2019 M. Kožuškaničová 07.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.10.2019
530930541 Dodané mlieko a mliečne výrobky 435,34 € 27/2019 531/2019 M. Kožuškaničová 07.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.10.2019
530930688 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 202,33 € 3/2019 532/2019 M. Kožuškaničová 07.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.10.2019
20191221 Služby technika PO, BOZP za 9/2019 58,80 € 6/2019   07.10.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.10.2019
2019203 Nákup náhr. súčiastok na kosaačky 27,59 €   109/19 Mgr. MVDr. M. Petro 07.10.2019 Peter Vološin, Komenského 2776/23, 069 01 Snina, IČO 47882247 10.10.2019
159035 Dodané ovocie a zelenina 355,18 € 2/2019 536/2019 M. Kožuškaničová 08.10.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.10.2019
1950815 Dodané mäsové výrobky 104,42 € 1/2019 539/2019 M. Kožuškaničová 09.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.10.2019
1950834 Dodané hov. a bravč. mäso 119,21 € 1/2019 538/2019 M. Kožuškaničová 09.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.10.2019
190101036 Dodaný potravinársky tovar 422,01 € 4/2019 540/2019 M. Kožuškaničová 09.10.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 14.10.2019
8242766980 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 12,41 € 9/2014   09.10.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.10.2019
2019/628 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 10/2019 24,00 € 26/2019   09.10.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 14.10.2019
8242914145 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riaditeľ/ 22,58 € 269/2011 PSK   09.10.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.10.2019
219100084 Servisné práce iSPIN 4.Q/2019 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP   09.10.2019 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 14.10.2019
1900336 Nákup elektroinšt. materiálu 80,00 €   Mgr. MVDr. M. Petro 09.10.2019 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 14.10.2019
8242914132 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 15,48 € 269/2011 PSK   10.10.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.10.2019
1951611 Dodané hov. a bravč. mäso 197,80 € 1/2019 543/2019 M. Kožuškaničová 11.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.10.2019
1951570 Dodané mäsové výrobky 28,42 € 1/2019 544/2019 M. Kožuškaničová 11.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.10.2019
530931607 Dodané mlieko a mliečne výrobky 351,79 € 27/2019 545/2019 M. Kožuškaničová 14.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.10.2019
2290016358 Dodaná elektrina 1 318,36 € 10/2012   15.10.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 18.10.2019
2290158016 Dodaná elektrina 334,73 € 10/2012   15.10.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 18.10.2019
1952305 Dodané mäsové výrobky 62,90 € 1/2019 552/2019 M. Kožuškaničová 16.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.10.2019
1952365 Dodané hov. a bravč. mäso 63,00 € 1/2019 551/2019 M. Kožuškaničová 16.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.10.2019
190101058 Dodaný potravinársky tovar 392,00 € 4/2019 553/2019 M. Kožuškaničová 16.10.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 18.10.2019
159087 Dodané ovocie a zelenina 298,27 € 2/2019 549/2019 M. Kožuškaničová 16.10.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.10.2019
2019500121 Nákup obrusoviny 60,00 €   133/18 Mgr. MVDr. M. Petro 16.10.2019 HRATEGA – Cicko Dušan, Študentská 2681, 069 01 Snina, IČO 14292793 18.10.2019
3621902258 Nové verzie MAGMA HCM/ 4. štvrťrok 2019 25,49 € SW/OD/2010/29   18.10.2019 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 22.10.2019
2019004541 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 531,71 € 9/2019 521,..,548/2019M. Kožuškaničová 21.10.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 25.10.2019
530932701 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 82,76 € 3/2019 561/2019 M. Kožuškaničová 21.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.10.2019
530932824 Dodané mlieko a mliečne výrobky 331,95 € 27/2019 560/2019 M. Kožuškaničová 21.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.10.2019
1952806 Dodané hov. a bravč. mäso 159,10 € 1/2019 557/2019 M. Kožuškaničová 21.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.10.2019
1952737 Dodané mäsové výrobky 115,22 € 1/2019 556/2019 M. Kožuškaničová 21.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.10.2019
159134 Dodané ovocie a zelenina 195,15 € 2/2019 563/2019 M. Kožuškaničová 22.10.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.10.2019
1953853 Dodané mäsové výrobky 53,39 € 1/2019 567/2019 M. Kožuškaničová 23.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.10.2019
1953807 Dodané hov. a bravč. mäso 77,95 € 1/2019 566/2019 M. Kožuškaničová 23.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.10.2019
190101082 Dodaný potravinársky tovar 253,82 € 4/2019 564/2019 M. Kožuškaničová 23.10.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 28.10.2019
14 Výkopové práce pri odd. č. 4 135,00 €   138/19 Mgr. MVDr. M. Petro 24.10.2019 Peter Bardzák, 072 63 Choňkovce 175, IČO 34834851 28.10.2019
1954937 Dodané mäsové výrobky 134,45 € 1/2019 580/2019 M. Kožuškaničová 30.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.11.2019
1954902 Dodané hov. a bravč. mäso 130,13 € 1/2019 581/2019 M. Kožuškaničová 30.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.11.2019
190101107 Dodaný potravinársky tovar 411,32 € 4/2019 569A,579/2019 M. Kožuškaničová 30.10.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 04.11.2019
10190076 Nákup kníh : „Kvalita sociálnych služieb v kocke II.“ 40,00 €   127A/19 Mgr. MVDr. M. Petro 30.10.2019 Tabita s. r. o., Štefanov 241, 906 45 Štefanov, IČO 36408760 04.11.2019
7039389241 Nakúpené PHM /mot. vozidlá, údržba/ 114,23 € 50971   31.10.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 04.11.2019
530934458 Dodané mlieko a mliečne výrobky 344,83 € 27/2019 585/2019 M. Kožuškaničová 04.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.11.2019
2019385 Nákup elektroinšt. materiálu 159,35 €   141/19 Mgr. MVDr. M. Petro 04.11.2019 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 08.11.2019
20190609 Nákup kancelárskych potrieb 45,97 €   143/19 Mgr. MVDr. M. Petro 04.11.2019 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Námestie Centrum 2525, 069 01 Snina, IČO 32374232 08.11.2019
2019031-36 Odvoz KBO za 10/2019 30,00 € 8/2019   04.11.2019 HUIRON s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO 45477136 08.11.2019
159219 Dodané ovocie a zelenina 164,38 € 2/2019 587/2019 M. Kožuškaničová 05.11.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.11.2019
2019004756 Dodaný chlieb a pekár. výrobky 635,62 € 9/2019 582,..,550/2019 M. Kožuškaničová 06.11.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 12.11.2019
7039391267 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel CSS Dúbrava 124,09 € 50971   06.11.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 12.11.2019
1956227 Dodané hov. a bravč. mäso 96,90 € 1/2019 591/2019 M. Kožuškaničová 06.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2019
1956256 Dodané mäsové výrobky 95,95 € 1/2019 592/2019 M. Kožuškaničová 06.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2019
190101139 Dodávka potravinárskeho tovaru 368,10 € 4/2019 589/2019 M. Kožuškaničová 06.11.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 12.11.2019
5/2019 Penetrácia, maľba primalexom bielym , maľba primalexom farebnýn 1 079,30 €   142/19 Mgr. MVDr. M. Petro 06.11.2019 Štefan Oklamčák, Kupeľská 620/27, 073 01 Sobrance, IČO 10709720 12.11.2019
201951554 Nakúpený všeobec. materiál 11,22 €   125/19 Mgr. MVDr. M. Petro 08.11.2019 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 12.11.2019
23/2019 Demontáž, montáž bleskozvodov 1 047,00 €   144A/19 Mgr. MVDr. M. Petro 08.11.2019 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10677691 12.11.2019
20191457 Služby technika PO, BOZP za 10/2019 58,80 € 6/2019   08.11.2019 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.11.2019
3621902497 Systémová podpora MAGMA HCM 4.Q.2019 135,29 € SW/OD/2010/29   08.11.2019 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 14.11.2019
2019100604 Vývoz komunálneho odpadu z 2 VKK 562,11 € 17/2013 a d.11/2017 131/19 Mgr. MVDr. M. Petro 08.11.2019 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 14.11.2019
8245190674 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 12,11 € 9/2014   08.11.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.11.2019
824141479 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riaditeľ/ 22,58 € 269/2011 PSK   08.11.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.11.2019
0901023423 Pripojenie do VUCNET Prešov 11/2019 127,46 € 269/2011 PSK   08.11.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.11.2019
8245141468 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 14,71 € 269/2011 PSK   08.11.2019 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.11.2019
1956774 Dodané hov. a bravč. mäso 142,52 € 1/2019 595/2019 M. Kožuškaničová 08.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.11.2019
1956663 Dodané mäsové výrobky 63,98 € 1/2019 596/2019 M. Kožuškaničová 08.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.11.2019
530935435 Dodané mlieko a mliečne výrobky 358,08 € 27/2019 599/2019 Kožuškaničová M. 11.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.11.2019
530935444 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary. 134,87 € 3/2019 600/2019 M. Kožuškaničová 11.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.11.2019
159254 Dodané ovocie a zelenina 319,04 € 2/2019 602/2019 M. Kožuškaničová 11.11.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.11.2019
1957697 Dodané mäso 108,46 € 1/2019 604/2019 M. Kožuškaničová 13.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.11.2019
1957726 Dodané mäsové výrobky 21,68 € 1/2019 605/2019 M. Kožuškaničová 13.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.11.2019
190101163 Dodaný potravinársky tovar 300,17 € 4/2019 606/2019 M. Kožuškaničová 13.11.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 16.11.2019
20190222 Dodanie 2ks 33kg PB náplne do kuchyne /strav. prevádzka/ 104,00 €   149/19 Mgr. MVDr. M. Petro 13.11.2019 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 18.11.2019
2019/688 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 11/2019 24,00 € 26/2019   13.11.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.11.2019
6/2019 Maliarske práce /odd.č.3, odd.č.1/ 837,60 €   151/19 Mgr. MVDr. M. Petro 13.11.2019 Štefan Oklamčák, Kupeľská 620/27, 073 01 Sobrance, IČO 10709720 18.11.2019
22900158016 Dodaná elektr. energia 268,26 € 10/2012   14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 18.11.2019
2290016358 Dodaná elektr. energia 1 572,80 € 10/2012   14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 18.11.2019
1958201 Dodané hov. a bravč. mäso 190,72 € 1/2019 610/2019 Kožuškaničová M. 15.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.11.2019
1958100 Dodané mäsové výrobky 61,18 € 1/2019 609/2019 Kožuškaničová M. 15.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.11.2019
1901119 Servisný zásah – Patriot SSD 69,20 €   152/19 Mgr. MVDr. M. Petro 18.11.2019 Decomp, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 36497771 22.11.2019
159303 Dodané ovocie a zelenina 234,06 € 2/2019 616/2019 Kožuškaničová M. 19.11.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.11.2019
7039393682 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel CSS Dúbrava 109,82 € 50971   19.11.2019 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 25.11.2019
530936648 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 157,90 € 3/2019 613/2019 Kožuškaničová M. 19.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.11.2019
530936783 Dodané mlieko a mliečne výrobky 416,56 € 27/2019 614/2019 Kožuškaničová M. 19.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.11.2019
1272019 Oprava a úradné overenie váh a závažia v stravovacej prevádzke 242,40 €   129/19 Mgr. MVDr. M. Petro 19.11.2019 Ján Matta – Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh, 066 01 Závadka 30, IČO 41579429 25.11.2019
190101189 Dodaný potravinársky tovar 570,97 € 4/2019 618/2019 Kožuškaničová M. 20.11.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.11.2019
1958752 Dodané mäsové výrobky 75,05 € 1/2019 620/2019 Kožuškaničová M. 20.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.11.2019
1958748 Dodané hov. a bravč. mäso 59,75 € 1/2019 619/2019 Kožuškaničová M. 20.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.11.2019
2032019 Nakúpené čistiace a hygienické potreby 688,21 € 7/2019 137,154/19 Mgr. MVDr. M. Petro 20.11.2019 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 25.11.2019
201900669 Nakúpený el. – inšt. materiál 34,40 €   148/19 Mgr. MVDr. M. Petro 21.11.2019 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 25.11.2019
20190477 Prečistenie kanalizácie 264,00 €   150/19 Mgr. MVDr. M. Petro 21.11.2019 Inštalacentrum s.r.o., Hviezdoslavova 1364/21, 071 01 Michalovce, IČO 44695292 25.11.2019
519325853 Úradné overenie váh a závažia v stravovacej prevádzke 120,00 €   130/19 Mgr. MVDr. M. Petro 21.11.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 25.11.2019
1959668 Dodané mäsové výrobky 16,44 € 1/2019 624/2019 Kožuškaničová M 25.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2019
1959631 Dodané hov. a bravč. mäso 113,62 € 1/2019 623/2019 Kožuškaničová M 25.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2019
2019005032 Dodaný chlieb a pekár. výrobky 468,50 € 9/2019 583,..,60/2019 Kožuškaničová M. 25.11.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 28.11.2019
20190664 Nákup kancelárskych potrieb 138,06 €   158/19 Mgr. MVDr. Petro M. 25.11.2019 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Námestie Centrum 2525, 069 01 Snina, IČO 32374232 28.11.2019
159336 Dodané ovocie a zelenina 203,08 € 2/2019 630/2019 Kožuškaničová M. 26.11.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.11.2019
38FK/13/11/2019 Nákup interiéru /3ks váľandy/ 416,99 €   159/19 Mgr. MVDr. M. Petro 26.11.2019 MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 1, 080 01 Prešov, prev.Humenská 43, 07101 Michalovce, IČO 51231735 28.11.2019
530937726 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 276,84 € 3/2019 627/2019 Kožuškaničová M. 26.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.11.2019
530937712 Dodané mlieko a mliečne výrobky 290,21 € 27/2019 628/2019 Kožuškaničová M. 26.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.11.2019
1960265 Dodané hov. a bravč. mäso 94,32 € 1/2019 632/2019 Kožuškaničová M. 27.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2019
1960299 Dodané mäsové výrobky 35,30 € 1/2019 633/2019 27.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2019
190101207 Dodaný potravinársky tovar 421,76 € 4/2019 634/2019 Kožuškaničová M. 27.11.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 28.11.2019
2293/2019 Technol. servis ČOV 259,68 € Technol. servis ČOV 259,68 € 21/   27.11.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 Veľký Slavkov, IČO 31714030 28.11.2019
530938054 Dodané potraviny/vaj.šalát/ 58,75 € 3/2019 636/2019 Kožuškaničová M. 28.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.11.2019
1902361 Dodanie defibrilátora /ZOLL bifázický AED Plus/ 1 500,00 €   160/19 Mgr. MVDr. M. Petro 29.11.2019 SELVIT spol. s.r.o., Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina, IČO 36370053 29.11.2019
190101212 Dodaný potravinársky tovar 23,46 € 4/2019 611A,639A/2019 Kožuškaničová M. 29.11.2019 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 29.11.2019
1960738 Dodané mäsové výrobky 42,89 € 1/2019 639/2019 Kožuškaničová M. 29.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.11.2019
1960724 Dodané hov. a bravč. mäso 190,75 € 1/2019 638/2019 Kožuškaničová M. 29.11.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.11.2019