Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
20170273 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 595,91 € 4/2018 674,..,677/2017 Hančáková L. 02.01.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 08.01.2018
155191 Dodané ovocie a zelenina 200,20 € 5/2018 700/2017 Hančáková L. 02.01.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.01.2018
530734133 Dodané mlieko a mliečne výrobky 166,16 € 18/2017 689/2017 Hančáková L. 03.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.01.2018
1800139 Dodané hovädzie a bravč. mäso 83,47 € 3/2018 4/2018 Hančáková L. 03.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2018
530800039 Dodané mlieko a mliečne výrobky 232,10 € 18/2017 3/2018 Hančáková L. 03.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.01.2018
180100006 Dodaný potravinársky tovar 342,59 € 2/2018 1/2018 Hančáková L. 03.01.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 08.01.2018
1800209 Dodané hovädzie a bravč. mäso 40,10 € 3/2018 5/2018 Hančáková L. 03.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2018
9900927741 Pripojenie do VUCNET Prešov 1/2018 127,46 € 269/2011 PSK 04.01.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.01.2018
1800630 Dodané hov. a bravč. mäso 150,76 € 3/2018 8/2018 Hančáková L. 05.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2018
1800544 Dodané mäsové výrobky 54,00 € 3/2018 9/2018 Hančáková L. 05.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2018
8200073374 Telef. hovory/pev. linka – úsek SoK a riad./ 77,35 € 269/2011 PSK 05.01.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.01.2018
8200073343 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 15,95 € 269/2011 PSK 05.01.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.01.2018
20171229-39 Odvoz KBO za december 2017 30,00 € 17/2015 05.01.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 08.01.2018
530800532 Dodané mlieko a mliečne výrobky 305,81 € 18/2017 12/2018 Hančáková L. 08.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 12.01.2018
530800456 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 288,68 € 6/2018 13/2018 Hančáková L 08.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 12.01.2018
155218 Dodané ovocie a zelenina 183,71 € 5/2018 14/2018 Hančáková L. 09.01.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.01.2018
1801276 Dodané mäsové výrobky 51,50 € 3/2018 18/2018 Hančáková L 10.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.01.2018
1801322 Dodané hov. a bravč. mäso 56,00 € 3/2018 17/2018 Hančáková L. 10.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.01.2018
180100028 Dodaný potravinársky tovar 517,24 € 2/2018 16/2018 Hančáková L. 10.01.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 16.01.2018
18020002 Realizácia supervízie CSS Dúbrava 790,00 € 1/18 Mgr. MVDr. M. Petro 10.01.2018 Cangár s. r. o., J. Bottu 1134/4, 050 01 Revúca, IČO 36643190 16.01.2018
3420432857 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 16,64 € 9/2014 11.01.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.01.2018
3621703271 Nové verzie MAGMA HCM/ 1. štvrťrok 2018 25,49 € SW/OD/2010/29 11.01.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 16.01.2018
218010123 RAP za rok 2018 964,51 € SPIN-283-2007/S/OvZP 11.01.2018 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 16.01.2018
1801985 Dodané hov. a bravč. mäso 200,88 € 3/2018 21/2018 Hančáková L. 12.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.01.2018
1801927 Dodané mäsové výrobky 45,79 € 3/2018 22/2018 Hančáková L. 12.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.01.2018
2018001 Obojstranné čalúnenie dverí /kancelária riaditeľa/ 150,00 € 4/18 Mgr. MVDr. M. Petro 15.01.2018 ČALÚNNICTVO Štefan Tomčo, Bernolákova 18, 073 01 Sobrance, IČO 34834192 19.01.2018
20172095 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad za 12/2017 73,50 € 6/2017 15.01.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 19.01.2018
2018/17 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 1/2018 10,04 € 02/S/2009 15.01.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 19.01.2018
7293917954 Dodávka a distribúcia el. energie 1 745,29 € 10/2012 15.01.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.01.2018
7293417955 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 368,65 € 10/2012 15.01.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.01.2018
530801284 Dodané mlieko a mliečne výrobky 215,16 € 18/2017 25/2018 Hančáková L. 15.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 19.01.2018
2018005 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 364,29 € 4/2018 2,..,24/2018 Hančáková L. 16.01.2018 Gastro Tech SK s.r.o., 067 73 Ubľa 183, prev. Ubľanská pekáreň, 067 73 Ubľa, IČO 50315218 19.01.2018
155272 Dodané ovocie a zelenina 259,74 € 5/2018 26/2018 Hančáková L. 16.01.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.01.2018
218010552 Servisné práce iSPIN 1.Q/2018 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 18.01.2018 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 24.01.2018
20180015 Prečistenie kanalizácie /spol.,miest., odd.3, práčovňa/ 264,00 € 3/18 Mgr. MVDr. M. Petro 18.01.2018 Inštalacentrum s.r.o., Hviezdoslavova 1364/21, 071 01 Michalovce, IČO 44695292 24.01.2018
1802940 Dodané mäsové výrobky 51,40 € 3/2018 31/2018 Hančáková L. 18.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.01.2018
1803019 Dodané hovädzie mäso 61,69 € 3/2018 30/2018 Hančáková L. 18.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.01.2018
180100052 Dodaný potravinársky tovar 428,38 € 2/2018 29/2018 Hančáková L. 18.01.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.01.2018
1803430 Dodané mäsové výrobky 94,30 € 3/2018 35/2018 Hančáková L. 18.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.01.2018
1803505 Dodané hov. a bravč. mäso 194,51 € 3/2018 34/2018 Hančáková L. 18.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.01.2018
530802274 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 109,27 € 6/2018 38/2018 Hančáková L. 22.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.01.2018
530802326 Dodané mlieko a mliečne výrobky 317,30 € 18/2017 37/2018 Hančáková L. 22.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.01.2018
155312 Dodané ovocie a zelenina 216,98 € 5/2018 41/2018 Hančáková L. 23.01.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.01.2018
180100073 Dodaný potravinársky tovar 284,81 € 2/2018 44,42/2018 Hančáková L. 24.01.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 30.01.2018
1804329 Dodané hov. a bravč. mäso 64,85 € 3/2018 45/2018 Hančáková L. 24.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2018
1804205 Dodané mäsové výrobky 44,26 € 3/2018 46/2018 Hančáková L 24.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2018
FV18038 Dodané polotovary – plnené pirohy 115,20 € 47A/2018 Hančáková L. 24.01.2018 HANY ULIČ s.r.o., 067 67 Ulič 308, IČO 45943648 30.01.2018
0152018 Dodané hygienické a čistiace potreby 542,10 € 1/2018 9/18 Mgr. MVDr. M. Petro 25.01.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.01.2018
2688/2017 Ŕočné hlásenie kvality odpadových vôd 48,00 € 21/2017 /40/2017/ 25.01.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 VEĽKÝ SLAVKOV, IČO 31714030 30.01.2018
1804712 Dodané hovädzie mäso 162,72 € 3/2018 50/2018 Hančáková L. 26.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2018
1804671 Dodané mäsové výrobky 125,30 € 3/2018 51/2018 Hančáková L. 26.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2018
530803157 Dodané mlieko a mliečne výrobky 263,17 € 18/2017 53/2018 Hančáková L. 29.01.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.02.2018
1800024 Oprava elektrickej panvice PAEL 40 /strav.prevádzka/ 126,60 € 4A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 30.01.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 02.02.2018
7038350233 Dodané PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 73,19 € 50971 30.01.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 02.02.2018
310357 Dodanie 3ks Flaga náplň PB /strav. prevádzka/ 174,17 € 8/18 Mgr. MVDr. M. Petro 31.01.2018 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 02.02.2018
1805574 Dodané bravčové mäso 49,60 € 3/2018 38/2018 Hančáková L. 31.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2018
1805580 Dodané mäsové výrobky 88,68 € 3/2018 59/2018 Hančáková L. 31.01.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2018
180100087 Dodaný potravinársky tovar 436,90 € 2/2018 60/2018 Hančáková L. 31.01.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.02.2018
2018016 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 518,14 € 4/2018 27,..,57/2018 Hančáková L. 01.02.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 08.02.2018
201414 Personálny audit 960,00 € 2/18 Mgr. MVDr. M. Petro 02.02.2018 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice, IČO 31965903 08.02.2018
1806152 Dodané hovädzie a bravč. mäso 118,70 € 3/2018 64/2018 Hančáková L. 02.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.02.2018
1806043 Dodané mäsové výrobky 54,22 € 3/2018 63/2018 Hančáková L. 02.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.02.2018
20180056 Nakúpené kancelárske potreby 83,21 € 13/18 Mgr. MVDr. M. Petro 05.02.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 08.02.2018
13070 Nakúpené laky:email S 36,15 € 12/18 Mgr. MVDr M. Petro 05.02.2018 Dušan Jankaj, Jesenského 2370.
069 01 Snina, IČO 30625785
08.02.2018
7038352068 Nakúpené pohonné hmoty do motor. vozidiel CSS Dúbrava 50,30 € 50971 05.02.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 08.02.2018
9900933591 Pripojenie do VUCNET Prešov 2/2018 127,46 € 269/2011 PSK 05.02.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.02.2018
530803930 Dodané mlieko a mliečne výrobky 278,58 € 18/2017 68/2018 Hančáková L. 05.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.02.2018
530803877 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 353,90 € 6/2018 67/2018 Hančáková L. 05.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.02.2018
0282018 Nakúpené čistiace potreby 31,50 € 1/2018 14/18 Mgr. MVDr. M. Petro 05.02.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 08.02.2018
218012 Dodaný LED panel 15 W 19,00 € 11/18 Mgr. MVDr. M. Petro 05.02.2018 Ing. Ján Považan – SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 40122549 08.02.2018
155420 Dodané ovocie a zelenina 238,70 € 5/2018 70/2018 Hančáková L. 06.02.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.02.2018
180100131 Dodaný potravinársky tovar 492,43 € 2/2018 74/2018 Hančáková L. 07.02.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.02.2018
1806966 Dodané mäsové výrobky 57,74 € 3/2018 72/2018 Hančáková L. 07.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.02.2018
1807077 Dodané hovädzie mäso 104,48 € 3/2018 73/2018 Hančáková L. 07.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.02.2018
8202027052 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 19,15 € 26/2011 PSK 08.02.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.02.2018
8202027068 Telef. hovory/pev. linka – úsek SoK a riaditeľ/ 39,89 € 269/2011 PSK 08.02.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.02.2018
350054209 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 15,88 € 9/2014 08.02.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.02.2018
20180050 Služby technika PO, BOZP 58,80 € 7/2018 08.02.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 13.02.2018
201882 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 2/2018 10,04 € 02/S/2009 08.02.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 13.02.2018
18001366 Dodané potraviny /tofu/ 82,21 € 48/2018 Hančáková L 08.02.2018 ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 13.02.2018
1807654 Dodané hovädzie mäso 183,76 € 3/2018 79/2018 Hančáková L. 09.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.02.2018
1807614 Dodané mäsové výrobky 120,41 € 3/2018 78/2018 Hančáková L. 09.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.02.2018
030118 Sebahodnotenie kvality – transformácia kultúry organizácie a východiksá pre hodntoenie soc. služieb 720,00 € 2/18 Mgr. MVDr. M. Petro 09.02.2018 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice, IČO 31965903 13.02.2018
201800131 Odvoz KBO za január 2018 30,00 € 17/2015 09.02.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 13.02.2018
530804875 Dodané mlieko a mliečne výrobky 503,43 € 18/2017 81/2018 Hančáková L. 12.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.02.2018
530804849 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 228,91 € 6/2018 689/2017 Hančáková L. 12.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.02.2018
155468 Dodané ovocie a zelenina 294,16 € 5/2018 85/2018 Hančáková L 13.02.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.02.2018
1808318 Dodané mäsové výrobky 76,88 € 3/2018 88/2018 Hančáková L 14.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.02.2018
1808398 Dodané hovädzie a bravčové mäso 66,80 € 3/2018 87/2018 Hančáková L 14.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.02.2018
180100148 Dodaný potravinársky tovar 441,47 € 2/2018 89/2018 Hančáková L. 14.02.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 16.02.2018
1808968 Dodané hovädzie a bravčové mäso 131,68 € 3/2018 93/2018 Hančáková L. 16.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.02.2018
1808789 Dodané mäsové výrobky 116,32 € 3/2018 92/2018 Hančáková L. 16.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.02.2018
201802 Nákup pracovných odevov a obuvi 56,04 € 19/18 Mgr. MVDr. M. Petro 16.02.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 22.02.2018
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 743,26 € 10/2012 16.02.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 22.02.2018
2290158016 Dod. a distr. elektrickej energie 381,19 € 10/2012 16.02.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 22.02.2018
7038354301 Nakúpené PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 60,75 € 50971 16.02.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 22.02.2018
530805541 Dodané hovädzie a bravč. mäso 117,50 € 3/2018 95/2018 Hančáková L. 19.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.02.2018
530805493 Dodané mlieko a mliečne výrobky 349,98 € 6/2018 94/2018 Hančáková L. 19.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 22.02.2018
01922018 Technologický servis ČOV 259,68 € 21/2017 /40/2017/ 19.02.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 Veľký Slavkov, IČO 31714030 22.02.2018
201800097 Zakúpené nabíjacie svietidlo pre prev. údržby 25,27 € 18/18 Mgr. MVDr. M. Petro 19.02.2018 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 22.02.2018
155503 Dodané ovocie a zelenina 249,23 € 5/2018 99/2018 Hančáková L. 20.02.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.02.2018
2018034 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 523,51 € 4/2018 61,..,90/2018 Hančáková L. 21.02.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 26.02.2018
1809570 Dodané hovädzie mäso 62,70 € 3/2018 103/2018 Hančáková L. 21.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.02.2018
1809673 Dodané mäsové výrobky 107,02 € 3/2018 102/2018 Hančáková L. 21.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.02.2018
180100170 Dodaný potravinársky tovar 508,38 € 2/2018 100/2018 Hančáková L. 21.02.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 26.02.2018
2/2018 Montáž – žalúzie, parapety, zámky 262,00 € 20A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 23.02.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 26.02.2018
1800068 Oprava pračiek v práčovni, kombinovaného sporáka v kuchyni CSS Dúbrava 220,80 € 19A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 23.02.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 26.02.2018
1810118 Dodané hov. a bravč. mäso 138,40 € 3/2018 107/2018 Hančáková L. 23.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.02.2018
18100156 Dodané mäsové výrobky 59,08 € 3/2018 106/2018 Hančáková L. 23.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.02.2018
530806240 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 140,73 € 6/2018 111/2018 L. Hančáková 26.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.03.2018
530806262 Dodané mlieko a mliečne výrobky 231,52 € 18/2017 110/2018 L. Hančáková 26.02.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.03.2018
5918002115 Ročný prístup – verejná správa 90,24 € 26.02.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO 31592503 02.03.2018
155539 Dodané ovocie a zelenina 271,68 € 5/2018 113/2018 Hančáková L. 27.02.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.03.2018
1810669 Dodané mäsové výrobky 103,25 € 3/2018 116/2018 Hančáková L. 28.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.03.2018
1810698 Dodané hovädzie a bravčové mäso 56,07 € 3/2018 117/2018 Hančáková L. 28.02.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.03.2018
180100194 Dodávka potravinárskeho tovaru 449,46 € 2/2018 115/2018 Hančáková L. 28.02.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.03.2018
2018047 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 492,39 € 4/2018 91,..,114/2018 Hančáková L. 01.03.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 07.03.2018
1811034 Dodané mäsové výrobky 68,69 € 3/2018 120/2018 Hančáková L. 05.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.03.2018
1811078 Dodané hovädzie a bravčové mäso 281,91 € 3/2018 121/2018 Hančáková L. 05.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.03.2018
20180228-42 Odvoz KBO za 2/2018 30,00 € 17/2015 05.03.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 09.03.2018
530806815 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 92,91 € 6/2018 124/2018 Hančáková L. 05.03.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 09.03.2018
530806835 Dodané mlieko a mliečne výrobky 352,14 € 18/2017 123/2018 Hančáková L. 05.03.2018 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 09.03.2018
201800142 Nakúpené LED svietidlá a batérie 69,05 € 20/18 Mgr. MVDr. M. Petro 05.03.2018 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 09.03.2018
3900936848 Pripojenie do VUCNET Prešov 3/2018 127,46 € 269/2011 PSK 05.03.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.03.2018
20180162 Služby technika PO, BOZP za 2/2018 58,80 € 7/2018 05.03.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.03.2018
2018038-P Nakúpený materiál na údržbu a všeobecný materiál 166,71 € 5,6,..23,25/18 Mgr. MVDr. M. Pet 05.03.2018 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 09.03.2018
0452018 Dodané čistiace a hyg. potreby 74,95 € 1/2018 16,27/18 Mgr. MVDr. M. Petro 05.03.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 09.03.2018
155588 Dodané ovocie a zelenina 217,83 € 5/2018 126/2018 Hančáková L. 06.03.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.03.2018
7038356183 Nakúpené PHM do motor. vozidiel CSS Dúbrava 50,50 € 50971 06.03.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 13.03.2018
1812605 Dodané mäsové výrobky 77,06 € 3/2018 129/2018 Hančáková L 07.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.03.2018
180100224 Dodaný potravinársky tovar 497,51 € 2/2018 130/2018 07.03.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 09.03.2018
5100042845 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riad./ 35,60 € 269/2011 PSK 07.03.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.03.2018
5100042844 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 18,07 € 269/2011 PSK 07.03.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.03.2018
201805 Nakúpené prac. odevy a obuv pre zamestnancov 820,20 € 29/18 Mgr. MVDr. M. Petro 09.03.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 13.03.2018
1813048 Dodané mäsové výrobky 84,38 € 3/2018 134/2018 Hančáková L. 09.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.03.2018
1813101 Dodané hovädzie a bravčové mäso 133,45 € 3/2018 133/2018 Hančáková L. 09.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.03.2018
2018/008 Výroba a dodanie jednacieho stola 312,00 € 29A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 12.03.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 16.03.2018
530807592 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 208,32 € 6/2018 138/2018 Hančáková L. 12.03.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.03.2018
530807533 Dodané mlieko a mliečne výrobky 265,52 € 18/2017 137/2018 Hančáková L. 12.03.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.03.2018
3500101221 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 15,58 € 9/2014 12.03.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.03.2018
F20180303 Tabule a nálepky na označenie objektov a miestností 125,70 € 31/2018 Mgr. MVDr. M. Petro 12.03.2018 Ing. Zuzana Valigová, Humenská 3,071 01 Michalovce, IČO 35453761 16.03.2018
18000151 Nákup – AYKY kábel /300m/ a fólia 493,20 € 30/18 Mgr. MVDr. M. Petro 13.03.2018 VATI Vladimír Tirpák, Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO 35452722 16.03.2018
155634 Dodané ovocie a zelenina 201,20 € 5/2018 140/2018 Hančáková L. 13.03.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.03.2018
1813889 Dodané hovädzie a bravč. mäso 64,60 € 3/2018 143/2018 Hančáková L. 14.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.03.2018
1813841 Dodané mäsové výrobky 42,91 € 3/2018 142/2018 Hančáková L. 14.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.03.2018
180100270 Dodávka potravinárskeho tovaru 597,40 € 2/2018 144/2018 Hančáková L. 14.03.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 19.03.2018
2018143 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 3/2018 10,04 € 02/S/2009 14.03.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 19.03.2018
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 581,85 € 10/2012 14.03.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.03.2018
2290158016 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 337,64 € 10/2012 14.03.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.03.2018
0502018 Dodané čistiace a hygienické potreby 650,72 € 1/2018 32/18 Mgr. MVDr. M. Petro 14.03.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 19.03.2018
1814352 Dodané mäsové výrobky 52,56 € 3/2018 147/2018 Hančáková L. 16.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.03.2018
1814383 Dodané hovädzie a bravčové mäso 201,78 € 3/2018 148/2018 Hančáková L. 16.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.03.2018
7038358403 Dodané PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 47,56 € 50971 16.03.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 19.03.2018
3/2018 Oprava vstupnej chodby a schodov, maliarske práce, …. 1 454,00 € 28/18 Mgr. MVDr. M. Petro 21.03.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 26.03.2018
155680 Dodané ovocie a zelenina 239,59 € 5/2018 153/2018 Hančáková L. 21.03.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.03.2018
530808590 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 33,15 € 6/2018 152/2018 Hančáková L: 21.03.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.03.2018
530808566 Dodané mlieko a mliečne výrobky 494,58 € 18/2017 150/2018 Hančáková L. 21.03.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.03.2018
180100297 Dodaný potravinársky tovar 554,37 € 2/2018 157/2018 Hančáková L. 21.03.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 26.03.2018
1815596 Dodané mäsové výrobky 62,21 € 3/2018 156/2018 Hančáková L. 21.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2018
1815596 Dodané mäsové výrobky 62,21 € 3/2018 156/2018 Hančáková L. 21.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2018
2018076 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 520,97 € 4/2018 118,..,145/2018 Hančáková L. 21.03.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 26.03.2018
1816027 Dodané mäsové výrobky 87,68 € 3/2018 160/2018 23.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2018
1816045 Dodané hovädzie a bravčové mäso 166,41 € 3/2018 161/2018 Hančáková L. 23.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2018
4/2018 Výkopové práce minibagrom pri havarijnom stave rozvodov v práčovni 500,00 € 33/18 Mgr. MVDr. M. Petro 26.03.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 26.03.2018
530809419 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 285,02 € 6/2018 165/2018 Hančáková L. 26.03.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 29.03.2018
530809409 Dodané mlieko a mliečne výrobky 417,39 € 18/2017 163/2018 Hančáková L. 26.03.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 29.03.2018
155722 Dodané ovocie a zelenina 253,89 € 5/2018 167/2018 Hančáková L. 27.03.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.03.2018
180100324 Dodané Veľkonočné balíčky pre PSS 237,25 € 2/2018 176/2018 Hančáková L. 28.03.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 03.04.2018
1816805 Dodané bravčové a hovädzie mäso 298,36 € 3/2018 169/2018 Hančáková L 28.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.04.2018
1816763 Dodané mäsové výrobky 210,32 € 3/2018 168/2018 Hančáková L 28.03.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.04.2018
180100325 Dodaný potravinársky tovar 345,50 € 2/2018 171/2018 Hančáková L. 29.03.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 03.04.2018
20180179 Nákup kancelárskych potrieb 24,80 € 35/18 Mgr. MVDr. M. Petro 29.03.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 03.04.2018
20180011 Výroba, dodávka, montáž nábytku pre PSS z darovacieho účtu 1 144,00 € 36/18 Mgr. MVDr. M. Petro 04.04.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 09.04.2018
7038360300 Nakúpené PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 130,51 € 50971 04.04.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 09.04.2018
2018083 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 730,06 € 4/2018 146,..,174/2018 Hančáková L. 04.04.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 09.04.2018
2018092 Nákup elektroinštalačného materiálu 66,61 € 24/18 Mgr. MVDr. M. Petro 04.04.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 09.04.2018
1817479 Dodané hovädzie a bravčové mäso 40,00 € 3/2018 181/2018 Hančáková L. 05.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.04.2018
1817411 Dodané mäsové výrobky 74,29 € 3/2018 182/2018 Hančáková L. 05.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.04.2018
530810059 Dodané mlieko a mliečne výrobky 469,79 € 18/2017 179/2018 Hančáková L. 05.04.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 09.04.2018
530810131 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 14,49 € 6/2018 180/2018 Hančáková L. 05.04.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 09.04.2018
180100359 Dodaný potravinársky tovar 349,17 € 2/2018 183/2018 Hančáková L. 05.04.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 09.04.2018
11/2018 Oprava elektrickej inštalácie studňa – práčovňa 708,00 € 37/18 Mgr. MVDr. M. Petro 05.04.2018 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 09.04.2018
3900940470 Pripojenie do VUCNET Prešov 4/2018 127,46 € 269/2011 PSK 06.04.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.04.2018
20180287 Služby technika PO, BOZP za 3/2017, servis HP, rozv. požiar.vody, hadíc 130,90 € 7/2018 06.04.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 11.04.2018
201850285 Zakúpené hadice LDPE, spojky 378,29 € 34,37/18 Mgr. MVDr. M. Petro 06.04.2018 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 11.04.2018
530810712 Dodané mlieko a mliečne výrobky 325,20 € 18/2017 189/2018 Hančáková L. 09.04.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 13.04.2018
1818330 Dodané hovädzie a bravčové mäso 229,43 € 3/2018 185/2018 Hančáková L. 09.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.04.2018
1818278 Dodané mäsové výrobky 63,10 € 3/2018 186/2018 Hančáková L. 09.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.04.2018
20180331-42 Odvoz KBO 3/2018 30,00 € 17/2015 09.04.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 13.04.2018
8205980301 Telef. hovory – pev. linka /úsek PPsPSS a riaditeľ/ 35,53 € 269/2011 PSK 09.04.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.04.2018
820598284 Tel. hovory – pevná linka /úsek EaVPaS/ 15,86 € 269/2011 PSK 09.04.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.04.2018
1801035 Servisný zásah a zakúpená klávesnica k PC 21,90 € 41/18 Mgr. MVDr. M. Petro 11.04.2018 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 16.04.2018
3500148419 Telef. hovory – mobil /riaditeľ/ 15,85 € 9/2014 11.04.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.04.2018
155826 Dodané ovocie a zelenina 199,54 € 5/2018 177/2018 Hančáková L. 11.04.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.04.2018
155804 Dodané ovocie a zelenina 179,35 € 5/2018 190/2018 Hančáková L. 11.04.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.04.2018
1819082 Dodané mäsové výrobky 68,26 € 3/2018 195/2018 Hančáková L. 11.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2018
1819136 Dodané hovädzie a bravčové mäso 56,75 € 3/2018 194/2018 Hančáková L. 11.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2018
180100389 Dodaný potravinársky tovar 479,26 € 2/2018 192/2018 Hančáková L. 11.04.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 16.04.2018
218040071 Servisné práce iSPIN 2.Q/2018 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 11.04.2018 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 16.04.2018
1819608 Dodané mäsové výrobky 80,47 € 3/2018 199/2018 Hančáková L. 13.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.04.2018
1819689 Dodané hovädzie a bračové mäso 120,26 € 3/2018 198/2018 Hančáková L. 13.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.04.2018
2018030165 Vývoz komunálneho odpadu z 1 VKK 271,47 € 17/2013 a d.11/2017 13.04.2018 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 18.04.2018
2018/225 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 4/2018 10,04 € 02/S/2009 13.04.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.04.2018
530811669 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 267,77 € 6/2018 203/2018 Hančáková L. 16.04.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.04.2018
530811546 Dodané mlieko a mliečne výrobky 344,94 € 18/2017 202/2018 Hančáková L. 16.04.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.04.2018
20180010 Výroba, dovoz a montáž nábytku a dvojkrídlových dverí 1 196,40 € 43/18 Mgr. MVDr. M. Petro 17.04.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 23.04.2018
3621800056 Nové verzie MAGMA HCM/ 2. štvrťrok 2018 25,49 € SW/OD/2010/29 17.04.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 23.04.2018
2018106 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 489,36 € 4/2018 175,..,201/2018 Hančáková L. 17.04.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 23.04.2018
155871 Dodané ovocie a zelenina 199,54 € 5/2018 207/2018 Hančáková L. 17.04.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.04.2018
180100421 Dodávka potravinárskeho tovaru 430,59 € 200,205,209/2018 Hančáková L. 18.04.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.04.2018
1820486 Dodané hovädzie a bravčové mäso 79,78 € 3/2018 210/2018 Hančáková L 18.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.04.2018
1820422 Dodané mäsové výrobky 82,15 € 3/2018 211/2018 Hančáková L 18.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.04.2018
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 724,68 € 10/2012 20.04.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 26.04.2018
2290158016 Dodávka elektrickej energie 399,32 € 10/2012 20.04.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 26.04.2018
7038362538 Dodané PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 113,87 € 50971 20.04.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 26.04.2018
1821157 Dodané mäsové výrobky 65,20 € 3/2018 215/2018 Hančáková L. 20.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.04.2018
1821240 Dodané bravčové a hovädzie mäso 229,77 € 3/2018 214/2018 Hančáková L. 20.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.04.2018
530812453 Dodané mlieko a mliečne výrobky 256,83 € 18/2017 217/2018 Hančáková L. 23.04.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.04.2018
155909 Dodané ovocie a zelenina 302,26 € 5/2018 213A,215A, 219/2018 Hančáková L. 24.04.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.04.2018
1822081 Dodané mäsové výrobky 74,44 € 3/2018 222/2018 Hančáková L. 25.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2018
1822197 Dodané hovädzie a bravčové mäso 31,83 € 3/2018 223/2018 Hančáková L. 25.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2018
180100454 Dodaný potravinársky tovar 420,90 € 2/2018 224/2018 Hančáková L. 25.04.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 30.04.2018
FV18223 Dodané tatarčané pirohy 178,20 € 226A/2018 Hančáková L. 26.04.2018 HANY ULIČ s.r.o., 067 67 Ulič 308, IČO 45943648 30.04.2018
1822533 Dodané mäsové výrobky 53,69 € 3/2018 229/2018 Hančáková L. 27.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.05.2018
1822676 Dodané hovädzie a bravčové mäso 163,56 € 3/2018 228/2018 Hančáková L. 27.04.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.05.2018
530813512 Dodané mlieko a mliečne výrobky 346,16 € 18/2017 230/2018 Hančáková L. 30.04.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 04.05.2018
530813499 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 125,68 € 6/2018 231/2018 Hančáková L. 30.04.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 04.05.2018
3621800229 Systémová podpora MAGMA HCM 1.Q.2018 193,28 € SW/OD/2010/29 30.04.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 04.05.2018
1823622 Dodané mäsové výrobky 252,96 € 3/2018 236/2018 Hančáková L. 02.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.05.2018
180100500 Dodaný potravinársky tovar 427,59 € 2/2018 234/2018 Hančáková L. 02.05.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 07.05.2018
2018117 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 580,79 € 4/2018 204,..,233/2018 Hančáková L. 03.05.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 07.05.2018
20180507 Služby technika PO, BOZP 58,80 € 7/2018 03.05.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.05.2018
156006 Dodané ovocie a zelenina 337,89 € 5/2018 239/2018 Hančáková L. 03.05.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.05.2018
1824146 Dodané mäsové výrobky 98,14 € 3/2018 242/2018 Hančáková L. 04.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.05.2018
1824206 Dodané hovädzie a bravč. mäso 150,48 € 3/2018 241/2018 Hančáková L. 04.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.05.2018
7038364435 Dodané PHM do mot. voz. a údržbu 20,39 € 50971 04.05.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 09.05.2018
7900947819 Pripojenie do VUCNET Prešov 5/2018 127,46 € 269/2011 PSK 07.05.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.05.2018
18053 Dodanie a prezutie pneumatík na mot. voz. FT SV 967 AZ 407,96 € 45A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 07.05.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 09.05.2018
530814284 Dodané mrazená hydina a mrazené polotovary 139,26 € 6/2018 245/2018 Hančáková L. 07.05.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 11.05.2018
530814194 Dodané mlieko a mliečne výrobky 289,71 € 18/2017 244/2018 Hančáková L. 07.05.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 11.05.2018
1824878 Dodané hov. a bravč. mäso 86,42 € 3/2018 249/2018 Hančáková L. 09.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.05.2018
1824807 Dodané mrazené výrobky 65,76 € 3/2018 250/2018 Hančáková L. 09.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.05.2018
180100520 Dodaný potravinársky tovar 360,37 € 2/2018 247/2018 Hančáková L. 09.05.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.05.2018
3500195694 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 15,58 € 9/2014 09.05.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.05.2018
8207980039 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riad./ 34,00 € 269/2011 PSK 09.05.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.05.2018
8207980013 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 15,22 € 269/2011 PSK 09.05.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.05.2018
156034 Dodané ovocie a zelenina 183,39 € 5/2018 251/2018 Hančáková L. 10.05.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.05.2018
2290158016 Dodávka elektrickej energie 292,30 € 10/2012 10.05.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 15.05.2018
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 464,26 € 10/2012 10.05.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 15.05.2018
1825339 Dodané mäsové výrobky 85,20 € 3/2018 254/2018 Hančáková L. 11.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.05.2018
1825608 Dodané hovädzie a bravč. mäso 131,83 € 3/2018 255/2018 Hančáková L. 11.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.05.2018
3621800446 Inštalácia a zaškolenie SendMail 215,10 € SW/OD/2010/29 46/18 Hančáková L. 11.05.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 16.05.2018
313918 Dodanie 2ks Flaga náplň PB /strav. prevádzka/ 116,52 € 48A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 12.05.2018 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 15.05.2018
530815205 Dodané mlieko a mliečne výrobky 328,33 € 18/2017 257/2018 Hančáková L. 14.05.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.05.2018
530815101 Dodané mrazená hydina a mrazené polotovary 115,36 € 6/2018 258/2018 Hančáková L. 14.05.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.05.2018
20180430-42 Odvoz KBO za apríl 2018 30,00 € 17/2015 14.05.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 19.05.2018
218154 Dodávka elektr. bojlerov, montáž nových a demontáž starých bojlerov 1 068,00 € 48/18 Mgr. MVDr. M. Petro 14.05.2018 Martin Kuzma, Voda – kovo, Štefánikova 35/6, 073 01 Sobrance, IČO 34833625 17.05.2018
2018/287 Odvoz a likv. biol. odpadu 5/2018 10,04 € 02/S/2009 14.05.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.05.2018
1800210 Oprava robota na mäso v strav. prevádzke 176,40 € 47A/18 Mgr. MVDr M. Petro 14.05.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 16.05.2018
0852018 Dodané čistiace a hygienické potreby 559,89 € 1/2018 42,45,51/18 Mgr. MVDr. M. Petro 15.05.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 21.05.2018
2018137 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 513,20 € 4/2018 237,..,261/2018 Hančáková L. 16.05.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 21.05.2018
1826756 Dodané hov. a bravč. mäso 36,83 € 3/2018 263/2018 Hančáková L. 16.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.05.2018
1826660 Dodané mäsové výrobky 86,80 € 3/2018 264/2018 Hančáková L. 16.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.05.2018
2018040026 Oprava internetového pripojenia v kanceláriách 24,00 € 52/18 Mgr. MVDr. M. Petro 16.05.2018 Lekos s.r.o., Michalovská 63/2, 073 01 Sobrance, IČO 46167455 21.05.2018
156077 Dodané ovocie a zelenina 205,00 € 5/2018 260/2018 Hančáková L. 16.05.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.05.2018
180100555 Dodaný potravinársky tovar 505,93 € 2/2018 265/2018 Hančáková L. 16.05.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 21.05.2018
1827321 Dodané mäsové výrobky 68,84 € 3/2018 268/2018 Hančáková L. 18.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.05.2018
1827493 Dodané hov. a bravč. mäso 0,00 € 3/2018 269/2018 Hančáková L. 18.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.05.2018
530815952 Dodané mlieko a mliečne výrobky 397,77 € 18/2017 271/2018 Hančáková L. 21.05.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.05.2018
1828355 Dodané mäsové výrobky 113,58 € 3/2018 279/2018 Hančáková L. 23.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.05.2018
1828391 Dodané hov. a bravč. mäso 100,88 € 3/2018 278/2018 Hančáková L. 23.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.05.2018
156125 Dodané ovocie a zelenina 178,52 € 5/2018 273/2018 Hančáková L. 23.05.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.05.2018
180100582 Dodaný potravinársky tovar 315,28 € 2/2018 277/2018 Hančáková L. 23.05.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 29.05.2018
201809 Dodané prac. odevy a obuv 93,80 € 24.05.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 29.05.2018
7038366690 Dodané PHM do motorových vozidiel a kosačiek 161,45 € 50971 24.05.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 29.05.2018
1828921 Dodané hov. a bravč. mäso 146,02 € 3/2018 283/2018 Hančáková L. 25.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.05.2018
1828773 Dodané mäsové výrobky 97,26 € 3/2018 282/2018 Hančáková L 25.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.05.2018
530816838 Dodané mlieko a mliečne výrobky 456,71 € 18/2017 285/2018 Hančáková L. 28.05.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 04.06.2018
530816789 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 72,89 € 6/2018 286/2018 Hančáková L. 28.05.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 04.06.2018
156164 Dodané ovocie a zelenina 248,17 € 5/2018 289/2018 Hančáková L. 29.05.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.06.2018
1829961 Dodané mäsové výrobky 88,10 € 3/2018 291/2018 Hančáková L. 30.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.06.2018
1829925 Dodané hov. a bravč. mäso 33,91 € 3/2018 292/2018 Hančáková L. 30.05.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.06.2018
180100610 Dodaný potravinársky tovar 354,76 € 2/2018 293/2018 Hančáková L. 30.05.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 04.06.2018
2018154 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 577,92 € 4/2018 262,.,294/2018 Hančáková 01.06.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 21.06.2018
1830661 Dodané hovädzie a bravčové mäso 246,93 € 3/2018 296/2018 Hančáková L. 04.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2018
1830523 Dodané mäsové výrobky 55,82 € 3/2018 297/2018 Hančáková L. 04.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2018
20180634 Služby technika PO, BOZP 58,80 € 7/2018 04.06.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 08.06.2018
2018194 Dodaný – stykač 34,65 € 56A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 04.06.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 08.06.2018
0900951716 Pripojenie do VUCNET Prešov 6/2018 127,46 € 269/2011 PSK 04.06.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.06.2018
20180531-42 Odvoz KBO máj 2018 30,00 € 17/2015 04.06.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 08.06.2018
218108 Nákup TERI led svietidiel do spoločenskej miestnosti 80,65 € 58A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 04.06.2018 Ing. Ján Považan – SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 40122549 08.06.2018
530817828 Dodané mlieko a mliečne 365,37 € 18/2017 299/2018 Hančáková L. 04.06.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.06.2018
530817890 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 239,42 € 6/2018 300/2018 Hančáková L. 04.06.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.06.2018
156248 Dodané ovocie a zelenina 289,52 € 5/2018 303/2018 Hančáková L. 06.06.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.06.2018
8209989188 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 15,37 € 269/2011 PSK 06.06.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.06.2018
8209989197 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riad./ 15,37 € 269/2011 PSK 06.06.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.06.2018
1831487 Dodané bravč. a hovädzie mäso 65,23 € 3/2018 306/2018 Hančáková L 06.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.06.2018
1831381 Dodané mäsové výrobky 134,70 € 3/2018 305/2018 Hančáková L. 06.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.06.2018
180100649 Dodaný potravinársky tovar 501,40 € 2/2018 307/2018 Hančáková L. 06.06.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.06.2018
7038368595 Dodané PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 101,43 € 50971 06.06.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 11.06.2018
FDS5518009654 Zakúpený kancelársky papier 131,40 € 61/18 Mgr. MVDr. M. Petro 06.06.2018 Office Depot, s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 11.06.2018
1831953 Dodané hovädzie a bravč. mäso 180,01 € 3/2018 311/2018 Hančáková L. 08.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.06.2018
1831843 Dodané mäsové výrobky 135,10 € 3/2018 310/2018 Hančáková L. 08.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.06.2018
2018121 Nákup materiálu na údržbu /silon, …../ 83,97 € 50,55/18 Mgr. MVDr. M. Petro 08.06.2018 Peter Vološin, Komenského 2776/23, 069 01 Snina, IČO 47882247 12.06.2018
3500243042 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 15,58 € 9/2014 08.06.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.06.2018
530818620 Dodané mlieko a mliečne výrobky 411,52 € 18/2017 313/2018 Hančáková L. 11.06.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.06.2018
156285 Dodané ovocie a zelenina 216,29 € 5/2018 317/2018 Hančáková L. 12.06.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.06.2018
180100679 Dodaný potravinársky tovar 343,56 € 2/2018 321/2018 Hančáková L. 13.06.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 15.06.2018
1832823 Dodané mäsové výrobky 110,98 € 3/2018 320/2018 Hančáková L. 13.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.06.2018
1832978 Dodané bravč. a hovädzie mäso 112,53 € 3/2019 319/2018 Hančáková L. 13.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.06.2018
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 294,90 € 10/2012 14.06.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 15.06.2018
2018/350 Odvoz a likv. biol. odpadu 10,04 € 02/S/2009 14.06.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.06.2018
2290158016 Dodaná elektrická energia 227,84 € 10/2012 14.06.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.06.2018
18095 Pneuservisné služby na mot. voz. FTransit SV 967 AZ 373,25 € 15.06.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 22.06.2018
1833814 Dodané hovädzie a bravč. mäso 206,75 € 3/2018 324/2018 Hančáková L. 15.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.06.2018
1833616 Dodané mäsové výrobky 91,33 € 3/2018 325/2018 Hančáková L. 15.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.06.2018
1800267 Nákup elektrickej fritézy /strav. prev./ 142,80 € 63/18 Mgr. MVDr. M. Petro 18.06.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 22.06.2018
530819449 Dodané mlieko a mliečne výrobky 305,93 € 18/2017 328/2018 Hančáková L. 18.06.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 22.06.2018
2018164 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 568,08 € 4/2018 295,../2018 Hančáková L. 18.06.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 22.06.2018
156333 Dodané ovocie a zelenina 255,51 € 5/2018 329/2018 Hančáková L. 19.06.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.06.2018
180100713 Dodaný potravinársky tovar 434,67 € 2/2018 331/2018 Hančáková L. 20.06.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.06.2018
1834642 Dodané hovädzie a bravč. mäso 44,54 € 3/2018 333/2018 Hančáková L. 20.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2018
1834558 Dodané mäsové výrobky 52,32 € 3/2018 334/2018 20.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2018
1052018 Dodané čistiace a hygienické potreby 343,74 € 1/2018 53,62,67/18 Mgr. MVDr. M. Petro 22.06.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 26.06.2018
13135 Nakúpený všeobec. mat./sádra, farba/ 15,86 € 56/18 Mgr. MVDr. M. Petro 22.06.2018 Dušan Jankaj, Jesenského 2370.
069 01 Snina, IČO 30625785
26.06.2018
180011 Servis mot. píly, olej STIHL a p. 54,80 € 67/18 Mgr. MVDr. M. Petro 22.06.2018 Rastislav Staroščák – Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO 33671575 26.06.2018
1835210 Dodané mäsové výrobky 101,06 € 3/2018 337/2018 Hančáková L 22.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.06.2018
1835378 Dodané hovädzie a bravčové mäso 184,57 € 3/2018 336/2018 Hančáková L. 22.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.06.2018
7038370852 Dodané PHM /mot.voz., údržba/ 164,40 € 50971 22.06.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 26.06.2018
20/2018 Revízia elektrickej inštalácie /kuchyňa, sklady/ 785,00 € 68/18 Mgr. MVDr. M. Petro 25.06.2018 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 26.06.2018
20180012 Ozvučenie kult.- spol. podujatia Dúbravský juniáles 250,00 € 63A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 25.06.2018 Ing. Jana Vargová, SNP 2512/32, 066 01 Humenné, IČO 44439199 26.06.2018
2018172-P Dodaný materiál na údržbu 137,57 € 21,..,57/18 Mgr. MVDr. M. Petro 25.06.2018 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 26.06.2018
530820156 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 163,45 € 6/2018 341/2018 Hančáková L. 25.06.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.06.2018
530820137 Dodané mlieko a mliečne výrobky 539,21 € 18/2017 340/2018 Hančáková L. 25.06.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.06.2018
156370 Dodané ovocie a zelenina 202,25 € 5/2018 Hančáková L. 26.06.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.06.2018
FV18371 Dodané kapustové pirohy – polotovar 118,80 € 348/2018 Hančáková L 27.06.2018 HANY ULIČ s.r.o., 067 67 Ulič 308, IČO 45943648 29.06.2018
1836219 Dodané hovädzie a bravč. mäso 35,75 € 3/2018 347/2018 Hančáková L. 27.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.06.2018
1836172 Dodané mäsové výrobky 50,46 € 3/2018 348/2018 Hančáková L. 27.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.06.2018
180100732 Dodaný potravinársky tovar 570,67 € 2/2018 346/2018 Hančáková L. 27.06.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 29.06.2018
1836747 Dodané mäsové výrobky 35,72 € 3/2018 352/2018 Hančáková L. 29.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.07.2018
1836831 Dodané hovädzie a bravč. mäso 141,41 € 3/2018 351/2018 Hančáková L. 29.06.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.07.2018
13136 Nakúpený všeob. mat./nátery, laky/ 36,15 € 5/18 Mgr. MVDr. M. Petro 29.06.2018 Dušan Jankaj, Jesenského 2370.
069 01 Snina, IČO 30625785
04.07.2018
2018186 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 584,36 € 4/2018 326,..,350/2018 Hančáková L. 02.07.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 04.07.2018
530820771 Dodané mlieko a mliečne výrobky 232,91 € 18/2017 355/2018 Hančáková L. 02.07.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 06.07.2018
156439 Dodané ovocie a zelenina 226,75 € 5/2018 356/2018 Hančáková L. 03.07.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.07.2018
1900954499 Pripojenie do VUCNET Prešov 7/2018 127,46 € 269/2011 PSK 04.07.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.07.2018
180100775 Dodaný potravinársky tovar 371,61 € 2/2018 359/2018 Hančáková L 04.07.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 09.07.2018
1837652 Dodané mäsové výrobky 139,04 € 3/2018 360/2018 Hančáková L. 04.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2018
1837652 Dodané mäsové výrobky 139,04 € 3/2018 360/2018 Hančáková L. 04.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2018
1800307 Oprava 2ks pračiek Elektrolux v práčovni 548,76 € 70A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 06.07.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 10.07.2018
20180630-42 Odvoz KBO za jún 2018 30,00 € 17/2015 06.07.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 10.07.2018
20180759 Služby technika PO, BOZP za 6/2018 58,80 € 7/2018 06.07.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.07.2018
7038372771 Nakúpené PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 64,45 € 50971 06.07.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 10.07.2018
1837944 Dodané mäsové výrobky 60,86 € 3/2018 363/2018 Hančáková L. 06.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2018
1837792 Dodané hovädzie a bravč. mäso 188,85 € 3/2018 362/2018 Hančáková L. 06.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2018
8212115922 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVPaS/ 16,02 € 269/2011 PSK 09.07.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.07.2018
8212115937 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riad./ 34,27 € 269/2011 PSK 09.07.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.07.2018
530821140 Dodané mlieko a mliečne výrobky 426,33 € 18/2017 365/2018 Hančáková L. 09.07.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 13.07.2018
156457 Dodané ovocie a zelenina 274,73 € 5/2018 367/2018 Hančáková L. 10.07.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.07.2018
218070031 Servisné práce iSPIN 3.Q/2018 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 10.07.2018 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 16.07.2018
530818699 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 91,39 € 6/2018 360/2018 Hančáková L. 11.07.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.07.2018
1838862 Dodané mäsové výrobky 74,62 € 3/2018 372/2018 Hančáková L. 11.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.07.2018
1838780 Dodané hovädzie a bravč. mäso 38,77 € 3/2018 371/2018 Hančáková L 11.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.07.2018
180100794 Dodaný potravinársky tovar 270,61 € 2/2018 370/2018 Hančáková L. 11.07.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 17.07.2018
3500290021 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 15,58 € 269/2011 PSK 12.07.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 17.07.2018
1839525 Dodané mäsové výrobky 64,60 € 3/2018 376/2018 Hančáková L. 13.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2018
1839588 Dodané hovädzie a bravč. mäso 251,07 € 3/2018 375/2018 Hančáková L. 13.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2018
20180388 Nákup kancelárskych potrieb 79,53 € 75/18 Mgr. MVDr. M. Petro 16.07.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 20.07.2018
530821423 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 238,95 € 6/2018 379/2018 Hančáková L. 16.07.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.07.2018
2290158016 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 228,48 € 10/2012 17.07.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.07.2018
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 156,97 € 10/2012 17.07.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.07.2018
3621801079 Nové verzie MAGMA HCM/ 3. štvrťrok 2018 25,49 € SW/OD/2010/29 17.07.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 20.07.2018
2018197 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 509,91 € 4/2018 354,..,377/2018 Hančáková L. 17.07.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 20.07.2018
156479 Dodané ovocie a zelenina 282,52 € 5/2018 382/2018 Hančáková L. 17.07.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.07.2018
7038375027 Dodané PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 55,93 € 50971 18.07.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 24.07.2018
2018/437 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 7/2018 10,04 € 02/S/2009 18.07.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 24.07.2018
180100812 Dodaný potravinársky tovar 424,40 € 384/2018 Hančáková L. 18.07.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.07.2018
1840281 Dodané hov. a bravč. mäso 97,30 € 3/2018 386/2017 Hančáková L. 18.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.07.2018
1840385 Dodané mäsové výrobky 147,50 € 3/2018 385/2018 Hančáková L 18.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.07.2018
530821413 Dodané mlieko a mliečne výrobky 359,44 € 18/2017 378/2018 Hančáková L. 18.07.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 24.07.2018
14/2018 Dodanie a montáž žalúzií, sietí proti hmyzu 301,65 € 77/18 Mgr. MVDr. M. Petro 18.07.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 24.07.2018
1/2018 Dodané palivové drevo 8 365,50 € 13/2018 54,.,71/18 Mgr. MVDr. M. Petro 19.07.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 25.07.2018
1840958 Dodané hov. a bravč. mäso 177,47 € 3/2018 389/2018 Hančáková L. 20.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.07.2018
1840852 Dodané mäsové výrobky 41,00 € 3/2018 390/2018 Hančáková L. 20.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.07.2018
18127 Servis služ. mot. vozidla Ford Transit 255,70 € 79/18 Mgr. MVDr. M. Petro 20.07.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 25.07.2018
18128 Servis služ. mot. vozidla Ford Fusion 143,57 € 80/18 Mgr. MVDr. M. Petro 20.07.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 25.07.2018
530821680 Dodané mlieko a mliečne výrobky 330,56 € 18/2017 392/2017 Hančáková L. 23.07.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.07.2018
156497 Dodané ovocie a zelenina 222,62 € 5/2018 394/2018 Hančáková L. 24.07.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.07.2018
1841827 Dodané mäsové výrobky 43,09 € 3/2018 398/2018 Hančáková L. 25.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2018
1841753 Dodané hovädzie a bravč. mäso 48,21 € 3/2018 397/2018 Hančáková L. 25.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2018
180100825 Dodaný potravinársky tovar 422,61 € 2/2018 399/2018 Hančáková L. 25.07.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 31.07.2018
20180147 Dodanie 2ks náplň PB /strav. prevádzka/ 104,00 € 76/18 Mgr. MVDr. M. Petro 25.07.2018 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 31.07.2018
1842230 Dodané mäsové výrobky 80,00 € 3/2018 401/2018 Hančáková L. 27.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2018
1842320 Dodané hovädzie a bravč. mäso 186,16 € 3/2018 402/2018 Hančáková L. 27.07.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2018
2018027 Vykonanie procesu verej.obstarávania na výber dodávateľa stav. prác 298,00 € 58/18 Mgr. MVDr. M. Petro 30.07.2018 Ing. Štefan Janko – BGS Konzult, Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina, IČO 44658711 31.07.2018
530821906 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 163,88 € 6/2018 406/2018 Hančáková L 30.07.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 03.08.2018
530821876 Dodané mlieko a mliečne výrobky 399,09 € 18/2017 405/2018 Hančáková L. 30.07.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 03.08.2018
156510 Dodané ovocie a zelenina 238,38 € 5/2018 408/2018 Hančáková L 31.07.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 03.08.2018
1843195 Dodané hovädzie a bravč. mäso 35,30 € 3/2018 411/2018 Hančáková L. 01.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.08.2018
1843272 Dodané mäsové výrobky 87,62 € 3/2018 412/2018 Hančáková L. 01.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.08.2018
2018206 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 597,46 € 5/2018 380,..,409/2018 Hančáková L. 01.08.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 07.08.2018
180100860 Dodaný potravinársky tovar 1 013,66 € 2/2018 410/2018 Hančáková L. 01.08.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 07.08.2018
7038376911 Dodané PHM do motorových vozidiel a kosačiek CSS Dúbrava 182,24 € 50971 02.08.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 07.08.2018
2/2018 Dodané palivové drevo 6 649,50 € 13/2018 78,.,85/2018 Mgr. MVDr. M. Petro 02.08.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 07.08.2018
2018256 Nákup elektroinšt. materiálu 26,57 € 03.08.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 07.08.2018
3621801285 Systémová podpora MAGMA HCM 2.Q.2018 193,28 € SW/OD/2010/29 03.08.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 07.08.2018
20181024 Služby technika PO, BOZP za 7/2018 58,80 € 7/2018 03.08.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 3645518 07.08.2018
1843896 Dodané hovädzie a bravč. mäso 168,71 € 3/2018 416/2018 Hančáková L. 03.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.08.2018
1843969 Dodané mäsové výrobky 35,52 € 3/2018 417/2018 Hančáková L. 03.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.08.2018
20180731-36 Odvoz KBO za júl 2018 30,00 € 17/2015 06.08.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 10.08.2018
2900957172 Pripojenie do VUCNET Prešov 8/2018 127,46 € 269/2011 PSK 06.08.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.08.2018
530822198 Dodané mlieko a mliečne výrobky 287,61 € 18/2017 419/2018 Hančáková L. 06.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.08.2018
2018189 Nákup materiálu na údržbu /silon, …../ 146,94 € 88/2018 Mgr. MVDr. M. Petro 06.08.2018 Peter Vološin, Komenského 2776/23, 069 01 Snina, IČO 47882247 10.08.2018
530822220 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 82,04 € 6/2018 420/2018 Hančáková L. 06.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.08.2018
4/2018 Dodané palivové drevo 4 290,00 € 13/2018 85/18 Mgr. MVDr. M. Petro 06.08.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 10.08.2018
2018501 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 8/2018 10,04 € 02/S/2009 06.08.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 13.08.2018
5100042845 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riad./ 33,24 € 269/2011 PSK 07.08.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.08.2018
5100042844 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 16,61 € 269/2011 PSK 07.08.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.08.2018
156539 Dodané ovocie a zelenina 229,18 € 5/2018 422/2018 Hančáková L. 07.08.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.08.2018
1844627 Dodané mäsové výrobky 109,03 € 3/2018 426/2018 Hančáková L. 08.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.08.2018
1844663 Dodané mäsové výrobky 94,84 € 3/2018 425/2018 Hančáková L. 08.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.08.2018
1845026 Dodané mäsové výrobky 83,12 € 3/2018 428/2018 Hančáková L. 10.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.08.2018
1845085 Dodané hovädzie a bravč. mäso 155,58 € 3/2018 429/2018 Hančáková L. 10.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.08.2018
530822449 Dodané mlieko a mliečne výrobky 195,41 € 18/2017 431/2018 Hančáková L. 13.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 17.08.2018
530822458 Dodané mlieko a mliečne výrobky 351,98 € 18/2017 433/2018 Hančáková L. 13.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 17.08.2018
156554 Dodané ovocie a zelenina 248,19 € 5/2018 434/2018 Hančáková L. 14.08.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 17.08.2018
530822602 Dodané mrazené ryby, hydina a mraz. polotovary 49,68 € 6/2018 438/2018 Hančáková L. 15.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 21.08.2018
1846006 Dodané mäsové výrobky 54,48 € 3/2018 437/2018 Hančáková L. 15.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.08.2018
1846074 Dodané mäsové výrobky 45,67 € 3/2018 438/2018 Hančáková L. 15.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.08.2018
180100889 Dodaný potravinársky tovar 293,42 € 2/2018 439/2018 Hančáková L. 15.08.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 21.08.2018
2290158016 Dodaná elektrická energia 246,84 € 10/2012 16.08.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 21.08.2018
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 089,73 € 10/2012 16.08.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 21.08.2018
2018214 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 518,28 € 4/2018 413,../2018 Hančáková L. 17.08.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 21.08.2018
1846489 Dodané hovädzie a bravč. mäso 243,22 € 3/2018 442/2018 Hančáková L. 17.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.08.2018
1846552 Dodané mäsové výrobky 67,48 € 3/2018 443/2018 Hančáková L. 17.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.08.2018
180100888 Dodaný potravinársky tovar 24,00 € 2/2018 Hančáková L. 20.08.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.08.2018
530822735 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 126,53 € 6/2018 445/2018 Hančáková L. 20.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 24.08.2018
530822718 Dodané mlieko a mliečne výrobky 350,89 € 18/2017 444/2018 Hančáková L. 20.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 24.08.2018
1472018 Dodané hygienické a čistiace potreby 638,52 € 1/2018 74,91/18 Mgr. MVDr. M. Petro 21.08.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 24.08.2018
7038379158 Nakúpené PHM do mot. vozidiel a kosačiek CSS Dúbrava 107,23 € 50971 21.08.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 24.08.2018
1847712 Dodané mäsové výrobky 90,54 € 3/2018 451/2018 Hančáková L. 22.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2018
1847768 Dodané hovädzie a bravčové mäso 67,23 € 3/2018 Hančáková L. 22.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.08.2018
180100910 Dodaný potravinársky tovar 271,16 € 2/2018 453/2018 Hančáková L. 22.08.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.08.2018
156569 Dodané ovocie a zelenina 237,00 € 5/2018 448/2018 Hančáková L 22.08.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.08.2018
1848293 Dodané mäsové výrobky 49,79 € 3/2018 457/2018 Hančáková L 24.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.08.2018
530823209 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 164,38 € 3/2018 456/2018 Hančáková L 24.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.08.2018
530823209 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 81,01 € 6/2018 460/2018 Hančáková L. 27.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.08.2018
530823145 Dodané mlieko a mliečne výrobky 415,80 € 18/2017 461/2018 Hančáková L. 27.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.08.2018
180100923 Dodaný potravinársky tovar 333,07 € 1/2018 464/2018 Hančáková L 28.08.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 31.08.2018
156588 Dodané ovocie a zelenina 232,00 € 5/2018 463/2018 Hančáková L. 28.08.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.08.2018
1849240 Dodané hovädzie a bravč. mäso 216,30 € 3/2018 468/2018 Hančáková L. 31.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.09.2018
1849383 Dodané mäsové výrobky 166,24 € 3/2018 467/2018 Hančáková L. 31.08.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.09.2018
2018221 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 656,08 € 4/2018 440/2018 Hančáková L. 31.08.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 06.09.2018
1183008 Oprava a náter strechy /odd. III/ 2 636,80 € 95/18 Mgr. MVDr. M. Petro 31.08.2018 REALSTEEL s.r.o.. Komárovce 41 073 01 Sobrance, IČO 51701430 06.09.2018
201815 Kuchárske potreby /strav. prevádzka/ 177,20 € 97/18 Mgr. MVDr. M. Petro 03.09.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 06.09.2018
7038381081 Dodané PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 114,38 € 50971 03.09.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 06.09.2018
530823961 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 161,45 € 6/2018 471/2018 Hančáková L. 03.09.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 06.09.2018
530823874 Dodané mlieko a mliečne výrobky 376,37 € 20/2018 470/2018 Hančáková L. 03.09.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 06.09.2018
20180831-36 Odvoz KBO za august 2018 30,00 € 17/2015 03.09.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 06.09.2018
156636 Dodané ovocie a zelenina 244,06 € 5/2018 Hančáková L. 04.09.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.09.2018
1850239 Dodané mäsové výrobky 70,43 € 3/2018 476/2018 Hančáková L. 05.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.09.2018
1850304 Dodané hovädzie a bravč. mäso 44,45 € 3/2018 477/2018 Hančáková L 05.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.09.2018
180100965 Dodaný potravinársky tovar 548,89 € 2/2018 478/2018 Hančáková L. 05.09.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 10.09.2018
0900960099 Pripojenie do VUCNET Prešov 9/2018 127,46 € 269/2011 PSK 05.09.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.09.2018
8216020356 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riad./ 27,77 € 269/2011 PSK 06.09.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.09.2018
8216020312 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 14,34 € 269/2011 PSK 06.09.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.09.2018
2018611 Rekonštrukcia a prestavba hosp. budovy /1/ 36 440,88 € 17/2018 06.09.2018 TOPSTAV s.r.o, Kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 10.09.2018
20181161 Služby technika PO, BOZP za 8/2018 58,80 € 7/2018 06.09.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.09.2018
2018239-P Dodaný materiál na údržbu 112,74 € 72,..,93/18 Mgr. MVDr. M. Petro 06.09.2018 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 10.09.2018
1850877 Dodané mäsové výrobky 108,47 € 3/2018 482/2018 Hančáková L 07.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.09.2018
1850942 Dodané hovädzie a bravč. mäso 288,63 € 3/2018 481/2018 Hančáková L 07.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.09.2018
2018/568 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 9/2018 10,04 € 02/S/2009 10.09.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 14.09.2018
530824754 Dodané mlieko a mliečne výrobky 249,90 € 20/2018 485/2018 Hančáková L. 10.09.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 14.09.2018
3500355633 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 15,58 € 9/2014 11.09.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.09.2018
2018500116 Zakúpenie obrusoviny na stoly 105,00 € 99/18 Mgr. MVDr. M. Petro 11.09.2018 HRATEGA – Cicko Dušan, Študentská 2681, 069 01 Snina, IČO 14292793 14.09.2018
156670 Dodané ovocie a zelenina 176,28 € 5/2018 Hančáková L. 11.09.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 14.09.2018
1851782 Dodané hovädzie a bravč. mäso 37,15 € 3/2018 490/2018 Hančáková L. 12.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.09.2018
1851887 Dodané mäsové výrobky 93,77 € 3/2018 491/2018 Hančáková L. 12.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.09.2018
180100988 Dodaný potravinársky tovar 406,21 € 2/2018 489/2018 Hančáková L. 12.09.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 14.09.2018
2290016358 Dodaná el. energia 936,56 € 10/2012 14.09.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.09.2018
2290158016 Dodaná el. energia 250,43 € 10/2012 14.09.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.09.2018
201817 Dodávka, montáž a demontáž odkvap. systému odd.III 1 017,94 € 96/18 Mgr. MVDr. M. Petro 14.09.2018 OLEXA JURAJ, STAVEBNO-KLAMPIARSKE PRÁCE, ul. 1. mája 31, 073 01 Sobrance, IČO 10711899 20.09.2018
1852211 Dodané hovädzie a bravč. mäso 158,17 € 3/2018 496/2018 Hančáková L 14.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2018
1852338 Dodané mäsové výrobky 75,28 € 3/2018 495/2018 Hančáková L. 14.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2018
530825745 Dodané mlieko a mliečne výrobky 414,13 € 20/2018 497/2018 Hančáková L. 17.09.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.09.2018
2018229 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 574,22 € 4/2018 472, ..,/2018 Hančáková L. 17.09.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 20.09.2018
156715 Dodané ovocie a zelenina 275,57 € 5/2018 498/2018 Hančáková L. 18.09.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.09.2018
1852993 Dodané mäsové výrobky 102,31 € 3/2018 501/2018 Hančáková L 19.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.09.2018
180101022 Dodaný potravinársky tovar 608,48 € 2/2018 502/2018 Hančáková L. 19.09.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.09.2018
7038383341 Dodané PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 130,90 € 50971 19.09.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 25.09.2018
18157 Oprava mot. voz. CSS Dúbrava – Ford Fusion SV279AO 240,78 € 101/18 Mgr. MVDr. M. Petro 20.09.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 25.09.2018
20180181 Dodanie 2ks Flaga náplň PB /strav. prevádzka/ 104,00 € 98/18 Mgr. MVDr. M. Petro 20.09.2018 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 25.09.2018
1853450 Dodané mäsové výrobky 121,75 € 3/2018 505/2018 Hančáková L. 21.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.09.2018
1853501 Dodané hovädzie a bravčové mäso 130,30 € 3/2018 506/2018 Hančáková L. 21.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.09.2018
18/2018 Dodanie sietí proti hmyzu a žalúzie 52,70 € Mgr. MVDr. M. Petro 21.09.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 25.09.2018
530826593 Dodané mlieko a mliečne výrobky 455,03 € 20/2018 5/2018 Hančáková L. 24.09.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.09.2018
530826717 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 154,09 € 6/2018 5/2018 Hančáková L. 24.09.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.09.2018
156765 Dodané ovocie a zelenina 260,53 € 5/2018 512/2018 Hančáková L. 25.09.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.09.2018
1854238 Dodané hovädzie a bravč. mäso 43,95 € 3/2018 514/2018 Hančáková L. 26.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.10.2018
1854224 Dodané mäsové výrobky 113,48 € 3/2018 595/2018 Hančáková L. 26.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.10.2018
180101041 Dodaný potravinársky tovar 522,47 € 2/2018 516/2018 Hančáková L. 26.09.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 01.10.2018
1652018 Dodané hygien. a čistiace potreby 60,51 € 1/2018 94,104,../18 Mgr. MVDr. M. Petro 27.09.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 01.10.2018
2018256-P Nakúpený mat. na údržbu a všeobec. materiál 51,36 € 100,102,../18 Mgr. MVDr. M. Petr 27.09.2018 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 01.10.2018
1854807 Dodané mäsové výrobky 67,34 € 3/2018 520/2018 Hančáková L. 28.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.10.2018
1854744 Dodané hovädzie a bravč. mäso 172,90 € 3/2018 519/2018 Hančáková L. 28.09.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.10.2018
202018 Stavebný dozor – Zariadenie pre integráciu osôb 1 100,00 € 18/2018 28.09.2018 ATEKON, s.r.o., 072 23 Zbudza 99, prev. Obchodná 2, 071 01 Michalovce, IČO 50761765 01.10.2018
192018 Autorský dozor – Zar. pre integráciu osôb 900,00 € 19/2018 28.09.2018 ATEKON, s.r.o., 072 23 Zbudza 99, prev. Obchodná 2, 071 01 Michalovce, IČO 50761765 01.10.2018
2018326 Zakúpený elektro-inštal. materiál 23,32 € 105/18 Mgr. MVDr. M. Petro 01.10.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 05.10.2018
530827571 Dodané mlieko a mliečne výrobky 387,75 € 20/2018 523/2018 Hančáková L. 01.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 05.10.2018
530827545 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 107,62 € 6/2018 524/2018 Hančáková L. 01.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 05.10.2018
2018694 Rekonštr. a prestavba hosp. budovy /2./ 23 001,67 € 17/2018 01.10.2018 TOPSTAV s.r.o, Kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 05.10.2018
2018236 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 528,29 € 4/2018 444,../2018 Hančáková L. 02.10.2018 Gastro Tech SK s.r.o., 067 73 Ubľa 183, prev. Ubľanská pekáreň, 067 73 Ubľa, IČO 50315218 05.10.2018
1856284 Dodané mäsové výrobky 84,23 € 3/2018 530/2018 Hančáková L. 03.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.10.2018
1856353 Dodané hovädzie a bravč. mäso 65,53 € 3/2018 529/2018 Hančáková L. 03.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.10.2018
156838 Dodané ovocie a zelenina 206,77 € 5/2018 525/2017 Hančáková L 03.10.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.10.2018
180101086 Dodaný potravinársky tovar 427,59 € 2/2018 527/2018 Hančáková L. 03.10.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 09.10.2018
7038385276 Nakúpené PHM do mot. voz. CSS Dúbrava 185,59 € 50971 04.10.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 09.10.2018
1856870 Dodané hovädzie a bravč. mäso 169,97 € 3/2018 533/2018 Hančáková L. 05.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.10.2018
1856809 Dodané mäsové výrobky 45,83 € 3/2018 534/2018 Hančáková L. 05.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.10.2018
5900963259 Pripojenie do VUCNET Prešov 10/2018 127,46 € 269/2011 PSK 05.10.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.10.2018
2018930-36 Odvoz KBO za september 2018 30,00 € 17/2015 05.10.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 10.10.2018
20181276 Služby technika PO, BOZP za 9/2018 58,80 € 7/2018 05.10.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.10.2018
8217999293 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riad./ 23,38 € 269/2011 PSK 05.10.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.10.2018
8217999272 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVPaS / 16,00 € 269/2011 PSK 05.10.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.10.2018
530828644 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 167,55 € 6/2018 538/2018 Hančáková L. 08.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 12.10.2018
530828618 Dodané mlieko a mliečne výrobky 418,00 € 20/2018 Hančáková L. 08.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 12.10.2018
2018142 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii 50,00 € 99A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 10.10.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26. novembra 1507/2 ,066 01 Humenné, IČO 006 110 18 15.10.2018
218100037 Servisné práce iSPIN 4.Q/2018 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 10.10.2018 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 15.10.2018
3500381793 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 15,58 € 9/2014 10.10.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.10.2018
156877 Dodané ovocie a zelenina 237,08 € 5/2018 540/2018 Hančáková L. 11.10.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 17.10.2018
180101109 Dodaný potravinársky tovar 509,27 € 2/2018 544/2018 Hančáková L 12.10.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 17.10.2018
1857574 Dodané hov. a bravč. mäso 64,08 € 3/2018 542/2018 Hančáková L. 12.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.10.2018
1857527 Dodané mäsové výrobky 79,15 € 3/2018 543/2018 Hančáková L. 12.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.10.2018
530828832 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 162,83 € 6/2018 540/2018 Hančáková L. 12.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 17.10.2018
1858178 Dodané hov. a bravč. mäso 186,37 € 3/2018 547/2018 Hančáková L. 12.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.10.2018
1858249 Dodané mäsové výrobky 51,04 € 3/2018 548/2018 Hančáková L. 12.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.10.2018
2290016358 Elektrická energia 1 006,24 € 10/2012 12.10.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 17.10.2018
2290158016 Elektrická energia 228,02 € 10/2012 12.10.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 17.10.2018
2018/650 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 10/2018 10,04 € 02/S/2009 12.10.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 17.10.2018
2018251 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 600,47 € 4/2018 522,../2018 Hančáková L 15.10.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 19.10.2018
180021 Nakúpený materiál 72,05 € 111/18 Mgr. MVDr. M. Petro 15.10.2018 Rastislav Staroščák – Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO 33671575 19.10.2018
530829476 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 131,07 € 6/2018 552/2018 Hančáková L. 15.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 19.10.2018
530829401 Dodané mlieko a mliečne výrobky 405,88 € 20/2018 551/2018 Hančáková L 15.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 19.10.2018
156923 Dodané ovocie a zelenina 143,87 € 5/2018 554/2018 Hančáková L. 16.10.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.10.2018
1859279 Dodané mäsové výrobky 74,40 € 3/2018 556/2018 Hančáková L. 17.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.10.2018
180101138 Dodaný potravinársky tovar 428,33 € 2/2018 557/2018 Hančáková L. 17.10.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 23.10.2018
3621802155 Nové verzie MAGMA HCM/ 4. štvrťrok 2018 25,49 € SW/OD/2010/29 17.10.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 23.10.2018
90409333 Dovoz pitnej vody cisternou 180,04 € 114/18 Mgr. MVDr. M. Petro 17.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 23.10.2018
1972018 Dodané hygienické a čist. potreby 920,47 € 1/2018 113/18 Mgr. MVDr. M. Petro 18.10.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 23.10.2018
FV18648 Dodané potraviny – pirohy 158,40 € 558/2018 Hančáková L. 18.10.2018 HANY ULIČ s.r.o., 067 67 Ulič 308, IČO 45943648 23.10.2018
1859855 Dodané hov. a bravč. mäso 134,46 € 3/2018 560/2018 Hančáková L. 19.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.10.2018
1859796 Dodané mäsové výrobky 70,04 € 3/2018 561/2018 Hančáková L. 19.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.10.2018
7038138356 Dodané PHM do mot. voz. CSS Dúbrava 87,69 € 50971 22.10.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 26.10.2018
2018100613 Odvoz a likv. komunálneho odpadu 524,39 € 17/2013 a d.11/2017 110/18 Mgr. MVDr. M. Petro 22.10.2018 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 25.10.2018
03/2018 Oprava izieb PSS na oddelení č. 1 3 965,00 € 23.10.2018 Lukáš Pavlina, 067 73 Ubľa 60, IČO 51288371 26.10.2018
530830376 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 168,69 € 6/2018 564/2018 Hančáková L. 23.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.10.2018
530830321 Dodané mlieko a mliečne výrobky 343,72 € 20/2018 563/2018 Hančáková L. 23.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.10.2018
156973 Dodané ovocie a zelenina 226,02 € 5/2018 567/2018 Hančáková L. 23.10.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.10.2018
20180209 Dodanie 2ks náplň PB /strav. prevádzka/ 104,00 € 112/18 Mgr. MVDr. M. Petro 24.10.2018 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 29.10.2018
1860657 Dodané hovädzie a bravč. mäso 35,51 € 3/2018 571/2018 Hančáková L. 24.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.10.2018
1860751 Dodané mäsové výrobky 93,53 € 3/2018 570/2018 Hančáková L. 24.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.10.2018
180101160 Dodaný potravinársky tovar 463,70 € 568/2018 Hančáková L. 24.10.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 29.10.2018
20180019 Oprava nábytku PSS /zámky a i./ 432,00 € 105/18 Mgr. MVDr. M. Petro 24.10.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 29.10.2018
20180020 Porez drevotriesky a oblepenie ABS páskou 85,34 € 105A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 24.10.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 29.10.2018
1861684 Dodané mäsové výrobky 99,92 € 3/2018 574/2018 Hančáková L. 26.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.10.2018
1861698 Dodané hov. a bravč. mäso 135,28 € 3/2018 575/2018 Hančáková L. 26.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.10.2018
90410655 Dovoz pitnej vody cisternou 180,04 € 116/18 Mgr. MVDr. M. Petro 29.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 02.11.2018
157007 Dodané ovocie a zelenina 158,90 € 5/2018 578/2018 Hančáková L. 29.10.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.11.2018
530831120 Dodané mlieko a mliečne výrobky 302,63 € 20/2018 579/2018 Hančáková L 29.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.11.2018
530831161 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 65,33 € 6/2018 580/2018 Hančáková L 29.10.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.11.2018
201803649 Nákup Tesco nákupných poukážok na regeneráciu pracovnej sily /zo sociálneho fondu/ 1 325,00 € 120/18 Mgr. MVDr. M. Petro 29.10.2018 Tesco Stores SR, Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO 31321828 31.10.2018
1862235 Dodané mäsové výrobky 56,63 € 3/2018 584/2018 Hančáková L 31.10.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.11.2018
180101176 Dodaný potravinársky tovar 337,15 € 2/2018 582/2018 Hančáková L. 31.10.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 05.11.2018
2018259 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 650,49 € 4/2018 553/2018 Hančáková L. 05.11.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 09.11.2018
2018012 Nákup WC kombi 59,90 € 119/2018 Mgr. MVDr. M. Petro 05.11.2018 VšEMONTA, s.r.o.,Baškovce 118, prev.Študentská 1449, 069 01 Snina, 09.11.2018
7038389481 Nakúpené PHM do mot vozidiel CSS Dúbrava 163,52 € 50971 05.11.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 09.11.2018
20181499 Služby technika PO, BOZP dohľad za 10/2018 58,80 € 7/2018 05.11.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.11.2018
20181031-36 Odvoz KBO za október 2018 30,00 € 17/2015 05.11.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 09.11.2018
1862783 Dodané mäsové výrobky 107,38 € 3/2018 587/2018 Hančáková L. 05.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.11.2018
530831533 Dodané mlieko a mliečne výrobky 408,48 € 20/2018 590/2018 Hančáková L. 05.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 09.11.2018
3621802390 Systémová podpora MAGMA HCM 3.Q.2018 193,28 € SW/OD/2010/29 05.11.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 09.11.2018
FV1816109334 Dodávka tonerov do tlačiarní CSS Dúbrava 143,60 € 07.11.2018 Camea Computer Systems, a.s., Sabinovská 67, 080 01 Prešov, IČO 36468924 12.11.2018
1863501 Dodané mäsové výrobky 69,92 € 3/2018 596/2018 Hančáková L. 07.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2018
1863515 Dodané hov. a bravč. mäso 35,67 € 3/2018 595/2018 Hančáková L. 07.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2018
180101210 Dodaný potravinársky tovar 352,67 € 2/2018 594/2018 Hančáková L. 07.11.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 12.11.2018
157057 Dodané ovocie a zelenina 205,51 € 5/2018 591/2018 Hančáková L. 07.11.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.11.2018
1862805 Dodané hov. a bravč. mäso 220,22 € 3/2018 586/2018 Hančáková L. 07.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2018
8219991104 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riad./ 23,90 € 269/2011 PSK 07.11.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.11.2018
9900968793 Pripojenie do VUCNET Prešov 11/2018 127,46 € 269/2011 PSK 07.11.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.11.2018
8219991082 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 16,31 € 269/2011 PSK 07.11.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.11.2018
222018 Stav. dozor – Rekonštr. a príst. HB 1 000,00 € 18/2018 07.11.2018 ATEKON, s.r.o., 072 23 Zbudza 99, prev. Obchodná 2, 071 01 Michalovce, IČO 50761765 12.11.2018
212018 Autor. dozor – Rekonštr. a príst. HB 800,00 € 19/2018 07.11.2018 ATEKON, s.r.o., 072 23 Zbudza 99, prev. Obchodná 2, 071 01 Michalovce, IČO 50761765 13.11.2018
2018790 Rekonštr. a prest. HB /3/ 56 936,34 € 17/2018 07.11.2018 TOPSTAV s.r.o, Kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 12.11.2018
3500407412 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 15,68 € 9/2014 07.11.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.11.2018
1864020 Dodané mäsové výrobky 84,97 € 3/2018 599/2018 Hančáková L. 09.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.11.2018
1864130 Dodané hov. a bravč. mäso 168,84 € 3/2018 600/2018 Hančáková L. 09.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.11.2018
530832559 Dodané mlieko a mliečne výrobky 354,66 € 20/2018 603/2018 Hančáková L. 12.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.11.2018
530832547 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 283,67 € 6/2018 604/2018 Hančáková L. 12.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.11.2018
157103 Dodané ovocie a zelenina 194,25 € 5/2018 606/2018 Hančáková L. 13.11.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.11.2018
20180611 Nákup kancelárskych potrieb 78,91 € 1/18 Mgr. MVDr. M. Petro 13.11.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 15.11.2018
2018/00365 Zmes do ostrek. a žiarovky, výmena žiar. FT SV967AZ 10,30 € 107/18 Mgr. MVDr. M. Petro 13.11.2018 Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina, IČO 37006631 19.11.2018
282551 Obnova domény, web hosting /8.12.2018-8.12.2019/ 90,31 € 14.11.2018 Atlantis systems, s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO 35844230 15.11.2018
1865332 Dodané hov. a bravč. mäso 49,80 € 3/2018 609/2018 Hančáková L. 14.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.11.2018
1865355 Dodané mäsové výrobky 60,23 € 3/2018 608/2018 Hančáková L. 14.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.11.2018
180101232 Dodaný potravinársky tovar 412,04 € 2/2018 610/2018 Hančáková L. 14.11.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 19.11.2018
20180022 Výroba a dod. skríň pre PSS a kuch. linky pre PSS /DSS/ 3 510,00 € 108/18 Mgr. MVDr. M. Petro 15.11.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 19.11.2018
2290016358 Dodávka elektriny 1 343,54 € 10/2012 15.11.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.11.2018
2290158016 Dodávka elektriny 276,82 € 10/2012 15.11.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.11.2018
2018264 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 506,79 € 4/2018 585,..,/2018 Hančáková L. 15.11.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 19.11.2018
7038391767 Nakúpené PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 119,36 € 50971 16.11.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 19.11.2018
1007/2018 Servis SSP MENU, MTZ a SEDD programov 172,00 € 16.11.2018 PT – Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, IČO 35445190 19.11.2018
1865810 Dodané mäsové výrobky 93,62 € 3/2018 614/2018 Hančáková L. 16.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.11.2018
1865871 Dodané hov. a bravč. mäso 114,58 € 3/2018 613/2018 Hančáková L. 16.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.11.2018
90412882 Laboratórna analýza pitnej vody 116,65 € 124/18 Mgr. MVDr. M. Petro 19.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 22.11.2018
530833416 Dodané mlieko a mliečne výrobky 418,95 € 20/2018 615/2018 Hančáková L. 19.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 22.11.2018
530833421 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 177,77 € 6/2018 616/2018 Hančáková L 19.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 22.11.2018
157158 Dodané ovocie a zelenina 200,37 € 5/2018 619/2018 Hančáková L. 20.11.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.11.2018
1866571 Dodané mäsové výrobky 58,34 € 3/2018 623/2018 Hančáková L 21.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.11.2018
1866613 Dodané hovädzie a bravč. mäso 44,40 € 3/2018 622/2018 Hančáková L. 21.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.11.2018
180101263 Dodaný potravinársky tovar 381,06 € 2/2018 621/2018 Hančáková L. 21.11.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 26.11.2018
FD5518019499 Dodaný kancelársky papier 131,42 € 124A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 21.11.2018 Office Depot, s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 26.11.2018
2018/718 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 11/2018 10,04 € 02/S/2009 23.11.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 28.11.2018
1867536 Dodané hov. a bravč. mäso 142,58 € 3/2018 626/2018 Hančáková L. 23.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2018
1867511 Dodané mäsové výrobky 88,90 € 3/2018 627/2018 Hančáková L. 23.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2018
1801124 Nákup výp. techniky a oprava tlačiarne 485,50 € 125/18 Mgr.MVDr. M. Petro 23.11.2018 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 28.11.2018
530834297 Dodané mlieko a mliečne výrobky 341,46 € 20/2018 629/2018 Hančáková L. 26.11.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.11.2018
6542094109 Havarijné poistenie motorových vozidiel CSS Dúbrava 149,60 € 27.11.2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441
28.11.2018
157183 Dodané ovocie a zelenina 200,04 € 5/2018 631/2018 Hančáková L. 27.11.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.11.2018
1868282 Dodané hov. a bravč. mäso 51,41 € 3/2018 634/2018 Hančáková L. 28.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2018
1868193 Dodané mäsové výrobky 142,52 € 3/2018 635/2018 Hančáková L. 28.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2018
180101284 Dodaný potravinársky tovar 329,86 € 2/2018 636/2018 Hančáková L. 28.11.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 03.12.2018
90413999 Dovoz pitnej vody cisternou 180,04 € 29.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 05.12.2018
1869088 Dodané hov. a bravč. mäso 184,48 € 3/2018 639/2018 Hančáková L. 30.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.12.2018
1868950 Dodané mäsové výrobky 72,22 € 3/2018 640/2018 Hančáková L. 30.11.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.12.2018
6556379076 Poistenie zodpovednosti za škodu mot. voz./31.12.2018-31.12.2019/ 266,91 € Mgr. MVDr. M. Petro 03.12.2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441
05.12.2018
2018269 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 558,30 € 4/2018 633,..,641/2018 Hančáková L. 04.12.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 10.12.2018
530835164 Dodané mlieko a mliečne výrobky 183,22 € 20/2018 644/2018 Hančáková L. 04.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.12.2018
530835153 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 170,93 € 6/2018 645/2018 Hančáková L. 04.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.12.2018
157260 Dodané ovocie a zelenina 192,29 € 5/2018 647/2018 Hančáková L. 04.12.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.12.2018
1870043 Dodané hov. a bravč. mäso 3,64 € 3/2018 651/2018 Hančáková L. 05.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.12.2018
1869979 Dodané mäsové výrobky 27,62 € 3/2018 649/2018 Hančáková L. 05.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.12.2018
2203/2018 Technologický servis ČOV 259,68 € 21/2017 /40/2017/ 05.12.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 Veľký Slavkov, IČO 31714030 10.12.2018
18232 Oprava služ. mot. vozidla Ford Transit SV 967 AZ 175,42 € 130/18 Mgr. MVDr. Marián Petro 05.12.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 10.12.2018
20181605 Služby technika PO, BOZP 11/2018 58,80 € 7/2018 05.12.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.12.2018
20181130-36 Odvoz KBO za 11/2018 30,00 € 17/2015 05.12.2018 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 10.12.2018
2900973754 Pripojenie do VUCNET Prešov 12/2018 127,46 € 269/2011 PSK 05.12.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.12.2018
201838 Dodané prac. odevy a obuv 703,40 € 128/18 Mgr. MVDr. Marián Petro 05.12.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 10.12.2018
180101334 Dodaný potravinársky tovar 575,70 € 2/2018 650/2018 Hančáková L. 05.12.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 10.12.2018
703814461 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel 88,57 € 50971 06.12.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 11.12.2018
8222005610 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVP a S/ 12,76 € 26/2011 PSK 06.12.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.12.2018
8222005623 Telef. hovory/pev. linka – úsek PPsPSS a riad./ 23,28 € 269/2011 PSK 06.12.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.12.2018
1870531 Dodané hov. a bravč. mäso 248,56 € 3/2018 654/2018 Hančáková L. 07.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.12.2018
1870453 Dodané mäsové výrobky 32,27 € 3/2018 655/2018 Hančáková L. 07.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.12.2018
530836072 Dodané mlieko a mliečne výrobky 443,20 € 20/2018 658/2018 Hančáková L. 10.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 14.12.2018
530836067 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 118,73 € 6/2018 659/2018 Hančáková L. 10.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 14.12.2018
2365/2018 Technologický servis ČOV 259,68 € 21/2017 /40/2017/ 11.12.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 VEĽKÝ SLAVKOV, IČO 31714030 14.12.2018
3500432138 Telef. hovory/mobil – riad./ 12,00 € 9/2014 12.12.2018 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 17.12.2018
3500432138 Nakúpené kuchynské potreby 112,58 € 134/18 Mgr. MVDr. M. Petro 13.12.2018 Marcinek Univerzal, s. r. o., Strojárska 102, 069 01 Snina, IČO 36507377 19.12.2018
20180722 Nakúpené kancelárske potreby 14,42 € 138/18 Mgr. MVDr. M. Petro 13.12.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 19.12.2018
157290 Dodané ovocie a zelenina 198,92 € 5/2018 661/2018 Hančáková L. 13.12.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.12.2018
1871220 Dodané hov. a bravč. mäso 38,16 € 3/2018 663/2018 Hančáková L. 13.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.12.2018
1871227 Dodané mäsové výrobky 107,52 € 3/2018 664/2018 Hančáková L. 13.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.12.2018
180101360 Dodaný potravinársky tovar 529,64 € 2/2018 665/2018 Hančáková L. 13.12.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 19.12.2018
2018342-P Dodaný mat. na údržbu a všeobecný materiál 146,77 € 106,109-133/18 Mgr. MVDr. M. Pet 13.12.2018 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 19.12.2018
2372018 Dodané hyg. a čist. potreby 737,38 € 1/2018 117,136/18 Mgr. MVDr. M. Petro 13.12.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 12.12.2018
2290158016 Elektrická energia 264,16 € 10/2012 13.12.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.12.2018
201840 Dod. prac. odevy 26,70 € 13.12.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 19.12.2018
2018864 Rekonštr. a prestavba hosp. budovy /4./ 62 420,93 € 17/2018 13.12.2018 TOPSTAV s.r.o, Kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 19.12.2018
242018 Stavebný dozor – Zariadenie pre integráciu osôb 1 000,00 € 18/2018 13.12.2018 ATEKON, s.r.o., 072 23 Zbudza 99, prev. Obchodná 2, 071 01 Michalovce, IČO 50761765 19.12.2018
252018 Autorský dozor – Zar. pre integráciu osôb 800,00 € 19/2018 13.12.2018 ATEKON, s.r.o., 072 23 Zbudza 99, prev. Obchodná 2, 071 01 Michalovce, IČO 50761765 19.12.2018
2290016358 Elektrická energia 1 391,41 € 10/2012 14.12.2018 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.12.2018
2018894 Výstavba novej studne 8 799,82 € 17/2018 14.12.2018 TOPSTAV s.r.o, Kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 19.12.2018
2018/826 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 12/2018 10,04 € 02/S/2009 14.12.2018 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 19.12.2018
1871708 Dodané hov. a bravč. mäso 182,69 € 3/2018 669/2018 Hančáková L. 14.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.12.2018
1871766 Dodané mäsové výrobky 75,58 € 3/2018 670/2018 Hančáková L. 14.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.12.2018
2018426 Nakúpený elektro-inštalačný materiál 152,35 € 137,140/18 Mgr. MVDr. M. Petro 17.12.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 21.12.2018
20181681 Služby technika PO, BOZP za 12/2018 0,00 € 7/2018 17.12.2018 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 21.12.2018
7038396002 Nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel CSS Dúbrava 128,95 € 50971 17.12.2018 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 21.12.2018
2018274 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 575,92 € 4/2018 642-673/2018 Hančáková L. 18.12.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 21.12.2018
F20181109 Výroba plast. tabule s nápisom 67,00 € 133A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 18.12.2018 Ing. Zuzana Valigová, Humenská 3,071 01 Michalovce, IČO 35453761 21.12.2018
530836801 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 380,45 € 6/2018 672/2018 Hančáková L. 18.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 21.12.2018
530836793 Dodané mlieko a mliečne výrobky 491,64 € 20/2018 671/2018 Hančáková L. 18.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 21.12.2018
157331 Dodané ovocie a zelenina 230,84 € 5/2018 675/2018 Hančáková L. 18.12.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.12.2018
262018 Rekonštrukcia obytných priestorov 2 008,00 € 122A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 18.12.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 21.12.2018
530837139 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 437,82 € 6/2018 681/2018 Hančáková L. 19.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 21.12.2018
1872720 Dodané mäsové výrobky 115,51 € 3/2018 678/2018 Hančáková L. 19.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.12.2018
1872738 Dodané hov. a bravč. mäso 36,08 € 3/2018 677/2018 Hančáková L. 19.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.12.2018
180101388 Dodaný potravinársky tovar 1 107,36 € 2/2018 680/2018 Hančáková L. 19.12.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 21.12.2018
20180248 Dodanie 4ks náplň PB /strav. prevádzka/ 208,00 € 139A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 20.12.2018 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 21.12.2018
90416390 Dovoz pitnej vody cisternou 180,04 € 137A/18 Mgr. MVDr. M. Petro 20.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 21.12.2018
FV18504 Dodanie kancelárskeho nábytku 1 550,00 € 142/18 Mgr. MVDr. M. Petro 20.12.2018 Martin Burda – LAGÚNA ŠTÝL, Vajanského 2438/10, 069 01 Snina, IČO 34818901 21.12.2018
33/2018 Revízia elektrickej inštalácie 854,00 € 143/18 Mgr. MVDr. M. Petro 21.12.2018 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 27.12.2018
1800679 Oprava krájača chleba v strav. prevádzke 475,68 € 144/18 Mgr. MVDr. M. Petro 21.12.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 28.12.2018
180101387 Dodaný potrav. tovar 243,75 € 2/2018 680/2018 Hančáková L. 21.12.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 28.12.2018
3621803038 Systémová podpora MAGMA HCM 4.Q.2018 193,28 € SW/OD/2010/29 21.12.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 28.12.2018
1873180 Dodané mäsové výrobky 130,33 € 3/2018 685/2018 Hančáková L 21.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.12.2018
1873286 Dodané hov. a bravč. mäso 151,31 € 686/2018 Hančáková L 21.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.12.2018
157379 Dodané ovocie a zelenina 242,85 € 5/2018 681A, 684/2018 Hančáková L. 21.12.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.12.2018
2018026 Dodané: postele s elektr. zdvihom a polohovaním, antidekubitné matrace 90×200 + celogumené poťahy 8 658,00 € 1/18 Mgr. MVDr. M. Petro 21.12.2018 1-I.T.C-SK s.r.o, Bélu Bártoka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 48170640 27.12.2018
7616 Výrub stromov 960,00 € 131/18 Mgr. MVDr. M. Petro 21.12.2018 Marián Surničin – MARKET, 06733 Papín 127, IČO 32378157 27.12.2018
06/2018 Opravy 2 izieb PSS a maľovanie kancelárie 2 689,00 € 149/18 Mgr. MVDr. M. Petro 27.12.2018 Lukáš Pavlina, 067 73 Ubľa 60, IČO 51288371 31.12.2018
180101409 Dodaný potravinársky tovar 69,20 € 2/2018 689/2018 Hančáková L. 27.12.2018 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.01.2019
2018026 Výroba a dod. nočných stolíkov pre PSS 1 853,00 € 148/18 Mgr. MVDr. M. Petro 27.12.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 02.01.2019
20180028 Nákup: postele s elektr. zdvihom a polohovaním, antidekubitné matrace 90×200 + celogumené poťahy 2 664,00 € 150/18 Mgr. MVDr. M. Petro 27.12.2018 1-I.T.C-SK s.r.o, Bélu Bártoka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 48170640 02.01.2019
O20180025 Výroba a dod.: obrusy, obliečky na paplón, obliečky na vankúše, plachty biele, pogumované plachty 3 276,00 € 151/18 Mgr. MVDr. M. Petro 27.12.2018 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava, Hotel Felícia, Kaluža, IČO 31719741 02.01.2019
20180027 Výroba a dodanie skríň 650,00 € 147/2018 Hančáková L. 27.12.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 02.01.2019
1874120 Dodané hov. a bravč. mäso 106,80 € 3/2018 692/2018 Hančáková L. 28.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.01.2019
1874191 Dodané mäsové výrobky 106,39 € 3/2018 693/2018 Hančáková L. 28.12.2018 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.01.2019
530837384 Dodané mlieko a mliečne výrobky 342,36 € 20/2018 694/2018 Hančáková L. 28.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.01.2019
157393 Dodané ovocie a zelenina 189,30 € 5/2018 697/2018 Hančáková L. 28.12.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.01.2019
530837410 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 174,95 € 6/2018 695/2018 Hančáková L. 28.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.01.2019
2018281 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 734,49 € 4/2018 674/2018 Hančáková L. 30.12.2018 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 02.01.2019