Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
152639 Dodané ovocie a zelenina 211,62 € 3/2017 717/2016 Hančáková L. 02.01.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.01.2017
2900879236 Pripojenie do VUCNET Prešov 1/2017 127,46 € 269/2011 PSK 04.01.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 04.01.2017
1760015 Dodané hovädzie a bravčové mäso 191,65 € 2/2017 4/2017 Hančáková L. 04.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 04.01.2017
17100121 Dodané mäsové výrobky 98,50 € 2/2017 5/2017 Hančáková 04.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 04.01.2017
170100006 Dodaný potravinársky tovar 195,83 € 1/2017 6/2017 Hančáková L. 04.01.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 04.01.2017
7294000168 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 259,16 € 5/2017 7/2017 Hančáková L. 04.01.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 04.01.2017
17100168 Dodané mäsové výrobky 43,50 € 2/2017 9/2017 Hančáková L. 05.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 05.01.2017
152656 Dodané ovocie a zelenina 124,47 € 3/2017 14/2017 Hančáková L. 09.01.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.01.2017
1760155 Dodané hov. a bravč. mäso 50,37 € 2/2017 18/2017 Hančáková L. 11.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.01.2017
170100030 Dodaný potravinársky tovar 473,87 € 1/2017 19/2017 Hančáková 11.01.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.01.2017
201750001 Nakúpený polystyrén /7ks/ 13,10 € 2/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 11.01.2017 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 13.01.2017
7294000924 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 199,15 € 5/2017 20/2017 Hančáková L. 11.01.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 13.01.2017
1091705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 222,25 € 17/2016 1/2017 Hančáková L. 12.01.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 16.01.2017
17100471 Dodané mäsové výrobky 63,40 € 2/2017 17/2017 Hančáková L. 12.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 16.01.2017
217010109 RAP za rok 2017 964,51 € SPIN-283-2007/S/OvZP 13.01.2017 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 16.01.2017
3621603226 Nové verzie MAGMA HCM/ 1. štvrťrok 2017 25,49 € SW/OD/2010/29 13.01.2017 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 16.01.2017
7611533551 Telef. hovory /mobil – úsek EaVPaS/ 18,29 € 9/2014 13.01.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 17.01.2017
17100656 Dodané mäsové výrobky 55,16 € 2/2017 23/2017 Hančáková L. 13.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 17.01.2017
1760179 Dodané bravč. a hov. mäso 198,56 € 2/2017 22/2017 Hančáková 13.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 17.01.2017
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre CSS Dúbrava 1 497,38 € 10/2012 16.01.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.01.2017
2531705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 184,01 € 17/2016 13/2017 Hančáková L. 16.01.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 20.01.2017
152722 Dodané ovocie a zelenina 237,72 € 3/2017 27/2017 Hančáková L 17.01.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.01.2017
17100895 Dodané mäsové výrobky 60,40 € 2/2017 32/2017 Hančáková L. 18.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.01.2017
1760273 Dodané bravčové mäso 36,04 € 2/2017 32/2017 Hančáková 18.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.01.2017
170100056 Dodávka potravinárskeho tovaru 399,69 € 1/2017 30/2017 Hančáková L. 18.01.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 20.01.2017
317603 Dodanie 2ks Flaga náplň 33kg PB 116,52 € 1/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 18.01.2017 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 20.01.2017
20170019 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 387,38 € 4/2017 2,3,8,..,25/2017 Hančáková L. 18.01.2017 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 20.01.2017
201718 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 1/2017 10,04 € 02/S/2009 19.01.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 23.01.2017
142017 Dodanie čistiacich a hygienických potrieb 564,82 € 7/2017 5/17 Mgr. Bilčaková 19.01.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 23.01.2017
17101054 Dodané mäsové výrobky 80,16 € 2/2017 35/2017 Hančáková L. 20.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 25.01.2017
1760337 Dodané hovädzie a bravč. mäso 76,32 € 2/2017 36/2017 Hančáková L. 20.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 25.01.2017
217010516 Servisné práce iSPIN za 1.Q/2017 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 23.01.2017 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 27.01.2017
152774 Dodané ovocie a zelenina 218,04 € 3/2017 39/2017 Hančáková L. 24.01.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.01.2017
17101295 Dodané mäsové výrobky 56,89 € 2/2017 45/2017 Hančáková L. 25.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 27.01.2017
1760427 Dodané hovädzie a bravč. mäso 66,35 € 2/2017 46/2017 Hančáková L. 25.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 30.01.2017
7294003111 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 99,59 € 5/2017 44/2017 Hančáková L. 25.01.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 30.01.2017
170100076 Dodaný potravinársky tovar 262,69 € 1/2017 43/17 Hančáková L. 25.01.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 30.01.2017
5831705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 226,11 € 17/2016 29/2017 Hančáková L 26.01.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 30.01.2017
2017009 Oprava expanzného zariadenia EDZ mini v hlavnej kotolni 789,84 € 3/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 26.01.2017 SOBWATER s.r.o., Slavkovská 6, 054 01 Levoča, IČO 36457167 30.01.2017
170800118 Nákup akrylových klipov na stenu 51,17 € 12/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 27.01.2017 TRADAG, spol. s r. o., Textilní 3411/5, Ústí nad Labem, Česká republika, IČO 47783052 31.01.2017
17101458 Dodané mäsové výrobky 46,93 € 2/2017 50/2017 Hančáková L. 27.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 31.01.2017
1760504 Dodané hovädzie a bravč. mäso 149,20 € 2/2016 49/2017 Hančáková L. 27.01.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 31.01.2017
201701022 Oprava Ford Tranzit 201,20 € 11/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 27.01.2017 MOTOR – VS, Osloboditeľov 980/13, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 48265675 31.01.2017
201713 Doprava klientov zo Sniny do Dúbravy /pokazené auto/ 24,80 € 10/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 30.01.2017 Jozef Galanda, Staničná 1029, 069 01 Snina, IČO 32375875 03.02.2017
201700047 Zakúpený akumulátor SLA 6V4,2Ah 6,53 € 9/17 Mgr. Bilčaková 31.01.2017 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 03.02.2017
170021 Nákup – ponorné čerpadlo SIGI, nátrubok, vsuvka 241,72 € 6/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 31.01.2017 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1, 066 01 Humenné, IČO 33888621 03.02.2017
152825 Dodané ovocie a zelenina 263,01 € 3/2017 53/2017 Hančáková L. 31.01.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 03.02.2017
20170033 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 516,68 € 4/2017 26,28,..,55/2017 Hančáková L. 01.02.2017 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 06.02.2017
7401705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 205,04 € 17/2016 40/2017 Hančáková L. 01.02.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 06.02.2017
170100105 Dodávka potravinárskeho tovaru 110,40 € 1/2017 56A/2017 Hančáková L. 01.02.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 06.02.2017
170100109 Dodaný potravinársky tovar 605,50 € 1/2017 56/2017 Hančáková L. 01.02.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 06.02.2017
1760595 Dodané bravčové mäso 11,66 € 2/2017 59/2017 Hančáková 01.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 06.02.2017
17101710 Dodané mäsové výrobky 118,90 € 2/2017 58/2017 Hančáková L. 01.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 08.02.2017
1760646 Dodané hovädzie a bravčové mäso 113,72 € 2/2017 62/2017 Hančáková L. 03.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 08.02.2017
17101853 Dodané mäsové výrobky 38,81 € 2/2017 63/2017 Hančáková L. 03.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 08.02.2017
7037351958 Dodané PHM /mot. voz., mot. píla/ 158,11 € 50971 03.02.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 08.02.2017
7900883588 Pripojenie do VUCNET Prešov 2/2017 127,46 € 269/2011 PSK 06.02.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.02.2017
9201705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 210,76 € 17/2016 54/2017 Hančáková L. 06.02.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 10.02.2017
20170053 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 1/2017 73,50 € 6/2017 06.02.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.02.2017
2210004319 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 800,00 € 10/2012 06.02.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 10.02.2017
152916 Dodané ovocie a zelenina 236,28 € 3/2017 67/2017 Hančáková 07.02.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.02.2017
5917003464 Ročný prístup :Verejná správa SR: daňová a mzdová pohotovosť, videoškolenia, noviny verejnej správy SR/pravidelné zhrnutie naj 90,24 € 18/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 07.02.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO 31592503 13.02.2017
1760754 Dodané mäso 55,55 € 2/2017 73/2017 Hančáková 08.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.02.2017
17102054 Dodané mäsové výrobky 56,38 € 2/2017 72/2017 Hančáková L. 08.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.02.2017
170100131 Dodaný potravinársky tovar 435,35 € 1/2017 69/2017 Hančáková L. 08.02.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.02.2017
7294005607 Dodané mrazená hydina, zelenina a mraz. polotovary 462,12 € 5/2017 70/2017 Hančáková L. 08.02.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 13.02.2017
201700074 Nakúpené dotykové svietidlá a alkalické batérie /odd.1,2,3/ 59,72 € 14/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 08.02.2017 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 13.02.2017
2793082577 Telef. hovory – pev.linka /úsek SoK a riad./ 36,47 € 269/2011 PSK 08.02.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.02.2017
8793082564 Telef. hovory – pevná linka /úsek EaVP 18,54 € 269/2011 PSK 08.02.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.02.2017
2017013135 Odvoz KBO za január 2017 30,00 € 17/2015 08.02.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 13.02.2017
3412509084 Tel. hovory – mobil /úsek EaVPaS/ 20,28 € 9/2014 09.02.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.02.2017
17102235 Dodané mäsové výrobky 41,65 € 2/2017 10.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 15.02.2017
1760824 Dodané hovädzie a bravčové mäso 146,92 € 2/2017 76/2017 Hančáková L. 10.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 16.02.2017
170100177 Nakúpené šatníkové skrine pre ergoterapeutov 609,60 € 19/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 13.02.2017 KOVOTYP s. r. o., Ľanová 5722/8, 821 01 Bratislava 2, IČO 35808705 16.02.2017
152980 Dodané ovocie a zelenina 197,58 € 3/2017 82/2017 Hančáková L 14.02.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.02.2017
1760958 Dodané hovädzie mäso 47,97 € 2/2017 88/2017 Hančáková L. 15.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.02.2017
102422 Dodané mäsové výrobky 54,11 € 2/2017 87/2017 Hančáková L. 15.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.02.2017
20170059 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 513,75 € 4/2017 57,..,86/2017 Hančáková L. 15.02.2017 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 20.02.2017
170100155 Dodaný potravinársky tovar 555,84 € 1/2017 85/2017 Hančáková L. 15.02.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 20.02.2017
318598 Dodanie 2ks Flaga náplň 33kg PB 116,52 € 20/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 15.02.2017 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 20.02.2017
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 438,48 € 10/2012 16.02.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.02.2017
201780 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 2/2017 10,04 € 02/S/2009 16.02.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.02.2017
12391705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 195,40 € 17/2016 68/2017 Hančáková L. 16.02.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 20.02.2017
1761082 Dodané hovädzie a bravčové mäso 102,05 € 2/2017 91/2017 Hančáková L. 17.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 22.02.2017
17102584 Dodané mrazené výrobky 66,66 € 2/2017 92/2017 Hančáková L. 17.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 22.02.2017
170158 Zakúpené nerezové vedro s pokrievkou/10lit/ 37,62 € 21/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 20.02.2017 GASTRO – GALAXI, Branislav Dvoriščák, Hlavná 1, 086 43 Koprivnica, IČO 41231082 24.02.2017
1700010 Nakúpené – osobná váha, nožnice na nechty 74,81 € 23/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 20.02.2017 MEDIN SNINA, s. r. o., Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 36693863 24.02.2017
7037354046 Nakúpené PHM do motor. vozidiel CSS Dúbrava 37,41 € 50971 21.02.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 24.02.2017
153033 Dodané ovocie a zelenina 221,57 € 3/2017 95/2017 Hančáková L. 21.02.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.02.2017
13861705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 254,97 € 17/2016 83/2017 Hančáková L. 22.02.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 27.02.2017
1761208 Dodané hovädzie a bravčové mäso 38,49 € 2/2017 101/2017 Hančáková L. 22.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 27.02.2017
17102784 Dodané mäsové výrobky 53,54 € 2/2017 102/2017 Hančáková L. 22.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 27.02.2017
170100176 Dodaný potravinársky tovar 418,81 € 1/2017 100/2017 Hančáková L. 22.02.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 27.02.2017
7294009118 Dodané mrazená hydina, zelenina a mraz. polotovary 354,60 € 5/2017 99/2017 Hančáková L. 22.02.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.02.2017
72017 Revízia elektrickej inštalácie /odd.2/ 654,00 € 24/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 22.02.2017 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 27.02.2017
201700104 Zakúpený reflektor, led panel a pod. mat. na údržbu 59,46 € 22A/2017 Mgr. Bilčaková Ľ: 24.02.2017 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 27.02.2017
17001974 Dodané údené a neúdené tofu 46,55 € 79/2017 Hančáková 24.02.2017 ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 02.03.2017
17102917 Dodané mäsové výrobky 85,75 € 2/2017 105/2017 Hančáková L. 24.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.03.2017
1761269 Dodané mäso 133,30 € 2/2017 106/2017 Hančáková L. 24.02.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.03.2017
153112 Dodané ovocie a zelenina 129,28 € 3/2017 111/2017 Hančáková L. 28.02.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.03.2017
20170071 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 389,71 € 4/2017 89,..,109/2017 Hančáková L. 01.03.2017 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 06.03.2017
17025 Dodaný materiál na údržbu 28,60 € 8,16/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 01.03.2017 Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín, IČO 43778046 06.03.2017
17103102 Dodané mäsové výrobky 31,94 € 2/2017 114/2017 Hančáková L. 01.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 06.03.2017
1761359 Dodané hovädzie a bravčové mäso 61,58 € 2/2017 115/2017 Hančáková L. 01.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 06.03.2017
170100211 Dodaný potravinársky tovar 442,60 € 1/2017 112/2017 Hančáková L. 01.03.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 06.03.2017
7294010883 Dodané mrazené ryby a mraz.polotovary 64,07 € 5/2017 116/2017 Hančáková L. 01.03.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 06.03.2017
7037355820 Nakúpené PHM do motor. vozidiel CSS Dúbrava 70,05 € 50971 02.03.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 06.03.2017
16921705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 182,42 € 17/2016 96/2017 Hančáková L. 02.03.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 06.03.2017
1701018 Zakúpený počítač HP Compaq,PC HP i5/4GB /PaM/ 350,00 € 26/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 02.03.2017 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 06.03.2017
392017 Dodané čistiace potreby 16,42 € 7/2017 25/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 02.03.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 06.03.2017
5900888530 Pripojenie do VUCNET Prešov 3/2017 127,46 € 269/2011 PSK 03.03.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.03.2017
1761453 Dodané hovädzie a bravčové mäso 96,09 € 2/2017 119/2017 Hančáková L. 03.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 08.03.2017
2017065 Dodaný materiál na údržbu a všeobecný materiál 174,91 € 4,7,13,15,17,22/17 Mgr. Bilčakov 03.03.2017 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 08.03.2017
20170181 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 2/2017 73,50 € 6/2017 03.03.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 08.03.2017
18401705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 176,18 € 17/2016 110/2017 Hančáková L. 06.03.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 10.03.2017
170100231 Dodávka potravinárskeho tovaru 359,24 € 1/2017 126/2017 Hančáková L. 08.03.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.03.2017
9794047394 Telef. hovory – pev.linka /úsek SoK a riad./ 39,13 € 269/2011 PSK 08.03.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.03.2017
201700133 Nakúpené svietidlá, káble, bečov pásik a p. 56,50 € 32/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 08.03.2017 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 13.03.2017
17103516 Dodané mäsové výrobky 49,31 € 2/2017 129/2017 Hančáková L. 08.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.03.2017
1761578 Dodané hovädzie a bravčové mäso 88,80 € 2/2017 128/2017 Hančáková L. 08.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.03.2017
17103625 Dodané mäsové výrobky 97,76 € 2/2017 131/2017 Grecková K. 10.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.03.2017
1761616 Dodané hovädzie a bravčové mäso 104,32 € 2/2017 132/2017 Grecková K. 10.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.03.2017
3413485999 Telef. hovory /mobil – úsek EaVPaS/ 20,00 € 9/2014 10.03.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.03.2017
3794047369 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVPaS/ 15,78 € 269/2011 PSK 10.03.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.03.2017
2017022835 Odvoz KBO – február 2017 30,00 € 17/2015 13.03.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 17.03.2017
44695292 Prečistenie odpadovej kanalizácie /nepriechodnosť/ odd. č.3 233,28 € 30/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 13.03.2017 Inštalacentrum s.r.o., Hviezdoslavova 1364/21, 071 01 Michalovce, IČO 44695292 17.03.2017
153197 Dodané ovocie a zelenina 240,42 € 3/2017 137/2017 Hančáková L. 14.03.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 17.03.2017
1761740 Dodané mäso 55,98 € 2/2017 141/2017 Hančáková L. 15.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 17.03.2017
103837 Dodané mäsové výrobky 65,23 € 2/2017 142/2017 Hančáková L. 15.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.03.2017
170100246 Dodávka potravinárskeho tovaru 481,41 € 1/2017 139/2017 Hančáková L. 15.03.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 20.03.2017
20170098 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 411,81 € 4/2017 113,..,138/2017 Hančáková L. 15.03.2017 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 20.03.2017
2017152 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 3/2017 10,04 € 02/S/2009 15.03.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.03.2017
7037357926 Nakúpené PHM do motor. vozidiel CSS Dúbrava 63,39 € 50971 15.03.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 20.03.2017
1761827 Dodané mäso 109,60 € 2/2017 145/2017 Hančáková L. 17.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.03.2017
1761827 Dodané mäsové výrobky 41,66 € 2/2017 146/2017 Hančáková L. 17.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.03.2017
21041705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 178,29 € 17/2016 124/2017 Hančáková L. 17.03.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 20.03.2017
17103293 Dodané mäsové výrobky 53,53 € 2/2017 120/2017 Hančáková L. 17.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.03.2017
2290016358 Dodaná elektrická energia 138,12 € 10/2012 17.03.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.03.2017
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 432,42 € 10/2012 20.03.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 22.03.2017
2017004 Dodaný teplomer do chladničky a vpichový teplomer /strav.prev./ 10,79 € 31/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 20.03.2017 Ing. MATEJ ČOPÍK, PhD, Puškinova 248/11, 069 01 Snina, IČO 48226807 22.03.2017
452017 Dodané čistiace a hygienické potreby 756,41 € 7/2017 34/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 20.03.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 22.03.2017
153156 Dodané ovocie a zelenina 246,63 € 3/2017 125/2017 Hančáková L. 21.03.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.03.2017
153248 Dodané ovocie a zelenina 232,04 € 3/2017 150/2017 Hančáková L. 21.03.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.03.2017
1761933 Dodané hovädzie a bravč. mäso 32,67 € 2/2017 155/2017 Hančáková L. 22.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 23.03.2017
17104141 Dodané mäsové výrobky 36,17 € 2/2017 156/2017 Hančáková L. 22.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 23.03.2017
170100276 Dodávka potravinárskeho tovaru 399,74 € 1/2017 153/2017 Hančáková L. 22.03.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 27.03.2017
7294016136 Dodané mrazené ryby, hydina a mraz. polotovary 271,28 € 5/2017 154/2017 Hančáková L. 22.03.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.03.2017
22591705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 281,73 € 17/2016 136/2017 Hančáková L. 22.03.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 27.03.2017
92017 Revízia elektrickej inštalácie na odd. č. 1 448,00 € 39/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 23.03.2017 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 27.03.2017
102017 Revízia elektrickej inštalácie – odd. č. 3 539,00 € 39/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 23.03.2017 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 27.03.2017
1762027 Dodané bravčové a hovädzie mäso 210,23 € 2/2017 160/2017 Hančáková L. 24.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 29.03.2017
17104310 Dodané mäsové výrobky 41,38 € 2/2017 159/2017 Hančáková L. 24.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 29.03.2017
153295 Dodané ovocie a zelenina 210,45 € 3/2017 164/2017 Hančáková L. 28.03.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.03.2017
17104499 Dodané mäsové výrobky 63,32 € 2/2017 168/2017 Hančáková L. 29.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 03.04.2017
1762141 Dodané bravčové a hovädzie mäso 28,90 € 2/2017 169/2017 Hančáková L. 29.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 03.04.2017
170100314 Dodaný potravinársky tovar 395,87 € 1/2017 166/2017 Hančáková L. 29.03.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 03.04.2017
7294017653 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 150,16 € 5/2017 170/2017 Hančáková L. 29.03.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 03.04.2017
25771705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 182,81 € 17/2016 149/2017 Hančáková L. 30.03.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 03.04.2017
17104628 Dodané mäsové výrobky 109,92 € 2/2017 174/2017 Hančáková L. 31.03.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 03.04.2017
1762216 Dodané mäso 77,35 € 2/2017 173/2017 Hančáková L. 03.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 07.04.2017
20170203 Nákup kancelárskych potrieb 37,74 € 43/17 Mgr. Bilčaková L. 03.04.2017 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 07.04.2017
20170114 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 520,51 € 4/2017 143,..,172/2017 Hančáková L. 04.04.2017 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 07.04.2017
7037359716 Nakúpené PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 34,77 € 50971 04.04.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 07.04.2017
153407 Dodané ovocie a zelenina 174,47 € 3/2017 178/2017 04.04.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.04.2017
9900893239 Pripojenie do VUCNET Prešov 4/2017 127,46 € 269/2011 PSK 05.04.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 07.04.2017
1762336 Dodané mäso 62,11 € 2/2017 183/2017 Hančáková L. 05.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 10.04.2017
17104859 Dodané mäsové výrobky 71,10 € 2/2017 182/2017 Hančáková L. 05.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 10.04.2017
170100346 Dodávka potravinárskeho tovaru 620,39 € 1/2017 180/2017 Hančáková L. 05.04.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 10.04.2017
27781705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 228,91 € 17/2016 163/2017 Hančáková L. 06.04.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 10.04.2017
201700205 Nakúpené svietidlá a všeob. materiál 24,61 € 36,42/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 06.04.2017 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 10.04.2017
7795016656 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVPaS/ 15,83 € 269/2011 PSK 06.04.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.04.2017
7795016663 Telef. hovory/pev.linka – úsek SoK/ 38,95 € 269/2011 PSK 06.04.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.04.2017
20170340 Služby technika PO, BOZP, zdravotný dohľad za 3/2017 a kontrola hasiacich prístrojov 279,66 € 6/2017 07.04.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.04.2017
1762421 Dodané mäso 112,28 € 2/2017 186/2017 Hančáková L. 07.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 12.04.2017
17105029 Dodané mäsové výrobky 95,36 € 2/2017 187/2017 Hančáková L. 07.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 12.04.2017
132017 Montáž elektrickej inštalácie – odd. 1, 2, 3, kuchyňa, studňa práčovne 439,00 € 44A/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 07.04.2017 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 12.04.2017
2017033135 Odvoz KBO marec2017 30,00 € 17/2015 10.04.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 12.04.2017
3414462919 Telef. hovory /mobil – úsek EaVPaS/ 17,48 € 9/2014 10.04.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.04.2017
153465 Dodané ovocie a zelenina 233,41 € 3/2017 178,190/2017 Hančáková L. 11.04.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.04.2017
170100367 Dodané veľkonočné balíčky 243,75 € 1/2017 201/2017 Hančáková L. 12.04.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.04.2017
170100369 Dodaný potravinársky tovar 417,23 € 1/2017 193/2017 Hančáková L. 12.04.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.04.2017
217040069 Servisné práce iSPIN za 2.Q/2017 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 12.04.2017 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 13.04.2017
1762554 Dodané mäso 174,55 € 2/2017 200/2017 Hančáková L. 12.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.04.2017
17105204 Dodané mäsové výrobky 107,83 € 2/2017 199/2017 Hančáková L. 12.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.04.2017
7294021181 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 256,67 € 5/2017 195/2017 Hančáková L. 12.04.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 13.04.2017
29591705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 185,47 € 17/2016 179/2017 Hančáková L. 13.04.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 18.04.2017
153493 Dodané ovocie a zelenina 116,78 € 3/2017 202/2017 Hančáková L: 18.04.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.04.2017
2017214 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 4/2017 10,04 € 02/S/2009 18.04.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 21.04.2017
1700443 Oprava roštov v kotli v hlavnej kotolni 426,00 € 41/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 18.04.2017 MART SYSTEM, s. r. o., Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš,IČO 36488135 21.04.2017
3700228 Nakúpené vŕtacie kladivo, invertor, káble, kotúče a p. 399,17 € 45/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 18.04.2017 ŠTÝL – Ivanov, s. r. o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 24.04.2017
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 478,47 € 10/2012, 8/2016 18.04.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 24.04.2017
7037361853 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 103,16 € 50971 19.04.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 24.04.2017
170100389 Dodávka potravinárskeho tovaru 334,21 € 1/2017 204/2017 Hančáková L. 19.04.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.04.2017
170100389 Dodávka potravinárskeho tovaru 334,21 € 1/2017 204/2017 Hančáková L. 19.04.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.04.2017
1762709 Dodané hovädzie a bravč. mäso 36,92 € 2/2017 206/2017 Hančáková L. 19.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 24.04.2017
17105412 Dodané mäsové výrobky 33,89 € 2/2017 207/2017 Hančáková L. 19.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 24.04.2017
3621700057 Nové verzie MAGMA HCM/ 2. štvrťrok 2017 25,49 € SW/OD/2010/29 21.04.2017 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 24.04.2017
20170002 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 647,42 € 4/2017 175,..,198/2017 Hančáková L. 21.04.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 24.04.2017
17105604 Dodané mäsové výrobky 95,62 € 2/2017 211/2017 Hančáková L. 21.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 24.04.2017
1762786 Dodané hovädzie a bravč. mäso 174,80 € 2/2017 210/2017 Hančáková L. 21.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 24.04.2017
201700252 Nakúpené push lignt svietidlá, batérie, prepínač a i. 55,98 € 48/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 24.04.2017 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 28.04.2017
17105837 Dodané mäsové výrobky 62,38 € 2/2017 221/2017 Hančáková L. 26.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.04.2017
1762905 Dodané hovädzie a bravčové mäso 52,51 € 2/2017 217/2017 Hančáková L. 26.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.04.2017
170100410 Dodaný potravinársky tovar 463,05 € 1/2017 217/2017 Hančáková L. 26.04.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.05.2017
7294024000 Dodané mrazené ryby, hydina a mraz. polotovary 255,20 € 5/2017 218/2017 Hančáková L. 26.04.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 02.05.2017
32151705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 158,03 € 17/2016 191/2017 Hančáková L. 26.04.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 02.05.2017
33651705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 162,58 € 17/2016 203/2017 Hančáková L. 27.04.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 02.05.2017
3621700192 MAGMA HCM systémová podpora 1.Q/2016 193,28 € SW/OD/2010/29 27.04.2017 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 02.05.2017
2216 Zrez stromov v areáli CSS Dúbrava 444,00 € 50/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 28.04.2017 Marián Surničin – MARKET, Hlavná 127, 067 33 Papín, IČO 32378157 02.05.2017
17106009 Dodané mäsové výrobky 43,01 € 2/2017 224/2017 Hančáková L. 28.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.05.2017
1762986 Dodané bravčové a hovädzie mäso 140,67 € 2/2017 225/2017 Hančáková L. 28.04.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.05.2017
153554 Dodané ovocie a zelenina 207,38 € 3/2017 215/2017 Hančáková L. 02.05.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.05.2017
1763076 Dodané mäso 30,90 € 2/2017 234/2017 Hančáková L. 03.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 05.05.2017
17106147 Dodané mäsové výrobky 43,86 € 2/2017 233/2017 Hančáková L. 03.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 05.05.2017
170100448 Dodaný potravinársky tovar 462,65 € 1/2017 231/2017 Hančáková L. 03.05.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 05.05.2017
20170013 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 418,36 € 4/2017 205,..,228/2017 Hančáková L. 04.05.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 05.05.2017
7037363651 Nakúpené PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 20,01 € 50971 04.05.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 05.05.2017
153659 Dodané ovocie a zelenina 192,18 € 3/2017 226/2017 Hančáková L. 04.05.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.05.2017
862017 Dodané čistiace potreby 32,38 € 7/2017 46/17 Mgr Bilčaková Ľ. 04.05.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 05.05.2017
2017123 Zakúpený materiál na údržbu 61,24 € 44/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 04.05.2017 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 05.05.2017
2017042835 Odvoz KBO – apríl 2017 30,00 € 17/2015 05.05.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 05.05.2017
4900897209 Pripojenie do VUCNET Prešov – 5/2017 127,46 € 269/2011 PSK 05.05.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 05.05.2017
2017143 Zakúpený materiál na údržbu a všeob. materiál 120,53 € 27,33,..,49/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 05.05.2017 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 09.05.2017
36801705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 260,96 € 17/2016 214/2017 Hančáková L. 05.05.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 09.05.2017
17106336 Dodané mäsové výrobky 53,42 € 2/2017 237/2017 Hančáková L. 05.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.05.2017
1763183 Dodané hovädzie a bravč. mäso 174,96 € 2/2017 238/2017 Hančáková L. 05.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.05.2017
20170621 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 4/2017 73,50 € 6/2017 09.05.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.05.2017
311157 Dodanie 2ks Flaga náplne 33kg PB 116,52 € 51/17 Mgr. Bilčaková Ľ. 09.05.2017 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 12.05.2017
153708 Dodané ovocie a zelenina 223,29 € 3/2017 242/2017 Hančáková L. 09.05.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.05.2017
3795994105 Telef. hovory/pevná linka – úsek SoK a riaditeľ/ 35,64 € 269/2011 PSK 09.05.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.05.2017
3795994088 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVPaS/ 16,70 € 269/2011 PSK 09.05.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.05.2017
2173300086 Poskytnutie hydrologických údajov 89,64 € 52A/17 MVDr. Mgr. Petro M. 10.05.2017 Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 830 00 Bratislava, IČO 00156884 15.05.2017
17106511 Dodané mäsové výrobky 50,39 € 2/2017 246/2017 Hančáková L. 10.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 15.05.2017
1763261 Dodané hovädzie mäso 66,57 € 2/2017 247/2017 Hančáková L. 10.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 15.05.2017
7294027134 Dodané mraz. kuracie mäso a mraz. ryby 223,66 € 5/2017 248/2017 Hančáková L. 10.05.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 15.05.2017
170100473 Dodávka potravinárskeho tovaru 409,57 € 1/2017 245/2017 Hančáková L. 10.05.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 15.05.2017
38721705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 173,36 € 17/2016 227/2017 Hančáková L. 12.05.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 15.05.2017
3415436324 Telef. hovory/mobil – úsek EaVPaS/ 18,52 € 9/2014 12.05.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.05.2017
17106709 Dodané mäsové výrobky 126,88 € 2/2017 252/2017 Hančáková L. 12.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 17.05.2017
1763325 Dodané bravč. a hovädzie mäso 137,91 € 2/2017 253/2017 Hančáková L. 12.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 04.01.2017 17.05.2017
2017272 Paušál. poplatok za odvoz a likv. biol. odpadu 5/2017 10,04 € 02/S/2009 15.05.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 17.05.2017
7037365796 Nakúpené PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 84,05 € 50971 16.05.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 17.05.2017
153775 Dodané ovocie a zelenina 204,91 € 3/2017 258/2017 Hančáková L. 16.05.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.05.2017
2290016358 Dodávka a distr.elektrickej energie 1 298,26 € 10/2012 17.05.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.05.2017
7294029281 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. polotovary 234,25 € 5/2017 263/2017 Hančáková L. 17.05.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 19.05.2017
17106929 Dodané mäsové výrobky 52,12 € 2/2017 261/2017 Hančáková L. 17.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.05.2017
1763443 Dodané mäso 55,66 € 2/2017 260/2017 Hančáková L. 17.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.05.2017
170100498 Dodávka potravinárskeho tovaru 663,84 € 1/2017 259/2017 Hančáková L. 17.05.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 19.05.2017
40081705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 235,33 € 17/2016 243/2017 Hančáková L. 17.05.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 19.05.2017
2210004319 Dodávka a distr. elektrickej energie 867,00 € 10/2012 17.05.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.05.2017
20170033 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 475,71 € 4/2017 229,..,254/2017 Hančáková L. 19.05.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 23.05.2017
Dodané bravč. a hovädzie mäso 182,49 € 2/2017 267/2017 Hančáková L. 19.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 23.05.2017
17107091 Dodané mäsové výrobky 58,97 € 2/2017 266/2017 Hančáková L. 19.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 23.05.2017
942017 Dodané čistiace a hygienické potreby 646,43 € 7/2017 58/17 MVDr. Mgr. Petro M. 19.05.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 23.05.2017
2173000149 Hydrologické údaje o kvalite vody – Stežná v k. ú. Dúbrava 219,60 € 39A/17 MVDr. Mgr. Petro M. 23.05.2017 Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 830 00 Bratislava, IČO 00156884 23.05.2017
153828 Dodané ovocie a zelenina 215,62 € 3/2017 270/2017 Hančáková L. 23.05.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.05.2017
170100519 Dodaný potravinársky tovar 469,58 € 1/2017 273/2017 Hančáková L. 24.05.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 26.05.2017
OF17107304 Dodané hovädzie a bravčové mäso 62,99 € 2/2017 274/2017 Hančáková L. 24.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.05.2017
OM1763628 Dodané mäso 29,17 € 2/2017 275/2017 Hančáková 24.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.05.2017
43351705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 169,88 € 17/2016 257/2017 Hančáková 25.05.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 26.05.2017
OF17107479 Dodané mäsové výrobky 108,83 € 2/2017 279/2017 Hančáková 26.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.05.2017
OM1763684 Dodané hovädzie a bravčové mäso 164,77 € 2/2017 280/2017 Hančáková 26.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.05.2017
201705 Nákup mat. vybavenia strav. prevádzky 96,90 € 63/17 MVDr. Mgr. Petro M. 29.05.2017 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 01.06.2017
153905 Dodané ovocie a zelenina 269,58 € 3/2017 284/2017 Hančáková L. 30.05.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.06.2017
3700437 Nakúpené náhr. diely na kosačku 44,91 € 59/17 MVDr. Mgr. Petro M. 31.05.2017 ŠTÝL – Ivanov, s. r. o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 02.06.2017
170100543 Dodaný potravinársky tovar 576,58 € 1/2017 286/2017 Hančáková L. 31.05.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.06.2017
OF171107659 Dodané mäsové výrobky 115,81 € 2/2017 289/2017 Hančáková L. 31.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.06.2017
OM1763813 Dodané mäso 7,61 € 2/2017 290/2017 Hančáková L. 31.05.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.06.2017
7294032787 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 160,27 € 5/2017 287/2017 Hančáková L. 31.05.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 02.06.2017
45121705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 193,71 € 17/2016 271/2017 Hančáková L. 01.06.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 06.06.2017
17107817 Dodané mäsové výrobky 39,54 € 2/2017 293/2017 Hančáková L. 02.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 06.06.2017
1763907 Dodané mäso 98,00 € 2/2017 294/2017 Hančáková L. 02.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 06.06.2017
7037367621 Dodané PHM /mot. voz., kosačky/ 154,93 € 50971 02.06.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 06.06.2017
20170046 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 522,11 € 4/2017 256,..,288/2017 Hančáková L. 05.06.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 09.06.2017
5900901242 Pripojenie do VUCNET Prešov 6/2017 127,46 € 269/2011 PSK 05.06.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.06.2017
20170795 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 5/2017 73,50 € 6/2017 05.06.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.06.2017
201700383 Zakúpený jednotkový spínač 3,26 € 54/17 Mgr. MVDr. Petro M. 05.06.2017 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 09.06.2017
153988 Dodané ovocie a zelenina 236,38 € 3/2017 298/2017 Hančáková L. 06.06.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.06.2017
7796968648 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVPaS/ 19,16 € 269/2011 PSK 07.06.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2017
46921705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 176,91 € 17/2016 285/2017 Hančáková L. 07.06.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 13.06.2017
4796968658 Telef. hovory/pev. linka – úsek SoK a riaditeľ/ 36,28 € 269/2011 PSK 07.06.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2017
167062017 Dodávka a montáž pohonu 2-krídlovej brány a videovrátnik s príslušenstvom 3 120,00 € 40/17 Mgr. MVDr. Petro M. 07.06.2017 STAPO, s.r.o., Družstevná 2782, 066 01 Humenné, IČO 46515356 13.06.2017
1764050 Dodané mäso 66,17 € 2/2017 304/2017 Hančáková L. 07.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.06.2017
17108092 Dodané mäsové výrobky 42,71 € 2/2017 303/2017 Hančáková L. 07.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 13.06.2017
170100580 Dodaný potravinársky tovar 564,84 € 1/2017 302/2017 Hančáková L. 07.06.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.06.2017
FV57/2017570054 Zakúpené laky, štetce, riedidlá a pod. 143,93 € 67/17 Mgr. MVDr. Petro M. 09.06.2017 PPG Deco Slovakia, Strojárska 2746/105, 069 01 Snina, IČO 31633200 16.06.2017
17108233 Dodané mäsové výrobky 51,48 € 2/2017 309/2017 Hančáková L. 09.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 16.06.2017
OM1764091 Dodané mäso 157,62 € 2/2017 108/2017 Hančáková L. 09.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 16.06.2017
20170531-35 Odvoz KBO za máj 2017 30,00 € 17/2015 09.06.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 16.06.2017
FV57/2017570054 Nakúpené laky, štetce, kartáče, riedidlá a p. 143,93 € 67/17 Mgr. MVDr. Petro M. 09.06.2017 PPG Deco Slovakia, Strojárska 2746/105, 069 01 Snina, IČO 31633200 15.06.2017
3416412012 Telef. hovory /mobil – úsek EaVPaS/ 18,79 € 9/2014 12.06.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.06.2017
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 325,78 € 10/2012 12.06.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 16.06.2017
154051 Dodané ovocie a zelenina 234,14 € 3/2017 313/2017 Hančáková L. 13.06.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.06.2017
OM1764222 Dodané mäso 41,75 € 2/2017 317/2017 Hančáková L. 14.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.06.2017
OF17108422 Dodané mäsové výrobky 52,08 € 2/2017 318/2017 Hančáková L. 14.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.06.2017
7294036248 Dodané mrazené ryby, hydina a mraz. polotovary 256,30 € 5/2017 316/2017 Hančáková L. 14.06.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 19.06.2017
170100607 Dodaný potravinársky tovar 551,80 € 1/2017 302/2017 Hančáková L. 14.06.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 19.06.2017
50151705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 273,69 € 17/2016 Hančáková L. 15.06.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 19.06.2017
20170068 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 486,62 € 4/2017 291,..,320/2017 Hančáková L. 16.06.2017 GASTRO – GALAXI, Branislav Dvoriščák, Hlavná 1, 086 43 Koprivnica, IČO 41231082 19.06.2017
7037369801 Nakpené PHM do mot. vozidiel a kosačiek CSS Dúbrava 122,25 € 50971 19.06.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 23.06.2017
2017/333 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 6/2017 10,04 € 02/S/2009 19.06.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 23.06.2017
OF17108630 Dodané mäsové výrobky 74,88 € 2/2017 327/2017 Hančáková L. 19.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 23.06.2017
OM1764309 Dodané mäso 143,31 € 2/2017 326/2017 Hančáková L. 19.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 23.06.2017
154111 Dodané ovocie a zelenina 177,50 € 3/2017 329/2017 Hančáková L. 20.06.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.06.2017
167062017 Dodávka a montáž pohonu 2-krídlovej brány a videovrátnika s príslušenstvom 0,00 € Mgr. Bilčaková Ľ. 20.06.2017 STAPO, Štefan Tovcimák, Družstevná 2782, 06601 Humenné,
IČO 46515356
26.06.2017
51881705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 163,05 € 17/2016 312/2017 Hančáková L. 21.06.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 26.06.2017
7294038103 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 225,20 € 5/2017 333/2017 Hančáková L. 21.06.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 26.06.2017
170100632 Dodaný potravinársky tovar 434,86 € 1/2017 332/2017 Hančáková L. 21.06.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 26.06.2017
2017223-P Nakúpený materiál na údržbu 157,61 € Mgr. MVDr. Petro M. 23.06.2017 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 26.06.2017
1182017 Dodané čistiace potreby 84,20 € 7/2017 66/17 Mgr. MVDr. Petro M. 23.06.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 26.06.2017
201700413 Dodaný mat. na údržbu a všeob. mat. 70,52 € 70/17 Mgr. MVDr. Petro M. 23.06.2017 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 28.06.2017
OM1764500 Dodané mäso 169,30 € 2/2017 335/2017 Hančáková L. 23.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.06.2017
OF17109005 Dodané mäsové výrobky 104,26 € 2/2017 336/2017 Hančáková L. 23.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.06.2017
53371705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 210,83 € 17/2016 328/2017 Hančáková L. 26.06.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 30.06.2017
154160 Dodané ovocie a zelenina 151,32 € 3/2017 340/2017 Hančáková L. 27.06.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.06.2017
170100650 Dodaný potravinársky tovar 401,92 € 1/2017 344/2017 Hančáková L. 28.06.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 03.07.2017
7294039863 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 203,92 € 5/2017 345/2017 Hančáková L. 28.06.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 03.07.2017
OM1764609 Dodané mäso 40,36 € 2/2017 347/2017 Hančáková L. 28.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 03.07.2017
OF17109205 Dodané mäsové výrobky 43,13 € 2/2017 346/2017 Hančáková L. 28.06.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 03.07.2017
20170084 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 437,21 € 4/2017 Hančáková L. 03.07.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 07.07.2017
154210 Dodané ovocie a zelenina 222,08 € 3/2017 354/2017 Hančáková L. 03.07.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.07.2017
OM1764721 Dodané mäso 115,86 € 2/2017 349/2017 Hančáková L. 03.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 07.07.2017
OF17109436 Dodané mäsové výrobky 142,94 € 2/2017 350/2017 Hančáková L. 03.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 07.07.2017
170100683 Dodaný potravinársky tovar 468,84 € 1/2017 357/2017 Hančáková L. 04.07.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 07.07.2017
7037371639 Nakúpené PHM /mot. voz., kosačky/ 166,77 € 50971 04.07.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 07.07.2017
20170929 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 6/2017 73,50 € 6/2017 06.07.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.07.2017
56221705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 141,77 € 17/2016 341/2017 Hančáková L. 06.07.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 12.07.2017
217070005 Servisné práce iSPIN za 3.Q/2017 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 06.07.2017 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 12.07.2017
2017VFA0083 Nákup zdravotníckych potrieb 52,38 € 76/17 Mgr. MVDr. Petro M: 06.07.2017 Eva Júnová VIOLA, 067 73 Ubľa 119, IČO 37936883 12.07.2017
OF17109687 Dodané mäsové výrobky 126,65 € 2/2017 362/2017 Hančáková L. 07.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 12.07.2017
OM1764790 Dodané bravčové mäso 179,66 € 2/2017 361/2017 Hančáková L. 07.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 12.07.2017
4900905050 Pripojenie do VUCNET Prešov 7/2017 127,46 € 269/2011 PSK 07.07.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.07.2017
6797951349 Telef. hovory – pev.linka /úsek SoK a riad./ 34,80 € 269/2011 PSK 10.07.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.07.2017
8797951330 Telef. hovory – pevná linka /úsek EaVP 18,30 € 269/2011 PSK 10.07.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.07.2017
154224 Dodané ovocie a zelenina 254,84 € 3/2017 363/2017 Hančáková L. 10.07.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.07.2017
17007135 Dodané údené a neúdené tofu 126,46 € 305/2017 Hančáková L. 11.07.2017 ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 17.07.2017
57051705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 247,83 € 17/2016 355/2017 Hančáková L. 12.07.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 17.07.2017
17109910 Dodané mäsové výrobky 81,50 € 2/2017 372/2017 Hančáková L. 12.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 17.07.2017
7294042656 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 286,64 € 5/2017 371/2017 Hančáková L. 12.07.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 17.07.2017
1764883 Dodané mäso 41,16 € 2/2017 373/2017 Hančáková L. 12.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 17.07.2017
170100702 Dodaný potravinársky tovar 410,76 € 1/2017 369/2017 Hančáková L. 12.07.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 17.07.2017
1342017 Dodanie čistiacich a hygienických potrieb 1 162,67 € 7/2017 79/17 Mgr. MVDr. Petro M. 13.07.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 17.07.2017
3417394918 Telef. hovory /mobil – riaditeľ/ 16,28 € 9/2014 13.07.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 17.07.2017
17110098 Dodané mäsové výrobky 48,23 € 2/2017 377/2017 Hančáková L. 14.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 17.07.2017
1764951 Dodané hovädzie a bravč. mäso 115,76 € 2/2017 376/2017 Hančáková L. 14.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.07.2017
20170104 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 568,86 € 4/2017 352,..,372/2017 Hančáková L. 17.07.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 24.07.2017
7037373820 Nakúpené PHM do mot. vozidiel a kosačiek 73,19 € 50971 17.07.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 24.07.2017
3621701053 Nové verzie MAGMA HCM/ 3. štvrťrok 2017 25,49 € SW/OD/2010/29 17.07.2017 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 24.07.2017
58071705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 188,87 € 17/2016 364A,366/2017 Hančáková L. 17.07.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 24.07.2017
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 193,64 € 10/2012 17.07.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 24.07.2017
154238 Dodané ovocie a zelenina 233,00 € 3/2017 380/2017 Hančáková L. 17.07.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.07.2017
170100716 Dodaný potravinársky tovar 389,42 € 1/2017 384/2017 Hančáková L. 19.07.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.07.2017
1765032 Dodané mäso do strav. prevádzky 64,53 € 2/2017 385/2017 Hančáková L. 19.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 25.07.2017
17110327 Dodané mäsové výrobky 44,23 € 2/2017 386/2017 Hančáková L. 19.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 25.07.2017
1700012 Oprava kosač. a mot. píly, náhr. diely 115,48 € Mgr. MVDr. Petro M. 20.07.2017 Rastislav Staroščák – Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO 33671575 27.07.2017
17110468 Dodané mäsové výrobky 89,00 € 2/2017 391/2017 Hančáková L. 21.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.07.2017
1765077 Dodané hov. a bravč. mäso 157,64 € 2/2017 392/2017 Hančáková L. 21.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.07.2017
154251 Dodané ovocie a zelenina 158,32 € 3/2017 396/2017 Hančáková L. 24.07.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.07.2017
2017413 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 7/2017 10,04 € 02/S/2009 26.07.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 02.08.2017
313712 Dodanie 2ks Flaga náplne 33kg PB 116,52 € Mgr. MVDr. Petro M. 26.07.2017 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 02.08.2017
201750818 Zakúpený materiál na údržbu a všeobecný materiál 92,15 € 78,82/17 Mgr. MVDr. Petro M. 26.07.2017 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 02.08.2017
1765146 Dodané bravč. a hovädzie mäso 82,21 € 2/2017 401/2017 Hančáková L. 26.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.08.2017
17110660 Dodané mäsové výrobky 53,62 € 2/2017 402/2017 Hančáková L. 26.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.08.2017
170100733 Dodaný potravinársky tovar 415,91 € 1/2017 398/2017 Hančáková L. 26.07.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.08.2017
7294045166 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 204,23 € 5/2017 399/2017 Hančáková L. 26.07.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 02.08.2017
60151705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 217,83 € 17/2016 379,389,387/2017 Hančáková L. 27.07.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 02.08.2017
17110787 Dodané mäsové výrobky 62,11 € 2/2017 405/2017 Hančáková L. 28.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.08.2017
1765198 Dodané hovädzie a bravč. mäso do strav. prevádzky 144,15 € 2/2017 406/2017 Hančáková L. 28.07.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.08.2017
60991705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 236,11 € 17/2016 394/2017 Hančáková L. 31.07.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 07.08.2017
20170116 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 408,08 € 4/2017 381,..,408/2017 Hančáková L. 31.07.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 07.08.2017
154269 Dodané ovocie a zelenina 281,04 € 3/2017 410/2017 Hančáková L. 31.07.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.08.2017
3700771 Oprava bubnovej kosačky 47,06 € 85A/17 Mgr. MVDr. Petro M. 31.07.2017 ŠTÝL – Ivanov, s. r. o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 07.08.2017
201712 Nakúpený prac. odev a obuv 106,80 € 90/17 Mgr. MVDr. Petro M. 01.08.2017 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 08.08.2017
7037375638 Nakúpené PHM do mot. vozidiel a kosačiek 142,02 € 50971 02.08.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 08.08.2017
3700780 Zakúpené náhr. diely na kosačku 17,40 € 85/17 Mgr. MVDr. Petro M. 02.08.2017 ŠTÝL – Ivanov, s. r. o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 08.08.2017
20171234 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 7/2017 73,50 € 6/2017 03.08.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 08.08.2017
7900909211 Pripojenie do VUCNET Prešov 8/2017 127,46 € 269/2011 PSK 03.08.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.08.2017
3621701304 MAGMA HCM systémová podpora 2.Q/2016 193,28 € SW/OD/2010/29 03.08.2017 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 08.08.2017
1765263 Dodané hov. a bravč. mäso 22,53 € 2/2017 415/2017 Hančáková L. 03.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.08.2017
17110960 Dodané mäsové výrobky 60,74 € 2/2017 414/2017 Hančáková L. 03.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.08.2017
170100763 Dodávka potravinárskeho tovaru 285,52 € 1/2017 413/2017 Hančáková L. 03.08.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 09.08.2017
2017073130 Odvoz KBO za júl 2017 30,00 € 17/2015 04.08.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 09.08.2017
17111123 Dodané mäsové výrobky 174,66 € 2/2017 418/2017 Hančáková L. 04.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.08.2017
1765329 Dodané hov. a bravč. mäso do strav. prevádzky 59,32 € 2/2017 419/2017 Hančáková L. 04.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.08.2017
170100776 Dodávka potravinárskeho tovaru 11,88 € 1/2017 91/17 Mgr. MVDr. Petro M. 04.08.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 09.08.2017
62071705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 176,17 € 17/2016 409/2017 Hančáková L. 07.08.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 11.08.2017
154296 Dodané ovocie a zelenina 230,78 € 3/2017 422/2017 Hančáková L. 07.08.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.08.2017
5517011016 Dodaný kancelársky papier 131,40 € 92/17 Mgr. MVDr. Petro M. 08.08.2017 Office Depot, s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 15.08.2017
170100786 Dodaný potravinársky tovar 482,27 € 1/2017 426/2017 Hančáková L. 09.08.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 15.08.2017
17111265 Dodané mäsové výrobky 51,43 € 2/2017 427/2017 Hančáková L. 09.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 15.08.2017
1765372 Dodané bravč. a hovädzie mäso 66,55 € 2/2017 428/2017 Hančáková L. 09.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 15.08.2017
9798936030 Telef. hovory /pev.linka – úsek EaVPaS/ 18,92 € 269/2011 PSK 09.08.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.08.2017
1798936052 Telef. hovory /mobil – úsek SoK a riad./ 37,70 € 269/2011 PSK 09.08.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.08.2017
7294047433 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 292,89 € 5/2017 425/2017 Hančáková L. 09.08.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 15.08.2017
3418368391 Telef. hovory /mobil – riaditeľ/ 15,58 € 9/2014 10.08.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.08.2017
201750853 Nakúpený všeobecný materiál 16,44 € 56,88/17 Mgr. MVDr. Petro M. 10.08.2017 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 15.08.2017
17111408 Dodané mäsové výroby 44,44 € 2/2017 443/2017 Hančáková L. 11.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 17.08.2017
1765420 Dodané hovädzie a bravč. mäso 98,39 € 2/2017 432/2017 Hančáková L. 11.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 17.08.2017
154311 Dodané ovocie a zelenina 323,60 € 3/2017 436/2017 Hančáková L 14.08.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 17.08.2017
2210004319 Dodávka elektrickej energie 452,30 € 10/2012 15.08.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 17.08.2017
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 145,09 € 10/2012 15.08.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 17.08.2017
170100797 Dodaný potravinársky tovar 257,24 € 1/2017 431A,439/2017 Hančáková L 16.08.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 17.08.2017
1765472 Dodané hovädzie a bravč. mäso 89,00 € 2/2017 441/2017 Hančáková L. 16.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 21.08.2017
17111611 Dodané mäsové výrobky 47,98 € 2/2017 440/2017 Hančáková L. 16.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 21.08.2017
20170131 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 434,06 € 4/2017 411,..,438/2017 Hančáková L. 16.08.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 21.08.2017
64121705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 132,51 € 17/2016 423/2017 Hančáková L. 17.08.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 21.08.2017
2017472 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 8/2017 10,04 € 02/S/2009 17.08.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 21.08.2017
100132017 Servis programov SSP MENU, MTZ a SEDD 172,00 € 17.08.2017 PT – Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, IČO 35445190 22.08.2017
7037377825 Dodané PHM /mot. voz./ 107,24 € 50971 17.08.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 22.08.2017
OF17111770 Dodané mäsové výrobky 75,12 € 2/2017 446/2017 Hančáková L. 18.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 22.08.2017
OM 1765527 Dodané hovädzie a bravč. mäso 131,37 € 2/2017 447/2017 Hančáková L. 18.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 22.08.2017
154329 Dodané ovocie a zelenina 227,87 € 3/2017 448/2017 Hančáková L. 21.08.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.08.2017
65011705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 166,09 € 17/2016 451/2017 Hančáková L. 21.08.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 25.08.2017
17111966 Dodané mäsové výrobky 48,02 € 2/2017 455/2017 Hančáková L. 23.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.08.2017
1765574 Dodané bravč. a hovädzie mäso 46,67 € 2/2017 456/2017 Hančáková L. 23.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.08.2017
170100813 Dodaný potravinársky tovar 476,51 € 1/2017 453/2017 Hančáková L. 23.08.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 28.08.2017
01/03/2017 Dodané palivové drevo 2 100,00 € 15/2017 98,99/17 Mgr. MVDr. Petro M. 23.08.2017 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 28.08.2017
7294050177 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 226,76 € 5/2017 454/2017 Hančáková L. 23.08.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 28.08.2017
20170459 Nakúpené kancelárske potreby 96,03 € 100/17 Mgr. MVDr. Petro M. 23.08.2017 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 28.08.2017
13001 Nákup farieb, lakov a ochr. náterov 404,78 € 96/17 Mgr. MVDr. Petro M. 23.08.2017 Dušan Jankaj, Jesenského 2370, 069 01 Snina, IČO 30625785 28.08.2017
170204 Nákup mat. vybavenia strav. prevádzky 64,55 € 97/17 Mgr. MVDr. Petro M. 23.08.2017 Marcinek Univerzal, s. r. o., Strojárska 102, 069 01 Snina, IČO 36507377 28.08.2017
65891705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 27,67 € 17/2016 Hančáková L. 25.08.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 31.08.2017
OF17112138 Dodané mäsové výrobky 119,56 € 2/2017 459/2017 Hančáková L. 25.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 31.08.2017
OM1765629 Dodané bravč. a hovädzie mäso 72,65 € 2/2017 460/2017 Hančáková L. 25.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 31.08.2017
0820170019 Oprava izieb a chodby na odd. č. 2 6 902,20 € 17/2017 101/17 Mgr. MVDr. Petro M. 25.08.2017 MK Stav Slovakia, Remeselnícka 11, 071 01 Michalovce, IČO 36689980 31.08.2017
OM1765647 Dodané mäso do strav. prevádzky 86,02 € 2/2017 463A/2017 Hančáková L. 28.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 31.08.2017
154340 Dodané ovocie a zelenina 187,18 € 3/2017 464/2017 Hančáková L. 28.08.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.08.2017
OM1765666 Dodané hovädzie a bravč. mäso 108,05 € 2/2017 467/2017 Hančáková L. 30.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 04.09.2017
OF17112288 Dodané mäsové výrobky 68,74 € 2/2017 468/2017 Hančáková L. 30.08.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 04.09.2017
170100832 Dodaný potravinársky tovar 463,47 € 1/2017 466/2017 Hančáková L. 30.08.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 04.09.2017
02/03/2017 Dodávka palivového dreva 2 100,00 € 15/2017 102/17 Mgr. MVDr. Petro M. 31.08.2017 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 04.09.2017
OF17112401 Dodané mäsové výrobky 51,78 € 2/2017 475/2017 Hančáková L. 04.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 08.09.2017
OM1765717 Dodané bravč. a hovädzie mäso 65,47 € 2/2017 474/2017 Hančáková L. 04.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 08.09.2017
530721312 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 377,48 € 18/2017 476/2017 Hančáková L. 04.09.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.09.2017
20170143 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 449,99 € 4/2017 463,469,470/2017 Hančáková L. 04.09.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 08.09.2017
1582017 Nakúpené čistiace potreby 9,95 € 7/2017 92/17 Mgr. MVDr. Petro M. 04.09.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 08.09.2017
67041705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 267,83 € 17/2016 450/2017 Hančáková L. 04.09.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 08.09.2017
3700958 Zakúpený mat. na údržbu na mot. pílu 39,57 € 94/17 Mgr. MVDr. Petro M. 04.09.2017 ŠTÝL – Ivanov, s. r. o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 08.09.2017
7037130313 Dodané PHM /mot. voz../ 177,33 € 50971 05.09.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 08.09.2017
154396 Dodané ovocie a zelenina 254,10 € 3/2017 477/2017 Hančáková L. 05.09.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.09.2017
20171386 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 8/2017 73,50 € 6/2017 06.09.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 11.09.2017
OF17112551 Dodané mäsové výrobky 58,72 € 2/2017 481/2017 Hančáková L. 06.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 11.09.2017
OM1765821 Dodané hovädzie a bravč. mäso 65,29 € 2/2017 482/2017 Hančáková L. 06.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 11.09.2017
170100872 Dodaný potravinársky tovar 407,52 € 1/2017 479/2017 Hančáková L. 06.09.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.09.2017
7294052787 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 262,63 € 5/2017 480/2017 Hančáková L. 06.09.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 11.09.2017
8799923225 Telef. hovory – pevná linka /úsek EaVPa S/ 20,12 € 269/2011 PSK 06.09.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.09.2017
6799923234 Telef. hovory /pev.linka – úsek SoK a riad./ 38,47 € 269/2011 PSK 06.09.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.09.2017
2017318-P Dodaný materiál na údržbu 170,94 € 77,103/17 Mgr. MVDr. Petro M. 07.09.2017 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 11.09.2017
0900912009 Pripojenie do VUCNET Prešov 9/2017 127,46 € 269/2011 PSK 07.09.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.09.2017
20170831-30 Odvoz KBO za 8/2017 30,00 € 17/2015 07.09.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 11.09.2017
68341705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 139,66 € 17/2016 465/2017 Hančáková L. 07.09.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 11.09.2017
FV170128 Nakúpený jokel na prístrešok k spol. miestnosti 192,36 € 105/17 Mgr. MVDr. Petro M. 07.09.2017 KOVEX stavebniny – hutný materiál Tomáš Čalovka, Michalovská č. 5, 073 01 Sobrance, IČO 17302781 11.09.2017
342017 Nákup a inštalácia zvislej schodiskovej plošiny k spoločenskej miestnosti 11 700,00 € 12A/2016 65/17 Mgr. MVDr. Petro M. 07.09.2017 LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa, IČO 47536756 11.09.2017
OF17112689 Dodané mäsové výrobky 45,42 € 2/2017 486/2017 Hančáková L. 08.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 11.09.2017
OM1765843 Dodané hoväzie a bravčové mäso 182,60 € 2/2017 487/2017 Hančáková L. 08.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 11.09.2017
1700410 Oprava pračiek v práčovni CSS Dúbrava 195,50 € Mgr. MVDr. Petro M. 08.09.2017 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 11.09.2017
201700590 Zakúpené reflektory, žiarivky a svietidlá 80,47 € 107/17 Mgr. MVDr. Petro M. 08.09.2017 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 14.09.2017
530722216 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 179,25 € 18/2017 490/2017 Hančáková L. 11.09.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.09.2017
3419337287 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 15,58 € 9/2014 11.09.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.09.2017
2017167 Výmena okna, siete, žalúzie 117,90 € 99A/17 Mgr. MVDr. Petro M: 11.09.2017 Hrečko Ján, Komenského 843/64, 069 01 Snina, IČO 33843970 18.09.2017
1782017 Dodávka čistiacich a hygienických potrieb 97,50 € 7/2017 109,116/17 Mgr. MVDr. Marián Pet 12.09.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 18.09.2017
154437 Dodané ovocie a zelenina 245,36 € 3/2017 491/2017 Hančáková L. 12.09.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.09.2017
OF17112897 Dodané mäsové výrobky 87,86 € 2/2017 496/2017 Hančáková L. 13.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 18.09.2017
170100892 Dodaný potravinársky tovar 293,69 € 1/2017 494/2017 Hančáková L. 13.09.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 18.09.2017
03/03/2017 Dodané palivové drevo 1 260,00 € 15/2017 106A/17 Mgr. MVDr. Petro M. 14.09.2017 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 20.09.2017
20170104 Dodaná strešná krytina Alfa ral 3009 427,58 € 110/17 Mgr. MVDr. Petro M. 18.09.2017 MG KLAMPEX – Marek Grešo
Kúpeľská 42, 073 01 Sobrance, ČO: 34835008
22.09.2017
2017/050 Dodané tričká s potlačou CSS Dúbrava 97,50 € 111/17 Mgr. MVDr. Petro M. 18.09.2017 Ing. Dušan Grigeľ, Zemplínska 2527/6, 071 01 Michalovce, IČO: 32682760 22.09.2017
OF17113069 Dodané mäsové výrobky 9,13 € 2/2017 503/2017 Hančáková L. 18.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 22.09.2017
OM1766014 Dodané hovädzie a bravčové mäso 100,32 € 2/2017 469/2017 Hančáková L. 18.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 22.09.2017
1700436 Dodanie elektrickej stoličky EVS 6kW /strav. prevádzka/ 572,00 € 91/17 Mgr. MVDr. Petro M. 18.09.2017 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 22.09.2017
2290158016 Dodávka a distr. elektrickej energie 250,02 € 10/2012 18.09.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 22.09.2017
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 154,09 € 10/2012 18.09.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 22.09.2017
530722902 Dodané mlieko a mliečne výrobky 240,52 € 18/2017 501/2017 Hančáková L. 18.09.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 22.09.2017
2017/532 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 9/2017 10,04 € 02/S/2009 18.09.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 22.09.2017
20170158 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 489,61 € 4/2017 471,..,498/2017 Hančáková L. 19.09.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 22.09.2017
7037381857 Dodané PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 51,49 € 50971 19.09.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 22.09.2017
530723081 Dodané mlieko a mliečne výrobky 7,20 € 18/2017 497A/2017 Hančáková L. 19.09.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.09.2017
OM1765941 Dodané hovädzie a bravčové mäso 98,82 € 2/2017 495/2017 Hančáková L. 20.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 25.09.2017
OF17113239 Dodané mäsové výrobky 42,13 € 2/2017 510/2017 Hančáková Ľ. 20.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 25.09.2017
OM1766064 Dodané bravč. a hovädzie mäso 67,50 € 2/2017 509/2017 Hančáková L. 20.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 25.09.2017
170100918 Dodaný potravinársky tovar 346,94 € 1/2017 508/2017 Hančáková L. 20.09.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.09.2017
154489 Dodané ovocie a zelenina 244,36 € 3/2017 505/2017 Hančáková L. 20.09.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.09.2017
201751121 Dodaný stavebný materiál, trubky ….. 518,38 € 106/17 Mgr. MVDr. Petro M. 21.09.2017 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 25.09.2017
0920170024 Dodané práce – vonkajšia fasáda, omietka spoločenskej miestnosti 1 650,00 € 113/17 Mgr. MVDr. Petro M. 21.09.2017 MK Stav Slovakia, Remeselnícka 11, 071 01 Michalovce, IČO 36689980 25.09.2017
OF17113415 Dodané mäsové výrobky 54,60 € 2/2017 513/2017 Hančáková L. 22.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.09.2017
OM1766131 Dodané hovädzie a bravčové mäso 142,07 € 2/2017 514/2017 Hančáková L. 22.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 28.09.2017
201709035 Oprava mot. vozidla Ford Tranzit SV 967 AZ 675,12 € 112/17 Mgr. MVDr. Petro M. 22.09.2017 MOTOR – VS, Osloboditeľov 980/13, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 48265675 28.09.2017
FV17428 Dodané potraviny /polotovar – pirohy/ 108,00 € 517/2017 Hančáková L. 22.09.2017 HANY ULIČ s.r.o., 067 67 Ulič 308, IČO 45943648 28.09.2017
530723885 Dodané mlieko a mliečne výrobky 155,00 € 18/2017 516/2017 Hančáková L. 25.09.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 29.09.2017
154535 Dodané ovocie a zelenina 204,66 € 3/2017 518/2017 Hančáková L. 26.09.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.10.2017
170100941 Dodaný potravinársky tovar 376,02 € 1/2017 520/2017 Hančáková L. 27.09.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.10.2017
OF17113630 Dodané mäsové výrobky 98,87 € 2/2017 521/2017 Hančáková L. 27.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.10.2017
OM1766210 Dodané bravč. a hovädzie mäso 23,95 € 2/2017 522/2017 Hančáková L. 27.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 02.10.2017
90369989 Laboratórna analýza odpadovej vody 121,39 € 4020004029 104/17 Mgr. MVDr. Petro M. 28.09.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 02.10.2017
201751167 Staveb. materiál na prístrešok k spoločenskej miestnosti 273,42 € 114/17 Mgr. MVDr. Petro M. 28.09.2017 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 02.10.2017
13014 Nákup ochr. náterov a lakov na oplot. a p. 51,40 € 117/17 Mgr. MVDr. Petro M. 29.09.2017 Dušan Jankaj, Jesenského 2370, 069 01 Snina, IČO 30625785 02.10.2017
OF17113819 Dodané mäsové výrobky 59,56 € 2/2017 527/2017 Hančáková L. 29.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 04.10.2017
OM1766271 Dodané hovädzie a bravč. mäso 115,75 € 2/2017 526/2017 Hančáková L. 29.09.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 04.10.2017
20170200 Dodané zdravotnícke potreby 112,18 € 120/17 Mgr. MVDr. Petro M: 29.09.2017 Anna Jakabová, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné, IČO 31946275 04.10.2017
170001 Dodaný inter. nábytok – komoda, botník …. 1 194,00 € 118/17 Mgr. MVDr. Petro M. 29.09.2017 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 04.10.2017
530724634 Dodané mlieko a mliečne výrobky 330,59 € 18/2017 530/2017 Hančáková L. 02.10.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 06.10.2017
154619 Dodané ovocie a zelenina 194,02 € 3/2017 03.10.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.10.2017
7037383716 Nakúpené PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 135,15 € 50971 03.10.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 06.10.2017
201710002 Oprava motor. vozidla CSS Dúbrava Ford Fusion SV279AO 112,02 € 121/17 Mgr. MVDr. Petro M. 03.10.2017 MOTOR – VS, Osloboditeľov 980/13, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 48265675 09.10.2017
7294057233 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 119,02 € 5/2017 507/2017 Hančáková L. 04.10.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 09.10.2017
316149 Dodanie 2ks Flaga náplň 33kg PB 116,52 € 115/17 Mgr. MVDr. Petro M. 04.10.2017 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 09.10.2017
20171524 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 9/2017 84,42 € 6/2017 04.10.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.10.2017
7900916637 Pripojenie do VUCNET Prešov 10/2017 127,46 € 269/2011 PSK 04.10.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.10.2017
20170174 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 465,33 € 4/2017 499,..,528/2017 Hančáková L. 04.10.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 09.10.2017
OF17114046 Dodané mäsové výrobky 59,24 € 2/2017 536/2017 Hančáková L. 04.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.10.2017
OM1766385 Dodané hovädzie a bravč. mäso 68,41 € 2/2017 535/2017 Hančáková L. 04.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.10.2017
170100980 Dodaný potravinársky tovar 278,27 € 1/2017 537/2017 Hančáková L. 04.10.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 09.10.2017
7294059936 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 242,15 € 5/2017 534/2017 Hančáková L. 04.10.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 09.10.2017
OM1766445 Dodané bravč. a hovädzie mäso 209,50 € 2/2017 541/2017 Hančáková L. 05.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.10.2017
OF17114194 Dodané mäsové výrobky 69,26 € 2/2017 540/2017 Hančáková L. 05.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 09.10.2017
19/2017 Dodávka a montáž madiel na odd. č. 2, kancel. stôl 1 190,40 € 124/17 Mgr. MVDr. Petro M. 09.10.2017 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 13.10.2017
3100961700 Telef. hovory – pev.linka /úsek SoK a riad./ 35,50 € 269/2011 PSK 09.10.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.10.2017
9100961693 Telef. hovory – pev.linka /úsek EaVPaS/ 23,24 € 269/2011 PSK 09.10.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.10.2017
217100070 Servisné práce iSPIN za 4.Q/2017 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 10.10.2017 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 13.10.2017
154662 Dodané ovocie a zelenina 193,22 € 3/2017 545/2017 Hančáková L. 10.10.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.10.2017
OM1766540 Dodané hovädzie a bravč. mäso 30,06 € 2/2017 548/2017 Hančáková L. 11.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 16.10.2017
OF17114418 Dodané mäsové výrobky 20,62 € 2/2017 549/2017 Hančáková L. 11.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 16.10.2017
7294061944 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 241,13 € 5/2017 550/2017 Hančáková L. 11.10.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 16.10.2017
530725887 Dodané mlieko a mliečne výrobky 209,40 € 18/2017 544/2017 Hančáková L. 11.10.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.10.2017
170101003 Dodávka potravinárskeho tovaru 426,88 € 1/2017 551/2017 Hančáková L. 11.10.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 16.10.2017
3420235220 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 16,02 € 9/2014 11.10.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.10.2017
2017/614 Odvoz a likvidácia biol. odpadu za 10/2017 10,04 € 02/S/2009 12.10.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 16.10.2017
201701644 Nákup TESCO poukážok na regeneráciu prac. sily, zo sociálneho fondu 1 325,00 € Mgr. MVDr. Petro M. 12.10.2017 Tesco Stores SR, Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO 31321828 16.10.2017
2290158016 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 289,55 € 10/2012 13.10.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 18.10.2017
2290016358 Dodaná elektrická energia 1 204,13 € 10/2012 13.10.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 18.10.2017
OM1766595 Dodané hovädzie a bravč. mäso 110,10 € 2/2017 Hančáková L. 13.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.10.2017
OF17114555 Dodané mäsové výrobky 106,68 € 2/2017 Hančáková L. 13.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.10.2017
20170930-30 Odvoz KBO za september 2017 30,00 € 17/2015 16.10.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 19.10.2017
3621702038 Nové verzie MAGMA HCM/ 4. štvrťrok 2017 25,49 € SW/OD/2010/29 16.10.2017 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 19.10.2017
530726446 Dodané mlieko a mliečne výrobky 221,61 € 18/2017 558/2017 Hančáková L. 16.10.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 19.10.2017
154721 Dodané ovocie a zelenina 17,40 € 3/2017 545/2017 Hančáková L. 17.10.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.10.2017
7037385908 Dodané PHM /mot. voz., mot. píla, kosačky/ 127,40 € 50971 17.10.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 23.10.2017
20170193 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 416,38 € 4/2017 529,..,556/2017 Hančáková L. 17.10.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 23.10.2017
OF17114762 Dodané mäsové výrobky 49,51 € 2/2017 563/2017 Hančáková L. 18.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 23.10.2017
OM1766688 Dodané hovädzie a bravč. mäso 34,21 € 2/2017 564/2017 Hančáková L. 18.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 23.10.2017
170101026 Dodaný potravinársky tovar 442,94 € 1/2017 562/2017 Hančáková L. 18.10.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 23.10.2017
1962017 Dodané čistiace a hygienické potreby 986,57 € 7/2017 126/17 Mgr. MVDr. Petro M. 20.10.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 26.10.2017
OF17114901 Dodané mäsové výrobky 52,33 € 2/2017 567/2017 Hančáková L. 20.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.10.2017
OM1766732 Dodané hovädzie a bravčové mäso 166,87 € 2/2017 568/2017 Hančáková L. 20.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.10.2017
530727332 Dodané mlieko a mliečne výrobky 196,90 € 18/2017 571/2017 Hančáková L. 23.10.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.10.2017
4.2.2017 Dodané palivové drevo 2 226,00 € 15/2017 124A/17 Mgr. MVDr. Petro M: 25.10.2017 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 26.10.2017
154722 Dodané ovocie a zelenina 175,07 € 3/2017 560/2017 Hančáková L. 25.10.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.10.2017
154748 Dodané ovocie a zelenina 231,60 € 3/2017 573/2017 Hančáková L. 25.10.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.10.2017
OM1766835 Dodané bravč. a hovädzie mäso 46,77 € 2/2017 578/2017 Hančáková L. 25.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.10.2017
OF17115185 Dodané mäsové výrobky 9,36 € 2/2017 577/2017 Hančáková L. 25.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.10.2017
OF17115183 Dodané mäsové výrobky 35,28 € 2/2017 577/2017 Hančáková L. 25.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.10.2017
OF17115184 Dodané mäsové výrobky 45,36 € 2/2017 578/2017 Hančáková L. 25.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 26.10.2017
170101044 Dodaný potravinársky tovar 353,72 € 1/2017 576/2017 Hančáková L. 25.10.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 26.10.2017
7294065181 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. polotovary 206,48 € 5/2017 575/2017 Hančáková L. 25.10.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 26.10.2017
1978/2017 Technologický servis ČOV 166,08 € 21/2017 27.10.2017 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov, 30.10.2017
OF17115339 Dodané mäsové výrobky 92,94 € 2/2017 581/2017 Hančáková L. 27.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 30.10.2017
OM1766888 Dodané hovädzie a bravčové mäso 157,38 € 2/2017 582/2017 Hančáková L. 27.10.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 30.10.2017
2017100706 Odvoz komunálneho odpadu z 2 veľko-kapcitných kontajnerov 601,03 € 17/2013 a d.11/2017 128/17 Mgr. MVDr. Petro M. 27.10.2017 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 02.11.2017
170100092 Oprava spevnenej plochy pod altánkom a fasáda múrika 499,07 € 129/17 Mgr. MVDr. Petro M. 27.10.2017 Ing. Pavol Koroľ KG-STAV, Gen. Slobodu 2489/43, 069 01 Snina, IČO 17223679 02.11.2017
530728233 Dodané mlieko a mliečne výrobky 261,35 € 18/2017 585/2017 Hančáková L. 30.10.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.11.2017
154790 Dodané ovocie a zelenina 163,40 € 3/2017 586/2017 Hančáková L. 30.10.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.11.2017
3621702244 MAGMA HCM systémová podpora 3.Q/2016 193,28 € SW/OD/2010/29 30.10.2017 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 03.11.2017
20170206 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 548,78 € 4/2017 561,..,684/2017 Hančáková L. 31.10.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 03.11.2017
170101065 Dodaný potravinársky tovar 354,33 € 1/2017 588/2017 Hančáková L. 31.10.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 03.11.2017
1700522 Oprava práčky/práčovňa/,elektrickej panvy/strav.prevádzka/ 89,88 € 130/17 Mgr. MVDr. Petro M. 02.11.2017 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 06.11.2017
OF17115654 Dodané mäsové výrobky 138,52 € 2/2017 591/2017 Hančáková L. 03.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 06.11.2017
OM1767016 Dodané hovädzie a bravč. mäso 200,11 € 2/2017 592/2017 Hančáková L. 03.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 06.11.2017
7037387768 Dodané PHM /mot.voz./ 59,62 € 50971 06.11.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 10.11.2017
2017405-P Nakúpený mat. na údržbu 133,86 € 122,123,127/2017 Mgr. MVDr. Petr 06.11.2017 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 10.11.2017
20171772 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 10/2017 73,50 € 6/2017 06.11.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.11.2017
20171031-46 Odvoz KBO za október 2017 30,00 € 17/2015 06.11.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 10.11.2017
530728931 Dodané mlieko a mliečne výrobky 231,97 € 18/2017 593/2017 Hančáková L. 06.11.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.11.2017
154837 Dodané ovocie a zelenina 181,68 € 3/2017 596/2017 Hančáková L. 07.11.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.11.2017
170101100 Dodaný potravinársky tovar 294,34 € 1/2017 600/2017 Hančáková L. 08.11.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 14.11.2017
7294068337 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 282,18 € 5/2017 599/2017 Hančáková L. 08.11.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 14.11.2017
OF17115854 Dodané mäsové výrobky 44,74 € 2/2017 601/2017 Hančáková L. 08.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 14.11.2017
OM1767105 Dodané hovädzie a bravč. mäso 29,92 € 2/2017 602/2017 Hančáková L. 08.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 14.11.2017
900920503 Pripojenie do VUCNET Prešov 11/2017 127,46 € 269/2011 PSK 08.11.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.11.2017
5102822318 Telef. hovory/pev.linka – EaVPaS/ 18,12 € 269/2011 PSK 08.11.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 04.01.2017 14.11.2017
1102822336 Telef. hovory/pev.linka – úSoK + riad./ 34,76 € 269/2011 PSK 08.11.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 04.01.2017 14.11.2017
5.2/2./2017 Dodané palivové drevo 4 956,00 € 15/2017 129A,138,139,140/17 Mgr. MVDr. P 09.11.2017 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 14.11.2017
2017VFA0137 Dodané zdravotnícke potreby 72,30 € 137/17 Mgr. MVDr. Petro M. 09.11.2017 Eva Júnová VIOLA, 067 73 Ubľa 119, IČO 37936883 14.11.2017
3420307034 Telefonické hovory /mobil – riaditeľ/ 15,65 € 9/2014 10.11.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.11.2017
171353 Nákup tyčového mixéra FIMAR /strav. prevádzka/ 162,00 € 142/17 Mgr. MVDr. Petro M. 13.11.2017 GASTRO – GALAXI, Branislav Dvoriščák, Hlavná 1, 086 43 Koprivnica, IČO 41231082 20.11.2017
530729650 Dodané mlieko a mliečne výrobky 486,91 € 18/2017 607/2017 Hančáková L. 13.11.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.11.2017
OM1767161 Dodané hovädzie a bravč. mäso 121,77 € 2/2017 606/2017 Hančáková L. 13.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.11.2017
OF17115997 Dodané mäsové výrobky 58,13 € 2/2017 605/2017 Hančáková L. 13.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.11.2017
20170669 Nakúpené kancelárske potreby 47,48 € 143/17 Mgr. MVDr. Petro M. 13.11.2017 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 20.11.2017
154888 Dodané ovocie a zelenina 225,94 € 3/2017 610/2017 Hančáková L. 14.11.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.11.2017
170101124 Dodaný potravinársky tovar 441,44 € 1/2017 600A/2017 Hančáková L. 15.11.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 20.11.2017
OF17116244 Dodané mäsové výrobky 131,75 € 2/2017 613/2017 Hančáková L. 15.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.11.2017
OM1767265 Dodané hovädzie a bravč. mäso 143,76 € 2/2017 614/2017 Hančáková L. 15.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 20.11.2017
20170229 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 502,76 € 4/2017 589,..,612/2017 Hančáková L. 16.11.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 20.11.2017
2290158016 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 334,61 € 10/2012 16.11.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.11.2017
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 447,92 € 10/2012 16.11.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.11.2017
7037399979 Dodané PHM /mot. voz./ 103,26 € 50971 16.11.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 20.11.2017
530730347 Dodané mlieko a mliečne výrobky 218,34 € 18/2017 620/2017 Hančáková L. 20.11.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.11.2017
2017/681 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 11/2017 10,04 € 02/S/2009 20.11.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 27.11.2017
6./2./2017 Dodané palivové drevo 2 310,00 € 15/2017 145/17 Mgr. MVDr. Petro M. 21.11.2017 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 27.11.2017
154946 Dodané ovocie a zelenina 248,40 € 3/2017 622/2017 Hančáková L. 21.11.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.11.2017
OF17116562 Dodané mäsové výrobky 76,06 € 2/2017 627/2017 Hančáková L. 22.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 27.11.2017
OM1767387 Dodané bravčové a hovädzie mäso 43,33 € 2/2017 626/2017 Hančáková L. 22.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 27.11.2017
170101145 Dodaný potravinársky tovar 378,09 € 1/2017 624/2017 Hančáková L. 22.11.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 27.11.2017
7294071434 Dodané mrazené ryby, hydina, mrazené polotovary 213,71 € 5/2017 625/2017 Hančáková L. 22.11.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.11.2017
263468 Web hosting,obnova domény/8.12.2017-8.12.2018/ 90,31 € 22.11.2017 Atlantis systems, s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO 35844230 27.11.2017
1342017 Oprava váh, úradné overovanie váh a závažia v stravovacej prevádzke 248,64 € 133/17 Mgr. MVDr. Petro M. 24.11.2017 Ján Matta – Pavlisko, Závadka 30, 066 01 Humenné, IČO 41579429 30.11.2017
517326543 Úradné overenie váh a závažia v strav. prevádzke CSS Dúbrava 111,60 € 134/17 Mgr. MVDr. Petro M. 24.11.2017 Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37954521 30.11.2017
OM1767448 Dodané hovädzie a bravč. mäso 114,75 € 2/2017 630/2017 Hančáková L. 24.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 30.11.2017
OF17116742 Dodané mäsové výrobky 85,22 € 2/2017 631/2017 Hančáková L. 24.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 30.11.2017
12/2017 Dodané drevné palivové odrezky 168,00 € 141/17 Mgr. MVDr. Petro M: 27.11.2017 DREVPOR – Michal Pidanič, Palárikova 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 30.11.2017
530731217 Dodané mlieko a mliečne výrobky 210,63 € 18/2017 634/2017 Hančáková L. 27.11.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.11.2017
FV17531 Dodané potraviny /polotovar – pirohy/ 108,00 € 628A/2017 Hančáková L. 27.11.2017 HANY ULIČ s.r.o., 067 67 Ulič 308, IČO 45943648 30.11.2017
31/2017 Oprava elektr. inštalácie v práčovni a v kotolni 498,00 € 147/17 Mgr. MVDr. Petro M: 28.11.2017 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 30.11.2017
154980 Dodané ovocie a zelenina 197,47 € 3/2017 636/2017 Hančáková L 28.11.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.11.2017
154980 Dodané ovocie a zelenina 197,47 € 3/2017 636/2017 Hančáková L. 28.11.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.12.2017
OM 1767532 Dodané hovädzie a bravč. mäso 90,92 € 2/2017 639/2017 Hančáková L. 29.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 30.11.2017
OF 17116988 Dodané mäsové výrobky 46,76 € 2/2017 640/2017 Hančáková L. 29.11.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 30.11.2017
170101171 Dodaný potravinársky tovar 575,99 € 1/2017 637/2017 Hančáková L. 29.11.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 05.12.2017
7/2/2017 Dodané palivové drevo 2 310,00 € 15/2017 147A,150A/17 Mgr. MVDr. M. Petro 30.11.2017 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 05.12.2017
90377086 Laboratorna analýza pitnej vody 165,04 € 4020004029 131/17 Mgr. MVDr. M. Petro 30.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 05.12.2017
90377080 Laboratorna analýza odpadovej vody 0,00 € 4020004029 131A/17 Mgr. MVDr. M. Petro 30.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 05.12.2017
20170245 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 436,30 € 4/2017 616,..,638/2017 Hančáková L. 30.11.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 05.12.2017
9900924892 Pripojenie do VUCNET Prešov 12/2017 127,46 € 269/2011 PSK 05.12.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.12.2017
530732017 Dodané mlieko a mliečne výrobky 184,14 € 18/2017 647/2017 Hančáková L 05.12.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 11.12.2017
OM1767608 Dodané hovädzie a bravč mäso 191,57 € 2/2017 643/2017 Hančáková L. 05.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 11.12.2017
OF17117205 Dodané mäsové výrobky 68,87 € 2/2017 644/2017 Hančáková L. 05.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 11.12.2078
2017422 Nakúpený mat. na údržbu /elektromat. / 34,63 € 148/17 Mgr. MVDr. M. Petro 05.12.2017 ELMAT KP, Štefánikova 6358/55 ,066 01 Humenné, IČO 46115901 11.12.2017
4104709698 Telef. hovory /pev. linka – úsek EaVPaS/ 17,21 € 269/2011 PSK 07.12.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.12.2017
2104709717 Telef. hovory /pev. linka – úsek SoK a riad./ 36,11 € 269/2011 PSK 07.12.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.12.2017
20171923 Služby technika PO, BOZP a zdravotný dohľad za 11/2017 73,50 € 6/2017 07.12.2017 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 11.12.2017
155053 Dodané ovocie a zelenina 180,59 € 3/2017 649/2017 Hančáková L. 07.12.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.12.2017
7294075281 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 165,04 € 5/2017 652/2017 Hančáková L 07.12.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 11.12.2017
170101207 Dodaný potravinársky tovar 454,88 € 1/2017 650/2017 Hančáková L. 07.12.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.12.2017
OM1767726 Dodané bravčové a hovädzie mäso 41,46 € 2/2017 653/2017 Hančáková L 07.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 11.12.2017
OF17117465 Dodané mäsové výrobky 106,28 € 2/2017 654/2017 Hančáková L. 07.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 11.12.2017
2017431-P Dodaný mat. na údržbu a všeobecný materiál 33,35 € Mgr. MVDr. M. Petro 07.12.2017 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 11.12.2017
7037391850 Dodané PHM do motor. vozidiel CSS Dúbrava 68,55 € 50971 08.12.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 11.12.2017
2117110018 Pripoj. internetu .do rekonštr. kancel.priest, switch TP-Link TL-SF1005D 76,57 € 152/17 Mgr. MVDr. M. Petro 08.12.2017 Lekos s.r.o., Michalovská 63/2, 073 01 Sobrance, IČO 46167455 11.12.2017
13/2017 Stavebné opravy: izby a chodbičky na odd. č. 3 2 750,00 € 149/17 Mgr. MVDr. M. Petro 08.12.2017 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 11.12.2017
3420370185 Telef. hovory /mobil – riaditeľ/ 16,08 € 9/2014 11.12.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.12.2017
20171130-46 Odvoz KBO 11/2017 30,00 € 17/2015 11.12.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 15.12.2017
OF17117606 Dodané mäsové výrobky 58,77 € 2/2017 657/2017 Hančáková L. 11.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 15.12.2017
OM1767764 Dodané hovädzie a bravč. mäso 109,37 € 2/2017 4/2017 Hančáková L. 11.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 15.12.2017
530732887 Dodané mlieko a mliečne výrobky 278,52 € 18/2017 662/2017 Hančáková L. 11.12.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.12.2017
155085 Dodané ovocie a zelenina 252,27 € 3/2017 663/2017 Hančáková L 12.12.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.12.2017
170101250 Dodaný potravinársky tovar 71,09 € 1/2017 665/2017 Hančáková L. 13.12.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 19.12.2017
OF17117833 Dodané mäsové výrobky 80,88 € 2/2017 668/2017 Hančáková L. 13.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.12.2017
OM1767854 Dodané hovädzie a bravč. mäso 75,45 € 2/2017 667/2017 Hančáková L. 13.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.12.2017
1220170033 Rekonštrukcia prevádzkovej budovy 40 434,37 € 22/2017 13.12.2017 MK Stav Slovakia, Remeselnícka 11, 071 01 Michalovce, IČO 36689980 19.12.2017
182017 Vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebný dozor 3 500,00 € 23/2017 132/17 Mgr. MVDr. M. Petro 14.12.2017 ATEKON s.r.o., 072 23 Zbudza 99, IČO 50761765 19.12.2017
201739 Pracovná obuv pre zamestnancov CSS Dúbrava 300,00 € 154/17 Mgr. MVDr. M. Petro 14.12.2017 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 19.12.2017
OF17117923 Dodané mäsové výrobky 49,46 € 2/2017 671/2017 Hančáková 15.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.12.2017
OM1767903 Dodané bravč. a hovädzie mäso 104,96 € 2/2017 672/2017 Hančáková L. 15.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 19.12.2017
2017/754 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 12/2017 10,04 € 02/S/2009 15.12.2017 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 19.12.2017
3621702865 MAGMA HCM systémová podpora 4.Q/2017 193,28 € SW/OD/2010/29 18.12.2017 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 23.12.2017
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 618,15 € 10/2012 18.12.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 23.12.2017
2290158016 Dodávka elektrickej energie 339,94 € 10/2012 18.12.2017 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 23.12.2017
530733638 Dodané mlieko a mliečne výrobky 324,28 € 18/2017 673/2017 Hančáková L. 18.12.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 23.12.2017
8./2.2017 Dodané palivové drevo 462,00 € 15/2017 Mgr. MVDr. M. Petro 20.12.2017 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 23.12.2017
9./2./2017 Dodané palivové drevo 924,00 € 15/2017 Mgr. MVDr. M. Petro 20.12.2017 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 23.12.2017
7037394069 Dodané PHM /motorové vozidlá CSS Dúbrava, mot. píla/ 91,98 € 50971 20.12.2017 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 23.12.2017
155119 Dodané ovocie a zelenina 234,21 € 3/2017 Hančáková L. 20.12.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.12.2017
170101271 Dodaný potravinársky tovar 240,50 € 1/2017 677A/2017 Hančáková L. 20.12.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 23.12.2017
20170267 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 471,82 € 4/2017 Hančáková L. 22.12.2017 GASTRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 27.12.2017
7294079165 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 216,59 € 5/2017 681/2017 Hančáková L 22.12.2017 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.12.2017
OM1768005 Dodané hovädzie a bravč. mäso 56,71 € 2/2017 Hančáková 22.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 27.12.2017
OF118139 Dodané mäsové výrobky 66,77 € 2/2017 Hančáková L. 22.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 27.12.2017
170101272 Dodaný potravinársky tovar 580,79 € 1/2017 Hančáková L. 22.12.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 27.12.2017
17016 Aktualizácia a upgrade web stránky CSS Dúbrava 70,00 € 11A/2017 22.12.2017 Peter Streňo – TVP, 072 41 Vyšná Rybnica 148, IČO 44986637 27.12.2017
OF17118283 Dodané mäsové výrobky 38,41 € 2/2017 687/2017 Hančáková L. 22.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 27.12.2017
OM1768047 Dodané bravčové a hovädzie mäso 138,64 € 2/2017 686/2017 Hančáková L. 22.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 27.12.2017
155157 Dodané ovocie a zelenina 168,65 € 3/2017 688/2017 Hančáková L. 22.12.2017 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.12.2017
OM1768070 Dodané bravč. a hovädzie mäso 23,32 € 2/2017 692/2017 Hančáková L. 27.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 29.12.2017
170101293 Dodaný potravinársky tovar 330,21 € 1/2017 690/2017 Hančáková L. 27.12.2017 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 29.12.2017
OF17118337 Dodané mäsové výrobky 25,28 € 2/2017 691/2017 Hančáková L. 27.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 29.12.2017
OF17118337 Dodané mäsové výrobky 25,28 € 2/2017 691/2017 Hančáková L. 27.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 29.12.2017
OM1768103 Dodané bravč. a hovädzie mäso 123,01 € 2/2017 698/2017 Hančáková L. 29.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 29.12.2017
OF17118455 Dodané mäsové výrobky 101,69 € 2/2017 697/2017 Hančáková L. 29.12.2017 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 29.12.2017
© 2019 by TORO-Production s.r.o.. Všetky práva vyhradené.