Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
1500062 Dodané mäso do strav. prevádzky 106,85 € 5/2015 3/2015 Rošková 02.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2015
1500034 Dodané mäsové výrobky 74,94 € 5/2015 4/2015 Rošková 02.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2015
1500106 Dodané mäso do strav. prevádzky 44,77 € 5/2015 5A/2015 Rošková 05.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2015
1500208 Dodané mäsové výrobky 65,95 € 5/2015 5/2015 Rošková 05.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.01.2015
146792 Dodané ovocie a zelenina 139,45 € 1/2015 9A/2015 Rošková 05.01.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.01.2015
85043383 Dodané mlieko a mliečne výrobky 77,64 € 2/2015 7/2015 Rošková 07.01.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.01.2015
6900722925 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 1/2015 127,46 € 07.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.01.2015
502014 Pohrebné služby – zosnulý Čuma Juraj, Mgr. 437,00 € 001/15 Mgr. Fecura 07.01.2015 RUBIKON M&L, s. r. o., Sama Chalúpku 14, 071 01 Michalovce, IČO 44554460 12.01.2015
1020140519 Školenie PaM – 1 účastník 36,00 € 2/14 Mgr. Fecura 07.01.2015 Anna Cupáková, Mlynská 551/105, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO 33885567 12.01.2015
150100007 Dodávka potravinárskeho tovaru 214,10 € 3/2015 6/2015 Rošková 07.01.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 12.01.2015
7412099493 Telef. hovory – mobil /riaditeľ/ 34,40 € 6.121346.12 07.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.01.2015
7412099491 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 07.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.01.2015
1500791 Dodávka mäsa do strav. prevádzky 76,62 € 5/2015 11/2015 Rošková 09.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.01.2015
1500726 Dodané mäsové výrobky 33,12 € 5/2015 11A/2015 Rošková 09.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.01.2015
7412099494 Telefónne hovory – mobil /úEaVPaS/ 16,91 € 6.121346.13 09.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.01.2015
7034390064 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS 39,66 € 50971 12.01.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 15.01.2015
1501041 Dodané mäso do strav. prevádzky 144,74 € 5/2015 15/2015 Rošková 12.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.01.2015
1500939 Dodanie mäsových výrobkov 14,05 € 5/2015 16/2015 Rošková 12.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.01.2015
2770318295 Telef. hovory – pevná linka /úSPaOS + riaditeľ/ 38,94 € 12.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.01.2015
3770318256 Telef. hovory – pevná linka /úEaVPaS/ 23,64 € 12.01.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.01.2015
146835 Dodávka ovocia a zeleniny 144,89 € 1/2015 18/2015 Rošková 13.01.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.01.2015
1501571 Dodané mäso do strav. prevádzky 52,94 € 5/2015 23/2015 Rošková 14.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.01.2015
1501600 Dodávka mäsových výrobkov 11,71 € 5/2015 22/2015 Rošková 14.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.01.2015
201519 Odvoz a likv. biologického odpadu 1/2015 10,04 € 02/S/2009 14.01.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 19.01.2015
85043703 Dodané mlieko a mliečne výrobky 166,39 € 2/2015 21/2015 Rošková 15.01.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.01.2015
150100041 Dodávka potravinárskeho tovaru 413,06 € 3/2015 24/2015 Rošková 15.01.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 22.01.2015
2290016358 Dodávka a distrib. el.energie 1 878,58 € 10/2012 15.01.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 22.01.2015
215010034 RAP za rok 2015 964,51 € SPIN-283-2007/S/OvZP 15.01.2015 Asseco Solution, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 22.01.2015
20140520 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 332,56 € 6/2015 1,8,..,19,25/2015 Rošková 15.01.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 22.01.2015
1501927 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 54,43 € 5/2015 28/2015 Rošková 16.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.01.2015
1501988 Dodané mäso do strav. prevádzky 110,14 € 5/2015 27/2015 Rošková 16.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.01.2015
1502216 Dodané mäso do strav. prevádzky 90,94 € 5/2015 32/2015 Rošková 19.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.01.2015
1502253 Dodané mäsové výrobky 72,59 € 5/2015 31/2015 Rošková 19.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.01.2015
2210004319 Dodávka a distr. el. energie – preplatok 1 521,47 € 10/2012 20.01.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 26.01.2015
146892 Dodávka ovocia a zeleniny 165,94 € 1/2015 35/2015 Rošková 20.01.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.01.2015
1502681 Dodané mäso do strav. prevádzky 56,94 € 5/2015 38/2015 Rošková 21.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.01.2015
1502739 Dodané mäsové výrobky 39,07 € 5/2015 38/2015 Rošková 21.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.01.2015
150100052 Dodávka potravinárskeho tovaru 388,88 € 3/2015 Rošková 21.01.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 26.01.2015
85044047 Dodané mlieko a mliečne výrobky 137,45 € 2/2015 37/2015 Rošková 21.01.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.01.2015
215010413 Servisné práce SPIN 1.Q/2015 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 22.01.2015 Asseco Solution, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 27.01.2015
5294001263 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 271,58 € 8/2015 20/2015 Rošková 22.01.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.01.2015
1503252 Dodané mäsové výrobky 20,56 € 5/2015 42/2015 Rošková 23.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.01.2015
1503195 Dodané mäso do strav. prevádzky 137,68 € 5/2015 43/2015 Rošková 23.01.2015 CIMBAĽAK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.01.2015
3621403867 Nové verzie MAGMA HCM 1.Q/2015 25,49 € SW/OD/2010/29 23.01.2015 AutoCont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 27.01.2015
7035350299 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 82,18 € 50971 23.01.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.01.2015
1503485 Dodané mäso do strav. prevádzky 55,46 € 5/2015 48/2015 Rošková 26.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2015
1503451 Dodané mäsové výrobky 19,79 € 5/2015 47/2015 Rošková 26.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2015
146941 Dodané ovocie a zelenina 128,33 € 1/2015 55/2015 Rošková 27.01.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.02.2015
1503995 Dodané ovocie a zelenina 34,27 € 5/2015 53/2015 Rošková 28.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2015
1503941 Dodané mäso do strav. prevádzky 33,48 € 5/2015 54/2015 Rošková 28.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.02.2015
85044359 Dodané mlieko a mliečne výrobky 204,79 € 2/2015 52/2015 Rošková 28.01.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 02.02.2015
5294003502 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 272,20 € 8/2015 55/2015 Rošková 28.01.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 02.02.2015
15000690 Dodané potraviny – tofu 56,56 € 35A/2015 Rošková 29.01.2015 ALFA BIO, s. r. o, Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 02.02.2015
1504388 Dodané mäsové výrobky 102,05 € 5/2015 58/2015 Rošková 30.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.02.2015
1504393 Dodané mäso do strav. prevádzky 73,56 € 5/2015 59/2015 Rošková 30.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.02.2015
20140536 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 492,03 € 6/2015 36,30,..,57,60/2015 Rošková 30.01.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 05.02.2015
1504562 Dodané mäso do strav. prevádzky 103,49 € 5/2015 52/2015 Rošková 02.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.02.2015
1504605 Dodané mäsové výrobky 18,58 € 5/2015 63/2015 Rošková 02.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.02.2015
201502 Dodané potraviny – zákusky pre klientov CSS 74,60 € 7/2015 12,29,44/2015 Rošková 03.02.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 05.02.2015
147067 Dodané ovocie a zelenina 125,64 € 1/2015 65/2015 Rošková 03.02.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.02.2015
150100105 Dodané potraviny 504,93 € 3/2015 70/2015 Rošková 04.02.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 05.02.2015
85044653 Dodané mlieko a mliečne výrobky 196,64 € 2/2015 67/2015 Rošková 04.02.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 09.02.2015
1505227 Dodané mäsové výrobky 24,52 € 5/2015 68/2015 Rošková 04.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.02.2015
1505205 Dodané mäso do strav.prevádzky 23,22 € 5/2015 69/2015 Rošková 04.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.02.2015
2900730423 Pripojenie do VUCNET Prešov 2/2015 127,46 € 04.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.02.2015
20150046 Služby techn.PO,BOZP a zdrav. dohľad 1/2015 73,50 € 4/2015 05.02.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 09.02.2015
7500956680 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 06.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.02.2015
7500956682 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 34,03 € 6.121346.12 06.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.02.2015
1505546 Dodané mäsové výrobky 89,88 € 5/2015 73/2015 Rošková 06.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.02.2015
1505657 Dodané mäso do strav. prevádzky 81,32 € 5/2015 75/2015 Rošková 06.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.02.2015
7035351880 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 114,41 € 50971 09.02.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 12.02.2015
102015 Nákup čistiacich potrieb 759,91 € 9/2015 5/15 Mgr. Fecura 09.02.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 12.02.2015
1505862 Dodané mäso do strav. prevádzky 42,76 € 5/2015 79/2015 Rošková 09.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.02.2015
1505822 Dodané mäsové výrobky 38,47 € 5/2015 78/2015 Rošková 09.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.02.2015
2210004319 Dodávka a distribúcia el. energie 955,00 € 10/2012 10.02.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 16.02.2015
2770616227 Tel.hovory/pev.linka – úSPaOS a riaditeľ/ 41,66 € 10.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.02.2015
5770616224 Tel.hovory/pev.linka – úEaVPaS/ 20,86 € 10.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.02.2015
1506371 Dodané mäsové výrobky 54,88 € 5/2015 85/2015 Rošková 11.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.02.2015
1506342 Dodané mäso do strav. prevádzky 54,44 € 5/2015 84/2015 Rošková 11.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.02.2015
7500956683 Tel.hovory /mobil – úEaVPaS/ 16,56 € 6.121346.13 11.02.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.02.2015
85044966 Dodané mlieko a mliečne výrobky 172,88 € 2/2015 83/2015 Rošková 11.02.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.02.2015
1506930 Dodané mäso do strav. prevádzky 100,52 € 5/2015 89/2015 Rošková 13.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.02.2015
1506957 Dodané mäsové výrobky 49,24 € 5/2015 88/2015 Rošková 13.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.02.2015
20150054 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 371,70 € 6/2015 61,64,..,86,87/2015 Rošková 13.02.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 17.02.2015
1507219 Dodané mäsové výrobky 34,52 € 5/2015 92/2015 Tomková 16.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.02.2015
2290016358 Dodávka a distribúcia el. energie 1 757,65 € 10/2012 16.02.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 19.02.2015
147128 Dodané ovocie a zelenina 136,92 € 1/2015 81/2015 Rošková 17.02.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.02.2015
5294006420 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 385,12 € 8/2015 98/2015 Tomková 18.02.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 20.02.2015
1507625 Dodané mäso do strav. prevádzky 73,12 € 5/2015 96/2015 Tomková 18.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.02.2015
1507685 Dodané mäsové výrobky 11,82 € 5/2015 97/2015 Tomková 18.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.02.2015
150100146 Dodávka potravinárskeho tovaru 951,44 € 3/2015 100/2015 Tomková 18.02.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 20.02.2015
201577 Odvoz a likv. biologického odpadu 2/2015 10,04 € 02/S/2009 18.02.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.02.2015
1412015 Dodanie suchého palivového dreva 1 854,00 € 11/2015 007,008/15 Mgr. Fecura 18.02.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 20.02.2015
85045281 Dodané mlieko a mliečne výrobky 277,19 € 2/2015 99/2015 Tomková 18.02.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.02.2015
1508058 Dodané mäso do strav. prevádzky 112,92 € 5/2015 103/2015 Rošková 20.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.02.2015
1508137 Dodané mäsové výrobky 61,27 € 5/2015 104/2015 Rošková 20.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
1508238 Dodané mäso do strav. prevádzky 88,12 € 5/2015 108/2015 Rošková 23.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
1508274 Dodané mäsové výrobky 23,02 € 5/2015 109/2015 Rošková 23.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
201503 Dodané potraviny – zákusky pre klientov CSS 50,65 € 7/2015 74,105/2015 Rošková 24.02.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 27.02.2015
7035353819 Nákup PHM do mot.vozidiel CSS 24,68 € 50971 24.02.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.02.2015
147186 Dodané ovocie a zelenina 156,53 € 1/2015 94/2015 Tomková 24.02.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.02.2015
147265 Dodané ovocie a zelenina 135,34 € 1/2015 111/2015 Rošková 24.02.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.02.2015
1508817 Dodané mäso do strav. prevádzky 40,72 € 5/2015 115/2015 Rošková 25.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
1508877 Dodané mäsové výrobky 28,09 € 5/2015 114/2015 Rošková 25.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2015
150100164 Dodávka potravinárskeho tovaru 526,78 € 3/2015 117/2015 Rošková 25.02.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 27.02.2015
5294007279 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 230,46 € 8/2015 116/2015 Rošková 25.02.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.02.2015
85045577 Dodané mlieko a mliečne výrobky 187,66 € 2/2015 113/2015 Rošková 25.02.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.02.2015
1512015 Dodanie suchého palivového dreva 1 800,00 € 11/2015 009,010/15 Mgr. Fecura 26.02.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 27.02.2015
1516101830 Nákup tonerov a náplní do tlačiarní 139,75 € 26.02.2015 Camea Computer Systems, a. s., Sabinovská 67, 080 01 Prešov, IČO 36468924 27.02.2015
200150072 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 307,48 € 6/2015 91,93,..,119/2015 Rošková 27.02.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 05.03.2015
1509195 Dodané mäso do strav. prevádzky 184,18 € 5/2015 120/2015 Rošková 27.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2015
1509258 Dodané mäsové výrobky 33,13 € 5/2015 121/2015 Rošková 27.02.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2015
90274069 Odstránenie havarij. situácie – čistenie odpadu WC odd.č.I. 860,98 € 4490017918 008A/15 Mgr. Fecura 27.02.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s. r. o., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 05.03.2015
5915006280 Ročný prístup – Verejná správa SR 84,00 € 015/15 Mgr. Fecura 03.03.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO 31592503 06.03.2015
2015003 Nákup – bojler 200lit do kuchyne, mat. na údržbu 417,00 € 012/15 Mgr. Fecura 03.03.2015 VŠEMONTA, s. r. o., 067 23 Baškovce 118, prev. Študentská č.1449, 069 01 Snina, IČO 45505535 06.03.2015
147335 Dodané ovocie a zelenina 210,09 € 1/2015 125/2015 Rošková 03.03.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.03.2015
20150188 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad 2/2015 73,50 € 4/2015 04.03.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 06.03.2015
85045871 Dodané mlieko a mliečne výrobky 238,43 € 2/2015 127/2015 Rošková 04.03.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 06.03.2015
150100201 Dodávka potravinárskeho tovaru 472,55 € 3/2015 130/2015 Rošková 04.03.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 06.03.2015
1509984 Dodané mäsové výrobky 59,15 € 5/2015 128/2015 Rošková 04.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.03.2015
1510068 Dodané mäso do strav. prevádzky 58,14 € 5/2015 129/2015 Rošková 04.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.03.2015
7501926981 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 05.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.03.2015
7501926983 Tel.hovory/mobil-riaditeľ/ 34,21 € 6.121346.12 05.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.03.2015
5900738068 Pripojenie do VUCNET Prešov 3/2014 127,46 € 05.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.03.2015
201500665 Nákup – misky, tácok a podnosov do strav. prevádzky 137,28 € 013A/15Mgr. Fecura 05.03.2015 Eurogastrop, Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO 44137761 10.03.2015
1510414 Dodané mäsové výrobky 80,71 € 5/2015 133/2015 Rošková 06.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.03.2015
1510456 Dodané mäso do strav. prevádzky 117,28 € 5/2015 134/2015 Rošková 06.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.03.2015
1510727 Dodané mäso do strav. prevádzky 60,55 € 5/2015 141/2015 Rošková 09.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.03.2015
1510743 Dodané mäsové výrobky 20,75 € 5/2015 140/2015 Rošková 09.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.03.2015
147390 Dodané ovocie a zelenina 157,71 € 1/2015 139/2015 Rošková 10.03.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.03.2015
7035355446 Nákup PHM do mot.vozidiel 44,42 € 50971 10.03.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 13.03.2015
6771588202 Telef.hovory/pevná linka – úEaVPaS/ 21,14 € 10.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.03.2015
5771588203 Telef.hovory/pev.linka – úSPaOS + riaditeľ/ 39,34 € 10.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.03.2015
1511125 Dodané mäsové výrobky 39,36 € 5/2015 145/2015 Rošková 11.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.03.2015
150100224 Dodávka potravinárskeho tovaru 364,03 € 3/2015 146/2015 Rošková 11.03.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 16.03.2015
2290016358 Dodávka el. energie 1 578,60 € 10/2012 11.03.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 16.03.2015
7501926984 Tel.hovory/mobil – úsek EaVPaS/ 17,29 € 6.121346.13 11.03.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.03.2015
4294009249 Dodané mraz. výrobky, hydina a ryby 150,62 € 8/2015 148/2015 Rošková 11.03.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 16.03.2015
85046205 Dodané mlieko a mliečne výrobky 221,27 € 2/2015 147/2015 Rošková 11.03.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.03.2015
1511731 Dodané mäso do strav. prevádzky 107,46 € 5/2015 151/2015 Rošková 13.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.03.2015
1511627 Dodané mäsové výrobky 60,01 € 5/2015 152/2015 Rošková 13.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.03.2015
20150103 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 333,40 € 6/2015 123,124,..,153/2015 Rošková 16.03.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 16.03.2015
1511221 Dodané mäso do strav. prevádzky 43,30 € 5/2015 144/2015 Rošková 16.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.03.2015
1512014 Dodané mäsové výrobky 30,94 € 5/2015 155/2015 Rošková 16.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.03.2015
1511941 Dodané mäso do strav. prevádzky 90,94 € 5/2015 156/2015 Rošková 16.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.03.2015
90275275 Odstránenie hav. situácie – odpad vo WC odd.č.1 723,97 € 4490017918 018/15 Mgr. Fecura 16.03.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s. r. o., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 19.03.2015
20150153 Nákup kancelárskych potrieb 53,30 € 019A/15 Mgr. Fecura 16.03.2015 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, prev. Námestie Centrum,069 01 Snina, IČO 32374232 19.03.2015
150002 Nákup reťaze a pilníkov na pílu 20,88 € 024/15 Mgr. Fecura 16.03.2015 Rastislav Staroščák – Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO 33671575 19.03.2015
2015134 Odvoz a likv. biol. odpadu 3/2015 10,04 € 02/S/2009 17.03.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 23.03.2015
147448 Dodané ovocie a zelenina 237,70 € 1/2015 158/2015 Rošková 17.03.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.03.2015
1512434 Dodané mäsové výrobky 36,30 € 5/2015 162/2015 Rošková 17.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.03.2015
1512513 Dodané mäso do strav. prevádzky 33,47 € 5/2015 161/2015 Rošková 18.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.03.2015
85046520 Dodané mlieko a mliečne výrobky 248,32 € 2/2015 160/2015 Rošková 18.03.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.03.2015
150100247 Dodávka potravinárskeho tovaru 403,71 € 3/2015 163/2015 Rošková 18.03.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 23.03.2015
201501916 Dodanie kancelárskeho papiera 138,00 € 20151440 026/15 Mgr. Fecura 18.03.2015 KRIDLA ,s. r. o., Mierova 94, 066 01 Humenné, IČO 36466778 23.03.2015
1512936 Dodané mäso do strav. prevádzky 85,48 € 5/2015 166/2015 Rošková 20.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.03.2015
1512968 Dodané mäsové výrobky 75,80 € 5/2015 167/2015 Rošková 20.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.03.2015
201550218 Nákup materiálu na údržbu 130,66 € 019,022/15 Mgr. Fecura 20.03.2015 Suptrans, G. T. M., Stakčínska 755, 066 01 Snina, IČO 36490580 25.03.2015
402015 Dodané čistiace potreby 873,78 € 9/2015 029/15 Mgr. Fecura 20.03.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 25.03.2015
1513205 Dodané mäso do strav. prevádzky 37,87 € 5/2015 171/2015 Rošková 23.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2015
7035357383 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 39,34 € 50971 23.03.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.03.2015
2015069 Nákup materiálu na údržbu 99,13 € 003,004,006,..,030/15 Mgr. Fecur 23.03.2015 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 27.03.2015
147498 Dodané ovocie a zelenina 199,31 € 1/2015 174/2015 Rošková 24.03.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.03.2015
2015030214 Vývoz komun. odpadu z 2 veľkokap. kontajnerov 508,28 € 12/2015 025/15 Mgr. Fecura 24.03.2015 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 27.03.2015
1513770 Dodané mäsové výrobky 30,10 € 5/2015 178/2015 Rošková 25.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2015
1513685 Dodané mäso do strav. prevádzky 50,40 € 5/2015 179/2015 Rošková 25.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2015
150100283 Dodávka potravinárskeho tovaru 743,25 € 3/2015 180/2015 Rošková 25.03.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 30.03.2015
85046872 Dodané mlieko a mliečne výrobky 186,56 € 2/2015 177/2015 Rošková 25.03.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.03.2015
5294011371 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 532,45 € 8/2015 176/2015 Rošková 25.03.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 30.03.2015
2015008 Nakúpený materiál na údržbu 20,26 € 007A/15 Mgr. Fecura 25.03.2015 VŠEMONTA, s. r. o., 067 23 Baškovce 118, prev. Študentská č.1449, 069 01 Snina, IČO 45505535 30.03.2015
1514300 Dodané mäsové výrobky 91,86 € 5/2015 191/2015 Rošková 27.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.03.2015
1514178 Dodané mäso do strav. prevádzky 700,62 € 5/2015 192/2015 Rošková 27.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.03.2015
1612015 Dodanie suchého palivového dreva 1 800,00 € 11/2015 027,031-034/15 Mgr. Fecura 27.03.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 31.03.2015
201505 Dodané zákusky pre prijím. soc. služby 51,10 € 7/2015 135,168/2015 Rošková 30.03.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 02.04.2015
1514546 Dodané mäsové výrobky 11,00 € 5/2015 197/2015 Rošková 30.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.04.2015
1514432 Dodané mäso do strav. prevádzky 57,73 € 5/2015 196/2015 Rošková 30.03.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.04.2015
20150115 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 325,45 € 6/2015 154,157,..,198/2015 Rošková 31.03.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 02.04.2015
147563 Dodané ovocie a zelenina 229,74 € 1/2015 199/2015 Rošková 31.03.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.04.2015
1515007 Dodané mäsové výrobky 207,47 € 5/2015 202/2015 Rošková 01.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.04.2015
1514909 Dodané mäso do strav. prevádzky 102,98 € 5/2015 203/2015 Rošková 01.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.04.2015
150100328 Dodanie potravinárskeho tovaru 577,02 € 3/2015 204/2015 Rošková 01.04.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 02.04.2015
8900746899 Pripojenie do VUCNET Prešov 4/2015 127,46 € 07.04.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.04.2015
1500143 Oprava práčky Elektrolux 3105M 322,06 € 030A/15 Mgr. Fecura 07.04.2015 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 09.04.2015
147637 Dodávka ovocia a zeleniny 311,79 € 1/2015 142,210/2015 Rošková 07.04.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.04.2015
201507 Dodanie veľkonočných balíčkov pre prijím. soc. služby 249,00 € 7/2015 206/2015 Rošková 07.04.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 09.04.2015
7502898066 Telef. hovory /mobil – riaditeľ/ 34,21 € 6.121346.12 07.04.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.04.2015
7502898064 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 07.04.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.04.2015
1515568 Dodané mäso do strav. prevádzky 133,58 € 5/2015 213/2015 Rošková 08.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.04.2015
1515506 Dodané mäsové výrobky 14,65 € 5/2015 212/2015 Rošková 08.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.04.2015
85047196 Dodané mlieko a mliečne výrobky 201,14 € 2/2015 201/2015 Rošková 08.04.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.04.2015
85047307 Dobropis k faktúre č.85047196 -30,66 € 2/2015 08.04.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.04.2015
85047337 Dodané mlieko a mliečne výrobky 181,19 € 2/2015 215/2015 Rošková 08.04.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.04.2015
150100344 Dodávka potravinárskeho tovaru 473,40 € 3/2015 214/2015 Rošková 08.04.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 10.04.2015
20150343 Služby techn.PO,BOZP a zdrav. dohľad 3/2015, kontr. hasiacich prístrojov 192,18 € 4/2015 08.04.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 10.04.2015
314948 Dodanie – Flaga náplň 2x33kg 104,16 € 035/15 Mgr. Fecura 08.04.2015 FLAGA, s. r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 10.04.2015
5294012948 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 320,08 € 8/2015 216/2015 Rošková 08.04.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 10.04.2015
150046 Nákup naberačky a termodžbánov 46,35 € 033A/15 Mgr. Fecura 08.04.2015 Marcinek Univerzal, Strojárska 102, 069 01 Snina, IČO 36507377 10.04.2015
1515920 Dodané mäso do strav. prevádzky 84,85 € 5/2015 220/2015 Rošková 10.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2015
1515975 Dodané mäsové výrobky 84,66 € 5/2015 219/2015 Rošková 10.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2015
7035359012 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS 167,01 € 50971 10.04.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 16.04.2015
5772484813 Telefónne hovory /pev.linka – /úEaVPaS/ 21,84 € 10.04.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.04.2015
1772484817 Telefónne hovory /pev.linka – úSoK+riaditeľ/ 39,00 € 10.04.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.04.2015
1516233 Dodané mäso do strav. prevádzky 27,82 € 5/2015 224/2015 Rošková 13.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2015
1516298 Dodané mäsové výrobky 41,32 € 5/2015 223/2015 Rošková 13.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2015
7502898067 Telefónne hovory /mobil – úEaVPaS/ 18,48 € 6.121346.13 13.04.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.04.2015
215040050 Serv. práce ISPIN 2.Q/2015 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 13.04.2015 Asseco Solution, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 16.04.2015
2015209 Odvoz a likv. biologického odpadu 4/2015 10,04 € 02/S/2009 13.04.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 16.04.2015
2015009 Nákúpený materiál na údržbu 71,71 € 037A/15 Mgr. Fecura 13.04.2015 VŠEMONTA, s. r. o., 067 23 Baškovce 118, prev. Študentská č.1449, 069 01 Snina, IČO 45505535 16.04.2015
2290016358 Dodávka a distrib. el.energie 1 760,40 € 10/2012 14.04.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 16.04.2015
147695 Dodané ovocie a zelenina 202,89 € 1/2015 226/2015 Rošková 14.04.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.04.2015
1812015 Dodanie suchého palivového dreva 1 800,00 € 11/2015 037,039-041/15 Mgr. Fecura 14.04.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 16.04.2015
1516785 Dodané mäsové výrobky 27,40 € 5/2015 230/2015 Rošková 15.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.04.2015
1516740 Dodané mäso do strav. prevádzky 108,82 € 5/2015 229/2015 Rošková 15.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.04.2015
150100365 Dodávka potravinárskeho tovaru 290,60 € 3/2015 231/2015 Rošková 15.04.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 17.04.2015
85047647 Dodané mlieko a mliečne výrobky 180,36 € 3/2015 228/2015 Rošková 15.04.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 17.04.2015
20150141 Dodanie chleba a pekárenských výrobkov 396,15 € 6/2015 200,205,..,227/2015 Rošková 16.04.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 21.04.2015
3621500010 Nové verzie MAGMA HCM 2.Q/2015 25,49 € SW/OD/2010/29 16.04.2015 AutoCont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 21.04.2015
1517146 Dodané mäso do strav. prevádzky 70,70 € 5/2015 234/2015 Rošková 17.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.04.2015
1517109 Dodané mäsové výrobky 97,69 € 5/2015 235/2015 Rošková 17.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.04.2015
3150195 Stroj nárezový 275/GS /stravovacia prevádzka/ 420,00 € 043/15 Mgr. Fecura 17.04.2015 GastroRex, s. r. o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava, IČO 35783052 21.04.2015
1517360 Dodané mäsové výrobky 15,55 € 5/2015 239/2015 Rošková 20.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.04.2015
1517432 Dodané mäso do strav. prevádzky 97,44 € 5/2015 240/2015 Rošková 20.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.04.2015
147763 Dodané ovocie a zelenina 114,51 € 1/2015 242/2015 21.04.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.04.2015
1517889 Dodané mäsové výrobky 37,01 € 5/2015 248/2015 Rošková 22.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.04.2015
1517991 Dodané mäso do strav. prevádzky 109,63 € 5/2015 247/2015 Rošková 22.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.04.2015
150100381 Dodaný potravinársky tovar 368,47 € 3/2015 246/2015 Rošková 22.04.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 24.04.2015
5294015325 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 198,16 € 8/2015 243/2015 Rošková 22.04.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 24.04.2015
3621500128 Systémová podpora MAGMA HCM 1.Q/2015 193,28 € SW/OD/2010/29 22.04.2015 AutoCont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 24.04.2015
85047993 Dodané mlieko a mliečne výrobky 178,49 € 2/2015 245/2015 Rošková 22.04.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.04.2015
1518415 Dodané mäso do strav. prevádzky 128,05 € 5/2015 252/2015 Rošková 24.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2015
1518504 Dodané mäsové výrobky 70,73 € 5/2015 251/2015 Rošková 24.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2015
19012015 Dodanie palivového dreva 2 916,00 € 11/2015 Mgr. Fecura 27.04.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 30.04.2015
1518721 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 44,90 € 5/2015 257/2015 Rošková 27.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2015
1518673 Dodané mäso do strav. prevádzky 136,16 € 5/2015 256/2015 Rošková 27.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2015
147810 Dodané ovocie a zelenina 268,82 € 1/2015 259/2015 Rošková 28.04.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.04.2015
201509 Dodané zákusky pre prijímateľov SS 71,00 € 7/2015 207,253/2015 Rošková 29.04.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 30.04.2015
150100398 Dodávka potravinárskeho tovaru 901,74 € 3/2015 264/2015 Rošková 29.04.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 30.04.2015
1519263 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 148,72 € 5/2015 262/2015 Rošková 29.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2015
1519135 Dodané mäso do strav. prevádzky 45,73 € 5/2015 261/2015 Rošková 29.04.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2015
85048110 Dobropis k faktúre č. 85047993 -64,08 € 2/2015 29.04.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.04.2015
85048336 Dodané mlieko a mliečne výrobky 283,20 € 2/2015 263/2015 Rošková 29.04.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.04.2015
20150156 Dodanie chleba a pekárenských výrobkov 333,27 € 6/2015 232,233,..,265/2015 Rošková 04.05.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 04.05.2015
1519766 Dodané mäsové výrobky 20,04 € 5/2015 270/2015 Rošková 04.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.05.2015
1519699 Dodané mäso do strav. prevádzky 56,39 € 5/2015 269/2015 04.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.05.2015
147932 Dodané ovocie a zelenina 234,35 € 1/2015 271A/2015 Rošková 05.05.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.05.2015
20150583 Služby techn.PO,BOZP a zdrav. dohľad 4/2015 73,50 € 4/2015 05.05.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 07.05.2015
7503867407 Telef. hovory /mobil- riaditeľ/ 34,09 € 6.121346.12 05.05.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 07.05.2015
7503867405 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 05.05.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 07.05.2015
1520416 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 148,60 € 5/2015 276/2015 Rošková 06.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.05.2015
1520305 Dodané mäso do strav. prevádzky 48,55 € 5/2015 275/2015 Rošková 06.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.05.2015
20012015 Dodanie suchého palivového dreva 1 440,00 € 11/2015 051,052,053/15 Mgr. Fecura 06.05.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 07.05.2015
5294017606 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 224,69 € 8/2015 274/2015 Rošková 06.05.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 11.05.2015
150100440 Dodané potraviny 324,19 € 3/2015 277/2015 Rošková 06.05.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 11.05.2015
3900752273 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 5/2015 127,46 € 06.05.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.05.2015
85048601 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 193,06 € 2/2015 273/2015 Rošková 06.05.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 11.05.2015
7773421971 Tel. hovory/pev.linka – úsek EaVPaS/ 21,48 € 07.05.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.05.2015
5773421980 Tel. hovory/pev.linka – úsek SoK + riaditeľ/ 38,89 € 07.05.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.05.2015
1789 CD „Štandardy kvality v sociálnych službách“ 50,00 € 050A/15 Mgr. Fecura 07.05.2015 HARTMANN RICO, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 31351361 11.05.2015
1520841 Dodané mäso do strav. prevádzky 132,11 € 5/2015 282/2015 Rošková 11.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.05.2015
1520921 Dodané mäsové výrobky 24,31 € 5/2015 281/2015 Rošková 11.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.05.2015
7503867408 Tel. hovory/mobil – úsek EaVPaS/ 17,23 € 6.121346.13 11.05.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.05.2015
2210004319 Dodávka a distribúcia el. energie 955,00 € 10/2012 11.05.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 18.05.2015
7035362606 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS a do kosačiek 147,07 € 50971 12.05.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 18.05.2015
201500235 Nákup objímok 6,48 € 053A/15 Mgr. Fecura 12.05.2015 JANÁK, s. r. o., Kpt. Nálepku, 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 18.05.2015
72015 Oprava a rekonštrukcia odpadu v stravovacej jednotke 250,00 € 056/15 Mgr. Fecura 12.05.2015 PLYNMONT SALAJ Štefan, ul. 1. mája 2056/8, 069 01 Snina, IČO 34821589 18.05.2015
147974 Dodané ovocie a zelenina 228,96 € 1/2015 286/2015 Rošková 12.05.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.05.2015
150100462 Dodávka potravinárskeho tovaru 169,92 € 3/2015 287/2015 Rošková 13.05.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 18.05.2015
1501067 Nákup – Multif. LaserJet, myš, switch tenda, káble 141,70 € 057/15 Mgr. Fecura 13.05.2015 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 18.05.2015
85048862 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 199,34 € 2/2015 290/2015 Tomková 13.05.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 18.05.2015
1521661 Dodávka mäsa do strav. prevádzky 22,40 € 5/2015 289/2015 Rošková 14.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.05.2015
2290016358 Dod. a distr. elektrickej energie 1 584,66 € 10/2012 14.05.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 18.05.2015
2015051 Zámok na dvere/vchod odd.1./ 10,20 € 059/15 Mgr. Fecura 14.05.2015 Hrečko Ján, s. r. o., Komenského 843/64, 069 01 Snina, IČO 33843970 18.05.2015
20150185 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 355,90 € 6/2015 266,267,..,292,293/2015 Rošková, 15.05.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 18.05.2015
1522078 Dodané mäsové výrobky 99,22 € 5/2015 293/2015 Tomková 15.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.05.2015
1522038 Dodané mäso do strav. prevádzky 70,57 € 5/2015 294/2015 Tomková 15.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.05.2015
2015272 Odvoz a likv. biol. odpadu 5/2015 10,04 € 02/S/2009 15.05.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.05.2015
1522242 Dodané mäso do strav. prevádzky 56,09 € 5/2015 297/2015 Tomková 18.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.05.2015
1522195 Dodané mäsové výrobky 26,17 € 5/2015 298/2015 Tomková 18.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.05.2015
3500278 Oprava kosačky FS 200 80,00 € 058/15 Mgr. Fecura 18.05.2015 ŠTÝL – Ivanov, s. r. o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 20.05.2015
21012015 Dodanie suchého palivového dreva 1 800,00 € 11/2015 062,063/15 Mgr. Fecura 19.05.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 22.05.2015
148023 Dodávka ovocia a zeleniny 199,91 € 1/2015 300/2015 Tomková 19.05.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.05.2015
316438 Dodávka Flaga náplň 1x33kg PB 52,68 € 060A/15Mgr. Fecura 19.05.2015 FLAGA, s. r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 22.05.2015
85049203 Dodané mlieko a mliečne výrobky 194,32 € 2/2015 303/2015 Tomková 20.05.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.05.2015
1522758 Dodané mäso do strav. prevádzky 44,48 € 5/2015 302/2015 Tomková 20.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.05.2015
5294020351 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 260,76 € 8/2015 305/2015 Rošková 20.05.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 22.05.2015
150100483 Dodávka potravinárskeho tovaru 446,82 € 3/2015 304/2015 Rošková 20.05.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 22.05.2015
150081 Nákup – tácky, nože, varešky /strav. prevádzka/ 86,06 € 047/15 Mgr. Fecura 21.05.2015 Marcinek Univerzal, Strojárska 102, 069 01 Snina, IČO 36507377 27.05.2015
1523263 Dodané mäsové výrobky 96,82 € 5/2015 309/2015 Rošková 22.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.05.2015
1523402 Dodané mäso do strav. prevádzky 109,99 € 5/2015 308/2015 Rošková 22.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.05.2015
1523528 Dodané mäsové výrobky 16,57 € 5/2015 313/2015 Rošková 25.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.05.2015
1523618 Dodané mäso do strav. prevádzky 33,48 € 5/2015 312/2015 Rošková 25.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.05.2015
7035364569 Nákup PHM do mot. vozidiel a kosačiek 63,43 € 50971 26.05.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.05.2015
148082 Dodané ovocie a zelenina 236,93 € 1/2015 316/2015 Rošková 26.05.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.05.2015
1524106 Dodané mäso do strav. prevádzky 84,58 € 5/2015 320/2015 Rošková 27.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.05.2015
1524065 Dodané mäsové výrobky 8,39 € 5/2015 319/2015 Rošková 27.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.05.2015
85049532 Dodané mlieko a mliečne výrobky 150,76 € 2/2015 322/ 2015 Rošková 27.05.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.05.2015
150100506 Dodaný potravinársky tovar 367,87 € 3/2015 321/2015 Rošková 27.05.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 27.05.2015
5294021742 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 105,08 € 8/2015 323/2015 Rošková 27.05.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.05.2015
201511 Dodané zákusky pre klientov CSS Dúbrava 120,30 € 7/2015 284,314,315/2015 Rošková 28.05.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 03.06.2015
1524630 Dodané mäsové výrobky 141,97 € 5/2015 327/2015 Rošková 29.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.06.2015
1524541 Dodané mäso do strav. prevádzky 68,36 € 5/2015 326/2015 Rošková 29.05.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.06.2015
20150196 Dodávka chleba a pek. výrobkov 341,23 € 6/2015 295,296,..,325,328/2015 Rošková 29.05.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 03.06.2015
1524836 Dodané mäso do strav. prevádzky 90,94 € 5/2015 330/2015 Rošková 01.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.06.2015
1524776 Dodané mäsové výrobky 31,19 € 5/2015 331/2015 Rošková 01.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.06.2015
15066 Nákup kancelárskeho kresla 54,00 € 059A/15 Mgr. Fecura 01.06.2015 Marián Burda – LAGÚNA ŠTÝL, Vajanského 2438/10, 069 01 Snina, IČO 34818901 03.06.2015
148200 Dodané ovocie a zelenina 245,96 € 1/2015 333/2015 Rošková 02.06.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 03.06.2015
148086 Dodané ovocie a zelenina 8,55 € 1/2015 316A/2015 Rošková 02.06.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 03.06.2015
702015 Nákup čistiacich a hyg. potrieb 902,23 € 9/2015 069/15 Mgr. Fecura 02.06.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 03.06.2015
1525511 Dodané mäsové výrobky 66,68 € 5/2015 336/2015 Rošková 03.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.06.2015
1525463 Dodané mäso do strav. prevádzky 16,38 € 5/2015 335/2015 Rošková 03.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.06.2015
22012015 Dodávka palivového dreva 1 800,00 € 11/2015 067/068/15 Mgr. Fecura 03.06.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 04.06.2015
90282122 Laboratórna analýza odpadovej vody 25,44 € 4020004029 061/15 Mgr. Fecura 03.06.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s. r. o., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 04.06.2015
85049842 Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov 259,39 € 2/2015 337/2015 Rošková 03.06.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 04.06.2015
150100544 Dodaný potravinársky tovar 539,38 € 3/2015 338/2015 Rošková 03.06.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 04.06.2015
20150712 Služby techn.BOZP, zdrav. dohľad 5/2015 73,50 € 4/2015 04.06.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 04.06.2015
201550500 Nákup materiálu na údržbu a všeob. materiálu 33,53 € 064/15 Mgr. Fecura 04.06.2015 Suptrans, G. T. M., Stakčínska 755, 066 01 Snina, IČO 36490580 04.06.2015
3500379 Nákup materiálu na kosačku 109,59 € 046,055,062/15 Mgr. Fecura 04.06.2015 Suptrans, G. T. M., Stakčínska 755, 066 01 Snina, IČO 36490580 04.06.2015
1500112 Nákup motorovej kosačky Dakr Tekton 689,00 € 067/15 Mgr. Fecura 04.06.2015 ALBERA SLOVENSKO, Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá, IČO 44010834 04.06.2015
1525976 Dodané mäso do strav. prevádzky 129,86 € 5/2015 341/2015 Rošková 05.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.06.2015
1526021 Dodané mäsové výrobky 55,37 € 5/2015 342/2015 Rošková 05.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.06.2015
750482049 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 34,09 € 6.121346.12 08.06.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.06.2015
7504829047 Mesač. popl. za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 08.06.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.06.2015
1526185 Dodané mäso do strav. prevádzky 99,36 € 5/2015 348/2015 Rošková 08.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.06.2015
1526133 Dodané mäsové výrobky 19,46 € 5/2015 347/2015 Rošková 08.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.06.2015
2015170 Nakúpený mat. na údržbu a všeob.materiál 148,99 € 037,054,065,../15 Mgr. Fecura 08.06.2015 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 16.06.2015
230115 Dodanie suchého palivového dreva 360,00 € 11/2015 067/15 Mgr. Fecura 09.06.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 16.06.2015
148252 Dodané ovocie a zelenina 229,13 € 1/2015 349/2015 Rošková 09.06.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.06.2015
1526602 Dodané mäso do strav. prevádzky 35,78 € 5/2015 353/2015 Rošková 10.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.06.2015
1526727 Dodané mäsové výrobky 56,50 € 5/2015 2015 Rošková 10.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.06.2015
150100562 Dodanie potravinárskeho tovaru 564,59 € 3/2015 355/2015 Rošková 10.06.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 16.06.2015
85050157 Dodané mlieko a mliečne výrobky 192,23 € 2/2015 351/2015 Rošková 10.06.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.06.2015
8900757682 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 6/2015 127,46 € 10.06.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.06.2015
774374574 Telef. hovory – pevná linka /úEaVPaS/ 19,46 € 10.06.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.06.2015
774374581 Telef. hovory – pevná linka /úSoK + riaditeľ/ 40,54 € 10.06.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.06.2015
7504829050 Telefónne hovory – mobil /úEaVPaS/ 16,42 € 6.121346.11 10.06.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.06.2015
3500430 Oprava kosačky 5,10 € 068/15 Mgr. Fecura 11.06.2015 ŠTÝL – Ivanov, s. r. o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 16.06.2015
1527220 Dodané mäso do strav. prevádzky 75,78 € 5/2015 358/2015 Rošková 12.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.06.2015
1527381 Dodané mäsové výrobky 121,74 € 5/2015 359/2015 Rošková 12.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.06.2015
7292301410 Dodávka a distribúcia el.energie 1 588,51 € 10/2012 12.06.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 16.06.2015
1527485 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 27,85 € 5/2015 363/2015 Rošková 15.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.06.2015
1527533 Dodané mäso – strav. prevádzka 92,11 € 5/2015 362/2015 Rošková 15.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.06.2015
20150222 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 313,54 € 6/2015 329,332,..,360,361/2015 Rošková 15.06.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 18.06.2015
15115 Oprava klimatizácie FFushion SV279AO 72,77 € 073/15 Mgr. Fecura 15.06.2015 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 18.06.2015
2015330 Odvoz a likv. biol. odpadu 6/2015 10,04 € 02/S/2009 15.06.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.06.2015
148317 Dodané ovocie a zelenina 253,62 € 1/2015 335/2015 Rošková 16.06.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.06.2015
1528107 Dodané mäsové výrobky 29,83 € 5/2015 368/2015 Rošková 17.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.06.2015
1527998 Dodané mäso do strav. prevádzky 35,45 € 5/2015 369/2015 Rošková 17.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.06.2015
150100585 Dodávka potravinárskeho tovaru 386,65 € 3/2015 370/2015 Rošková 17.06.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 18.06.2015
85050531 Dodané mlieko a mliečne výrobky 215,77 € 2/2015 367/2015 Rošková 17.06.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 18.06.2015
1516105733 Dodanie tonerov a náplní do tlačiarní 129,74 € 18.06.2015 Camea Computer Systems, a. s., Sabinovská 67, 080 01 Prešov, IČO 36468924 22.06.2015
201506223 Prečistenie kanalizácie – odstr. havar. stavu odd. č. 1 289,20 € 070/15 Mgr. Fecura 19.06.2015 Inštalacentrum s r. o., P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO 44695292 22.06.2015
1528446 Dodané mäsové výrobky 80,99 € 5/2015 374/2015 Rošková 19.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.06.2015
1528533 Dodané mäso do strav. prevádzky 131,51 € 5/2015 373/2015 Rošková 19.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.06.2015
1528829 Dodané mäso do strav. prevádzky 72,88 € 5/2015 378/2015 Rošková 22.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.06.2015
1528774 Dodané mäsové výrobky 24,42 € 5/2015 379/2015 Rošková 22.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.06.2015
5294024710 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 335,18 € 8/2015 Rošková 22.06.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 25.06.2015
14290 Poistné – majetok&efekt 3.Q.2015 206,93 € 2647001312 22.06.2015 UNIQA poisťovňa, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00653501 25.06.2015
7035368189 Nákup PHM do mot. vozidiel a kosačiek CSS 59,51 € 50971 22.06.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 25.06.2015
148406 Dodané ovocie a zelenina 294,16 € 1/2015 381/2015 Rošková 23.06.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.06.2015
1529343 Dodané mäsové výrobky 35,89 € 5/2015 383/2015 Rošková 24.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2015
150100604 Dodávka potravinárskeho tovaru 665,49 € 3/2015 386/2015 Rošková 24.06.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 25.06.2015
85050871 Dodané mlieko a mliečne výrobky 212,41 € 2/2015 384/2015 Rošková 24.06.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.06.2015
5294027794 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 364,39 € 8/2015 385/2015 Rošková 24.06.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 25.06.2015
201513 Dodané zákusky pre klientov CSS Dúbrava 50,00 € 7/2015 344,375/2015 Rošková 25.06.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 25.06.2015
201550626 Nákup všeob. mat. a materiálu na údržbu 80,00 € 075,077/15 Mgr. Fecura 25.06.2015 Suptrans, G. T. M., Stakčínska 755, 066 01 Snina, IČO 36490580 01.07.2015
1529762 Dodané mäsové výrobky 130,28 € 5/2015 389/2015 Rošková 26.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.07.2015
1529828 Dodané mäso do strav. prevádzky 216,52 € 5/2015 390/2015 Rošková 26.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.07.2015
2015182 Nákup všeob. mat. a materiálu na údržbu 199,44 € 072,074,076,078/15 Mgr. Fecura 29.06.2015 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 01.07.2015
1530114 Dodané mäsové výrobky 8,77 € 5/2015 394/2015 Rošková 29.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.07.2015
1530053 Dodané mäso do strav. prevádzky 36,36 € 5/2015 393/2015 Rošková 29.06.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.07.2015
148470 Dodané ovocie a zelenina 204,57 € 1/2015 396/2015 Rošková 30.06.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 01.07.2015
20150239 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 312,64 € 6/2015 364,366,..,392,395/2015 Rošková 01.07.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 06.07.2015
1530591 Dodané hov. a brav.mäso do strav. prevádzky 59,26 € 5/2015 400/2015 Tomková 01.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.07.2015
150100638 Dodávka potravinárskeho tovaru 440,25 € 3/2015 401/2015 Tomková 01.07.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 06.07.2015
85051196 Dodané mlieko a mliečne výrobky 228,28 € 2/2015 399/2015 Rošková 01.07.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 06.07.2015
5294029054 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 183,43 € 8/2015 398/2015 Rošková 01.07.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 06.07.2015
1531111 Dodané mäso do strav. prevádzky 103,74 € 5/2015 405/2015 Tomková 03.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.07.2015
1531035 Dodané mäsové výrobky 74,27 € 5/2015 404/2015 Tomková 03.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.07.2015
2900762862 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 7/2015 127,46 € 03.07.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 06.07.2015
7505800532 Tel. hovory /mobil – riaditeľ/ 34,09 € 6.121346.12 06.07.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.07.2015
7505800530 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 06.07.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.07.2015
1531340 Dodané mäso do strav. prevádzky 41,22 € 5/2015 409/2015 Tomková 06.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2015
1531344 Dodané mäsové výrobky 53,76 € 5/2015 408/2015 Tomková 06.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2015
20150863 Služby techn. PO, BOZP, zdrav. dohľad 6/2015 73,50 € 4/2015 06.07.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 10.07.2015
3621500953 Nové verzie MAGMA HCM 3.Q/2015 25,49 € SW/OD/2010/29 08.07.2015 AutoCont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 10.07.2015
215070020 Serv. práce iSPIN 3.Q/2015 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 08.07.2015 Asseco Solution, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 10.07.2015
7035369853 Nákup PHM do mot. vozidiel a kosačiek 131,89 € 50971 08.07.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 10.07.2015
1531676 Dodané mäsové výrobky 3,13 € 5/2015 414/2015 Tomková 08.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2015
1531847 Dodané mäso do strav. prevádzky 87,78 € 5/2015 413/2015 Tomková 08.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2015
148509 Dodané ovocie a zelenina 219,93 € 1/2015 411/2015 Tomková 08.07.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.07.2015
150100655 Dodaný potravinársky tovar 319,75 € 3/2015 416/2015 Tomková 08.07.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 10.07.2015
85051504 Dodané mlieko a mliečne výrobky 215,80 € 2/2015 415/2015 Tomková 08.07.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.07.2015
2015409 Odvoz a likv. biologického odpadu 7/2015 10,04 € 02/S/2009 09.07.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 14.07.2015
775325072 Telef. hovory – pevná linka /úEaVPaS/ 18,85 € 09.07.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.07.2015
4775325079 Telef. hovory – pevná linka /úSoK + riaditeľ/ 39,66 € 09.07.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.07.2015
7505800533 Telefónne hovory – mobil /úEaVPaS/ 17,29 € 6.121346.13 10.07.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.07.2015
1532177 Dodané mäsové výrobky 78,73 € 5/2015 419/2015 Tomková 10.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.07.2015
1532313 Dodané br. mäso do strav. prevádzky 100,28 € 5/2015 420/2015 Tomková 10.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.07.2015
1532599 Dodané mäsové výrobky 24,18 € 5/2015 423/2015 Tomková 13.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.07.2015
1532518 Dodané br. mäso do strav. prevádzky 43,68 € 5/2015 424/2015 Tomková 13.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.07.2015
148533 Dodané ovocie a zelenina 220,13 € 1/2015 426/2015 Tomková 14.07.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 17.07.2015
1533017 Dodané mäsové výrobky 26,16 € 5/2015 428/2015 Tomková 15.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.07.2015
1532971 Dodané mäso do strav. prevádzky 49,14 € 5/2015 429/2015 Tomková 15.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.07.2015
150100673 Dodávka potravinárskeho tovaru 295,58 € 3/2015 431/2015 Tomková 15.07.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 17.07.2015
85051802 Dodané mlieko a mliečne výrobky 159,40 € 2/2015 432/2015 Tomková 15.07.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 17.07.2015
20150255 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 368,11 € 6/2015 397,402,..,425,427/2015 Tomková 15.07.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 17.07.2015
152015 Repasácia RP2 a príp. k ponor. čerpadlu 888,00 € 083/15 Mgr. Fecura 15.07.2015 ELEX&DV, Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 47165499 17.07.2015
912015 Nákup čistiacich a hyg. potrieb 354,20 € 9/2015 082/2015 Mgr. Fecura 15.07.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 17.07.2015
2290016358 Dodávka a distrib. el.energie 1 434,83 € 10/2012 16.07.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 21.07.2015
5294031423 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 192,72 € 8/2015 430/2015 Tomková 16.07.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 21.07.2015
7035371851 Nakúpené PHM do mot. voz. a kosačiek 91,90 € 50971 17.07.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 23.07.2015
1533598 Dodané mäsové výrobky 29,51 € 5/2015 435/2015 Tomková 17.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.07.2015
1533558 Dodané hov. a br. mäso do strav. prevádzky 141,78 € 5/2015 436/2015 Tomková 17.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.07.2015
150277 Nákup – ponor. čerpadlo, lanko, šrubenie 280,21 € 085/15 Mgr. Fecura 17.07.2015 Ing. Štefánia Keltošová – UNITERM, Gaštanová 1, 066 01 Humenné, IČO 33888621 23.07.2015
215301 Oprava kanalizačných rozvodov – WC odd. č. 1 499,88 € 081/15 Mgr. Fecura 20.07.2015 Martin Kuzma, voda – kovo, Štefánikova 35, 071 01 Sobrance, IČO 34833625 23.07.2015
3621501121 MAGMA HCM, syst. podpora 2.Q/2015 193,28 € SW/OD/2010/29 20.07.2015 AutoCont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 23.07.2015
1533756 Dodané hov. a br. mäso do strav. prevádzky 94,26 € 5/2015 439/2015 Tomková 20.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.07.2015
1533729 Dodané mäsové výrobky 19,03 € 5/2015 440/2015 Tomková 20.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.07.2015
148547 Dodané ovocie a zelenina 263,18 € 1/2015 443/2015 Tomková 21.07.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.07.2015
1534255 Dodané hov. a br. mäso do strav. prevádzky 45,05 € 5/2015 446/2015 Tomková 22.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.07.2015
1534181 Dodané mäsové výrobky 48,25 € 5/2015 445/2015 Tomková 22.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.07.2015
150100686 Dodávka potravinárskeho tovaru 347,27 € 3/2015 448/2015 Tomková 22.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.07.2015
85052149 Dodané mlieko a mliečne výrobky 303,76 € 2/2015 447/2015 Tomková 22.07.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.07.2015
1534664 Dodané mäsové výrobky 77,29 € 5/2015 451/2015 Tomková 24.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.07.2015
15347752 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 97,74 € 5/2015 452/2015 Tomková 24.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.07.2015
1534891 Dodané mäsové výrobky 57,08 € 5/2015 453/2015 Tomková 27.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.07.2015
1534933 Dodané hov. mäso do strav. prevádzky 89,11 € 5/2015 454/2015 Tomková 27.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.07.2015
148566 Dodané ovocie a zelenina 187,34 € 1/2015 458/2015 Rošková 28.07.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.07.2015
1535441 Dodané mäsové výrobky 28,25 € 5/2015 462/2015 Rošková 29.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.07.2015
1535389 Dodané mäso do strav. prevádzky 58,84 € 5/2015 463/2015 Rošková 29.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.07.2015
5294033917 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 264,22 € 8/2015 460/2015 Rošková 29.07.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 30.07.2015
150100702 Dodaný potravinársky tovar 731,71 € 3/2015 464/2015 Rošková 29.07.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 30.07.2015
85052461 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 169,22 € 2/2015 461/2015 Rošková 29.07.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.07.2015
20150266 Dodanie chleba a pekárenských výrobkov 357,05 € 6/2015 433,434,..,466,467/2015 Tomková, 31.07.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 04.08.2015
1535942 Dodané bravčové mäso 61,44 € 5/2015 468/2015 Rošková 31.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.08.2015
1535841 Dodané mäsové výrobky 85,44 € 5/2015 469/2015 Rošková 31.07.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.08.2015
201516 Dodané potraviny – zákusky pre prij. soc. služby 50,00 € 7/2015 441,470/2015 Tomková, Rošková 03.08.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 04.08.2015
2150101971 Dodanie – sada k fixácii zápästia štandard, mag. zámok, kľúč k zámku – z prostr. dar. účtu 201,96 € 091/15 Mgr. Fecura 03.08.2015 MCM SLOVAKIA s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO 31440479 04.08.2015
1536197 Dodané hov. mäso do strav. prevádzky 56,50 € 5/2015 474/2015 Rošková 04.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.08.2015
1536261 Dodávka mäsových výrobkov 26,29 € 5/2015 473/2015 Rošková 04.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.08.2015
148592 Dodané ovocie a zelenina 206,89 € 1/2015 476/2015 Rošková 04.08.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.08.2015
7506762905 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 05.08.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 05.08.2015
7506762907 Telef. hovory /mobil – riaditeľ/ 34,03 € 6.121346.12 05.08.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 05.08.2015
1536702 Dodané mäso do strav. prevádzky 25,79 € 5/2015 481/2015 Rošková 05.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2015
1536641 Dodané mäsové výrobky 39,68 € 5/2015 480/2015 Rošková 05.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2015
85052788 Dodané mlieko a mliečne výrobky 183,42 € 2/2015 478/2015 Rošková 05.08.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.08.2015
5294035058 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 147,18 € 8/2015 479/2015 Rošková 05.08.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 10.08.2015
1900768135 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 8/2015 127,46 € 05.08.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.08.2015
150100724 Dodávka potravinárskeho tovaru 425,98 € 3/2015 482/2015 Rošková 05.08.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 10.08.2015
201500416 Nákup mat. na údržbu a všeob. materiálu 37,90 € 086,088/15 Mgr. Fecura 05.08.2015 JANÁK, s. r. o., Kpt. Nálepku, 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 10.08.2015
20151183 Služby techn.PO,BOZP a zdrav. dohľad 7/2015 73,50 € 4/2015 06.08.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 10.08.2015
2210004319 Dodávka a distr. el. energie 955,00 € 10/2012 06.08.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 10.08.2015
1537086 Dodané br. a hov. mäso do strav. prevádzky 55,76 € 5/2015 486/2015 Rošková 07.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.08.2015
1537159 Dodané mäsové výrobky 62,75 € 5/2015 485/2015 Rošková 07.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2015
2015471 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 8/2015 10,04 € 02/S/2009 07.08.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 10.08.2015
7776277184 Telef. hovory – pevná linka /úSoK + riaditeľ/ 40,27 € 07.08.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.08.2015
8776277176 Telef. hovory – pevná linka /úEaVPaS/ 20,42 € 07.08.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.08.2015
7035373538 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS a do kosačiek 70,20 € 50971 10.08.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 13.08.2015
1537326 Dodané brav. a hov.mäso do strav. prevádzky 91,97 € 5/2015 489/2015 Rošková 10.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.08.2015
148611 Dodané ovocie a zelenina 236,44 € 1/2015 491/2015 Rošková 11.08.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.08.2015
1537839 Dodané mäsové výrobky 91,92 € 5/2015 495/2015 Rošková 12.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.08.2015
1537799 Dodané hov. mäso do strav. prevádzky 55,16 € 5/2015 494/2015 Rošková 12.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.08.2015
7506762908 Telefonické hovory /mobil – úsek EaVPaS/ 17,68 € 6.121346.13 12.08.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.08.2015
1500389 Oprava práčky Elektrolux W 3105 135,96 € 090/15 Mgr. Fecura 12.08.2015 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 13.08.2015
150100748 Dodávka potravinárskeho tovaru 392,92 € 3/2015 496/2015 Rošková 12.08.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 13.08.2015
85053112 Dodané mlieko a mliečne výrobky 232,96 € 2/2015 493/2015 Rošková 12.08.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 13.08.2015
2290016358 Dodávka a distribúcia el. energie 1 320,88 € 10/2012 14.08.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 19.08.2015
1538389 Dodané mäsové výrobky 51,92 € 5/2015 500/2015 Rošková 14.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2015
1538351 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 109,13 € 5/2015 499/2015 Rošková 14.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2015
1538554 Dodané hov. a brav. mäso 67,63 € 5/2015 503/2015 Rošková 17.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2015
1538600 Dodávka hov. a brav. mäsa 45,02 € 5/2015 504/2015 Rošková 17.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2015
20150280 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 338,64 € 6/2015 471472,..,501/2015 Rošková 17.08.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 19.08.2015
148628 Dodávka ovocia a zeleniny 241,74 € 1/2015 506/2015 Grecková 18.08.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.08.2015
1539077 Dodané mäsové výrobky 57,22 € 5/2015 507/2015 Grecková 19.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.08.2015
1539036 Dodané brav.mäso do strav. prevádzky 50,83 € 5/2015 508/2015 Grecková 19.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.08.2015
150100770 Dodávka potravinárskeho tovaru 287,09 € 3/2015 511/2015 Grecková 19.08.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 25.08.2015
25148362 Dodané mlieko a mliečne výrobky 185,95 € 2/2015 509/2015 Grecková 19.08.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.08.2015
7035375558 Nákup PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 80,00 € 50971 19.08.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 25.08.2015
5294037545 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz.polotovary 146,72 € 8/2015 510/2015 20.08.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 25.08.2015
1232015 Dodanie čistiacich a hygienických potrieb 352,90 € 9/2015 094/15 Mgr. Fecura 20.08.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 26.08.2015
1539449 Dodané mäsové výrobky 42,91 € 5/2015 515/2015 Grecková 21.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.08.2015
1539580 Dodané hov. a brav. mäso 76,10 € 5/2015 514/2015 Grecková 21.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.08.2015
1539752 Dodané mäsové výrobky 49,38 € 5/2015 518/2015 Grecková 24.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.08.2015
1539782 Dodané brav.mäso do strav. prevádzky 34,01 € 5/2015 520/2015 Grecková 24.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.08.2015
148648 Dodané ovocie a zelenina 179,92 € 1/2015 522/2015 Grecková 25.08.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.08.2015
1540196 Dodané brav.mäso do strav. prevádzky 46,08 € 5/2015 525/2015 Grecková 26.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.08.2015
1540291 Dodané mäsové výrobky 42,49 € 5/2015 524/2015 Grecková 26.08.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.08.2015
150100787 Dodaný potravinársky tovar 390,95 € 3/2015 528/2015 Grecková 26.08.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 31.08.2015
5294038410 Dodaná mrazená hydina, ryby a hydinové výrobky 133,99 € 8/2015 527/2015 Grecková 26.08.2015 Ryba Košice s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 31.08.2015
85053609 Dodané mlieko a mliečne výrobky 235,02 € 2/2015 526/2015 Grecková 26.08.2015 GVP spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.08.2015
15007 Dodaný sympatex – protišmykové podložky do kúpelní 117,91 € 094A/15 Mgr. Fecura 28.08.2015 Pavol Cimbák – CIMBÁK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 31.08.2015
1540741 Dodané hovädzie a bravčové mäso 82,07 € 5/2015 530/2015 Grecková 28.08.2015 CIMBAĽÁK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.08.2015
2150102118 Dodaný pás k zaisteniu na lôžku a magnetický zámok 143,76 € 096/15 Mgr. Fecura 28.08.2015 MSM Slovakia, s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO 31440479 31.08.2015
1540941 Dodané hovädzie a bravčové mäso 134,66 € 5/2015 535/2015 Grecková 31.08.2015 CIMBAĽÁK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.08.2015
1540970 Dodané mäsové výrobky 26,16 € 5/2015 536/2015 Grecková 31.08.2015 CIMBAĽÁK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.08.2015
319857 Dodané plynové fľaše PB 33 kg – 2 ks 104,16 € 097/15 Mgr. Fecura 31.08.2015 FLAGA, spol. s r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 31.08.2015
1540774 Dodané mäsové výrobky 82,63 € 5/2015 531/2015 Grecková 31.08.2015 CIMBAĽÁK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.08.2015
201518 Dodané zákusky 23,82 € 7/2015 501A/2015 Grecková 02.09.2015 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny, 067 73 Dúbrava, IČO 45945802 09.09.2015
7035377252 Dodané PHM a voda do ostrekovačov do motorových vozidiel 72,93 € 50971 02.09.2015 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 09.09.2015
20150292 Dodané pekárenské výrobky, chlieb 288,17 € 6/2015 502/2015,505/2015,512/2015,513/2 02.09.2015 Profimetal – Miroslav Holub, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 09.09.2015
1541092 Dodané mäsové výrobky 39,55 € 5/2015 538/2015 Grecková 02.09.2015 CIMBAĽÁK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.09.2015
1541161 Dodané potraviny – mäso 58,14 € 5/2015 539/2015 Grecková 02.09.2015 CIMBAĽÁK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.09.2015
85053867 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 148,64 € 2/2015 541/2015 Grecková 02.09.2015 GVP, spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 09.09.2015
150100824 Dodaný potravinársky tovar 210,94 € 3/2015 540/2015 Grecková 02.09.2015 Miroslav Maciboba – MIRONEX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 09.09.2015
148705 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 190,50 € 1/2015 543/2015 Grecková 03.09.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.09.2015
1541798 Dodané potraviny – mäsové výrobky 57,07 € 5/2015 545/2015 Grecková 04.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.09.2015
1541816 Dodané potraviny – mäso 154,60 € 5/2015 546/2015 Grecková 04.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.09.2015
890774304 Pripojenie do siete VUCnet za 9/2015 127,46 € 5100040761 04.09.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.09.2015
7507724341 Mobilné telefónne hovory /riaditeľ/ 35,03 € 612134612 07.09.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.09.2015
7507724339 Poplatok za SIM kartu 4,94 € 612134610 07.09.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.09.2015
1542120 Dodané potraviny – mäsové výrobky 76,52 € 5/2015 549/2015 Grecková 07.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.09.2015
1542000 Dodané potraviny – mäso 38,44 € 5/2015 548/2015 Grecková 07.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.09.2015
20151296 Služby technika PO a BOZP a zdravotný dohľad za 08/2015 73,50 € 4/15 07.09.2015 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 14.09.2015
92015 Oprava stropu v kancelárii riaditeľa a maľovanie 988,00 € 099/15 Mgr. Fecura 08.09.2015 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 15.09.2015
148740 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 278,91 € 1/2015 552/2015 Grecková 08.09.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.09.2015
6777227983 Telefónne hovory – pevná linka úsek EaVP 19,39 € 09.09.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.09.2015
6777227990 Telefónne hovory – pevná linka /riaditeľ a úsek SPaO/ 39,73 € 09.09.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.09.2015
2015263 Dodaný materiál na údržbu 100,02 € 079/15,084/15,089/15,093/15,097A 09.09.2015 Ing. Stanislav Gramata – PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 15.09.2015
150100843 Dodané trvanlivé potraviny 957,07 € 3/2015 555/2015 Grecková 09.09.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 15.09.2015
1542603 Dodané potraviny – mäsové výrobky 29,59 € 5/2015 558/2015 Grecková 09.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.09.2015
1542535 Dodané potraviny – mäso 41,98 € 5/2015 559/2015 Grecková 09.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.09.2015
5294040568 Dodané potraviny – mrazené ryby, hydina a hydinové výrobky 417,78 € 8/2015 556/2015 Grecková 09.09.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 15.09.2015
85054187 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 197,34 € 2/2015 554/2015 Grecková 09.09.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.09.2015
1543038 Dodané potraviny – mäso 126,14 € 5/2015 564/2015 Grecková 11.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.09.2015
1542998 Dodané potraviny – mäsové výrobky 22,09 € 5/2015 563/2015 Grecková 11.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.09.2015
1543453 Dodané potraviny – mäsové výrobky 64,60 € 5/2015 567/2015 Grecková 14.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.09.2015
1543395 Dodané potraviny – mäso 49,86 € 5/2015 568/2015 Grecková 14.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.09.2015
2290016358 Poplatok za elektrickú energiu za 08/2015 1,31 € 51300008010 14.09.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 21.09.2015
2015013 Dodaný elektrický bojlér 125,52 € 100/15 Mgr. Fecura 14.09.2015 Všemonta, s.r.o.,067 23 Baškovce 118, prev. Študentská č.1449, 069 01 Snina, IČO 43911382 21.09.2015
1543749 Dodané potraviny – mäsové výrobky 90,16 € 5/2015 570/2015 Grecková 16.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.09.2015
1543814 Dodané potraviny – mäso 92,11 € 5/2015 569/2015 Grecková 16.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.09.2015
150100860 Dodané trvanlivé potraviny 442,83 € 3/2015 574/2015 Grecková 16.09.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 23.09.2015
85054458 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 208,54 € 2/2015 573/2015 Grecková 16.09.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.09.2015
2015543 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 09/2015 10,04 € 02/S/2009 16.09.2015 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 23.09.2015
20150303 Dodané pekárenské výrobky, chlieb 338,83 € 6/2015 571/2015,566/2015,565/2015,537/2 17.09.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 23.09.2015
148818 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 170,89 € 1/2015 577/2015 Grecková 17.09.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.09.2015
1544418 Dodané potraviny – mäso 89,03 € 5/2015 580/2015 Grecková 18.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.09.2015
1544266 Dodané potraviny – mäsové výrobky 49,78 € 5/2015 579/2015 Grecková 18.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.09.2015
150913 Ubytovanie, stravovanie a prenájom priestorov na súťaž opatrovateliek 240,00 € 098/15 Mgr. Fecura 18.09.2015 Vihorlat resort, Ladislav Jurpák, 069 01 Snina, IČO 34821422 25.09.2015
1500456 Oprava 2 ks pračiek Electrolux – výmena tesnení dverí 364,80 € 099A/15 Mgr. Fecura 18.09.2015 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, ICO 44602731 25.09.2015
3262015 Geometrický plán č. 67/15 na porealizačné zameranie stavieb 475,00 € 093A/2015 Mgr. Fecura 18.09.2015 GEONA, s.r.o., Strojárska 1831, 069 01 Snina, IČO 44318022 25.09.2015
7035379288 Dodané PHM do motorových vozidiel 68,43 € 50971 21.09.2015 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 28.09.2015
1544687 Dodané potraviny – mäsové výrobky 16,81 € 5/2015 585/2015 Grecková 21.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2015
1544586 Dodané potrviny – mäsové výrobky 93,29 € 5/2015 584/2015 Grecková 21.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2015
148852 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 166,18 € 1/2015 587/2015 Grecková 22.09.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.09.2015
2647001312 Poistenie majetku na IV.Q 2015 206,93 € 2647001312 22.09.2015 Poisťovňa UNIQA, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00653501 28.09.2015
7507724342 Poplatok za mobilné telefóny – úseku EaVP 16,36 € 22.09.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 28.09.2015
655584637 Poistenie malých a stredných podnikateľov 187,31 € 6555846437 22.09.2015 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Mlynská 11, 040 01 Košice, IČO 00585441 28.09.2015
15010982 Dodané potraviny – tofu 18,79 € 10/2015 560/2015 Grecková 22.09.2015 ALFA BIO, spol. s r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 28.09.2015
85054814 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 319,26 € 2/2015 590/2015 Grecková 23.09.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.09.2015
150100880 Dodané trvanlivé potraviny 611,94 € 3/2015 592/2015 Grecková 23.09.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 28.09.2015
1545348 Dodané potraviny – mäsové výrobky 43,51 € 5/2015 589/2015 Grecková 23.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2015
5294042649 Dodané potraviny – mrazené ryby, hydina, hydinové výrobky 186,53 € 8/2015 591/2015 Grecková 23.09.2015 Ryba s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 28.09.2015
1432015 Dodané čistiace prostriedky 323,41 € 4/2015 102/15 Mgr. Fecura 24.09.2015 Jarmila Megová – IDEAL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 28.09.2015
1545807 Dodané potraviny – mäso 154,58 € 5/2015 596/2015 Grecková 25.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2015
1545766 Dodané potraviny – mäsové výrobky 71,22 € 5/2015 595/2015 Grecková 25.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473 28.09.2015
15011232 Dodané potraviny – tofu 50,54 € 10/15 576/2015 Grecková 25.09.2015 ALFA BIO spol.s r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 28.09.2015
1546058 Dodané potraviny – mäsové výrobky 37,14 € 5/2015 598/2015 Grecková 28.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2015
1545978 Dodané potraviny – mäso 82,43 € 5/2015 597/2015 Grecková 28.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2015
2015020 Nakúpené kuchynské potreby do strav. prevádzky 108,50 € 103/15 Mgr. Fecura 29.09.2015 Anna Plišková – Andrea, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, IČO 37002864 02.10.2015
148922 Dodávka ovocia a zeleniny 221,35 € 1/2015 602/2015 Grecková 29.09.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.10.2015
5294043702 Dodávka mraz. rýb, hydiny a mraz. zeleniny 119,23 € 8/2015 607/2015 Grecková 30.09.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 02.10.2015
150100904 Dodávka potravinárskeho tovaru 264,83 € 3/2015 608/2015 Grecková 30.09.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 02.10.2015
2015289 Dodaný materiál na údržbu 92,35 € 101,104/15 Mgr. Fecura 30.09.2015 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 02.10.2015
1546487 Dodané mäsové výrobky 63,05 € 5/2015 605/2015 Grecková 30.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.10.2015
1546556 Dodávka hov. mäsa do strav. prevádzky 57,65 € 5/2015 606/2015 Grecková 30.09.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.10.2015
85055101 Dodanie mlieka, mliečnych výrobkov 164,60 € 2/2015 604/2015 Grecková 30.09.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 02.10.2015
20150930-39 Odvoz KBO za 9/2015 30,00 € 17/2015 01.10.2015 HU IRON, s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 02.10.2015
2015 – 10 Dodané zákusky pre prijímateľov soc. služby CSS Dúbrava 52,50 € 7/2015 547,581/2015 Grecková 01.10.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 02.10.2015
20150314 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 257,06 € 6/2015 572,575,578,../2015 Grecková 02.10.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 09.10.2015
7035381005 Nakúpené PHM do motor. vozidiel CSS Dúbrava 193,42 € 50971 02.10.2015 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 09.10.2015
1547187 Dodané hov. a brav. mäso 52,33 € 5/2015 610/2015 Grecková 02.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.10.2015
1547038 Dodané mäsové výrobky 40,27 € 5/2015 611/2015 Grecková 02.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.10.2015
201551006 Nákup materiálu na údržbu pre CSS 215,21 € 107/15 Mgr. Fecura 05.10.2015 Suptrans, G. T. M., Stakčínska 755, 066 01 Snina, IČO 36490580 09.10.2015
57201557 Dodaná farba /primalex/ na maľovanie izieb 106,58 € 106/15 Mgr. Fecura 05.10.2015 PPG Deco Slovakia s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina, prev. Dom farieb Snina, Strojárska 2746/105, 069 01 Snina, IČO 31633200 09.10.2015
3900779706 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 10/2015 127,46 € 05.10.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.10.2015
1547304 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 39,88 € 5/2015 615/2015 Grecková 05.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.10.2015
1547382 Dodané mäsové výrobky 20,03 € 5/2015 614/2015 Grecková 05.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.10.2015
7508685109 Telef. hovory – mobil /riaditeľ/ 34,03 € 6.121346.12 06.10.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.10.2015
7508685107 Mes. poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 06.10.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.10.2015
149032 Dodané ovocie a zelenina 231,78 € 1/2015 618/2015 Mackaľová 06.10.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.10.2015
1547919 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 51,85 € 5/2015 622/2015 Grecková 07.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.10.2015
1547960 Dodané mäsové výrobky 32,75 € 5/2015 621/2015 Mackaľová 07.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.10.2015
810244739 Nákup Tesco poukážok na regeneráciu pracovnej sily zo sociálneho fondu 1 275,00 € Mgr. Fecura 07.10.2015 Tesco Stores SR, Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO 31321828 12.10.2015
85055468 Dodané mlieko a mliečne výrobky 174,40 € 2/2015 620/2015 Mackaľová 08.10.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.10.2015
150100940 Dodávka potravinárskeho tovaru 301,61 € 3/2014 623/2015 Mackaľová 08.10.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 12.10.2015
20151456 Služby techn.PO,BOZP a zdrav. dohľad 9/2015 73,50 € 4/2015 08.10.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 12.10.2015
215100006 Servisné práce za 4.Q/2015 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 08.10.2015 Asseco Solution, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 12.10.2015
1548381 Dodané mäsové výrobky 61,66 € 5/2015 624/2015 Mackaľová 09.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.10.2015
1548492 Dodané brav. a hov. mäso do strav. prevádzky 92,41 € 5/2015 626/2015 Mackaľová 09.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.10.2015
778171766 Tel. hovory – pev. linka /úSoK + riaditeľ/ 40,22 € 09.10.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.10.2015
6778171760 Telef. hovory – pevná linka /úEaVPaS/ 26,51 € 09.10.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.10.2015
1548739 Dodané mäsové výrobky 54,17 € 5/2015 630/2015 Mackaľová 12.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.10.2015
1548722 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 39,72 € 5/2015 631/2015 Mackaľová 12.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.10.2015
3621501964 Nové verzie MAGMA HCM 4.Q/2015 25,49 € SW/OD/2010/29 12.10.2015 AutoCont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 14.10.2015
7508685110 Tel. hovory – mobil /úsek E a VP a S/ 16,38 € 6.121346.13 13.10.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 14.10.2015
1549380 Dodávka – mäsové výrobky 35,86 € 5/2015 636/2015 Mackaľová 14.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.10.2015
1549359 Dodávka bravčového a hovädzieho mäsa 50,59 € 5/2015 637/2015 Mackaľová 14.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.10.2015
150100955 Dodaný potravinársky tovar 360,13 € 3/2015 2015 Mackaľová 14.10.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 14.10.2015
85055766 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 209,88 € 2/2015 635/2015 Mackaľová 14.10.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 14.10.2015
2290016358 Dodávka a distribúcia el.energie 1 387,51 € 10/2012 14.10.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 14.10.2015
5294045834 Dodané mraz. hydina, ryby, mraz. polotovary 305,88 € 8/2015 638/2015 Mackaľová 14.10.2015 RYBA Košice, Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 15.10.2015
149089 Dodané ovocie a zelenina 188,30 € 1/2015 633/2015 Mackaľová 15.10.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.10.2015
15146 Dodané váľandy pre prij. soc. služby 882,00 € 111/15 Mgr. Fecura 16.10.2015 Marián Burda – LAGÚNA ŠTÝL, Vajanského 2438/10, 069 01 Snina, IČO 34818901 20.10.2015
1549867 Dodané mäsové výrobky 46,61 € 5/2015 642/2015 Mackaľová 16.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.10.2015
1549800 Dodané hov. a brav. mäso 39,66 € 5/2015 643/2015 Mackaľová 16.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.10.2015
20150342 Dodanie chleba a pekárenských výrobkov 331,30 € 6/2015 609,612,..,634,640/2015 Mackaľov 16.10.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 20.10.2015
1516109385 Dodanie náplní do tlačiarní pre úsek EaVPaS a úsek SoK 91,20 € 112/15 Mgr. Fecura 16.10.2015 CAMEA Computer Systems, Sabinovská 5065/67, 080 01 Prešov, IČO 36468924 20.10.2015
7035383052 Nakúpené PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 115,00 € 50971 19.10.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 20.10.2015
1550022 Dodávka brav. a hov. mäsa 47,88 € 5/2015 645/2015 Mackaľová 19.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.10.2015
1550060 Dodanie mäsových výrobkov 30,59 € 5/2015 646/2015 Mackaľová 19.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.10.2015
2015/602 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10/2015 10,04 € 02/S/2009 19.10.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.10.2015
20150612 Nákup kancelárskych potrieb 55,56 € 113/15 Mgr. Fecura 20.10.2015 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, prev. Námestie Centrum,069 01 Snina, IČO 32374232 20.10.2015
149121 Dodané ovocie a zelenina 205,75 € 1/2015 649,649A/ 2015 Mackaľová 20.10.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.10.2015
1550686 Dodané mäsové výrobky pre CSS 65,57 € 5/2015 651/2015 Mackaľová 21.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.10.2015
1550720 Dodané hov. a brav. mäso pre CSS 48,07 € 5/2015 652/2015 Mackaľová 21.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.10.2015
3621502100 MAGMA systémová podpora 3.Q/2015 193,28 € SW/OD/2010/29 21.10.2015 AutoCont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 26.10.2015
5294047035 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 106,72 € 8/2015 655/2015 Mackaľová 21.10.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 26.10.2015
85056079 Dodané mlieko a mliečne výrobky 219,11 € 2/2015 653/2015 Mackaľová 21.10.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.10.2015
150100981 Dodanie potravinárskeho tovaru 308,05 € 3/2015 654/2015 Mackaľová 21.10.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 26.10.2015
15110042 Dodanie – skriňa policová 2ks 337,01 € 116/15 Mgr. Fecura 22.10.2015 Štefan Andrejčík – EZZUM, Mierová 1868/27, 069 01 Snina, IČO 30625653 26.10.2015
1551146 Dodanie mäsových výrobkov pre CSS Dúbrava 31,58 € 5/2015 659/2015 Mackaľová 23.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.10.2015
1551248 Dodanie hov. a brav. mäsa 112,79 € 5/2015 658/2015 Mackaľová 23.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.10.2015
2015118 Oprava elektr. motora ponorného čerpadla EVGU 192,00 € 117/15 23.10.2015 Peter RADA-ELBOSS, Ptičie 63, 067 41 Chlmec, prev. Chemlonská 112, 066 01 Humenné, IČO 34977414 26.10.2015
1551440 Dodanie hov. a brav. mäsa 140,95 € 5/2015 662/2015 Mackaľová 26.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.10.2015
1551576 Dodanie mäsových výrobkov pre CSS 56,82 € 5/2015 663/2015 Mackaľová 26.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.10.2015
2015016 Dodanie elektr. ohrievača ElÍZ EURO 120 IK 170,00 € 114/15 Mgr. Fecura 26.10.2015 VŠEMONTA, s. r. o., 067 23 Baškovce 118, prevádz. Študentská č.1449, 069 01 Snina, IČO 45505535 27.10.2015
149172 Dodané ovocie a zelenina 210,47 € 1/2015 665/2015 Mackaľová 27.10.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.10.2015
1551948 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 70,01 € 5/2015 667/2015 Mackaľová 28.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2015
201521 Dodané zákusky pre prij. soc. služby 47,90 € 7/2015 628,659/2015 Mackaľová 28.10.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 30.10.2015
1702015 Nákup čistiacich potrieb 247,52 € 9/2015 119/15 Mgr. Fecura 28.10.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.10.2015
1552029 Dodané mäso do strav. prevádzky 35,58 € 5/2015 668/2015 Mackaľová 28.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2015
85056389 Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov 223,30 € 2/2015 669/2015 Mackaľová 28.10.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.10.2015
15101005 Dodanie potravinárskeho tovaru 344,25 € 3/2015 670/2015 Mackaľová 28.10.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 30.10.2015
1552414 Dodané mäsové výrobky 36,89 € 5/2015 673/2015 Mackaľová 30.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2015
1552528 Dodané hov.a brav. mäso do strav. prevádzky 59,38 € 5/2015 674/2015 Mackaľová 30.10.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2015
1552842 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 72,60 € 5/2015 677/2015 02.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.11.2015
1552778 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 30,29 € 5/2015 678/2015 02.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.11.2015
20150364 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 312,91 € 6/2015 02.11.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 10.11.2015
7035384768 Nakúpené PHM do mot. vozidiel CSS 60,00 € 50971 03.11.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 10.11.2015
149270 Dodané ovocie a zelenina 198,56 € 1/2015 680/2015 Mackaľová 03.11.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.11.2015
1752015 Dodanie šnúry na prádlo do práčovne 149,00 € 9/2015 126/15 Mgr. Fecura 03.11.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 10.11.2015
1553447 Dodané mäso do strav. prevádzky 85,28 € 5/2015 684/2015 Mackaľová 04.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.11.2015
1553393 Dodané mäso do strav. prevádzky 32,65 € 5/2015 683/2015 Mackaľová 04.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.11.2015
85056705 Dodané mlieko a mliečne výrobky 210,00 € 2/2015 685/2015 Mackaľová 04.11.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.11.2015
150101037 Dodávka potravinárskeho tovaru 464,93 € 3/2015 682/2015 Mackaľová 04.11.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 10.11.2015
5294049093 Dodané mraz. ryby a hydina 191,65 € 8/2015 686/2015 Mackaľová 04.11.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 10.11.2015
90299548 Rozbor vzoriek odpadovej vody 25,44 € 4020004029 115/15 Mgr. Fecura 04.11.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s. r. o., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 10.11.2015
5900785808 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 11/2015 127,46 € 04.11.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.11.2015
2015103138 Odvoz KBO za 10/2015 30,00 € 17/2015 04.11.2015 HU IRON, s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 10.11.2015
20151708 Služby techn.PO,BOZP a zdrav. dohľad 10/2015 73,50 € 4/2015 04.11.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 10.11.2015
7509642565 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 05.11.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.11.2015
15013211 Dodané potraviny – tofu 69,34 € 10/2015 671/2015 Mackaľová 06.11.2015 ALFA BIO, s. r. o, Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 10.11.2015
1553974 Dodané mäso do strav. prevádzky 147,35 € 5/2015 689/2015 Mackaľová 06.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.11.2015
1553902 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 43,46 € 5/2015 690/2015 Mackaľová 06.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.11.2015
1554243 Dodané hov. a brav.mäso do strav. prevádzky 50,39 € 5/2015 694/2015 Mackaľová 09.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.11.2015
1554121 Dodané mäsové výrobky 44,93 € 5/2015 685/2015 Mackaľová 09.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.11.2015
2779145751 Tel. hovory /pev.linka – úsek EaVPaS/ 21,72 € 09.11.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.11.2015
6779145771 Tel. hovory /pev.linka – úsek SoK a riaditeľ/ 39,74 € 09.11.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.11.2015
312494 Dodanie 2ks Flaga náplň 33kg PB 104,16 € 128/15 Mgr. Fecura 09.11.2015 FLAGA, s. r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 13.11.2015
2210004319 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 955,00 € 10/2012 09.11.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 13.11.2015
7509642567 Tel. hovory/mobil – riaditeľ/ 34,03 € 6.121346.12 09.11.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.11.2015
149322 Dodané ovocie a zelenina 525,84 € 1/2015 697/2015 Mackaľová 10.11.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.11.2015
5294050142 Dodávka mraz. rýb, hydiny, zeleniny 181,67 € 8/2015 703/2015 Mackaľová 10.11.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 13.11.2015
150101058 Dodávka potravinárskeho tovaru 435,47 € 3/2015 702/2015 Mackaľová 11.11.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 13.11.2015
1554774 Dodané brav. mäso do strav. prevádzky 35,24 € 5/2015 701/2015 Mackaľová 11.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.11.2015
1554702 Dodané mäsové výrobky 47,40 € 5/2015 700/2015 Mackaľová 11.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.11.2015
85057030 Dodané mlieko a mliečne výrobky 1,84 € 2/2015 699A/2015 Mackaľová 11.11.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 13.11.2015
85056984 Dodané mlieko a mliečne výrobky 193,85 € 2/2015 699/2015 Mackaľová 11.11.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 13.11.2015
7509642568 Telef. hovory /mobil – úsek EaVPaS/ 16,86 € 6.121346.13 12.11.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.11.2015
2015110209 Odvoz komun. odpadu z 2 veľkokapac. kontajnerov 470,46 € 20/KO/2013 125/15 Mgr. Fecura 12.11.2015 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 18.11.2015
1555373 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 116,71 € 5/2015 707/2015 Mackaľová 13.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.11.2015
1555273 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 56,62 € 5/2015 706/2015 Mackaľová 13.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.11.2015
2015/651 Odvoz a likvidácia biol. odpadu 11/2015 10,04 € 02/S/2009 13.11.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.11.2015
8011150005 Dodanie 2ks chladničiek BEKO SS 512,19 € 130/15 Mgr. Fecura 16.11.2015 EXPERT SR, Mlynské Nivy 73, 841 05 Bratislava, IČO 45855455 18.11.2015
1555585 Dodané hov.mäso do strav. prevádzky 91,58 € 5/2015 710/2015 Mackaľová 16.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.11.2015
1555639 Dodané mäsové výrobky 54,85 € 5/2015 711/2015 Mackaľová 16.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.11.2015
2290016358 Dodávka a distribúcia elektr. energie 1 528,01 € 10/2012 16.11.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 18.11.2015
20150386 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 292,17 € 6/2015 676,679,..,705,708/2015 Mackaľov 18.11.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 24.11.2015
1555715 Dodané mäsové výrobky 31,16 € 5/2015 714/2015 Mackaľová 18.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.11.2015
1555878 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 14,12 € 5/2015 715/2015 Mackaľová 18.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.11.2015
150101072 Dodaný potravinársky tovar 448,72 € 3/2015 716/2015 Mackaľová 18.11.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 24.11.2015
5294051020 Dodané mraz. ryby, hydina a zelenina 326,20 € 8/2015 717/2015 Mackaľová 18.11.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 24.11.2015
85057246 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 220,04 € 2/2015 718/2015 Mackaľová 18.11.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.11.2015
149372 Dodané ovocie a zelenina 482,12 € 1/2015 720/2015 Mackaľová 19.11.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.11.2015
1912015 Dodanie čistiacich a hygienických potrieb 771,61 € 9/2015 129A/15 Mgr. Fecura 19.11.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 24.11.2015
90301527 Laboratórna analýza pitnej vody 82,76 € 4020004029 124/15 Mgr. Fecura 20.11.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s. r. o., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 24.11.2015
1556488 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 111,12 € 5/2015 722/2015 Mackaľová 20.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.11.2015
1556481 Dodané mäsové výrobky 42,00 € 5/2015 723/2015 Mackaľová 20.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.11.2015
1556886 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 57,43 € 5/2015 727/2015 Mackaľová 23.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.11.2015
1556818 Dodané mäsové výrobky 43,32 € 5/2015 728/2015 Mackaľová 23.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.11.2015
1952015 Dodanie čistiacich a hyg. potrieb 25,00 € 9/2015 135/15 Mgr. Fecura 23.11.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 24.11.2015
15110050 Dodanie 1ks – skriňa policová na odd. č. 1. 540,00 € 136/15 Mgr. Fecura 23.11.2015 Štefan Andrejčík – EZZUM, Mierová 1868/27, 069 01 Snina, IČO 30625653 24.11.2015
149409 Dodané ovocie a zelenina 328,72 € 1/2015 730/2015 Mackaľová 24.11.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.11.2015
2015-23 Dodané zákusky pre prijím. soc. služby 47,90 € 7/2015 691,726/2015 Mackaľová 24.11.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 30.11.2015
221908 Web hosting a obnova domény 95,95 € 25.11.2015 Atlantis systems, s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO 35844230 30.11.2015
1557509 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 42,68 € 5/2015 734/2015 Mackaľová 25.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.11.2015
85057542 Dodané mlieko a mliečne výrobky 255,58 € 2/2015 732/2015 Mackaľová 25.11.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.11.2015
5294052329 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 83,68 € 8/2015 735/2015 Mackaľová 25.11.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 30.11.2015
150101126 Dodaný potravinársky tovar 595,12 € 3/2015 733/2015 Mackaľová 25.11.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 30.11.2015
15253 Oprava mot. vozidla Ford Transit + STK a EK 881,06 € 123/15 Mgr. Fecura 26.11.2015 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 30.11.2015
15252 STK a EK mot. vozidla Ford Fusion 118,80 € 123A/15 Mgr. Fecura 26.11.2015 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 30.11.2015
15228 Oprava havar. mot.vozidla Ford Fusion 2 872,98 € 141/15 Mgr. Fecura 26.11.2015 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 30.11.2015
20150692 Nákup kancelárskych potrieb 84,05 € 140/15 Mgr. Fecura 26.11.2015 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, prev. Námestie Centrum,069 01 Snina, IČO 32374232 30.11.2015
2032015 Nákup čistiacich potrieb 165,56 € 9/2015 141/15 Mgr. Fecura 26.11.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.11.2015
2015370 Nákup všeobec. materiálu a mat. na údržbu 245,32 € 108,109,..,138,139/15 Mgr. Fecur 26.11.2015 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 01.12.2015
15010 Nákup – vosk.plátno,linoleum,… 182,27 € 140/15 Mgr. Fecura 26.11.2015 Pavol Cimbak – CIMBAK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 01.12.2015
2015 Havarijné poistenie mot. vozidiel /19.12.2015-19.12.2016/ 149,60 € 6542094109 27.11.2015 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Mlynská 11, 040 01 Košice, IČO 00585441 01.12.2015
1557987 Dodané hov. a bravč.mäso 115,54 € 5/2015 739/2015 Mackaľová 27.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.12.2015
1558093 Dodané mäsové výrobky 64,33 € 5/2015 738/2015 Mackaľová 27.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.12.2015
2015 Právne služby /vyčíslenie trov 01.01.-11.12.2015/ JUDr. Eva Kákošová 1 020,66 € 30.11.2015 JUDr. Eva Kákošová, Partizánska 1057, 069 01 Snina, 04.12.2015
1558350 Dodané mäsové výrobky 58,00 € 5/2015 743/2015 Mackaľová 30.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.12.2015
1558182 Dodané hov. a bravč. mäso do strav. prevádzky 38,46 € 5/2015 742/2015 Mackaľová 30.11.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.12.2015
150478 Nákup materiálu na údržbu 120,49 € 137,145/15 Mgr. Fecura 30.11.2015 Ing. Štefánia Keltošová – UNITERM, Gaštanová 1, 066 01 Humenné, IČO 33888621 04.12.2015
5161011054 Nákup tonerov a náplní do tlačiarní 109,64 € 143A/15 Mgr. Fecura 30.11.2015 CAMEA Computer Systems, Sabinovská 5065/67, 080 01 Prešov, IČO 36468924 04.12.2015
20150403 Dodanie chleba a pekárenských výrobkov 275,00 € 6/2015 709,712,..,740,741/2015 Mackaľov 01.12.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 04.12.2015
110288 Dodanie zdvíhacieho hygienického kresla ZIDO 6 840,00 € Z201517995-Z 122/15 Mgr. Fecura 01.12.2015 AUDY Živného 859/1a, 635 00 Brno, Česká republika, IČO 00544426 07.12.2015
149518 Dodanie ovocia a zeleniny 330,02 € 1/2015 745/2015 Mackaľová 01.12.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.12.2015
1558923 Dodané hov. mäso do strav. prevádzky 90,35 € 5/2015 748/2015 Mackaľová 02.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2015
1558873 Dodané mäsové výrobky 85,42 € 5/2015 747/2015 Mackaľová 02.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2015
150101163 Dodaný potravinársky tovar 438,82 € 3/2015 749/2015 Mackaľová 02.12.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 07.12.2015
7035388546 Nákup PHM do motorových vozidiel 68,76 € 50971 02.12.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 07.12.2015
5294053478 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. zelenina 103,24 € 8/2015 751/2015 Mackaľová 02.12.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 07.12.2015
2015113038 Odvoz KBO za november 2015 30,00 € 17/2015 02.12.2015 HU IRON, s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 07.12.2015
85057858 Dodané mlieko a mliečne výrobky 188,24 € 2/2015 750/2015 Mackaľová 03.12.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.12.2015
9900791829 Pripojenie do VUCNET Prešov 12/2015 127,46 € 03.12.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.12.2015
1602015 Zoradenie váh a kalibrácia v strav. prevádzke 286,74 € 144/15 Mgr. Fecura 03.12.2015 Ján Matta – Pavlisko, Závadka 30, 066 01 Humenné, IČO 41579429 09.12.2015
201511493 Prečistenie kanalizácie na odd. č.1 270,72 € 143/15 Mgr. Fecura 03.12.2015 Inštalacentrum s r. o., P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce, IČO 44695292 09.12.2015
1559312 Dodané mäsové výrobky 34,03 € 5/2015 754/2015 Grecková 04.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.12.2015
1559399 Dodané hov. a bravč.mäso do strav. prevádzky 110,51 € 5/2015 755/2015 Mackaľová 04.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.12.2015
20151870 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad za 11/2015 73,50 € 4/2015 04.12.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 10.12.2015
7510597676 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 07.12.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.12.2015
1559531 Dodané mäsové výrobky 19,93 € 5/2015 760/2015 07.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.12.2015
1559602 Dodané mäso do strav. prevádzky 60,42 € 5/2015 759/2015 Mackaľová 07.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.12.2015
2015023 Odborné prehliadky a skúšky plyn.zariadení a tepelných zariadení 576,53 € 146/15 Mgr. Fecura 07.12.2015 Ing. Peter Hudák – REVITECH, Třebíčska 1833/1, 066 01 Humenné, IČO 47671700 14.12.2015
7780056920 Telef. hovory/pev. linka – úsek SoK a riaditeľ/ 38,44 € 07.12.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.12.2015
8780056905 Telef. hovory/pev.linka – úsek EaVPaS/ 19,13 € 07.12.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.12.2015
150100099 Rekonštrukcia kúpelne na odd. č. 2 12 868,56 € 133/15 Mgr. Fecura 07.12.2015 Ing. Pavol Koroľ KG-STAV, Gen. Slobodu 2489/43, 069 01 Snina, IČO 17223679 14.12.2015
2015036 Dodanie prac. odevou a prac. obuvi 892,80 € 147/2015 Mgr. Fecura 08.12.2015 Anna Plišková – Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 14.12.2015
149563 Dodané ovocie a zelenina 138,88 € 1/2015 762/2015 Mackaľová 08.12.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 14.12.2015
1560054 Dodané mäsové výrobky 46,64 € 5/2015 765/2015 Mackaľová 09.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.12.2015
1560054 Dodané mäsové výrobky 46,64 € 5/2015 765/2015 Mackaľová 09.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.12.2015
1560096 Dodané mäso do strav. prevádzky 31,81 € 5/2015 764/2015 Mackaľová 09.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.12.2015
150101187 Dodaný potravinársky tovar 542,20 € 3/2015 766/2015 Mackaľová 09.12.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 14.12.2015
85058141 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 197,08 € 2/2015 767/2015 Mackaľová 09.12.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 14.12.2015
5294054652 Dodávka mraz. hydiny, rýb a mraz. polotovarov 133,20 € 8/2015 768/2015 Mackaľová 09.12.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 15.12.2015
150102223 Školenie – novela zákona o predbežnej kontrole /1zamestnanec/ 69,00 € 09.12.2015 PROEKO s. r. o. Inštitút vzdelávania, Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO 35900831 14.12.2015
1560722 Dodané hov. a bravč.mäso 117,13 € 5/2015 771/2015 Mackaľová 11.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.12.2015
1560598 Dodané mäsové výrobky 8,45 € 5/2015 772/2015 Mackaľová 11.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.12.2015
7510597679 Telef. hovory/mobil – úsek EaVPaS/ 16,99 € 6.121346.13 11.12.2015 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.12.2015
13748 Poistné majetok a efekt na 1.Q/2015 206,93 € 2647001312 11.12.2015 UNIQA poisťovňa, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00653501 16.12.2015
2015123138 Odvoz KBO za december 30,00 € 17/2015 11.12.2015 HU IRON, s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 16.12.2015
1561088 Dodané mäsové výrobky 21,05 € 5/2015 776/2015 Mackaľová 11.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.12.2015
1561005 Dodané hoväzie mäso 92,70 € 5/2015 775/2015 Mackaľová 14.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.12.2015
20151989 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad 12/2015 73,50 € 4/2015 14.12.2015 DXa,s.r. o., Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 18.12.2015
1500671 Oprava kombin. sporáka, práčky a žehličky 204,00 € 144A/15 Mgr. Fecura 14.12.2015 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 18.12.2015
34012015 Dodávka surového dreva 1 600,00 € 149/15 Mgr. Fecura 15.12.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 18.12.2015
1501208 Kúpa myšky Hama k počítaču 20,90 € 150/15 Mgr. Fecura 15.12.2015 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 18.12.2015
15110052 Dodanie skrine, botníka, skrinky 1 021,20 € 146A/15 Mgr. Fecura 15.12.2015 Štefan Andrejčík – EZZUM, Mierová 1868/27, 069 01 Snina, IČO 30625653 18.12.2015
149605 Dodané ovocie a zelenina 124,04 € 1/2015 778/2015 Mackaľová 15.12.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.12.2015
2172015 Nákup čistiacich potrieb a prostriedkov 771,44 € 9/2015 154/15 Mgr. Fecura 15.12.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 18.12.2015
201526 Dodávka vianočných balíčkov pre prijímateľov soc. služby 225,78 € 7/2015 786A/2015 Mackaľová 15.12.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 18.12.2015
20150430 Dodanie chleba a pekárenských výrobkov 278,73 € 6/2015 744,746,..,774,777/2015 Mackaľov 16.12.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 21.12.2015
85058464 Dodanie mlieka, mliečnych výrobkov 285,37 € 2/2015 782/2015 Mackaľová 16.12.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 21.12.2015
150101210 Dodanie potravinárskeho tovaru 2 071,00 € 3/2015 784/2015 Mackaľová 16.12.2015 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev.: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, ICO 34291890 21.12.2015
1561533 Dodané mäsové výrobky 27,61 € 5/2015 781/2015 Mackaľová B. 16.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.12.2015
1561590 Dodané brav. a hov. mäso do strav. prevádzky 56,09 € 5/2015 780/2015 Mackaľová 16.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.12.2015
201551368 Nakúpený materiál na údržbu 388,07 € 151/15 Mgr. Fecura 16.12.2015 Suptrans, G. T. M., Stakčínska 755, 066 01 Snina, IČO 36490580 21.12.2015
2015721 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 12/2015 10,04 € 02/S/2009 16.12.2015 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul. 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 21.12.2015
151284 Dodanie kuchynských potrieb /lis na cesnak, naberačky, misy na polievku…/ 300,40 € 150A/15 Mgr. Fecura 16.12.2015 Branislav Dvoriščák GASTRO – GALAXI, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica, IČO 41231082 21.12.2015
3621502831 MAGMA HCM, systém. podpora za 4.Q/2015 193,28 € SW/OD/2010/29 16.12.2015 AutoCont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 21.12.2015
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 575,40 € 10/2012 16.12.2015 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 21.12.2015
150100099 Rekonštrukcia kúpelne /dole – odd. č. 1/ 7 750,80 € 148/15 Mgr. Fecura 16.12.2015 Ing. Pavol Koroľ KG-STAV, Gen. Slobodu 2489/43, 069 01 Snina, IČO 17223679 21.12.2015
5294055809 Dodávka mrazenej hydiny, mraz.rýb a mraz. polotovarov 198,98 € 8/2015 783/2015 Mackaľová 16.12.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 21.12.2015
7035390595 Nakúpené pohonné hmoty do motor. vozidiel CSS Dúbrava 93,31 € 50971 18.12.2015 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 23.12.2015
1562121 Dodávka bravčového a hovädzieho mäsa 79,49 € 5/2015 787/2015 Mackaľová 18.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.12.2015
1562020 Dodané mäsové výrobky 65,86 € 5/2015 788/2015 Mackaľová 18.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.12.2015
150100105 Oprava zvodového systému v CSS Dúbrava 2 961,29 € 149A/15 Mgr. Fecura 18.12.2015 Ing. Pavol Koroľ KG-STAV, Gen. Slobodu 2489/43, 069 01 Snina, IČO 17223679 23.12.2015
150100103 Oprava stropu v kuchyni, osadenie stropných schodov 598,00 € 152/15 Mgr. Fecura 18.12.2015 Ing. Pavol Koroľ KG-STAV, Gen. Slobodu 2489/43, 069 01 Snina, IČO 17223679 23.12.2015
1562351 Dodané hovädzie mäso do strav. prevádzky 61,96 € 5/2015 793/2015 Mackaľová 21.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.12.2015
1562332 Dodané mäsové výrobky 42,92 € 5/2015 792/2015 Mackaľová 21.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.12.2015
151371 Dodanie kuchynských potrieb /otvárak, radielko, sito…/ 126,06 € 155/15 Mgr. Fecura 21.12.2015 Branislav Dvoriščák GASTRO – GALAXI, Stuľany 195, 086 43 Koprivnica, IČO 41231082 23.12.2015
35012015 Dodávka surového palivového dreva 3 200,00 € 153/15 Mgr. Fecura 21.12.2015 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 23.12.2015
15290 Oprava mot. vozidla Ford Transit – kľučka pravých dverí 110,52 € 147A/15 Mgr. Fecura 22.12.2015 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 28.12.2015
149675 Dodanie ovocia a zeleniny 138,37 € 1/2015 795/2015 Mackaľová 22.12.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.12.2015
1562876 Dodané mäsové výrobky 130,70 € 5/2015 799/2015 Mackaľová 23.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.12.2015
1562893 Dodané hov. a bravčové mäso 176,34 € 5/2015 798/2015 Mackaľová 23.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.12.2015
5294056791 Dodané mraz. ryby a mraz. hydina 285,01 € 8/2015 801/2015 Mackaľová 23.12.2015 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 28.12.2015
85058754 Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov 393,02 € 2/2015 800/2015 Mackaľová 23.12.2015 GVP, spol. s. r. o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.12.2015
2015198 Výmena, demontáž starého okna, osadenie nového plast. okna v šatni práčovne 351,32 € 156/15 Mgr. Fecura 23.12.2015 Hrečko Ján, s. r. o., Komenského 843/64, 069 01 Snina, IČO 33843970 28.12.2015
1563040 Dodané hov. a brav. mäso do strav. prevádzky 19,91 € 5/2015 804/2015 Mackaľová 28.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2015
1563010 Dodané mäsové výrobky 41,86 € 5/2015 805/2015 Mackaľová 28.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2015
149724 Dodané ovocie a zelenina 123,11 € 1/2015 807/2015 Mackaľová 29.12.2015 Mária Čaklošová – OVO centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev.: ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.12.2015
182015 Rekonštrukcia šatne v práčovni CSS Dúbrava 1 530,60 € 157/15 Mgr. Fecura 29.12.2015 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 31.12.2015
201528 Dodané zákusky 117,95 € 7/2015 756,790,802,812/2015 Mackaľová 30.12.2015 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 31.12.2015
1563562 Dodané hov. a bravč. mäso do strav. prevádzky 131,64 € 5/2015 810/2015 Mackaľová 30.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2015
1563504 Dodané mäsové výrobky 156,14 € 5/2015 809/2015 Mackaľová 30.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2015
85058903 Dodané mlieko a mliečne výrobky 157,15 € 2/2015 811/2015 Mackaľová 30.12.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2015
20150453 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 287,59 € 6/2015 779,785,..,796,797/2015 Mackaľov 30.12.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 31.12.2015
20150454 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 89,27 € 6/2015 803,806,808/2015 Mackaľová 31.12.2015 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 31.12.2015