Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
85029003 Dodané mlieko, mliečne výrobky 231,92 € 7/2014 705/2013 Rošková 02.01.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.01.2014
4100000043 Dodané mäso a mäsové výrobky 247,03 € 5/2014 2/2014 Rošková 03.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 12.01.2014
143739 Dodané ovocie a zelenina 131,88 € 3/2014 7/2014 Rošková 07.01.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 17.01.2014
85029132 Dodané mlieko, mliečne výrobky 156,05 € 7/2014 9/2014 Rošková 08.01.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 17.01.2014
85029185 Dodané mlieko a mliečne výrobky 25,92 € 7/2014 9/2014 Rošková 08.01.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 17.01.2014
4100000171 Dodané mäso a mäsové výrobky 146,86 € 5/2014 2014 Rošková 08.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 17.01.2014
140100024 Dodávka potravinárskeho tovaru 309,47 € 4/2014 2014 Rošková 08.01.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 17.01.2014
312054 Dodávka – Flaga náplň 33 kg P 52,68 € 001/14 Mgr. Fecura 08.01.2014 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 17.01.2014
85029185 mlieko a mliečne výrobky 25,92 € 7/2014 3/14 Rošková 08.01.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 06.02.2014
8757779538 Tel. hovory – pev. linka úEaVPaS 21,96 € 5100042844 09.01.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 17.01.2014
7757779539 Tel. hovory – pev. linka – úSPaOS a riaditeľ 42,76 € 5100042845 09.01.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 17.01.2014
3900617057 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 1/2014 127,46 € 09.01.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 17.01.2014
7247141527 elektrická energia 2 249,29 € 510308010 09.01.2014 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 04291 Košice IČO: 36211222 06.02.2014
4100000356 Dodané mäso a mäsové výrobky 305,99 € 5/2014 13/14 Rošková 10.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 3620591 26.02.2014
4100000426 Dodané mäso a mäsové výrobky 97,75 € 5/2014 16/14 Rošková 13.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.02.2014
143790 Dodané ovocie a zelenina 114,87 € 3/2014 12/14 Rošková 14.01.2014 Mária Čaklošová – Ovo centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.02.2014
4100000633 Dodané mäso a mäsové výrobky 53,03 € 5/2014 22/14 Rošková 15.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.02.2014
4244002475 hydina a mrazené výrobky 255,08 € 1/2014 20/14 Rošková 15.01.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 26.02.2014
85029463 Dodané mlieko, mliečne výrobky 166,79 € 7/2014 23/14 Rošková 15.01.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.02.2014
140100049 Dodávka potravinárskeho tovaru 317,84 € 4/2014 21/14 Rošková 15.01.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 26.02.2014
1860014 Elektrický bojler na ohrev TˇUV 182,09 € 003/14 Mgr. Fecura 16.01.2014 Ing. František SARIK – ELSATEX,,
Strojarska 2524, 069 01 Snina IČO: 10804692
26.02.2014
20140010 pečivo a pekárenske výrobky 416,28 € 2/14 1,4,5…/14 Rošková 17.01.2014 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa č. 355. IČO: 34822615 26.02.2014
4100016964 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 93,71 € 5/2014 634/2014 Rošková 17.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 23.12.2014
7400760693 mobilné tel. hovory 20,16 € 190677270 Mgr. Fecura 20.01.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 26.02.2014
4100000777 Dodané mäso a mäsové výrobky 90,90 € 5/14 26/14 20.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.02.2014
214010157 RAP v r. 2014 964,51 € SPIN 283/2007/S/OvZP Mgr. Fecura 21.01.2014 ASSECO SOLUTIONS, Plynárenska 7/C, IČO: 00602311
Bratislava
26.02.2014
143845 Dodané ovocie a zelenina 146,24 € 3/14 31/14 Rošková 21.01.2014 Mária Čaklošová – Ovo centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.02.2014
3621400018 nové verzie programu Magma 25,49 € SV/OD/2010/29 Mgr. Fecura 21.01.2014 AUTO CONT Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 26.02.2014
140100091 Dodávka potravinárskeho tovaru 436,25 € 4/14 34/14 Rošková 22.01.2014 Miroslav Maciboba – Miron – EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 26.02.2014
201420 odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 Mgr. Fecura 22.01.2014 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul.300/3 069 01 Snina, IČO: 36509108 26.02.2014
4100000837 Dodané mäso a mäsové výrobky 121,46 € 5/14 29/14 Rošková 22.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.02.2014
4100001035 Dodané mäso a mäsové výrobky 89,82 € 5/14 35/14 Rošková 22.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.02.2014
7400565217 mobilné tel. hovory 25,74 € Mgr.Ffecura 22.01.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 26.02.2014
7034350315 PHM 52,90 € 50971 Mgr.FECURA 22.01.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 00604381 26.02.2014
85029772 Dodané mlieko, mliečne výrobky 301,18 € 7/14 32/14 Rošková 22.01.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.02.2014
221004319 dodávka el.energie 1 219,37 € 5100308010 Mgr. Fecura 23.01.2014 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 04291 Košice IČO: 36211222 26.02.2014
4100001176 Dodané mäso a mäsové výrobky 93,19 € 5/14 37/14 Rošková 24.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.02.2014
4100001229 Dodané mäso a mäsové výrobky 49,36 € 5/14 40/14 Rošková 27.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.02.2014
214010472 servisné práce SPIN za I. Q 387,14 € 283/2007/S/OvZP Mgr. Fecura 27.01.2014 ASSECO SOLUTIONS, Plynárenska 7/C, IČO: 00602311, 821 09
Bratislava
26.02.2014
143901 Dodané ovocie a zelenina 101,29 € 3/2014 43/14 Rošková 28.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.02.2014
4100001422 Dodané mäso a mäsové výrobky 104,77 € 5/2014 47/14 Rošková 30.01.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.02.2014
140100119 Dodávka potravinárskeho tovaru 423,65 € 4/2014 48/14 Rošková 30.01.2014 Miroslav Maciboba – Miron – EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 26.02.2014
85030113 Dodané mlieko, mliečne výrobky 300,18 € 7/14 46/14 Rošková 30.01.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.02.2014
20140024 pečivo a pekárenske výrobky 477,50 € 2/14 24,25…/14 Rošková 31.01.2014 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa č. 355. IČO: 34822615 26.02.2014
201402 zákusky 121,00 € 6/14 41,27…/14 Rošková 31.01.2014 Svitič Ján, Šmigovec 16 Potraviny Dúbrava, IČO 45945802 26.02.2014
4100001608 Dodané mäso, mäsové výrobky 66,42 € 5/2014 53/2014 Rošková 03.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 03.03.2014
2210004319 Dodávka elektrickej energie 1 330,00 € 5100308010 03.02.2014 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 03.03.2014
4100001673 Dodané mäso a mäsové výrobky 80,34 € 5/2014 57/2014 Rošková 04.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 04.03.2014
144007 Dodané ovocie, zelenina 121,12 € 3/2014 56A/2014 Rošková 04.02.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.03.2014
4100001745 Dodané mäso, mäsové výrobky 108,01 € 5/2014 60/2014 Rošková 05.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 05.03.2014
4294004108 Dodané ryby, hydinové výrobky 253,48 € 1/2014 61/2014 Rošková 05.02.2014 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 05.03.2014
20140109 Preprogramovanie a úprava web dizajnu stránky CSS Dúbrava 50,00 € 005/14 Mgr. Fecura 05.02.2014 DMRS, s.r.o., Komenského 2816, 069 01 Snina, IČO 44251637 05.03.2014
85030432 Dodané mlieko, mliečne výrobky 104,00 € 7/2014 59/2014 Rošková 05.02.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 05.03.2014
4244005520 Dodané ryby, hydina, hydinové výrobky 238,90 € 1/2014 45/2014 Rošková 05.02.2014 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 05.03.2014
1900627805 Pripojenie do siete VÚC net za 02/2014 127,46 € 510040761 05.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 05.03.2014
20140043 Služby technika PO a BOZP za 01/2014 49,00 € MZ 14/01 06.02.2014 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 06.03.2014
4100001884 Dodané mäso, mäsové výrobky 66,34 € 5/2014 65/2014 Rošková 07.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, 36205915 07.03.2014
052014 Vykonaná elektrorevízia práčovne a kuchyne 956,40 € 006/14 Mgr. Fecura 07.02.2014 ELEX& DV s.r.o., Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 47165499 07.03.2014
072014 Oprava elektroinštalácie, demontáž a montáž el. kotla v kuchyni 243,75 € 007/14 Mgr. Fecura 07.02.2014 ELEX&DH s.r.o., Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 47165499 07.03.2014
5758759969 Telefónne hovory – úsek SPaO a riaditeľ 45,90 € 5100042845 07.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 07.03.2014
6758759968 Telefónne hovory – úsek EaVP 19,45 € 5100042844 07.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 07.03.2014
7034351846 Dodané PHM 40,85 € 50971 10.02.2014 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 10.03.2014
144063 Dodané ovocie, zelenina 171,87 € 3/2014 70/2014 Rosková 11.02.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.03.2014
4100001947 Dodané mäso, mäsové výrobky 121,33 € 5/2014 68/2014 Rošková 11.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 11.03.2014
4100002120 Dodané mäso, mäsové výrobky 159,11 € 5/2014 74/2014 Rošková 12.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 12.03.2014
140100184 Dodané trvanlivé potraviny 644,87 € 4/2014 64/2014 Rošková 12.02.2014 Mironex – Miroslav Maciboba, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 22.03.2014
25143420 Dodané mlieko, mliečne výrobky 333,01 € 7/2014 73/2014 Rošková 12.02.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.03.2014
201477 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 02/2014 10,04 € 02/S/2009 12.02.2014 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 12.03.2014
2290016358 Dodaná elektrická energia 2 071,33 € 5100308010 12.02.2014 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 12.03.2014
2014001 Dodané odrezky na vykurovanie 576,00 € 008/14 Mgr. Fecura 13.02.2014 Drevovýroba – Miroslav Džupinka, 1. mája 2051/3, 069 01 Snina, IČO 33607346 13.03.2014
410002303 Dodané mäso, mäsové výrobky 85,13 € 5/2014 81/2014 Rošková 17.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 17.03.2014
20140053 Dodané pekárenské výrobky, chlieb 506,82 € 2/2014 52/2014…79/2014 Rošková 18.02.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 18.03.2014
144123 Dodané ovocie, zelenina 99,03 € 3/2014 83/2014 Rošková 18.02.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.03.2014
7401864788 Telefónne hovory – mobil – úsek EaVP 20,16 € 190677270 19.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 19.03.2014
4100002484 Dodané mäso, mäsové výrobky 45,95 € 5/2014 87/2014 Rošková 19.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 19.03.2014
140100205 Dodané trvanlivé potraviny 438,56 € 4/2014 88/2014 Rošková 19.02.2014 Mironex – Miroslav Maciboba, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 19.03.2014
85030985 Dodané mlieko, mliečne výrobky 210,13 € 7/2014 85/2014 Rošková 19.02.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 19.03.2014
4294006219 Dodané ryby, hydina, hydinové výrobky 405,40 € 1/2014 86/2014 Rošková 19.02.2014 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 19.03.2014
4100002633 Dodané mäso, mäsové výrobky 112,63 € 5/2014 91/2014 Rošková 21.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 20.03.2014
7401713179 Telefónne hovory – mobil – p.riaditeľ 31,20 € 190537336 21.02.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 61 Bratislava, IČO 35763469 20.03.2014
7034353674 Dodané PHM 177,47 € 50971 24.02.2014 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 20.03.2014
144175 Dodané ovocie, zelenina 148,30 € 3/2014 96/2014 Rošková 25.02.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.03.2014
4100002699 Dodané mäso, mäsové výrobky 68,48 € 5/2014 94/2014 Rošková 26.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 20.03.2014
4100002864 Dodané mäso, mäsové výrobky 118,44 € 5/2014 99/2014 Rošková 26.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 20.03.2014
140100235 Dodané trvanlivé potraviny 436,60 € 4/2014 100/2014 Rošková 26.02.2014 Mironex – Miroslav Maciboba, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 20.03.2014
85031293 Dodané mlieko, mliečne výrobky 249,91 € 7/2014 98/2014 Rošková 26.02.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.03.2014
4100003011 Dodané mäso, mäsové výrobky 179,11 € 5/2014 103/2014 Rošková 28.02.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 20.03.2014
20140063 Dodané pekárenské výrobky, chlieb 354,98 € 2/2014 80/2014….102/2014 Rošková 28.02.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa č. 335, IČO 34822615 20.03.2014
201404 Dodané zákusky 46,17 € 6/2014 78/2014 Rošková 28.02.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 20.03.2014
144280 Dodané ovocie, zelenina 155,36 € 3/2014 107/2014 Rošková 04.03.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.03.2014
2040177 Služby technika PO a BOZP za 02/2014 49,00 € MZ 14/01 04.03.2014 DXa s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 20.03.2014
4100003169 Dodané mäso, mäsové výrobky 112,20 € 5/2014 110/2014 Rošková 05.03.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 20.03.2014
85031587 Dodané mlieko, mliečne výrobky 254,09 € 7/2014 112/2014 Rošková 05.03.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.03.2014
4244013709 Dodané ryby, hydina, hydinové výrobky 266,40 € 1/2014 109/2014 Rošková 05.03.2014 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 20.03.2014
140100298 Dodané trvanlivé potraviny 391,13 € 4/2014 111/2014 Rošková 05.03.2014 Mironex – Miroslav Maciboba, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 20.03.2014
4900640528 Pripojenie do VUC net za 03/2014 127,46 € 5100040761 06.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 20.03.2014
4100003264 Dodané mäso, mäsové výrobky 229,99 € 5/2014 115/2014 Rošková 07.03.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 20.03.2014
6759753080 Telefónne hovory – pevná linka – úsek EaVP 18,24 € 5100042844 07.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 20.03.2014
5759753081 Telefónne hovory – úsek SPaO a riaditeľ 40,46 € 5100042845 07.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 20.03.2014
0342014 Dodané čistiace prostriedky 654,84 € 8/2014 013/14 Mgr. Fecura 10.03.2014 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 20.03.2014
2290016358 Elektrická energia 1 886,15 € 5100308010 Mgr. Fecura 10.03.2014 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 914 Košice, IČO 36211222 31.03.2014
7034105371 Dodané PHM 26,26 € 50971 Mgr. Fecura 10.03.2014 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 31.03.2014
2014049 Dodaný materiál na údržbu 128,45 € 002/14,009/14,010/14,011/14,012/ 10.03.2014 Ing. Stanislav Gramata, PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 31.03.2014
4100003399 Dodané mäso, mäsové výrobky 119,77 € 5/2014 120/2014 Rošková 10.03.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 31.03.2014
144316 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 190,27 € 3/2014 119/2014 Rošková 11.03.2014 fMária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.03.2014
85031778 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 200,87 € 7/2014 122/2014 Rošková 12.03.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.03.2014
4100003606 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 224,12 € 5/2014 125/2014 Rošková 14.03.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 31.03.2014
20140084 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 489,12 € 2/2014 104/2014…127/2014 Rošková 17.03.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 335, IČO 34822615 15.04.2014
7402943084 Mobilné telefónne hovory – úsek EaVP 20,16 € 0902447144 18.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.04.2014
144367 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 135,83 € 3/2014 130/2014 Rošková 18.03.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.04.2014
2014147 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 18.03.2014 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 15.04.2014
4100003836 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 42,62 € 5/2014 142/2014 Rošková 19.03.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.04.2014
140100345 Dodané trvanlivé potraviny 551,44 € 4/2014 143/2014 Rošková 19.03.2014 Miroslava Maciboba – Mironex, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 15.04.2014
85032053 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 191,27 € 7/2014 141/2014 Rošková 19.03.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.04.2014
2647001312 Poistenie majetku za 1.4.-1.7.2014 206,93 € 2647001312 19.03.2014 Poisťovňa UNIQA, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00653501 15.04.2014
20140152 Dodaný kancelársky materiál 16,87 € 014/14 Mgr. Fecura 20.03.2014 Ing. Kirňaková Mária – TOMINO, Nám. Centrum, 069 01 Snina, IČO 32374232 15.04.2014
1400020 Dodaný zdravotnícky materiál 182,05 € 015/14 Mgr. Fecura 20.03.2014 Medin – OZ, Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 36693863 15.04.2014
4100003971 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 305,47 € 5/2014 146/2014 Rošková 21.03.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.04.2014
7402782778 Mobilné telefónne hovory – riaditeľ CSS 22,98 € 0903892551 25.03.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.04.2014
7034357070 Dodané PHM 141,90 € 50971 25.03.2014 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 15.04.2014
144437 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 137,89 € 3/2014 150/2014 Rošková 25.03.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.04.2014
4100004209 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 62,96 € 5/2014 154/2014 Rošková 26.03.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.04.2014
3400155 Dodaný materiál na údržbu 20,64 € 017/14 Mgr. Fecura 26.03.2014 ŠTÝL – Ivanov s.r.o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 15.04.2014
140100371 Dodané trvanlivé potraviny 408,66 € 4/2014 155/2014 Rošková 26.03.2014 Miroslav Maciboba – Mironex, Pčolinská 2063, 06901 Snina, IČO 34291890 15.04.2014
85032377 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 328,38 € 7/2014 153/2014 Rošková 26.03.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.04.2014
4244019020 Dodané potraviny – ryby, hydina 310,79 € 1/2014 151/2014 Rošková 26.03.2014 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 15.04.2014
4100004343 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 217,91 € 5/2014 158/2014 Rošková 28.03.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.04.2014
20140096 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 424,58 € 2/2014 129/2014…. Rošková 31.03.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 15.04.2014
201407 Dodané potraviny – zákusky 148,41 € 6/2014 104/2014,126/2014… Rošková 31.03.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 15.04.2014
144544 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 193,93 € 2/2014 163/2014 Rošková 01.04.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 069 01 Snina, IČO 32394268 30.04.2014
4100004578 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 107,84 € 5/2014 164/2014 Rošková 02.04.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 30.04.2014
85032694 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 166,24 € 7/2014 165/2014 Rošková 02.04.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.04.2014
20140306 Služby technika PO a BOZP za 03/2014 153,22 € MZ 14/01 03.04.2014 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 30.04.2014
7900652159 Pripojenie do siete VUCnet za 04/2014 127,46 € 5100040761 03.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 03.05.2014
0532014 Dodané čistiace prostriedky 701,27 € 022/14 Mgr. Fecura 03.04.2014 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 03.04.2014
01042014 Dodané palivové drevo 990,00 € 018/14 Mgr. Fecura 04.04.2014 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 04.05.2014
214040006 Servisné práce SPIN od 1.4.2014-30.6.2014 387,14 € 283-2007/S/OvZP 04.04.2014 Asseco solutions, Bárdošová 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 04.05.2014
4100004724 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 246,25 € 5/2014 168/2014 Rošková 04.04.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 04.05.2014
7034358658 Dodané PHM 53,12 € 50971 07.04.2014 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 07.05.2014
3621400707 Nová verzia Magma za II. Q 2014 25,49 € SW/OD/2010/29 08.04.2014 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 07.05.2014
144579 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 258,14 € 2/2014 172/2014 Rošková 08.04.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.05.2014
140100447 Dodané trvanlivé potraviny 822,03 € 4/2014 176/2014 Rošková 09.04.2014 Mironex – Miroslav Maciboba, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 07.05.2014
4100004962 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 99,50 € 5/2014 175/2014 Rošková 09.04.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 07.05.2014
2014007 Dodané bukové odrezky na vykurovanie 204,00 € 020/14 Mgr. Fecura 09.04.2014 Drevovýroba – Džupinka Miroslav, 1. mája 2051/3, 069 01 Snina, IČO 33607346 07.05.2014
85033027 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 220,30 € 7/2014 174/2014 Rošková 09.04.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.05.2014
2760747797 Telefónne hovory – pevná linka /úsek SPaO a riaditeľ/ 40,66 € 5100042845 09.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 07.05.2014
4760747795 Telefónne hovory – pevná linka /úsek EaVP a stravovania/ 18,44 € 5100042844 09.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 07.05.2014
4100005106 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 266,09 € 5/2014 179/2014 Rošková 11.04.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 07.05.2014
144642 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 278,71 € 3/2014 183/2014 Rošková 15.04.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.05.2014
20140131 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 449,20 € 2/2014 167/2014….183/2014 Rošková 16.04.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 07.05.2014
140100474 Dodané trvanlivé potraviny 319,22 € 4/2014 188/2014 Rošková 16.04.2014 Mironex – Miroslav Maciboba, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 07.05.2014
85033346 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 214,34 € 7/2014 186/2014 Rošková 16.04.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.05.2014
4100005357 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 405,80 € 5/2014 187/2014 Rošková 16.04.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 07.05.2014
4294014110 Dodané potraviny – ryby, hydina, hydinové výrobky 429,64 € 1/2014 185/2014 Rošková 16.04.2014 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 07.05.2014
4100005387 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 38,70 € 5/2014 194/2014 Rošková 16.04.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 07.05.2014
2014208 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 17.04.2014 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 07.05.2014
7403947067 Telefónne hovory – mobil /úsek EaVP/ 20,16 € 0902447144 17.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 07.05.2014
201401405 Dodané materialové vybavenie stravovacej prevádzky 251,12 € 016/14 Mgr. Fecura 17.04.2014 Eurogastrop, Bardejovská 15, 080 06 Prešov, IČO 44137761 07.05.2014
144662 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 198,97 € 3/2014 195/2014 Rošková 22.04.2014 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.05.2014
201409 Dodané potraviny – veľkonočné balíčky 243,75 € 6/2014 193/2014 Rošková 22.04.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 07.05.2014
2014001 Dodaná tlaková nádoba s vakom na vodu 157,20 € 025/14 Mgr. Fecura 22.04.2014 Zdenka Svitičová, Komenského 2663/13, 069 01 Snina, IČO 45897468 07.05.2014
4100005468 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 65,06 € 5/2014 198/2014 Rošková 23.04.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 07.05.2014
85033509 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 214,93 € 7/2014 197/2014 Rošková 23.04.2014 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.05.2014
7403779350 Telefónne hovory – mobil /riaditeľ/ 25,40 € 0903892551 24.04.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 07.05.2014
4100005594 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 209,65 € 5/2014 201/2014 Rošková 25.04.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 07.05.2014
7034360528 Dodané PHM 182,10 € 50971 25.04.2014 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 07.05.2014
2014014 Dodané bukové odrezky na vykurovanie 120,00 € 026/14 Mgr. Fecura 29.04.2014 Drevovýroba – Džupinka Miroslav, 1. mája 2051/3, 069 01 Snina, IČO 33607346 07.05.2014
20140144 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 596,36 € 2/2014 184/2014….206/2014 Rošková 29.04.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 07.05.2014
144716 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 168,80 € 3/2014 205/2014 Rošková 29.04.2014 OVO centrum, 1, mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.05.2014
4100005844 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 84,06 € 5/2014 207/2014 Rošková 30.04.2014 Mäso Zemplín, Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 07.05.2014
201411 Dodané potraviny – zákusky 69,99 € 6/2014 181/2014 , 190/2014 Rošková 30.04.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 07.05.2014
1294015424 Dodané potraviny – ryby, hydina, hydinové výrobky 274,21 € 1/2014 210/2014 Rošková 30.04.2014 Ryba, s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 07.05.2014
3621400942 Systémová podpora Magma I. štvrťrok 2014 193,28 € SW/OD/2010/29 30.04.2014 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 07.05.2014
140100516 Dodané trvanlivé potraviny 578,31 € 4/2014 209/2014 Rošková 30.04.2014 Mironex – Miroslav Maciboba, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 07.05.2014
85033862 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 253,96 € 7/2014 208/2014 Rošková 30.04.2014 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.05.2014
314961 Dodávka – Flaga náplň 33kg P /2 ks/ 104,16 € 027/14 Mgr. Fecura Peter 02.05.2014 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 07.05.2014
4100005935 191,10 € 5/2014 213/2014 Rošková 02.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 07.05.2014
4100006010 Dodané mäsové výrobky 92,11 € 5/2014 216/2014 Rošková 05.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 09.05.2014
3400359 Dodaný silon do kosačky 9,60 € 029/14 Mgr.Fecura Peter 05.05.2014 ŠTÝL – IVANOV s.r.o, Herlianska 1101/84, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 36498548 09.05.2014
2210004319 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 330,00 € 5100308010 Mgr. Fecura Peter 05.05.2014 Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 09.05.2014
20140540 Technika PO, BOZP a činnosti s tým súvisiace 49,00 € 14/01/10 Mgr. Fecura Peter 06.05.2014 DXa, s. r. o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 13.05.2014
2014138 Dodaný materiál na údržbu 84,72 € 024/14 Mgr. Fecura Peter 06.05.2014 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 13.05.2014
0900660674 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 5/2014 127,46 € 5100040761 Mgr. Fecura Peter 06.05.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.05.2014
144833 Dodávka ovocia a zeleniny 243,04 € 3/2014 218/2014 Tomková 06.05.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.05.2014
14083 Oprava motor. vozidla Ford TRANSIT SV 297 AO 0,00 € 21/14 Mgr. Fecura Peter 06.05.2014 Autoservis AUTOLANC, Mierova 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 13.05.2014
4100006164 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 135,54 € 5/2014 220/2014 Rošková 07.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 13.05.2014
85034121 Dodané mlieko, mliečne výrobky 188,74 € 7/2014 2014 Rošková 07.05.2014 GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.05.2014
6761748052 Tel. hovory – pevná linka – úsek EaVP a S 20,78 € 5100042844 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.05.2014
5761748053 Tel.hovory – pev.linka – úsek SPaOS a riaditeľ 50,16 € 5100042845 07.05.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.05.2014
201450430 Dodaný materiál na údržbu 5,40 € 030/14 Mgr. Fecura 07.05.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 12.05.2014
4100006249 Dodané mäso a mäsové výrobky 158,02 € 5/2014 223/2014 Rošková 09.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.05.2014
4100006317 Dodané mäso a mäsové výrobky 102,55 € 5/2014 228/2014 Rošková 09.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.05.2014
7034362134 Dodané PHM pre CSS Dúbrava 147,81 € 50971 Mgr. Fecura Peter 12.05.2014 OMV Slovensko, s. r. o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 16.05.2014
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 689,64 € 5100308010 Mgr. Fecura Peter 13.05.2014 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 19.05.2014
144888 Dodané ovocie a zelenina 187,49 € 3/2014 227/2014 Rošková 13.05.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1.mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.05.2014
1403405 Nákup nerezových hrnčekov pre PSS 235,80 € Mgr. Fecura Peter 13.05.2014 Makro s.r.o, Stará Vajnorská, 812 72 Bratislava, IČO 31326447 19.05.2014
140100575 Dodávka potravinárskeho tovaru 481,20 € 4/2014 232/2014 Rošková 14.05.2014 Miroslav Maciboba – Miron – EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 20.05.2014
4100006494 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 76,54 € 5/2014 233/2014 Rošková 14.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 20.05.2014
4294016971 Dodané potraviny – ryby a hydina 98,94 € 1/2014 231/2014 Rošková 14.05.2014 RYBA s. r. o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 20.05.2014
85034381 Dodané mlieko, mliečne výrobky 255,79 € 7/2014 230/2014 Rošková 14.05.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.05.2014
20140175 Dodávka chleba a pekárenskych výrobkov 433,39 € 2/2014 212,214,…,229,234/2014 Rošková 15.05.2014 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa č.355, IČO 34822615 20.05.2014
4100006633 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 227,84 € 5/2014 236/2014 Rošková 16.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 20.05.2014
7404926255 Telef.hovory – mobil – úsek EaVPaS 20,16 € 1.90677270 19.05.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 20.05.2014
4100006705 Dodané mäso a mäsové výrobky 36,60 € 5/2014 240/2014 Rošková 19.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 23.05.2014
2014266 Odvoz a likvid. biol. odpadu 5/2014 10,04 € 02/S/2009 22.05.2014 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 26.05.2014
7404767347 Tel.hovory – mobil /riaditeľ/ 39,26 € 1.90537336 22.05.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 26.05.2014
7404809668 MT Profesional 0,06 € 6.121346 22.05.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 26.05.2014
5006077244 Nákup mobilných telefónov, aktivácie SIM kariet 157,14 € TBOW41309244 038/14 Mgr. Fecura Peter 22.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 26.05.2014
144942 Dodané ovocie a zelenina 207,44 € 3/2014 242/2014 Rošková 22.05.2014 Mária Čaklošová – Ovo centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.05.2014
4100006868 Dodané mäso a mäsové výrobky 60,36 € 5/2014 245/2014 Rošková 22.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 27.05.2014
85034636 Dodané mlieko a mliečne výrobky 248,76 € 7/2014 244/2014 Rošková 22.05.2014 GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.05.2014
4100007008 Dodané mäso a mäsové výrobky 167,28 € 5/2014 248/2014 Rošková 23.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 27.05.2014
7034364002 Nákup PHM do mot.vozidiel, kosač….. 160,25 € 50971 23.05.2014 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 27.05.2014
144996 Dodané ovocie a zelenina 260,65 € 3/2014 252/2014 Tomková 27.05.2014 Mária Čaklošová – Ovo centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.05.2014
4244032789 Dodané ryby, mrazená hydina, mrazený špenátový pretlak, mrazené pirohy 275,20 € 1/2014 255/2014 Tomková 28.05.2014 RYBA Košice, spol. s. r. o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 29.05.2014
140100629 Dodaný potravinársky tovar 857,87 € 4/2014 257/2014 Tomková 28.05.2014 Miroslav Maciboba – Miron – EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 29.05.2014
4100007246 Dodané mäso a mäsové výrobky 99,42 € 5/2014 253/2014 Tomková 28.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 29.05.2014
85034744 Dodané mlieko a mliečne výrobky 196,73 € 7/2014 256/2014 Tomková 28.05.2014 GVP, spol. s r. o., Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.05.2014
140800058 Nákup kancelárskeho papiera 86,04 € esh0006742 039/2014 Mgr. Fecura Peter 29.05.2014 Slavomír Binčík – JUNIOR, Hlavná 266, 900 62 Kostolište, IČO 34391509 04.06.2014
4100007381 Dodané mäso a mäsové výrobky 175,01 € 5/2014 260/2014 Rošková 30.05.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 04.06.2014
20140188 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 472,90 € 2/2014 235,243,…/2014 Rošková 30.05.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa č. 355, IČO 34822615 04.06.2014
201416 Dodané zákusky 118,00 € 6/2014 211,238,262/2014 30.05.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 04.06.2014
4100007471 Dodané mäso a mäsové výrobky 118,00 € 5/2014 264/2014 Rošková 02.06.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 06.06.2014
145122 Dodané ovocie a zelenina 121,07 € 3/2014 266/2014 Rošková 03.06.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.06.2014
3400565 Nákup materiálu na údržbu 71,20 € 032,035/14 Mgr. Fecura Peter 03.06.2014 ŠTÝL – IVANOV , s. r. o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 06.06.2014
201440024 Nákup materiálu na údržbu 91,63 € 033/14 Mgr. Fecura Peter 04.06.2014 Suptrans G. T. M., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 09.06.2014
201450552 Nákup materiálu na údržbu 155,38 € 036, 033A/14 Mgr. Fecura Peter 04.06.2014 Suptrans G.T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 09.06.2014
8900668764 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 6/2014 127,46 € 5100040761 04.06.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.06.2014
85035034 Dodané mlieko a mliečne výrobky 145,67 € 7/2014 268/2014 Rošková 04.06.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 09.06.2014
140100666 Dodávka potravinárskeho tovaru 433,32 € 4/2014 270/2014 Rošková 04.06.2014 Miroslav Maciboba – Miron – EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 09.06.2014
4100007632 Dodané mäso a mäsové výrobky 107,92 € 5/2014 269/2014 Rošková 04.06.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 09.06.2014
20140683 Služby techn. PO, BOZP a p. 5/2014 49,00 € MZ 14/01 05.06.2014 DXa, s. r. o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.06.2014
4100007767 Dodané mäso a mäsové výrobky 188,41 € 5/2014 273/2014 Rošková 06.06.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 10.06.2014
6762755226 Tel.hovory /pev.linka – úEaVPaS/ 20,14 € 5100042844 09.06.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2014
5762755227 Tel.hovory/pev.linka – úSPaOS + riaditeľ/ 42,97 € 5100042845 09.06.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2014
7034365603 Nákup PHM 184,72 € 50971 09.06.2014 OMV Slovensko, s. r. o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 13.06.2014
7405294936 Telef. hovory 0,19 € 6.121346.10 10.06.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2014
4100007931 Dodané mäso a mäsové výrobky 152,26 € 5/2014 277/2014 Rošková 10.06.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 13.06.2014
145169 Dodané ovocie a zelenina 253,45 € 3/2014 278/2014 Rošková 10.06.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.06.2014
7405294938 Tel. hovory /mobil – riaditeľ/ 1,52 € 6.121346.12 10.06.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2014
7405294937 Telef. hovory 1,33 € 6.121346.11 10.06.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2014
2290016358 Dod. el. energie 1 682,09 € 5100308010 10.06.2014 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 13.06.2014
1400044 Nákup -manometrický tlakomer /2ks/ 52,55 € 043/14 Mgr. Fecura 10.06.2014 MEDIN SNINA, s. r. o., Srojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 36693863 16.06.2014
140100689 Dodávka potravinárskeho tovaru 500,74 € 4/2014 282/2014 Rošková 11.06.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 16.06.2014
85035343 Dodané mlieko a mliečne výrobky 234,19 € 7/2014 280/2014 Rošková 11.06.2014 GVP, spol s r. o., Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.06.2014
4244036139 Dodané ryby, hydina, hydinové výrobky 272,44 € 1/2014 281/2014 Rošková 11.06.2014 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 16.06.2014
4100008151 Dodané mäso a mäsové výrobky 228,18 € 5/2014 285/2014 Rošková 13.06.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 17.06.2014
4100008202 Dodané mäso a mäsové výrobky 187,19 € 5/2014 289/2014 Rošková 16.06.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 17.06.2014
01062014 Realizácia kamenného koberca, oprava a zhotovenie bezbariér na schodisku 5 554,00 € 044/14 Mgr. Fecura 16.06.2014 Jozef Kresila, Komenského 2658/2, 069 01 Snina, IČO 40114597 17.06.2014
20140224 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 470,46 € 2/2014 263,265,267,…,286/2014 Rošková 17.06.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 17.06.2014
2014333 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 6/2014 10,04 € 02/S/2009 17.06.2014 Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.06.2014
902014 Nákup čistiacich potrieb 792,82 € 8/2014 Rošková 17.06.2014 Jarmila Megová – Ideál, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 18.06.2014
145232 Dodané ovocie a zelenina 238,76 € 3/2014 291/2014 Rošková 17.06.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.06.2014
4294021596 Dodané mrazené výrobky, ryby a hydina 409,72 € 1/2014 294/2014 Rošková 18.06.2014 RYBA Košice, spol. s. r. o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 19.06.2014
25145107 Dodané mlieko a mliečne výrobky 218,56 € 7/2014 293/2014 Rošková 18.06.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 19.06.2014
4100008489 Dodané mäso a mäsové výrobky 198,72 € 5/2014 297/2014 Rošková 20.06.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 24.06.2014
7034367481 Dodané PHM 235,14 € 50971 23.06.2014 OMV Slovensko, s. r. o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 26.06.2014
145288 Dodané ovocie a zelenina 254,73 € 3/2014 331/2014 Rošková 24.06.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.06.2014
140100756 Dodaný potravinársky tovar 918,40 € 4/2014 335/2014 Rošková 25.06.2014 Miroslav Maciboba Miron – EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 26.06.2014
4100008719 Dodané mäso a mäsové výrobky 109,45 € 5/2014 334/2014 Rošková 25.06.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 26.06.2014
90250530 Laboratórna analýza odpadovej vody 42,41 € 4020004029 042/14 Mgr.Bilčáková 25.06.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 26.06.2014
51100084 Dodané mlieko a mliečne výrobky 29,89 € 7/2014 333/2014 Rošková 25.06.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.06.2014
85035833 Dodané mlieko a mliečne výrobky 197,90 € 7/2014 333/2014 Rošková 25.06.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.06.2014
2014203 Nákup materiálu na údržbu 120,30 € 031,,…/14 Mgr. Fecura, Mgr. Bi 25.06.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.06.2014
201450680 Nákup materiálu na údržbu 446,66 € 049/14 Mgr. Bilčáková 25.06.2014 Suptrans G. T. M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 30.06.2014
4100008838 Dodané mäso a mäsové výrobky 343,24 € 5/2014 338/2014 Rošková 27.06.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 30.06.2014
20140240 Dodané pekárenské výrobky a chlieb. 429,90 € 2/2014 288,290,292…/2014 Rošková 30.06.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 04.07.2014
201418 Dodané zákusky 182,87 € 6/2014 278A,287../2014 Rošková 30.06.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 04.07.2014
145384 Dodané ovocie a zelenina 297,80 € 3/2014 344/2014 Rošková 01.07.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.07.2014
201402388 Dodané taniere do stravovacej prevádzky 91,20 € 050/14 Mgr. Fecura 01.07.2014 Eurogastrop s. r. o., Bardejovská 15, 080 06 Prešov, IČO 44137761 09.07.2014
85036144 Dodané mlieko a mliečne výrobky 189,30 € 7/2014 346/2014 Rošková 02.07.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 09.07.2014
140100792 Dodávka potravinárskeho tovaru 513,88 € 4/2014 347/2014 Rošková 02.07.2014 Miroslav Maciboba Miron-EX, 069 01 Pichné 199, IČO 34291890 09.07.2014
3400774 Materiál na údržbu 5,10 € 041/14 Mgr. Fecura 02.07.2014 ŠTÝL – Ivanov, s. r. o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 44137761 09.07.2014
8900675616 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 127,46 € 5100040761 03.07.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 09.07.2014
4100009130 Dodané mäso a mäsové výrobky 205,43 € 5/2014 350/2014 Rošková 04.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 10.07.2014
20140831 Služby techn. PO, BOZP …za 6/2014 49,00 € MZ 14/01/10.12.2013 04.07.2014 DXa, s. r. o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.07.2014
7034369099 Nákup PHM pre motorové vozidlá a kosačky 171,10 € 50971 07.07.2014 OMV Slovensko, s. r. o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 11.07.2014
20140410 Nákup kancelárskeho tovaru 43,90 € 052/2014 Mgr. Fecura 07.07.2014 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, Podhorská 2130/89, Snina, prevádzka Námestie Centrum, 069 01 Snina, IČO 32374232 11.07.2014
4100009188 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 127,87 € 5/2014 353/2014 Rošková 08.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 11.07.2014
145412 Dodané ovocie a zelenina 303,09 € 3/2014 355/2014 Rošková 08.07.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 14.07.2014
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 423,45 € 5100308010 09.07.2014 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 14.07.2014
8763766872 Telef. hovory – pevná linka úEaVPaS 18,16 € 5100042844 09.07.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.07.2014
7763766873 Telef. hovory – pevná linka úSPaOS + riaditeľ 40,50 € 5100042845 09.07.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.07.2014
214070032 Servisné práce SPIN /01.07.2014 – 30.09.2014/ 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 09.07.2014 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 14.07.2014
85036455 Dodané mlieko a mliečne výrobky 245,47 € 7/2014 356/2014 Rošková 09.07.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 14.07.2014
4100009294 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 99,68 € 5/2014 359/2014 Rošková 09.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 14.07.2014
4244045185 Dodávka hydiny, rýb a mrazených potravín 355,92 € 1/2014 357/2014 Rošková 09.07.2014 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 14.07.2014
201450796 Nákup materiálu na údržbu 67,22 € 051,053/14 Mgr. Fecura 11.07.2014 Suptrans G.T.M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 15.07.2014
4100009403 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 189,36 € 5/2014 362/2014 Rošková 11.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.07.2014
4100009464 Dodané mäso a mäsové výrobky 80,57 € 5/2014 365/2014 Rošková 14.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.07.2014
145434 Dodané ovocie a zelenina 304,55 € 3/2014 366/2014 Rošková 15.07.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.07.2014
7406280499 Telef.hovory – mobil/ úsek EaVPaS 25,13 € 6.121346.11 15.07.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.07.2014
7406280500 Telef.hovory – mobil/ riaditeľ 42,37 € 6.121346.12 15.07.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.07.2014
7406280497 Mesač.popl. za SIM karty + vrátené za mob. telefón /preplatok/ 30,77 € 6.121346 15.07.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.07.2014
7406280498 Mesač.poplatky za SIM karty 11,27 € 6.12134610 15.07.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.07.2014
20140266 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 424,58 € 2/2014 245,…./2014 Rošková 16.07.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 21.07.2014
4100009577 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 37,38 € 5/2014 370/2014 Rošková 16.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 21.07.2014
140100839 Dodávka potravinárskeho tovaru 544,33 € 4/2014 371/2014 Rošková 16.07.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, 069 01 Pichné 199 , IČO 34291890 21.07.2014
85036776 Dodávka mlieka a mliečnych vyýrobkov 278,27 € 7/2014 369/2014 Rošková 16.07.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 21.07.2014
3621401751 Nové verzie MAGMA HCM / 3.Q.2014 25,49 € SW/OD/2010/29 16.07.2014 AutoCont, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 21.07.2014
4100009699 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 143,06 € 5/2014 374/2014 Rošková 18.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 22.07.2014
2014394 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 7/2014 10,04 € 02/S/2009 18.07.2014 Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 22.07.2014
201450831 Nákup materiálu na údržbu 186,84 € 055,057/14 Mgr. Fecura 21.07.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 25.07.2014
145457 Dodávka ovocia a zeleniny 284,28 € 3/2014 379/2014 Rošková 22.07.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.07.2014
4100009832 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 171,46 € 5/2014 382/2014 Rošková 23.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 25.07.2014
7034370971 Nákup PHM 22,94 € 50971 23.07.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 28.07.2014
85037112 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 220,25 € 7/2014 Rošková 23.07.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.07.2014
140100853 Dodávka trvanlivých potravín 358,82 € 4/2014 383/2014 Rošková 23.07.2014 Miroslav Maciboba MIRON-EX, 069 01 Pichné 199, IČO 34291890 28.07.2014
4294026211 Dodávka mrazenej hydiny, rýb a zeleniny 316,18 € 1/2014 384/2014 Rošková 23.07.2014 RYBA Košice, s. r. o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 28.07.2014
3621401872 Systémová podpora MAGMA 193,28 € SW/OD/2010/29 24.07.2014 AutoCont, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 28.07.2014
14157 Oprava motorového vozidla SV 967 AZ 57,49 € 058/2014 Mgr. Fecura 24.07.2014 AUTOLANC, s. r. o., Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 28.07.2014
4100009940 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 190,91 € 5/2014 387/2014 Rošková 25.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 28.07.2014
4100009994 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 38,35 € 5/2014 390/2014 Rošková 28.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 31.07.2014
201419 Dodané zákusky 47,24 € 6/2014 363A, 377/2014 29.07.2014 Potraviny – Ján Svitič, prevádzka Dúbrava, 067 73 Šmigovec 16, IČO 45945802 01.08.2014
145473 Dodávka ovocia a zeleniny 252,99 € 3/2014 393/2014 Rošková 29.07.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 01.08.2014
4100010074 Dodané mäso a mäsové výrobky 105,71 € 5/2014 392/2014 Rošková 30.07.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 01.08.2014
140100872 Dodané trvanlivé potraviny 405,18 € 4/2014 397/2014 Rošková 30.07.2014 Miroslav Maciboba MIRON-EX, 069 01 Pichné 199, prevádzka Snina, IČO 34291890 01.08.2014
85037409 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 145,36 € 7/2014 395/2014 Rošková 30.07.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 01.08.2014
14009 Nákup linolea na vrátnicu 189,22 € 060/14 Mgr. Bilčáková 30.07.2014 Pavol Cimbák – CIMBAK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 01.08.2014
20140279 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 471,06 € 2/2014 368,../2014 Rošková, Tomková 31.07.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 01.08.2014
24391116 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 32,84 € 7/2014 400/2014 Tomková 31.07.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 01.08.2014
4100010179 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 214,51 € 5/2014 398/2014 01.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 01.08.2014
2210004319 Dodávka elektrickej energie 1 330,00 € 10/2012 01.08.2014 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 04.08.2014
4100010246 Dodávka mäsa 46,44 € 5/2014 403/A/2014 04.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 04.08.2014
20141069 Služby techn. PO, BOZP za 7/2014 49,00 € MZ 14/01/10.12.2013 04.08.2014 DXa, s. r. o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO36455181 04.08.2014
201400424 Nákup materiálu na údržbu 22,91 € 056/14 Mgr. Fecura 04.08.2014 JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 04.08.2014
7407248829 Tel.hovory /mobil-úEaVPaS/ 36,20 € 6.121346.11 05.08.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.08.2014
7407248830 Tel.hovory /mobil-riaditeľ/ 34,15 € 6.121346.12 05.08.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.08.2014
7407248827 Tel.hovory – preplatok -30,70 € 05.08.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.08.2014
7407248828 Mes. poplatky 4,32 € 6.121346.10 05.08.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.08.2014
4900682854 Pripojenie do VUCNET Prešov 8/2014 127,46 € 5100040761 05.08.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 11.08.2014
145511 Dodávka ovocia a zeleniny 222,17 € 3/2014 405/2014 Rošková 05.08.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.08.2014
4100010333 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 76,76 € 5/2014 407/2014 Rošková 06.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 11.08.2014
201400191 Nákup autobatérie do Ford Transit 109,00 € 063/14 Mgr. Bilčáková 06.08.2014 Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina, IČO 37006631 11.08.2014
4244055118 Dodávka mrazenej hydiny, rýb a zeleniny 255,92 € 1/2014 409/2014 Rošková 06.08.2014 RYBA ,s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 11.08.2014
85037672 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 218,42 € 7/2014 408/2014 Rošková 06.08.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 11.08.2014
4100010442 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 139,06 € 5/2014 412/2014 Rošková 08.08.2014 Mäso ZEMPLÍn, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 11.08.2014
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 427,68 € 10/2012 08.08.2014 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 11.08.2014
7034372573 Nákup PHM do mot.vozidiel, kosačiek 129,83 € 50971 08.08.2014 OMV Slovensko, s. r. o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 11.08.2014
7764902351 Telef.hovory/pev.linka-úsek SPaOS a riaditeľ/ 40,49 € 11.08.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.08.2014
2764902349 Telef. hovory/pev.linka – úsek EaVPaS/ 18,70 € 11.08.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.08.2014
4100010508 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 90,78 € 5/2014 413/2014 Rošková 11.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.08.2014
145529 Dodávka ovocia a zeleniny 185,23 € 3/2014 417/2014 Rošková 12.08.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.08.2014
4100010599 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 77,64 € 5/2014 420/2014 Rošková 13.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 18.08.2014
140100919 Dodávka potravinárskeho tovaru 567,42 € 4/2014 421/2014 Rošková 13.08.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 18.08.2014
85038000 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 220,56 € 7/2014 419/2014 Rošková 13.08.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 18.08.2014
4100010725 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 186,54 € 5/2014 424/2014 Rošková 15.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 20.08.2014
20140303 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 466,15 € 2/2014 399,…,423/2014 Rošková 15.08.2014 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 20.08.2014
145554 Dodávka ovocia a zeleniny 170,29 € 3/2014 424/2014 Rošková 20.08.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.08.2014
4100010887 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 121,61 € 5/2014 433/2014 Rošková 20.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 25.08.2014
2014450 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 8/2014 10,04 € 02/S/2009 20.08.2014 Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 25.08.2014
140100941 Dodávka potravinárskeho tovaru 477,35 € 4/2014 434/2014 Rošková 20.08.2014 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 25.08.2014
25145797 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 116,56 € 7/2014 431/2014 Rošková 20.08.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.08.2014
4294029267 Dodávka mraz.rýb, hydiny a zeleniny 177,22 € 1/2014 432/2014 Rošková 20.08.2014 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 25.08.2014
201450984 Nákup materiálu na údržbu 181,93 € 066,071/14 Mgr. Fecura 21.08.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 25.08.2014
4100010993 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 227,80 € 5/2014 437/2014 Rošková 22.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 27.08.2014
4100011057 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 85,55 € 5/2014 440/2014 Rošková 25.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 03.09.2014
7034374437 Nákup PHM do motor.vozidiel a kosačiek 94,11 € 50971 25.08.2014 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 03.09.2014
318200 Dodávka – Flaga náplň 33 kg PB – 2ks 104,16 € 068/14 Mgr. Fecura 25.08.2014 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 03.09.2014
145566 Dodané ovocie a zelenina 215,19 € 3/2014 442/2014 Rošková 26.08.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 03.09.2014
4100011158 Dodané mäso a mäsové výrobky 225,26 € 5/2014 446/2014 Rošková 27.08.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 03.09.2014
140100964 Dodávka potravinárskeho tovaru 252,83 € 4/2014 447/2014 Rošková 27.08.2014 Miroslav Maciboba – Miron – EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 03.09.2014
25146128 Dodané mlieko a mliečne výrobky 382,28 € 7/2014 444/2014 Rošková 27.08.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 03.09.2014
1302014 Nákup čistiacich prostriedkov 907,62 € 8/2014 072/14 Mgr. Fecura 27.08.2014 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 03.09.2014
4294030140 Dodané ryby, hydina a mrazené výrobky 327,52 € 1/2014 445/2014 Rošková 27.08.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 03.09.2014
145606 Dodané ovocie a zelenina 176,32 € 3/2014 453/2014 Rošková 02.09.2014 Mária Čaklošová – Ovo centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.09.2014
4100011400 Dodané mäso a mäsové výrobky 115,66 € 5/2014 456/2014 Rošková 03.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 08.09.2014
20140325 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 503,44 € 2/2014 425,..,450/2014 Rošková 03.09.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa č. 335, IČO 34822615 08.09.2014
85038189 Dodané mlieko a mliečne výrobky 69,30 € 7/2014 455/2014 Rošková 03.09.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 08.09.2014
7408220281 Telef. hovory – mobil /riaditeľ/ 34,09 € 6.121346.12 04.09.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.09.2014
7408220280 Telef. hovory – preplatok /mobil. služby/ -23,02 € 04.09.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.09.2014
7408220276 Mesačné poplatky – SIM karty 4,94 € 6.121346.10 04.09.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.09.2014
2014317 Nákup materiálu na údržbu 167,39 € 054,061,..,069/14 Mgr. Fecura 04.09.2014 Ing. Stanislav Gramata, PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 10.09.2014
4100011563 Dodané mäso a mäsové výrobky 177,07 € 5/2014 460/2014 Rošková 05.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 10.09.2014
1900690272 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 9/2014 127,46 € 5100040761 05.09.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.09.2014
3401141 Dodaný materiál na údržbu 12,80 € 065,067/2014 Mgr. Fecura 05.09.2014 ŠTÝL – Ivanov s.r.o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 10.09.2014
7034376016 Nákup PHM do kosačiek 23,66 € 50971 08.09.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 00604381 12.09.2014
4100011631 Dodané mäso a mäsové výrobky 148,67 € 5/2014 463/2014 Rošková 08.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 12.09.2014
20141200 Služby techn. PO a BOZP 8/2014 49,00 € MZ 14/01/10.12.2013 08.09.2014 DXa s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.09.2014
1416107562 Dodané tonery a náplne do tlačiarní pre úsek EaVPaS a úsek SPaOS 137,24 € Mgr. Fecura 08.09.2014 Camea Computer Systems, a. s., Sabinovská 67, 080 01Prešov, IČO 36468924 12.09.2014
14100160 Nákup 40ks stoličiek pre prij. soc. služieb CSS 1 640,00 € 071/2014 Mgr. Fecura 09.09.2014 DAŠKO nábytok, s.r.o., Pod Sokolice 12, 911 01 Trenčín, IČO 36349551 16.09.2014
2014090203 Vývoz a uloženie komun. odpadu na skládku /2ks VKK/ 538,74 € 20/KO/2013 074/14 Mgr Fecura 09.09.2014 Verejnoprospešné služby, s. r. o. Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 16.09.2014
318735 Dodanie 2ks 33kg – Flaga náplň pre strav.prevádzku 104,16 € 073/14 Mgr. Fecura 09.09.2014 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 16.09.2014
145678 Dodané ovocie a zelenina 237,21 € 3/2014 465/2014 Rošková 09.09.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.09.2014
4100011808 Dodané mäso a mäsové výrobky 30,70 € 5/2014 468/2014 Rošková 10.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 16.09.2014
85038540 Dodané mlieko a mliečne výrobky 350,30 € 7/2014 467/2014 Rošková 10.09.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.09.2014
140101033 Dodávka potravinárskeho tovaru 771,34 € 4/2014 469/2014 Rošková 10.09.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 16.09.2014
201422 Dodanie zákuskov pre prij. soc. služieb CSS 47,55 € 6/2014 420,426/2014 Rošková 10.09.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 16.09.2014
7408220282 Telef.hovory – mobil /úsek EaVPaS/ 37,90 € 6.121346.13 10.09.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.09.2014
3765875869 Telef. hovory – pev.linka/úsek SPaOS a riaditeľ/ 41,53 € 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.09.2014
4765875868 Telef.hovory – pev.linka /úsek EaVPaS/ 18,48 € 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.09.2014
4100011964 Dodané mäso a mäsové výrobky 306,52 € 5/2014 472/2014 Rošková 12.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 17.09.2014
6555846437 Poistenie malých a stred. podnik. /02.10.2014-02.10.2015/ 187,31 € 6555846437 12.09.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Agentúra Košice, Mäsiarska 11, 040 01 Košice 1, IČO 695467 17.09.2014
20140345 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 449,14 € 2/2014 451,..,474/2014 Rošková 16.09.2014 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa č. 355. IČO: 34822615 20.09.2014
14011 Nákup 18ks obrusov /voskové plátno/ 81,40 € 079/14 Mgr. Fecura 16.09.2014 Pavol Cimbák – CIMBAK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 20.09.2014
2014518 Odvoz a likvid. biolog. odp. 9/2014 10,04 € 02/S/2009 16.09.2014 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.09.2014
145717 Dodané ovocie a zelenina 205,24 € 3/2014 476/2014 Rošková 16.09.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.09.2014
85038801 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 206,48 € 7/2014 479/2014 Rošková 17.09.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.09.2014
140101050 Dodávka potravinárskeho tovaru 510,80 € 4/2014 480/2014 Rošková 17.09.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 22.09.2014
4294032554 Dodávka hydiny, rýb a mrazených výrobkov 242,23 € 1/2014 478/2014 Rošková 17.09.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 22.09.2014
201451096 Nákup materiálu na údržbu 141,02 € 075,076/14 Mgr. Fecura 18.09.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 22.09.2014
2290016358 Dodávka elektr. energie 1 352,63 € 10/2012 18.09.2014 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 22.09.2014
4100012297 Dodané mäso a mäsové výrobky 194,09 € 5/2012 483/2014 Rošková 19.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 22.09.2014
4100012364 Dodané mäso a mäsové výrobky 139,66 € 5/2014 487/2014 Rošková 22.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 22.10.2014
7183 poistenie majetku za IV. Q r, 2014 206,93 € 2647001312 Mgr.Fecura 23.09.2014 Poisťovňa UNIQA, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00653501 23.10.2014
14012 linoleum do fitnes 458,20 € 081/14 Mgr.Fecura 23.09.2014 Pavol Cimbák – CIMBAK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 23.10.2014
1322014 vyb.strav.prev. 98,74 € 059/14 23.09.2014 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 23.10.2014
145778 Dodané ovocie a zelenina 209,41 € 3/2014 488/14 Rošková 23.09.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.10.2014
410002531 Dodané mäso a mäsové výrobky 86,60 € 5/2014 499/14 Rošková 24.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 23.10.2014
1401101082 dodané potraviny 291,80 € 4/2014 493/2014 Rošková 24.09.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 23.10.2014
7034373895 dodané PHM 121,85 € 50971 24.09.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 00604381 23.10.2014
8503155 dodané mlieko a mliečne výrobky 246,07 € 7/14 492/2014 Rošková 24.09.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.10.2014
4100012675 dodané mäso a mäsové výrobky 92,05 € 5/2014 496/2014 26.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 23.10.2014
201421 kurz Štandardizácia kvality soc.služieb pre 2 pracovníkov 530,00 € 75/14 Mgr. Fecura 26.09.2014 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Zvonárska 12 Košice
IČO 31965903
23.10.2014
4100012744 dodané mäso a mäsové výrobky 118,37 € 5/2014 499/2014 Rošková 29.09.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 23.10.2014
20140358 dodaný chlieb a pekár. výrobky 437,78 € 2/2014 475,474…/2014 Rošková 29.09.2014 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa č. 355. IČO: 34822615 23.10.2014
201423 dodané zákusky 48,95 € 6/2014 459,485/2014 29.09.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 23.10.2014
145871 dodanie ovocia a zeleniny 220,04 € 3/2014 501/2014 Rošková 30.09.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.10.2014
4244068636 Dodaná mrazená hydina a mraz. výrobky 143,36 € 1/2014 490/2014 Rošková 01.10.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 23.10.2014
4244069936 Dodávka mrazenej hydiny a mraz. výrobkov 123,74 € 1/2014 504/2014 Rošková 01.10.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 23.10.2014
140101112 Dodávka potravinárskeho tovaru 285,14 € 4/2014 506/2014 Rošková 01.10.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 23.10.2014
4100012923 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 64,46 € 5/2014 503/2014 Rošková 01.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 23.10.2014
85039477 Dodané mlieko a mliečne výrobky 208,36 € 7/2014 505/2014 Rošková 01.10.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.10.2014
55114 Pohrebné služby – Voľanská Mária 444,56 € 82/14 Mgr. Fecura 02.10.2014 Pohrebné služby PAX, s. r. o., Rastislavova 83, 040 01 Košice, 23.10.2014
4100013061 Dodané mäso a mäsové výrobky 206,95 € 5/2014 509/2014 Rošková 03.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 23.10.2014
7409191594 Tel.hovory – mobil /riaditeľ/ 34,03 € 6.121346.12 06.10.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 23.10.2014
7409191592 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 06.10.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 23.10.2014
4100013136 Dodané mäso a mäsové výrobky 132,48 € 5/2014 512/2014 Rošková 06.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 23.10.2014
3900698021 Pripojenie so siete VUCNET Prešov 10/2014 127,46 € 06.10.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 23.10.2014
20140611 Nákup kancelárskych potrieb 119,84 € Mgr. Fecura 06.10.2014 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, s. r. o., prev. Námestie Centrum, 069 01 Snina, IČO 32374232 23.10.2014
20141326 Služby techn. PO, BOZP 9/2014 49,00 € MZ 14/01/10.12.2013 07.10.2014 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 23.10.2014
145965 Dodané ovocie a zelenina 240,48 € 3/2014 513/2014 Rošková 07.10.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.10.2014
4100013292 Dodané mäso a mäsové výrobky 101,60 € 5/2014 518/2014 Rošková 08.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 23.10.2014
7409191595 Tel. hovory – mobil /úsek EaVPa stravovania/ 17,88 € 6.121346.13 08.10.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 24.10.2014
9767607747 Tel.hovory – pev. linka /úsek SP a OS + riaditeľ/ 42,24 € 08.10.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 24.10.2014
767607746 Tel. hovory – pev. linka /úsek EaVP a strav./ 17,15 € 08.10.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 24.10.2014
214100047 Servisné práce SPIN 3.Q/2014 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 08.10.2014 ASSECO SOLUTIONS, Plynárenska 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 24.10.2014
4294035517 Dodávka mraz. rýb, hydiny a mrazených výrobkov 234,41 € 1/2014 517/2014 Rošková 08.10.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 24.10.2014
140101134 Dodávka potravinárskeho tovaru 577,34 € 4/2014 519/2014 Rošková 08.10.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 24.10.2014
85039797 Dodané mlieko a mliečne výrobky 102,22 € 7/2014 516/2014 Rošková 08.10.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.10.2014
7034379489 Dodané PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 22,19 € 50971 08.10.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 00604381 24.10.2014
2014017 Odborná prehliadka a skúška TZ 294,92 € 088/14 Mgr. Fecura 10.10.2014 Ing. Peter Hudák – REVITECH, Třebíčska 1833/1, 066 01 Humenné, IČO 47671700 24.10.2014
4100013447 Dodávka mäsa a mäsových výrobko 212,83 € 5/2014 522/2014 Rošková 10.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 24.10.2014
252014 Demontáž a montáž ponorky, el. inštalácia 234,90 € 089/14 Mgr. Fecura 10.10.2014 ELEX&DV, s. r. o., Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 47165499 24.10.2014
2014575 Odvoz a likv. biologického odpadu 10/2014 10,04 € 02/S/2009 13.10.2014 Nemocnica Snina, Sládkovičova ul.300/3 069 01 Snina, IČO: 36509108 24.10.2014
1401360 Nákup tonera, klávesnice s myšou k počítaču 37,80 € 90/14 Mgr. Fecura 13.10.2014 DECOMP, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 24.10.2014
4100013507 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 52,20 € 5/2014 528/2014 Rošková 13.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 24.10.2014
2290016358 Dodávka a distrib. el. energie 1 530,62 € 10/2012 14.10.2014 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 24.10.2014
146021 Dodávka ovocia a zeleniny 210,92 € 3/2014 527/2014 Rošková 14.10.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.10.2014
4294036462 Dodané mrazené ryby, hydina a zelenina 218,40 € 1/2014 530/2014 Rošková 15.10.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 24.10.2014
140101162 Dodávka potravinárskeho tovaru 310,33 € 4/2014 533/2014 Rošková 15.10.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 24.10.2014
85040117 Dodané mlieko a mliečne výrobky 187,99 € 7/2014 529/2014 Rošková 15.10.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.10.2014
4100013835 Dodané mäso a mäsové výrobky 250,76 € 5/2014 535/2014 Rošková 17.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 24.10.2014
20140389 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 475,04 € 2/2014 511,520,521,../2014 Rošková, Tom 17.10.2014 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa č. 355. IČO: 34822615 24.10.2014
3621402690 Nové verzie MAGMA 4.Q/2014 25,49 € SW/OD/2010/29 17.10.2014 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 24.10.2014
4100013913 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 106,26 € 5/2014 538/2014 Rošková 20.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 27.10.2014
12014 Dodávka suchého palivového dreva na vykurovanie 3 879,60 € 11/14 083,093/14 Mg. Fecura 21.10.2014 MAREK LEHET, SLUŽBY V LESNÍCTVE, 067 13 Jabloň 100, IČO 35458801 27.10.2014
146079 Dodávka ovocia a zeleniny 215,28 € 3/2014 539/2014 Rošková 21.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 27.10.2014
201488 Stravovanie, ubytovanie a nájom – súťaž opatrovateliek 252,00 € 086/14 Mgr. Fecura 22.10.2014 Hotel ENERGETIK ROAN JOVSA, 072 32 Jovsa 235, IČO 45337004 29.11.2014
140101179 Dodávka potravinárskeho tovaru 392,64 € 4/2014 544/2014 Rošková 22.10.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 29.10.2014
4100014088 Dodané mäso a mäsové výrobky 66,85 € 5/2014 543/2014 Rošková 22.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 29.10.2014
85040440 Dodané mlieko a mliečne výrobky 272,18 € 7/2014 Rošková 22.10.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.10.2014
7034381380 Nákup PHM pre mot. vozidlá 121,45 € 50971 23.10.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 00604381 29.10.2014
90263229 Rozbor vody z ČOV 42,41 € 084/14 Mgr. Fecura 23.10.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 29.10.2014
4100014245 Dodané mäso a mäsové výrobky 163,13 € 5/2014 547/2014 Tomková 24.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 29.10.2014
1662014 Nákup čistiacich potrieb 1 162,42 € 8/2014 094/14 Mgr. Fecura 24.10.2014 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 29.10.2014
4100014309 Dodané mäso a mäsové výrobky 100,31 € 5/2014 550/2014 Rošková 27.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 31.10.2014
146128 Dodané ovocie a zelenina 498,45 € 3/2014 553/2014 Rošková 28.10.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.10.2014
3621402807 Systémová podpora MAGMA 193,28 € SW/OD/2010/29 29.10.2014 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 31.10.2014
1400455 Oprava práčky a plynového sporáka 217,10 € 95/14 Mgr Fecura 29.10.2014 Elektroservis VV, s. r. o., Čemernianska 50/31, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 1400445 31.10.2014
4100014450 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 103,28 € 5/2014 Rošková 29.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 31.10.2014
25040745 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 209,95 € 7/2014 556/2014 Rošková 30.10.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 03.11.2014
140101202 Dodávka potravinárskeho tovaru 324,87 € 4/2014 557/2014 Rošková 30.10.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 03.11.2014
4100014566 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 142,24 € 5/2014 560/2014 Rošková 31.10.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 03.11.2014
20140403 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 466,30 € 2/2014 532,549,552,…/2014 Rošková 31.10.2014 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa č. 355. IČO: 34822615 03.11.2014
90264181 Rozbor vzoriek pitnej vody 166,27 € 085/14 Mgr. Fecura 31.10.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 03.11.2014
2141209 Nákup šijacieho stroja a overlok stroja 519,00 € 096/14 Mgr. Fecura 31.10.2014 TESCO copiers, s. r. o., 972 01 Opatovce nad Nitrou 367, IČO 36310280 03.11.2014
4100014636 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 106,10 € 5/2014 564/2014 Rošková 03.11.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 07.11.2014
201425 Dodané potraviny – zákusky 92,34 € 6/2014 04.11.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 10.11.2014
4001614 Nákup zveráku 144,00 € 098/14 Mgr. Fecura 04.11.2014 STAIRS, s. r. o., Brnenská 51, 695 03 Hodonín, IČO 60732181 10.11.2014
146251 Dodanie ovocia a zeleniny 469,77 € 3/2014 566/2014 Rošková 04.11.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.11.2014
7410159521 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 05.11.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.11.2014
7410159523 Tel. hovory – mobil /riaditeľ/ 37,98 € 6.121346.12 05.11.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.11.2014
4100014793 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16,85 € 5/2014 568/2014 Rošková 05.11.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 10.11.2014
140101242 Dodávka potravinárskeho tovaru 639,29 € 4/2014 571/2014 Rošková 05.11.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 10.11.2014
900706497 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 11/2014 127,46 € 05.11.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 10.11.2014
2210004319 Dodávka el. energie 1 330,00 € 10/2012 05.11.2014 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 10.11.2014
20141568 Služby techn. PO, BOZP za 10/2014 49,00 € MZ 14/01/10.12.2013 05.11.2014 DXa, s. r. o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO36455181 10.11.2014
85041053 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 236,60 € 7/2014 569/2014 Rošková 05.11.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.11.2014
4294039087 Dodávka mrazenej hydiny, rýb a mrazených výrobkov 337,55 € 1/2014 570/2014 Rošková 05.11.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 10.11.2014
20140984 Nákup sady /8ks/dlát a stojanovej vŕtačky 308,00 € 099/14 Mgr. Fecura 05.11.2014 Ing. Peter PETREK, CSc. – P P International, Zelená 30, 974 05 Banská Bystrica, IČO 34991735 10.11.2014
201451284 Nákup materiálu na údržbu 15,16 € 092/14 Mgr. Fecura 06.11.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 12.11.2014
7410159524 Tel. hovory – mobil /úsek EaVPaS/ 17,34 € 6.121346.13 10.11.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.11.2014
7034383002 Nákup PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 263,88 € 50971 10.11.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 00604381 18.11.2014
4100015002 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 56,76 € 5/2014 577/2014 Rošková 10.11.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 18.11.2014
5767764000 Tel. hovory – pevná linka /úsek SPaOS + riaditeľ/ 41,22 € 11.11.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.11.2014
8767763998 Tel. hovory – pev. linka /úsek EaVPaS/ 20,11 € 11.11.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.11.2014
146304 Dodané ovocie a zelenina 493,70 € 3/2014 579/2014 Rošková 11.11.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.11.2014
2014647 Odvoz a llikvidácie biologického odpadu 11/2014 10,04 € 02/S/2009 12.11.2014 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.11.2014
85041382 Dodané mlieko a mliečne výrobky 220,54 € 7/2014 582/2014 Rošková 12.11.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 18.11.2014
4244079313 Dodávka mrazených rýb, hydiny a mraz. výrobkov 196,00 € 1/2014 583/2014 Rošková 12.11.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 18.11.2014
4100015173 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 83,14 € 5/2014 581/2014 Rošková 12.11.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 18.11.2014
140101260 Dodávka potravinárskeho tovaru 502,45 € 4/2014 584/2014 Rošková 12.11.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 18.11.2014
4100015330 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 331,42 € 5/2014 587/2014 Rošková 14.11.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 18.11.2014
2290016358 Dodávka a distrib. el. energie 1 691,96 € 510308010 18.11.2014 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 04291 Košice IČO: 36211222 24.11.2014
146346 Dodávka ovocia a zeleniny 144,58 € 3/2014 591/2014 Tomková 18.11.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.11.2014
85041645 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 199,03 € 7/2014 595/2014 Tomková 19.11.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.11.2014
4100015479 Dodané mäso a mäsové výrobky 46,16 € 5/2014 594/2014 Tomková 19.11.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 24.11.2014
4100015633 Dodané mäsoa mäsové výrobky 219,38 € 5/2014 598/2014 Tomková 21.11.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 24.11.2014
20140353 Dodanie inform. brožúr Wellness IV a inf. brožúr Pro Future VI /akcia/ 215,00 € 102/14 Mgr. Fecura 21.11.2014 UMP s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice, IČO 36216674 25.11.2014
4100015701 Dodané mäso a mäsové výrobky 118,42 € 5/2014 601/2014 Tomková 24.11.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 25.11.2014
7034384922 Nákup PHM do motor. vozidiel CSS Dúbrava 42,88 € 50971 24.11.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 00604381 25.11.2014
5700184249 Havarijné poist. mot. vozidiel – EuroKasko 174,53 € 6542094109 24.11.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Agentúra Košice, Mäsiarska 11, 040 01 Košice 1, IČO 695467 25.11.2014
199507 Web hosting a obnova domény 08.12.2014-08.12.2015 95,95 € 25.11.2014 ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO 35844230 25.11.2014
146406 Dodané ovocie a zelenina 148,60 € 3/2014 Rošková 25.11.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.11.2014
1400097 Dodanie pracovnej obuvi 424,14 € 106/14 Mgr. Fecura 26.11.2014 Medin – OZ, Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 36693863 28.11.2014
10242014 Servis programov SEDD a SSP MENU 172,00 € 107/14 Mgr. Fecura 27.11.2014 PT – Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, IČO 35445190 28.11.2014
85041969 Dodané mlieko, mliečne výrobky 217,01 € 7/2014 605/2014 Rošková 27.11.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.11.2014
4244082293 Dodané mrazené ryby, hydina a zelenina. 270,88 € 1/2014 606/2014 Rošková 27.11.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 28.11.2014
85041505 Dodávka potravinárskeho tovaru 841,20 € 4/2014 607/2014 Rošková 27.11.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 28.11.2014
4100015998 Dodané mäso, mäsové výrobky 201,34 € 5/2014 611/2014 Rošková 28.11.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 28.11.2014
4100016071 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 115,91 € 5/2014 614/2014 Rošková 01.12.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 08.12.2014
20140457 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 461,40 € 2/2014 589,..,612/2014 Rošková 02.12.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 335, IČO 34822615 08.12.2014
152014 Dodanie drevených odrezkov 180,00 € Mgr. Fecura 02.12.2014 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 08.12.2014
2014204 Oprava zámku a okna 60,00 € 110/14 Mgr. Fecura 02.12.2014 Hrečko Ján, Komenského 843/64, 069 01 Snina, IČO 33843970 08.12.2014
146540 Dodávka ovocia a zeleniny 154,66 € 3/2014 616/2014 Rošková 02.12.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.12.2014
4900714416 Pripoj. do VUCNET Prešov 12/2014 127,46 € 03.12.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 08.12.2014
262014 Oprava sanitárneho zariadenia a dodanie el. zásobníka tepl. vody 915,60 € 112/14 Mgr. Fecura 03.12.2014 PLYNMONT Salaj Štefan, 1. mája 2056/8, 069 01 Snina, IČO 34821589 08.12.2014
201428 Dodané zákusky 118,21 € 6/2014 561,576A,592,610/2014 Rošková 04.12.2014 Svitič Ján, Šmigovec 16 Potraviny Dúbrava, IČO 45945802 09.12.2014
4244083803 Dodávka mraz.hydiny, rýb a zeleniny 365,92 € 1/2014 620/2014 Rošková 04.12.2014 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 09.12.2014
4100016229 Dodané mäso a mäsové výrobky 132,41 € 5/2014 619/2014 Rošková 04.12.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 09.12.2014
140101369 Dodávka potravinárskeho tovaru 416,21 € 4/2014 621/2014 Rošková 04.12.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 09.12.2014
85042272 Dodané mlieko a mliečne výrobky 269,02 € 7/2014 Rošková 04.12.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 09.12.2014
20141707 Služby techn. PO a BOZP za 11/2014 49,00 € MZ 14/01/10.12.2013 04.12.2014 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.12.2014
172014 Spracovanie realizácie proj. dokumentácie UK a el. inštalácie kotolne v budove č. 2, Výkazu – výmer a rozpočet zákazky 850,00 € 14/14 100/14 Mgr. Fecura 04.12.2014 Ing. Anton Zelinka, Maybaumova 64, 080 01 Prešov, 09.12.2014
7411127931 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 6.121346.10 05.12.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.12.2014
7411127933 Tel. hovory – mobil /riaditeľ/ 34,03 € 6.121346.12 05.12.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 12.12.2014
2014427 Nákup materiálu na údržbu 100,05 € Mgr. Fecura 05.12.2014 Ing. Stanislav Gramata, PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 12.12.2014
22014 Dodanie palivového dreva 4 364,55 € 11/14 Mgr. Fecura 05.12.2014 MAREK LEHET, SLUŽBY V LESNÍCTVE, 067 13 Jabloň 100, IČO 35458801 12.12.2014
4100016361 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 209,99 € 5/2014 624/2014 Rošková 05.12.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 12.12.2014
7034386525 Nákup PHM do mot. vozidiel a mot. píly 68,85 € 50971 08.12.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 00604381 12.12.2014
20141808 Služby techn. PO a BOZP za 12/2014 49,00 € MZ 14/01/10.12.2013 08.12.2014 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.12.2014
146592 Dodávka ovocia a zeleniny 117,90 € 3/2014 619/2014 Rošková 09.12.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.12.2014
85042581 Dodané mlieko a mliečne výrobky 202,66 € 7/2014 Rošková 10.12.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.12.2014
140101389 Dodávka potravinárskeho tovaru 380,34 € 4/2014 623/2014 Rošková 10.12.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 15.12.2014
4100016586 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 129,43 € 5/2014 622/2014 Rošková 10.12.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 15.12.2014
5768713067 Tel. hovory – pevná linka /úsek SPaOS + riaditeľ/ 41,64 € 10.12.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.12.2014
9768713063 Tel. hovory – pevná linka/úsek EaVPaS/ 18,83 € 10.12.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.12.2014
7411127934 Tel. hovory – mobil /úsek EaVPaS/ 17,10 € 6.121346.11 10.12.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.12.2014
272014 Oprava odpadu 105,00 € 116/14 Mgr. Fecura 10.12.2014 PLYNMONT Salaj Štefan, 1. mája 2056/8, 069 01 Snina, IČO 34821589 15.12.2014
4100016721 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 144,59 € 5/2014 425/2014 Rošková 12.12.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 18.12.2014
14294 Oprava mot. vozidla Ford Fushion SV279AO 666,42 € 117/14 Mgr. Fecura 15.12.2014 Autoservis AUTOLANC, Mierova 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 18.12.2014
20140477 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 420,15 € 2/2014 613,…,629/2014 Rošková 15.12.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 22.12.2014
4100016785 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov 93,95 € 5/2014 636/2014 Rošková 15.12.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 22.12.2014
10171034 Kotolňa na tuhé palivo – odd.č. 2 32 760,86 € 14/14 2014 Mgr. Fecura 15.12.2014 MART SYSTEM, s. r. o., Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš,IČO 36488135 22.12.2014
311140815 Stavebné práce v kotolni na tuhé palivo na odd. č.2 949,14 € 14/14 113/14 Mgr. Fecura 15.12.2014 ENERGOBYT, s. r. o., Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO 31680321 22.12.2014
146662 Dodané ovocie a zelenina 204,20 € 3/2014 Rošková 16.12.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.12.2014
2647001312 Poistenie majetku I.Q/2015 206,93 € 2647001312 17.12.2014 Poisťovňa UNIQA, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00653501 22.12.2014
5100308010 Dodávka el. energie pre CSS Dúbrava 1 745,58 € 10/2012 17.12.2014 Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 23.12.2014
4244087293 Dodané mraz. ryby a hydina 512,89 € 1/2014 636/2014 Rošková 17.12.2014 RYBA Košice spol.s.r.o , Južná trieda 54, 040 01 Košice,, IČO 17147522 23.12.2014
20140803 Nákup kancelárskych potrieb 163,64 € 118/14 Mgr. Fecura 17.12.2014 Ing. Kirňaková Mária – TOMINO, Nám. Centrum, 069 01 Snina, IČO 32374232 23.12.2014
14021 Nákup voskového plátna – obrusy 115,20 € 119/14 Mgr. Fecura 17.12.2014 Pavol Cimbák – CIMBAK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 23.12.2014
140101412 Dodávka potravinárskeho tovaru 1 373,73 € 4/2014 631/2014 Rošková 17.12.2014 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 23.12.2014
85042895 Dodané mlieko, mliečne výrobky 380,66 € 7/2014 635/2014 Rošková 17.12.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.12.2014
201430 Dodanie vianočných balíčkov pre klientov CSS Dúbrava 249,00 € 6/2014 Rošková 18.12.2014 Svitič Ján, Šmigovec 16 Potraviny Dúbrava, IČO 45945802 23.12.2014
4100017166 Dodané mäso a mäsové výrobky 352,46 € 5/2014 645/2014 Rošková 22.12.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 29.12.2014
7034388449 Nákup PHM do mot. vozidiel 120,33 € 50971 22.12.2014 OMV Slovensko, Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 00604381 29.12.2014
1401404 Nákup náplní do tlačiarne, tlač dokumentov 28,80 € 110A/14 Mgr. Fecura 23.12.2014 DECOMP, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 29.12.2014
312089 Dodanie – 2ks 33kg Flaga náplň PB pre strav. prevádzku 104,16 € 120/14 Mgr. Fecura 23.12.2014 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 29.12.2014
1401419 Nákup tlačiarne LaserJet Pro MFP 140,00 € 121/14 Mgr. Fecura 23.12.2014 DECOMP, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 29.12.2014
85043140 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 435,07 € 7/2014 644/2014 Rošková 23.12.2014 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.12.2014
146770 Dodané ovocie a zelenina 183,55 € 3/2014 645/2014 23.12.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.12.2014
4100017257 Dodané mäso a mäsové výrobky 174,66 € 5/2014 650/2014 Rošková 29.12.2014 Mäso ZEMPLÍN, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 31.12.2014
3621403468 Syst. podpora MAGMA HCM 4.Q/2014 193,28 € SW/OD/2010/29 29.12.2014 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 31.12.2014
201431 Dodané potraviny – zákusky pre klientov CSS Dúbrava 97,70 € 6/2014 625,..,647/2014 Rošková 29.12.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Dúbrava, IČO 45945802 31.12.2014
2014453 Nákup materiálu na údržbu 32,03 € 122/14 Mgr. Fecura 29.12.2014 Ing. Stanislav Gramata, PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 31.12.2014
20140496 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 572,53 € 2/2014 631,..,651/2014 Rošková 30.12.2014 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa č. 355. IČO: 34822615 31.12.2014
146780 Dodávka ovocia a zeleniny 130,63 € 3/2014 652/2014 Rošková 30.12.2014 Mária Čaklošová – OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.12.2014
32014 Dodané suché palivové drevo na vykurovanie 1 616,50 € 11/14 115/14 Mgr. Fecura 30.12.2014 MAREK LEHET, SLUŽBY V LESNÍCTVE, 067 13 Jabloň 100, IČO 35458801 31.12.2014