Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
1300024 Dodané potraviny – mäso 29,26 € 5/2012 3/2013 Rošková 02.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1300053 Dodané potraviny – mäsové výrobky 86,05 € 5/2012 4/2013 Rošková 02.01.2013 Cimbaľák s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
12206 Dodané potraviny – chlieb, pekárenske výrobky 420,26 € 2/2013 707/2012,709/2012 Rošková 03.01.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2013
201301 Dodané potraviny – zákusky 285,63 € 7/2013 720/2012,726/2012 Rošková 03.01.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2013
140600 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 98,21 € 1/2013 6/2013 Rošková 03.01.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
1300272 Dodané potraviny – mäsové výrobky 94,18 € 5/2012 10/2013 Rošková 04.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1300246 Dodané potraviny – mäso 132,38 € 5/2012 9/2012 Rošková 04.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
24376304 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 287,87 € 3/2013 8/2013 Rošková 04.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
0900499436 Pripojenie do siete VÚCNET 01/2013 127,46 € 1170373910 04.01.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
140627 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 154,92 € 1/2013 15/2013 Rošková 08.01.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
24376533 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 140,20 € 3/2013 20/2013 Rošková 09.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
329000522 Dodané potraviny – hydinové výrobky, ryby 327,91 € 4/2013 19/2013 Rošková 09.01.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 31.01.2013
1300831 Dodané potraviny – mäso 53,00 € 5/2012 17/2013 Rošková 09.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1300911 Dodané potraviny – mäsové výrobky 57,54 € 5/2012 18/2013 Rošková 09.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie za 12/2012 2 550,26 € 5100308010 09.01.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 31.01.2013
7746103288 Telefónne hovory – úsek EaVP 16,56 € 1173978694 09.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
8746103287 Telefónne hovory – úsek SPaO a riaditeľ 42,83 € 1173978693 09.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
1301209 Dodané potraviny – mäsové výrobky 111,17 € 5/2012 23/2013 Rošková 11.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1301259 Dodané potraviny – mäso 159,89 € 5/2012 24/2012 Rošková 11.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
530300774 Dodané trvanlivé potraviny 473,46 € 6/2013 25/2013 Rošková 11.01.2013 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.01.2013
130001 Dodaný údržbársky materiál na motorovú pílu 49,20 € 001/13 Mgr. Fecura 11.01.2013 Staroščak-Bostar Slovakia, Študentská 1463/26, 069 01 Snina, IČO 33671575 31.01.2013
140684 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 151,77 € 1/2013 30/2013 Rošková 15.01.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
12221 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 448,14 € 2/2013 1/2013,2/2013… Rošková 16.01.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2013
24376848 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 261,31 € 3/2013 34/2013 Rošková 16.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
1301940 Dodané potraviny – mäso 60,32 € 5/2012 33/2013 Rošková 16.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1301914 Dodané potraviny – mäsové výrobky 51,74 € 5/2012 32/2013 Rošková 16.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1302258 Dodané potraviny – mäso 132,07 € 5/2012 37/2013 Rošková 18.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1302319 Dodané potraviny – mäsové výrobky 153,07 € 5/2012 38/2013 Rošková 18.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
7300691914 Telefónne hovory – mobil úsek EaVP 20,16 € 1173978694 18.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
140740 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 148,89 € 1/2013 43/2013 Rošková 23.01.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
32013 Dodávka uhlia /88 q/ 1 478,40 € 010/13 Mgr. Fecura 23.01.2013 Juraj Hudák, Čsl. armády 689/25 A, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 31.01.2013
22013 Dodávka uhlia /87 q/ 1 461,60 € 009/13 Mgr. Fecura 23.01.2013 Juraj Hudák, Čsl. armády 689/25 A, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 31.01.2013
213010263 Služby RAP na r. 2013 964,51 € SPIN-283-2007/S/OvZP 23.01.2013 Asseco solutions, Bárdošova 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 31.01.2013
201320 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 01/2013 10,04 € 02/S/2009 23.01.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 31.01.2013
7300521507 Telefónne hovory – riaditeľ /mobil/ 26,63 € 190537336 23.01.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.01.2013
3621300018 Nová verza MAGMA – I.Q 2013 25,49 € PJ601292 23.01.2013 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 31.01.2013
3294001947 Dodané potraviny – hydinové výrobky, ryby 233,47 € 4/2013 48/2013 Rošková 23.01.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 31.01.2013
7033300345 Dodané PHM do motorových vozidiel 43,66 € 50971 23.01.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 31.01.2013
1302832 Dodané potraviny – mäsové výrobky 39,25 € 5/2012 46/2013 Rošková 23.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1302923 Dodané potraviny – mäso 52,32 € 5/2012 47/2013 Rošková 23.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
24377129 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 179,87 € 3/2013 45/2013 Rošková 23.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
1303362 Dodané potraviny – mäso 30,42 € 5/2012 51/2013 Rošková 25.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1303309 Dodané potraviny – mäsové výrobky 24,36 € 5/2012 52/2013 Rošková 25.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
530302252 Dodané trvanlivé potraviny 354,51 € 6/2013 53/2013 Rošková 25.01.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.01.2013
20130065 Dodaný kancelársky materiál 95,70 € 018/13 Mgr. Bilčaková 28.01.2013 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 31.01.2013
1303562 Dodané potraviny – mäso 105,59 € 5/2012 57/2013 Rošková 28.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
1303511 Dodané potraviny – mäsové výrobky 110,59 € 5/2012 58/2013 Rošková 28.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
140799 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 153,75 € 1/2013 60/2013 Rošková 29.01.2013 Mária Čaklošová – OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2013
1303956 Dodané potraviny – mäso 57,29 € 5/2012 62/2013 Rošková 30.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
24377424 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 233,06 € 3/2013 64/2013 Rošková 30.01.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2013
213010756 Servisné práce SPIN /1.1.2013-31.3.2013/ 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP/ 30.01.2013 Asseco Solutions, Bárdošova 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 31.01.2013
1304023 Dodané potraviny – mäsové výrobky 30,90 € 5/2012 63/2013 Rošková 31.01.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2013
2013014 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 471,20 € 2/2013 31/2013,35/2013… Rošková 31.01.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2013
102013 Dodané čistiace potreby 346,78 € 020/13 Mgr. Bilčaková 31.01.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.01.2013
1304296 Dodané potraviny – mäso 104,64 € 5/2012 67/2013 Rošková 01.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
1304378 Dodané potraviny – mäsové výrobky 43,37 € 5/2012 68/2013 Rošková 01.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
2013030 Dodaný materiál na údržbu 158,82 € 004/13,005/13 Mgr. Fecura 01.02.2013 Ing. Stanislav Gramata – PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 14.02.2013
130003 Odstránenie havarijného stavu kotla AKV-290 438,24 € 002/13 Mgr. Bilčaková 01.02.2013 Bauteka s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 14.02.2013
2210004319 Dodávka elektrickej energie 1 036,00 € 5100308010 04.02.2013 Východoslovenská energetia a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 14.02.2013
20130038 Služby technika PO a BOZP za 1/2013 49,00 € MZ 13/02 05.02.2013 DXa s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 14.02.2013
1900510644 Pripojenie do siete VÚCNET za 02/2013 127,46 € 117037391U 05.02.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 14.02.2013
201350070 Dodaný materiál na údržbu 6,77 € 012/13 Mgr. Fecura 05.02.2013 Suptrans G.T.M s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 14.02.2013
2013004 Dodaný materiál na údržbu 57,85 € 017/13 Mgr. Bilčaková 05.02.2013 Všemonta s.r.o., 067 23 Baškovce 118, IČO 43911382 14.02.2013
022014 Dodané potraviny – zákusky 145,04 € 7/2013 11/2013,26/2013… Rošková 05.02.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 14.02.2013
140915 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 188,83 € 1/2013 73/2013 Rošková 05.02.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 14.02.2013
1305172 Dodané potraviny – mäsové výrobky 40,07 € 5/2012 76/2013 Rošková 06.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
1305084 Dodané potraviny – mäso 75,74 € 5/2012 75/2013 Rošková 06.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
3294003203 Dodané potraviny – hydina, ryby 386,08 € 4/2013 78/2013 Rošková 06.02.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 14.02.2013
24377771 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 240,85 € 3/2013 77/2013 Rošková 06.02.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 14.02.2013
6747081678 Telefónne hovory – úsek EaVP 20,83 € 1173978694 07.02.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 14.02.2013
8747081676 Telefónne hovory – úsek SPaO a riaditeľ 47,88 € 1173978693 07.02.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 14.02.2013
1305518 Dodané potraviny – mäsové výrobky 117,14 € 5/2012 82/2013 Rošková 08.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
1305510 Dodané potraviny – mäso 157,45 € 5/2012 81/2012 Rošková 08.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.02.2013
530303418 Dodané trvanlivé potraviny 410,95 € 6/2013 84/2012 Rošková 08.02.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 14.02.2013
1300029 Oprava práčky W3105 /výmena špirály a topného telesa 2 ks/ 368,64 € 026/12 Mgr. Bilčaková 11.02.2013 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 14.02.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie /1.1.2013-31.1.2013/ 2 928,07 € 5100308010 11.02.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 14.02.2013
201350077 Dodaný materiál na údržbu 92,74 € 028/13 Mgr. Bilčaková 11.02.2013 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 21.02.2013
140969 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 158,43 € 1/2013 88/2012 Rošková 12.02.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.02.2013
24378004 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 197,63 € 3/2013 90/2013 Rošková 13.02.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 21.02.2013
1306186 Dodané potraviny – mäso 66,96 € 5/2012 92/2013 Rošková 13.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.02.2013
1306166 Dodané potraviny – mäsové výrobky 51,35 € 5/2012 91/2013 Rošková 13.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.02.2013
201389 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 2/2013 10,04 € 02/S/2009 14.02.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 21.02.2013
1306478 Dodané potraviny – mäsové výrobky 42,11 € 5/2012 96/2013 Rošková 15.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.02.2013
1306553 Dodané potraviny – mäso 38,40 € 5/2012 95/2013 Rošková 15.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.02.2013
222013 Dodané čistiace potreby 348,48 € 024/13, 033/13 Mgr. Bilčaková 15.02.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 21.02.2013
201300055 Dodaný údržbársky materiál 204,34 € 003/13 Mgr. Bilčaková 15.02.2013 Janák s.r.o., Kpt.Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 21.02.2013
703330858 Dodané PHM do motorových vozidiel 155,13 € 50971 15.02.2013 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 21.02.2013
2013040 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 397,16 € 2/2013 66/2013,70/2013 Rošková 18.02.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 21.02.2013
7301816810 Telefónne hovory – mobil- úsek EaVP 20,16 € 190677270 19.02.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 21.02.2013
2013021002 Prevoz zosnulej Dzobovej Anny z nemocnice do Domu smútku a uloženie do chladiaceho boxu 49,11 € 032/12 Mgr. Bilčaková 19.02.2013 Verejnoprospešné služby, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 27.02.2013
141017 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 149,87 € 1/2013 101/2013 Rošková 19.02.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.02.2013
1307063 Dodané potraviny – mäso 52,51 € 5/2012 103/2013 Rošková 20.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2013
1307035 Dodané potraviny – mäsové výrobky 81,94 € 5/2012 104/2013 Rošková 20.02.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2013
7301650825 Telefónne hovory – riaditeľ /mobil/ 36,24 € 190537336 20.02.2013 Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 27.02.2013
24378332 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 176,69 € 3/2013 105/2013 Rošková 21.02.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.02.2013
3244012555 Dodané potraviny – hydina, ryby 232,20 € 4/2013 106/2013 Rošková 21.02.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.02.2013
130009 Oprava tlakového celku kotla AKV-290 455,58 € 035/13 Mgr. Bilčaková 21.02.2013 Bauteka s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 27.02.2013
62013 Náplň PB 33 kg /2 ks/ 130,00 € 030/13 Mgr. Bilčaková 21.02.2013 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 27.02.2013
1301080 Počítačová zostava /úsek SPaO/ 305,00 € 037/13 Mgr. Bilčaková 22.02.2013 Decomp s.r.o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 27.02.2013
1307443 Dodané potraviny – mäsové výrobky 77,53 € 5/2012 109/2013 Rošková 22.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2013
1307477 Dodané potraviny – mäso 67,32 € 5/2012 110/2013 Rošková 22.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2013
530304396 Dodané trvanlivé potraviny 377,42 € 6/2013 112/2013 Rošková 22.02.2013 INMEDIA s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.02.2013
11713 Pohrebné služby – prevoz a spopolnenie – Dzobová Anna 517,32 € 031/13 Mgr. Bilčaková 22.02.2013 Pohrebné služby – PAX, Rastislavova 83, 040 01 Košice, IČO 37522442 28.02.2013
7033303638 Dodané PHM do motorových vozidiel 127,23 € 50971 25.02.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 28.02.2013
141048 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 127,55 € 1/2013 116/2013 Rošková 26.02.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.02.2013
1308142 Dodané potraviny – mäsové výrobky 38,27 € 5/2012 120/2013 Rošková 27.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2013
1308100 Dodané potraviny – mäso 43,86 € 5/2012 119/2012 Rošková 27.02.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2013
24378663 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 285,46 € 3/2013 118/2013 Rošková 27.02.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.02.2013
2013052 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 371,22 € 2/2013 98/2013,99/2013 Rošková 28.02.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 15.03.2013
1308498 Dodané potraviny – mäsové výrobky 28,73 € 5/2012 122/2013 Rošková 01.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
1308556 Dodané potraviny – mäso 167,41 € 5/2012 123/2013 Rošková 01.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
13003374 Dodané potraviny – tofu 53,29 € 5/2013 101/A/2013 Rošková 04.03.2013 Alfa bio spol. s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 15.03.2013
201305 Dodané potraviny – zákusky 104,60 € 7/2013 69/2013,83/2013 Rošková 04.03.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 15.03.2013
20130164 Služby technika PO a BOZP za 2/2013 49,00 € MZ 13/02 05.03.2013 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 15.03.2013
6900522527 Pripojenie do siete VÚCNET 3/2013 127,46 € 117037391U 05.03.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.03.2013
1309191 Dodané potraviny – mäsové výrobky 44,02 € 5/2012 133/2013 Rošková 06.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
1309213 Dodané potraviny – mäso 55,04 € 5/2012 132/2013 Rošková 06.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
141165 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 208,82 € 1/2013 128/2013 Rošková 06.03.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.03.2013
24378932 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 224,42 € 3/2013 130/2013 Rošková 06.03.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.03.2013
2013068 Dodaný údržbársky materiál 123,65 € 025/13,034/13 Mgr. Fecura 06.03.2013 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 15.03.2013
8748063992 Telefónne hovory – úsek EaVP 21,22 € 1173978694 08.03.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.03.2013
9748063991 Telefónne hovory – úsek SPaOS a riaditeľ 41,76 € 1173978693 08.03.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.03.2013
1309525 Dodané potraviny – mäsové výrobky 67,03 € 5/2012 139/2013 Rošková 08.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
1309591 Dodané potraviny – mäso 95,87 € 5/2012 138/2012 Rošková 08.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.03.2013
530305970 Dodané trvanlivé potraviny 514,90 € 6/2013 136/2013 Rošková 08.03.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.03.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie 2 612,54 € 5100308010 11.03.2013 Východoslovenská energetia, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 20.03.2013
7033305192 Dodané PHM do motorových vozidiel 38,63 € 50971 11.03.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 20.03.2013
201302 Dodané kuchynské utierky 49,00 € 013/13 Mgr. Fecura 11.03.2013 Anna Plišková, Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 20.03.2013
141227 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 143,77 € 1/2013 143/2013 Rošková 12.03.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.03.2013
1310263 Dodané potraviny – mäso 35,48 € 5/2012 147/2013 Rošková 13.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.03.2013
1310329 Dodané potraviny – mäsové výrobky 61,60 € 5/2012 145/2012 Rošková 13.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.03.2013
24379187 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 177,53 € 3/2013 147/2013 Rošková 13.03.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.03.2013
012013 Dodané drevené pilíny 127,44 € 008/13,015/13 Mgr. Fecura 15.03.2013 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 25.03.2013
1310684 Dodané potraviny – mäsové výrobky 67,14 € 5/2012 150/2013 Rošková 15.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.03.2013
1310721 Dodané potraviny – mäso 172,99 € 5/2012 151/2012 Rošková 15.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.03.2013
2013078 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 431,48 € 2/2013 122A/2013,125/2013 Rošková 18.03.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.03.2013
2013146 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 3/2013 10,04 € 02/S/2009 18.03.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 28.03.2013
2647001312 Poistenie majetku za II. Q 2013 206,93 € 2647001312 18.03.2013 Poisťovňa UNIQA a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO 00653501 28.03.2013
52013 Dodané uhlie kocka 45 q 756,00 € 9/2013 043/13 Mgr. Fecura 18.03.2013 Juraj Hudák, Čsl. armády 689/25, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 28.03.2013
141291 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 244,22 € 1/2013 155/2013 Rošková 19.03.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.03.2013
1311368 Dodané potraviny – mäsové výrobky 43,48 € 5/2012 157/2013 Rošková 20.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.03.2013
25136515 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 195,94 € 3/2013 158/2013 Rošková 20.03.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.03.2013
3294007386 Dodané potraviny – hydina, ryby 316,19 € 4/2013 159/2013 Rošková 20.03.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, 17147522 28.03.2013
7902777537 Telefónne hovory – mobil – riaditeľ 25,86 € 1170373910 21.03.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 28.03.2013
1311855 Dodané potraviny – mäsové výrobky 29,88 € 5/2012 163/2013 Rošková 22.03.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.03.2013
1311756 Dodané potraviny – mäso 256,32 € 5/2012 162/2013 Rošková 22.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.03.2013
530307352 Dodané trvanlivé potraviny 1 083,36 € 6/2013 164/2013 Rošková 22.03.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.03.2013
1301131 Oprava PC (výmena HDD, zdroja napätia a prenos údajov) – úsek strav. prevádzky 260,00 € 048/13 Mgr. Fecura 22.03.2013 Decomp, s.r.o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 28.03.2013
3294005849 Dodané potraviny – hydina 235,84 € 4/2013 131/2013 Rošková 22.03.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 28.03.2013
7033306966 Dodané PHM do motorových vozidiel 69,55 € 50971 25.03.2013 OMV Slovensko s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 28.03.2013
022013 Dodané drevené pilíny 31,86 € 050/13 Mgr. Fecura 26.03.2013 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 28.03.2013
052013 Dodané drevené pilíny a odrezky na vykurovanie 431,28 € 007/13,022/13 Mgr. Fecura 26.03.2013 Drevpor – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.03.2013
141336 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 232,13 € 1/2013 169/2013 Rošková 26.03.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.03.2013
1312525 Dodané potraviny – mäso 126,79 € 5/2012 172/2013 Rošková 27.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.03.2013
1312587 Dodané potraviny – mäsové výrobky 261,18 € 5/2012 171/2013 Rošková 27.03.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.03.2013
24379639 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 304,67 € 3/2013 173/2013 Rošková 27.03.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.03.2013
7302946338 Telefónne hovory – úsek EaVP 20,16 € 1173978693 27.03.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 28.03.2013
7313307854 mobilné tel.hovory 24,49 € 0903892551 Mgr. Fecura 27.03.2013 Slovak Telekom Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO 35763469 31.12.2013
201306 Dodané potraviny – veľkonočné balíčky pre prijímateľov soc. služby 240,50 € 7/2013 175A/2013 Rošková 02.04.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 09.04.2013
2013095 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 461,70 € 2/2013 152/2013,153/2013… Rošková 02.04.2013 PROFIMETAL – Miroslav Holub, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 09.04.2013
141431 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 173,28 € 1/2013 179/2013 Rošková 02.04.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.04.2013
201309 Dodané potraviny – zákusky 177,84 € 7/2013 124/2013,137/2013… Rošková 02.04.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 09.04.2013
1313149 Dodané potraviny – mäsové výrobky 27,85 € 5/2012 183/2013 Rošková 03.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.04.2013
1313131 Dodané potraviny – mäso 44,84 € 5/2012 182/2013 Rošková 03.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.04.2013
392013 Dodané čistiace potreby 297,31 € 053/13 Mgr. Fecura 03.04.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 15.04.2013
161530 Dodané vonkajšie popolníky /4 ks/ 403,20 € 052/13 Mgr. Fecura 03.04.2013 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 820 07 Bratislava, IČO 36268518 15.04.2013
24379788 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 161,14 € 3/2013 181/2013 Rošková 03.04.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.04.2013
20130296 Služby technika PO a BOZP za 3/2013 49,00 € MZ 13/02 04.04.2013 DXa s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 15.04.2013
1313525 Dodané potraviny – mäso 154,40 € 5/2012 186/2013 Rošková 05.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.04.2013
1313475 Dodané potraviny – mäsové výrobky 73,27 € 5/2012 187/2013 Rošková 05.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.04.2013
7900534978 Pripojenie do siete VÚCNET za 4/2013 127,46 € 117037391U 05.04.2013 Slovak telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.04.2013
530308334 Dodané trvanlivé potraviny 501,11 € 6/2013 188/2013 Rošková 05.04.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.04.2013
530308396 Dodané potraviny – vajcia 72,14 € 6/2013 188A/2013 Rošková 05.04.2013 INMEDIA s.r.o, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 15.04.2013
141487 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 277,81 € 1/2013 193/2013 Rošková 09.04.2013 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.04.2013
7749043833 Telefónne hovory – úsek EaVP /pevná linka/ 17,18 € 117037391U 09.04.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.04.2013
8749043832 Telefónne hovory – úsek SPaO a riaditeľ /pevná linka/ 44,22 € 1173978693 09.04.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.04.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie 2 700,82 € 5100308010 09.04.2013 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 15.04.2013
7033308536 Dodané PHM do motorových vozidiel 54,08 € 50971 09.04.2013 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 15.04.2013
24379939 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 276,02 € 3/2013 195/2013 Rošková 10.04.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.04.2013
1314145 Dodané potraviny – mäsové výrobky 12,94 € 5/2012 197/2013 Rošková 10.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.04.2013
1314073 Dodané potraviny – mäso 42,52 € 5/2012 196/2013 Rošková 10.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.04.2013
3294009193 Dodané potraviny – ryby, hydinové výrobky 390,59 € 4/2013 198/2013 Rošková 10.04.2013 Ryba s.r.o, Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 15.04.2013
1316102946 Dodané tonery a náplne do tlačiarni /5 ks/ 127,50 € 060/13 Mgr. Fecura 11.04.2013 Camea Computer Systems, a.s., Bottova 3, 080 01 Prešov, IČO 36468924 29.04.2013
1314532 Dodané potraviny – mäso 94,25 € 5/2012 202/2013 Rošková 12.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.04.2013
1314461 Dodané potraviny – mäsové výrobky 88,50 € 5/2012 203/2013 Rošková 12.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.04.2013
213040119 Servisné práce ISPIN za II. Q 2013 387,14 € SPIN-283-2007/OvZP 12.04.2013 Asseco solutions, Bárdošová 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 29.04.2013
2013124 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 372,62 € 2/2013 178/2013,180/2013 … Rošková 16.04.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.04.2013
141550 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 151,41 € 1/2013 207/2012 Rošková 16.04.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.04.2013
2013204 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 04/2013 10,04 € 02/S/2009 16.04.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 29.04.2013
3621300851 Nová verzia MAGMA – II. štvrťrok 2013 25,49 € 16.04.2013 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 29.04.2013
3294009937 Dodané potraviny – hydiny, ryby 171,07 € 4/2013 209/2013 Rošková 17.04.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 29.04.2013
1315208 Dodané potraviny – mäsové výrobky 28,38 € 5/2012 212/2013 Rošková 17.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.04.2013
1315244 Dodané potraviny – mäso 103,12 € 5/2012 211/2013 Rošková 17.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.04.2013
25137046 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 244,55 € 3/2013 210/2013 Rošková 17.04.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.04.2013
042013 Dodané drevené pilíny 31,86 € 055/13 Mgr. Fecura 17.04.2013 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 29.04.2013
530310017 Dodané trvanlivé potraviny 834,22 € 6/2013 218/2012 Rošková 19.04.2013 INMEDIA s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 29.04.2013
1315602 Dodané potraviny – mäsové výrobky 132,54 € 5/2012 216/2013 Rošková 19.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.04.2013
1315621 Dodané potraviny – mäso 46,64 € 5/2012 215/2013 Rošková 19.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.04.2013
7303909399 Telefónne hovory – riaditeľ 25,73 € 22.04.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 29.04.2013
7304073314 Telefónne hovory – úsek EaVP 20,93 € 22.04.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 29.04.2013
0522013 Dodané čistiace potreby 382,77 € 066/13 Mgr. Fecura 23.04.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 29.04.2013
7033310339 Dodané PHM 43,35 € 50971 23.04.2013 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 29.04.2013
141628 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 213,83 € 1/2013 222/2013 Rošková 23.04.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.04.2013
3294010725 Dodané potraviny – hydina, ryby 241,63 € 4/2013 227/2013 Rošková 24.04.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 30.04.2013
1316297 Dodané potraviny – mäso 62,46 € 5/2012 225/2013 Rošková 24.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2013
1316385 Dodané potraviny – mäsové výrobky 65,45 € 5/2012 224/2013 Rošková 24.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2013
24380578 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 216,10 € 3/2013 226/2013 Rošková 24.04.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.04.2013
3621300965 Systémová podpora Magma za II. šťvrťrok 2013 193,28 € PJ601292 24.04.2013 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 30.04.2013
1316815 Dodané potraviny – mäso 203,23 € 5/2012 231/2013 Rošková 26.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2013
1316756 Dodané potraviny – mäsové výrobky 181,02 € 5/2012 232/2013 Rošková 26.04.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2013
530310845 Dodané trvanlivé potraviny 411,31 € 6/2013 233/2013 Rošková 26.04.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.04.2013
3294009193 Dodané potraviny – hydina 390,59 € 4/2013 198/2013 Rošková 29.04.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 30.04.2013
141692 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 260,20 € 1/2013 237/2013 Rošková 30.04.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.05.2013
2210004319 Elektrická energia 1 036,00 € 5100308010 02.05.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 15.05.2013
1317731 Dodané potraviny – mäsové výrobky 106,66 € 5/2012 241/2013 Rošková 03.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.05.2013
1317792 Dodané potraviny – mäso 242,81 € 5/2012 242/2013 Rošková 03.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.05.2013
201350353 Dodaný materiál na údržbu 57,32 € 063/13,065/13 Mgr. Fecura 03.05.2013 Suptrans G.T.M. s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 15.05.2013
20130514 Služby technika PO a BOZP za 04/2013 146,32 € MZ13/02 03.05.2013 DXa s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 15.05.2013
8900545234 Pripojenie do siete VÚCNET za 05/13 127,46 € 117037391U 06.05.2013 T-COM, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 15.05.2013
24381149 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 331,21 € 3/2013 247/2013 Rošková 07.05.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.05.2013
141782 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 226,40 € 1/2013 239A/2013 Rošková 07.05.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, 32394268 15.05.2013
201311 Dodané potraviny – zákusky 115,50 € 7/2013 189/2013,230/2013 Rošková 09.05.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 15.05.2013
2013140 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 409,72 € 2/2013 221/2013,229/2013 Rošková 10.05.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.05.2013
1318815 Dodané potraviny – mäso 194,60 € 5/2012 254/2013 Rošková 10.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.05.2013
1318749 Dodané potraviny – mäsové výrobky 91,81 € 5/2012 253/2013 Rošková 10.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.05.2013
7260096304 Elektrická energia 2 254,51 € 5100308010 10.05.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 20.05.2013
1750029158 Telefónne hovory – úsek SPaO a riaditeľ 44,81 € 1173978693 10.05.2013 T-COM, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 20.05.2013
0750029159 Telefónne hovory – úsek EaVP 19,98 € 1173978694 10.05.2013 T-COM, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 20.05.2013
7033311923 Dodané PHM 157,59 € 50971 10.05.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 20.05.2013
141839 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 209,41 € 1/2013 258/2013 Rošková 14.05.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.05.2013
3294012582 Dodané potraviny – hydina 194,75 € 4/2013 260/2013 Rošková 15.05.2013 Ryba, Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 25.05.2013
1319547 Dodané potraviny – mäsové výrobky 71,65 € 5/2012 262/2013 Rošková 15.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.05.2013
1319580 Dodané potraviny – mäso 41,81 € 5/2012 263/2013 Rošková 15.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.05.2013
24381515 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 339,20 € 3/2013 261/2013 Rošková 15.05.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.05.2013
152013 Dodané drevené pilíny 139,08 € 042/13,052/13… Mgr. Fecura 16.05.2013 DREVPOR – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 25.05.2013
20130239 Dodaný kancelársky materiál 26,64 € 070/13 Mgr. Fecura 16.05.2013 Ing. Kirňaková Mária – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 25.05.2013
201300228 Dodaný údržbársky materiál 33,05 € 068/13 Mgr. Fecura 16.05.2013 Janák s.r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 25.05.2013
530312930 Dodané trvanlivé potraviny 975,39 € 6/2013 268/2013 Rošková 17.05.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.05.2013
1319978 Dodané potraviny – mäso 232,70 € 5/2012 266/2013 Rošková 17.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.05.2013
1319956 Dodané potraviny – mäsové výrobky 58,49 € 5/2012 267/2013 Rošková 17.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.05.2013
2013162 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 455,88 € 2/2013 244/2013,245/2013… Rošková 17.05.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.05.2013
2013269 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 20.05.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 30.05.2013
7305210265 Telefónne hovory – úsek EaVP 20,16 € 190677270 21.05.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.05.2013
141899 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 223,12 € 1/2013 272/2013 Rošková 21.05.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.05.2013
1320733 Dodané potraviny – mäso 38,14 € 5/2012 275/2013 Rošková 22.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.05.2013
1320802 Dodané potraviny – mäsové výrobky 43,52 € 5/2012 276/2013 Rošková 22.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.05.2013
24381871 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 214,69 € 3/2013 274/2013 Rošková 22.05.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.05.2013
0702013 Dodané čistiace potreby 295,13 € 072/13 Mgr. Fecura 22.05.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.05.2013
5513002590 Dodaný kancelársky papier 72,60 € 073/13 Mgr. Fecura 22.05.2013 Office Depot, Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO 36192384 31.05.2013
7305046226 Telefónne hovory – mobil – riaditeľ 24,58 € 190537336 23.05.2013 T-COM, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.05.2013
7033313741 Dodané PHM 45,29 € 50971 23.05.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 31.05.2013
1321167 Dodané potraviny – mäso 272,99 € 5/2012 279/2013 Rošková 24.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.06.2013
1321096 Dodané potraviny – mäsové výrobky 51,11 € 5/2012 280/2013 Rošková 24.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.06.2013
141983 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 195,82 € 1/2013 285/2013 Rošková 28.05.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.06.2013
412013 Dodané fľaše PB 33 kg /2 ks/ 120,00 € 075/13 Mgr. Fecura 28.05.2013 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 05.06.2013
1321738 Dodané potraviny – mäsové výrobky 25,12 € 5/2012 288/2013 Rošková 29.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.06.2013
1321777 Dodané potraviny – mäso 40,94 € 5/2012 289/2013 Rošková 29.05.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.06.2013
25137905 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 230,32 € 3/2013 287/2013 Rošková 29.05.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 05.06.2013
530314398 Dodané trvanlivé potraviny 567,19 € 6/2013 294/2013 Rošková 31.05.2013 INMEDIA s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 05.06.2013
201313 Dodané potraviny – zákusky 178,09 € 7/2013 243/2013,252/2013… Rošková 03.06.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 11.06.2013
2013186 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 468,42 € 2/2013 269/2013,271/2013… Rošková 04.06.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 11.06.2013
5900555423 Pripojenie do VUCNET za 6/2013 127,46 € 117037391U 05.06.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 14.06.2013
20130670 Služby technika PO a BOZP za 5/2013 49,00 € MZ 13/02 05.06.2013 DXa s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 14.06.2013
3294014856 Dodané potraviny – hydina, ryby 313,00 € 4/2013 303/2013 Rošková 05.06.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 14.06.2013
25138014 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 206,41 € 3/2013 302/2013 Rošková 05.06.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 14.06.2013
8750992312 Telefónne hovory – pevná linka /SPaOS a riaditeľ/ 40,09 € 1173978693 07.06.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 14.06.2013
7750992313 Telefónne hovory – pevná linka /úsek EaVP/ 20,33 € 1173978694 07.06.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 14.06.2013
530315193 Dodané trvanlivé potraviny 452,28 € 6/2013 308/2013 Rošková 07.06.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 14.06.2013
7033315329 Dodané pohonné hmoty 124,86 € 50971 10.06.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 14.06.2013
2290016358 Elektrická energia 1 827,11 € 5100308010 10.06.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 14.06.2013
2013345 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 10.06.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 14.06.2013
142169 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 250,88 € 1/2013 312/2013 Rošková 11.06.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 14.06.2013
142121 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 204,78 € 1/2013 298/2013 Rošková 11.06.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 14.06.2013
24382690 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 236,06 € 3/2013 314/2013 Rošková 12.06.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 14.06.2013
2013205 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 433,58 € 2/2013 299/2013,303/2013 Rošková 17.06.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2013
142232 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 181,85 € 1/2013 324/2013 Rošková 18.06.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.06.2013
7306366488 Telefónne hovory – úsek EaVP 21,07 € 18.06.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 28.06.2013
1323177 Dodané potraviny – mäsové výrobky 37,81 € 5/2012 326/2013 Rošková 19.06.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2013
3294016404 Dodané potraviny – hydina, ryby 314,42 € 4/2013 328/2013 Rošková 19.06.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04 01 Košice, IČO 17147522 28.06.2013
2647001312 Poistenie majetku od 1.7.2013 – 01.10.2013 206,93 € 2647001312 19.06.2013 Poisťovňa UNIQA, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO 00653501 28.06.2013
24383070 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 308,51 € 3/2013 327/2013 Rošková 20.06.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.06.2013
112013 Dodané ponorné čerpadlo 215,00 € 077/13 Mgr. Fecura 20.06.2013 Lukáš Vacula, Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 45977933 28.06.2013
0802013 Dodané potraviny – mäso 222,61 € 5/2012 332/2013 Rošková 21.06.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.07.2013
1323762 Dodané potraviny – mäsové výrobky 77,76 € 5/2012 331/2013 Rošková 21.06.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.07.2013
530316550 Dodané trvanlivé potraviny 974,92 € 6/2013 333/2013 Rošková 21.06.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 01.07.2013
7306197566 Telefónne hovory – mobil /riaditeľ/ 26,11 € 24.06.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 01.07.2013
142291 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 236,48 € 1/2013 338/2013 Rošková 25.06.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 01.07.2013
1301309 Oprava notebooku – sociálny úsek 67,00 € 080/13 Mgr. Fecura 26.06.2013 Decomp, s.r.o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 01.07.2013
2013217 Dodaný materiál na údržbu 28,85 € 069/13, 071/13 Mgr. Fecura 26.06.2013 Ing. Stanislav Gramata,PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 01.07.2013
1324825 Dodané potraviny – mäsové výrobky 49,07 € 5/2012 341/2013 Rošková 26.06.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.07.2013
1324887 Dodané potraviny – mäso 28,85 € 5/2012 340/2013 Rošková 26.06.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.07.2013
0802013 Dodané čistiace prostriedky 390,86 € 081/13 Mgr. Fecura 26.06.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 01.07.2013
24383304 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 263,51 € 3/2013 342/2013 Rošková 26.06.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 01.07.2013
1325468 Dodané potraviny – mäso 193,03 € 5/2012 346/2013 Rošková 28.06.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2013
1325456 Dodané potraviny – mäsové výrobky 109,85 € 5/2012 345/2013 Rošková 28.06.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.07.2013
201315 Dodané potraviny – zákusky 116,90 € 7/2013 334/2013,347/2013… Rošková 28.06.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 10.07.2013
130001 Dodané palivové drevo 1 600,00 € 082/13 Mgr. Fecura 28.06.2013 PharmDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 10.07.2013
1016529 Rekonštrukcia kotolne 137 041,55 € 077/13 Mgr. Fecura 02.07.2013 Mart System, Železničná 2, 082 021 Veľký Šariš, IČO 36488135 11.07.2013
1016530 Opravy ústredného kúrenia na odd. II. 720,00 € 083/13 Mgr. Fecura 02.07.2013 Mart System, Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš, IČO 36488135 11.07.2013
142382 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 208,78 € 1/2013 351/2013 Rošková 02.07.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.07.2013
1325274 Dodané potraviny – mäsové výrobky 56,58 € 5/2012 300/2013 Rošková 03.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.07.2013
1325578 Dodané potraviny – mäsové výrobky 78,95 € 5/2012 306/2013 Rošková 03.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.07.2013
1325577 Dodané potraviny – mäso 66,77 € 5/2012 305/2013 Rošková 03.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.07.2013
1325583 Dodané potraviny – mäso 253,25 € 5/2012 319/2013 Rošková 03.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.07.2013
1325582 Dodané potraviny – mäsové výrobky 77,03 € 5/2012 318/2013 Rošková 03.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.07.2013
1325579 Dodané potraviny – mäso 34,72 € 5/2012 315/2013 Rošková 03.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.07.2013
1325580 Dodané potraviny – mäsové výrobky 47,09 € 5/2012 316/2013 Rošková 03.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.07.2013
1326140 Dodané potraviny – mäso 259,12 € 5/2012 354/2013 Rošková 03.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.07.2013
1326130 Dodané potraviny – mäsové výrobky 143,47 € 5/2012 355/2013 Rošková 03.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.07.2013
24383648 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 160,46 € 3/2013 353/2013 Rošková 03.07.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.07.2013
530317342 Dodané trvanlivé potraviny 524,50 € 6/2013 357/2013 Rošková 03.07.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 12.07.2013
2013227 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 362,04 € 2/2013 322/2013, 348/2013… Rošková 04.07.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 15.07.2013
3900563754 Pripojenie do siete VÚCNET za 07/2013 127,46 € 117037391U 08.07.2013 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO 35763469 15.07.2013
20130810 Služby technika PO a BOZP 49,00 € 13/02 08.07.2013 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 15.07.2013
90217330 Rozbor vody z ČOV 42,41 € 076/13 Mgr. Fecura 09.07.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 19.07.2013
7210174722 Elektrická energia 1,72 € 5100308010 09.07.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 19.07.2013
142410 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 236,38 € 1/2013 365/2013 Rošková 09.07.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.07.2013
213070044 Servisné práce ISPIN 387,14 € 283-2007/S/OvZP 09.07.2013 Asseco solutions, Bárdošova 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 19.07.2013
1327519 Dodané potraviny – mäsové výrobky 21,92 € 5/2012 368/2013 Rošková 10.07.2013 Cimbaľák s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2013
1327555 Dodané potraviny – mäso 109,49 € 5/2012 367/2013 Rošková 10.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2013
3244046199 Dodané potraviny – hydina 171,96 € 4/2013 356/2013 Rošková 10.07.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 19.07.2013
25138562 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 169,50 € 3/2013 366/2013 Rošková 10.07.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 19.07.2013
5751917980 Telefónne hovory – pevná linka /riaditeľ a úsek SPaO/ 38,93 € 1173978693 10.07.2013 Slovak telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 19.07.2013
2751917990 Telefónne hovory – pevná linka /úsek EaVP/ 21,66 € 1173978694 10.07.2013 Slovak telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 19.07.2013
7033318761 Dodané PHM 179,70 € 50971 10.07.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 19.07.2013
01072013 Dodané palivové drevo 1 320,00 € 14/2013 086/13,087/13,088/13,089/13 Mgr 12.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013
1328409 Dodané potraviny – mäso 151,06 € 5/2012 373/2013 Rošková 12.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2013
1328387 Dodané potraviny – mäsové výrobky 130,39 € 5/2012 372/2013 Rošková 12.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2013
132900034 Dodané potraviny – tofu 46,70 € 5/2013 359/2013 Rošková 15.07.2013 Alfa bio spol. s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 19.07.2013
13110038 Skriňa na lieky 44 zásuvková 500,00 € 092/13 Mgr. Fecura 16.07.2013 Andrejčík Štefan – EZZUM stolárstvo, Mierova 1868, 069 01 Snina, IČO 30625653 19.07.2013
142430 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 200,41 € 1/2013 378/2013 Rošková 16.07.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.07.2013
201316 Dodané občerstvenie pre zamestnancov na športové hry zo sociálneho fondu 120,00 € 7/2013 0913/13 Mgr. Fecura 16.07.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 19.07.2013
1329139 Dodané potraviny – mäsové výrobky 72,38 € 5/2012 381/2013 Rošková 17.07.2013 Cimbaľák s,r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2013
1329163 Dodané potraviny – mäso 40,26 € 5/2012 380/2013 Rošková 17.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2013
3294018603 Dodané potraviny – ryby 267,94 € 4/2013 382/2013 Rošková 17.07.2013 Ryba spol. s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 19.07.2013
3621301747 Nová verzia MAGMA – 3. štvrťrok 2013 25,49 € PJ601292 17.07.2013 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 19.07.2013
24384159 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 168,71 € 3/2013 383/2013 Rošková 17.07.2013 GVP spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 19.07.2013
7307519640 Telefónne hovory – mobil /úsek EaVP/ 20,16 € 190677270 19.07.2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 19.07.2013
02072013 Dodané palivové drevo 1 320,00 € 14/2013 093/13,094/13,095/13,096/13 Mgr. 19.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013
1329545 Dodané potraviny – mäsové výrobky 58,61 € 5/2012 387/2013 Rošková 19.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2013
1329502 Dodané potraviny – mäso 193,99 € 5/2012 386/2013 Rošková 19.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.07.2013
530317995 Dodané trvanlivé potraviny 889,98 € 6/2013 388/2013 Rošková 19.07.2013 INMEDIA spol. s r.o.,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 19.07.2013
20136260 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 433,53 € 2/2013 349/2013,350/2013,352/2013,358/2 19.07.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 19.07.2013
7307352180 Telefónne hovory – mobil /riaditeľ/ 30,54 € 190537336 22.07.2013 Slovak telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 31.07.2013
142458 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 217,55 € 1/2013 393/2013 Rošková 23.07.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.07.2013
3621301866 Systémová podpora programu Magma – 2. štvrťrok 2013 193,28 € PJ 601292 24.07.2013 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 31.07.2013
2013407 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 24.07.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 31.07.2013
25138845 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 252,90 € 3/2013 395/2013 Rošková 24.07.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.07.2013
1329959 Dodané potraviny – mäso 46,97 € 5/2012 396/2013 Rošková 24.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2013
1329997 Dodané potraviny – mäsové výrobky 41,38 € 5/2012 397/2013 Rošková 24.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2013
0932013 Dodané čistiace prostriedky 335,46 € 15/2013 105/13 Mgr. Bilčaková 25.07.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.07.2013
1330277 Dodané potraviny – mäsové výrobky 57,56 € 5/2012 401/2013 Rošková 26.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.08.2013
1330342 Dodané potraviny – mäso 56,94 € 5/2012 402/2013 Rošková 26.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 05.08.2013
142471 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 182,28 € 1/2013 406/2013 Rošková 30.07.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.08.2013
3294019254 Dodané potraviny – hydina 209,35 € 4/2013 398/2013 Rošková 30.07.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 06.08.2013
2013276 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 497,06 € 2/2013 377/2013,385/2013,..407/2013 Roš 31.07.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 06.08.2013
1330658 Dodané potraviny – mäsové výrobky 49,45 € 5/2012 409/2013 Rošková 31.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.08.2013
1330705 Dodané potraviny – mäso 59,12 € 5/2012 410/2013 Rošková 31.07.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.08.2013
201350829 Dodaný materiál na údržbu 142,45 € 099/13 Mgr. Bilčaková 31.07.2013 Suptrans G.T.M. s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 06.08.2013
3072013 Dodané palivové drevo 2 310,00 € 14/2013 100/13…109/13 Mgr. Bilčaková 31.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 06.08.2013
25139249 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 137,00 € 3/2013 408/2013 Rošková 31.07.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190
,
09.08.2013
530318484 Dodané trvanlivé potraviny 850,85 € 6/2013 415/2013 Rošková 02.08.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 12.08.2013
1331308 Dodané potraviny – mäso 202,12 € 5/2012 414/2013 Rošková 02.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.08.2013
1331249 Dodané potraviny – mäsové výrobky 113,04 € 5/2012 413/2013 Rošková 02.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.08.2013
1300349 Dodaný materiál na údržbu /teleso, anódová tyč/ 34,80 € 102/13 Mgr. Bilčaková 05.08.2013 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 13.08.2013
2210004319 Elektrická energia 1,04 € 5100308010 05.08.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 13.08.2013
8900573536 Pripojenie do VÚCNET za 7/2013 127,46 € 117037391U 06.08.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.08.2013
20131070 Služby technika PO a BOZP za 7/2013 49,00 € MZ 13/02 06.08.2013 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 14.08.2013
142509 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 204,99 € 1/2013 420/2013 Rošková 06.08.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 14.08.2013
201317 Dodané potraviny – zákusky 92,16 € 7/2013 360/2013,389/2013… Rošková 06.08.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 14.08.2013
1331772 Dodané potraviny – mäsové výrobky 69,58 € 5/2012 422/2013 Rošková 07.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.08.2013
1331779 Dodané potraviny – mäso 56,83 € 5/2012 423/2013 Rošková 07.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.08.2013
3294020395 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 281,26 € 4/2013 425/2013 07.08.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 14.08.2013
1752918157 Telefónne hovory – pevná linka /úsek EaVP/ 19,56 € 1173978694 07.08.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 14.08.2013
2013279 Dodaný materiál na údržbu 206,69 € 085/13,090/13…111/13 Mgr. Fecu 07.08.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 14.08.2013
25139644 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 242,26 € 3/2013 424/2013 Rošková 07.08.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 14.08.2013
2290016358 Elektrická energia 1 632,67 € 5100308010 08.08.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 18.08.2013
2752918156 Telefónne hovory – pevná linka /ÚSPaO a riaditeľ/ 40,97 € 1173978693 08.08.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 18.08.2013
7033322186 Dodané PHM 90,32 € 50971 08.08.2013 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 18.08.2013
1332150 Dodané potraviny – mäsové výrobky 66,50 € 5/2012 428/2013 Rošková 09.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2013
1332162 Dodané potraviny – mäso 199,13 € 5/2012 429/2013 Rošková 09.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.08.2013
20130416 Dodaný kancelársky materiál 64,26 € 118/13 Mgr. Fecura 09.08.2013 Ing. Kirňaková Mária, TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 19.08.2013
142480 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 13,60 € 1/2013 406A/2013 Rošková 12.08.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.08.2013
142530 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 243,72 € 1/2013 434/2013 Rošková 13.08.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.08.2013
1332633 Dodané potraviny – mäso 97,74 € 5/2012 437/2013 Rošková 14.08.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.08.2013
1332686 Dodané potraviny – mäsové výrobky 49,70 € 5/2012 438/2013 Rošková 14.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bratislava, IČO 36473219 23.08.2013
2013467 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 8/2013 10,04 € 02/S/2009 14.08.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 23.08.2013
25140036 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 222,53 € 3/2013 436/2013 Rošková 14.08.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.08.2013
2013056 Servisný zásah /internet v spoločenskej miestnosti 39,81 € 120/13 Mgr. Fecura 14.08.2013 Lekos s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce, IČO 46831827 23.08.2013
1102013 Dodané čistiace prostriedky 284,21 € 14/2013 122/13 Mgr. Fecura 15.08.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 23.08.2013
1333182 Dodané potraviny – mäso 134,68 € 5/2012 441/2013 Rošková 16.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.08.2013
1333221 Dodané potraviny – mäsové výrobky 26,27 € 5/2012 442A/2013 Rošková 16.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.08.2013
1333120 Dodané potraviny – mäsové výrobky 71,64 € 5/2012 442/2013 16.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.08.2013
530319093 Dodané trvanlivé potraviny 397,35 € 6/2013 443/2013 Rošková 16.08.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 23.08.2013
2013304 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 436,40 € 2/2013 411/2013…439/2013 Rošková 19.08.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 23.08.2013
7308620865 Telefónne hovory – mobil /úsek EaVP/ 20,26 € 1.90677270 20.08.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 23.08.2013
132013 Stavebný dozor na rekonštrukcii kotolne 800,00 € Mandátna zmluva č. 13/2013 20.08.2013 Ing. Kníž Jozef, Trebíčska 15, 066 01 Humenné 23.08.2013
4082013 Dodané palivové drevo 80 prm 2 640,00 € 13/2013 110/13…123/13 Mgr. Fecura 20.08.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 23.08.2013
3294021446 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 251,18 € 1/2013 448/2013 Rošková 20.08.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.08.2013
1333638 Dodané potraviny – mäsové výrobky 72,52 € 5/2012 450/2013 Rošková 21.08.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.08.2013
1333673 Dodané potraviny – mäso 30,17 € 5/2012 451/2013 Rošková 21.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.08.2013
3294021446 Dodané potraviny – hydina, ryby 276,54 € 4/2013 453/2013 Rošková 21.08.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 23.08.2013
24384844 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 273,18 € 3/2013 452/2013 Rošková 21.08.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.08.2013
1334026 Dodané potraviny – mäso 259,43 € 5/2012 457/2013 Grecková 23.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.09.2013
1333972 Dodané potraviny – mäsové výrobky 64,42 € 5/2012 456/2013 Grecková 23.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.09.2013
7033324010 Dodané PHM do motorových vozidiel 125,61 € 50971 24.08.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 03.09.2013
7308512269 Telefónne hovory /mobil – riaditeľ/ 24,58 € 1.90537336 24.08.2013 Slovak telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 03.09.2013
130035 Odborná prehliadka nízkotlakových kotlov 238,80 € 124/13 Mgr. Fecura 24.08.2013 Bauteka s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 03.09.2013
372013 Dodaná pohovka na odd. I. 155,00 € 125/13 Mgr. Fecura 27.08.2013 Nábytok DAX – Monika Mesárošová – 067 82 Dlhé nad Cirochou, IČO 33847053 06.09.2013
142575 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 274,20 € 1/2013 462/2013 Grecková 27.08.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.09.2013
1334788 Dodané potraviny – mäso 35,62 € 5/2012 465/2013 Grecková 28.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.09.2013
1334682 Dodané potraviny – mäsové výrobky 40,00 € 5/2012 464/2013 Grecková 28.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.09.2013
24385197 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 200,59 € 3/2013 466/2013 Grecková 28.08.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 06.09.2013
1334879 Dodané potraviny – mäsové výrobky 66,98 € 5/2012 468/2013 Grecková 30.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.09.2013
1334942 Dodané potraviny – mäso 141,37 € 5/2012 469/2013 Grecková 30.08.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.09.2013
2013319 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 454,92 € 2/2013 440/2013…472/2013 Grecková 30.08.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 06.09.2013
530319630 Dodané trvanlivé potraviny 521,17 € 6/2013 470/2013 Grecková 30.08.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 06.09.2013
201320 Dodané potraviny – zákusky 142,70 € 7/2013 416/2013,458/2013 Rošková 02.09.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 12.09.2013
20131189 Služby technika PO a BOZP za 8/2013 49,00 € MZ 13/02 03.09.2013 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 13.09.2013
142628 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 109,48 € 1/2013 476/2013 Rošková 03.09.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.09.2013
1335791 Dodané potraviny – mäso 55,57 € 5/2012 479/2013 Rošková 04.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.09.2013
1335696 Dodané potraviny – mäsové výrobky 77,41 € 5/2012 480/2013 Rošková 04.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.09.2013
24385406 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 253,45 € 3/2013 478/2013 Rošková 04.09.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 13.09.2013
632013 Dodané náplne PB 33 kg /2 ks/ 120,00 € 127/13 Mgr. Fecura 04.09.2013 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 13.09.2013
3900582522 Pripojenie do VÚCNET 9/2013 127,46 € 117037391U 04.09.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.09.2013
3294022757 Dodané potraviny – hydina 197,76 € 4/2013 481/2013 Rošková 04.09.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 13.09.2013
1336069 Dodané potraviny – mäsové výrobky 59,96 € 5/2012 484/2013 Rošková 06.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.09.2013
1336130 Dodané potraviny – mäso 155,29 € 5/2012 485/2013 Rošková 06.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.09.2013
142645 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 90,00 € 1/2013 486/2013 Rošková 06.09.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.09.2013
7033325604 Dodané PHM do motorových vozidiel 28,18 € 50971 09.09.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 13.09.2013
1753874245 Telefónne hovory – pevná linka /úsek SPaO, riaditeľ/ 40,61 € 1173978693 09.09.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.09.2013
753874246 Telefónne hovory – pevná linka /úsek EaVP/ 18,85 € 1173978694 09.09.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 13.09.2013
2290016358 Elektrická energia 1 594,76 € 5100308010 09.09.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 13.09.2013
142679 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 216,37 € 1/2013 491/2013 Rošková 10.09.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.09.2013
130708 Dodaná tabletovaná soľ na zmäkčenie vody 32,40 € 126/13 Mgr. Fecura 10.09.2013 EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov, IČO 31703119 13.09.2013
2013533 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 9/2013 10,00 € 02/S/2009 11.09.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.09.2013
25140537 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 198,85 € 3/2013 493/2013 Rošková 11.09.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.09.2013
1336798 Dodané potraviny – mäso 51,64 € 5/2012 495/2013 Rošková 11.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2013
1336900 Dodané potraviny – mäsové výrobky 46,48 € 5/2012 494/2013 Rošková 11.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2013
1337267 Dodané potraviny – mäso 189,70 € 5/2012 499/2013 Rošková 13.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.09.2013
1337213 Dodané potraviny – mäsové výrobky 82,44 € 5/2012 498/2013 Rošková 13.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.09.2013
530321693 Dodané trvanlivé potraviny 873,70 € 6/2013 501/2013 Rošková 13.09.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 23.09.2013
2013347 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 414,43 € 2/2013 473/2013,…502/2012 Rošková 16.09.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubĺa 335, IČO 34822615 23.09.2013
142736 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 276,52 € 1/2013 504/2013 Rošková 17.09.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.09.2013
8011130008 Dodaný elektrický sporák, umývačka riadu a soľ do umývačky do kuchyne 561,50 € 134/13 Mgr. Fecura 17.09.2013 Expert SR s.r.o., Mlynské Nivy 73, 841 05 Bratislava, IČO 45855455 27.09.2013
3294024367 Dodané potraviny – hydina 245,12 € 4/2013 507/2013 Rošková 18.09.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 28.09.2013
1337856 Dodané potraviny – mäso 57,13 € 5/2012 510/2013 Rošková 18.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2013
1337872 Dodané potraviny – mäsové výrobky 51,61 € 5/2012 509/2013 Rošková 18.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2013
24385970 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 235,07 € 3/2013 508/2013 Rošková 18.09.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.09.2013
1338237 Dodané potraviny – mäso 106,12 € 5/2012 513/2013 Rošková 20.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.09.2013
1338196 Dodané potraviny – mäsové výrobky 122,03 € 5/2012 512/2013 Rošková 20.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.09.2013
7309870305 Telefónne hovory – mobil /úsek EaVP/ 20,16 € 1.90677270 23.09.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 03.10.2013
1262013 Dodané čistiace potreby 313,61 € 15/2013 135/13 Mgr. Fecura 23.09.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 3566384 03.10.2013
7033327435 Dodané PHM 125,08 € 50971 23.09.2013 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 03.10.2013
142793 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 247,41 € 1/2013 518/2013 Grecková 24.09.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 03.10.2013
1339063 Dodané potraviny – mäsové výrobky 36,90 € 5/2012 520/2013 Grecková 25.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.10.2013
1338987 Dodané potraviny – mäso 53,63 € 5/2012 521/2013 Grecková 25.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.10.2013
7309709864 Telefónne hovory – mobil /riaditeľ/ 24,58 € 1.90537336 25.09.2013 Slovak telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 03.10.2013
24386293 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 262,09 € 3/2013 522/2013 Grecková 25.09.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 03.10.2013
2647001312 Poistenie majetku – IV. Q 2013 206,93 € 2647001312 25.09.2013 Poisťovňa UNIQA, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00653501 03.10.2013
530323328 Dodané trvanlivé potraviny 859,96 € 6/2013 527/2013 Grecková 27.09.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 03.10.2013
1339351 Dodané potraviny – mäsové výrobky 71,21 € 5/2012 526/2013 Grecková 27.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.10.2013
1339369 Dodané potraviny – mäso 181,46 € 5/2012 525/2013 Grecková 27.09.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.10.2013
2013334 Dodaný materiál na údržbu 62,28 € 119/13,128/13,117/13,137/13 Mgr. 27.09.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 03.10.2013
2013358 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 420,16 € 2/2013 503/2013…..530/2013 Grecková 30.09.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 03.10.2013
201321 Dodané potraviny – zákusky 118,35 € 7/2013 487/2013…528/2013 Grecková 30.09.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 03.10.2013
90226023 Laboratórna analýza odpadovej vody 42,41 € 131/13 Mgr. Fecura 30.09.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 03.10.2013
201351091 Materiál na údržbu 51,98 € 133/13,139/13 Mgr. Fecura 30.09.2013 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 03.10.2013
1272013 Dodané osobné ošatenie pre zamestnancov 84,00 € 138/13 Mgr. Fecura 30.09.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 03.10.2013
2013034 Dodaný materiál na údržbu/WC nádržka/ 27,60 € 129/13 Mgr. Fecura 01.10.2013 Všemonta, s.r.o., 067 23 Baškovce 118, IČO 43911382 10.10.2013
142905 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 163,73 € 1/2013 532/2013 Grecková 01.10.2013 OVO centrum, 1.mája 25,066 01 Humenné,IČO 32394268 10.10.2013
3294026050 Dodané potraviny – hydina, ryby 204,72 € 4/2013 536/2013 02.10.2013 RYBA s.r.o, Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO17147522 10.10.2013
1340095 Dodané potraviny – mäso 49,33 € 5/2012 535/2013 Grecková 02.10.2013 Cimbaľák s.r.o.,Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.10.2013
1340156 Dodané potraviny – mäsové výrobky 42,79 € 5/2012 534/2013 Grecková 02.10.2013 Cimbaľák s.r.o.,Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.10.2013
24386592 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 275,70 € 3/2013 537/2013 Grecková 02.10.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 02.10.2013
213100005 Servisné práce SPIN /01.10.13-31.12.13/ 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP/ 03.10.2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO 00602311 10.10.2013
1340487 Dodané potraviny – mäsové výrobky 66,12 € 5/2012 541/2013 Grecková 04.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.10.2013
1340530 Dodané potraviny – mäso 132,49 € 5/2012 542/2013 Grecková 04.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.10.2013
20131308 Služby – technika PO a BOZP za 9/2013 49,00 € MZ 13/02 04.10.2013 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 14.10.2013
9900588805 Pripojenie do VÚCNET za 10/2013 127,46 € 5100040761 07.10.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 17.10.2013
7033329041 Dodané PHM do motorových vozidiel 141,23 € 50971 08.10.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 18.10.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 874,53 € 5100308010 08.10.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 18.10.2013
142953 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 328,47 € 1/2013 546/2013 Rošková 08.10.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.10.2013
1341161 Dodané potraviny – mäso 38,84 € 5/2012 550/2013 Rošková 09.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.10.2013
1341199 Dodané potraviny – mäsové výrobky 76,69 € 5/2012 551/2013 Rošková 09.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.10.2013
24386941 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 209,54 € 3/2013 548/2013 Rošková 09.10.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 18.10.2013
1341639 Dodané potraviny – mäsové výrobky 68,33 € 5/2012 555/2013 Rošková 11.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.10.2013
1341627 Dodané potraviny – mäso 223,60 € 5/2012 554/2013 Rošková 11.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.10.2013
530324952 Dodané trvanlivé potraviny 538,73 € 6/2013 557/2013 Rošková 11.10.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 21.10.2013
2013390 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 421,06 € 2/2013 531/2013…560/2013 Rošková 15.10.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.10.2013
143013 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 257,46 € 1/2013 561/2013 Rošková 15.10.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.10.2013
2013602 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 10/2013 10,04 € 02/S/2009 15.10.2013 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 25.10.2013
90227708 Laboratórna analýza pitnej vody 135,35 € 2000013094 130/13 Mgr. Fecura 15.10.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 25.10.2013
130044 Oprava motorovej píly HQ 340 49,02 € 143/13 Mgr. Fecura 15.10.2013 Staroščák – Bostar Slovakia, Študentská 1463/26, 069 01 Snina, IČO 33671575 25.10.2013
1342259 Dodané potraviny – mäso 57,11 € 5/2012 564/2013 Grecková 16.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.10.2013
1342247 Dodané potraviny – mäsové výrobky 77,72 € 5/2012 563/2013 Grecková 16.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.10.2013
24387207 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 291,00 € 3/2013 565/2013 Grecková 16.10.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.10.2013
9755652065 Telefónne hovory /pevná linka – úsek EaVP/ 17,41 € 1173978694 17.10.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 25.10.2013
0755652064 Telefónne hovory /pevná linka – úsek SPaO a riaditeľ / 39,43 € 1173978693 17.10.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 25.10.2013
3294026996 Dodané potraviny – hydina, ryby 362,74 € 4/2013 549/2013 Rošková 17.10.2013 Ryba, s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 25.10.2013
1342701 Dodané potraviny – mäso 154,92 € 5/2012 569/2013 Rošková 18.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.10.2013
1342638 Dodané potraviny – mäsové výrobky 59,63 € 5/2012 568/2013 Rošková 18.10.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.10.2013
7311068248 Telefónne hovory /mobil – úsek EaVP/ 20,16 € 1.90677270 21.10.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 36473219 28.10.2013
3621302621 Nová verzia MAGMA – IV. Q 2013 25,49 € PJ6011292 21.10.2013 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 28.10.2013
13248 Oprava motorového vozidla Ford Transit 880,70 € 132/13 Mgr. Fecura 21.10.2013 Autolanc, Mierova 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 28.10.2013
13249 Oprava motorového vozidla Ford Fushion 845,64 € 142/13 Mgr. Fecura 21.10.2013 Autolanc, Mierova 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 28.10.2013
13266 Servisné práce + STK, EK/ Ford Fushion 563,18 € 149/13 Mgr. Fecura 21.10.2013 Autolanc, Mierova 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 28.10.2013
13265 Servisné práce + STK, EK/ Ford Transit 778,26 € 148/13 Mgr. Fecura 21.10.2013 Autolanc, Mierova 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 28.10.2013
143064 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 249,94 € 1/2013 573/2013 Rošková 22.10.2013 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.10.2013
7310892399 Telefónne hovory /mobil – riaditeľ/ 24,58 € 1.90537336 22.10.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 28.10.2013
1343405 Dodané potraviny – mäsové výrobky 52,87 € 5/2012 576/2013 Rošková 23.10.2013 Cimbaľak s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.10.2013
24387561 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 274,20 € 3/2013 575/2013 Rošková 23.10.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.10.2013
703330867 Dodané PHM do motorových vozidiel 112,11 € 50971 23.10.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 31.10.2013
822013 Náplň PB 33 kg /2 ks/ 120,00 € 144/13 Mgr. Fecura 23.10.2013 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 31.10.2013
1300506 Dodaný materiál na údržbu/anód. tyč, špirála, príruba, tesnenie/ 103,00 € 136/13 Mgr. Fecura 23.10.2013 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 31.10.2013
1482013 Dodané čistiace potreby 316,94 € 14/2013 145/13 Mgr. Fecura 24.10.2013 Jarmila Megová – Ideál, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.10.2013
530326529 Dodané trvanlivé potraviny 1 031,12 € 6/2013 581/2013 Rošková 25.10.2013 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.10.2013
1343907 Dodané potraviny – mäso 126,56 € 5/2012 580/2013 Rošková 25.10.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.10.2013
1343857 Dodané potraviny – mäsové výrobky 84,68 € 5/2012 579/2013 Rošková 25.10.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.10.2013
3621302738 MAGMA HCM – systémová.podpora 3.Q/2013 193,28 € PJ601292 28.10.2013 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 04.11.2013
143094 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 220,90 € 1/2013 586/2013 Rošková 29.10.2013 Mária Čaklošová – Ovo centrum, ul. 1.nýha 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.11.2013
3294029661 Dodané potraviny – ryby, pirohy, hydina 433,40 € 4/2013 591/2013 Rošková 30.10.2013 RYBA Košice , s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 06.11.2013
132900571 Dodané potraviny – tofu biele, tofu údené 69,40 € 5/2013 566A/2013 Rošková 30.10.2013 ALFA BIO, s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 05.11.2013
1344477 Dodané potraviny – mäso 124,85 € 5/2012 589/2013 Rošková 30.10.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.11.2013
1344537 Dodané potraviny – mäsové výrobky 148,64 € 5/2012 590/2013 Rošková 30.10.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.11.2013
24387843 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 265,87 € 3/2013 588/2013 Rošková 30.10.2013 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 06.11.2013
3301024 Dodaná uhlová brúska GA 7020, kotúč rezný 139,43 € 150/13 Mgr. Fecura 30.10.2013 ŠTÝL – IVANOV, s.r.o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 06.11.2013
2013405 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 487,90 € 2/2013 562/2013,..,592/2013 Rošková 31.10.2013 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 08.11.2013
201323 Dodané potraviny – zákusky 188,75 € 7/2013 539/2013,…,593/2013 Rošková 31.10.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka: Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.11.2013
13110062 44 – zásuvková skriňa na lieky/z dar.účtu/ 500,00 € Mgr. Fecura 04.11.2013 Andrejčík Š.- EZZUM stolárstvo 08.11.2013
143199 Dodané potraviny – ovocie a zelenina 277,90 € 1/2013 Rošková 05.11.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.11.2013
20131543 Služby techn. PO, BOZP 10/2013 49,00 € MZ 13/02 05.11.2013 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 08.11.2013
143200 Dodané potraviny – ovocie a zelenina 22,20 € 1/2013 Rošková 05.11.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.11.2013
4900597516 Pripojenie do siete VUCNET Prešov 11/2013 127,46 € Mgr. Fecura 06.11.2013 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 11.11.2013
1345430 Dodané potraviny – mäsové výrobky 70,14 € 5/2012 Rošková 06.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.11.2013
1345416 Dodané potraviny – mäso 48,41 € 5/2012 /2013 Rošková 06.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 15.11.2013
24388112 Dodané potraviny – mlieko a mliečne výrobky 196,84 € 3/2013 /Rošková 06.11.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 15.11.2013
3294030335 Dodané potraviny – ryby, hydina, mrazené potraviny 141,77 € 4/2013 Rošková 06.11.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 15.11.2013
2013100210 Vývoz komunálneho odpadu 511,15 € 17/2013 Mgr.Fecura 07.11.2013 Verejnoprospešné služby s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO 43904157 15.11.2013
2210004319 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 036,00 € 07.11.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 15.11.2013
530327831 Dodané trvanlivé potraviny 992,94 € 6/2012 /Rošková 11.11.2013 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.11.2013
530327870 Dodané trvanlivé potraviny 10,69 € 6/2013 Rošková 11.11.2013 INMEDIA s.r.o, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.11.2013
7033332469 Dodané PHM pre CSS Dúbrava 99,29 € 50971 Mgr.Fecura 11.11.2013 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 18.11.2013
1345796 Dodané potraviny – mäso 208,07 € 5/2012 Rošková 11.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.11.2013
1345889 Dodané potraviny – mäsové výrobky 96,47 € 5/2012 Rošková 11.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.11.2013
2013669 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 Mgr. Fecura 11.11.2013 Nemocnica Snina s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.11.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie 2 054,62 € Mgr. Fecura 12.11.2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 18.11.2013
143259 Dodané potraviny – ovocie a zelenina 246,66 € 1/2013 Rošková 12.11.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.11.2013
1346622 Dodané potraviny – mäsové výrobky 27,84 € 5/2012 2013 Rošková 13.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.11.2013
1346550 Dodané potraviny – mäso 36,90 € 5/2012 2013 Rošková 13.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.11.2013
24388465 Dodané potraviny – mlieko a mliečne výrobky 199,76 € 3/2013 2013 Rošková 13.11.2013 GVP s.r.o, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 19.11.2013
1346978 Dodané potraviny – mäso 88,28 € 5/2012 2013 Rošková 15.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.11.2013
1346917 Dodané potraviny – mäsové výrobky 119,23 € 5/2012 2013 Rošková 15.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.11.2013
2013427 Dodané potraviny – chlieb a pekárenské výrobky 380,91 € 2/2013 2013 Rošková 18.11.2013 Miroslav Holub, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.11.2013
201327 Dodané pracovné odevy a obuv 64,20 € 158/13 Mgr. Fecura 19.11.2013 Anna Plišková – Andrea, Strojárska 1831, 069 01 Snina, IČO 37002864 25.11.2013
143319 Dodané potraviny – ovocie a zelenina 531,98 € 1/2013 2013 Rošková 19.11.2013 Mária Čaklošová, Ovo centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.11.2013
1552013 Dodané čistiace potreby 286,21 € 14/2013 Mgr. Fecura 19.11.2013 Jarmila Megová – Ideál, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 25.11.2013
1347586 Dodané potraviny – mäsové výrobky 28,39 € 5/2012 628/2013 Rošková 20.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.11.2013
1347607 Dodané potraviny – mäso 94,55 € 5/2012 627/2013 Rošková 20.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.11.2013
24388742 Dodané potraviny – mlieko a mliečne výrobky 188,14 € 3/2013 626/2013 Rošková 20.11.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.11.2013
3294032406 Dodané potraviny – ryby, hydina, mrazené potraviny 289,44 € 4/2013 629/2013 Rošková 20.11.2013 Ryba, s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 25.11.2013
31965903 Realizácia akreditovaného kurzu 09/13 – 11/13 360,00 € 155/13 Mgr. Fecura 20.11.2013 Rada pre poradenstvo o sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice, IČO 31965903 25.11.2013
201351373 Dodaný materiál na údržbu 72,17 € 157/13 Mgr. Fecura 21.11.2013 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 27.11.2013
176500 Web hosting /Beta/, obnova domény:cssdubrava.sk 95,95 € 159/13 Mgr. Fecura 21.11.2013 Atlantis systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO 35844230 27.11.2013
7312094978 Telefónne hovory- mobil riaditeľ 24,58 € 1.90537336 21.11.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 27.11.2013
1348072 Dodané potraviny – mäsové výrobky 75,40 € 5/2012 631/2013 Rošková 22.11.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2013
1348136 Dodané potraviny – mäso 156,18 € 5/2012 632/2013 Rošková 22.11.2013 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2013
530329364 Dodané trvanlivé potraviny 575,25 € 6/2013 635/2013 Rošková 22.11.2013 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.11.2013
3756639722 Telefónne hovory – pevná linka -úsek EaVP a stravovania 17,83 € 5100042844 25.11.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 02.12.2013
7033334301 Dodané PHM pre CSS Dúbrava 205,53 € 50971 25.11.2013 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 02.12.2013
2756639723 Telefónne hovory- pevná linka – úsek SPaOS a riaditeľ 39,59 € 5100042845 25.11.2013 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 02.12.2013
2027130253 Ubytovanie , strava a prenájom priestorov /súťaž opatrovateliek/ 287,95 € 154/13 Mgr. Fecura 25.11.2013 SOREA, spol. s.r.o., Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava, IČO 31339204 02.12.2013
143382 Dodané potraviny – ovocie a zelenina 523,57 € 1/2013 639/2013 Rošková 26.11.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, ul.1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.12.2013
1348740 Dodané potraviny – mäso 28,70 € 5/2012 643/2013 Rošková 27.11.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.12.2013
24389072 Dodané potraviny – mlieko a mliečne výrobky 293,16 € 3/2012 641/2013 Rošková 27.11.2013 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 04.12.2013
1348726 Dodané potraviny – mäsové výrobky 28,74 € 5/2012 642/2013 Rošková 27.11.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.12.2013
20133418 Dodaný materiál na údržbu 84,23 € 141,152,160,161/13 Mgr. Fecura 28.11.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 04.12.2013
201326 Dodané potraviny – zákusky 100,00 € 7/2013 607,620,634,648/2013 Rošková 29.11.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 04.12.2013
1349187 Dodané potraviny – mäsové výrobky 67,19 € 5/2012 647/2013 Rošková 29.11.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.12.2013
1349216 Dodané potraviny – mäso 119,23 € 5/2012 646/2013 Rošková 29.11.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.12.2013
2013330 Meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok /kotolňa CSS/ 792,00 € 140/13 Mgr. Fecura 29.11.2013 EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice, IČO 31695671 04.12.2013
2013442 Dodané potraviny – chlieb a pekárenské výrobky 399,96 € 2/2013 621..625..630..638..649/2013 Roš 02.12.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 09.12.2013
143494 Dodané potraviny – ovocie a zelenina 573,96 € 1/2013 653/2013 Rošková 03.12.2013 Mária Čaklošová, OVO centrum, ul. 1.mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.12.2013
1349937 Dodané potraviny – mäso 51,68 € 5/2012 657/2013 Rošková 04.12.2013 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.12.2013
1349957 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 58,50 € 5/2012 656/2013 Rošková 04.12.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
24389232 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 201,95 € 3/2013 655/2013 Rošková 04.12.2013 GVP s.r.o, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.12.2013
2900605675 Pripojenie do siete VÚC net 127,46 € 5100040761 04.12.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 31.12.2013
20131695 Služby za technika PO a BOZP 49,00 € MZ 13/02 04.12.2013 DXa s.r.o, SNP 37, 069 01 Snina, IČO 36455181 31.12.2013
1350467 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 108,88 € 5/2012 661/2013 Rošková 06.12.2013 Cimbaľák s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
1350507 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 200,21 € 5/2012 660/2013 Rošková 06.12.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
530330758 Dodané trvanlivé potraviny 749,50 € 6/2013 663/2013 Rošková 06.12.2013 Inmedia s.r.o., SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.12.2013
311130 Dodaný plyn PB 33 kg 52,68 € 163/13 Mgr. Fecura 06.12.2013 Flaga s.r.o., Šenkvická 14, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 31.12.2013
7033335894 Dodané PHM 51,07 € 50971 06.12.2013 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinová 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 31.12.2013
2290016358 Elektrická energia 2 059,98 € 5100308010 10.12.2013 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 31.12.2013
8756800082 Telefónne hovory 45,31 € 5100042845 10.12.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 31.12.2013
9756800081 Telefónne hovory 18,71 € 5100042844 10.12.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 31.12.2013
143546 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 123,25 € 1/2013 667/2013 Rošková 10.12.2013 Ovocentrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.12.2013
3294035483 Dodané potraviny – ryby, hydina, hydinové výrobky 414,92 € 4/2013 670/2013 Rošková 11.12.2013 Ryba, s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 31.12.2013
1351265 Dodané potraviny – mäsové výrobky, mäso 64,93 € 5/2012 671/2013 Rošková 11.12.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
1351172 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 29,87 € 5/2012 672/2013 Rošková 11.12.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
85028536 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 239,04 € 3/2013 669/2013 Rošková 12.12.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.12.2013
2432013 Úradné overenie váh a závažia 275,21 € 164/13 Mgr. Fecura 13.12.2013 J. Matta – Pavlisko, Závadka 30, IČO 41579429 31.12.2013
1351803 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 116,22 € 5/2012 676/2013 Rošková 13.12.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
1351762 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 135,52 € 5/2012 675/2013 Rošková 13.12.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
2013469 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 397,14 € 2/2013 650/2013….651/2013… Rošková 16.12.2013 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2013
143609 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 138,00 € 1/2013 681/2013 Rošková 17.12.2013 Ovocentrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.12.2013
3294036483 Dodané potraviny – ryby, hydina, hydinové výrobky 492,22 € 4/2013 686/2013 Rošková 18.12.2013 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 31.12.2013
1352608 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 53,23 € 5/2012 684/2013 Rošková 18.12.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
1352559 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 50,34 € 5/2012 685/2013 Rošková 18.12.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
1902013 Dodané čistiace prostriedky 749,49 € 14/2013 166/13 Mgr. Fecura 18.12.2013 Jarmila Megová – Ideál, Partizánska 2538, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.12.2013
201300633 Dodané svietidla 16,61 € 168/13 Mgr. Fecura 18.12.2013 Janák, Kpt. Nálepku 70, 069 01 Snina, IČO 36482501 31.12.2013
7313492593 Telefónne hovory 20,16 € 092447144 18.12.2013 T-COM, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 31.12.2013
25142583 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 490,52 € 3/2013 683/2013 Rošková 18.12.2013 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.12.2013
20131798 Služby technika PO a BOZP 49,00 € MZ 13/02 19.12.2013 DXa, s.r.o., SNP 37, 069 01 Snina, IČO 36455181 31.12.2013
2013731 Odvoz biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 19.12.2013 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 31.12.2013
1353059 Dodané potraviny – mäso, mäsové výrobky 141,25 € 5/2012 689/2013 Rošková 20.12.2013 Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2013
1353129 potraviny 103,40 € 5/2012 690/2013 Rošková 20.12.2013 Cimbaľak Duklianska 17/A3579
08501 Bardejov IČO 36473219
31.12.2013
201328 potraviny 243,75 € 7/13 691A/Rošková 20.12.2013 Ján Svitič Šmigovec 16 Potraviny
IČO 45945802
31.12.2013
530331868 potraviny 1 135,15 € 6/2013 691/Rošková 20.12.2013 INMEDIA s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen IČO 36019208 31.12.2013
66160013 el.bojler 169,00 € 170/13/Mgr.Fecura 20.12.2013 Ing. F. Sarik ELSATEX strojárska
2524 Snina, IČO 10804692
31.12.2013
7033337708 PHM 158,68 € 50971 Mgr. Fecura 23.12.2013 OMV Einsteinova 25 851 01 Bratislava IˇCO 00604381 31.12.2013
3621303262 systemova podpora Magma 193,28 € 2010/29 Mgr. Fecura 23.12.2013 AutoCont Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO 36396222 31.12.2013
7313307854 mobilné tel.hovory 24,49 € 0903892551 Mgr. Fecura 23.12.2013 Slovak Telekom, Bajkalská 28 81762 Bratislava iČO 35763469 31.12.2013
2013483 materiál na údržbu 32,82 € 167/13/Mgr. Fecura 23.12.2013 Ing. Stanislav Gramata Vihorlatská 1428 Snina IČO 10672028 31.12.2013
143703 potraviny 107,09 € 3/2013 695/13/Rošková 23.12.2013 Ovocentrum Pod lesom 2 Humenné IČO 32394268 31.12.2013
1353586 potraviny 96,86 € 5/2012 700/13/Rošková 27.12.2013 Cimbaľak sr.o. Duklanska 17 Bardejov IČO 36473219 31.12.2013
1353622 potraviny 239,57 € 5/2012 699/Rošková 27.12.2013 Cimbaľak Duklianska 17a / 3579
Bardejov IČO 36473219
31.12.2013
2013486 potraviny 541,12 € 2/2013 679…/13/Rošková 30.12.2013 Miroslav Holub Profimetal Ubľa 335 IČO 34822615 31.12.2013
2013490 materiál na údržbu 54,72 € 169/13/Mgr. Fecura 30.12.2013 Ing. Stanislav Gramata Vihorlatská 1428 Snina IČO 10672028 31.12.2013
143710 potraviny 131,21 € 2/2013 704/13/Rošková 30.12.2013 Ovocentrum Pod lesom 2 Humenné IČO 32394268 31.12.2013
201330 potraviny 154,60 € 7/2013 706/13/Rošková 31.12.2013 Ján Svitič Potraviny Šmigovec č, 16 IČO 45945802 31.12.2013