Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ (Názov, meno, adresa, IČO) Zverejnené
137438 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 108,67 € 1/2012 2/2012 Grecková 03.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 06601 Humenné, IČO 32394268 30.01.2012
312408 Flaga náplň 33 kg PB 139,13 € 144/11 Mgr. Fecura 03.01.2012 Flaga spol. s r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 30.01.2012
122000154 Dodané potraviny – mäso 34,97 € 6/2012 Grecková 04.01.2012 Mecom Group s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO 31735151 30.01.2012
122000343 Dodané potraviny – mäsové výrobky 52,90 € 7/2012 Grecková 04.01.2012 Mecom Group s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO 31735151 30.01.2012
0900371341 Pripojenie do siete VUCNET za 01/2012 127,46 € 04.01.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 30.01.2012
212010006 Servisné práce od 01.01.2012 do 31.03.2012 387,14 € SPIN 283-2007/S/OvZP 04.01.2012 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO 00602311 30.01.2012
201220 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 1/2012 10,04 € 02/S/2009 09.01.2012 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 30.01.2012
137478 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 129,44 € 1/2012 14/2012 Grecková 10.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.01.2012
2734180775 Telefónne hovory 60,16 € 10.01.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 30.01.2012
1734180776 Telefónne hovory 19,20 € 10.01.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 30.01.2012
12000932 Dodané potraviny – mäsové výrobky 53,03 € 5/2012 17/2012 Grecková 11.01.2012 Cimbaľak, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
12000964 Dodané potraviny – mäso 164,89 € 5/2012 16/2012 Grecková 11.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
24361344 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 135,22 € 3/2012 5/2012 Grecková 11.01.2012 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.01.2012
7254082849 Elektrická energia 2 351,14 € 5100308010 Mgr. Fecura 12.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 30.01.2012
1240218 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 291,38 € 4/2012 22/2012 Grecková 12.01.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 30.01.2012
12001375 Dodané potraviny – mäso 196,07 € 5/2012 24/2012 Grecková 13.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
12001354 Dodané potraviny – mäsové výrobky 54,97 € 5/2012 25/2012 Grecková 13.01.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
0082012 Dodané čistiace prostriedky 409,55 € 02/2012 Mgr. Fecura 17.01.2012 Jarmila Megová-Ideál, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.01.2012
137544 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 104,20 € 1/2012 29/2012 Grecková 17.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.01.2012
12001999 Dodané potraviny – mäsové výrobky 119,58 € 5/2012 33/2012 Grecková 19.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
12001930 Dodané potraviny – mäso 83,51 € 5/2012 32/2012 Grecková 19.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
24361940 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 224,02 € 3/2012 35/2012 Grecková 19.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.01.2012
7200536748 Telefónne hovory 24,06 € 19.01.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 30.01.2012
12002364 Dodané potraviny – mäso 127,69 € 5/2012 38/2012 Grecková 20.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
12002313 Dodané potraviny – mäsové výrobky 40,61 € 5/2012 39/2012 Grecková 20.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
7032300359 Dodané PHM 86,07 € 50971 20.01.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 30.01.2012
530201272 Dodané trvanlivé potraviny 416,06 € 6/2012 36/2012 Grecková 20.01.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.01.2012
3621200008 Nová verzia programu Magma 25,49 € PO6005504 20.01.2012 Versity, a.s., pobočka, Jána Hollého 42, 071 01 Michalovce, IČO 36396222 30.01.2012
7200434588 Telefónne hovory 25,54 € 20.01.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 30.01.2012
137610 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 151,40 € 1/2012 44/2012 Grecková 24.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.01.2012
24362252 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 226,30 € 3/2012 45/2012 Grecková 25.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01Humenné, IČO 36446190 30.01.2012
12003097 Dodané potraviny – mäso 83,77 € 5/2012 48/2012 Grecková 25.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
12003081 Dodané potraviny – mäsové výrobky 55,55 € 5/2012 47/2012 Grecková 25.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
120004 Oprava tlakového celku kotla AKV-290 604,92 € 03/12 Mgr. Fecura 26.01.2012 Bauteka, s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 30.01.2012
20120024 Dodaný kancelársky materiál 60,44 € 01/12 Mgr. Fecura 26.01.2012 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 30.01.2012
1240592 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 221,59 € 4/2012 51/2012 Grecková 26.01.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 30.01.2012
12003418 Dodané potraviny – mäso 122,83 € 5/2012 53/2012 Grecková 27.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
12003378 Dodané potraviny – mäsové výrobky 65,08 € 5/2012 54/2012 Grecková 27.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.01.2012
212010562 RAP za rok 2012 964,51 € SPIN 283-2007/S/OvZP 27.01.2012 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO 00602311 30.01.2012
2012012 Dodané potraviny – pekárenské výrobky 829,00 € 2/2012 31.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012
137690 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 116,65 € 1/2012 59/2012 Grecková 31.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2012
12004029 Dodané potraviny – mäso 146,32 € 5/2012 62/2012 Grecková 01.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.02.2012
12003972 Dodané potraviny – mäsové výrobky 36,41 € 5/2012 61/2012 Grecková 01.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.02.2012
24362604 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 160,00 € 3/2012 63/2012 Grecková 01.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 17.02.2012
12004420 Dodané potraviny – mäso 41,59 € 5/2012 67/2012 Grecková 03.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.02.2012
12004409 Dodané potraviny – mäsové výrobky 72,42 € 5/2012 66/2012 Grecková 03.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.02.2012
201202 Dodané potraviny 138,47 € 11/2012, 18/2012, 19/2012, 26/20 03.02.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 17.02.2012
3900381194 Pripojenie do siete VÚCNET 2/2012 127,46 € Mgr. Fecura 03.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičová 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 17.02.2012
2210004319 Elektrická energia 1 287,00 € 5100308010 Mgr. Fecura 03.02.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 17.02.2012
120001 Palivové drevo dub, buk-mix 999,20 € 008/12 Mgr. Fecura 07.02.2012 PharmDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 17.02.2012
20120047 Služby technika PO, BOZP za 1/2012 49,00 € 99/40 Mgr. Fecura 07.02.2012 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 17.02.2012
20120067 Dodaný kancelársky materiál 88,61 € 014/12 Mgr. Fecura 07.02.2012 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 17.02.2012
137788 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 119,27 € 1/2012 72/2012 Grecková 07.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.02.2012
12005019 Dodané potraviny – mäso 61,07 € 5/2012 73/2012 Grecková 08.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.02.2012
12004981 Dodané potraviny – mäsové výrobky 69,30 € 5/2012 74/2012 Grecková 08.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.02.2012
25130506 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 246,73 € 3/2012 76/2012 Grecková 08.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.02.2012
7032301806 Dodané PHM 64,10 € 50971 Mgr. Fecura 08.02.2012 OMV, s.r.o.,Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 20.02.2012
8735190830 Telefónne hovory – úsek SPaOS a riaditeľ 58,57 € 1173978693 Mgr. Fecura 08.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 20.02.2012
7735190831 Telefónne hovory – úsek EaVP 22,34 € 1173978694 Mgr. Fecura 08.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 20.02.2012
201277 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 Mgr. Fecura 09.02.2012 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.02.2012
1240991 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 197,33 € 4/2012 79/2012 Grecková 09.02.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 073 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 20.02.2012
12005351 Dodané potraviny – mäsové výrobky 90,49 € 5/2012 82/2012 Grecková 10.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.02.2012
12005422 Dodané potraviny – mäso 146,28 € 5/2012 83/2012 Grecková 10.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.02.2012
6/12 Dodané uhlie – orech A 1 593,60 € 009/12 Mgr. Fecura 10.02.2012 Uhliar, Štefan Harbuľak, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 20.02.2012
120007 Dodaný materiál na údržbu 43,42 € 013/12 Mgr. Fecura 10.02.2012 Martin Savkuľak, Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín, IČO 43778046 20.02.2012
2290016358 Elektrická energia 2 466,52 € 5100308010 Mgr. Fecura 10.02.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 20.02.2012
530202729 Dodané trvanlivé potraviny 517,00 € 6/2012 80/2012 Grecková 10.02.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.02.2012
20120203 Dodaná pracovná obuv 39,60 € 015/12 Mgr. Fecura 13.02.2012 Plišková Anna – ANDREA, Centrum 2746/100, 069 01 Snina, IČO 37002864 20.02.2012
137857 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 110,92 € 1/2012 88/2012 Grecková 14.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.02.2012
2012026 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 355,05 € 2/2012 60/2012,64/2012,65/2012,69/2012, 14.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012
12006055 Dodané potraviny – mäso 87,73 € 5/2012 92/2012 Grecková 15.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012
24363239 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 167,74 € 3/2012 90/2012 Grecková 15.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.02.2012
12006081 Dodané potraviny – mäsové výrobky 63,05 € 5/2012 91/2012 Grecková 15.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012
120011 Zabezpečenie verejného obstarávania – dodávka práčiek 250,00 € 11/2011 Mgr. Fecura 16.02.2012 CONSULTING A&T, 072 36 Klokočov 45, IČO 45534802 27.02.2012
12006476 Dodané potraviny – mäso 84,68 € 5/2012 96/2012 Grecková 17.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012
12006502 Dodané potraviny – mäsové výrobky 58,78 € 5/2012 95/2012 Grecková 17.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012
0252012 Dodané čistiace prostriedky 258,86 € 021/12 Mgr. Bilčaková 17.02.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 27.02.2012
1712 Dodané uhlie na vykurovanie 1 555,20 € 017/12 Mgr. Bilčaková 20.02.2012 Uhliar – Štefan Harbuľak. 072 15 Budkovce, IČO 32689756 27.02.2012
7112624787 Telefónne hovory – riaditeľ 19,30 € 190537336 Mgr. Fecura 20.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 27.02.2012
137920 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 185,40 € 1/2012 101/2012 Grecková 21.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.02.2012
7201731186 Telefónne hovory – ekonóm 20,16 € 190677270 Mgr. Fecura 22.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 15 Bratislava, IČO 35763469 27.02.2012
12007145 Dodané potraviny – mäsové výrobky 74,92 € 5/2012 104/2012 Grecková 22.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012
12007189 Dodané potraviny – mäso 37,48 € 5/2012 105/2012 Grecková 22.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012
7032303487 Dodané PHM 51,65 € 50971 Mgr. Fecura 22.02.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.02.2012
530203569 Dodané trvanlivé potraviny 907,23 € 6/2012 102/2012 Grecková 22.02.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.02.2012
1241359 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 327,58 € 4/2012 108/2012 Grecková 24.02.2012 DMJ-Market s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 27.02.2012
7201626265 Telefónne hovory – riaditeľ 21,89 € 190537336 Mgr. Fecura 24.02.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 27.02.2012
313893 Flaga náplň 33 kg PB 148,13 € 023/12 Mgr. Bilčaková 24.02.2012 Flaga, spol.s.r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 27.02.2012
12007615 Dodané potraviny – mäso 99,62 € 5/2012 111/2012 Grecková 24.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012
12007554 Dodané potraviny – mäsové výrobky 26,71 € 5/2012 110/2012 Grecková 24.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012
1201045 Dodaná výpočtová technika 581,90 € 026/12 Mgr. Fecura 27.02.2012 Decomp, s.r.o., P.Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 29.02.2012
137987 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 175,21 € 1/2012 116/2012 Grecková 28.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.02.2012
2012031 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 451,50 € 2/2012 87/2012,89/2012,93/2012,94/2012, 29.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012
01/2012 Dodané drevené pilíny na vykurovanie 250,00 € 007/12,010/12,012/12,028/12 Mgr. 29.02.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 8, IČO 40117243 29.02.2012
12008067 Dodané potraviny – mäsové výrobky 36,77 € 5/2012 119/2012 Grecková 29.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012
12008123 Dodané potraviny – mäso 103,06 € 5/2012 120/2012 Grecková 29.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012
2012020216 Vývoz odpadu z VKK 309,64 € 030/12 Mgr. Fecura 29.02.2012 Verejnoprospešné služby, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 29.02.2012
24363567 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 191,06 € 3/2012 106/2012 Grecková 01.03.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 05.03.2012
25130794 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 213,05 € 3/2012 117/2012 Grecková 01.03.2012 GVP, s.r.o, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 05.03.2012
12008531 Dodané potraviny – mäso 130,40 € 5/2012 124/2012 Grecková 02.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2012
12008492 Dodané potraviny – mäsové výrobky 182,64 € 5/2012 123/2012 Grecková 02.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2012
201204 Dodané potraviny 126,74 € 68/2012, 77/2012, 84/2012, 97/20 02.03.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 05.03.2012
20120132 Výroba pečiatky – rozúčtovanie výdavkov 21,11 € 032/12 Mgr. Fecura 02.03.2012 Ing. Mária Kirňáková – Tomino, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 05.03.2012
201250116 Dodaný údržbársky materiál 107,28 € 020/12 Mgr. Fecura 02.03.2012 Suptrans G.T.M, s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 05.03.2012
20120161 Služby spojené s technikom PO a BOZP za 2/2012 49,00 € 99/40 05.03.2012 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 05.03.2012
3900390329 Pripojenie do siete VUCNET 03/2012 127,46 € 05.03.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 05.03.2012
120010 Zatvarač TS68 na dvere 56,46 € 027/12 Mgr. Fecura 05.03.2012 Martin Savkuľák, Záhradná 720 18, 067 61 Stakčín, IČO 43778046 05.03.2012
138052 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 193,49 € 1/2012 128/2012 Grecková 06.03.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.03.2012
12009081 Dodané potraviny – mäso 56,57 € 5/2012 132/2012 Grecková 07.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.03.2012
12009063 Dodané potraviny – mäsové výrobky 125,34 € 5/2012 133/2012 Grecková 07.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.03.2012
0736187486 Telefónne hovory – riaditeľ, úsek SPaO 50,82 € 1173978693 07.03.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 08.03.2012
9736187487 Telefónne hovory – úsek EaVP 24,46 € 1173978694 07.03.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 08.03.2012
24363972 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 325,07 € 3/2012 131/2012 Grecková 07.03.2012 GVP, spol.s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 08.03.2012
2290016358 Elektrická energia 2 539,72 € 5100308010 08.03.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 08.03.2012
1241703 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 273,61 € 4/2012 135/2012 Grecková 09.03.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 21.03.2012
12009429 Dodané potraviny – mäso 190,30 € 5/2012 137/2012 Grecková 09.03.2012 Cimbaľák, s,r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2012
12009392 Dodané potraviny – mäsové výrobky 49,36 € 5/2012 138/2012 Grecková 09.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2012
530204485 Dodané trvanlivé potraviny 1 267,15 € 6/2012 139/2012 Grecková 12.03.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.03.2012
22012 Dodávka uhlia 1 344,60 € 034/12 Mgr. Fecura 12.03.2012 Juraj Hudák, Čsl. armády 689/25 A, 067 64 Stakčín, IČO 33672113 26.03.2012
138106 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 314,81 € 1/2012 146/2012 Grecková 13.03.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.03.2012
12010118 Dodané potraviny – mäso 74,42 € 5/2012 149/2012Grecková 14.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2012
12010089 Dodané potraviny – mäsové výrobky 98,35 € 5/2012 148/2012 Grecková 14.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2012
24364325 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 272,76 € 3/2012 150/2012 Grecková 14.03.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.03.2012
2012150 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 14.03.2012 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 17 Snina, IČO 36509108 26.03.2012
12010371 Dodané potraviny – mäsové výrobky 60,01 € 5/2012 154/2012 Grecková 16.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2012
12010449 Dodané potraviny – mäso 43,12 € 5/2012 155/2012 Grecková 16.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2012
7202935184 Telefónne hovory – úseku EaVP 20,47 € 190677270 19.03.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 26.03.2012
042012 Dodané drevené pilíny 31,86 € 004/12 Mgr. Fecura 19.03.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 26.03.2012
1200097 Oprava automatickej práčky Elextrolux 428,76 € 024/12 Mgr. Bilčaková 19.03.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 26.03.2012
2647001312 Poistné za majetok za II. štvťrok 2012 206,93 € 2647001312 19.03.2012 Poisťovňa UNIQA, a.s., Lazarská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO 00653501 26.03.2012
05/2012 Oprava elektrického pripojenia v dolnej studni 336,00 € 040/12 Mgr. Fecura 20.03.2012 Vladimír Vacula, Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 34976400 26.03.2012
022012 Oprava elektrického pripojenia hornej studne, elektroinštalácia v saune 631,50 € 038/12 Mgr. Fecura 20.03.2012 Vladimír Vacula, Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 34976400 26.03.2012
138174 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 125,69 € 1/2012 160/2012 Grecková 20.03.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.03.2012
0362012 Dodané čistiace prostriedky 398,55 € 039/12 Mgr. Fecura 20.03.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 26.03.2012
12010974 Dodané potraviny – mäsové výrobky 42,31 € 5/2012 162/2012 Grecková 21.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2012
12011022 Dodané potraviny – mäso 78,66 € 5/2012 163/2012 Grecková 21.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17/A, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.03.2012
24364672 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 237,61 € 3/2012 164/2012 Grecková 21.03.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.03.2012
12007 Oprava 3 ks čerpadiel 464,00 € 042/12 Mgr. Fecura 22.03.2012 Štefan Lapčák, Čemernianska 325, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 41801610 26.03.2012
2012005 Dodaný údržbársky materiál 122,59 € 041/12 Mgr. Fecura 22.03.2012 Všemonta, s.r.o., 067 23 Baškovce 118, IČO 43911382 26.03.2012
7032306686 Dodané PHM 82,03 € 50971 22.03.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 26.03.2012
1242110 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 173,41 € 4/2012 165/2012 Grecková 22.03.2012 DMJ Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 26.03.2012
7202832496 Telefónne hovory – riaditeľ 21,59 € 190537336 23.03.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 27.03.2012
1200126 Dodané 2 ks priemyselných práčok so sušičkou 8 211,52 € 029/12 Mgr. Fecura 23.03.2012 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 27.03.2012
530205538 Dodané trvanlivé potraviny 572,56 € 6/2012 171/2012 Grecková 23.03.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.03.2012
530205557 Dodané trvanlivé potraviny 4,49 € 6/2012 171/A Grecková 23.03.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.03.2012
12011571 Dodané potraviny – mäsové výrobky 126,88 € 5/2012 169/2012 Grecková 23.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012
12011553 Dodané potraviny – mäso 180,62 € 5/2012 170/2012 Grecková 23.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012
08/2012 Dodané drevené pilíny 159,36 € 003/12, 011/12, 018/12, 031/12, 27.03.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.03.2012
138230 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 148,60 € 1/2012 176/2012 Grecková 27.03.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.03.2012
12012148 Dodané potraviny – mäsové výrobky 97,70 € 5/2012 180/2012 Grecková 28.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2012
12012122 Dodané potraviny – mäso 91,84 € 5/2012 179/2012 Grecková 28.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2012
022012 Dodané drevené pilíny na vykurovanie 250,00 € 047/12 Mgr. Fecura 29.03.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 8, IČO 40117243 30.03.2012
24365017 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 317,36 € 3/2012 178/2012 Grecková 29.03.2012 GVP, s.r.o, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.03.2012
24365127 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 4,24 € 3/2012 178A/2012 Grecková 29.03.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.03.2012
201250226 Dodaný údržbársky materiál 19,39 € 048/12 Mgr. Fecura 29.03.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 30.03.2012
2012099 Dodaný údržbársky materiál 97,54 € 043/12 Mgr. Fecura 29.03.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD.Proving, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.03.2012
12012529 Dodané potraviny – mäso 46,30 € 5/2012 184/2012 Grecková 29.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2012
12012565 Dodané potraviny – mäsové výrobky 77,38 € 5/2012 183/2012 Grecková 29.03.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2012
2012047 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 864,19 € 2/2012 121/2012, 122/2012, 127/2012-186 02.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.04.2012
10058 Dodaný kancelársky materiál 96,85 € 051/12 Mgr. Fecura 03.04.2012 Ing. Michal Petráš – TOP toner, Leningradská 3503/6, 071 01 Michalovce, IČO 45667586 16.04.2012
138338 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 263,83 € 1/2012 190/2012 Grecková 03.04.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.04.2012
12013225 Dodané potraviny – mäso 205,18 € 5/2012 194/2012 Grecková 04.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012
12013289 Dodané potraviny – mäsové výrobky 146,46 € 5/2012 193/2012 Grecková 04.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012
2900399369 Pripojenie do siete VUCNET 4/2012 127,46 € 117037391 04.04.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 16.04.2012
120025 Dodaný údržbársky materiál 46,93 € 052/12 Mgr. Fecura 04.04.2012 Martin Savkuľák, Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín, IČO 43778046 16.04.2012
201206 Dodané potraviny 290,05 € 126/2012, 140/2012, 143/2012, 14 05.04.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 16.04.2012
212040145 Služby SPIN – 01.04.2012-30.06.2012 387,14 € SPIN 283-2007/S/OvZP 05.04.2012 Asseco solutions, Bárdošova 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 16.04.2012
20120260 Služby technika PO, BOZP 3/2012 a servis hasiacich prístrojov 141,88 € MZ 99/40 05.04.2012 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 16.04.2012
1242504 Dodané potraviny – ryby, hydina a hydinové výrobky 274,73 € 4/2012 197/2012 Grecková 05.04.2012 DMJ Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 16.04.2012
138363 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 213,43 € 1/2012 202/2012 Grecková 10.04.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.04.2012
12013756 Dodané potraviny – mäsové výrobky 53,99 € 5/2012 204/2012 Grecková 11.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012
12013718 Dodané potraviny – mäso 74,76 € 5/2012 205/2012 Grecková 11.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012
24365376 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 266,71 € 3/2012 206/2012 Grecková 11.04.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.04.2012
2012017 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie a monitoring kanalizačného potrubia 984,00 € 054/12 Mgr. Fecura 12.04.2012 Kings Trade, s.r.o., Horolezecká 12, 040 01 Košice, IČO 36589276 16.04.2012
7032308206 Dodané PHM do FF 55,36 € 50971 12.04.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 16.04.2012
6737181612 Telefónne hovory – pevná linka úsek EaVP 25,88 € 1173978694 12.04.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 16.04.2012
25131371 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 351,48 € 3/2012 195/2012 Grecková 12.04.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.04.2012
7737181611 Telefónne hovory – pevná linka úsek SPaO a riaditeľ 49,26 € 1173978693 12.04.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 16.04.2012
3312 Dodané palivové uhlie – orech A 806,40 € 055/12 Mgr. Fecura 12.04.2012 UHLIAR, Štefan Harbuľák, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 16.04.2012
20120204 Dodaný kancelársky materiál – tonery, náplne HP 129,56 € 056/12 Mgr. Fecura 12.04.2012 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 16.04.2012
12014163 Dodané potraviny – mäso 186,34 € 5/2012 212/2012 Grecková 13.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012
12014106 Dodané potraviny – mäsové výrobky 151,22 € 5/2012 211/2012 Grecková 13.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012
530206721 Dodané trvanlivé potraviny 808,14 € 6/2012 213/2012 Grecková 13.04.2012 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.04.2012
12067 Oprava motorového vozidla SV 297 AO 217,79 € 058/12 Mgr. Fecura 13.04.2012 AUTOLANC, s.r.o., Mierová 83, 066 01 Humenné, IČO 36484717 18.04.2012
1200157 Oprava elektrickej panvice v kuchyni 108,26 € 057/12 Mgr. Fecura 13.04.2012 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 18.04.2012
04/2012 Zapojenie elektrickej siete k sušičkám v práčovni 436,20 € 059/12 Mgr. Fecura 13.04.2012 Lukáš Vacula, Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 45977933 18.04.2012
35/12 Dodané hnedé uhlie – orech A 774,00 € 060/12 Mgr. Fecura 16.04.2012 UHLIAR – Štefan Harbuľak, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 18.04.2012
138427 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 158,40 € 1/2012 217/2012 Grecková 17.04.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.04.2012
24365743 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 272,86 € 3/2012 221/2012 Grecková 18.04.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.04.2012
12014896 Dodané potraviny – mäso 57,98 € 5/2012 220/2012 Grecková 18.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2012
12014921 Dodané potraviny – mäsové výrobky 78,54 € 5/2012 219/2012 Grecková 18.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2012
0512012 Dodané čistiace prostriedky 302,38 € 061/12 Mgr. Fecura 18.04.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizanská 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 27.04.2012
2012213 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 04/2012 10,04 € 02/S/2009 18.04.2012 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 27.04.2012
1242803 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 196,28 € 04/2012 223/2012 Grecková 19.04.2012 DMJ Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 27.04.2012
7204084986 Telefonické hovory – riaditeľ 21,79 € 190537336 19.04.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 27.04.2012
12015237 Dodané potraviny – mäsové výrobky 84,26 € 5/2012 226/2012 Grecková 20.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2012
12015307 Dodané potraviny – mäso 155,77 € 5/2012 225/2012 Grecková 20.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2012
7204264144 Telefónne hovory – úsek EaVP 20,16 € 190677270 20.04.2012 Slovak Telecom, Karadžičová 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 27.04.2012
3621200873 Nová verzia MAGMA HCM – 2. štvťrok 2012 25,49 € PO6005504 20.04.2012 Versity, a.s., pobočka, Jána Hollého 42, 071 01 Michalovce, IČO 36396222 27.04.2012
530207224 Dodané trvanlivé potraviny 460,40 € 6/2012 227/2012 Grecková 20.04.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.04.2012
7032309911 Dodané PHM – SV 297 AO 80,04 € 50971 23.04.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.04.2012
138478 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 169,40 € 1/2012 232/2012 Grecková 24.04.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.04.2012
138488 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 18,55 € 1/2012 232A/2012 Grecková 24.04.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 323942638 27.04.2012
12016016 Dodané potraviny – mäsové výrobky 67,32 € 5/2012 234/2012 Grecková 25.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2012
12015950 Dodané potraviny – mäso 69,08 € 5/2012 235/2012 Grecková 25.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2012
24366072 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 210,56 € 3/2012 236/2012 Grecková 25.04.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.04.2012
12016354 Dodané potraviny – mäso 185,21 € 5/2012 239/2012 Grecková 27.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.05.2012
12016322 Dodané potraviny – mäsové výrobky 24,58 € 5/2012 240/2012 Grecková 27.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.05.2012
2012063 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 806,65 € 2/2012 188/2012, 189/2012, ……..238/ 30.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 03.05.2012
25131534 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 199,10 € 3/2012 248/2012 Grecková 02.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.05.2012
12016955 Dodané potravy – mäsové výrobky 43,57 € 5/2012 246/2012 Grecková 02.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.05.2012
12016899 Dodané potraviny – mäso 14,38 € 5/2012 247/2012 Grecková 02.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01Bardejov, IČO 36473219 24.05.2012
201208 Dodané potraviny 416,20 € 7/2012 229/2012 Grecková 03.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 24.05.2012
1243177 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 230,50 € 4/2012 250/2012 Grecková 03.05.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 24.05.2012
2210004319 Elektrická energia 1 287,00 € 5100308010 03.05.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 24.05.2012
85023632 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 70,00 € 3/2012 252/2012 Grecková 03.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.05.2012
138612 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 213,26 € 1/2012 251/2012 Grecková 03.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 06601 Humenné, IČO 32394268 24.05.2012
5900409490 Pripojenie do siete VUCNET za 05/2012 127,46 € 117037391 04.05.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 24.05.2012
12017234 Dodané potraviny – mäsové výrobky 133,48 € 5/2012 255/2012 Grecková 04.05.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.05.2012
12017288 Dodané potraviny – mäso 158,45 € 5/2012 254/2012 Grecková 04.05.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.05.2012
20120459 Služby technika PO a BOZP za 4/2012 49,00 € 99/40 04.05.2012 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 24.05.2012
530208106 Dodané trvanlivé potraviny 833,67 € 6/2012 256/2012 Grecková 04.05.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 24.05.2012
2210110041 Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 232,12 € 07.05.2012 Obecný úrad, 067 73 Dúbrava 25.05.2012
2012020 Prevedenie ochrannej deratizácie v objekte CSS 995,40 € 068/12 Mgr. Fecura 07.05.2012 SERVICES MCK, s.r.o., Suchodolinská 40, 040 01 Košice, IČO 31730248 25.05.2012
12017880 Dodané potraviny – mäsové výrobky 96,95 € 5/2012 263/2012 Grecková 09.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.05.2012
12017823 Dodané potraviny – mäso 102,48 € 5/2012 262/2012 Grecková 09.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.05.2012
24366556 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 213,97 € 3/2012 264/2012 Grecková 09.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.05.2012
138645 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 135,06 € 1/2012 266/2012 Grecková 10.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.05.2012
1201108 Oprava notebooku – úsek SPaOS 190,00 € 069/12 Mgr. Fecura 10.05.2012 Decomp, s.r.o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 25.05.2012
7032311411 Dodané PHM 58,10 € 50971 10.05.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 25.05.2012
8738176208 Telefónne hovory – úsek EaVP 22,98 € 1173978694 10.05.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 25.05.2012
9738176207 Telefónne hovory – riaditeľ a úsek SPaOS 46,27 € 0073978693 10.05.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 25.05.2012
12018294 Dodané potraviny – mäsové výrobky 116,26 € 5/2012 268/2012 Grecková 11.05.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
12018333 Dodané potraviny – mäso 134,74 € 5/2012 269/2012 Grecková 11.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
138686 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 171,08 € 1/2012 251A/2012 Grecková 15.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.05.2012
12019003 Dodané potraviny – mäsové výrobky 64,84 € 5/2012 279/2012 Grecková 16.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
12019037 Dodané potraviny – mäso 43,01 € 5/2012 278/2012 Grecková 16.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
24366959 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 208,50 € 3/2012 280/2012 Grecková 16.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.05.2012
1201108 Oprava notebooku – soc. úsek 190,00 € 069/12 Mgr. Fecura 16.05.2012 Decomp, s.r.o., Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 28.05.2012
2012277 Odvoz a likvidácia biolgockého odpadu za 5/2012 10,04 € 02/S/2009 17.05.2012 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 28.05.2012
2012077 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 427,93 € 2/2012 244/2012, 245/2012, …..275/201 17.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.05.2012
1243550 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 174,67 € 4/2012 283/2012 Grecková 18.05.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 28.05.2012
12019393 Dodané potraviny – mäsové výrobky 60,00 € 5/2012 286/2012 Grecková 18.05.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
12019433 Dodané potraviny – mäso 87,62 € 5/2012 287/2012 Grecková 18.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
530209134 Dodané trvanlivé potraviny 690,73 € 6/2012 288/2012 Grecková 18.05.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.05.2012
7205501435 Telefónne hovory – úsek EaVP 20,16 € 190677270 18.05.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 28.05.2012
7205321506 Telefónne hovory – riaditeľ 21,59 € 190537336 22.05.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 28.05.2012
52012 Dodané drevené pilíny 150,00 € 075/12 Mgr. Fecura 22.05.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenova 8, IČO 4017243 28.05.2012
138744 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 194,78 € 1/2012 293/2012 Grecková 22.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.05.2012
12020171 Dodané potraviny – mäsové výrobky 44,72 € 5/2012 296/2012 Grecková 23.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
12020129 Dodané potraviny – mäso 105,30 € 5/2012 297/2012 Grecková 23.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
24367304 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 237,74 € 3/2012 298/2012 Grecková 23.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.05.2012
1200252 Dodané topné teleso do elektrického bojléra 21,60 € 077/12 Mgr. Fecura 25.05.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 28.05.2012
12020551 Dodané potraviny – mäsové výrobky 62,44 € 5/2012 301/2012 Grecková 25.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
12020669 Dodané potraviny – mäso 192,13 € 5/2012 302/2012 Grecková 25.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.05.2012
1200254 Dodaný termostat do el. bojléra na odd. I. 18,00 € 078/12 Mgr. Fecura 28.05.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 07.06.2012
138811 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 117,91 € 1/2012 308/2012 Grecková 29.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.06.2012
12021084 Dodané potraviny – mäso 63,07 € 5/2012 312/2012 Grecková 30.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.06.2012
12021205 Dodané potraviny – mäsové výrobky 27,96 € 5/2012 311/2012 Grecková 30.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.06.2012
530210030 Dodané trvanlivé potraviny 689,99 € 6/2012 314/2012 Grecková 30.05.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 07.06.2012
25131813 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 265,14 € 3/2012 313/2012 Grecková 30.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.06.2012
2012082 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 427,24 € 2/2012 277,282,285,289,290,292,295,299, 31.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 07.06.2012
1243900 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 222,01 € 4/2012 316/2012 Grecková 31.05.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 07.06.2012
12021526 Dodané potraviny – mäsové výrobky 73,08 € 5/2012 318/2012 Grecková 01.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.06.2012
12021631 Dodané potraviny – mäso 87,76 € 5/2012 319/2012 Grecková 01.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.06.2012
682012 Dodané čistiace prostriedky 421,86 € 083/12 Mgr. Fecura 05.06.2012 Jarmila Megová-IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 21.06.2012
9900419149 Pripojenie do siete VÚCNET 6/2012 127,46 € 117037391 05.06.2012 Slovak telekom, Karadžičová 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 21.06.2012
201210 Dodané potraviny 196,98 € 7/2012 258/2012,270/2012,271/2012,274/2 05.06.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 21.06.2012
138916 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 160,08 € 1/2012 324/2012 Grecková 05.06.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.06.2012
25132148 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 216,61 € 3/2012 328/2012 Grecková 06.06.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 21.06.2012
12022228 Dodané potraviny – mäsové výrobky 92,12 € 5/2012 326/2012 Grecková 06.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.06.2012
12022191 Dodané potraviny – mäso 66,14 € 5/2012 327/2012 Grecková 06.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.06.2012
20120635 Služby technika PO, BOZP 5/2012 55,36 € MZ 99/40 088/12 Mgr. Fecura 07.06.2012 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 21.06.2012
739169119 Telefónne hovory – pevná linka úsek EaVP 31,45 € 1173978694 07.06.2012 Slovak telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 21.06.2012
1739169118 Telefónne hovory – pevná linka úsek SPaOS a riaditeľ 52,24 € 1173978693 07.06.2012 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 21.06.2012
12022586 Dodané potraviny – mäso 134,03 € 5/2012 331/2012 Grecková 08.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.06.2012
12022513 Dodané potraviny – mäsové výrobky 87,97 € 5/2012 332/2012 Grecková 08.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.06.2012
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 647,26 € 5100308010 11.06.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 21.06.2012
2012338 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10,04 € 02/S/2009 11.06.2012 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičova 300/3, IČO 36509108 21.06.2012
7032314654 Dodané PHM 192,13 € 50971 11.06.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 25.06.2012
120004 Dodané palivové drevo mix 954,00 € 081/12 Mgr. Fecura 12.06.2012 PharmDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 25.06.2012
120003 Dodané palivové drevo mix 954,00 € 080/12 Mgr. Fecura 12.06.2012 PharmDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 25.06.2012
120002 Dodané palivové drevo mix 954,00 € 079/12 Mgr. Fecura 12.06.2012 PharmDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 25.06.2012
138978 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 172,83 € 1/2012 337/2012 Grecková 12.06.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.06.2012
102012 Dodané drevené pilíny 135,42 € 050/12, 070/12, 072/12, 071/12, 13.06.2012 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 345 25.06.2012
12023246 Dodané potraviny – mäso 64,02 € 5/2012 339/2012 Grecková 13.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2012
12023376 Dodané potraviny – mäsové výrobky 54,18 € 5/2012 340/2012 Grecková 13.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2012
24367885 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 282,71 € 3/2012 341/2012 Grecková 13.06.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.06.2012
1244295 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 178,43 € 4/2012 343/2012 Grecková 14.06.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 25.06.2012
12023639 Dodané potraviny – mäsové výrobky 50,69 € 5/2012 345/2012 Grecková 15.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2012
12023723 Dodané potraviny – mäso 86,89 € 5/2012 346/2012 Grecková 15.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2012
530211276 Dodané trvanlivé potraviny 875,05 € 6/2012 347/2012 Grecková 15.06.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 25.06.2012
21/2012 Dodané drevené pilíny 258,96 € 053/12, 062/12, 064/12, 065/12, 18.06.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 25.06.2012
139047 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 250,99 € 1/2012 350/2012 Grecková 19.06.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.06.2012
0782012 Dodané čistiace prostriedky 313,83 € 095/12 Mgr. Fecura 19.06.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 25.06.2012
12024312 Dodané potraviny – mäso 82,68 € 5/2012 352/2012 Grecková 20.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2012
12024378 Dodané potraviny – mäsové výrobky 29,47 € 5/2012 353/2012 Grecková 20.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2012
25132482 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 201,55 € 3/2012 354/2012 Grecková 20.06.2012 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.06.2012
7206665388 Telefónne hovory – ekonomický úsek 21,59 € 1173978694 Mgr. Fecura 21.06.2012 Slovak Telecom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 25.06.2012
10978 Poistenie majetku za obdobie od 01.07.2012 – 01.10.2012 206,93 € 2647001312 22.06.2012 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO 00653501 25.06.2012
2012098 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 444,27 € 2/2012 317/2012,320/2012,322/2012,323/2 22.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.06.2012
12024805 Dodané potraviny – mäsové výrobky 83,99 € 5/2012 357/2012 Grecková 22.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2012
12024842 Dodané potraviny – mäso 121,24 € 5/2012 358/2012 Grecková 22.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.06.2012
20120331 Dodaný kancelársky materiál 30,53 € 095/12 Mgr. Fecura 22.06.2012 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 28.06.2012
7206496632 Telefónne hovory – riaditeľ 22,78 € 190537336 22.06.2012 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 28.06.2012
7032316385 Dodané PHM 38,98 € 50971 22.06.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 28.06.2012
139105 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 281,75 € 1/2012 363/2012 Grecková 26.06.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.06.2012
12025458 Dodané potraviny – mäso 99,13 € 5/2012 366/2012 Grecková 27.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2012
12025483 Dodané potraviny – mäsové výrobky 61,14 € 5/2012 365/2012 Grecková 27.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2012
12147 Dodaný údržbársky materiál 57,87 € 099/12 Mgr. Fecura 27.06.2012 Jozef Marinič-E.S.O. plus, Pčolinská 2724, 069 01 Snina, IČO 10672141 28.06.2012
11/2012 Dodané drevené pilíny 31,86 € 093/12 Mgr. Fecura 27.06.2012 Drevovýroba – Miroslav Dub, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 28.06.2012
24368309 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 276,52 € 3/2012 367/2012 Grecková 27.06.2012 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.06.2012
1244700 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 211,99 € 4/2012 369/2012 Grecková 28.06.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 30.06.2012
2012258 Dodaný údržbársky materiál 44,94 € 063/12,087/12,088/12,096/12,100/ 29.06.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROING, V ihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.06.2012
12025831 Dodané potraviny – mäsové výrobky 96,56 € 5/2012 371/2012 Grecková 29.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.06.2012
12025876 Dodané potraviny – mäso 137,62 € 5/2012 372/2012 Grecková 29.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 30.06.2012
530212137 Dodané trvanlivé potraviny 623,18 € 6/2012 373/2012 Grecková 29.06.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.06.2012
201211 Dodané potraviny 135,31 € 7/2012 347/2012,333/2012,321/2012,374/2 29.06.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 30.06.2012
2012101 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 443,75 € 2/2012 348/2012,348A/2012,349/2012,351/ 29.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.06.2012
201250661 Dodaný údržbársky materiál 2,11 € 085/12 Mgr. Fecura 29.06.2012 Suptrans G.T.M, s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 30.06.2012
1200328 Oprava elektrického sporáka SF – 40 89,30 € 101/12 Mgr. Fecura 29.06.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 10.07.2012
139196 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 189,02 € 1/2012 378/2012 Rošková 03.07.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.07.2012
12026649 Dodané potraviny – mäso 115,02 € 5/2012 380A/2012 Rošková 04.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.07.2012
12026612 Dodané potraviny – mäsové výrobky 58,36 € 5/2012 380/2012 Rošková 04.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.07.2012
24368622 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 239,52 € 3/2012 381/2012 Rošková 04.07.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 18.07.2012
12026866 Dodané potraviny – mäso 196,75 € 5/2012 384/2012 Rošková 06.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.07.2012
12026827 Dodané potraviny – mäsové výrobky 86,27 € 5/2012 385/2012 Rošková 06.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.07.2012
4900427813 Pripojenie do siete VUCNET za 07/2012 127,46 € 117037391U 06.07.2012 Slovak telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 18.07.2012
212070008 Servisné práce SPIN 01.07.-30.09.2012 387,14 € SPIN 283/2007/S/OvZP 06.07.2012 Asseco Solutions, Bárdošová 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 18.07.2012
20120757 Služby technika PO a BOZP za 06/2012 49,00 € MZ 99/40 09.07.2012 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 18.07.2012
1200345 Prerobenie odpadu a vody v práčovni 73,96 € 104/12 Mgr. Fecura 09.07.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 18.07.2012
7032317919 Dodané PHM 165,80 € 50971 09.07.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 18.07.2012
139218 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 201,72 € 1/2012 390/2012 Rošková 10.07.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.07.2012
2290016358 Elektrická energia 1 550,06 € 5100308010 10.07.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 18.07.2012
2740164369 Telefónne hovory /pevná linka úsek EaVP/ 24,02 € 1173978694 10.07.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 18.07.2012
3740164368 Telefónne hovory /pevná linka úsek SPaOS a riaditeľ/ 42,05 € 1173978693 10.07.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 18.07.2012
12027615 Dodané potraviny – mäsové výrobky 80,47 € 5/2012 393/2012 Rošková 12.07.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.07.2012
12027553 Dodané potraviny – mäso 43,03 € 5/2012 392/2012 Rošková 12.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.07.2012
24368888 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 185,83 € 3/2012 394/2012 Rošková 12.07.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 18.07.2012
1244940 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 148,68 € 4/2012 396/2012 Rošková 12.07.2012 DMJ-Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 18.07.2012
12027860 Dodané potraviny – mäsové výrobky 125,90 € 5/2012 399/2012 Rošková 13.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.07.2012
12027924 Dodané potraviny – mäso 129,82 € 5/2012 398/2012 Rošková 13.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.07.2012
530212423 Dodané trvanlivé potraviny 570,55 € 6/2012 401/2012 Rošková 13.07.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.07.2012
90183522 Laboratórna analýza odpadovej vody 42,41 € 097/12 Mgr. Fecura 13.07.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 18.07.2012
2012113 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 419,19 € 2/2012 376/2012,377/2012,379/2012,382/2 16.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 18.07.2012
2012403 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 07/2012 10,04 € 02/S/2009 16.07.2012 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.07.2012
3621201732 Nová verzia MAGMA – 3.štvrťrok 2012 25,49 € PO6005504 16.07.2012 Versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 18.07.2012
317924 Flaga náplň 33 kg PB 150,83 € 102/12 Mgr. Fecura 16.07.2012 Flaga Progas, spol. s r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 18.07.2012
1201232 Dodané tonery do tlačiarní/3 ks/ + oprava tlačiarne /úsek SPaOS/ 157,00 € 105/12 Mgr. Fecura 16.07.2012 Decomp, s.r.o., P.Jilemnického 1919, 069 01 Snina, IČO 36497771 18.07.2012
139251 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 225,79 € 1/2012 405/2012 Rošková 17.07.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.07.2012
12028407 Dodané potraviny – mäsové výrobky 74,88 € 5/2012 408/2012 Rošková 18.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012
12027191 Dodané potraviny – mäso 38,52 € 5/2012 407/2012 Rošková 18.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012
12153 Náhradné diely a servisné práce na FT SV 279 AO 215,60 € 099/12 Mgr. Fecura 18.07.2012 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 26.07.2012
24369276 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 266,10 € 3/2012 409/2012 Rošková 18.07.2012 GVP, s.r.o,, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.07.2012
120024 Náhradné súčiastky a servis na motorovú pílu 38,81 € 108/12 Mgr. Fecura 18.07.2012 Staroščák-Bostar Slovakia, Študentská 1463/26, 069 01 Snina, IČO 33671575 26.07.2012
7207725814 Telefónne hovory /úsek EaVP/ 20,16 € 190677270 19.07.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 26.07.2012
12028726 Dodané potraviny – mäso 180,73 € 5/2012 412/2012 Rošková 20.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012
12028686 Dodané potraviny – mäsové výrobky 159,83 € 5/2012 413/2012 Rošková 20.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012
3621201838 Systémová podpora Magma – 2.Q 2012 193,28 € 20.07.2012 Versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 2, IČO 36396222 31.07.2012
10137 Dodaný kancelársky papier /25 ks/ 70,20 € 109/12 Mgr. Fecura 23.07.2012 Ing. Michal Petráš, TOP toner, Leningradská 3503/6, 071 01 Michalovce, IČO 45667586 31.07.2012
139273 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 211,30 € 1/2012 418/2012 Rošková 24.07.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.07.2012
7207554707 Telefónne hovory – riaditeľ 21,59 € 24.07.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 31.07.2012
12029362 Dodané potraviny – mäsové výrobky 129,34 € 5/2012 421/2012 Rošková 25.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2012
12029387 Dodané potraviny – mäso 36,11 € 5/2012 420/2012 Rošková 25.07.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2012
24369608 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 166,57 € 3/2012 422/2012 Rošková 25.07.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.07.2012
1245154 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 256,34 € 4/2012 424/2012 Rošková 26.07.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.07.2012
12029773 Dodané potraviny – mäsové výrobky 84,53 € 5/2012 426/2012 Rošková 27.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2012
12029831 Dodané potraviny – mäso 98,66 € 5/2012 427/2012 Rošková 27.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2012
530212708 Dodané trvanlivé potraviny 786,64 € 6/2012 429/2012 Rošková 27.07.2012 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.07.2012
2012038 Previnutie motora – čerpadlo 152,00 € 113/12 Mgr. Fecura 30.07.2012 Štefan Lapčák, Čemernianska 325, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 41801610 31.07.2012
2012118 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 398,99 € 2/2012 403/2012,404/2012,406/2012,410/2 31.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012
139295 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 192,90 € 1/2012 432/2012 Rošková 31.07.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.07.2012
2012-15 Dodané potraviny – 160,54 € 7/2012 386/2012,400/2012,414/2012,428/2 31.07.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.07.2012
2210004319 Dodávka elektrickej energie od 01.06.2012-31.08.2012 1 287,00 € 5100308010 01.08.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 10.08.2012
12030469 Dodané potraviny – mäso 50,53 € 5/2012 434/2012 Rošková 01.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012
12030540 Dodané potraviny – mäsové výrobky 28,68 € 5/2012 435/2012 Rošková 01.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012
25133134 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 198,29 € 3/2012 436/2012 Rošková 01.08.2012 GVP, s.r.o, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.08.2012
1201267 Dodanie tonerov do tlačiarní /2 ks/ – ÚSPaO 90,00 € 115/12 Mgr. Fecura 02.08.2012 Decomp, s.r.o, P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 10.08.2012
12030902 Dodané potraviny – mäso 225,62 € 5/2012 439/2012 Rošková 03.08.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012
12030837 Dodané potraviny – mäsové výrobky 79,90 € 5/2012 440/2012 Rošková 03.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012
5900437053 Pripojenie do VÚCNET za 08/2012 127,46 € 117037391U 06.08.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 10.08.2012
20120996 Služby technika PO a BOZP 07/2012 49,00 € MZ 99/40 06.08.2012 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.08.2012
139319 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 138,07 € 1/2012 445/2012 Rošková 07.08.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.08.2012
530212912 Dodané trvanlivé potraviny 606,60 € 6/2012 450/2012 Rošková 08.08.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.08.2012
7032321170 Dodané PHM 187,71 € 50971 08.08.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 10.08.2012
8741159951 Telefónne hovory – úsek EaVP 29,96 € 1173978694 08.08.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 10.08.2012
3741159949 Telefónne hovory – úsek SPaO + riaditeľ 49,91 € 1173978693 08.08.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 10.08.2012
2290016358 Dodávka elektrickej energie – 01.07.2012-31.07.2012 1 496,22 € 5100308010 08.08.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 10.08.2012
12031484 Dodané potraviny – mäsové výrobky 40,28 € 5/2012 447/2012 Rošková 08.08.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012
12031547 Dodané potraviny – mäso 38,06 € 5/2012 448/2012 Rošková 08.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012
952012 Dodané čistiace prostriedky 340,63 € 116/12 Mgr. Fecura 08.08.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 23.08.2012
201250920 Dodaný údržbársky materiál – lepidlo Baukleber /2 ks/ 6,41 € 117/12 Mgr. Fecura 08.08.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 23.08.2012
51084846 Dodané potraviny – mlieko, mliekárenské výrobky 43,42 € 3/2012 422A/2012 Rošková 08.08.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.08.2012
24370013 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 191,95 € 3/2012 449/2012 Rošková 08.08.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.08.2012
1245354 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 196,73 € 4/2012 452/2012 Rošková 09.08.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 23.08.2012
12031849 Dodané potraviny – mäsové výrobky 97,87 € 5/2012 455/2012 Rošková 10.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bratislava, IČO 36473219 23.08.2012
12031926 Dodané potraviny – mäso 114,36 € 5/2012 454/2012 Rošková 10.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.08.2012
2012472 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 8/2012 10,04 € 02/S/2009 10.08.2012 Nemocnica s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 17 Snina, IČO 36509108 23.08.2012
2012324 Dodaný materiál na údržbu 42,46 € 118/12 Mgr. Fecura 13.08.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 23.08.2012
201215 Dodané osobné prádlo pre zamestnancov 320,20 € 122/12 Mgr. Fecura 14.08.2012 Anna Plišková, Andrea, Centrum 2526/100, 069 01 Snina, IČO 37002864 23.08.2012
139342 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 161,88 € 1/2012 460/2012 Rošková 14.08.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.08.2012
2012125 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 392,94 € 2/2012 433/2012,437/2012,438/2012,441/2 15.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 23.08.2012
24370396 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 262,81 € 3/2012 464/2012 Rošková 16.08.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.08.2012
12032537 Dodané potraviny – mäso 19,54 € 5/2012 462/2012 Rošková 16.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012
12032569 Dodané potraviny – mäsové výrobky 41,08 € 5/2012 463/2012 Rošková 16.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012
12032854 Dodané potraviny – mäso 191,89 € 5/2012 468/2012 Rošková 17.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012
12032837 Dodané potraviny – mäsové výrobky 89,11 € 5/2012 467/2012 Rošková 17.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012
12110049 Dodaný písací stolík do skladu potravín /2 ks/ 265,00 € 123/12 Mgr. Fecura 17.08.2012 Andrejčík – stolárstvo EZZUM, Mierová 1868, 069 01 Snina, IČO 30625653 24.08.2012
120006 Dodané palivové drevo mix /dub, buk/ 800,00 € 127/12 Mgr. Fecura 17.08.2012 PharmDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 17.09.2012
7208779641 Telefónne hovory – úsek EaVP 20,16 € 190677270 21.08.2012 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 19.09.2012
139367 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 130,25 € 1/2012 473/2012 Rošková 21.08.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.09.2012
12033653 Dodané potraviny – mäsové výrobky 8,00 € 5/2012 476/2012 Rošková 22.08.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.09.2012
12033705 Dodané potraviny – mäso 78,59 € 5/2012 475/2012 Rošková 22.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.09.2012
530213218 Dodané trvanlivé potraviny 613,82 € 6/2012 478/2012 Rošková 22.08.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 19.09.2012
25133555 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 205,68 € 3/2012 477/2012 Rošková 22.08.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 19.09.2012
7208627007 Telefónne hovory – riaditeľ /mobil/ 24,58 € 190537336 22.08.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 19.09.2012
1245567 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 266,51 € 4/2012 480/2012 Rošková 23.08.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 19.09.2012
7032322919 Dodané PHM 101,01 € 50971 23.08.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 19.09.2012
12034151 Dodané potraviny – mäso 147,54 € 5/2012 482/2012 Rošková 24.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.09.2012
12034097 Dodané potraviny – mäsové výrobky 186,28 € 5/2012 483/2012 Rošková 24.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.09.2012
318973 Flaga náplň 33 kg PB 150,83 € 119/12 Mgr. Fecura 27.08.2012 Flaga spol. s r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 19.09.2012
24370975 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 235,85 € 3/2012 489/2012 Rošková 28.08.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 19.09.2012
139392 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 205,48 € 1/2012 473A, 488/2012 Rošková 28.08.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 19.09.2012
201250993 Dodaný materiál na údržbu 33,95 € 129/12 Mgr. Fecura 30.08.2012 Suptrans G.T.M, s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 19.09.2012
2012129 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 479,27 € 2/2012 465/2012,466/2012,470/2012,471/2 31.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 19.09.2012
201217 Dodané trvanlivé potraviny 121,86 € 7/2012 442/2012,456/2012,469/2012,484/2 31.08.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 19.09.2012
12034842 Dodané potraviny – mäso 160,69 € 5/2012 494/2012 Rošková 31.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.09.2012
12034832 Dodané potraviny – mäsové výrobky 134,63 € 5/2012 495/2012 Rošková 31.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012
530213688 Dodané trvanlivé potraviny 636,65 € 6/2012 493/2012 Rošková 31.08.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.09.2012
1142012 Dodané čistiace prostriedky 277,86 € 135/12 Mgr. Fecura 03.09.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 20.09.2012
139399 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 12,00 € 1/2012 488/2012 Rošková 04.09.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.09.2012
139450 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 180,84 € 1/2012 500/2012 Rošková 04.09.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.09.2012
12035653 Dodané potraviny – mäso 32,48 € 5/2012 503/2012 Rošková 05.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012
12035706 Dodané potraviny – mäsové výrobky 80,00 € 5/2012 502/2012 Rošková 05.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012
24371379 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 226,50 € 3/2012 504/2012 Rošková 05.09.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.09.2012
20121104 Služby technika PO a BOZP za 8/2012 49,00 € MZ 99/40 05.09.2012 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 20.09.2012
1245895 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 186,55 € 4/2012 506/2012 Rošková 06.09.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 20.09.2012
201251018 Dodaný údržbársky materiál /radiátor 1 ks/ 73,39 € 137/12 Mgr. Fecura 06.09.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 20.09.2012
5900448750 Pripojenie do VUCNET Prešov za 9/2012 127,46 € 117037391U 06.09.2012 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 20.09.2012
12036020 Dodané potraviny – mäso 126,25 € 5/2012 509/2012 Rošková 07.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012
12036084 Dodané potraviny – mäsové výrobky 52,64 € 5/2012 510/2012 Rošková 07.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012
530214295 Dodané trvanlivé potraviny 654,76 € 6/2012 508/2012 Rošková 07.09.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.09.2012
7032324448 Dodané PHM 122,12 € 50971 10.09.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 20.09.2012
2012002 Stavebné práce na odd. I /rekonštrukcia chodby a izby PPS/ 5 000,00 € 136/12 Mgr. Fecura 10.09.2012 Radovan Glogovský, Paláriková 1603/2, 069 01 Snina, IČO 43250734 20.09.2012
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 609,67 € 5100308010 10.09.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 20.09.2012
9742149732 Telefónne hovory – pevná linka /úsek SPaO a riaditeľ/ 42,35 € 1173978693 12.09.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 28.09.2012
8742149733 Telefónne hovory – pevná linka /úsek EaVP 21,91 € 1173978694 12.09.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 28.09.2012
6555846437 Poistenie malých a stredných podnikateľov /02.10.2012-02.10.2012/ 187,31 € 6555846437 12.09.2012 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Hlavná 138, 080 01 Prešov, IČO 00585441 28.09.2012
139509 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 182,41 € 1/2012 515/2012 Rošková 12.09.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.09.2012
12036771 Dodané potraviny – mäso 78,00 € 5/2012 518/2012 Rošková 12.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012
12036849 Dodané potraviny – mäsové výrobky 65,60 € 5/2012 519/2012 Rošková 12.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012
2012386 Dodaný materiál na údržbu 53,62 € 138/12 Mgr. Fecura 12.09.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 28.09.2012
24371499 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 152,89 € 3/2012 517/2012 Rošková 12.09.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.09.2012
530214804 Dodané trvanlivé potraviny 192,47 € 6/2012 524/2012 Rošková 14.09.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.09.2012
12037206 Dodané potraviny – mäso 186,41 € 5/2012 521/2012 Rošková 14.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012
12037101 Dodané potraviny – mäsové výrobky 98,81 € 5/2012 522/2012 Rošková 14.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012
1201316 Dodaný kancelársky materiál /tonery do tlačiarni/ 165,00 € 139/12 Mgr. Fecura 17.09.2012 Decomp, s.r.o., P.Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 28.09.2012
2012136 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 426,61 € 2/2012 497/2012,498/2012,499/2012,501/2 17.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.09.2012
2012527 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 9/2012 10,04 € 02/S/2009 17.09.2012 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 28.09.2012
139567 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 179,67 € 1/2012 528/2012 Rošková 18.09.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.09.2012
142012 Dodané drevené pilíny 63,72 € 106/12, 128/12 Mgr. Fecura 18.09.2012 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 28.09.2012
530215284 Dodané trvanlivé potraviny 520,12 € 6/2012 533/2012 Rošková 19.09.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.09.2012
12037936 Dodané potraviny – mäsové výrobky 14,65 € 5/2012 531/2012 Rošková 19.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012
12037854 Dodané potraviny – mäso 37,24 € 5/2012 532/2012 Rošková 19.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012
7209844175 Telefónne hovory – mobil /úsek EaVP/ 20,16 € 190677270 19.09.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 18 Bratislava, IČO 35763469 28.09.2012
24371889 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 242,71 € 3/2012 530/2012 Rošková 19.09.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.09.2012
2647001312 Poistné – majetok za IV. štvrťrok 2012 206,93 € 2647001312 19.09.2012 Poisťovňa UNIQA, a.s., Lazaretská 15, 820 07Bratislava 27, IČO 00653501 28.09.2012
201251129 Dodané maliarske potreby 20,74 € 140/12 Mgr. Fecura 19.09.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 28.09.2012
1200439 Oprava práčiek Electrolux – výmena topného telesa, W 3105 M – špirály 2 ks 453,72 € 125/12, 142/12 Mgr. Fecura 20.09.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 28.09.2012
201251132 Dodaný materiál na údržbu 12,00 € 145/12 20.09.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 28.09.2012
1246306 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 265,04 € 4/2012 535/2012 Rošková 20.09.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 28.09.2012
12038408 Dodané potraviny – mäso 195,72 € 5/2012 538/2012 Rošková 21.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Dukliankska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012
12038338 Dodané potraviny – mäsové výrobky 98,53 € 5/2012 539/2012 Rošková 21.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012
7209589305 Telefónne hovory – mobil riaditeľ 25,57 € 190537336 21.09.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 04.10.2012
7032326202 Dodané PHM 113,55 € 50971 24.09.2012 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 04.10.2012
139628 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 164,04 € 1/2012 543/2012 Rošková 25.09.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.10.2012
1322012 Dodané čistiace prostriedky 367,99 € 147/12 Mgr. Fecura 25.09.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 04.10.2012
312012 Dodané drevené pilíny 338,64 € 107/12,110/12,111/12,112/12,114/ 26.09.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 04.10.2012
2012413 Dodaný materiál na údržbu 199,97 € 144/12 Mgr. Fecura 26.09.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 04.10.2012
12039261 Dodané potraviny – mäsové výrobky 85,81 € 5/2012 546/2012 Rošková 26.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012
12039199 Dodané potraviny – mäso 66,37 € 5/2012 545/2012 Rošková 26.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012
201219 Dodané trvanlivé potraviny 100,95 € 7/2012 511/2012,523/2012,536/2012,549/2 28.09.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 04.10.2012
12039579 Dodané potraviny – mäso 192,06 € 5/2012 550/2012 Rošková 28.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012
12039493 Dodané potraviny – mäsové výrobky 63,01 € 5/2012 551/2012 Rošková 28.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012
12139 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 361,05 € 2/2012 526/2012,527/2012,529/2012,534/2 01.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012
139746 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 178,05 € 1/2012 553/2012 Rošková 02.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.10.2012
12040300 Dodané potraviny – mäsové výrobky 83,98 € 5/2012 559/2012 Rošková 03.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012
12040339 Dodané potraviny – mäso 32,39 € 5/2012 558/2012 Rošková 03.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012
24372468 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 311,29 € 3/2012 556/2012 Rošková 03.10.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.10.2012
530216523 Dodané trvanlivé potraviny 1 067,11 € 6/2012 557/2012 Rošková 03.10.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.10.2012
1246707 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 164,86 € 4/2012 560/2012 Rošková 04.10.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 16.10.2012
7900460444 Pripojenie do siete VÚCNET za 10/2012 127,46 € 117037391U 04.10.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 16.10.2012
20121221 Služby technika PO, BOZP 9/2012 49,00 € MZ 99/40 04.10.2012 DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 16.10.2012
12040738 Dodané potraviny – mäsové výrobky 82,63 € 5/2012 564/2012 Rošková 05.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012
12040835 Dodané potraviny – mäso 121,33 € 5/2012 563/2012 Rošková 05.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012
212100005 Servisné práce SPIN /01.10.2012-31.12.2012/ 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 05.10.2012 Asseco solutions, Bárdošova 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 16.10.2012
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 632,25 € 5100308010 08.10.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 16.10.2012
7032327762 Dodané PHM 91,19 € 50971 08.10.2012 OMV Slovenské, s.r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 16.10.2012
20120559 Dodaný kancelársky materiál 152,51 € 152/12 Mgr. Fecura 08.10.2012 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 16.10.2012
139805 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 230,68 € 1/2012 569/2012 Rošková 09.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.10.2012
530217165 Dodané trvanlivé potraviny 529,65 € 6/2012 571/2012 Rošková 10.10.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.10.2012
12041463 Dodané potraviny – mäsové výrobky 139,61 € 5/2012 572/2012 Rošková 10.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012
12041494 Dodané potraviny – mäso 129,68 € 5/2012 573/2012 Rošková 10.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012
24372849 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 259,52 € 3/2012 574/2012 Rošková 10.10.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.10.2012
2012586 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10/2012 10,04 € 02/S/2009 10.10.2012 Nemocnica, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 17 Snina, IČO 36509108 16.10.2012
9743137059 Telefónne hovory – pevná linka úsek SPaOS a riaditeľ 39,49 € 1173978693 10.10.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 16.10.2012
5743137060 Telefónne hovory – pevná linka úsek EaVP 19,50 € 1173978694 10.10.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 16.10.2012
12041875 Dodané potraviny – mäsové výrobky 110,47 € 5/2012 578/2012 Rošková 12.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012
12041986 Dodané potraviny – mäso 142,39 € 5/2012 577/2012 Rošková 12.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012
12155 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 379,67 € 2/2012 554/2012,554A/2012,556/2012,561/ 15.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012
3621202602 Nová verzia MAGMA IV. štvťrok 2012 25,49 € PO6005504 16.10.2012 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 30.10.2012
139873 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 135,96 € 1/2012 583/2012 Rošková 16.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.10.2012
12042655 Dodané potraviny – mäso 57,55 € 5/2012 587/2012 Rošková 17.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012
12042690 Dodané potraviny – mäsové výrobky 30,89 € 5/2012 586/2012 Rošková 17.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012
24373191 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 213,94 € 2/2012 585/2012 Rošková 17.10.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.10.2012
1247110 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 302,40 € 4/2012 589/2012 Rošková 18.10.2012 DMJ – Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 30.10.2012
3621202720 Magma HCM systémová podpora za III.Q 2012 193,28 € PO6005504 19.10.2012 Auto Cont, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 30.10.2012
12043013 Dodané potraviny – mäso 225,49 € 5/2012 591/2012 Rošková 19.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012
12042950 Dodané potraviny – mäsové výrobky 115,99 € 5/2012 592/2012 Rošková 19.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012
530218000 Dodané trvanlivé potraviny 601,26 € 6/2012 593/2012 Rošková 19.10.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.10.2012
7210905387 Telefónne hovory – mobil (úsek EaVP) 20,16 € 190677270 22.10.2012 Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 30.10.2012
1432012 Dodané čistiace prostriedky 307,25 € 161/12 Mgr. Fecura 23.10.2012 Jarmila Megová – IDEÁL,, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.10.2012
139932 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 915,36 € 1/2012 583A/2012, 599/2012 Rošková 23.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.11.2012
7032329529 Dodané PHM do motorových vozidiel 108,23 € 50971 23.10.2012 OMV Slovensko s r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 30.10.2012
7210744797 Telefónne hovory – mobil – riaditeľ 24,58 € 190537336 23.10.2012 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 30.10.2012
12043752 Dodané potraviny – mäsové výrobky 32,03 € 5/2012 604/2012 Rošková 24.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012
12043817 Dodané potraviny – mäso 52,08 € 5/2012 603/2012 Rošková 24.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012
530218394 Dodané trvanlivé potraviny 527,61 € 6/2012 605/2012 Rošková 24.10.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.10.2012
24373567 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 256,48 € 3/2012 602/2012 Rošková 24.10.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.10.2012
12044310 Dodané potraviny – mäso 204,97 € 5/2012 608/2012 Rošková 26.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012
12044212 Dodané potraviny – mäsové výrobky 64,08 € 5/2012 609/2012 Rošková 26.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012
139990 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 84,05 € 1/2012 615/2012 Rošková 30.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.10.2012
12162 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 533,66 € 2/2012 582/2012,584/2012,588/2012,590/2 31.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.10.2012
12044829 Dodané potraviny – mäsové výrobky 82,37 € 5/2012 617/2012 Rošková 31.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.10.2012
1247415 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 336,98 € 4/2012 618/2012 Rošková 31.10.2012 DMJ-Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.10.2012
1217321 Dodané potraviny – droždie 3,12 € 4/2012 618A/2012 Rošková 31.10.2012 DMJ-Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.10.2012
232300274 Dodanie AMANDA set /stoly, stoličky/ 9 ks 1 161,00 € 164/12 Mgr. Fecura 02.11.2012 Tempo Kondela, Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, IČO 36409154 12.11.2012
12045058 Dodané potraviny – mäso 161,92 € 5/2012 621/2012 Rošková 02.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012
12044999 Dodané potraviny – mäsové výrobky 104,65 € 5/2012 622/2012 Rošková 02.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012
201220 Dodané trvanlivé potraviny 102,93 € 555/2012,565/2012,579/2012,594/2 02.11.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 12.11.2012
90195916 Laboratórna analýza odpadovej vody 42,41 € 156/12 Mgr. Fecura 02.11.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 12.11.2012
2210004319 Dodávka elektrickej energie 1 287,00 € 5100308010 02.11.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 12.11.2012
20121439 Služby technika PO a BOZP za 10/2012 49,00 € MZ 99/40 02.11.2012 DXa s r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, 36455181 12.11.2012
140083 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 121,94 € 1/2012 626/2012 Rošková 06.11.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.11.2012
12045835 Dodané potraviny – mäso 41,34 € 5/2012 630/2012 Rošková 07.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012
12045867 Dodané potraviny – mäsové výrobky 54,55 € 5/2012 629/2012 Rošková 07.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012
9744125170 Telefónne hovory – pevná linka /úsek EaVP/ 18,34 € 1173978694 07.11.2012 Slovak telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 12.11.2012
3744125169 Telefónne hovory – pevná linka /úsek SPaO a riaditeľ/ 49,67 € 117398693 07.11.2012 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 12.11.2012
25134457 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 293,05 € 3/2012 628/2012 Rošková 07.11.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.11.2012
1200594 Dodaná elektr. trojtrúbová pec a elektrický sporák 5 006,00 € 160/12 Mgr. Fecura 07.11.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 27.11.2012
12263 Dodaný olej Stihl do mot. píly a dvojpekáč do kuchyne 41,20 € 166/12 Mgr. Fecura 08.11.2012 Jozef Marinič – E.S.O. plus, Pčolinská 2724, 069 01 Snina, IČO 10672141 27.11.2012
9900473752 Pripojenie do VÚCNET za 11/2012 127,46 € 117037391U 08.11.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 27.11.2012
12046168 Dodané potraviny – mäsové výrobky 76,61 € 5/2012 635/2012 Rošková 09.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
12046207 Dodané potraviny – mäso 204,31 € 5/2012 634/2012 Rošková 09.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
530219675 Dodané trvanlivé potraviny 630,35 € 6/2012 633/2012 Rošková 09.11.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.11.2012
2290016358 Dodávka elektrickej energie 1 970,86 € 5100308010 09.11.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 27.11.2012
7032331114 Dodané PHM 109,42 € 50971 09.11.2012 OMV Slovensko s r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.11.2012
1200582 Oprava automatickej práčky Electrolux W4105H 119,63 € 168/12 Mgr. Fecura 09.11.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 27.11.2012
140151 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 108,79 € 1/2012 640/2012 Rošková 13.11.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.11.2012
152313 Web hosting, obnova domény 08.12.2012-08.12.2013 95,95 € 169/12 Mgr. Fecura 13.11.2012 Atlantis systems s r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO 35844230 27.11.2012
2012110204 Vývoz VKK na skládku – 2 ks 505,31 € 170/12 Mgr. Fecura 13.11.2012 Verejnoprospešné služby, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 27.11.2012
10120247 Dodané skrine lekárske /2ks/ a skriňa na spisy /1 ks/ 1,00 € 167/12 Mgr. Fecura 13.11.2012 AKD s r.o., Bratislavská 82/16, 924 01 Galanta, IČO 44865058 27.11.2012
12110080 Madlo na odd. I. /17 m/ 221,00 € 171/12 Mgr. Fecura 13.11.2012 Andrejčík Š. – EZZUM, Mierova 1868, 069 01 Snina, IČO 30625653 27.11.2012
12046986 Dodané potraviny – mäsové výrobky 46,93 € 5/2012 642/2012 Rošková 14.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
12046957 Dodané potraviny – mäso 103,55 € 5/2012 643/2012 Rošková 14.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
24374521 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 289,79 € 3/2012 644/2012 Rošková 14.11.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.11.2012
1247769 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky 161,05 € 4/2012 646/2012 Rošková 15.11.2012 DMJ-Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 27.11.2012
12047300 Dodané potraviny – mäsové výrobky 96,95 € 5/2012 649/2012 Rošková 16.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
12047346 Dodané potraviny – mäso 228,66 € 5/2012 648/2012 Rošková 16.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
201224 Dodaný materiál do kuchyne 90,00 € 172/12 Mgr. Fecura 16.11.2012 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 27.11.2012
12267 Pneuservisné práce na mot. vozidle SV 297 AO 29,58 € 163/12 Mgr. Fecura 16.11.2012 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 27.11.2012
12176 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 353,00 € 2/2012 620/2012,623/2012,624/2012,625/2 19.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.11.2012
140204 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 118,09 € 1/2012 655/2012 Rošková 20.11.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.11.2012
7211977165 Telefónne hovory – úsek EaVP 20,74 € 190677270 20.11.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 27.11.2012
1552012 Dodané čistiace prostriedky 635,83 € 175/12 Mgr. Fecura 21.11.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 27.11.2012
12048104 Dodané potraviny – mäsové výrobky 39,74 € 5/2012 658/2012 Grecková 21.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
12048114 Dodané potraviny – mäso 79,33 € 5/2012 659/2012 Grecková 21.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
2012656 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 11/2012 10,04 € 02/S/2009 22.11.2012 Nemocnica s r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 27.11.2012
182012 Flaga náplň 33 kg PB /2ks/ 120,00 € 165/12 Mgr. Fecura 22.11.2012 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 27.11.2012
24374886 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 219,44 € 3/2012 657/2012 Grecková 22.11.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.11.2012
2012110001 Prenájom montážnej plošiny – úprava zelene 60,00 € 174/12 Mgr. Fecura 22.11.2012 Ing. Jana Maďarčiková M&J, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, IČO 46628681 27.11.2012
7211821275 Telefónne hovory – riaditeľ 24,80 € 190537336 22.11.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 27.11.2012
6542094109 Havarijné poistenie mot. vozidla SV 279 AO /19.12.2012-19.12.2013/ 224,40 € 22.11.2012 Kooperatíva poisťovňa a.s., Hlavná 138, 080 01 Prešov, IČO 00585441 27.11.2012
12048512 Dodané potraviny – mäsové výrobky 83,57 € 5/2012 663/2012 Grecková 23.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
12048614 Dodané potraviny – mäso 183,55 € 5/2012 662/2012 Grecková 23.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.11.2012
7032332902 Dodané PHM 124,10 € 50971 23.11.2012 OMV s r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 27.11.2012
530220914 Dodané trvanlivé potraviny 738,27 € 6/2012 664/2012 Grecková 23.11.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 07.12.2012
140252 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 123,04 € 1/2012 669/2012 Grecková 27.11.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.12.2012
12049142 Dodané potraviny – mäso 61,57 € 5/2012 673/2012 Grecková 28.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2012
12049182 Dodané potraviny – mäsové výrobky 74,06 € 5/2012 672/2012 Grecková 28.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2012
25134749 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 211,14 € 1/2012 671/2012 Grecková 28.11.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.12.2012
211673 Laboratórny rozbor 2 vzoriek hotových pokrmov 94,00 € 178/12 Mgr. Fecura 28.11.2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov, IČO 00610992 07.12.2012
1248148 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 221,56 € 4/2012 675/2012 Grecková 29.11.2012 DMJ Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 07.12.2012
2012161 Odber vzorky jedla, spracovanie odborného posudku 28,00 € 178/12 Mgr. Fecura 29.11.2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. 26. novembra 1507/2, 066 01 Humenné, IČO 00611018 07.12.2012
1209514 Dodané potraviny – mäsové výrobky 92,75 € 5/2012 677/2012 Grecková 30.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2012
12049596 Mäso 106,75 € 5/2012 678/2012 Grecková 30.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2012
12184 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 358,63 € 2/2012 647/2012,652/2012,653/2012,654/2 03.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.12.2012
201223 Dodané trvanlivé potraviny 97,69 € 7/2012 636/2012,650/2012,665/2012,679/2 04.12.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 12.12.2012
140377 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 101,45 € 1/2012 683/2012 Rošková 04.12.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.12.2012
20120690 Dodané kancelárske potreby 141,41 € 179/12 Mgr. Fecura 04.12.2012 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 12.12.2012
24375417 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 212,90 € 3/2012 685/2012 Rošková 05.12.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.12.2012
201251553 Dodaný materiál na údržbu /betón/ 20,40 € 180/12 Mgr. Fecura 05.12.2012 Suptrans G.T.M. s r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 12.12.2012
20121568 Služby technika PO a BOZP za 11/2012 49,00 € MZ 99/40 05.12.2012 DXa s r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.12.2012
3900484125 Pripojenie do VÚCNET 12/2012 127,46 € 117037361U 05.12.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 12.12.2012
2012503-P Dodaný materiál na údržbu 114,04 € 157/12,158/12,181/12 Mgr. Fecura 05.12.2012 Ing. Stanislav Gramata – PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 12.12.2012
12050367 Dodané potraviny – mäsové výrobky 82,68 € 5/2012 686/2012 Rošková 05.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2012
12050308 Dodané potraviny – mäso 63,95 € 5/2012 687/2012 Rošková 05.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2012
6556379076 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 287,11 € 6556379076 06.12.2012 Kooperatíva poisťovňa a.s., Hlavná 138, 080 01 Prešov, IČO 00585441 31.12.2012
201251517 Dodaný materiál na údržbu 1,96 € 151/12 Mgr. Fecura 06.12.2012 Suptrans G.T.M. s r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 31.12.2012
12050745 Dodané potraviny – mäso 244,18 € 5/2012 690/2012 Rošková 07.12.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2012
12050668 Dodané potraviny – mäsové výrobky 95,48 € 5/2012 691/2012 Rošková 07.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2012
2745125028 Telefónne hovory – úsek EaVP 19,43 € 1173978694 07.12.2012 Slovak Telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 31.12.2012
530222079 Dodané trvanlivé potraviny 1 000,46 € 6/2012 692/2012 Rošková 07.12.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.12.2012
7032334475 Dodané PHM 168,81 € 50971 10.12.2012 OMV Slovensko s r.o., Eisteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 10.01.2013
201239 Dodané pracovné odevy a obuv 165,90 € 183/12 Mgr. Fecura 10.12.2012 Anna Plišková – ANDREA, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 10.01.2013
3745125027 Telefónne hovory – riaditeľ a úsek SPaOS 43,48 € 1173978693 10.12.2012 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 10.01.2013
10120083 Dodaný materiál na údržbu 89,52 € 184/12 Mgr. Fecura 11.12.2012 LUVA – Chaľ Vladimír, Puškinova 257/20, 069 01 Snina, IČO 34295976 10.01.2013
140435 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 164,04 € 1/2012 697/2012 Rošková 11.12.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.01.2013
5412 Dodané uhlie na vykurovanie 1 632,00 € 186/12 Mgr. Fecura 11.12.2012 UHLIAR – Štefan Harbuľák, Budkovce 362, 072 15 Budkovce, IČO 32689756 10.01.2013
5512 Dodávka uhlia na vykurovanie 825,60 € 187/12 Mgr. Fecura 11.12.2012 UHLIAR Štefan Harbuľák, Budkovce 362, 072 15 Budkovce, IČO 32689756 10.01.2013
1912 Dodané drevené pilíny 63,72 € 153/12, 188/12 Mgr. Fecura 12.12.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 10.01.2013
12051461 Dodané potraviny – mäso 98,11 € 5/2012 700/2012 Rošková 12.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.01.2013
12051508 Dodané potraviny – mäsové výrobky 58,90 € 5/2012 699/2012 Rošková 12.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.01.2013
2290016358 Dodávka elektrickej energie 2 138,71 € 5100308010 12.12.2012 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 10.01.2013
24375758 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 257,15 € 3/2012 701/2012 Rošková 12.12.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.01.2013
12051932 Dodané potraviny – mäso 207,06 € 5/2012 704/2012 Rošková 14.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.01.2013
12051939 Dodané potraviny – mäsové výrobky 60,28 € 5/2012 705/2012 Rošková 14.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.01.2013
412012 Dodané drevené pilíny 159,36 € 154/12,159/12,162/12,173/12,176/ 14.12.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 10.01.2013
2012714 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 12/2012 10,04 € 02/S/2009 14.12.2012 Nemocnica s r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 10.01.2013
2647001312 Poistné – majetok za I. štvťrok 2013 206,93 € 2647001312 14.12.2012 Poisťovňa UNIQA a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO 00653501 10.01.2013
12198 Dodané potraviny – chlieb, pekárenské výrobky 435,03 € 2/2012 680/2012,681/2012,682/2012,684/2 17.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 10.01.2013
12FV035 Dodané palivové drevo /32 prm/ 1 267,20 € 190/12 Mgr. Fecura 17.12.2012 Juraj Džupinka, 069 01 Pichné 68, IČO 33673217 10.01.2013
142012 Dodané drevené pilíny 50,00 € 191/12 Mgr. Fecura 17.12.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová č. 2, IČO 40117243 10.01.2013
12FV038 Dodané palivové drevo /32 prm/ 1 267,20 € 192/12 Mgr. Fecura 17.12.2012 Juraj Džupinka, 069 01 Pichné č. 68, IČO 33673217 10.01.2013
12305 Dodaný údržbársky materiál do motorovej píly 16,90 € 195/12 Mgr. Fecura 18.12.2012 Jozef Marinič – E.S.O. plus, Pčolinská 2724, 069 01 Snina, IČO 10672141 10.01.2013
1201496 Dodaný kancelársky materiál 305,90 € 194/12 Mgr. Fecura 18.12.2012 Decomp s r.o., P.Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 10.01.2013
120100097 Studňa a rozvody vody 9 569,00 € 193/12 Mgr. Fecura 18.12.2012 Ing. Koroľ Pavol – KG-STAV, Gen. Svobodu 2489/43, 069 01 Snina, IČO 17223679 10.01.2013
140476 Dodané potraviny – ovocie, zelenina 172,13 € 1/2012 710/2012 Rošková 18.12.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.01.2013
20121685 Služby technika PO a BOZP za 12/2012 49,00 € MZ 99/40 19.12.2012 DXa s r.o., Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.01.2013
7213061334 Telefónne hovory – úsek EaVP 21,32 € 190677270 19.12.2012 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 10.01.2013
12052660 Dodané potraviny – mäso 39,71 € 5/2012 714/2012 Rošková 19.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.01.2013
12052696 Dodané potraviny – mäsové výrobky 47,50 € 5/2012 715/2012 Rošková 19.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.01.2013
530222931 Dodané trvanlivé potraviny 2 076,80 € 6/2012 713/2012 Rošková 19.12.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.01.2013
24376117 Dodané potraviny – mlieko, mliečne výrobky 491,72 € 3/2012 712/2012 Rošková 19.12.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.01.2013
1248635 Dodané potraviny – hydina, hydinové výrobky, ryby 456,91 € 3/2012 708/2012 Rošková 20.12.2012 DMJ Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 10.01.2013
1842012 Dodané čistiace prostriedky 38,08 € 196/12 Mgr. Fecura 20.12.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 10.01.2013
222013 Náplň PB 33 kg /2 ks/ 120,00 € 197/12 Mgr. Fecura 20.12.2012 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 10.01.2013
201225 Dodané potraviny – vianočné balíčky 240,50 € 7/2012 717A/2012 Rošková 20.12.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 10.01.2013
12053081 Dodané potraviny – mäso 164,69 € 5/2012 719/2012 Rošková 21.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.01.2013
12053101 Dodané potraviny – mäsové výrobky 213,46 € 5/2012 718/2012 Rošková 21.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.01.2013
212121355 Prechod na ISPIN 2 485,00 € 182/12 Mgr. Fecura 21.12.2012 Asseco solutions, Bárdošova 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 10.01.2013
7032336253 Dodané PHM 113,78 € 50971 27.12.2012 OMV Slovensko s r.o., Einsteinova 25, 811 08 Bratislava, IČO 00604381 10.01.2013
3621203316 MAGMA HCM systémová podpora – IV. Q 2012 193,28 € PO6005504 27.12.2012 Auto Cont, Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 10.01.2013
7212904797 Telefónne hovory – riaditeľ 25,70 € 190537336 27.12.2012 Slovak telekom, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469 10.01.2013
530223026 Dodané trvanlivé potraviny 736,79 € 6/2012 28.12.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.01.2013
12053438 Dodané potraviny – mäso 213,17 € 5/2012 725/2012 Rošková 28.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.01.2013
201227 Dodané potraviny 96,15 € 7/2012 693 / 2012,729 / 2012,703 / 2012 Roško 31.12.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 10.01.2013