Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
1600038 Dodané mäsové výrobky 76,73 € 7/2016 3/2016 Mackaľová B. 04.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.01.2016
1600077 Dodané hov. a bravč. mäso 176,25 € 7/2016 4/2016 Mackaľová B. 04.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.01.2016
7511552368 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 05.01.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.01.2016
7511552370 Telef. hovory – mobil /riaditeľ/ 34,03 € 9/2014 05.01.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.01.2016
149741 Dodané ovocie a zelenina 119,02 € 3/2016 6/2016 Mackaľová B. 05.01.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.01.2016
160100006 Dodaný potravinársky tovar 272,51 € 2/2016 8/2016 Mackaľová B. 07.01.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.01.2016
7900799263 Pripojenie do VUCNET Prešov 1/2016 127,46 € 269/2011 PSK 07.01.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.01.2016
2780969249 Telef. hovory – pevná linka/úSoK a riaditeľ/ 41,45 € 269/2011 PSK 07.01.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.01.2016
9780969235 Telef. hovory – pevná linka/úEaVPaS/ 26,35 € 269/2011 PSK 08.01.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.01.2016
1600764 Dodané hov. a bravč. mäso 112,52 € 7/2016 11/2016 Mackaľová B. 08.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.01.2016
1600651 Dodané mäsové výrobky 69,47 € 7/2016 10/2016 Mackaľová B. 08.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.01.2016
1600983 Dodané hov. a bravč. mäso 121,21 € 7/2016 14/2016 Mackaľová B. 11.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.01.2016
1600885 Dodané mäsové výrobky 32,38 € 7/2016 15/2016 Mackaľová B. 11.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.01.2016
216010035 Služby RAP na rok 2016 964,51 € SPIN-283-2007/S/OvZP 11.01.2016 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 13.01.2016
149776 Dodané ovocie a zelenina 137,12 € 3/2016 17/2016 Mackaľová B. 13.01.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.01.2016
7511552371 Telef. hovory – mobil /úEaVPaS/ 16,96 € 9/2014 20/2016 Mackaľová B. 13.01.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.01.2016
1601544 Dodané bravčové mäso 25,05 € 7/2016 20/2016 Mackaľová B. 13.01.2016 CIMBAĽÁK, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.01.2016
1601466 Dodané mäsové výrobky 46,57 € 7/2016 19/2016 Mackaľová B. 13.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.01.2016
85059288 Dodané mlieko, mliečne výrobky 194,58 € 1/2016 21/2016 Mackaľová B. 13.01.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.01.2016
3621503301 Nová verzia MAGMA – 1. štvrťrok 2016 25,49 € SW/OD/2010/29 13.01.2016 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 20.01.2016
6294000981 Dodané mrazené ryby, hydina, hydinové výrobky 192,46 € 5/2016 22/2016 Mackaľová B. 13.01.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 20.01.2016
1602012 Dodané hov. a bravč. mäso 79,83 € 7/2016 26/2016 Mackaľová B. 15.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.01.2016
1601871 Dodané mäsové výrobky 25,64 € 7/2016 25/2016 Mackaľová B. 15.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.01.2016
216010389 Servisné práce za ISPIN za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016 387,14 € 283-2007/S/OvZP 18.01.2016 Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 20.01.2016
201618 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 01/2016 10,04 € 02/S/2009 18.01.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 20.01.2016
7292902380 Poplatok za elektrickú energiu od 1.12.2015 do 31.12.2015 1 724,15 € 10/2012 18.01.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 20.01.2016
1602207 Dodané mäsové výrobky 16,36 € 7/2016 30/2016 Mackaľová B. 18.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.01.2016
1602255 Dodané bravčové mäso 69,87 € 7/2016 31/2016 Mackaľová B. 18.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.01.2016
7036350277 PHM do motorových vozidiel 41,97 € 50971 19.01.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 20.01.2016
149829 Dodané ovocie, zelenina 191,78 € 3/2016 33/2016 Mackaľová B. 19.01.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.01.2016
20160032 Dodané pekárenské výrobky, chlieb 353,58 € 4/2016 1,2,5,7,9../2016 Mackaľová B. 20.01.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 20.01.2016
5916001332 Školenie – povinnosti mzdového účtovníka pri uzávierke r. 2015 66,00 € 5A/16 Mgr. Fecura P. 20.01.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO 31592503 25.01.2016
1602745 Dodané potraviny – mäso 2,97 € 7/2016 37/2016 Mackaľová B. 20.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.01.2016
1602788 Dodané mäsové výrobky 47,32 € 7/2016 38/2016 Mackaľová B. 20.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.01.2016
160100041 Dodané trvanlivé potraviny 647,24 € 2/2016 36/2016 Mackaľová B. 20.01.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.01.2016
85059597 Dodané mlieko, mliečne výrobky 224,99 € 1/2016 35/2016 Mackaľová B. 20.01.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.01.2016
1603296 Dodané mäsové výrobky 28,55 € 7/2016 43/2016 Mackaľová B. 22.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.01.2016
1603361 Dodané mäso 62,38 € 7/2016 42/2016 Mackaľová B. 22.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.01.2016
7240157892 Nedoplatok za elektrickú energiu za r. 2015 407,35 € 10/2012 22.01.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 25.01.2016
201602 Dodané čistiace prostriedky 75,48 € 6/2016 8/16 Mgr. Fecura P. 25.01.2016 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny Dúbrava, IČO 45945802 25.01.2016
1603571 Dodané mäsové výrobky 26,77 € 7/2016 47/2016 Mackaľová B. 25.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.01.2016
1603628 Dodané bravčové a hovädzie mäso 124,08 € 7/2016 46/2016 Mackaľová B. 25.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.01.2016
20160001 Nákup zrkadiel 44,11 € 9/16 Mgr. Fecura 25.01.2016 SKLENÁR – SV s. r. o., Komenského 2808/87, 069 01 Snina, IČO 44730411 27.01.2016
7510597678 Tel. hovory/mobil-riaditeľ/ 34,03 € 9/2014 25.01.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 27.01.2016
2016007 Oprava čerpadiel 421,00 € 10/16 Mgr. Fecura P. 25.01.2016 Peter RADA-ELBOSS, Ptičie 63, 067 41 Chlmec, IČO 34977414 27.01.2016
149889 Dodané ovocie a zelenina 138,61 € 3/2016 50/2016 Mackaľová B. 26.01.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.01.2016
1604222 Dodané hov. a bravč. mäso 59,18 € 7/2016 54/2016 Mackaľová B. 26.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.01.2016
1604094 Dodané mäsové výrobky 12,28 € 7/2016 55/2016 Mackaľová B. 27.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.02.2016
85059897 Dodané mlieko a mliečne výrobky 161,93 € 1/2016 53/2016 Mackaľová B. 27.01.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 01.02.2016
6294003357 Dodané mrazené ryby, hydina, mrazené polotovary 118,08 € 5/2016 56/2016 Mackaľová B. 27.01.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 01.02.2016
201600027 Nákup – bubon, sviečky, žiarovky 80,64 € 5/16 Mgr. Fecura 27.01.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 01.02.2016
315095 Dodanie 2ks Flaga náplň PB 104,16 € 1/16 Mgr. Fecura 27.01.2016 FLAGA s. r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 01.02.2016
6294002070 Dodané ryby, hydina 90,40 € 5/2016 39/2016 Mackaľová B. 29.01.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 01.02.2016
1604619 Dodané hov. a bravč. mäso 92,54 € 7/2016 59/2016 Mackaľová B. 29.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.02.2016
1604509 Dodané mäsové výrobky 46,09 € 7/2016 60/2016 Mackaľová B. 29.01.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.02.2016
1604869 Dodané mäsové výrobky 41,46 € 7/2016 62/2016 Mackaľová B. 01.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.02.2016
1604937 Dodané hov. a bravč. mäso 100,64 € 7/2016 63/2016 Mackaľová B. 01.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.02.2016
7036351930 Nakúpené PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 106,47 € 50971 02.02.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 08.02.2016
20160041 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky, 387,06 € 4/2016 27,29,..,61/2016 Mackaľová B. 02.02.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 08.02.2016
201604 Dodané zákusky pre prij. soc. služby 61,30 € 6/2016 28,48/2016 Mackaľová B. 02.02.2016 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny Dúbrava, IČO 45945802 08.02.2016
149993 Dodané ovocie a zelenina 142,11 € 3/2016 66/2016 Mackaľová B. 02.02.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.02.2016
201650014 Nákup – radiátor 22K 117,82 € 6/16 Mgr. Fecura 02.02.2016 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 08.02.2016
160026 Nákup čerpadla a lanka 163,40 € 2/16 Mgr. Fecura 02.02.2016 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1, 066 01 Humenné, IČO 33888621 08.02.2016
1605495 Dodané hovädzie mäso 51,35 € 7/2016 69/2016 Mackaľová B. 03.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.02.2016
1605437 Dodané mäsové výrobky 55,61 € 7/2016 70/2016 Mackaľová B. 03.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.02.2016
6294004402 Dodané mrazené ryby, hydina, hydinové výrobky 98,77 € 5/2016 72/2016 Mackaľová B. 03.02.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 08.02.2016
160100094 Dodaný potravinársky tovar 874,71 € 2/2016 68/2016 Mackaľová B. 03.02.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 08.02.2016
2900805626 Pripojenie do VUCNET Prešov 2/2016 127,46 € 269/2011 PSK 03.02.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 08.02.2016
2016013138 Odvoz KBO za 1/2016 30,00 € 17/2015 03.02.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 08.02.2016
20160047 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad 73,50 € 8/2016 03.02.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 08.02.2016
1606013 Dodané hov. a bravč. mäso 39,78 € 7/2016 75/2016 Mackaľová B. 05.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.02.2016
1605900 Dodané mäsové výrobky 44,74 € 7/2016 76/2016 Mackaľová B. 05.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.02.2016
51109221 Dodané mlieko a mliečne výrobky 174,37 € 1/2016 71/2016 Mackaľová B. 05.02.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.02.2016
7600937915 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 34,09 € 9/2014 08.02.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.02.2016
7600937913 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 08.02.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.02.2016
1606161 Dodané mäsové výrobky 48,78 € 7/2016 79/2016 Mackaľová B. 08.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.02.2016
1606238 Dodané hovädzie mäso 53,38 € 7/2016 78/2016 Mackaľová B. 08.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.02.2016
201676 Odvoz a likvid. biolog. odpadu za 2/2016 10,04 € 02/S/2009 08.02.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 11.02.2016
16001067 Dodané tofu údené a neúdené 52,16 € 51/2016 Mackaľová B. 08.02.2016 ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 11.02.2016
150042 Dodané ovocie a zelenina 164,19 € 3/2016 82/2016 Mackaľová B. 09.02.2016 Mária Čaklošová OVO – centrum, Pod Lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.02.2016
8781884406 Telef. hovory/pevná linka – úEaVPaS/ 16,32 € 269/2011 PSK 09.02.2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.02.2016
2210004319 Dodávka a distribúcia el. energie 1 060,00 € 10/2012 09.02.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 11.02.2016
3781884425 Telef. hovory/pevná linka – úsek SoK a riaditeľ/ 35,75 € 269/2011 PSK 09.02.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.02.2016
160100114 Dodaný potravinársky tovar 440,18 € 2/2016 10.02.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.02.2016
85060485 Dodané mlieko a mliečne výrobky 182,50 € 1/2016 85/2016 Mackaľová B. 10.02.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.02.2016
7600937916 Telef. hovory/mobil – úsek EaVPaS/ 16,50 € 9/2014 10.02.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 16.02.2016
6294005558 Dodané mrazené ryby, hydina, hydinové výrobky 195,25 € 5/2016 84/2016 Mackaľová B. 10.02.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 16.02.2016
61600358 Záloha – 32ks stoličiek pre PSS 313,00 € 16/16 Mgr. Fecura 11.02.2016 FreePort s.r.o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 44165684 16.02.2016
1607291 Dodané mäsové výrobky 61,60 € 7/2016 89/2016 Mackaľová B. 12.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.02.2016
1607285 Dodané hov. a bravč. mäso 156,07 € 7/2016 90/2016 Mackaľová B. 12.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.02.2016
22016 Revízia elektric. zariadení kuchyne a práčovne 911,40 € 14/16 Mgr. Fecura 15.02.2016 ELEX&DV s.r.o., Dobrianskeho 65, 066 01 Humennné, IČO 47165499 22.02.2016
20160052 Prečistenie kanalizácie z odd.č.3 do práčovne 216,00 € 13/16 Mgr. Fecura 15.02.2016 Inštalacentrum s.r.o., Hviezdoslavova 1364/21, 071 01 Michalovce, IČO 44695292 22.02.2016
22900116358 Dodávka a distribúcia el. energie 1 792,03 € 10/2012 16.02.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 22.02.2016
20160065 Nákup kancelárskych potrieb 10,70 € 17/16 Mgr. Fecura 16.02.2016 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 22.02.2016
20160067 Dodanie chleba a pekárenských výrobkov 304,01 € 4/2016 64,65,..,91,92/2016 Mackaľová B. 16.02.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 22.02.2016
150094 Dodané ovocie a zelenina 184,68 € 3/2016 94/2016 Mackaľová B. 16.02.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 22.02.2016
160100132 Dodaný potravinársky tovar 317,18 € 2/2016 100/16 Mackaľová B. 17.02.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 22.02.2016
1607937 Dodané hov. a bravč. mäso 85,77 € 7/2016 98/2016 Mackaľová B. 17.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.02.2016
1607793 Dodané mäsové výrobky 65,33 € 7/2016 97/2016 Mackaľová B. 17.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.02.2016
5916005587 Ročný prístup do verejnej správy /videoškolenia, mzd.pohotovosť…/ 84,00 € 18/16 Mgr. Fecura 17.02.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1, IČO 31592503 22.02.2016
6294006556 Dodávka mrazenej hydiny, mraz.rýb a mraz.polotovarov 164,51 € 5/2016 99/2016 Mackaľová B. 17.02.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 22.02.2016
85060764 Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov 198,89 € 1/2016 96/2016 Mackaľová 17.02.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.02.2016
7036353951 Nakúpené PHM do motorových vozidiel 22,01 € 50971 17.02.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 22.02.2016
2016006 Dodanie antidekubitných matracov 948,50 € 16A/16 Mgr. Fecura 18.02.2016 ORTMEDI s.r.o., Komenského 828, 069 01 Snina, IČO 36769258 22.02.2016
1608307 Dodané mäsové výrobky 64,44 € 7/2016 104/2016 Mackaľová 19.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.02.2016
1608376 Dodané hov. a brav. mäso 175,54 € 7/2016 103/2016 Mackaľová 19.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.02.2016
150120 Dodané ovocie a zelenina 127,58 € 3/2016 108/2016 Mackaľová 23.02.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.02.2016
85061035 Dodané mlieko a mliečne výrobky 163,80 € 1/2016 112/2016 Mackaľová 24.02.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.02.2016
160100151 Dodaný potravinársky tovar 622,21 € 2/2016 113/2016 Mackaľová 24.02.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 26.02.2016
6294007591 Dodané mrazené ryby, hydina, hydinové výrobky 119,98 € 5/2016 114/2016 Mackaľová 24.02.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 26.02.2016
1609251 Dodané hovädzie mäso 52,07 € 7/2016 111/2016 Mackaľová 24.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.02.2016
1609076 Dodané mäsové výrobky 61,24 € 7/2016 110/2016 Mackaľová 24.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.02.2016
1609761 Dodané bravčové a hovädzie mäso 123,77 € 7/2016 118/2016 Mackaľová 26.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.03.2016
1609679 Dodané mäsové výrobky 94,15 € 7/2016 117/2016 Mackaľová 26.02.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.03.2016
2016020084 Pohrebnícke služby, preprava, kremácia nebohej Čajkovej 339,58 € 22/16 Mgr. Fecura 01.03.2016 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 07.03.2016
150237 Dodané ovocie a zelenina 116,59 € 3/2016 122/2016 Mackaľová 01.03.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.03.2016
2016022938 Odvoz KBO za február 2016 30,00 € 17/2015 02.03.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 07.03.2016
1610667 Dodané hovädzie mäso 84,38 € 7/2016 124/2016 Mackaľová 02.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.03.2016
1610600 Dodané mäsové výrobky 34,07 € 7/2016 125/2016 Mackaľová B. 02.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.03.2016
160100185 Dodaný potravinársky tovar 307,01 € 2/2016 126/2016 Mackaľová B. 02.03.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 07.03.2016
85061141 Dodané mlieko 10,20 € 1/2016 129/2016 Mackaľová 02.03.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.03.2016
85061313 Dodané mlieko a mliečne výrobky 151,24 € 1/2016 127/2016 Mackaľová 02.03.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.03.2016
7036355622 Nakúpené PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 19,28 € 50971 03.03.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 07.03.2016
20160091 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 391,76 € 4/2016 93,95,..,120/2016 Mackaľová 04.03.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 08.03.2016
1611096 Dodané mäsové výrobky 74,16 € 7/2016 132/2016 Mackaľová 04.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.03.2016
1611147 Dodané hov. a bravč. mäso 154,72 € 7/2016 133/2016 Mackaľová 04.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.03.2016
201600115 Nakúpený mat.na údržbu – batérie a objímky 21,83 € 23/16 Mgr. Fecura 04.03.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 08.03.2016
7900812786 Pripojenie do VUCNET Prešov 3/2016 127,46 € 269/2011 PSK 04.03.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 08.03.2016
20160194 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad 2/2016 73,50 € 8/2016 04.03.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 08.03.2016
89946443 Zakúpenie balíčka Súvsťažnosti pre verejnú správu 14,00 € 26/16 Mgr. Fecura 04.03.2016 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 1, IČO 36371271 08.03.2016
7601896909 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 34,03 € 9/2014 07.03.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.03.2016
7601896907 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 07.03.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.03.2016
2016113 Dodaný materiál na údržbu a vozík – kára 256,45 € 2,4,11,12,19,21/16 Mgr. Fecura 07.03.2016 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 11.03.2016
2016060 Oprava expanzného zariadenia v centrálnej kotolni 273,36 € 24/16 Mgr. Fecura 07.03.2016 SOBWATER s.r.o., Slavkovská 6, 054 01 Levoča, IČO 36457167 11.03.2016
3782807463 Telef. hovory/pevná linka – úsek SoK a riaditeľ/ 39,73 € 269/2011 PSK 08.03.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.03.2016
782807442 Telefon. hovory /pevná linka – úsek EaVP/ 19,04 € 269/2011 PSK 08.03.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.03.2016
150283 Dodané ovocie a zelenina 171,22 € 3/2016 137/2016 Mackaľová 08.03.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1.mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.03.2016
1611778 Dodané hov. mäso 2,48 € 7/2016 141/2016 Mackaľová 09.03.2016 CIMBAĽÁK, s r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.03.2016
1611725 Dodané mäsové výrobky 62,47 € 7/2016 140/2016 Mackaľová 09.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.03.2016
85061611 Dodané mlieko a mliečne výrobky 147,08 € 1/2016 139/2016 Mackaľová 09.03.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 11.03.2016
160100249 Dodaný potravinársky tovar 418,32 € 2/2016 142/2016 Mackaľová 09.03.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.03.2016
7601896910 Telef. hovory /mobil – úsek EaVPaS/ 17,21 € 9/2014 10.03.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.03.2016
1612435 Dodané hovädzie a bravčové mäso 64,57 € 7/2016 146/2016 Mackaľová 11.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.03.2016
1612416 Dodané mäsové výrobky 103,87 € 7/2016 145/2016 Mackaľová 11.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.03.2016
6294008677 Dodaná mrazená hydina, ryby a rybacie šaláty 145,72 € 5/2016 128/2016 Mackaľová 11.03.2016 RYBA spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 14.03.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 745,84 € 10/2012 14.03.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 15.03.2016
61600358 Zvyšok zálohy – 32ks stoličiek pre PSS 730,90 € 16/16 Mgr. Fecura 15.03.2016 FreePort s.r.o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 44165684 15.03.2016
150338 Dodané ovocie a zelenina 159,02 € 3/2016 150/2016 Mackaľová 15.03.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.03.2016
422016 Nákup čistiacich a hygienických potrieb pre CSS Dúbrava 479,60 € 12/2016 30/16 Mgr. Fecura 16.03.2016 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 21.03.2016
20160109 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 439,92 € 4/2016 121,123,..,149/2016 Mackaľová 16.03.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 21.03.2016
1613097 Dodané hov. mäso 56,45 € 7/2016 155/2016 Mackaľová 16.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.03.2016
1613225 Dodané mäsové výrobky 77,93 € 7/2016 154/2016 Mackaľová 16.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.03.2016
6294011303 Dodané mrazené ryby, hydina, polotovary 269,20 € 5/2016 156/2016 Mackaľová 16.03.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 21.03.2016
160100272 Dodávka potravinárskeho tovaru 493,11 € 2/2016 152/2016 Mackaľová 16.03.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 21.03.2016
85061913 Dodané mlieko a mliečne výrobky 176,25 € 1/2016 153/2016 Mackaľová 16.03.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 21.03.2016
2016131 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 03/2016 10,04 € 02/S/2009 17.03.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 23.03.2016
1613665 Dodané hovädzie a bravčové mäso 151,50 € 7/2016 160/2016 Mackaľová 18.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.03.2016
1613714 Dodané mäsové výrobky 109,52 € 7/2016 159/2016 Mackaľová 18.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.03.2016
7035357639 Nakúpené PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 84,40 € 50971 18.03.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 23.03.2016
85062020 Dodané mlieko a mliečne výrobky 14,28 € 1/2016 160A/2016 Mackaľová 18.03.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.03.2016
41602743 Faktúra za 32 ks stoličiek pre PSS/2x záloha 313,00 a 730,90 Eur/ 1 043,90 € 16/16 Mgr. Fecura 21.03.2016 FreePort s.r.o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 44165684 23.03.2016
10270641 Poistné 2.Q.2016: majetok a efekt 206,93 € 2647001312 21.03.2016 UNIQA poisťovňa, Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO 00653501 23.03.2016
1600125 Oprava elektr. varidla v stravovacej prevádzke 218,40 € 31/16 Mgr. Fecura 21.03.2016 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 23.03.2016
20160151 Nákup kancelárskych potrieb 54,20 € 33/16 Mgr. Fecura 22.03.2016 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, prev. Námestie Centrum,069 01 Snina, IČO 32374232 23.03.2016
150393 Dodané ovocie a zelenina 264,88 € 3/2016 164/2016 22.03.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.03.2016
6294012707 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz. polotovary 104,16 € 5/2016 171/2016 Mackaľová 23.03.2016 RYBA spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 24.03.2016
160100310 Dodaný potravinársky tovar 416,40 € 2/2016 166/2016 Mackaľová 23.03.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.03.2016
1614665 Dodané mäsové výrobky 169,42 € 7/2016 168/2016 Mackaľová 23.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.03.2016
85062210 Dodané mlieko a mliečne výrobky 133,45 € 1/2016 170/2016 Mackaľová 23.03.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.03.2016
1614555 Dodané hov. a bravč. mäso 102,33 € 7/2016 169/2016 Mackaľová 23.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.03.2016
160100311 Dodaný potravinársky tovar 230,75 € 2/2016 167/2016 Mackaľová 23.03.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.03.2016
201612 Nákup kuchynských potrieb 38,70 € 34/16 Mgr. Fecura 24.03.2016 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 29.03.2016
150407 Dodané ovocie a zelenina 123,44 € 3/2016 176/2016 Mackaľová 29.03.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.04.2016
160100328 Dodaný potravinársky tovar 377,60 € 2/2016 Mackaľová 30.03.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 04.04.2016
85062330 Dodané mlieko a mliečne výrobky 134,02 € 1/2016 180/2016 Mackaľová 30.03.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 04.04.2016
1615187 Dodané mäso do stravov. prevádzky 34,84 € 7/2016 179/2016 Mackaľová 30.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.04.2016
1615095 Dodané mäsové výrobky 20,66 € 7/2016 178/2016 Mackaľová B. 30.03.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.04.2016
629403327 Dodané mrazené ryby, hydina a mraz. polotovary 130,27 € 5/2016 182/2016 Mackaľová B. 30.03.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 04.04.2016
2016033138 Odvoz KBO za marec 2016 30,00 € 17/2015 31.03.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 04.04.2016
20160122 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 571,43 € 4/2016 175,177,183,../2016 Mackaľová B. 01.04.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 04.04.2016
1615542 Dodané mäsové výrobky 74,11 € 7/2016 186/2016 Mackaľová B. 01.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.04.2016
1615660 Dodané hov. a bravč. mäso 205,20 € 7/2016 185/2016 Mackaľová B. 01.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.04.2016
7036359331 Nakúpené PHM do motor. vozidiel CSS 46,41 € 50971 05.04.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 11.04.2016
150526 Dodané ovocie a zelenina 240,29 € 3/2016 190/2016 Rošková 05.04.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.04.2016
20160339 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad a revízia has. techn. a prístrojov 146,82 € 8/2016 05.04.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 11.04.2016
1616350 Dodané mäsové výrobky 61,03 € 7/2016 195/2016 Rošková 06.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.04.2016
1616407 Dodané hov. a bravč. mäso 47,96 € 7/2016 194/2016 Rošková 06.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.04.2016
7602856693 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 06.04.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.04.2016
7602856695 Telef. hovory /mobil – riaditeľ/ 34,03 € 9/2014 06.04.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.04.2016
160100362 Dodaný potravinársky tovar 368,88 € 2/2016 196/2016 Rošková 06.04.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.04.2016
317572 Dodanie 2ks Flaga náplň PB 104,16 € 35/16 Mgr. Fecura 06.04.2016 FLAGA s. r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 11.04.2016
900820218 Pripojenie do VUCNET Prešov 4/2016 127,46 € 269/2011 PSK 06.04.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.04.2016
6294014369 Dodané mrazené ryby, hydina a mraz. polotovary 232,52 € 5/2016 193/2016 Rošková 07.04.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 11.04.2016
85062602 Dodané mlieko a mliečne výrobky 149,05 € 1/2016 192/2016 Rošková 07.04.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 11.04.2016
1616875 Dodané hovädzie a brav. mäso 111,20 € 7/2016 199/2016 Rošková 08.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.04.2016
1616836 Dodané mäsové výrobky 75,22 € 7/2016 200/2016 Rošková 08.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.04.2016
5783739693 Tel. hovory /pev. linka – úsek SoK a riaditeľ/ 39,70 € 269/2011 PSK 08.04.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.04.2016
6783739678 Telef. hovory/pev. linka – úsek EaVPaS/ 18,24 € 269/2011 PSK 08.04.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.04.2016
150578 Dodané ovocie a zelenina 228,70 € 3/2016 205/2016 Rošková 12.04.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 15.04.2016
7602856696 Telef. hovory/mobil – úsek EaVPaS/ 16,32 € 9/2014 12.04.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 15.04.2016
2016207 Odvoz a likvidácia biolog. odpadu za 4/2016 10,04 € 02/S/2009 12.04.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 15.04.2016
2016030175 Odvoz komun. zmesového odpadu z 2 VKK 607,75 € 20/KO/2013 25/16 Mgr. Fecura 12.04.2016 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 15.04.2016
1617663 Dodané mäsové výrobky do strav. prevádzky 60,54 € 7/2016 209/2016 Rošková 13.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.04.2016
1617696 Dodané hovädzie a bravč. mäso 49,12 € 7/2016 208/2016 Rošková 13.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.04.2016
85062916 Dodané mlieko a mliečne výrobky 155,42 € 1/2016 207/2016 Rošková 13.04.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 18.04.2016
216040043 Servisné práce SPIN 2.Q/2016 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 13.04.2016 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 18.04.2016
160100386 Dodaný potravinársky tovar 611,04 € 2/2016 201,210/2016 Rošková 13.04.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 18.04.2016
1618142 Dodané mäsové výrobky 134,29 € 7/2016 213/2016 Rošková 15.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.04.2016
2016 Popl. za znečistenie ovzdušia na rok 2016 556,00 € 2106400716 15.04.2016 Enviromentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO 30796491 19.04.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 680,42 € 10/2012 15.04.2016 Východoslovenská energetika a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.04.2016
20160147 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 407,95 € 4/2016 184,..,212/2016 Rošková, Greckov 18.04.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prevádzka 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 19.04.2016
3621600058 Nová verzia MAGMA – 2. štvrťrok 2016 25,49 € SW/OD/2010/29 18.04.2016 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 21.04.2016
7036361348 PHM do motorových vozidiel 103,80 € 50971 19.04.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 21.04.2016
150647 Dodané ovocie a zelenina 215,45 € 3/2016 218/2016 19.04.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.04.2016
6294016722 Dodané mraz. hydina, ryby a polotovary 285,24 € 5/2016 221/2016 Rošková 20.04.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 22.04.2016
1618844 Dodané mäsové výrobky 53,99 € 7/2016 223/2016 Rošková 20.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.04.2016
1618908 Dodané hov. a bravč.mäso 49,82 € 7/2016 222/2016 Rošková 20.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.04.2016
85063217 Dodané mlieko a mliečne výrobky 194,14 € 1/2016 220/2016 Rošková 20.04.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.04.2016
160100408 Dodaný potravinársky tovar 442,60 € 2/2016 224/2016 Rošková 20.04.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 22.04.2016
916 Oprava a výmena poškodených káblov v kuchyni 291,80 € 20/2016 Mgr. Fecura 20.04.2016 Miroslav Plavka, Ul. Mieru 241, 067 61 Stakčín, IČO 40114121 22.04.2016
662016 Dodanie čistiacich a hygien. potrieb 570,00 € 12/2016 41/16 Mgr. Fecura 20.04.2016 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 34566384 22.04.2016
42016 Nákup svietidla a žiariviek 29,04 € 39/16 Mgr. Fecura 21.04.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 22.04.2016
1619461 Dodané mäsové výrobky 77,47 € 7/2016 228/2016 Rošková 22.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.04.2016
1619509 Dodané hovädzie a bravčové mäso 121,42 € 7/2016 227/2016 Rošková 22.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.04.2016
1600182 Oprava elektrickej varnej stoličky v strav. prevádzke 182,40 € 32/16 Mgr. Fecura 25.04.2016 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 27.04.2016
150688 Dodané ovocie a zelenina 206,38 € 3/2016 232/2016 Rošková 26.04.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.04.2016
1620147 Dodané mäsové výrobky 45,44 € 7/2016 234/2016 Rošková 27.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2016
1620184 Dodané hovädzie a bravčové mäso 110,33 € 7/2016 235/2016 Rošková 27.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2016
160100433 Dodaný potravinársky tovar 486,96 € 2/2016 237/2016 Rošková 27.04.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 27.04.2016
1620147 Dodané mäsové výrobky 45,44 € 7/2016 234/2016 Rošková 27.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2016
1620184 Dodané hovädzie a bravč. mäso 110,33 € 7/2016 235/2016 Rošková 27.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.04.2016
85063518 Dodané mlieko a mliečne výrobky 141,38 € 1/2016 236/2016 Rošková 27.04.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.04.2016
20160230 Nákup kancelárskych potrieb 105,91 € 44/16 Mgr. Fecura 28.04.2016 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 03.05.2016
1620781 Dodané bravčové mäso 67,88 € 7/2016 241/2016 Rošková 29.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.05.2016
1620767 Dodané mäsové výrobky 148,61 € 7/2016 240/2016 Rošková 29.04.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.05.2016
20160160 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 477,02 € 4/2016 215,216,..,242/2016 Rošková 03.05.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 05.05.2016
7036363053 Nákup PHM do kosačiek 18,59 € 50971 03.05.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 05.05.2016
2610110041 Daň z nehnuteľností na rok 2016 230,94 € 2610110041 03.05.2016 Obec Dúbrava, 067 73 Dúbrava 46, IČO 00322946 05.05.2016
2016042938 Odvoz KBO 4/2016 30,00 € 17/2015 03.05.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 05.05.2016
2016570034 Nákup – riedidlo a lak na lavičky 11,06 € 42/16 Mgr. Fecura 03.05.2016 PPG Deco Slovakia, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, prev. Strojárska 2746/105, 069 01 Snina, IČO 31633200 05.05.2016
150800 Dodané ovocie a zelenina 201,56 € 3/2016 245/2016 Rošková 03.05.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.05.2016
7603815892 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 04.05.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 05.05.2016
7603815894 Telef.hovory/mobil – riaditeľ/ 34,03 € 9/2014 04.05.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 05.05.2016
1621594 Dodané bravč. a hovädzie mäso 59,47 € 7/2016 249/2016 Rošková 04.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.05.2016
1621666 Dodané mäsové výrobky 36,41 € 7/2016 250/2016 Rošková 04.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.05.2016
3621600237 MAGMA HCM systémová podpora 1.Q/2016 193,28 € SW/OD/2010/29 04.05.2016 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 05.05.2016
8900826850 Pripojenie do VUCNET Prešov 5/2016 127,46 € 269/2011 PSK 04.05.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 05.05.2016
6294018930 Dodané mraz. ryby, hydina a mraz.polotovary 166,99 € 5/2016 248/2016 Rošková 04.05.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 06.05.2016
160100466 Dodávka potravinárskeho tovaru 360,70 € 2/2016 251/2016 Rošková 04.05.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 06.05.2016
85063829 Dodané mlieko a mliečne výrobky 151,25 € 1/2016 247/2016 Rošková 04.05.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 09.05.2016
20160620 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad 73,50 € 8/2016 05.05.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.05.2016
2210004319 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 060,00 € 10/2012 05.05.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 09.05.2016
1622054 Dodané mäsové výrobky 92,45 € 7/2016 255/2016 Rošková 06.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.05.2016
1622240 Dodané hovädzie a bravčové mäso 201,66 € 7/2016 254/2016 Rošková 06.05.2016 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.05.2016
1600230 Nákup mlynčeka na mäso Stalgast /strav. prevádzka/ 235,00 € 43/16 Mgr. Fecura 09.05.2016 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 13.05.2016
9784665085 Tel. hovory/pevná linka – úsek EaVPaS/ 16,21 € 269/2011 PSK 10.05.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.05.2016
7603815895 Tel. hovory /mobil – úsek EaVPaS/ 16,88 € 9/2014 10.05.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.05.2016
3784665098 Tel. hovory /pevná linka – úsek SoK a riaditeľ/ 42,29 € 269/2011 PSK 10.05.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.05.2016
150841 Dodané ovocie a zelenina do strav. prevádzky 267,13 € 3/2016 259/2016 Rošková 10.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.05.2016
1622863 Dodané mäsové výrobky 30,67 € 7/2016 262/2016 Rošková 11.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.05.2016
1622968 Dodané hovädzie mäso 49,62 € 7/2016 261/2016 Rošková 11.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.05.2016
85064137 Dodané mlieko a mliečne výrobky 235,19 € 1/2016 263/2016 Rošková 11.05.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 13.05.2016
160100487 Dodaný potravinársky tovar 388,10 € 2/2016 265/2016 Rošková 11.05.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.05.2016
6294020008 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 383,09 € 5/2016 264/2016 Rošková 11.05.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 13.05.2016
82016 Oprava elektr. zariadení, osvetlenia a vodného hospodárstva 484,00 € 15/16 Mgr. Fecura 11.05.2016 ELEX&DV s.r.o., Dobrianskeho 65, 066 01 Humennné, IČO 47165499 13.05.2016
1623582 Dodané hovädzie a bravčové mäso 107,98 € 7/2016 268/2016 Rošková 13.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.05.2016
1623410 Dodané mäsové výrobky 118,54 € 7/2016 269/2016 Rošková 13.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.05.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektricej energie 1 565,00 € 10/2012 13.05.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 18.05.2016
2016266 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 5/2016 10,04 € 02/S/2009 16.05.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.05.2016
20160186 Dodávka chleba a pečiva 439,24 € 4/2016 243,..,270/2016 Rošková 17.05.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 20.05.2016
150911 Dodané ovocie a zelenina 232,97 € 3/2016 273/2016 Rošková 17.05.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.05.2016
7036365080 Nakúpené PHM do mot. vozidiel a kosačiek 173,58 € 50971 18.05.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 20.05.2016
1624301 Dodanie hovädzieho a bravčového mäsa 28,26 € 7/2016 277/2016 Rošková 18.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.05.2016
1624242 Dodané mäsové výrobky 67,38 € 7/2016 276/2016 Rošková 18.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.05.2016
160100517 Dodávka potravinárskeho tovaru 612,05 € 2/2016 277/2016 Rošková 18.05.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 20.05.2016
85064446 Dodané mlieko a mliečne výrobky 170,09 € 1/2016 278/2016 Rošková 18.05.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.05.2016
2016040 Oprava ponorného čerpadla /grófska studňa/ 178,25 € 51/16 Mgr. Fecura 18.05.2016 Peter RADA-ELBOSS, Ptičie 63, 067 41 Chlmec, IČO 34977414 20.05.2016
2016039 Oprava dvoch ponorných čerpadiel 183,00 € 50/16 Mgr. Fecura 18.05.2016 Peter RADA-ELBOSS, Ptičie 63, 067 41 Chlmec, IČO 34977414 20.05.2016
1624799 Dodané mäso 71,65 € 7/2016 282/2016 Rošková 20.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.05.2016
1624917 Dodané mäso 259,03 € 7/2016 281/2016 Rošková 20.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.01.2016 25.05.2016
1625237 Dodané bravčové mäso 37,21 € 7/2016 285/2016 Rošková 23.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.05.2016
150968 Dodané ovocie a zelenina 363,95 € 3/2016 287/2016 Rošková 24.05.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.05.2016
1625687 Dodané mäsové výrobky 87,26 € 7/2015 291/2016 Rošková 25.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.05.2016
1625743 Dodané hovädzie a bravčové mäso 49,70 € 7/2016 292/2016 Rošková 25.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.05.2016
160194 Nákup náhradných dielov do ponorného čerpadla 129,60 € 53/16 Mgr. Fecura 25.05.2016 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1, 066 01 Humenné, IČO 33888621 30.05.2016
85064772 Dodané mlieko a mliečne výrobky 200,63 € 1/2016 289/2016 Rošková 25.05.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.05.2016
160100542 Dodaný potravinársky tovar 635,22 € 2/2016 290/2016 Rošková 25.05.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 30.05.2016
201600347 Nakúpené žiarivky LED 18,29 € 49/16 Mgr. Fecura 25.05.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 30.05.2016
842016 Dodané čistiace potreby 59,19 € 12/2016 54/16 Mgr. Fecura 25.05.2016 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.05.2016
1626101 Dodané mäsové výrobky 95,81 € 7/2016 295/2016 Rošková 27.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.05.2016
1626214 Dodané hovädzie a bravčové mäso 196,27 € 7/2016 296/2016 Rošková 27.05.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.05.2016
102016 Zisťovanie porúch 147,50 € 58/16 Mgr. Fecura 30.05.2016 ELEX&DV s.r.o., Dobrianskeho 65, 066 01 Humennné, IČO 47165499 30.05.2016
150977 Dodávka ovocia a zeleniny 296,35 € 3/2016 287/2016 Rošková 31.05.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.06.2016
151032 Dodané ovocie a zelenina 231,84 € 3/2016 300/2016 Rošková 31.05.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.06.2016
201600353 Nákup všeobecného materiiálu 6,41 € 57/16 Mgr. Fecura 01.06.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 06.06.2016
201622 Nákup ochr. prostriedkov, prac. obuvi a prac. odevu 91,30 € 59/16 Mgr. Fecura 01.06.2016 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 06.06.2016
1627026 Dodané mäsové výrobky 52,55 € 7/2016 303/2016 Rošková 01.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.06.2016
1627103 Dodané hovädzie a bravčové mäso 34,75 € 7/2016 302/2016 Rošková 01.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.06.2016
85065088 Dodané mlieko a mliečne výrobky 216,87 € 1/2016 304/2016 Rošková 01.06.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 06.06.2016
20160197 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 487,03 € 4/2016 271,272,274,279,../2016 Rošková 01.06.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 06.06.2016
7036366781 Nakúpené pohonné hmoty do motor. vozidiel CSS Dúbrava 126,88 € 50971 02.06.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 06.06.2016
1627613 Dodané mäsové výrobky 84,89 € 7/2016 307/2016 Rošková 03.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.06.2016
1627732 Dodané hov. a bravč. mäso 124,58 € 7/2016 308/2016 Rošková 03.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.06.2016
6900834057 Pripojenie do siete VUCNET 6/2016 127,46 € 269/2011 PSK 03.06.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 06.06.2016
2016053138 Odvoz KBO za máj 2016 30,00 € 17/2015 03.06.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 06.06.2016
7604776428 Telef. hovory – mobil /riaditeľ/ 34,03 € 9/2014 06.06.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 10.06.2016
7604776426 Poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 06.06.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 10.06.2016
1600289 Oprava kuchynského robota v strav. prevádzke 105,00 € 60/16 Mgr. Fecura 06.06.2016 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 10.06.2016
20160773 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad 5/2016 73,50 € 8/2016 06.06.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.06.2016
1600477 Oprava displejov riadiacich jednotiek kotlov 3 955,76 € 56/16 Mgr. Fecura 06.06.2016 MART SYSTEM, s. r. o., Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš,IČO 36488135 10.06.2016
151108 Dodané ovocie a zelenina 242,98 € 3/2016 312/2016 Rošková 07.06.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.06.2016
2016240 Dodaný materiál na údržbu 133,24 € 37,40,46,../16 Mgr. Fecura 07.06.2016 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 10.06.2016
160100603 Dodávka potravinárskeho tovaru 741,90 € 2/2016 318/2016 Rošková 08.06.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 13.06.2016
1628440 Dodané hovädzie mäso 31,57 € 7/2016 317/2016 Rošková 08.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.06.2016
1628447 Dodané mäsové výrobky 42,54 € 7/2016 316/2016 Rošková 08.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.06.2016
6294025045 Dodané mrazené ryby, hydina, hydinové výrobky 314,46 € 5/2016 314/2016 Rošková 08.06.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 13.06.2016
85065385 Dodané mlieko a mlliečne výrobky 156,32 € 1/2016 315/2016 Rošková 08.06.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 13.06.2016
785589884 Telef. hovory – pevná linka/úSoK a riaditeľ/ 45,53 € 269/2011 PSK 08.06.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2016
2785589868 Telef. hovory – pevná linka/úEaVPaS/ 17,17 € 269/2011 PSK 08.06.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2016
1628970 Dodané mäsové výrobky 131,95 € 7/2016 321/2016 Rošková 10.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.06.2016
1629021 Dodané hov. a bravč. mäso 163,70 € 7/2016 322/2016 10.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 13.06.2016
7604776429 Telef. hovory – mobil /úEaVPaS/ 16,40 € 9/2014 10.06.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.06.2016
2016357 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 06/2016 10,04 € 02/S/2009 13.06.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 17.06.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektr. energie 1 567,03 € 10/2012 13.06.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 17.06.2016
972016 Dodanie čistiacich a hygienických potrieb 932,50 € 12/2016 63/16 Mgr. Fecura 14.06.2016 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 17.06.2016
151168 Dodanie ovocia a zeleniny 237,12 € 3/2016 326/2016 Rošková 14.06.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 17.06.2016
1629841 Dodané mäsové výrobky 80,94 € 7/2016 329/2016 Rošková 15.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.06.2016
1629908 Dodané bravčové mäso 43,73 € 7/2016 328/2016 Rošková 15.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.06.2016
160100620 Dodaný potravinársky tovar 391,09 € 2/2016 331/2016 Rošková 15.06.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 20.06.2016
85065674 Dodané mlieko a mliečne výrobky 147,25 € 1/2016 330/2016 Rošková 15.06.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.06.2016
932016 Nákup čistiacich potrieb 26,68 € 12/2016 66/16 Mgr. Fecura 16.06.2016 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 20.06.2016
20160216 Dodanie chleba a pekárenských výrobkov 412,13 € 4/2016 301,305,..,327/2016 Rošková 17.06.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 20.06.2016
1630485 Dodané bravčové mäso 88,66 € 7/2016 335/2016 Rošková 17.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.06.2016
1630509 Dodané mäsové výrobky 76,67 € 7/2016 334/2016 Rošková 17.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.06.2016
151226 Dodané ovocie a zelenina 266,53 € 3/2016 339/2016 Rošková 21.06.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.06.2016
310379 Dodanie 2ks Flaga náplň 33kg PB 104,16 € 68/16 Mgr. Fecura 21.06.2016 FLAGA s. r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 23.06.2016
1631391 Dodané hovädzie mäso 83,93 € 7/2016 342/2016 Rošková 22.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.06.2016
1631310 Dodané mäsové výrobky 16,75 € 7/2016 343/2016 Rošková 22.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.06.2016
85065967 Dodané mlieko a mliečne výrobky 132,30 € 1/2016 344/2016 Rošková 22.06.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 23.06.2016
160100646 Dodanie potravinárskeho tovaru 826,19 € 2/2016 345/2016 Rošková 22.06.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 23.06.2016
6294027461 Dodané mraz. ryby, hydina a mrazené polotovary 248,84 € 5/2016 341/2016 Rošková 22.06.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 23.06.2016
1631916 Dodané mäsové výrobky 104,03 € 7/2016 348/2016 Rošková 24.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2016
1631883 Dodané hovädzie a bravčové mäso 203,49 € 7/2016 349/2016 Rošková 24.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2016
90323512 Laboratórna analýza odpadovej vody 25,44 € 4020004029 67/16 Mgr. Fecura 27.06.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 28.06.2016
151292 Dodané ovocie a zelenina 255,09 € 3/2016 353/2016 28.06.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.06.2016
1632647 Dodané bravčové mäso 23,49 € 7/2016 357/2016 Rošková 29.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.06.2016
1632603 Dodané mäsové výrobky 59,09 € 7/2016 356/2016 Rošková 29.06.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.06.2016
85066261 Dodané mlieko a mliečne výrobky 185,70 € 1/2016 355/2016 Rošková 29.06.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.06.2016
160100667 Dodaný potravinársky tovar 417,42 € 2/2016 358/2016 Rošková 29.06.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 29.06.2016
20160237 Dodávka chelba a pekárenských výrobkov 427,52 € 4/2016 332,333,..,359/2016 Rošková 01.07.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 01.07.2016
16110023 Dodané skrine, skrinky, police a pod. 1 290,12 € Mgr. Fecura 01.07.2016 Štefan Andrejčík – EZZUM, Mierová 1868/27, 069 01 Snina, IČO 30625653 01.07.2016
1633315 Dodané hovädzie a bravčové mäso 100,56 € 7/2016 361/2016 Rošková 01.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.07.2016
1633281 Dodané mäsové výrobky 80,88 € 7/2016 362/2016 Rošková 01.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.07.2016
7605737337 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 04.07.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 04.07.2016
7605737339 Telef. hovory/mobil – riaditeľ/ 34,03 € 9/2014 04.07.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 04.07.2016
7036370540 Nakúpené PHM /mot. voz. a kosačky/ 71,34 € 50971 04.07.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 04.07.2016
4900840861 Pripojenie do VUCNET Prešov 7/2016 127,46 € 269/2011 PSK 04.07.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 07.07.2016
1633756 Dodané hovädzie mäso 14,41 € 7/2016 363/2016 Grecková 06.07.2016 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.07.2016
1633856 Dodané mäsové výrobky 55,13 € 7/2016 367/2016 Grecková 06.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.07.2016
160100706 Dodaný potravinársky tovar 319,76 € 2/2016 369/2016 Grecková 06.07.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 08.07.2016
85066473 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 157,26 € 1/2016 366/2016 Grecková 06.07.2016 GVP, spol. s r. o., Tolstého 1, 066 01 Humennné, IČO 36446190 08.07.2016
1600044 Zakúpenie tlakomeru na odd. č.1 78,25 € 71/16 Mgr. Fecura 07.07.2016 MEDIN SNINA, s. r. o., Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 36693863 08.07.2016
1600045 Zakúpený tlakomer na odd. č. 2 78,25 € 72/16 Mgr. Fecura 07.07.2016 MEDIN SNINA, s. r. o., Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 36693863 08.07.2016
4786523917 Telef. hovory /pevná linka – úsek SoK a riaditeľ/ 42,34 € 269/2011 PSK 07.07.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 36763469 08.07.2016
4786523883 Telef. hovory /pevná linka – úsek EaVPaS/ 21,10 € 269/2011 PSK 07.07.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 08.07.2016
151383 Dodané ovocie a zelenina 253,75 € 3/2016 372/2016 Grecková 07.07.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.07.2016
1634438 Dodané mäsové výrobky 72,13 € 7/2016 375/2016 Grecková 08.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.07.2016
1634380 Dodané hovädzie a bravčové mäso 232,54 € 7/2016 374/2016 Grecková 08.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.07.2016
2016063038 Odvoz KBO za jún 2016 30,00 € 17/2015 08.07.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 12.07.2016
20160925 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad za 6/2016 73,50 € 8/2016 08.07.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.07.2016
7605737340 Telef. hovory /mobi l- úsek EaVPaS/ 16,33 € 9/2014 11.07.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.07.2016
151400 Dodané ovocie a zelenina 271,55 € 3/2016 379/2016 Grecková 12.07.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.07.2016
1634984 Dodané mäsové výrobky 72,34 € 7/2016 382/2016 Grecková 13.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.07.2016
1635102 Dodané kosti 3,14 € 7/2016 383/2016 Grecková 13.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.07.2016
160100721 Dodaný potravinársky tovar 248,60 € 2/2016 385/2016 Grecková 13.07.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 14.07.2016
85066743 Dodané mlieko a mliečne výrobky 177,24 € 1/2016 381/2016 Grecková 13.07.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 14.07.2016
6294030453 Dodané mrazené ryby, hydina, mraz. polotovary 218,86 € 5/2016 384/2016 Grecková 13.07.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 14.07.2016
201600457 Nakúpený všeobecný materiál /žiarivky, žiarovky,…/ 13,54 € 74/16 Mgr. Fecura 13.07.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 14.07.2016
152016 Oprava osvetlenia v kúpelni /strav.prev./ 61,72 € 64/16 Mgr. Fecura 13.07.2016 ELEX&DV s.r.o., Dobrianskeho 65, 066 01 Humennné, IČO 47165499 14.07.2016
142016 Oprava elektroinštalácie /kuchyn.-spol. miest./ a repasácia rozvádzača v garáži 300,82 € 65/16 Mgr. Fecura 13.07.2016 ELEX&DV s.r.o., Dobrianskeho 65, 066 01 Humennné, IČO 47165499 14.07.2016
216070112 Servisné práce v iSPINE za 3.Q/2016 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 13.07.2016 Asseco Solutions, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 18.07.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 287,40 € 10/2012 14.07.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 18.07.2016
1601096 Zakúpený Switch Tenda 9,90 € 76/16 Mgr. Fecura 15.07.2016 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 18.07.2016
1601098 Oprava počítača Bc. Sirkovej /zdroj ATX../ 37,40 € 77/16 Mgr. Fecura 15.07.2016 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 18.07.2016
1635676 Dodané mäsové výrobky 56,74 € 7/2016 389/2016 Grecková 15.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.07.2016
20160261 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 444,67 € 4/2016 360,363,..,388/2016 Grecková 18.07.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 18.07.2016
111602800 Dodaný pás k zaisteniu na lôžku a magnet. zámok 0,00 € 78/16 Mgr. Fecura 18.07.2016 MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO 31440479 18.07.2016
3621601152 Nové verzie MAGMA HCM 3.Q/2016 25,49 € SW/OD/2010/29 18.07.2016 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 18.07.2016
7036372574 Nakúpené PHM do motorových vozidiel a do kosačiek 79,32 € 50971 19.07.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 20.07.2016
1600378 Oprava práčky Electrolux W 3105 H 2 119,20 € 49A/16 Mgr. Fecura 19.07.2016 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 20.07.2016
151419 Dodané ovocie a zelenina 149,58 € 3/2016 394/16 Grecková 19.07.2016 Mária Čaklošová Ovo -centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.07.2016
422016 Dodané palivové drevo 1 900,00 € 13/2016 79/16 Mgr. Fecura 20.07.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 20.07.2016
1636411 Dodané mäsové výrobky 84,07 € 7/2016 396/2016 Grecková 20.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.07.2016
160100732 Dodaný potravinársky tovar 491,26 € 2/2016 398/2016 Grecková 20.07.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 21.07.2016
2016418 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 7/2016 10,04 € 02/S/2009 20.07.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 21.07.2016
85067055 Dodané mlieko a mliečne výrobky 195,34 € 1/2016 397/2016 Rošková I. 20.07.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.07.2016
201628 Zakúpené taniere, nože, lyžice …do strav. prevádzky 332,00 € 81/16 Mgr. Fecura P. 22.07.2016 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 25.07.2016
1637062 Dodané hovädzie a bravčové mäso 175,51 € 7/2016 402/2016 Rošková I. 22.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.07.2016
1637133 Dodané mäsové výrobky 85,86 € 7/2016 401/2016 Rošková I. 22.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2016
151430 Dodané ovocie a zelenina 217,67 € 3/2016 406/2016 Rošková I. 26.07.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.07.2016
160100748 Dodaný potravinársky tovar 362,04 € 2/2016 412/2016 Rošková I. 27.07.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 29.07.2016
16377 Dodané mäsové výrobky 70,37 € 7/2016 408/2016 Rošková I. 27.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.07.2016
1637790 Dodané mäsové výrobky 51,35 € 7/2016 407/2016 Rošková I. 27.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.07.2016
85067343 Dodané mlieko a mliečne výrobky 137,72 € 1/2016 411/2016 Rošková I. 27.07.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.07.2016
6294032074 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 357,00 € 5/2016 407/2016 Rošková I. 27.07.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 29.07.2016
1638274 Dodané mäsové výrobky 90,55 € 7/2016 414/2016 Rošková 29.07.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.08.2016
10042016 Servis programov SSP MENU, MTZ a SEDD 172,00 € 85/16 Mgr. Fecura 29.07.2016 PT – Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, IČO 35445190 01.08.2016
522016 Dodané palivové drevo 50 prm 1 900,00 € 13/2016 83,84/2016 Mgr. Fecura P. 01.08.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 01.08.2016
16009421 Dodané potraviny – tofu 77,62 € 386/2016 Rošková I. 01.08.2016 ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 05.08.2016
151455 Dodané ovocie a zelenina 243,38 € 3/2016 419/2016 Rošková 02.08.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 05.08.2016
20160276 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 475,95 € 4/2016 391,392,..,416/2016 Rošková 03.08.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 05.08.2016
160100778 Dodaný potravinársky tovar 522,73 € 2/2016 423/2016 Rošková 03.08.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 05.08.2016
85067644 Dodané mlieko a mliečne výrobky 151,45 € 1/2016 421/2016 03.08.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 05.08.2016
1639129 Dodané mäsové výrobky 36,49 € 7/2016 422/2016 Rošková 03.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.08.2016
3621601333 Systémová podpora MAGMA HCM 2.Q/2016 193,28 € SW/OD/2010/29 03.08.2016 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 05.08.2016
7606699388 Telef. hovory /mobil – riaditeľ/ 34,03 € 9/2014 04.08.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 09.08.2016
7606699386 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 04.08.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 09.08.2016
6900847006 Pripojenie do VUCNET Prešov 8/2016 127,46 € 269/2011 PSK 04.08.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 09.08.2016
20161248 Služby technika PO, BOZP a zdrav. dohľad za 7/2016 73,50 € 8/2016 04.08.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.08.2016
622016 Dodané palivové drevo 1 900,00 € 13/2016 86,89/16 Mgr.Fecura, vz.Mgr.Biča 05.08.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 09.08.2016
1639618 Dodané hovädzie a bravčové mäso 184,43 € 7/2016 426/2016 Rošková 05.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.08.2016
1639522 Dodané mäsové výrobky 92,09 € 7/2016 427/2016 Rošková 05.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.08.2016
2210004319 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 060,00 € 10/2012 08.08.2016 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 11.08.2016
151466 Dodané ovocie a zelenina 232,22 € 3/2016 431/2016 Grecková 08.08.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.08.2016
1640200 Dodané mäsové výrobky 64,45 € 7/2016 434/2016 Grecková 10.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.08.2016
1640227 Dodané hovädzie a bravčové mäso 34,87 € 7/2016 433/2016 Grecková 10.08.2016 CIMBAĽÁK, s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.08.2016
85067942 Dodané mlieko a mliečne výrobky 162,58 € 1/2016 435/2016 Grecková 10.08.2016 GVP, spol. s r. o.,Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.08.2016
160100791 Dodaný potravinársky tovar 272,92 € 2/2016 437/2016 Grecková 10.08.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 12.08.2016
6294033870 Dodané mrazené ryby, hydina a mraz. polotovary 142,14 € 3/2016 436/2016 Grecková 10.08.2016 Ryba, spol. s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 12.08.2016
20160451 Nakúpené kancelárske potreby 35,58 € 91/16 Mgr. Bilčaková 10.08.2016 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 12.08.2016
312107 Dodanie 2ks Flaga náplň 33kg PB 104,16 € 90/16 Mgr. Bilčaková 10.08.2016 FLAGA s. r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 12.08.2016
2016073133 Odvoz KB odpadu za júl 2016 30,00 € 17/2015 10.08.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 12.08.2016
7787451054 Telef. hovory /pevná linka – úsek EaVPaS/ 16,82 € 269/2011 PSK 10.08.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.08.2016
9787451069 Telef. hovory /pev. linka – úsek SoK a riaditeľ/ 38,62 € 269/2011 PSK 10.08.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.08.2016
7606699389 Telef. hovory /mobil – úsek EaVPaS/ 15,90 € 9/2014 10.08.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.08.2016
1640959 Dodané mäsové výrobky 69,95 € 7/2016 440/2016 Grecková 12.08.2016 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.08.2016
1640945 Dodané hovädzie a bravčové mäso 188,48 € 7/2016 441/2016 Grecková 12.08.2016 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.08.2016
2016476 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 8/2016 10,04 € 02/S/2009 12.08.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 15.08.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 092,80 € 10/2012 15.08.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 16.08.2016
20160290 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 435,53 € 4/2016 417,418,..,443/2016 Rošková I. 16.08.2016 Miroslav Holub PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 16.08.2016
151496 Dodávka ovocia a zeleniny 154,50 € 3/2016 445/2016 Rošková 16.08.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.08.2016
1372016 Dodané čistiace a hygienické potreby 601,77 € 12/2016 95/16 vz. Mgr.Bilčaková 16.08.2016 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 22.08.2016
722016 Dodané palivové drevo 1 900,00 € 13/2016 92,93,94/16 v.z.Mgr. Bilčaková 17.08.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 22.08.2016
1641642 Dodané mäsové výrobky 34,24 € 7/2016 450/2016 Grecková K. 17.08.2016 CIMBAĽÁK, s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.08.2016
1641693 Dodané hovädzie a bravčové mäso 43,77 € 7/2016 449/2016 Grecková 17.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 22.08.2016
7036376316 Nakúpené pohonné hmoty do motorových vozidiel 60,47 € 50971 17.08.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 22.08.2016
160100804 Dodaný potravinársky tovar 451,93 € 2/2016 451/2016 Grecková 17.08.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 22.08.2016
85068221 Dodané mlieko a mliečne výrobky 216,88 € 1/2016 447/2016 Grecková K. 17.08.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 22.08.2016
6294034773 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 269,89 € 5/2016 448/2016 Grecková K. 17.08.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 22.08.2016
1642138 Dodané mäsové výrobky 73,75 € 7/2016 454/2016 Rošková I. 19.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2016
1642184 Dodané hov. a bravč. mäso 170,71 € 7/2016 455/2016 Rošková I. 19.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.08.2016
151510 Dodané ovocie a zelenina 238,22 € 3/2016 459/2016 Rošková I. 22.08.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.08.2016
1643060 Dodané mäso 52,16 € 7/2016 460/2016 Rošková I. 24.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.08.2016
1642989 Dodané mäso 51,13 € 7/2016 464/2016 Rošková I. 24.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.08.2016
160100820 Dodaný potravinársky tovar 447,64 € 2/2016 462/2016 Rošková I. 24.08.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 30.08.2016
85058512 Dodané mlieko a mliečne výrobky 360,22 € 1/2016 463/2016 Rošková 24.08.2016 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.08.2016
1643574 Dodané mäsové výrobky 152,57 € 7/2016 468/2016 Rošková 26.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.08.2016
1643565 Dodané mäso do strav. prevádzky 157,85 € 7/2016 467/2016 Rošková 26.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.08.2016
822016 Dodané palivové drevo 1 900,00 € 13/2016 97,98/16 Mgr.Fecura, vz.Mgr.Bilč 30.08.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 02.09.2016
4302016 Reklamné a propagačné služby/300.8.2016-29.08.2017/ 252,00 € 99/16 Mgr. Fecura P. 30.08.2016 Media Informačná Inštitúcia, s. r. o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, IČO 50032941 02.09.2016
151522 Dodané ovocie a zelenina 265,71 € 3/2016 470/2016 Rošková 30.08.2016 Mária Čaklošová Ovo -centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.09.2016
1644146 Dodané mäsové výrobky 62,68 € 7/2016 476/2016 Rošková 31.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.09.2016
1643955 Dodané bravčové mäso 17,41 € 7/2016 475/2016 Rošková 31.08.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.09.2016
160100840 Dodaný potravinársky tovar 525,62 € 477/2016 Rošková 31.08.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 05.09.2016
7036378042 Nakúpené pohonné hmoty do mot.vozidiel a kosačiek 90,12 € 50971 02.09.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 05.09.2016
20160304 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 503,01 € 4/2016 444,458,..,471/2016 Rošková I.,G 02.09.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 05.09.2016
1644522 Dodané mäsové výrobky 88,26 € 7/2016 480/2016 Rošková 02.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.09.2016
1644470 Dodané hovädzie a bravč.mäso 172,67 € 7/2016 481/2016 02.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.09.2016
922016 Dodávka palivového dreva 1 520,00 € 13/2016 100,101/16 Mgr.Fecura,v.z.Mgr. B 05.09.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 08.09.2016
20161386 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad 73,50 € 8/2016 05.09.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 08.09.2016
2016322 Dodaný materiál na údržbu 57,85 € 61,70,..,96/16 Mgr. Fecura,v.z.M 05.09.2016 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 08.09.2016
151578 Dodané ovocie a zelenina 141,85 € 3/2016 485/2016 Rošková I. 06.09.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.09.2016
7607662313 Telef. hovory – mobil /riaditeľ/ 34,03 € 9/2016 06.09.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 09.09.2016
7607662311 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 07.09.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.09.2016
1645390 Dodané bravčové mäso 36,72 € 7/2016 489/2016 Rošková 07.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.09.2016
1645314 Dodané mäsové výrobky 59,08 € 7/2016 490/2016 Rošková I. 07.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.09.2016
6294037752 Dodané mraz. ryby, hydina, polotovary 316,20 € 5/2016 488/2016 Rošková I. 07.09.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 12.09.2016
2016083133 Odvoz KBO za 8/ 2016 30,00 € 17/2015 07.09.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 12.09.2016
788380444 Telef. hovory – pevná linka/úEaVPaS/ 19,36 € 269/2011 PSK 07.09.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.09.2016
2900855937 Pripojenie do VUCNET Prešov 9/2016 127,46 € 269/2011 PSK 07.09.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.09.2016
3788380458 Telef. hovory – pevná linka/úSoK a riaditeľ/ 42,46 € 269/2011 PSK 07.09.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.09.2016
1645926 Dodané hovädzie a bravčové mäso 270,78 € 7/2016 494/2016 Rošková I. 09.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.09.2016
1645993 Dodané mäsové výrobky 80,23 € 7/2016 493/2016 Rošková I. 09.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.09.2016
7607662314 Telef. hovory/ mobil – úsek EaVPaS/ 16,44 € 9/2014 12.09.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 16.09.2016
160032 Oprava kosačiek a náhradné diely na kosačky 429,30 € 103/16 Mgr. Bilčaková 12.09.2016 Rastislav Staroščák – Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO 33671575 16.09.2016
1601129 Zakúpenie tlačiarne HP LaserJet MFP 229,00 € 104/16 Mgr. Bilčaková 12.09.2016 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 16.09.2016
151628 Dodané ovocie a zelenina 264,83 € 3/2016 499/2016 Rošková I. 13.09.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.09.2016
1646868 Dodané mäsové výrobky 59,10 € 7/2016 501/2016 Rošková I. 14.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.09.2016
160100901 Dodaný potravinársky tovar 895,75 € 2/2016 502/2016 Rošková I. 14.09.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 16.09.2016
201605 Vypracovanie proj. dokumentácie – termostatizácia a regulácia UVK 980,00 € 62/16 Mgr. Fecura 14.09.2016 Ing. Michal Stadničár – MST, Jasenovská 1911/180, Humenné 066 01 Humenné, IČO 34570560 16.09.2016
1647082 Dodané mäsové výrobky 78,66 € 7/2016 506/2016 Rošková I. 16.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2016
1647107 Dodané hovädzie a bravčové mäso 204,19 € 7/2016 505/2016 Rošková I. 16.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2016
20160323 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 459,54 € 4/2016 478,479,..,508/2016 Rošková I. 19.09.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 23.09.2016
201654 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 9/2016 10,04 € 02/S/2009 19.09.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 23.09.2016
74531605 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 165,30 € 17/2016 486/2016 Rošková I. 19.09.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 23.09.2016
7036380113 Nakúpené PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 59,85 € 50971 19.09.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 23.09.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 217,59 € 10/2012 19.09.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 23.09.2016
1022016 Dodávka palivového dreva 2 280,00 € 10/2012 105,106/16 Mgr. Bilčaková 19.09.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 23.09.2016
151683 Dodané ovocie a zelenina 254,94 € 3/2016 511/2016 Rošková I. 20.09.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.09.2016
160880 Zakúpenie aku skrutkovača a vaničky na fúrik 106,03 € Mgr. Bilčaková 21.09.2016 NIKO, Gagarinova 5908/4, 066 01 Humenné, prev. SNP 28, 069 01 Snina, IČO 46631411 26.09.2016
1648040 Dodané hovädzie a bravčové mäso 36,44 € 7/2016 513/2016 Rošková I. 21.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.09.2016
1648032 Dodané mäsové výrobky 57,67 € 7/2016 514/2016 Rošková I. 21.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.09.2016
6294039985 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 228,14 € 5/2016 515/2016 Rošková I. 21.09.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 26.09.2016
160100917 Dodaný potravinársky tovar 574,16 € 2/2016 516/2016 Rošková I. 21.09.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 26.09.2016
76041605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 235,32 € 17/2016 498/2016 Rošková I. 22.09.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 26.09.2016
1648640 Dodané mäsové výrobky 176,12 € 7/2016 520/2016 Rošková I. 23.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.09.2016
1648582 Dodané hovädzie a bravčové mäso 65,71 € 7/2016 519/2016 Rošková I. 23.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.09.2016
151728 Dodané ovocie a zelenina 156,69 € 3/2016 525/2016 Rošková I. 27.09.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.09.2016
1649359 Dodané hovädzie mäso do stravovacej prevádzky 50,81 € 7/2016 527/2016 Rošková I. 28.09.2016 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3759, 085 01 Bardeov, IČO 36473219 29.09.2016
1649296 Dodané mäsové výrobky 21,46 € 7/2016 528/2016 Rošková 28.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.09.2016
1601000 Dodávka potravinárskeho tovaru 393,73 € 2/2016 529/2016 Rošková 28.09.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 03.10.2016
313730 Dodanie 2ks Flaga náplň 33kg PB 104,16 € 107/16 Mgr. Bilčaková 28.09.2016 FLAGA s. r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 03.10.2016
160215 Zakúpená konvička a úložné boxy 112,86 € 113,114/16 Mgr. Bilčaková 28.09.2016 Marcinek Univerzal, s. r. o., Strojárska 102, 069 01 Snina, IČO 36507377 03.10.2016
1649780 Dodané mäsové výrobky 30,36 € 7/2016 532/2016 Rošková 30.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.10.2016
1649830 Dodané hovädzie a bravčové mäso 257,27 € 7/2016 533/2016 Rošková 30.09.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 03.10.2016
78961605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 209,68 € 17/2016 510/2016 Rošková 30.09.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 03.10.2016
20160336 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 457,51 € 4/2016 504,507,..,530,531/2016 Rošková 03.10.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 06.10.2016
1122016 Dodanie palivového dreva 2 280,00 € 13/2016 112,115/2016 Mgr. Bilčaková 03.10.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 06.10.2016
151839 Dodané ovocie a zelenina 248,15 € 3/2016 538/2016 Rošková I. 04.10.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 06.10.2016
1650853 Dodané mäsové výrobky 55,36 € 7/2016 541/2016 Rošková I. 05.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.10.2016
2016093031 Odvoz KBO za 9/2016 30,00 € 17/2015 05.10.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 10.10.2016
1650774 Dodané hovädzie a bravčové mäso 28,50 € 7/2016 540/2016 Rošková I. 05.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 06.10.2016
7608624096 Telefonické hovory – mobil /riaditeľ/ 34,03 € 9/2014 05.10.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 10.10.2016
7608624094 Mesačné poplatky za SIM karty 4,94 € 9/2014 05.10.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 10.10.2016
160100974 Dodaný potravinársky tovar 400,14 € 2/2016 542/2016 Rošková I. 05.10.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 10.10.2016
80961605 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 289,42 € 17/2016 524/2016 Rošková I. 06.10.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 10.10.2016
20161518 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad za 9/2016 73,50 € 8/2016 06.10.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 10.10.2016
2016010 Nákup – batéria, háčiky… 83,33 € 110/16 Mgr. Bilčaková 06.10.2016 VŠEMONTA, s. r. o., 067 23 Baškovce 118, prev. Študentská č.1449, 069 01 Snina, IČO 45505535 10.10.2016
1651279 Dodané hov. a bravč. mäso 183,24 € 7/2016 546/2016 Rošková I. 07.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.10.2016
1651360 Dodané mäsové výrobky 104,72 € 7/2016 545/2016 Rošková I. 07.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.10.2016
5900863012 Pripojenie do siete VUCNET 10/2016 127,46 € 269/2011 PSK 07.10.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 10.10.2016
1789313495 Telef. hovory – pevná linka/úEaVPaS/ 20,50 € 269/2011 PSK 07.10.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 10.10.2016
7789313509 Telef. hovory – pevná linka/úSoK a riaditeľ/ 37,63 € 269/2011 PSK 07.10.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 10.10.2016
192016 Školenie obsluhy kotlov nad 100 kW – 3 zamestnanci 315,00 € 117/16 Mgr. Bilčaková 07.10.2016 VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Buková 9, 040 13 Košice, IČO 47034866 10.10.2016
7036381844 Dodané PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 70,14 € 50971 10.10.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 13.10.2016
151913 Dodané ovocie a zelenina 235,76 € 3/2016 551/2016 Rošková I. 11.10.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 13.10.2016
7608624097 Telefonické hovoy/mobil – úsek EaVPaS/ 18,60 € 9/2014 11.10.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 13.10.2016
160100995 Dodaný potravinársky tovar 309,21 € 2/2016 555/2016 Rošková I. 12.10.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 17.10.2016
1652218 Dodané mäsové výrobky 12,76 € 9/2014 554/2016 Rošková I. 12.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.10.2016
1652148 Dodané hov. a bravč. mäso 40,92 € 7/2016 553/2016 Hančáková L. 12.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.10.2016
82691605 Dodané mlieko, mliečne výrobky 211,24 € 17/2016 537/2016 Hančáková L. 12.10.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 17.10.2016
6294043480 Dodané mrazené ryby, hydina, hydinové výrobky 293,95 € 5/2016 556/2016 Hančáková L. 12.10.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 17.10.2016
216100069 Servisné práce za ISPIN za 4.Q/2016 387,14 € SPIN-283-2007/S/OvZP 13.10.2016 Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO 00602311 17.10.2016
3621602120 Nové verzie MAGMA HCM 4.Q/2016 25,49 € SW/OD/2010/29 13.10.2016 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 17.10.2016
1652663 Dodané bravč. a hovädzie mäso 168,87 € 7/2016 559/2016 Hančáková L. 14.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.10.2016
1652618 Dodané mäsové výrobky 84,90 € 7/2016 560/2016 Hančáková L. 14.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 17.10.2016
1762016 Dodanie čistiacich a hygienických potrieb 1 237,37 € 12/2016 120/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 14.10.2016 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 21.10.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 249,46 € 10/2012 17.10.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 21.10.2016
20160362 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 435,62 € 4/2016 534,535,..,558,561/2016 Hančákov 18.10.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 21.10.2016
7036383918 Nákup PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 103,71 € 50971 18.10.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 21.10.2016
151975 Dodané ovocie a zelenina 271,12 € 3/2016 563/2016 Hančáková L. 18.10.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.10.2016
151979 Dodané ovocie a zelenina 23,68 € 3/2016 556A/2016 Hančáková L. 18.10.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.10.2016
1653545 Dodané mäsové výrobky 71,15 € 7/2016 567/2016 Hančáková L. 19.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.10.2016
1653527 Dodané hovädzie mäso 50,00 € 7/2016 568/2016 Hančáková L. 19.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.10.2016
160101025 Dodaný potravinársky tovar 288,62 € 2/2016 569/2016 Hančáková L. 19.10.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 24.10.2016
2016606 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 10/2016 10,04 € 02/S/2009 19.10.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 24.10.2016
22016 Rekonštrukcia vykurovacieho systému CSS Dúbrava 43 275,71 € 14/2016 19.10.2016 ENERGOBYT, s. r. o., Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO 31680321 24.10.2016
2160100 Oprava a navíjanie motora /garáž pod práčovňou/ 60,00 € 119/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 20.10.2016 Ján Kolinčák Navíjareň, ul. 1. mája 2053/5, 069 01 Snina, IČO 10673024 28.10.2016
86001605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 195,08 € 17/2016 550/2016 Hančáková L. 20.10.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 24.10.2016
1654119 Dodané mäsové výrobky 69,16 € 7/2016 573/2016 Hančáková L. 21.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.10.2016
1654119 Dodané hovädzie a bravčové mäso 185,28 € 7/2016 572/2016 Hančáková L. 21.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.10.2016
311160758 Dodané radiátory na vykurovanie 662,40 € 111/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 24.10.2016 ENERGOBYT, s. r. o., Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO 31680321 28.10.2016
152038 Dodané ovocie a zelenina 148,58 € 3/2016 577/2016 Hančáková L. 25.10.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.10.2016
1655061 Dodané bravčové mäso 49,30 € 7/2016 582/2016 Hančáková L. 26.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.10.2016
1654937 Dodané mäsové výrobky 71,15 € 7/2016 581/2016 Hančáková L. 26.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.10.2016
6294045861 Dodané mrazené ryby, hydina, hydinové výrobky 137,58 € 5/2016 583/2016 Hančáková L. 26.10.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 28.10.2016
160101043 Dodaný potravinársky tovar 309,76 € 2/2016 579/2016 Hančáková L. 26.10.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 28.10.2016
16110047 Dodanie skrine s posuvnými dverami na odd. č.2 1 800,00 € 129/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 26.10.2016 Štefan Andrejčík – EZZUM, Mierová 1868/27, 069 01 Snina, IČO 30625653 28.10.2016
3621602275 Systémová podpora MAGMA HCM 3.Q/2016 193,28 € SW/OD/2010/29 27.10.2016 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 31.10.2016
87761605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 171,01 € 17/2016 564/2016 Hančáková L. 27.10.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 31.10.2016
112016 Prípravné práce pre zapojenie konvektomatu 325,00 € 130/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 27.10.2016 PLYNMONT SALAJ Štefan, ul. 1. mája 2056/8, 069 01 Snina, IČO 34821589 31.10.2016
1655561 Dodané hovädzie mäso 68,08 € 7/2016 587/2016 Hančáková L. 28.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.10.2016
1655468 Dodané mäsové výrobky 114,12 € 7/2016 586/2016 Hančáková L. 28.10.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.10.2016
1822016 Dodané palivové drevo 1 900,00 € 13/2016 118,132/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 31.10.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 03.11.2016
152101 Dodané ovocie a zelenina 256,83 € 3/2016 589/2016 Hančáková L. 31.10.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 03.11.2016
20160380 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 556,10 € 4/2016 562,565,..,590,591/2016 Hančákov 31.10.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 03.11.2016
1600576 Dodanie a montáž platní na el. sporáku v strav. prevádzke 348,00 € 121/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 31.10.2016 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 03.11.2016
2016500176 Nákup obrusoviny na stoly do jedální klientov 60,00 € 133/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 02.11.2016 HRATEGA – Cicko Dušan, Študentská 2681, 069 01 Snina, IČO 14292793 07.11.2016
20160665 Výtvarné potreby pre ergoterapiu a korkové tabule 31,33 € 134/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 02.11.2016 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 07.11.2016
1656149 Dodané hovädzie mäso 53,14 € 7/2016 595/2016 Hančáková L. 02.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.11.2016
1656072 Dodané mäsové výrobky 19,92 € 7/2016 596/2016 Hančáková L. 02.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.11.2016
160101072 Dodaný potravinársky tovar 321,60 € 2/2016 593/2016 Hančáková L. 02.11.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 07.11.2016
2016103131 Odvoz KBO za 10/2016 30,00 € 17/2015 02.11.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 07.11.2016
7036385659 Nakúpené PHM do motorových vozidiel CSS Dúbrava 56,46 € 50971 03.11.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 07.11.2016
7609589505 Mesačné poplatky za SIM karty 4,79 € 9/2014 04.11.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 07.11.2016
7609589507 Telef. hovory – mobil /riaditeľ/ 32,99 € 9/2014 04.11.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 07.11.2016
1656641 Dodané mäsové výrobky 50,56 € 7/2016 601/2016 Hančáková L. 04.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.11.2016
1656708 Dodané hov. a bravč. mäso 127,16 € 7/2016 599/2016 Hančáková L. 04.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.11.2016
89391605 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 108,68 € 17/2016 578/2016 Hančáková L. 04.11.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 07.11.2016
20161794 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad za 10/2016 73,50 € 8/2016 04.11.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 07.11.2016
3900867845 Pripojenie do siete VUCNET 11/2016 127,46 € 269/2011 PSK 04.11.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 07.11.2016
2210004319 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 060,00 € 10/2012 07.11.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 11.11.2016
90791605 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 203,73 € 17/2016 588/2016 Hančáková L. 07.11.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 11.11.2016
152161 Dodané ovocie a zelenina 225,57 € 3/2016 604/2016 Hančáková L. 07.11.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.11.2016
0790247568 Telef. hovory – pevná linka/úEaVPaS/ 21,82 € 269/2011 PSK 08.11.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.11.2016
6790247586 Telef. hovory – pevná linka/úSoK a riaditeľ/ 37,76 € 269/2011 PSK 08.11.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.11.2016
201600713 Nakúpené svietidlo, svetlo a p. 69,47 € 123/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 08.11.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 11.11.2016
201600731 Nakúpené príchytky, svetlo a p. 82,04 € 127,137/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 08.11.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 11.11.2016
7609589508 Telef. hovory – mobil /úEaVPaS/ 22,43 € 9/2014 09.11.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 11.11.2016
62016 Dodanie drevných palivových odrezkov na kúrenie 168,00 € 132A/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 09.11.2016 DREVPOR – Michal Pidanič, Palárikova 1629, 069 01 Snina, IČO 37006720 11.11.2016
1657557 Dodané mäsové výrobky 61,96 € 7/2016 607/2016 Hančáková L. 09.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.11.2016
1657631 Dodané hovädzie mäso 82,97 € 7/2016 610/2016 Hančáková L. 09.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.11.2016
160101098 Dodaný potravinársky tovar 304,37 € 2/2016 608/2016 Hančáková L. 09.11.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 11.11.2016
6294047856 Dodané mrazené ryby, hydina a mraz. polotovary 316,98 € 5/2016 612/2016 Hančáková L. 09.11.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 11.11.2016
1658083 Dodané mäso 45,58 € 7/2016 616/2016 Hančáková L. 11.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.11.2016
1658112 Dodané mäso 155,57 € 7/2016 615/2016 Hančáková L. 11.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.11.2016
272016 Oprava elektrickej inštalácie a zariadení ./kuch., spol. miestn., dielňa, odd. č.1/ 539,00 € 138/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 11.11.2016 Jozef Tkáč ELEKTRO, Lackovce 126, 06601 Humenné, IČO 10666771 16.11.2016
282016 Oprava elektrickej inštalácie a zariadení /rozv. ovl. skríň, práč., kompresor, kotolňa, odd.3/ 607,00 € 139/16 Mgr. Bilčaková Ľ 11.11.2016 Jozef Tkáč ELEKTRO, Lackovce 126, 06601 Humenné, IČO 10666771 16.11.2016
1522018 Dodané ovocie a zelenina 237,04 € 3/2016 619/2016 Hančáková L. 14.11.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.11.2016
2016664 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 11/2016 10,04 € 02/S/2009 14.11.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 18.11.2016
1600080 Dodanie pracovnej obuvi pre zamestnancov 304,80 € 141/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 14.11.2016 MEDIN SNINA, s. r. o., Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 36693863 18.11.2016
242638 Obnova domény, web hosting /08.12.2016 – 08.12.2017/ 95,95 € 15.11.2016 Atlantis systems, s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO 35844230 18.11.2016
20160403 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 398,98 € 4/2016 594,598,..,618,621/2016 Hančákov 16.11.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 21.11.2016
1659011 Dodané hovädzie a bravčové mäso 17,14 € 7/2016 625/2016 Hančáková L. 16.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.11.2016
1659101 Dodané mäsové výrobky 98,54 € 7/2016 624/2016 Hančáková L. 16.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 21.11.2016
160101126 Dodaný potravinársky tovar 358,47 € 2/2016 622/2016 Hančáková L. 16.11.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 21.11.2016
94131605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 159,38 € 17/2016 608/2016 Hančáková L. 16.11.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 21.11.2016
2016117 Prezutie a oprava motor. vozidiel CSS Dúbrava /FFusion, FTranzit/ 546,70 € 143/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 18.11.2016 AUTOSERVIS VODAL, Ing. Stanislav Vodal, 067 35 Pčoliné 53, IČO 45643261 23.11.2016
7036387745 Nakúpené PHM do mot. vozidiel CSS Dúbrava 77,04 € 50971 18.11.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 23.11.2016
1659273 Dodávka hovädzieho a bravčového mäsa 85,52 € 7/2016 629/2016 Hančáková L. 18.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.11.2016
1659382 Dodané mäsové výrobky 224,89 € 7/2016 628/2016 Hančáková L. 18.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.11.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 268,41 € 10/2016 18.11.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 23.11.2016
1600374 Nakúpené poklopy na studne 54,00 € 140/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 18.11.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 23.11.2016
152259 Dodané ovocie a zelenina 209,16 € 3/2016 633/2016 Hančáková L. 21.11.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 23.11.2016
160082 Dodanie – elektrický konvektomat injekčný s príslušenstvom /strav. prevádzka/ 5 841,08 € 20/2016 /Z201632495 Z/ KV 2/16 Mgr. Bilčaková 21.11.2016 Ing. Martin Kováč – Gastrotechnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice 1, IČO 33905690 23.11.2016
1660321 Dodané mäsové výrobky 41,41 € 7/2016 640/2016 Hančáková L. 23.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.11.2016
1660352 Dodané hovädzie a bravčové mäso 37,91 € 7/2016 641/2016 Hančáková L. 23.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 23.11.2016
160101147 Dodaný potravinársky tovar 407,88 € 2/2016 636/2016 Hančáková L. 23.11.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 25.11.2016
6294050037 Dodané mrazené ryby, hydina, hydinové výrobky 223,56 € 5/2016 639/2016 Hančáková L. 23.11.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 25.11.2016
95761605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 171,29 € 17/2016 620/2016 Hančáková 23.11.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 29.11.2016
160083 Dodaná tabletovaná soľ do konvektomatu 18,24 € Mgr. Bilčaková Ľ. 24.11.2016 Ing. Martin Kováč – Gastrotechnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice 1, IČO 33905690 29.11.2016
1922016 Dodané palivové drevo 1 520,00 € 13/2016 143,144/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 25.11.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 29.11.2016
1660908 Dodané mäso 126,86 € 7/2016 644/2016 Hančáková L. 25.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.11.2016
1660802 Dodané mäso 84,56 € 7/2016 645/2016 Hančáková L. 25.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.11.2016
152296 Dodané ovocie a zelenina 136,36 € 3/2016 648/2016 Hančáková L. 28.11.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.12.2016
2016421 Nákup – kára, pílka a mat. na údržbu 238,87 € 108,115,..,142,150/16 Mgr. Bilča 28.11.2016 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 02.12.2016
201600762 Nákup – reflektor, spínač, mat. na údržbu 70,26 € 149/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 28.11.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 02.12.2016
16110054 Dodaná skriňa na odd. č. 2 /izba sestier/ 300,00 € 151/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 28.11.2016 Štefan Andrejčík – EZZUM, Mierová 1868/27, 069 01 Snina, IČO 30625653 02.12.2016
16004 Nákup záclon do spoločenske miestnosti 154,00 € 152/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 29.11.2016 Emília Savkuľaková JUNIOR, Záhradná 720, 067 61 Stakčín, IČO 33843589 02.12.2016
1661617 Dodané mäsové výrobky 49,99 € 7/2016 652/2016 Hančáková L. 30.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.12.2016
1661695 Dodané hovädzie a bravčové mäso 52,01 € 7/2016 651/2016 Hančáková L. 30.11.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.12.2016
160101193 Dodávka potravinárskeho tovaru 383,77 € 2/2016 654/2016 Hančáková L. 30.11.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 02.12.2016
2016030 Odborné prehliadky a skúšky TZ, PZ 542,24 € 155/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 30.11.2016 Ing. Peter Hudák – REVITECH, Třebíčska 1833/1, 066 01 Humenné, IČO 47671700 02.12.2016
98931605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 222,89 € 17/2016 632/2016 Hančáková L. 01.12.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 05.12.2016
20160417 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 479,26 € 4/2016 626,627,..,653/2016 Hančáková L. 01.12.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 05.12.2016
1662254 Dodané mäsové výrobky 104,96 € 7/2016 657/2016 Hančáková L. 02.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2016
1662360 Dodané hovädzie a bravčové mäso 208,95 € 7/2016 658/2016 Hančáková L. 02.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2016
7036389491 Dodané PHM do motor. vozidiel CSS Dúbrava 124,84 € 50971 02.12.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 06.12.2016
152415 Dodané ovocie a zelenina 235,82 € 3/2016 661/2016 Hančáková L. 05.12.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 09.12.2016
2016113031 Odvoz KBO za 11/2016 30,00 € 17/2015 05.12.2016 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 09.12.2016
6900873623 Pripojenie do VUCNET Prešov 12/2016 127,46 € 269/2011 PSK 05.12.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 09.12.2016
2016110779 Odvoz komun. odpadu z 2 veľkokapacitných kontajnerov 573,45 € 20/KO/2013 149A/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 05.12.2016 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 09.12.2016
20161937 Sllužby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad za 11/2016 73,50 € 8/2016 05.12.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.12.2016
20162047 Služby techn. PO, BOZP a zdrav. dohľad 12/2016 73,50 € 8/2016 05.12.2016 DXa s. r. o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 09.12.2016
161430 Dodanie termonádob, naberačiek, klieští a p. /strav. prevádzka/ 669,05 € 158/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 05.12.2016 GASTRO – GALAXI, Branislav Dvoriščák, Hlavná 1, 086 43 Koprivnica, IČO 41231082 12.12.2016
100701605 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 228,92 € 17/2016 650/16 Hančáková L. 07.12.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 12.12.2016
1791183857 Telef. hovory – pevná linka/úSoK a riad./ 38,59 € 269/2011 PSK 07.12.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.12.2016
5791183846 Telef. hovory – pevná linka/úsekEaVPaS/ 20,04 € 269/2011 PSK 07.12.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 12.12.2016
90341067 Laboratórna analýza pitnej vody 88,33 € 4020004029 146/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 07.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 12.12.2016
201600807 Nákup mat. na údržbu – spínač, zásuvky,… 16,81 € 144/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 07.12.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 12.12.2016
160101231 Dodávka potravinárskeho tovaru 529,39 € 2/2016 664,667/2016 Hančáková L. 07.12.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 12.12.2016
1663223 Dodanie hovädzieho a bravčového mäsa 28,80 € 7/2016 669/2016 Hančáková L. 07.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2016
1663139 Dodanie mäsových výrobkov 69,58 € 7/2016 668/2016 Hančáková L. 07.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2016
6294052242 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 210,80 € 5/2016 665/2016 Hančáková L. 07.12.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 12.12.2016
20160765 Nakúpený kancelársky tovar 148,05 € 160/16 Mgr. Bilčaková L. 07.12.2016 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 12.12.2016
20160772 Nakúpené zošity a korková tabuľa 11,08 € 161/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 08.12.2016 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 12.12.2016
16008 Dodanie a obšitie koberca 172,38 € 157/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 08.12.2016 Pavol Cimbak – CIMBAK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 12.12.2016
2016117 Oprava čerpadla UVN 5 stupň. 308,88 € 156/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 08.12.2016 Peter RADA-ELBOSS, Ptičie 63, 067 41 Chlmec, IČO 34977414 12.12.2016
1663703 Dodané mäsové výrobky 74,04 € 7/2016 672/2016 Hančáková L. 09.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.12.2016
1663729 Dodané hovädzie a bravč. mäso 141,39 € 7/2016 673/2016 Hančáková L. 09.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 14.12.2016
42016 Nákup umelých vianočných stromčekov pre CSS Dúbrava 108,00 € 162/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 09.12.2016 Ján Tovtik – CREDO, SNP 1793/79, 069 01 Snina, IČO 35099551 14.12.2016
90341185 Laboratórna analýza odpadovej vody 25,44 € 4020004029 145/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 09.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 14.12.2016
7610558306 Telef. hovory – mobil /úEaVPaS/ 0,00 € 9/2014 09.12.2016 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 14.12.2016
2016745 Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 01/2016 10,04 € 02/S/2009 09.12.2016 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 14.12.2016
152466 Dodané ovocie a zelenina 121,57 € 3/2016 676/2016 Hančáková L. 12.12.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.12.2016
201600840 Zakúpené svietidlo do jedálne /odd.č. 2/ 25,80 € 159/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 13.12.2016 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 19.12.2016
1664686 Dodané hovädzie mäso 136,06 € 7/2016 680/2016 Hančáková L. 14.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.12.2016
1664653 Dodané mäsové výrobky 58,61 € 7/2016 681/2016 Hančáková L. 14.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 19.12.2016
160101252 Dodaný potravinársky tovar 414,20 € 2/2016 683/2016 Hančáková L. 14.12.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 19.12.2016
2290016358 Dodávka a distribúcia elektrickej energie 1 308,28 € 10/2012 14.12.2016 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 19.12.2016
103831605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 170,17 € 17/2016 662/2016 Hančáková L. 15.12.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 20.12.2016
16110066 Skrine pre klientov na odd. č. 1 1 030,96 € 75,165/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 16.12.2016 Štefan Andrejčík – EZZUM, Mierová 1868/27, 069 01 Snina, IČO 30625653 20.12.2016
16006 Zakúpené záclony na odd.č.3 57,10 € 164/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 16.12.2016 Emília Savkuľaková JUNIOR, Záhradná 720, 067 61 Stakčín, IČO 33843589 20.12.2016
1665298 Dodané hovädzie a bravčové mäso 128,94 € 7/2016 687/2016 Hančáková L. 16.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.12.2016
1665191 Dodané mäsové výrobky 82,27 € 7/2016 686/2016 Hančáková L. 16.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.12.2016
20160442 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 430,31 € 4/2016 655,656,..,682,684/2016 Hančákov 19.12.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 21.12.2016
7036391591 Nakúpené PHM do motor. vozidiel a mot. píly CSS Dúbrava 120,39 € 50971 19.12.2016 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 00604381 21.12.2016
1600097 Dodané pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov 609,71 € 166/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 19.12.2016 MEDIN SNINA, s. r. o., Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 36693863 21.12.2016
152522 Dodané ovocie a zelenina 196,27 € 3/2016 688/2016 Hančáková L. 19.12.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 21.12.2016
3621602845 MAGMA HCM systémová podpora 4.Q/2016 193,28 € SW/OD/2010/29 19.12.2016 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 23.12.2016
302016 Oprava el. inštalácie v studni na odd.č.2 a v práčovni 217,00 € 154A/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 20.12.2016 Jozef Tkáč ELEKTRO, Lackovce 126, 06601 Humenné, IČO 10666771 23.12.2016
312016 Oprava el. rozvádzača v kotolni a v práčovni 493,00 € 154/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 20.12.2016 Jozef Tkáč ELEKTRO, Lackovce 126, 06601 Humenné, IČO 10666771 23.12.2016
160101279 Dodané vianočné balíčky pre prij. soc. služby 243,75 € 2/2016 Hančáková L. 20.12.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 23.12.2016
1666216 Dodané mäso 48,02 € 7/2016 699/2016 Hančáková L. 21.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.12.2016
1666183 Dodané mäsové výrobky 63,88 € 7/2016 698/2016 Hančáková L. 21.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.12.2016
160101282 Dodaný potravinársky tovar 809,58 € 2/2016 694/2016 fHančáková L. 21.12.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 27.12.2016
44602731 Dodaný drevený masoklát do kuchyne /strav. prev./ 283,20 € 167/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 21.12.2016 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 27.12.2016
160141 Dodanie nerezového stola s policou 216,00 € 168/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 21.12.2016 GASTRO – GALAXI, Branislav Dvoriščák, Hlavná 1, 086 43 Koprivnica, IČO 41231082 27.12.2016
6294054590 Dodané mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 215,12 € 5/2016 696/2016 Hančáková L 21.12.2016 Ryba, spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 27.12.2016
1601187 Dodané počítače pre CSS Dúbrava 780,00 € 171/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 22.12.2016 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 27.12.2016
20160317 Zakúpenie multifunkčnej .tlačiarne MP-237w i-Sensys Canon 178,20 € 169/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 22.12.2016 FAX & COPY Prešov s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO 31674615 27.12.2016
160100267 Zakúpený kompresor, hadica, budík PA 133,40 € 170/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 22.12.2016 FALKEN – JK s. r. o., Partizánska 2539/30, 069 01 Snina, IČO 44514948 27.12.2016
7600016719 Nákup fotoaparátu a držiakov na TV 413,95 € 172/16 Bilčaková Ľ. 22.12.2016 OKAY Slovakia spol. s r. o., Krajná 86, Bratislava, IČO 35825979 27.12.2016
16015881 Dodané tofu údené a neúdené 69,34 € 677/16 Hančáková Ľ. 22.12.2016 ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 27.12.2016
105411605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 137,82 € 17/2016 678/2016 Hančáková L. 22.12.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 27.12.2016
1666640 Dodané hov. a bravč. mäso 119,85 € 7/2016 705/16 Hančáková L. 22.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.12.2016
1666574 Dodané mäsové výrobky 48,18 € 7/2016 704/2016 Hančáková L. 22.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.12.2016
162016 Stavebné opravy 4 izieb na odd. č. 2, omietky, vymaľovanie stien a p. 3 500,00 € 163/16 Mgr. Bilčaková Ľ: 23.12.2016 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 28.12.2016
172016 Montáž plastových dverí WC na odd.č.1, zad.vchod.dvere, linoleum, podl. líšty na izbách/odd.č. 2 / 895,00 € 163A/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 23.12.2016 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 28.12.2016
106651605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 242,77 € 17/2016 693/2016 Hančáková L. 27.12.2016 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 30.12.2016
20160461 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 400,26 € 4/2016 685,689,..,703/2016 Hančáková L. 27.12.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 3482261 30.12.2016
152611 Dodané ovocie a zelenina 21,00 € 3/2016 702/2016 Hančáková L. 27.12.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.12.2016
152614 Dodané ovocie a zelenina 211,84 € 3/2016 706/2016 Hančáková L. 27.12.2016 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. ul. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.12.2016
1666976 Dodané hov. a bravč. mäso 34,25 € 7/2016 709/2016 Hančáková L. 28.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.12.2016
1666952 Dodané mäso 36,35 € 7/2016 711/2016 Hančáková L. 28.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.12.2016
16110077 Dodaná komoda na odd. č. 2 675,00 € 174/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 28.12.2016 Štefan Andrejčík – EZZUM, Mierová 1868/27, 069 01 Snina, IČO 30625653 30.12.2016
4716 Dodané paplóny, vankúše, plachty pre CSS Dúbrava 1 519,20 € 173/16 Mgr. Bilčaková Ľ. 28.12.2016 Postelne s.r.o., Ovocinárska 1769/55, 083 01 Sabinov, IČO 46426981 30.12.2016
160101300 Dodaný potravinársky tovar 693,50 € 2/2016 711/2016 Hančáková L. 29.12.2016 Miroslav Maciboba – MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina 1, prev. Pčolinská 2063, 069 01 Snina 1, IČO 34291890 30.12.2016
1667348 Dodané mäsové výrobky 21,07 € 7/2016 715/2016 Hančáková L. 30.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.12.2016
1667417 Dodané hov. a bravč. mäso 118,06 € 7/2016 714/2016 Hančáková L. 30.12.2016 CIMBAĽÁK , s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.12.2016
20170004 Dodaný chlieb a pekárenské výrobky 12/2016 142,10 € 4/2016 712,713,716/2016 Hančáková L. 04.01.2017 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 04.01.2017
108411605 Dodané mlieko a mliečne výrobky 12/2016 139,22 € 17/2016 707/2016 Hančáková L. 05.01.2017 MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 05.01.2017
2016123129 Odvoz KBO za 12/2016 30,00 € 17/2015 09.01.2017 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 09.01.2017
1792127331 Telef. hovory 12/2016 /pevná linka – úsek SoK a riad./ 39,52 € 269/2011 PSK 09.01.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 09.01.2017
5792127320 Telef. hovory za 12/2016 /pevná linka – úsek EaVPaS/ 18,68 € 269/2011 PSK 09.01.2017 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO 35763469 09.01.2017