Najnovšie príspevky z akcii nájdete na Facebooku

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

– Podpora transformačných tímov

,,Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb, kreativita, inovatívnosť a predovšetkým spokojnosť našich prijímateľov je pre CSS Dúbrava prioritnou oblasťou. Jednou z možnosti, ako naplniť tieto ciele je projekt  „Deinštitucionalizácie“ sociálnych služieb, nakoľko deinštitucionálizácia  je dlhodobou národnou stratégiu rozvoja sociálnych služieb. Veríme, že na základe efektívneho vedenia expertov projektu, pomôžeme našim prijímateľom žiť lepší, plnohodnotnejší a nezávislejší život, ktorý bude adekvátne podporovaný aj zo strany spoločnosti.“

Mgr. MVDr. Marián Petro

    Riaditeľ CSS Dúbrava

Informácia -zapojenie sa do projektu NP DI PTT