Č. zmluvy Predmet zmluvy Celková
hodnota
v €
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1/2019 Predaj mäsa a mäsových výrobkov 19 981,71 € 27.12.2018 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.12.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
2/2019 Predaj ovocia, zeleniny a zemiakov 11 662,08 € 28.12.2018 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.12.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
3/2019 Dodávka potravinárskeho tovaru – mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary 0,00 € 28.12.2018 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.12.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
4/2019 Dodávka potravinárskeho tovaru 0,00 € 28.12.2018 MIRON-EX Miroslav Maciboba, Pichné 199, 069 01 Snina, prev. Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, IČO 34291890 28.12.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
6/2019 Mandátna zmluva – vykon. funkcie technika požiarnej ochrany a činnosť bezpečnotechnickej služby v CSS Dúbrava 0,00 € 31.12.2018 DXa, s.r.o., ul. SNP 37, 069 01 Snina, prev. ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 31.12.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
7/2019 Dodávka čistiacich a hygienických potrieb 3 523,60 € 31.12.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.12.2018 Mgr. MVDr. Marián Petro
5/2019 Poskytovanie stravovacích služieb 0,00 € 02.01.2019 Kosmatec, nezisková organizácia, 067 73 Ubľa 368, IČO 45747393 02.01.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
8/2019 Zber a zvoz kuchynského odpadu 0,00 € 02.01.2019 HU IRON s. r. o., Kavečianska cesta č. 41, 040 01 Košice, IČO 45447136 02.01.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
9/2019 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 0,00 € 31.01.2019 FIPEK s.r.o., 072 41 Remetské Hámre 85, IČO 45897077 31.01.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
10/2019 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 0,00 € 28.02.2019 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 36291111 28.02.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
11/2019 Zmluva o dielo -správa a podpora webovej stránky na doméne „www.css-dubrava.sk“ 0,00 € 18.03.2019 Peter Streňo – TVP, 072 41 Vyšná Rybnica 148, IČO 44986637 18.03.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
12/2019 Dodávka elektrického varného kotla a elektrickej smažiacej panvice /kuchyňa – strav. prev./ 0,00 € 01.04.2019 ELEKTROSERVIS VV s.r.o, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 01.04.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
13/2019 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní – výber dodávateľa poistných služieb 0,00 € 05.04.2019 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475 05.04.2019 MVDr. Marián Petro
14/2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 0,00 € 10.04.2019 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 10.04.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
15/2019 Rekonštrukcia práčovne a časti administratívnej budovy 29 589,29 € 02.05.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 93, IČO 46495967 02.05.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
16/2019 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov /papierové stravné lístky/ 0,00 € 03.05.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36391000 03.05.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
17/2019 Darovacia zmluva – zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby v CSS 200,00 € 10.05.2019 Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO 44602731 10.05.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
18/2019 Dodávka palivového dreva metrovica /buk, dub, hrab/ v množstve 450 p.m. 18 225,00 € 13.05.2019 Ján Grundza, 072 64 Podhoroď 53, IČO 43119298 13.05.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
19/2019 Výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov 0,00 € 13.05.2019 MEDICENTRUM SNINA, s.r.o., Študentská 3936/46, 069 01 Snina, IČO 36686352 13.05.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
20/2019 Dodatok ku kúpnej zmluve 0,00 € 28.05.2019 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.05.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
21/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávaní tovaru zo dňa 27.12.2018 0,00 € 11.06.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 11.06.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
22/2019 Rekonštrukcia priestorov CSS 22 998,90 € 24.06.2019 Peter Lechman, 072 64 Inovce 93, IČO 46495967 24.06.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
23/2019 Zmluva o dielo: Rekonštrukcia ČOV CSS Dúbrava 34 363,20 € 28.06.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 VEĽKÝ SLAVKOV, IČO 31714030 28.06.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
24/2019 Dodatok ku kúpnej zmluve č, 4/2019 0,00 € 28.06.2019 MIRON-EX Miroslav Maciboba, Pichné 199, 069 01 Snina, prev. Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, IČO 34291890 28.06.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
25/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb 0,00 € 13.08.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 13.08.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
26/2019 Zmluva o zbere a sprostredkovaní likvidácie odpadu 0,00 € 14.08.2019 Nemocnica Snina, s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina, IČO 36509108 14.08.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro
27/2019 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 0,00 € 30.08.2019 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.08.2019 Mgr. MVDr. Marián Petro

28/2019       Zmluva Lekos                                        zverejnené 29.11.2019

29/2019       Zmluva PK Auto                                    zverejnené 27.12.2019

30/2019       UNION 2019                                          zverejnené 27.12.2019