Č. zmluvy Predmet zmluvy Celková
hodnota
v €
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1/2017 Dodávky potravinárskeho tovaru v roku 2017 0,00 € 23.12.2016 Miroslav Maciboba-Miron-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prevádzka Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, IČO 34291890 30.12.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
2/2017 Zmluva o predaji a nákupe mäsa a mäsových výrobkov v roku 2017 0,00 € 28.12.2016 NOEMA, s. r. o., Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, SR, IČO 36469505 30.12.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
3/2017 Dodávky ovocia, zeleniny a zemiakov v roku 2017 0,00 € 29.12.2016 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.12.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
4/2017 Dodávka pekárenských výrobkov v roku 2017 0,00 € 29.12.2016 Miroslav Holub – PROFIMETAL, Ubľa 335, 067 73 Ubľa, prevádzka Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 34822615 30.12.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
5/2017 Dodávka potravinárskeho tovaru – mrazené ryby, hydina a mrazené polotovary v roku 2017 0,00 € 30.12.2016 RYBA Košice spol. s r. o., Južná trieda č. 54, 043 75 Košice, IČO 17147522 30.12.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
6/2017 Vykonávanie činnosti mandatára so zameraním na činnosti BTS, predch. vzniku požiarov, t.j. technik PO v roku 2017 0,00 € 30.12.2016 DXa, s.r.o., Ul. SNP 37, 069 01 Snina, prevádzka Ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 30.12.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
7/2017 Dodávky rôznych druhov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v roku 2017 0,00 € 30.12.2016 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.12.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
8/2017 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb – vývoz komunálneho odpadu 0,00 € 30.12.2016 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO 43904157 30.12.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
9/2017 Oznámenie o zmene obchodného mena firmy a zmene fakturačných údajov Miroslav Holu-PROFIMETAL na GASTRO TECH Sk,s.r.o 0,00 € 21.03.2017 GATRO TECH Sk, s.r.o, Ubľa 183, 067 73 Ubľa, Pr: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183, IČO 50315218 21.03.2017 Mgr. Bilčaková Ľ.
9A/2017 Dodávka a montáž pohonu 2-krídlovej brány a videovrátnika s príslušenstvom 0,00 € 27.03.2017 STAPO s.r.o., Družstevná 2782, 066 01 Humenné, IČO 46515356 27.03.2017 Mgr. Bilčaková Ľ.
10/2017 Zmluva o poskytovaní služieb ČSOB Elektronického bankovníctva /ČSOB Linka 24 a ČSOB Internetbanking 24/ 0,00 € 03.05.2017 Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO 36854140, pobočka Snina, Strojárska 2525, 069 01 Snina 03.05.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
11/2017 Dodatok č.4 k zmluve:Vývoz a uloženie zmesového komun. odpadu, zhrabkov z hrablíc, kalov z čistenia komun. vôd 0,00 € 18.05.2017 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO 43904157 18.05.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
11A/2017 Aktualizácia a zmena obsahu webstránky, úpravy štruktúry webstránky a pridávanie nových sekcií 0,00 € 31.05.2017 Peter Streňo – TVP, 072 41 Vyšná Rybnica 148, IČO 44986637 31.05.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
12/2017 Zamestnávateľská zmluva / Doplnkové dôchodkové sporenie 0,00 € 08.06.2017 AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO 35977540 08.06.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
12A/2017 Poskytnutie účelového daru – štvrťročne 3% z nákupnej ceny dodávky zdravotníckych pomôcok 0,00 € 15.06.2017 Výdajňa zdravotníckych potrieb Vladimíra Kostilníková, Štefánikova 1525, 066 01 Humenné, IČO 40574610 15.06.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
13/2017 Traktorová kosačka – žací stroj CROSSJET 4×4 23 HP 7 439,99 € 27.06.2017 ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa, Jána Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO 11906022 27.06.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
14/2017 Darovacia zmluva 450,00 € 25.07.2017 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 25.07.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
15/2017 Dodávka palivového dreva 0,00 € 31.07.2017 Ladislav Michajlo – SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 31.07.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
16/2017 Darovacia zmluva 150,00 € 01.08.2017 Miroslav Maciboba-Miron-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prevádzka Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, IČO 34291890 01.08.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
17/2017 Oprava izieb a chodby na oddelení II. 6 902,40 € 08.08.2017 MK Stav Slovakia, Remeselnícka 11, 071 01 Michalovce, IČO 36689980 08.08.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
18/2017 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 0,00 € 23.08.2017 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 23.08.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
19/2017 Servisná zmluva – údržba a servis zvislej plošiny 0,00 € 13.09.2017 SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, IČO 36030058 13.09.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
20/2017 Darovacia zmluva – 3% z nákupnej ceny dodaných zdrav. potrieb 0,00 € 20.09.2017 Anna Jakabová, Výdajňa zdravotníckych potrieb, Ul. 1. mája, 066 01 Humenné, IČO:31946275 20.09.2017 Mgr. MVDr. M. Petro
21/2017 Technologický servis pre čistiareň odpadových vôd 2xPESL 25 M CSS Dúbrava 0,00 € 28.09.2017 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 VEĽKÝ SLAVKOV, IČO 31714030 28.09.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
21A/2017 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodanie tovaru – Vajcia „L“ 0,00 € 31.10.2017 Miroslav Maciboba-Miron-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, prevádzka Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, IČO 34291890 31.10.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
22/2017 Zmluva o dielo „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy“ 40 434,37 € 03.11.2017 MK Stav Slovakia, Remeselnícka 11, 071 01 Michalovce, IČO 36689980 03.11.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
23/2017 Zmluva o dielo „Na dodávku projektovej dokumentácie“ 0,00 € 03.11.2017 ATEKON s.r.o., 072 23 Zbudza 99, prev. Obchodná 2, 071 01 Michalovce, IČO 50761765 03.11.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
24/2017 Zmluva o praktickej výučbe 0,00 € 20.11.2017 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce, Partizánska 23, 071, 01 Michalovce, IČO 31821979 20.11.2017 Mgr. MVDr. Petro M.