Č. zmluvy Predmet zmluvy Celková
hodnota
v €
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
2/2016 Dodávky potravinárskeho tovaru na rok 2016 0,00 € 28.12.2015 Miroslav Maciboba MIRON – EX, Pichné 199,069 01 Snina, prev. Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, IČO 34291890 31.12.2015 Mgr. Fecura P.
1/2016 Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2016 0,00 € 28.12.2015 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.12.2015 Mgr. Fecura P.
3/2016 Dodávka ovocia a zeleniny 0,00 € 30.12.2015 Mária Čaklošová Ovo – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev. u. 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.12.2015 Mgr. Fecura P.
6/2016 Dodávka čerstvých zákuskov 0,00 € 31.12.2015 Ján Svitič, Šmigovec 16, 067 73 Ubľa, IČO 45945802 31.12.2015 Mgr. Fecura P.
4/2016 Dodávka pekárenských výrobkov 0,00 € 31.12.2015 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, prev. 067 73 Ubľa 183, IČO 34822615 31.12.2015 Mgr. Fecura P.
5/2016 Dodávka mrazených rýb, hydiny a mraz. zeleniny 0,00 € 31.12.2015 RYBA Košice spol. s r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 31.12.2015 Mgr. Fecura P.
7/2016 Dodávky mäsa a mäsových výrobkov v roku 2016 0,00 € 01.01.2016 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 01.01.2016 Mgr. Fecura P.
8/2016 Poskytovanie bezpečnostno-technickej služby 0,00 € 01.01.2016 DXa, s. r. o., ul. SNP 37, Snina, prev. Stakčínska 2936,069 01 Snina, IČO 36455181 01.01.2016 Mgr. Fecura P.
8A/2016 Poskytnutie daru pre CSS Dúbrava za služby a dodávku v oblasti liekov,zdrav.pomôcok, špec.zdrav.materiálu 0,00 € 04.01.2016 REVITAL PLUS s.r.o, Sládkovičova 300, 069 01 Snina, prevádzka Lekáreň Nádej, IČO 36693847 04.01.2016 vz. Mgr. Bilčaková Ľ.
9/2016 Dodatok č. 2 k zmluve o posk.služieb č. 20/KO/2013 /odvoz komun. odp./ 0,00 € 18.02.2016 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO 43904157 19.02.2016 Mgr. Fecura P.
10/2016 Darovacia zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy 0,00 € 25.02.2016 Slovenská republika – Okresný úrad Prešov, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov, IČO 37870475 26.02.2016 MUDr.Peter Obrimčák a Mgr.Fecura
11/2016 Darovacia zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy 0,00 € 28.02.2016 Slovenská republika – Okresný úrad Prešov, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov, IČO 37870475 29.02.2016 MUDr.Peter Obrimčák a Mgr.Fecura
12/2016 Dodávky rôznych druhov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 4 632,54 € 01.03.2016 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 34566384 01.03.2016 Mgr. Fecura P.
12A/2017 Dodanie a inštalácia zvislej schodiskovej plošiny 11 700,00 € 01.07.2016 LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa, IČO 47536756 01.07.2016 Mgr. Fecura P.
13/2016 Dodávky suchého palivového dreva v množstve 500 prm 19 000,00 € 13.07.2016 Ladislav Michajlo SLUPREKA, Hlivištia 97, 073 01 Sobrance, IČO 32681062 13.07.2016 Mgr. Fecura P.
14/2016 Rekonštrukcia vykurovacieho systému CSS Dúbrava 44 255,71 € 18.08.2016 Energobyt s.r.o. Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO 31680321 19.08.2016 Mgr.Fecura,v.z.Mgr. Bilčaková
15/2016 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov 0,00 € 25.08.2016 GVP, spol. s r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 25.08.2016 Mgr. Fecura, v.z. Mgr. Bilčaková
16/2016 Poskytovanie služieb propagácie a reklamy 0,00 € 30.08.2016 Media Informačná Inštitúcia, s.r.o., Gorkého 1, 811 01 Bratislava, IČO 50032941 30.08.2016 Mgr. Fecura P.
17/2016 Zmluva o obchodných a dodávateľských podmiekach:dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 0,00 € 30.08.2016 MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17147786 30.08.2016 Mgr. Fecura P.
18/2016 Objednávka programu biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny 0,00 € 30.09.2016 Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 44483767 30.09.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
19/2016 Kúpna zmluva a zmluva o zverení majetku do správy 0,00 € 17.10.2016 Obec Dúbrava, 067 73 Dúbrava 46, IČO 00322946 17.10.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
20/2016 Dodanie – elektronický konvektomat injekčný s príslušenstvom /strav. prevádzka/ 5 841,00 € 19.10.2016 Ing. Martin Kováč – Gastrotechnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice, IČO 33905690 19.10.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
21/2016 Účelový dar – finančný príspevok na účely zvýšenia kvality posk. služieb 400,00 € 24.10.2016 HARTMAN-RICO spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 31351361 24.10.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
22/2016 Zmluva o poskyt. dotácie k žiadosti č. 250/3/2016 /kapitál. výdavky – zvislá plošina/ 10 000,00 € 25.10.2016 Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO 00681156 25.10.2016 MUDr. Peter Chudík, predseda PSK
23/2016 Darovacia zmluva /poskyt. účelového daru/ 0,00 € 31.12.2016 NATUR PHARMA s.r.o., 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 47014881 31.12.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.