Č. zmluvy Predmet zmluvy Celková
hodnota
v €
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1/2015 Dodávka ovocia a zeleniny 11 724,96 € 29.12.2014 Mária Čaklošová – OVO – centrum, Pod lesom 2, 066 01 Humenné, prev: ul 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.01.2015 Mgr. Fecura
2/2015 Pravidelná dodávka zákazky „mlieko a mliečne výrobky v roku 2015“ 11 068,79 € 30.12.2014 GVP, spol s. r. o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 02.01.2015 Mgr. Fecura
4/2015 Vykonávanie činnosti mandatára so zameraním na činnosti bezpečnostno-technickej služby a predchádzanie vzniku požiarov 0,00 € 30.12.2014 DXa, s. r. o., ul. SNP 37, Snina, prevádzka Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 02.01.2015 Mgr. Fecura
3/2015 Dodávka potravinárskeho tovaru 19 469,19 € 30.12.2014 Miroslav Maciboba MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, Prevádzka: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina, IČO 34291890 02.01.2015 Mgr. Fecura
5/2015 Predaj mäsa a mäsových výrobkov priebežne, podľa požiadaviek kupujúceho 21 450,28 € 01.01.2015 CIMBAĽÁK, s. r. o., Duklianska 17/A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.01.2015 Mgr. Fecura
6/2015 Dodávka pekárenských výrobkov ponúkaných predávajúcim 8 403,06 € 01.01.2015 Miroslav Holub-PROFIMETAL, Ubľa 355, 067 73 Ubľa, prevádzka: Ubľanská pekáreň, Ubľa 183 02.01.2015 Mgr. Fecura
7/2015 Dodávka čerstvých zákuskov ponúkaných predávajúcim 0,00 € 02.01.2015 Ján Svitič, Šmigovec 16, 067 73 Ubľa, IČO 45945802 02.01.2015 Mgr. Fecura
8/2015 Dodávky mrazenej hydiny, rýb a mrazených výrobkov 8 658,66 € 02.01.2015 RYBA Košice spol. s r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 02.01.2015 Mgr. Fecura
9/2015 Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 4 809,06 € 02.01.2015 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 02.01.2015 Mgr. Fecura
11/2015 Dodanie suchého palivového dreva/buk, dub, hrab/ – metrovice v množstve 400 prm 0,00 € 02.01.2015 Michajlo Ladislav SLUPREKA, 073 01 Hlivištia 97, IČO 32681062 02.01.2015 Mgr. Fecura
12/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 20/KO/2013 – predlženie zmluvy do 31.12.2015 0,00 € 04.02.2015 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO 43904157 10.02.2015 Mgr. Fecura
10/2015 Dodávka potravín – tofu biele, tofu údené 0,00 € 20.02.2015 Alfa Bio, s. r. o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 27.02.2015 Mgr. Fecura
13/2015 Dohoda č.15/35/50J/9 o poskyt.prísp. na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti 0,00 € 25.02.2015 UPSVaR Humenné, Kukoreliho 1, 066 70 Humenné, IČO 30794536 26.02.2015 Mgr. Fecura
14/2015 Nákup – kancelársky papier /do fotokop.zariadenia, do tlačiarní/ 138,00 € 13.03.2015 KRIDLA s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, IČO 36466778 13.03.2015 Mgr. Fecura
15/2015 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom 0,00 € 29.06.2015 DXa, s. r. o., ul. SNP 37, Snina, prevádzka Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 30.06.2015 Mgr. Fecura
16/2015 Dodanie – hyg. zdvíhacie kreslo s elektr. zdvihom a polohovaním – vozík pre invalidov – Carendo 6 840,00 € 31.07.2015 AUDY s.r.o., Živného 1a, 635 00 Brno, Česká republika, IČO 00544426 03.08.2015 Mgr. Fecura
17/2015 Zmluva o spolupráci a poskyt. služieb v oblasti život. prostredia – zber a zvoz kuch.odpadu 0,00 € 18.08.2015 HU IRON s.r.o., Kavečianska cesta č.41, 040 01 Košice, IČO 45447136 27.08.2015 Mgr. Fecura
18/2015 Zmluva o poskyt. dotácie k žiadosti č.196/16/2015 podľa §3 ods.1 a §12 ods.3 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPS 6 150,00 € 28.10.2015 MPSVaR Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816043 Bratislava, IČO 00681156 28.10.2015 MUDr. Peter Chudík, predseda PSK
20/2015 Zmluva o dielo“Rekonštrukcia kúpelne na odd. II z kapitál.výdavkov“ uzavretá podľa §536 a nasl.zák č.513/1991 Zb. Obch.zákonníka 12 869,00 € 13.11.2015 Ing. Pavol Koroľ – KG-STAV, gen.Svobodu 2489/43, 069 01 Snina, IČO 17223679 16.11.2015 Mgr. Fecura
19/2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podp. rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – 1x opatrovateľ 0,00 € 26.11.2015 ÚPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné, IČO 30794536 27.11.2015 Mgr. Fecura
21/2015 Zmluva o dielo „Rekonštrukcia kúpelne na odd.I.z kap. výdavkov“ uzavretá podľa §536 a násl.zák.č.513/1991 Zb.Obch.zák.o dodávke 7 750,80 € 03.12.2015 Ing. Pavol Koroľ – KG-STAV, gen.Svobodu 2489/43, 069 01 Snina, IČO 17223679 04.12.2015 Mgr. Fecura