Č. zmluvy Predmet zmluvy Celková
hodnota
v €
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1/2014 Dodanie mrazenej hydiny, rýb a zeleniny 6 603,59 € 31.12.2013 RYBA Košice spol. s r. o., Južná trieda č. 54, 040 01 Košice, IČO 17147522 02.01.2014 Mgr.Fecura Peter
2/2014 Dodávka pekárenských výrobkov 5 966,41 € 02.01.2014 Miroslav Holub – PROFIMETAL, Ubľa 335, 067 73 Ubľa, IČO 34822615 02.01.2014 Mgr. Fecura Peter
3/2014 Dodávky ovocia a zeleniny 10 124,90 € 02.01.2014 Čaklošová Mária OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 02.01.2014 Mgr. Fecura Peter
4/2014 Dodávky potravinárskeho tovaru 15 957,51 € 02.01.2014 Miroslav Maciboba-Miron-EX, Pichné 199, 069 01 Snina, IČO 34291890 02.01.2014 Mgr. Fecura Peter
5/2014 Dodanie mäsových výrobkov, bravčového mäsa, hovädzieho mäsa 22 790,76 € 02.01.2014 Mäso ZEMPLÍN a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO 36205915 02.01.2014 Mgr. Fecura
6/2014 Dodanie zákuskov 0,00 € 02.01.2014 Potraviny – Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, IČO 45945802 02.01.2014 Mgr. Fecura Peter
7/2014 Dodanie mlieka, mliečnych výrobkov 8 588,30 € 02.01.2014 GVP spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 02.01.2014 Mgr. Fecura Peter
8/2014 Dodanie čistiacich prostriedkov 0,00 € 01.03.2014 Jarmila Megová Ideál, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 01.03.2014 Mgr. Fecura Peter
9/2014 Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb – aktivácia SIM kariet, aktivácia programu a ostatných voliteľných, doplnkových 0,00 € 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 15.05.2014 Mgr. Fecura Peter
10/2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách 11 537,82 € 23.05.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukoreliho 1, 066 70 Humenné, IČO 37937791 26.05.2014 Mgr. Fecura Peter
11/2014 Dodávka 200 m3 suchého palivového dreva /buk, hrab/ v období – jún až september 2014 9 700,00 € 30.05.2014 MAREK LEHET, 067 13 Jabloň č. 100, IČO 35458801 30.05.2014 Mgr. Fecura Peter
12/2014 Vyhotovenie kamenného koberca MADEIRA 216 m2, zabezpečenie dopravy materiálu a oprava zábradlia pri chodníku v CSS Dúbrava 5 554,00 € 02.06.2014 Jozef Kresila, Komenského 2658/2, 069 01 Snina, IČO 40114597 06.06.2014 Mgr. Fecura Peter
13/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.189/5/2014 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobn 930,00 € 10.09.2014 MPSVaR SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO 00681156, zastúpený: Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu 10.09.2014 MUDr. Peter Chudík, predseda PSK
14/2014 Zhotovenie diela – Kotolňa na tuhé palivo v areáli CSS Dúbrava 33 982,46 € 24.11.2014 MART SYSTEM, s.r.o., Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš, IČO 36488135 24.11.2014 Mgr Fecura Peter