Č. zmluvy Predmet zmluvy Celková
hodnota
v €
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
6/2013 Dodaný potravinársky tovar 0,00 € 21.12.2012 Inmedia, spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 11.02.2013 Mgr. Fecura
1/2013 Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov 0,00 € 31.12.2012 Čaklošová Mária – OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 11.02.2013 Mgr. Fecura
5/2013 Dodané tofu biele, údené 0,00 € 31.12.2012 Alfa Bio, s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO 30223041 11.02.2013 Mgr. Fecura
3/2013 Dodávka mlieka a mliekarenských výrobkov 0,00 € 31.12.2012 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 11.02.2013 Mgr. Fecura
2/2013 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 0,00 € 31.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 11.02.2013 Mgr. Fecura
8/2013 Vykonávanie činnosti so zameraním na činnosti bezpečnostno-technickej služby a predchádzanie vzniku požiarov, t.j. vykonávanie f 0,00 € 01.01.2013 DXa, s.r.o., ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 12.02.2013 Mgr. Fecura
7/2013 Dodávka zákuskov 0,00 € 02.01.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 12.02.2013 Mgr. Fecura
10/2013 Peňažný dar 118,99 € 09.01.2013 Bella Sk s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO 36546127 12.02.2013 Mgr. Fecura
4/2013 Dodávka hydiny, rýb, mrazenej zeleniny, mäsové prípravky 0,00 € 11.01.2013 Ryba spol. s r.o., Južná trieda 54, 043 75 Košice, IČO 17147522 12.02.2013 Mgr. Fecura
9/2013 Dodávka hnedého uhlia kocka 0,00 € 11.01.2013 Hudák Juraj, ul. Čsl. armády 689/25A, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 12.02.2013 Mgr. Fecura
11/2013 Peňažný dar /zakúpenie 1 ks skrine na lieky a zdravotnícky materiál/ 500,00 € 18.04.2013 Hartmann-Rico spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 31351361 30.04.2013 Mgr. Fecura
13/2013 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 800,00 € 13.06.2013 Ing. Jozef Kníž, Trebíčska 15, 066 01 Humenné 13.06.2013 Mgr. Fecura
12/2013 Rekonštrukcia kotolne v areáli CSS Dúbrava 137 041,55 € 17.06.2013 MART SYSTEM s.r.o., Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš, IČO 36488135 17.06.2013 Mgr. Fecura
14/2013 Dodávka palivového dreva v množstve 230 prm 0,00 € 26.06.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 73, IČO 43275320 26.06.2013 Mgr. Fecura
15/2013 Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 0,00 € 26.06.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 26.06.2013 Mgr. Fecura
16/2013 Peňažný dar na nákup 1 ks skrine na lieky a zdravotnícky materiál 500,00 € 23.08.2013 Hartmann-Rico, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 31351361 11.10.2013 Mgr. Fecura
17/2013 Vývoz a uloženie zmesového komunálneho odpadu 0,00 € 21.10.2013 Verejnoprospešné služby, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO 43904157 29.10.2013 Mgr. Fecura
18/2013 Dodatok ku kúpnej zmluve 14/2013 0,00 € 22.10.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 73, IČO 43275320 22.10.2013 Mgr. Fecura
19/2013 Služby a dodávka v oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu 0,00 € 30.12.2013 REVITAL PLUS s.r.o., Sládkovičova 300, 069 01 Snina, IČO 36693847 30.12.2013 Mgr. Fecura
20/2013 Služby a dodávka v oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu 0,00 € 31.12.2013 Natur Pharma, s.r.o., 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 47014881 31.12.2013 Mgr. Fecura