Č. zmluvy Predmet zmluvy Celková
hodnota
v €
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1/2011 Zabezpečenie procesu VO podprahovej zákazky: – dodávka mäsa a mäsových výrobkov, – dodávka trvanlivých potravín, – dodávka práči 0,00 € 24.11.2011 Consulting A&T, s.r.o., 072 36 Klokočov 45, IČO 45 534 802 02.01.2012 Mgr. Fecura
1/2012 Predaj ovocia, zeleniny a zemiakov 0,00 € 19.12.2011 Čaklošová Mária, OVO Centrum, 1. mája 25, 066 01 Humanné, IČO: 32394268 02.01.2012 Mgr. Fecura
3/2012 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 0,00 € 19.12.2011 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 02.01.2012 Mgr. Fecura
4/2012 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov (hydina) 0,00 € 20.12.2011 DMJ Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/Topľou, IČO 36490661 02.01.2012 Mgr. Fecura
5/2012 Predaj čerstvého mäsa a mäsových výrobkov 0,00 € 20.12.2011 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 02.01.2012 Mgr. Fecura
8/2012 Peňažný dar 385,82 € 23.12.2011 Bella Sk, s.r.o. Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO 36546127 29.02.2012 Mgr. Bilčaková
6/2012 Dodávka potravinárskeho tovaru 0,00 € 28.12.2011 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 02.01.2012 Mgr. Fecura
2/2012 Dodávka pekárenských výrobkov 0,00 € 31.12.2011 Miroslav Holub-PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 1038092088 02.01.2012 Mgr. Fecura
7/2012 Vykonávanie činnosti na činn. bezpečn.-techn. služby /BTS/ a predchádzanie vzniku požiarov, t.j. vykonávanie technika PO 0,00 € 01.01.2012 DXa, s.r.o., ul. Stakčínska 2936, 069 01 Snina, IČO 36455181 02.01.2012 Mgr. Fecura
9/2012 Verejné obstarávanie č. 11588 – WYT dodanie 2 ks priemyselných práčok so sušičkami 8 211,52 € 23.02.2012 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 29.02.2012 Mgr. Fecura
10/2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 € 19.07.2012 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 19.07.2012 Mgr. Fecura