Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Vybavuje                              Č. j.                                 Dúbrava

 Tomková                                    361/2012                                 30.03.2012

   

 

 

Vec

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

V zmysle § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb v Dúbrave realizoval v I.  štvrťroku 2012 tieto zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000 eur. Všetky objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000 eur boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkom prieskumu trhu.

č.f.                         Predmet fa                                   Dodávateľ                                  Hodnota         Došla dňa

7254082849    elektrická energia                   VSE – Košice                               2.251,14 €         12.01.2012

2210004319    elektrická energia                   VSE – Košice                               1.287,00 €        03.02.2012

2290016358    elektrická energia                   VSE – Košice                               2.466,52 €        10.02.2012

612                        uhlie na vykurovanie            Uhliar – Budkovce                    1.593,60 €        10.02.2012

1712                      uhlie na vykurovanie           Uhliar – Budkovce                     1.555,20 €        20.02.2012

2290016358    elektrická energia                   VSE – Košice                                2.230,00 €       02.03.2012

2290016358    elektrická energia                   VSE – Košice                                2.539,72 €       08.03.2012

2290016358    elektrická energia                   VSE – Košice                                2.450,00 €       09.03.2012

22012                 uhlie na vykurovanie             Jozef Hudák – Stakčín              1.344,60 €        12.03.2012

               Mgr. Peter Fecura

                                                                                                                                                     riaditeľ CSS Dúbrava

 


Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Vybavuje                              Č. j.                                 Dúbrava

 Tomková                                    644/2012                                 30.06.2012

   

  Vec

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

V zmysle § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb v Dúbrave realizoval v II.  štvrťroku 2012 tieto zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000 eur. Všetky objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000 eur boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkom prieskumu trhu.

č.f.                         Predmet fa                        Dodávateľ                                  Hodnota         Došla dňa

2290016358    elektrická energia                   VSE – Košice                               2.610,00 €         10.04.2012

2210004319    elektrická energia                   VSE – Košice                               1.287,00 €        09.05.2012

2290016358    elektrická energia                   VSE – Košice                               1.647,26 €        11.06.2012

Mgr. Peter Fecura

riadieľ CSS Dúbrava


Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Vybavuje                              Č. j.                                 Dúbrava

 Tomková                                    926/2012                                 30.09.2012

   

Vec

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

V zmysle § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb v Dúbrave realizoval v III.  štvrťroku 2012 tieto zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000 eur. Všetky objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000 eur boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkom prieskumu trhu.

č.f.                         Predmet fa                        Dodávateľ                                  Hodnota         Došla dňa

2290016358    elektrická energia                   VSE – Košice                               1.550,06 €         10.07.2012

2210004319    elektrická energia                   VSE – Košice                               1.287,00 €        01.08.2012

2210004319    elektrická energia                   VSE – Košice                               1.496,22 €        08.08.2012

2012002         stavebné práce na odd.I          Radovan Glogovský – Snina          5.000,00 €        10.09.2012

rekonštrukcia chodby a

izby PSS

2290016358    elektrická energia                   VSE – Košice                                1.609,67 €        10.09.2012

Mgr. Peter Fecura

riadieľ CSS Dúbrava


Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Vybavuje                                   Č.j.                              Dúbrava

 Tomková                                      1255/2012                              31.12.2012

Vec

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

V zmysle § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb v Dúbrave realizoval v IV. štvťroku 2012 tieto zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000 eur. Všetky objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000 eur boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkom prieskumu trhu.

Č.f.                     Predmet fa                                        Dodávateľ                            Hodnota                     Došlá dňa

1232300274    interiérové vybavenie –              Tempo Kondela – Žilina                      1.161,00 €                  02.11.2012

Amanda set /9ks/

10120247        interiérové vybavenie –                 AKD, s.r.o-Galanta                          1.004,77 €                  13.11.2012

lek.skrine, skriňa na spisy

5412                uhlie orech kocka                         Uhliar – Budkovce                          1.632,00 €                  11.12.2012

12035              palivové drevo                              Džupinka – Pichné                         1.267,20 €                  17.12.2012

12038              palivové drevo                              Džupinka – Pichné                         1.267,20 €                  17.12.2012

1200594          el.trojtrúbová pec,                      Elektroservis, Vranov n/Topľou            5.006,00 €                  19.11.2012

el. sporák

120100097      Studňa a rozvod, pitnej vody              KG-STAV-Snina                           9.569,00 €                  21.12.2012

Mgr. Fecura Peter

riaditeľ CSS


 Centrum  sociálnych  služieb, 067 73 Dúbrava 41

Vybavuje                                   Č.j.                                         Dúbrava

Tomková                            249/2013                                     28.03.2013

Vec:

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

——————————————————————–

V zmysle § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb v Dúbrave realizoval v I. štvrťroku 2013 tieto zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000 eur. Všetky objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000 eur boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkom prieskumu trhu.

Č.f.                                                Predmet fa                                   Dodávateľ                   Hodnota               Došla dňa

——————————————————————————————————————————–

2290016358                           elektrická energia                      VSE – Košice             2.550,26 €             07.01.2013

22013                                         uhlie na vykurovanie               Hudák – Stakčín       1.461,60 €              21.01.2013

32013                                         uhlie na vykurovanie               Hudák – Stakčín       1.478,40 €              21.01.2013

2210004319                            elektrická energia                     VSE – Košice              1.036,00 €             25.01.2013

2290016358                            elektrická energia                     VSE – Košice              2.928,07 €             06.02.2013

2290016358                            elektrická energia                      VSE – Košice              2.612,54 €             06.03.2013

Mgr. Fecura Peter

riaditeľ CSS Dúbrava


Centrum   sociálnych   služieb, 067 73 Dúbrava č. 41

                                                                            ————————————————————————-

                                                                       Vybavuje                              Č.j.                             Dúbrava

                                                                          Tomková                               524/2013                    28.06.2013

Vec:

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 

———————————————————————

V zmysle § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb v Dúbrave realizoval v II. štvrťroku 2013 tieto zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000 eur. Všetky objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000 eur boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkom prieskumu trhu.

Č.f.                                             Predmet fa                           Dodávateľ                                          Hodnota                        Došlá dňa

—————————————————————————————————————————————–

2290016358                        elektrická energia              VSE – Košice                                     2.700,82 €                   09.04.2013

2210004319                        elektrická energia               VSE – Košice                                    1.036,00 €                    02.05.2013

7260096304                       elektrická energia               VSE – Košice                                    2.254,51  €                    10.05.2013

2290016358                        elektrická energia               VSE – Košice                                    1.827,11  €                    10.06.2013

130001                                   palivové drevo                     PharmDr. Nebesník – Snina      1.600,00 €                   28.06.2013

Mgr. Fecura Peter

riaditeľ CSS Dúbrava


Centrum  sociálnych služieb, 067 73 Dúbrava č. 41

—————————————————————

Vybavuje:                                      Č.j.                              Dúbrava:

Tomková                                763/2013                           30.09.2013

Vec:

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

———————————————————-

V zmysle § 102, ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Centrum sociálnych služieb v Dúbrave realizoval v III. štvrťroku 2013 tieto zákazky s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000 eur. Všetky objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000 eur boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkom prieskumu trhu.

Č.f.                               Predmet fa                                                    Dodávateľ                                                Hodnota                  Došlá dňa

————————————————————————————————————————————————–  1016529                   Rekonštrukcia kotolne                            Mart System – V. Šariš                       137.041,55 €         01.07.2013

7210174722           elektrická energia                                     VSE – Košice                                                  1.717,13 €        09.07.2013

01072013                palivové drevo                                           Michal Čokyna – R. Hrabovec                1.320,00 €       12.07.2013

02072013                palivové drevo                                           Michal Čokyna – R.Hrabovec                 1.320,00 €       19.07.2013

2210004319           elektrická energia                                       VSE – Košice                                                 1.036,00 €       05.08.2013

3072013                   palivové drevo                                            Michal Čokyna – R.Hrabovec                2.310,00 €       31.07.2013

2290016358           elektrická energia                                       VSE – Košice                                                 1.632,67 €        08.08.2013

4082013                   palivové drevo                                             Michal Čokyna – R. Hrabovec               2.640,00 €      20.08.2013

2290016358           elektrická energia                                        VSE – Košice                                                 1.594,76 €       09.09.2013

Mgr. Peter Fecura

riaditeľ CSS Dúbrava

_______________________________________________________________________________________________________________

Správa III. Q

Správa IV.Q

Správa za I. Q

Správa za 2.štvrťrok 2016