Č. správy Predmet správy Celková
hodnota
v €
Dátum
vyhotovenia
Zverejnené Vybavuje
1. Súhrná správa za 2. štvrťrok 2016 0,00 € 13.07.2016 13.07.2016 Mgr. Fecura P.
2. Súhrná správa za 3. štvrťrok 2016 0,00 € 25.10.2016 25.10.2016 Mgr. Bilčaková Ľ.
3. Súhrná správa za 4. štvrťrok 2016 0,00 € 30.01.2017 30.01.2017 Mgr. Bilčaková Ľ.
4. Súhrná správa za 1. štvrťrok 2017 0,00 € 20.04.2017 20.04.2017 Mgr. Bilčaková Ľ.
5. Súhrná správa za 2. štvrťrok 2017 0,00 € 19.07.2017 19.07.2017 Mgr. MVDr. Petro M.
6. Súhrná správa za 4. štvrťrok 2017 0,00 € 29.01.2018 29.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
7. Súhrná správa za 1. štvrťrok 2018 0,00 € 24.04.2018 24.04.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
8. Súhrná správa za 2. štvrťrok 2018 0,00 € 31.07.2018 31.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro