Č. objednávky Predmet objednávky Celková
hodnota
v €
Viazanosť k
zmluve
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1/2018 Vykonanie supervízie CSS Dúbrava 790,00 € 02.01.2018 Cangár s.r.o, J. Bottu 1134/4, 050 01 Revúca, IČO 36643190 05.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
2/2018 Vykonanie supervízie: 1. sebahodnotenie kvality monitoring 2. personálny audit – rozvoj nadodborových zručností 0,00 € 02.01.2018 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice, IČO 31965903 05.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
5/2018 Nákup syntetickej farby a laku na radiátory 36,15 € 04.01.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 05.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
6/2018 Mat. na údržbu /žiarovka, žiarovka 60W, hmoždinka, skrutky/ 28,00 € 04.01.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 05.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
3/2018 Pretlačenie upchatej vodovodnej kanalizácie /spol.miest., práčovňa/ 264,00 € 12.01.2018 INŠTALA CENTRUM s. r. o., Hviezdoslavova 1364/21, 071 01 Michalovce, IČO 44695292 17.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
4/2018 Obojstranné čalúnenie dverí /kancelária riaditeľa CSS Dúbrava/ 150,00 € 12.01.2018 ČALÚNNICTVO Štefan Tomčo, Bernolákova 18, 073 01 Sobrance, IČO 34834192 17.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
4A/2018 Oprava elektrickej panvice PAEL 40 /termostat/ v kuchyni CSS Dúbrava 126,60 € 15.01.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 17.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
7/2018 Mat. na údržbu /vypínač, PVC rúra, ventil záhradný, hmoždinky/ 9,39 € 25.01.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 29.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
8/2018 Dodanie 3ks Flaga náplň 33kg PB /stravov. prevádzka/ 0,00 € 25.01.2018 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 29.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
9/2018 Dodanie čistiacich a hygienických potrieb 542,10 € 1/2018 25.01.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 29.01.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
10/2018 Nákup kancelárskeho papiera 131,40 € 29.01.2018 Office Depot, s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 02.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
11/2018 Nákup – LED panel 19,00 € 31.01.2018 Ing. Ján Považan – SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 40122549 02.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
12/2018 Nákup: laky – email S 2013/0,6lit, email S 2119/075lit, email S 2013/0,6lit 36,15 € 31.01.2018 Dušan Jankaj, Jesenského 2370.
069 01 Snina, IČO 30625785
02.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
13/2018 Nákup kancelárskych potrieb 83,15 € 31.01.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 02.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
14/2018 Nákup čistiacich potrieb 31,50 € 1/2018 02.02.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 08.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
15/2018 Technologický servis ČOV /kontrola prevádzky ČOV, meranie zákl. parametrov, analýza odp. vôd – prítok, odtok / 259,68 € 05.02.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 01 Veľký Slavkov, IČO 31714030 08.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
16/2018 Nákup dezinfekčných prostriedkov a p. 18,65 € 1/2018 07.02.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 13.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
17/2018 Nákup mat. na údržbu /žiarovky,batérie, rohože…/ 64,78 € 07.02.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 13.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
18/2018 Nákup pracovného odevu a obuvi 56,04 € 08.02.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 13.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
19/2018 Nákup: nabíjacie svietidlo 25,27 € 12.02.2018 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 16.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
19A/2018 Oprava 2ks pračiek Eletrolux v práčovni, kombinov. sporáka SsPE 940 v kuchyni /strav. prevádzka/ 220,80 € 16.02.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 16.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
20A/2018 Dodanie a montáž žalúzií – 11ks, dodanie a výmena zámky plastových dverí, dodanie a montáž parapety v kuchyni 262,00 € 19.02.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 21.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
20/2018 Nákup materiálu: svietidlá LED 3W, batérie tuškové alkalické 69,05 € 21.02.2018 JANÁK, s .r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 27.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
21/2018 Nákup: hmoždinky 6,60 € 21.02.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 27.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
21/2018 Nákup – hmoždinky rám. 10×100 6,60 € 21.02.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 21.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
22/2018 Nákup -mat. na údržbu /ventily 3/8-1/2, WD-40/ 9,50 € 23.02.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 27.02.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
23/2018 Nákup všeobec.materiálu – drezová batéria, sprchovacia hadica 1,5 m 34,75 € 26.02.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 02.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
25/2018 Nákup mat. na údržbu – rýchlospojky, sekundové lepidlo, skrutky, zásuvka, rýchlopásky, kľúč 13×17 13,69 € 28.02.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 02.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
24/2018 Nákup el.-inšt. materiálu – prúdový chránič, CYKY kábel/20 m/, vypínače, krabice IP54 E 126, LED reflektor, žľab PVC/10 m/ 75,70 € 01.03.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 07.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
26/2018 Nákup mat. na údržbu – bat. ventil…2 ks 11,00 € 05.03.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 07.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
27/2018 Dodané čistiace a hygienické potreby 56,30 € 1/2018 05.03.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 07.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
28/2018 Odstránenie linolea zo schodov a chodby, dodanie a výmena okna, parapiet, vysprávky a vymaľovanie chodby s použitím lešenia, dod 1 454,00 € 05.03.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 07.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
29A/2018 Výroba jednacieho stola do kancelárie riaditeľa CSS Dúbrava 312,00 € 06.03.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 07.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
29/2018 Nákup – pracovné odevy, pracovná obuv, zástera pogumované, pracovná vesty, ….. 820,20 € 06.03.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 09.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
31/2018 Výroba tabúľ a nálepok na označenie objektov a miestností 125,70 € 07.03.2018 Ing. Zuzana Valigová, Humenská 3, 071 01 Michalovce, IČO 35453761 09.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
30/2018 Nákup materiálu – kábel AYKY 300 m a 300 m ochranná červená fólia s dovozom do CSS Dúbrava 0,00 € 12.03.2018 VATI Vladimír Tirpák, Veľkoobchod elektroinštalačného materiálu, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO 35452722 16.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
33/2018 Výkopové práce minibagrom pri havarijnom stave rozvodov v práčovni 500,00 € 12.03.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 16.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
32/2018 Nákup – čistiace a hygienické potreby 650,72 € 1/2018 14.03.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 16.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
34/2018 Mat. na údržbu – hadica LDPE 40×5,55 5/4″…200 m, spojky LDPE 40/3 ks/ 0,00 € 23.03.2018 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 26.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
35/2018 Nákup kancelárskych potrieb 24,80 € 23.03.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 29.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
36/2018 Výroba, dovoz a montáž: komoda, vešiaková stena, kancelársky stôl, kontajnery 1 144,80 € 26.03.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 29.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
37/2018 Oprava elektrickej inštalácie – výmena starého nefunkčného kábla za nový kábel pre vodný zdroj studňa – práčovňa 708,00 € 26.03.2018 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 29.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
38/2018 Vývoz a uloženie objemového komunálneho odpadu z jedného VKK 271,47 € 17/2013 a d. 11/2017 26.03.2018 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 29.03.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
39/2018 Nožnice na konáre, páska výstražná 10,23 € 04.04.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 10.04.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
40/2018 Nákup všeobec. materiálu – žiarovky 40W, žiarovky 60W, izolačná páska 9,05 € 09.04.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 13.04.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
41/2018 Servisný zásah do počítača a zakúpenie klávesnice k PC 21,90 € 10.04.2018 ;Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 16.04.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
43/2018 Výrobu, dovoz a montáž: komody, police, botníka, zaťahovacích dvojkrídlových dverí /v priestoroch PSS – z darovacieho účtu / 1 196,40 € 10.04.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 16.04.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
42/2018 Nákup čistiacich potrieb: kartáč na palicu, náhrady na mop 10,45 € 1/2018 11.04.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 16.04.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
44/2018 Nákup mat. na údržbu – zámok 5,40 € 19.04.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 25.04.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
45A/2018 Dodanie a prezutie 4ks pneumatík /215/75 R16C 113/111R TRENTA 2/ a 1ks puklice 16 na motorovom vozidle Ford Transit SV 967 AZ 407,96 € 24.04.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 27.04.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
45/2018 Nákup čistiacich potrieb – mopy 17,98 € 1/2018 25.04.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.04.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
46/2018 Nákup modulu – zasielanie výplatných pások e-mailom, inštalácia a zaškolenie zamestnanca 215,10 € SW/OD/2010/29 30.04.2018 Autocont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 36396222 04.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
47A/2018 Oprava mlynčeka na mäso /robot SPAR/ v stravovacej prevádzke 176,40 € 03.05.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 09.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
47/2018 Nákup všeobec. materiálu: podlahová vpusť 11,60 € 03.05.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 09.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
49/2018 Dodávka nových elektrických bojlerov na ohrev teplej úžitkovej vody, včítane montáže a potrebného materiálu, demontáž starých te 1 068,00 € 09.05.2018 Martin Kuzma, voda-kovo, Bernolákova 2, 073 01 Sobrance, IČO 34833625 15.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
48A/2018 Dodanie 2ks Flaga náplň 33kg PB /stravov. prevádzka/ 116,52 € 11.05.2018 Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 17.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
48/2018 Nákup všeobec. materiálu – objímka 1,24 € 11.05.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 17.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
52/2018 Oprava internetového pripojenia 24,00 € 14.05.2018 Lekos, s.r.o.,Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce, IČO 46831827 21.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
50/2018 Nákup všeobec. materiálu: silon 2,7 …358 m 59,89 € 15.05.2018 Peter Vološin, Komenského 2776/23, 069 01 Snina, IČO 47882247 22.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
51/2018 Nákup čistiacich a hygienických potrieb 531,46 € 1/2018 15.05.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 22.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
51A/18 Nákup: pracovné nohavice, pracovné tričko farebné, ochranné rúško, rukavice gumenné, prac. obuv 93,80 € 15.05.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 18.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
53/2018 Nákup: utierky Allstar 11,00 € 1/2018 18.05.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 21.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
54/2018 Dodanie palivového dreva – 75 prm 32 017,50 € 13/2018 22.05.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 28.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
55/2018 Mat. na údržbu: diel dolný AC 25-2, cievka AC 25-2, puzdro /kosačka/ 24,08 € 23.05.2018 Peter Vološin Komenského 2776/23 069 01 SNINA 28.05.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
56/2018 Elektroinšt. materiál: – stýkač LC1D25P7 230V…1 ks 34,65 € 28.05.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 04.06.2018 Mgr. MVDr. M.Petro
56A/2018 Všeobec. matetriál: primalex optimal plus…1 ks, sadra…2 ks 15,86 € 30.05.2018 Dušan Jankaj, Jesenského 2370.
069 01 Snina, IČO 30625785
05.06.2018 Mgr. MVDr. M.Petro
57/2018 Nákup mat. na údržbu /žiarovky 40 a 60 W, visiaci zámok a i./ 12,61 € 30.05.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 05.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
58A/2018 Nákup svietidiel LED 24W do spoločen. miestnosti 80,65 € 31.05.2018 Ing. Ján Považan – SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 40122549 05.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
58/2018 Komplex. a odb. vykonanie činnosti ver.obstar. zákazky: Rekonštr. a prístavba hosp. budovy – zariadenie pre integráciu osôb 298,00 € 31.05.2018 BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina, IČO 44658711 05.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
59/2018 Dodanie palivového dreva 1 287,00 € 13/2018 01.06.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 07.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
60/2018 Dodanie palivového dreva 1 287,00 € 13/2018 06.06.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 12.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
61/2018 Nákup kancelárskeho papiera 131,40 € 06.06.2018 Office Depot, s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 12.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
62/2018 Nákup čist. a hyg. potrieb 19,30 € 1/2018 06.06.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 12.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
63/2018 Nákup elektrickej fritézy – strav. prev. 142,80 € 08.06.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 14.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
63A/2018 Ozvučenie kultúrno – spoločenského podujatia Juniáles Dúbrava 250,00 € 08.06.2018 Ing. Jana Vargová, SNP 2512/32, 066 01 Humenné, IČO 44439199 14.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
64/2018 Pneuserv. služby na mot. vozidle F Transit SV967AZ /disk,2ks zim.pneumatík/ 373,25 € 11.06.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 15.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
65/2018 Dodané palivové drevo 1 716,00 € 13/2018 11.06.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 15.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
66/2018 Dodané hyg. a čistiace potreby pre CSS Dúbrava 343,74 € 1/2018 19.06.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 25.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
67/2018 Nakúpené náhr. diely na pílu a kosačky – olej Štihl, olej na mazanie, reťaz na pílu, páčka sytiča/ 54,80 € 22.06.2018 Rastislav Staroščák – Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO 33671575 28.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
68/2018 Revízia elektrickej inštalácie – CSS Dúbrava /objekt kuchyňa, sklady/ 785,00 € 22.06.2018 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 28.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
69/2018 Nákup materiálu na údržbu a všeobecného materiálu 76,44 € 22.06.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 28.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
70/2018 Mat. na údržbu /plast.držiaky na lištu, svorkovnica, buzirky popis. a p./ 9,02 € 22.06.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 28.06.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
70A/2018 Oprava 2ks pračiek Elektrolux v práčovni 548,76 € 27.06.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 02.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
71/2018 Dodané palivové drevo 858,00 € 13/2018 29.06.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 02.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
72/2018 Nak. mat. na údržbu /ventily plávak./ 11,20 € 03.07.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 06.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
77/2018 Dod. a montáž sietí proti hmyzu a /siete: odd. II. izby a jedáleň, siete a žalúzie: odd.III. izby/ 301,65 € 09.07.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 13.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
73/2018 Dodané palivové drevo 858,00 € 13/2018 12.07.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 17.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
74/2018 Nakúp. čist. a hyg. potreby /metla priemyselná, kartáč s rúčkou, hydroxid sodný, proseptik/ 19,59 € 1/2018 16.07.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 20.07.2018 1/2018
75/2018 Nákup kancelárskych potrieb 79,62 € 16.07.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 20.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
76/2018 Dodanie 2ks náplň 33kg Propán /strav. prevádzka/ 104,00 € 17.07.2018 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 20.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
79/2018 Servis mot. vozidla Ford Transit SV 967 AZ: filter kabínový, filter oleja, filter paliv., filter vzduch., réž. mat., motorový ol 255,70 € 17.07.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 20.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
80/2018 Servis mot.voz. Ford Fusion: filter kabin. a filter olej., filter vzduch., motor. olej 5×30, réžijný mat., servisná prehliadka 143,57 € 17.07.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 20.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
78/2018 Dodané palivové drevo 2 316,60 € 13/2018 20.07.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 25.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
81/2018 Dodané palivové drevo 1 287,00 € 13/2018 24.07.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 27.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
82/2018 Nakúp. všeob. mat. /rukoväť 3/8 drez, klince 80, drôt/ 9,60 € 26.07.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 31.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
83/2018 Dodané palivové drevo 1 072,50 € 13/2018 26.07.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 30.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
84/2018 Oprava kosačky Dakr Tekton /pružina vrátna, bubon predl., servisné práce 146,94 € 27.07.2018 Peter Vološin, Komenského 2776/23, 069 01 Snina, IČO 47882247 30.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
85/2018 Dodané palivové drevo 1 115,40 € 13/2018 30.07.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 03.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
85A/2018 Dodané palivové drevo 4 290,00 € 13/2018 31.07.2018 HLIVPO s.r.o, Plzeňská 2827/2, 080 01 Prešov, IČO 50747207 03.07.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
88/2018 Servisné práce na kosačke Dakr Tecton a krovinoreze 0,00 € 31.07.2018 Peter Vološin, Komenského 2776/23, 069 01 Snina, IČO 47882247 03.08.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
87/2018 Nakúpené spínače 17,60 € 01.08.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 03.08.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
86/2018 Nak. všeob. materiál /lepidlo Mamut., baterky Mini alkalické/ 17,80 € 02.08.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 06.08.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
89/2018 Nakúp. mat. na údržbu 30,29 € 10.08.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 15.08.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
90/2018 Nakúpený mat. na údržbu a vš. materiál 37,79 € 15.08.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 20.08.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
91/2018 Dodané hyg. a čist. potreby 618,93 € 1/2018 15.08.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 20.08.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
92/2018 Dodané čist.prostr. /utierky Allstar/ 10,35 € 1/2018 23.08.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 28.08.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
93/2018 Dod. mat. na údržbu/ T14 1/2 vršok, rukoväť 1/2/ 6,06 € 24.08.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 28.08.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
95/2018 Oprava a náter strechy budovy odd. III. v CSS Dúbrava 2 636,80 € 28.08.2018 REALSTEEL s.r.o., Komárovce 41, 073 01 Sobrance, IČO 51701430 03.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
94/2018 Dod. čist.potreby /ometač pavučín, mop/ 12,49 € 1/2018 31.08.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 05.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
96A/2018 Dod. hyg. potreby /chloramín/ 20,97 € 1/2018 03.09.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 07.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
97/2018 Nákup kuchynských potrieb /strav.prev./ 177,20 € 03.09.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 07.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
96/2018 Dodanie a montáž odkvapového systému na budove CSS Dúbrava /dodanie materiálu, dodanie,demontáž a montáž žľabu, rúr a doplnkov/ 1 017,94 € 03.09.2018 OLEXA JURAJ, STAVEBNO-KLAMPIARSKE PRÁCE, ul. 1. mája 31, 073 01 Sobrance, IČO 10711899 07.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
98/2018 Dodanie 2ks náplň 33kg Propán /strav. prevádzka/ 104,00 € 07.09.2018 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 12.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
99/2018 Nákup obrusoviny na stoly v jedál., spol.miestnosti a p. 105,00 € 11.09.2018 HRATEGA – Cicko Dušan, Študentská 2681, 069 01 Snina, IČO 14292793 14.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
99A/2018 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii 50,00 € 13.09.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul.26.novembra 1507/2, 066 01 Humenné, IČO 00611018 18.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
100/2018 Nakúp. mat. na údržgu /hmoždinky 10/115 HBP, skrutky 6×120, kotúč rezný/ 23,10 € 17.09.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 21.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
101/2018 Oprava motor. voz. F Fusion SV 279 AO/brzd.kvap., brzd. pružinka, brzd. kotúč predný, brzd. doštičky predné, mech. práce a réžij 240,78 € 17.09.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 20.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
102/2018 Nákup mat. na údržbu /hmoždinky, vrtáky/ 24,27 € 20.09.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 25.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
102A/208 Dodanie a montáž 2ks sietí proti hmyzu a 1ks žalúzie 52,70 € 20.09.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 24.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
103/2018 Nákup všeob. mat. /batéria tuš., batérie tuš. mini/ 4,00 € 25.09.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 28.09.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
104/2018 Nákup čist. potrieb /mop náhrady, tabletky do umývačky riadu/ 16,70 € 1/2018 26.09.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 01.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
105A/2018 Porez drevotriesky a olepenie ABS páskou k lôžkám PSS 85,34 € 28.09.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 03.10.2018 Mgr. MVDr. M.Petro
105/2018 Oprava nábytkových dvierok a šuflíkov, demontáž a montáž zámkov na skriniach 432,00 € 28.09.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 03.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
106/2018 Mat. na údržbu – tesnenie, ventil plavákový 24,12 € 01.10.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 05.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
107/2018 Mat. údržbu a služba /zmes do ostrekovača 5l, žiarovka H4 do mot. vozidla SV 967 AZ, výmena žiarovky/ 10,30 € 03.10.2018 Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina, IČO 37006631 08.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
108/2018 Vyhotovenie a dodanie: kombinovateľné uzamykateľné skrine s nadstavcom a 2 šuflíkmi a kuchynská linka s drezom a nadstavcom 3 510,00 € 09.10.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 12.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
109/2018 Mat. na údržbu: žiarovky, pásky PVC, hmoždinky, skrutky, hadice flexi, lepidlo na drevo, ventily rohové 37,85 € 09.10.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 12.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
110/2018 Vývoz a uloženie komunálneho odpadu z VKK…2x 524,39 € 17/2013 a d. 11/2017 10.10.2018 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 15.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
111/2018 Všeob. mat.: popruh jednoramenný, lišta na pílu, olej Stihl, olej na mazanie reťaze, reťaz, pilníky okrúhle 72,05 € 12.10.2018 Rastislav Staroščák – Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, 069 01 Snina, IČO 33671575 18.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
114/2018 Dodávku pitnej vody cisternou 11 m3 180,00 € 12.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 15.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
112/2018 Dodanie 2ks náplň 33kg Propán /strav. prevádzka/ 104,00 € 17.10.2018 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 22.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
113/2018 Dodanie hyg. a čistiacich potrieb 920,47 € 1/2018 17.10.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 22.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
115/2018 Rekonštrukcia izieb č. 1,2,3,4 na odd. č.1 3 965,00 € 22.10.2018 Lukáš Pavlina, 067 73 Ubľa č. 60, IČO 51288371 26.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
116/2018 Dodávka pitnej vody cisternou 11 m3 180,04 € 24.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 29.10.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
105B/2018 Nákup el. – inštal. materiálu /stýkač, istič/ 23,32 € 28.10.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 02.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
117/2018 Nákup čist. a hyg. potrieb:škrob, proseptik 10,80 € 1/2018 29.10.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 02.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
118/2018 Mat. na údržbu: hasák, páska viazacia 10,30 € 29.10.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 02.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
119/2018 Všeobec. materiál: WC kombi Grand 59,90 € 29.10.2018 VšEMONTA, s.r.o.,Baškovce 118, prev.Študentská 1449, 069 01 Snina, 02.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
120/2018 Nákup Tesco nákupných poukážok na regeneráciu pracovnej sily /zo sociálneho fondu/ 1 325,00 € 29.10.2018 Tesco Stores SR, Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO 31321828 02.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
121/2018 Mat. na údržbu /lep. Mamut/ 7,97 € 31.10.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 02.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
122/2018 Nákup kancelárskych potrieb 78,93 € 07.11.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 09.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
122A/2018 Rekonštrukcia obytných priestorov v CSS Dúbrava: oškrabanie starých náterov, penetrácia stien, nalepenie sieťky do lepidla, nane 2 008,00 € 07.11.2018 Michal Darjanin, 067 73 Ubľa 299, IČO 34566937 09.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
124/2018 Laboratórna analýza pitnej vody /rozbor vzoriek, evidenciu vzoriek, prípravu a odber vzoriek pitnej vody/ 116,65 € 4020004029 09.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 12.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
123/2018 Nákup žiaroviek do svietidiel 8,00 € 13.11.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 19.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
124A/2018 Nákup kancelárskeho papiera 131,50 € 20.11.2018 Office Depot, s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 26.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
125/2018 Nákup – počítač PC HP Core, multifunkčné HP Laser Jet., oprava tlačiarne HP – výmena valca 485,50 € 23.11.2018 Decomp, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 28.11.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
130/2018 Oprava SV 967 AZ 175,42 € 29.11.2018 AUTOLANC, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 05.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
126/2018 Všeobec. materiál – metly technické 11,00 € 1/2018 30.11.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 06.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
127/2018 Mat. na údržbu: E-B-121, hadice 1/2-3/8, sťahovacie pásky 250, sťahovacie pásky, visiaci zámok, rezný kotúč 17,20 € 03.12.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 06.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
128/2018 Nákup prac. odevov a prac. obuvy /pracovné nohavice, ochranné rúška, zástery pog. biele, chňapky, kuchár. čiapka/, pohárov, nab 703,40 € 03.12.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 06.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
132/2018 Výstavba novej studne z kapitálových výdavkov 9 999,82 € 17/2018 05.12.2018 TOPSTAV s.r.o, Kpt. Nálepku 4090, 069 01 Snina, IČO 31692648 11.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
131/2018 Výrub 2 ks stromov nachádazjúcich sa v tesnej blízkosti novopostavenej budovy 900,00 € 07.12.2018 Marián Surničin – MARKET, Hlavná 127, 067 33 Papín, IČO 32378157 13.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
133A/2018 Výroba tabule s nápisom, 40 x 50 cm /fólia exteriér, uv lamino, 5mm plast/ 67,00 € 07.12.2018 Ing. Zuzana Valigová, Humenská 3, 071 01 Michalovce, IČO 35453761 13.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
139A/2018 Dodanie 4ks náplň 33kg PB /strav. prevádzka/ 208,00 € 10.12.2018 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 14.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
139/2018 Nákup prac. odevy: pracovné tričká XXL 26,70 € 10.12.2018 Anna Plišková Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 14.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
133/2018 Nákup mat. na údržbu: vrtáky do želeža 2,5, 3,5, 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, hadic. spony, rýchlospojka, kefa na komín, páska krepová, 41,13 € 12.12.2018 Ing. Stanislav Gramata, PhD PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 18.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
134/2018 Nákup kuch. potrieb: barely 50l, kefa fľašová s hubkou, varecha drev. okrúhla, naberačka 11/0,33 l, metla s násadou, termoska 1, 112,58 € 12.12.2018 Marcinek Univerzal, s. r. o., Strojárska 102, 069 01 Snina, IČO 36507377 18.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
137A/2018 Dodávka pitnej vody cisternou /11 m3 / 180,04 € 12.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 18.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
137/2018 Nákup el.- inšt.mat.: stýkač, tlakový spínač 41,97 € 12.12.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 18.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
135/2018 Zistenie poruchy rozvodov teplej úžitkovej vody a UK v areáli CSS Dúbrava 0,00 € 13.12.2018 MART SYSTEM, s. r. o., Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš,IČO 36488135 18.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
136/2018 Dodané čistiace a hygienic. potreby: indulony, izbový spreje, toal. papier, jar, prachovky, handry, fixinely, rukavice gumené, 737,38 € 1/2018 13.12.2018 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 18.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
138/2018 Nákup kancel. potrieb: kalkulačky Milan 14,42 € 13.12.2018 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, prev. Centrum 2525, 069 01 Snina, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 18.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
143/2018 Revíziu elektrickej inštalácie CSS Dúbrava v objekte práčovňa, žehliareň, sušiareň, šatňa 854,00 € 16.12.2018 Elektro Tkáč, Lackovce 126, 066 01 Humenné, IČO 10666771 18.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
140/2018 Nákup materiálu: cyky, prud.chránič , žľab PVC, hmoždinky 8, skrutky UV 110,38 € 17.12.2018 ELMAT KP, Štefaniková 6358/55, 066 01 Humenné, IČO 46115901 21.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
141/2018 Dodávka pitnej vody cisternou /11 m3 / 180,04 € 19.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prev. Poľná 1, 066 01 Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 21.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
142/2018 Nákup kancel. nábytku: stoličky, komoda, obývacia stena, sedacia súprava, 2-sedačka, konferenčný stolík, skriňa /+doprava/ 1 550,00 € 20.12.2018 Marián Burda – LAGÚNA ŠTÝL, Vajanského 2438/10, 069 01 Snina, IČO 34818901 27.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
144/2018 Opravu krájača chleba KSZA – 15 v stravovacej prevádzke 475,68 € 21.12.2018 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 27.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
146/2018 Nákup: postele s elektr. zdvihom a polohovaním, antidekubitné matrace 90×200 + celogumené poťahy 8 658,00 € 21.12.2018 1-I.T.C-SK s.r.o, Bélu Bártoka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 48170640 27.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
147/2018 Výroba a dod. skrinky so sklom a skrine na spisy 650,00 € 21.12.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 27.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
148/2018 Zhotovenie nočných stolíkov s jedálenskou doskou 1 853,00 € 21.12.2018 Vladimír Geľatič, Gagarinova 55, 073 01 Sobrance, IČO 33888132 27.01.2019 Mgr. MVDr. M. Petro
149/2018 Oprava stien a stropov dvoch izieb na oddelení č. 2 a vymaľovanie kancelárie 2 689,00 € 21.12.2018 Lukáš Pavlina, 067 73 Ubľa č. 60, IČO 51288371 27.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
150/2018 Postele s elektr. zdvihom a polohovaním, antidekubitné matrace 90×200 + celogumený poťah 2 664,00 € 21.12.2018 1-I.T.C-SK s.r.o, Bélu Bártoka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 48170640 27.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
152/2018 Slávnostné občerstvenie pri ukončerní a vyhodnotení roka 2018 /28.12.2018/ 184,70 € 21.12.2018 MB – TOP, s.r.o, Námestie slobody 4, 073 01 Sobrance, IČO 50265989 27.12.2018 Mgr. MVDr. M. Petro
151/2018 Výroba a dod.: obrusy, obliečky na paplón, obliečky na vankúše, plachty biele, pogumované plachty 3 276,00 € 27.12.2018 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava, Hotel Felícia, Kaluža, IČO 31719741 02.01.2019 Mgr. MVDr. M. Petro