Č. objednávky Predmet objednávky Celková
hodnota
v €
Viazanosť k
zmluve
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1/14 dodávka plynu 33 kg fľaša 52,68 € 02.01.2014 Flaga, spol. s r.o, Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 02.01.2014 Mgr. Fecura
2/14 materiál na údržbu 11,28 € 09.01.2014 Proving. Ing. Stanislav Gramata, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 09.01.2014 Mgr. Fecura Peter
3/14 bojler 120 lt + sieťka 182,99 € 09.01.2014 Ing. František Sarik Elsatex, 069 01 Snina, IČO 10804692 09.01.2014 Mgr. Fecura
4/14 materiál na údržbu 69,01 € 15.01.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 15.01.2014 Mgr. Fecura
5/14 preprogramovanie a úprava web designu stránky 50,00 € 30.01.2014 DMRS Snina, Komenského 2816, IČO 44251637 30.01.2014 Mgr. Fecura
6/14 revízia elektrozariadení v práčovni a kuchyni 956,40 € 30.01.2014 ELEH DV, s.r.o, Humenné, IČO 47165499 30.01.2014 Mgr. Fecura
7/14 demontáž a montáž el. kotla oprava elektro v kuchyni 243,75 € 30.01.2014 ELEH DV s.r.o Humenné
IČO 47165499
30.01.2014 Mgr. Fecura
8/14 dodávka a dovoz 38 balíkov bukových odrezkov 576,00 € 03.02.2014 Drevovýroba -Džupinka, ul. 1. mája 2051/13 Snina 27.03.2014 Mgr. Fecura
9/14 materiál na údržbu 5,85 € 03.02.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 Snina, iČO 10672028 03.02.2014 Mgr. Fecura Peter
10/14 materiál na údržbu 10,85 € 03.02.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 Snina, iČO 10672028 03.02.2014 Mgr. Fecura
11/14 materiál na údržbu 24,65 € 26.02.2014 Proving Ing. Stanislav Gramata
IČO 10672028
26.02.2014 Mgr. Fecura
12/14 žiarovky 3,90 € 04.03.2014 Proving Ing. Stanislav Gramata
IČO 10672028
04.03.2014 Mgr. Fecura
13/14 dodávka čistiacich prostriedkov 654,84 € 8/14 06.03.2014 Jarmila Megová Ideál, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina
IČO 34566384
06.03.2014 Mgr. Peter Fecura
14/14 kancelárske potreby 16,87 € 19.03.2014 Ing. Kirňaková Tomino, Námestie
Centrum, Snina IČO 32374232
19.03.2014 Mgr. Fecura Peter
15/14 zdravotnícky materiál z prostriedkov DÚ 182,05 € 20.03.2014 MEDIN OZ, Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO: 37002805 04.04.2014 Mgr. Fecura
16/14 vybavenie stravovacej prevádzky: taniere, komp.miska, poháre… 350,00 € 21.03.2014 EUROGASTROP s.r.o Bardejovská 15 Prešov, IČO: 44137761 04.04.2014 Mgr. Fecura Peter
17/14 reťaz na pílu,pilník,olej 20,64 € 21.03.2014 Štýl Ivanov, Komenského 2809, Snina, IČO: 44137761 04.04.2014 Mgr. Peter Fecura
18/14 dodávka 20 prm dreva na vykurovanie 660,00 € 13/13 21.03.2014 Michal Čokyna Ruský Hrabovec 73, iČO 43275320 04.04.2014 Mgr. Peter Fecura
19/14 revízia hasiacich prístrojov 105,00 € 99/40 28.03.2014 DXa, Stakčínska 2936, Snina, IČO:
36455181
04.04.2014 Mgr. Peter Fecura
20/14 bukové odezky s dovozom na vykurovanie CSS 204,00 € 31.03.2014 Drevovýroba-Džupinka Miro, 1.mája Snina IČO: 33607346 04.04.2014 Mgr. Peter Fecura
21/14 oprava mot. vozidla FOrd Transit- SV 279 AO 0,00 € 31.03.2014 AUTOLANC, s. r. o., Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 04.04.2014 Mgr.Peter Fecura
22/14 čistiace prostriedky 701,27 € 8/2014 02.04.2014 Jarmia Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29 Snina
IČO: 34566384
04.04.2014 Mgr. Peter Fecura
23/14 dodávka 10 prm palivového dreva na vykurovanie 330,00 € 13/13 03.04.2014 Michal Čokyna , Ruský Hrabovec 73, IČO: 43275320 04.04.2014 Mgr. Peter Fecura
24/14 dodanie materiálu na údržbu za apríl 2014 60,99 € 04.04.2014 Ing. Stansilav Gramata Proving, Vihorlatská 1428 069 01 Snina
IČO 10672028
04.04.2014 Mgr. Fecura Peter
25/14 tlaková nádoba 100 lt 157,20 € 22.04.2014 Zdenka Svitičová Komenského 2663/13, 069 01 Snina
IČO 45897468
22.04.2014 Mgr. Fecura
26/14 dodané bukové odrezky na vykurovanie 120,00 € 28.04.2014 Devovýroba Džupinka Miroslav 1. mája 2051/3, 069 01 Snina, IČO 33607346 28.04.2014 Mgr. Fecura
27/14 dodanie 2 ks 33 kg fliaš pre strav.prev. 104,16 € 28.04.2014 Flaga, spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 28.04.2014 Mgr. Fecura
28/14 dodanie 4 ks zásobníky a 5 ks rolky 124,30 € 28.04.2014 Hartmann RICO Einsteinova 24 851 05 Bratislava IČO 31351361 28.04.2014 Mgr. Fecura
29/14 3 ks silon do kosačky 9,60 € 29.04.2014 ŠTÝL – Ivanov, s.r. o., Komenského 2809
069 01 Snina, IČO: 44137761
30.04.2014 Mgr. Peter Fecura
30/14 tyč L 5,40 € 29.04.2014 Suptrans G:T:M. s.r.o Stakčínska 06901 Snina IČO 36490580 30.04.2014 Mgr. Peter Fecura
31/14 hadica, teflonová páska a niť, skoba,žiarovky v mesiaci máj 13,61 € 05.05.2014 Ing. Stanislav Gramata, Proving. 069 01 Snina IČO 10672028 05.05.2014 Mgr. Peter Fecura
32/14 Dodaný mat. na údržbu – silon 0,00 € 05.05.2014 Štýl Ivanov, Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 44137761 09.05.2014 Mgr.Fecura Peter
38/14 Nákup mobilných telefónov a aktivácie SIM kariet 118,12 € TBOW41309244 09.05.2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469 16.05.2014 Mgr. Fecura Peter
33/14 Nákup mat. na údržbu – WC kombi, WC sedadlo, ventil, tesnenie, šruby ….. 168,43 € 12.05.2014 Suptrans G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 16.05.2014 Mgr. Fecura Peter
34/14 Nákup mat. na údržbu – ventil, skrutky na WC dosku, flexi hadička, WC skrutky na misu 8,56 € 12.05.2014 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 16.05.2014 Mgr. Fecura Peter
33A/14 Nákup – materiál na údržbu 76,80 € 12.05.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 16.05.2014 Mgr. Fecura Peter
35/14 Nákup mat. na údržbu – cievka priem.2,7 or.hr., tuk mazací 64,40 € 13.05.2014 ŠTÝL – IVANOV, s.r.o. Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 44137761 16.05.2014 Mgr. Fecura Peter
36/14 Nákup mat. na údržbu – radiátor 21 K, spojka priama, tesnenie 78,58 € 13.05.2014 Suptrans G.T.M., s.r.o, Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 16.05.2014 Mgr. Fecura Peter
37/14 Nákup mat. na údržbu – WC poklop, šrubenie k vodom.,žiarovky 23,14 € 16.05.2014 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 16.05.2014 Mgr. Fecura Peter
39/14 Nákup – kancelársky papier 86,04 € esh0006742 28.05.2014 Slavomír Binčík – JUNIOR, Hlavná 266, 900 62 Kostolište, IČO 34391509 30.05.2014 Mgr. Fecura
44/14 Realizácia kamenného koberca, oprava a zhotovenie bezbariér na schodisku 5 554,00 € 02.06.2014 Jozef Kresila, Komenského 2658/2, 069 01 Snina, IČO 40114597 13.06.2014 Mgr. Fecura Peter
75/14 Kurz Štandardizácia kvality soc.služieb pre 2 pracovníkov 530,00 € 02.06.2014 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Zvonárska 12 040 01 Košice
IČO 31965903
09.09.2014 Mgr. Fecura
40/14 materiál na údržbu – plav. ventil /2ks/ 9,80 € 03.06.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 06.06.2014 Mgr. Fecura Peter
41/14 materiál na údržbu – olej 2-takt 0,00 € 03.06.2014 ŠTÝL IVANOV, Komenského 2809, 069 01, Snina, IČO 44137761 06.06.2014 Mgr.Fecura Peter
43/12 Nákup – manometrický tlakomer /2ks/ 52,55 € 05.06.2014 MEDIN SNINA, s. r. o., Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 36693863 13.06.2014 Mgr. Fecura Peter
42/14 rozbor vody z ČOV 42,41 € 4020004029 09.06.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné, IČO 36570460 13.06.2014 Mgr. Fecura Peter
46/14 Nákup – čistiace potreby 792,82 € 13.06.2014 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 25.06.2014 Mgr. Bilčáková Ľubica
45/14 Nákup – materiál na údržbu 45,78 € 20.06.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 25.06.2014 Mgr. Bilčáková Ľubica
47/14 Nákup – materiál na údržbu 45,78 € 20.06.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 24.06.2014 Mgr. Bilčáková Ľubica
48/14 Nákup – materiál na údržbu 4,24 € 24.06.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 26.06.2014 Mgr. Bilčáková Ľubica
49/14 Nákup – materiál na údržbu 446,66 € 24.06.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 26.06.2014 Mgr. Bilčáková Ľubica
50/14 Nákup tanierov do stravovacej prevádzky 91,20 € 01.07.2014 Eurogastrop, Bardejovská 15, 080 06 Prešov, IČO 41137761 04.07.2014 Mgr. Fecura Peter
51/14 Nákup materiálu na údržbu 18,82 € 02.07.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 07.07.2014 Mgr. Fecura Peter
58/14 Oprava motorového vozidla Fort Transit 57,49 € 02.07.2014 AUTOLANC, s. r. o., Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 07.07.2014 Mgr Fecura
52/14 Nákup kancelárskeho tovaru 43,90 € 03.07.2014 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, prev. Námestie Centrum, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 08.07.2014 Mgr. Fecura Peter
53/14 Nákup materiálu na údržbu 48,41 € 07.07.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 10.07.2014 Mgr. Fecura Peter
54/14 Nákup mat. na údržbu /murár. lyžica/ 2,90 € 08.07.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 10.07.2014 Mgr. Fecura Peter
55/14 Nákup mat. na údržbu /betón, lepidlo/ 103,56 € 14.07.2014 Suptrans G. T. M, s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 16.07.2014 Mgr. Fecura Peter
56/14 Nákup materiálu na údržbu 0,00 € 14.07.2014 JANÁK, s. r. o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 18.07.2014 Mgr. Fecura
57/14 Nákup materiálu na údržbu /betón, dlažba/ 83,28 € 18.07.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 22.07.2014 Mgr. Fecura
59/14 Nákup čistiacich potrieb a prostriedkov 0,00 € 8/2014 23.07.2014 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 25.07.2014 Mgr. Fecura
60/14 Nákup linolea na vrátnicu 189,22 € 30.07.2014 Pavol Cimbák – CIMBAK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 01.08.2014 Mgr. Bilčáková
61/14 Nákup materiálu na údržbu 50,07 € 30.07.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 01.08.2014 Mgr. Bilčáková
62/14 Nákup materiálu na údržbu 9,15 € 31.07.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 04.08.2014 Mgr. Fecura
63/14 Nákup autobatérie do mot. vozidla Ford Transit 109,00 € 06.08.2014 Jozef Zuščák, Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina, IČO 37006631 11.08.2014 Mgr. Bilčáková
64/14 Nákup mat. na údržbu 30,16 € 06.08.2014 Ing. Stansilav Gramata PhD.PROVING, Vihorlatská 1428 069 01 Snina
IČO 10672028
11.08.2014 Mgr Fecura
65/14 Nákup oleja do kosačiek 6,60 € 06.08.2014 ŠTÝL – Ivanov, s.r.o. Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 44137761 11.08.2014 Mgr. Fecura
66/14 Nákup mat. na údržbu/Lukofob 39/ 9,22 € 07.08.2014 Suptrans G. T. M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 13.08.2014 Mgr. Fecura
67/14 Nákup mat.na údržbu /priechodky puzdr./ 6,20 € 13.08.2014 ŠTÝL – Ivanov, s.r. o., Komenského 2809
069 01 Snina, IČO: 44137761
18.08.2014 Mgr. Fecura
68/14 Nákup 2 ks 33kg fliaš PB pre strav. prevádzku 104,16 € 18.08.2014 Flaga, spol. s r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 22.08.2014 Mgr. Fecura
69/14 Nákup mat. na údržbu a náradia 75,11 € 19.08.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 Snina, iČO 10672028 22.08.2014 Mgr. Fecura
70/14 Nákup mat. na údržbu a mal. potrieb 172,72 € 19.08.2014 Suptrans G.T.M., s.r.o, Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 22.08.2014 Mgr. Fecura
71/14 Nákup stoličiek pre prij. soc. služby /40ks/ 1 640,00 € 25.08.2014 DAŠKO nábytok, s. r. o., Pod Sokolice 12, 911 01 Trenčín, IČO 36349551 28.08.2014 Mgr. Fecura
72/14 Nákup čistiacich prostriedkov 907,62 € 8/2014 25.08.2014 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 28.08.2014 Mgr. Fecura
83/14 dodanie dreva na vykurovanie 1 940,00 € 11/2014 01.09.2014 MAREK LEHET, SLUŽBY V LESNÍCTVE, 067 13 Jabloň 100, IČO 35458801 01.10.2014 Mgr.Fecura
74/14 Vývoz a ulož.komun.odpadu na skládku /2VKK/ 538,74 € 20/KO/2013 03.09.2014 Verejnoprospešné služby, s. r. o. Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 09.09.2014 Mgr. Fecura
76/14 Nákup mat.na údržbu /lepidlo,../ 62,51 € 03.09.2014 Suptrans G.T.M., s.r.o, Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 09.09.2014 Mgr. Fecura
77/14 Nákup mat.na údrž./zásuvka dvojitá/ 2,14 € 03.09.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 Snina, iČO 10672028 09.09.2014 Mgr. Fecura
73/14 Nákup 2ks 33kg fliaš PB pre strav. prevádzku 104,16 € 04.09.2014 Flaga, spol. s r.o, Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 09.09.2014 Mgr. Fecura
78/14 Nákup mat.na údrž./kartuša 35/ 9,40 € 04.09.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 Snina, iČO 10672028 09.09.2014 Mgr. Fecura
79/14 Nákup 18 ks obrusov /voskové plátno/ 81,40 € 16.09.2014 Pavol Cimbák – CIMBAK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 19.09.2014 Mgr. Fecura
80/14 Nákup mat.na údrž./zám.protiplech,../ 4,75 € 17.09.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 Snina, iČO 10672028 22.09.2014 Mgr. Fecura
81/14 linoleum do fitnes 458,20 € 22.09.2014 Pavol Cimbak, Jessenského 1648/2, Snina IČO:10674390 22.10.2014 Mgr.Fecura
82/14 Pohrebné služby, odvoz a spopolnenie Voľanská M. zomr. 29.9.14 444,56 € 29.09.2014 Pohrebné služby PAX, Rastislavova 83 Košice IČO 301414253 22.10.2014 Mgr.Fecura
86/14 strava,ubytovanie a prenájom priestorov Súťaž opatrovateliek pre 4 osoby 252,00 € 01.10.2014 Hotel Energetik ROAN Jovsa
IČO 45337004
22.10.2014 Mgr. Fecura
91/14 materiál na údržbu 4,58 € 03.10.2014 Ing. Gramata Proving Vihorlatská , 1428 Snina IČO 10672028 22.10.2014 Fecura
84/14 rozbor vody z ČOV 42,41 € 06.10.2014 Východoslovenská vodárenska spoločnosť komenského 50 Humenné, IČO 36570460 22.10.2014 Mgr. Fecura
85/14 rozbor pitnej vody 0,00 € 06.10.2014 Východoslovenská vodárenska spoločnosť Komenského 50 Humenné IČO 36570460 22.10.2014 Mgr.Fecura
87/14 kancelársky materiál 119,84 € 06.10.2014 Ing. Kirňaková Tomino Snina
IČO 32374232
22.10.2014 Mgr. Fecura
88/14 revízia tlakových zariadení 234,92 € 06.10.2014 Ing.Hudak -Revitech Třebíčska
1833/1 Humenné IČO 47671700
22.10.2014 Mgr.Fecura
89/14 oprava elektroinštalácie v práčovni a ponorky 234,90 € 06.10.2014 ELEX Dobrianskeho 65 Huemnne IČO 475165499 22.10.2014 Mgr. Fecura
90/14 klávesnica s myšou a toner 37,80 € 13.10.2014 DECOMP, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01Snina, IČO 36497771 22.10.2014 Mgr.Fecura
93/14 dodanie dreva na vykurovanie 1 940,00 € 13.10.2014 Marek Lehet , Jabloň IČO 3548801 22.10.2014 Mgr.Fecura
92/14 materiál na údržbu 42,60 € 16.10.2014 Ing .Gramata Proving Vihorlatská1428 Snina, IČO
10672028
22.10.2014 Mgr.Fecura
092A/14 Nákup materiálu na údržbu 15,16 € 20.10.2014 Suptrans G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 24.10.2014 Mgr. Fecura
94/14 Nákup čistiacich prostriedkov 1 162,42 € 8/14 23.10.2014 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.10.2014 Mgr. Fecura
96/14 Nákup šijacích strojov – 2ks 519,00 € 13/14 30.10.2014 TESCO copiers, 972 01 Opatovce nad Nitrou 367, 05.11.2014 Mgr. Fecura
98/14 Nákup – zverák YORK 150 mm 135,00 € 13/14 03.11.2014 STAIRS, s. r. o., Brnenská 51, 695 03 Hodonín, IČO 60732181 07.11.2014 Mgr. Fecura
99/14 Nákup – sústružnícka sada dlát, stojanová vŕtačka HOLZMANN 308,00 € 13/14 03.11.2014 Ing. Peter Petrek, CSc. – P P International, Zelená 30, 974 05 Banská Bystrica, IČO 34991735 07.11.2014 Mgr. Fecura
97/14 Nákup – naparovacia stanica Koenig V6 79,90 € 13/14 04.11.2014 CHAL – TEC Vertriebs – Handels GmbH, Groslingova 6 – 8, 811 09 Bratislava, IČO 4020383257 10.11.2014 Mgr. Fecura
103/14 Nákup materiálu na údržbu 7,82 € 11.11.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 Snina, iČO 10672028 18.11.2014 Mgr. Fecura
101/14 Odborný seminár – Verej. obst. a elektr. trhovisko / 1 pracovník 32,00 € 12.11.2014 EKONA SK, Madridská 2, 040 01 Košice, IČO 46745564 18.11.2014 Mgr. Fecura
102/14 Nákup – informačné brožúry Wellness IV, infor. brožúry Pro Futuro VI /akcia/ 215,00 € 13.11.2014 UMP s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice, IČO 36216674 18.11.2014 Mgr. Fecura
100/14 Spracovanie realizácie proj. dokumentácie UK a el.-inštalácie kotolne v budove č. 2, Výkazu – výmer a rozpočet zákazky 850,00 € 13.11.2014 Ing. Anton Zelinka, Maybaumova 64, 080 01 Prešov, IČO 18.11.2014 Mgr. Fecura
104/14 Nákup materiálu na údržbu 26,96 € 18.11.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 Snina, iČO 10672028 25.11.2014 Mgr. Fecura
105/14 Dodávka palivového dreva 1 131,55 € 11/2014 20.11.2014 MAREK LEHET, SLUŽBY V LESNÍCTVE, 067 13 Jabloň 100, IČO 35458801 25.11.2014 Mgr. Fecura
106/14 Dodanie pracovnej obuvi 424,14 € 20.11.2014 MEDIN OZ, Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO: 37002805 25.11.2014 Mgr. Fecura
107/14 Servis programov SEDD a SSP MENU v r. 2014 0,00 € 21.11.2014 PT – Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, IČO 25.11.2014 Mgr. Fecura
108/14 Dodanie drevených odrezkov 180,00 € 24.11.2014 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 25.11.2014 Mgr. Fecura
110/14 Oprava zámku a okna 60,00 € 25.11.2014 HREČKO JÁN, Komenského 843/64, 069 01 Snina, IČO 33843970 28.11.2014 Mgr. Fecura
113/14 Stavebné úpravy – Kotolňa č. 2 949,14 € 14/14 01.12.2014 ENERGOBYT, s. r. o., Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO 31680321 05.12.2014 Mgr. Fecura
111/14 Meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok – Kotolňa č.1 0,00 € 02.12.2014 EKO-TERM SERVIS, Napájadlá 11, 040 12 Košice, IČO 31695671 05.12.2014 Mgr. Fecura
112/14 Oprava sanitárneho zariadenia a dod. el. zásobníka teplej vody 915,60 € 02.12.2014 PLYNMONT Salaj Štefan, 1.mája 2056/8, 069 01 Snina, IČO 34821589 05.12.2014 Mgr. Fecura
114/14 Nákup palivového dreva 1 616,50 € 11/14 03.12.2014 MAREK LEHET, SLUŽBY V LESNÍCTVE, 067 13 Jabloň 100, IČO 35458801 05.12.2014 Mgr. Fecura
110A/14 Nákup – náplne do tlačiarne 2ks a tlač dokumentov 28,80 € 04.12.2014 DECOMP, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01Snina, IČO 36497771 09.12.2014 Mgr. Fecura
115/14 Dodanie palivového dreva 0,00 € 11/2014 08.12.2014 MAREK LEHET, SLUŽBY V LESNÍCTVE, 067 13 Jabloň 100, IČO 35458801 15.12.2014 Mgr. Fecura
116/14 Oprava odpadu 105,00 € 09.12.2014 PLYNMONT Salaj Štefan, 1.mája 2056/8, 069 01 Snina, IČO 34821589 15.12.2014 Mgr. Fecura
117/14 Oprava mot. vozidla Ford Fushion SV 279 AO 666,42 € 11.12.2014 AUTOLANC, s. r. o., Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 15.12.2014 Mgr. Fecura
120/14 Dodanie 2ks 33kg fliaš Flaga náplň PB 104,16 € 15.12.2014 Flaga, spol. s r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 19.12.2014 Mgr. Fecura
118/14 Nákup kancelárskych potrieb 163,64 € 17.12.2014 Ing. Mária Kirňáková – TOMINO, prev. Námestie Centrum, Podhorská 2130/89, 069 01 Snina, IČO 32374232 19.12.2014 Mgr. Fecura
119/14 Nákup obrusov – voskové plátno 115,20 € 17.12.2014 Pavol Cimbák – CIMBAK, Jesenského 1648/12, 069 01 Snina, IČO 10674390 19.12.2014 Mgr. Fecura
120/14 Nákup multifunkčné LaserJet MFP 140,00 € 19.12.2014 DECOMP, s. r. o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01Snina, IČO 36497771 22.12.2014 Mgr. Fecura
122/14 Nákup materiálu na údržbu 32,03 € 29.12.2014 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.12.2014 Mgr. Fecura