Č. objednávky Predmet objednávky Celková
hodnota
v €
Viazanosť k
zmluve
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1. Materiál na údržbu 49,20 € 04.01.2013 Staroščak – Bostar Slovakia, spol.s r.o., Študentská 1463/26, 069 01 Snina, IČO 33671575 30.01.2013 001/13 Mgr. Fecura
2. Odstránenie havarijného stavu kotla AKV-290 438,24 € 04.01.2013 Bauteka s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 30.01.2013 002/13 Mgr. Fecura
3. Materiál na údržbu 204,40 € 08.01.2013 Janák s.r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36472501 31.01.2013 003/13 Mgr. Fecura
4. Materiál na údržbu 30,28 € 08.01.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.01.2013 004/13 Mgr. Fecura
5. Materiál na údržbu 32,27 € 16.01.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.01.2013 005/13 Mgr. Fecura
6. Olej do motorového vozidla 9,00 € 16.01.2013 LUVA, Chaľ Vladimír, Puškonova 257/20, 069 01 Snina, IČO 34295976 30.01.2013 006/13 Mgr. Fecura
7. Drevené pilíny 19,92 € 16.01.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 30.01.2013 007/13 Mgr. Fecura
8. Drevené pilíny 31,86 € 17.01.2013 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 342, IČO 34567577 30.01.2013 008/13 Mgr. Fecura
9. Uhlie na vykurovanie 461,60 € 17.01.2013 Juraj Hudák, Čsl. armády, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 30.01.2013 009/13 Mgr. Fecura
10. Uhlie na vykurovanie 478,40 € 17.01.2013 Juraj Hudák, Čsl. armády, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 30.01.2013 010/13 Mgr. Fecura
11. Materiál na údržbu 40,85 € 22.01.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.01.2013 011/13 Mgr. Fecura
12. Materiál na údržbu 6,77 € 22.01.2013 Suptrans G.T.M s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 30.01.2013 012/13 Mgr. Fecura
13. Kuchynské utierky 48,93 € 23.01.2013 Anna Plišková, Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 30.01.2013 013/13 Mgr. Fecura
14. Materiál na údržbu 8,10 € 24.01.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 15.02.2013 014/13 Mgr. Feccura
15. Drevené pilíny 31,86 € 25.01.2013 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 342, IČO 34567577 15.02.2013 015/13 Mgr. Fecura
16. Materiál na údržbu 15,26 € 28.01.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 15.02.2013 016/13 Mgr. Fecura
17. Materiál na údržbu 37,85 € 28.01.2013 Všemonta, s.r.o., 067 23 Baškovce 118, IČO 43911382 15.02.2013 017/13 Mgr. Fecura
18. Kancelársky materiál 95,70 € 28.01.2013 Ing. Mária Kirňaková, TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 15.02.2013 018/13 Mgr. Fecura
19. Drevené pilíny 31,86 € 30.01.2013 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 342, IČO 34567577 15.02.2013 019/13 Mgr. Fecura
20. Čistiace potreby 346,83 € 30.01.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 15.01.2013 020/13 Mgr. Fecura
21. Drevené pilíny 19,92 € 04.02.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.02.2013 022/13 Mgr. Fecura
22. Drevené pilíny 19,92 € 04.02.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.02.2013 023/13 Mgr. Fecura
23. Čistiace potreby 9,00 € 05.02.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 28.02.2013 024/13 Mgr. Fecura
24. Materiál na údržbu 22,01 € 08.02.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 28.02.2013 025/13 Mgr. Fecura
25. Oprava práčky W 3105 368,64 € 08.02.2013 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 28.02.2013 026/13 Mgr. Fecura
26. Zdravotnícky materiál 394,76 € 08.02.2013 Medin – OZ, Strojárska 562/44, 069 01 Snina, IČO 37002805 28.02.2013 027/13 Mgr. Fecura
27. Materiál na údržbu 92,75 € 11.02.2013 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 28.02.2013 028/13 Mgr. Fecura
28. Drevené pilíny 19,92 € 11.02.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.02.2013 029/13 Mgr. Fecura
29. Plyn PB fľaše 33 kg 130,00 € 11.02.2013 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 28.02.2013 030/13 Mgr. Fecura
30. Prevoz zosnulej zo Sniny do Košíc na spopolnenie 517,32 € 15.02.2013 Pohrebné služby PAX, Rastislavova 83, 040 01 Košice, IČO 0093 28.02.2013 031/13 Mgr. Fecura
31. Prevoz zosnulej z nemocnice do Domu smútku 49,11 € 15.02.2013 Verejnoprospešné služby, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 28.02.2013 032/13 Mgr. Fecura
32. Čistiace potreby 348,48 € 15.02.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 28.02.2013 033/13 Mgr. Fecura
33. Materiál na údržbu 101,64 € 20.02.2013 Ing. Stanislav Gramata PhD., PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 28.02.2013 034/13 Mgr. Fecura
34. Oprava kotla AKV-290 455,85 € 20.02.2013 Bauteka s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 28.02.2013 035/13 Mgr. Fecura
35. Drevené pilíny 19,92 € 20.02.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.02.2013 036/13 Mgr. Fecura
36. Zostava PC na sociálny úsek 305,00 € 21.02.2013 Decomp s.r.o., Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 28.02.2013 037/13 Mgr. Fecura
37. Toner do tlačiarne – PaM 30,30 € 21.02.2013 Camea Computer Systems, a.s.., Bottova 3, 080 01 Prešov, IČO 36468924 28.02.2013 038/13 Mgr. Fecura
38. Drevené pilíny 19,92 € 26.02.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.02.2013 039/13 Mgr. Fecura
39. Drevené pilíny 19,92 € 02.03.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.03.2013 040/13 Mgr. Fecura
40. Drevené pilíny 19,92 € 07.03.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.03.2013 041/13 Mgr. Fecura
41. Drevené pilíny 19,75 € 07.03.2013 Tibor Makuch, 067 73 Strihovec 50, IČO 0367 31.03.2013 042/13 Mgr. Fecura
42. Uhlie na vykurovanie 756,00 € 07.03.2013 Juraj Hudák, Čsl. armády, 067 61 Stakčín, IČO 33672113 31.03.2013 043/13 Mgr. Fecura
43. Drevené pilíny 31,86 € 15.03.2013 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 342, IČO 34567577 31.03.2013 044/13 Mgr. Fecura
44. Vypracovanie posúdku 0,00 € 18.03.2013 Energobyt s.r.o., Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO 31680321 31.03.2013 045/13 Mgr. Fecura
45. Drevené pilíny 19,92 € 18.03.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.03.2013 046/13 Mgr. Fecura
46. Drevené pilíny 19,92 € 19.03.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.03.2013 047/13 Mgr. Fecura
47. Oprava PC – úsek strav. prevádzky darovacieho účtu 260,00 € 19.03.2013 Decomp s.r.o., Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 31.03.2013 048/13 Mgr. Fecura
48. Drevené pilíny 31,86 € 26.03.2013 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 342, IČO 34567577 31.03.2013 050/13 Mgr. Fecura
49. Drevené pilíny 19,92 € 26.03.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 25.04.2013 051/13 Mgr. Fecura
50. Popolníky vonkajšie do areálu CSS /4 ks/ 403,20 € 27.03.2013 A J Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 820 07 Bratislava, IČO 36268518 25.04.2013 052/13 Mgr. Fecura
51. Čistiace potreby 297,31 € 03.04.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 25.04.2013 053/13 Mgr. Fecura
52. Drevené pilíny 19,92 € 03.04.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 25.04.2013 054/13 Mgr. Fecura
53. Drevené pilíny 31,86 € 06.04.2013 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 342, IČO 34567577 25.04.2013 055/13 Mgr. Fecura
54. Materiál na údržbu 8,40 € 06.04.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 25.04.2013 056/13 Mgr. Fecura
55. Drevené pilíny 19,92 € 06.04.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 25.04.2013 057/13 Mgr. Fecura
56. Drevené pilíny 19,92 € 08.04.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 25.04.2013 058/13 Mgr. Fecura
57. Drevené pilíny 19,92 € 10.04.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 25.04.2013 059/13 Mgr. Fecura
58. Náplne a tonery do tlačiarní 127,50 € 10.04.2013 Camea Computer Systems, a.s., Bottova 3, 080 01 Prešov, IČO 36468924 25.04.2013 060/13 Mgr. Fecura
59. Drevené pilíny 19,92 € 12.04.2013 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 25.04.2013 061/13 Mgr. Fecura
60. Drevené pilíny 19,75 € 12.04.2013 Tibor Makuch, 067 73 Strihovec 50, IČO 0367 25.04.2013 062/13 Mgr. Fecura
61. Materiál na údržbu 13,62 € 16.04.2013 Suptrans G.T.M, s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 25.04.2013 063/13 Mgr. Fecura
62. Čistiace potreby 12,10 € 17.04.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 25.04.2013 064/13 Mgr. Fecura
63. Materiál na údržbu 35,03 € 22.04.2013 Suptrans G.T.M. s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 29.04.2013 065/13 Mgr. Fecura
64. Čistiace potreby 370,67 € 23.04.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 29.04.2013 066/13 Mgr. Fecura
65. Materiál na údržbu 8,66 € 23.04.2013 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 29.04.2013 067/13 Mgr. Fecura
66. Materiál na údržbu 57,13 € 23.04.2013 Janák s.r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina, IČO 36482501 29.04.2013 068/13 Mgr. Fecura
67. Materiál na údržbu 9,90 € 23.04.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 29.04.2013 069/13 Mgr. Fecura
68. Kancelársky potreby 26,64 € 16.05.2013 Ing. Kirňaková Mária – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 31.05.2013 070/13 Mgr. Fecura
69. Materiál na údržbu 2,12 € 17.05.2013 Ing. Stanislava Gramata – PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 31.05.2013 071/13 Mgr. Fecura
70. Čistiace potreby 295,13 € 20.05.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.05.2013 072/13 Mgr. Fecura
71. Kancelársky papier 72,60 € 20.05.2013 Office Depot, Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO 36192384 31.05.2013 073/13 Mgr. Fecura
72. Vypracovanie technického posudku ponúk na „Rekonštrukciu kotolne“ v areáli CSS 0,00 € 20.05.2013 Energobyt s.r.o., Lipová 1, 066 01 Humenné, IČO 31680321 31.05.2013 074/13 Mgr. Fecura
73. Plynové fľaše 33 kg 120,00 € 22.05.2013 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 31.05.2013 075/13 Mgr. Fecura
76. Rekonštrukcia kotolne 137,04 € 12/2013 17.06.2013 Mart System, Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš, IČO 36488135 17.07.2013 077A/13 Mgr. Fecura
74. Rozbor vody z ČOV 0,00 € 22.06.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 040 01 Košice, IČO 36570460 01.07.2013 076/13 Mgr. Fecura
75. Ponorné čerpadlo 215,00 € 22.06.2013 Lukáš Vacula, Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 45977933 01.07.2013 077/13 Mgr. Fecura
78. Materiál na údržbu 28,85 € 24.06.2013 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 19.07.2013 079/13 Mgr. Fecura
77. JOVAL nerezová nádoba bez vaku 600 V stojatá 8 bar 991,75 € 24.06.2013 Obchod čerpadel cz., Svatoplukova 64, Prostějov, IČO 6235273 19.07.2013 078/13 Mgr. Fecura
79. Oprava notebooku – sociálny úsek 67,00 € 25.06.2013 Decomp s.r.o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 19.07.2013 080/13 Mgr. Fecura
80. Čistiace prostriedky 390,86 € 25.06.2013 Jarmila Megová – Ideál, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 19.07.2013 081/13 Mgr. Fecura
81. Palivové drevo 1,60 € 25.06.2013 PharmDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 19.07.2013 082/13 Mgr. Fecura
82. Oprava ústredného kúrenia na odd. II. 720,00 € 12/2013 25.06.2013 Mart System, Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš, IČO 36488135 19.07.2013 083/13 Mgr. Fecura
83. Materiál na údržbu 2,73 € 01.07.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 19.07.2013 085/13 Mgr. Fecura
84. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 08.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013 086/13 Mgr. Fecura
85. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 09.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013 087/13 Mgr. Fecura
86. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 10.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013 088/13 Mgr. Fecura
87. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 11.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013 089/13 Mgr. Fecura
88. Materiál na údržbu 32,67 € 11.07.2013 Ing, Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 19.07.2013 090/13 Mgr. Fecura
89. Občerstvenie pre zamestnancov na športové hry 120,00 € 7/2013 11.07.2013 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec č. 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 19.07.2013 091/13 Mgr. Fecura
90. Skriňa na lieky 44 zásuvková 500,00 € 16.07.2013 Andrejčík Š. – EZZUM stolárstvo, Mierová 1868, 069 01 Snina, IČO 30625653 19.07.2013 092/13 Mgr. Fecura
91. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 16.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013 093/13 Mgr. Fecura
92. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 16.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013 094/13 Mgr. Fecura
93. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 17.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013 095/13 Mgr. Fecura
94. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 18.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 19.07.2013 096/13 Mgr. Fecura
95. Vypracovanie štúdia: – zefektívnenie výroby teplej úžitkovej vody a odstránenie a havarijného stavu centrálneho rozvodu teplej ú 0,00 € 19.07.2013 Energobyt s.r.o., Lipová č. 1, 066 01 Humenné, IČO 31680321 06.08.2013 097/13 Mgr. Fecura
96. Materiál na údržbu 7,15 € 22.07.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 06.08.2013 098/13 Mgr. Bilčaková
97. Materiál na údržbu 142,45 € 22.07.2013 Suptrans G.T.M. s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 06.08.2013 099/13 Mgr. Bilčaková
98. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 22.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 06.08.2013 100/13 Mgr. Bilčaková
99. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 23.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 06.08.2013 101/13 Mgr. Bilčaková
100. Materiál na údržbu 34,80 € 25.07.2013 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 06.08.2013 102/13 Mgr. Bilčaková
101. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 25.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 06.08.2013 103/13 Mgr. Bilčaková
102. Materiál na údržbu 160,74 € 25.07.2013 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 06.08.2013 104/13 Mgr. Bilčaková
103. Čistiace prostriedky 335,46 € 15/2013 25.07.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 06.08.2013 105/13 Mgr. Bilčaková
104. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 25.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 06.08.2013 106/13 Mgr. Bilčaková
105. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 26.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 06.08.2013 107/13 Mgr. Bilčaková
106. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 30.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 06.08.2013 108/13 Mgr. Bilčaková
107. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 31.07.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 06.08.2013 109/13 Mgr. Bilčaková
108. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 01.08.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 14.08.2013 110/13 Mgr. Fecura
109. Materiál na údržbu 12,70 € 02.08.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 14.08.2013 111/13 Mgr, Fecura
110. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 05.08.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 14.08.2013 112/13 Mgr. Fecura
111. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 06.08.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec, č. 79, IČO 43275320 14.08.2013 113/13 Mgr. Fecura
112. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 07.08.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 14.08.2013 114/13 Mgr. Fecura
113. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 08.08.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 14.08.2013 115/13 Mgr. Fecura
114. Palivové drevo 330,00 € 14/2013 09.08.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec č. 79, IČO 43275320 14.08.2013 116/13 Mgr. Fecura
115. Materiál na údržbu 5,80 € 09.08.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 23.08.2013 117/13 Mgr. Fecura
116. Kancelársky materiál 64,26 € 09.08.2013 Ing. Kirňaková Mária – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 23.08.2013 118/13 Mgr. Fecura
117. Materiál na údržbu 3,20 € 13.08.2013 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 23.08.2013 119/13 Mgr. Fecura
118. Internet do spoločenskej miestnosti 39,81 € 13.08.2013 Lekos, s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce, IČO 46831827 23.08.2013 120/13 Mgr. Fecura
119. Palivové drevo 330,00 € 15.08.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 73275320 23.08.2013 121/13 Mgr. Fecura
120. Čistiace potreby 284,21 € 15.08.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 23.08.2013 122/13 Mgr. Fecura
121. Palivové drevo 330,00 € 20.08.2013 Michal Čokyna, 072 64 Ruský Hrabovec 79, IČO 43275320 23.08.2013 123/13 Mgr. Fecura
122. Odborná prehliadka nízkotlakových kotlov 238,80 € 20.08.2013 Bauteka s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 06.09.2013 124/13 Mgr. Fecura
123. Pohovka na odd. I. 155,00 € 26.08.2013 Nábytok DAX – Monika Mesárošová, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 546, IČO 33847053 06.09.2013 125/13 Mgr. Fecura
124. Soľ na zmäkčenie vody 32,00 € 28.08.2013 EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov, IČO 31703119 06.09.2013 126/13 Mgr. Fecura
125. Náplň PB 33 kg – 2 ks 120,00 € 28.08.2013 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 06.09.2013 127/13 Mgr. Fecura
126. Materiál na údržbu 48,83 € 03.09.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 06.09.2013 128/13 Mgr. Fecura
127. Materiál na údržbu 27,60 € 03.09.2013 Všemonta, s.r.o. 067 23 Baškovce 118, IČO 43911382 06.09.2013 129/13 Mgr. Fecura
128. Zúžený mikrobiologický rozbor pitnej vody 0,00 € 17.09.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Poľná 1, 066 01 Humenné, IČO 36570460 23.09.2013 130/13 Mgr. Fecura
129. Rozbor vody z ČOV: CHSKcr, BSK5, NL (105) 0,00 € 17.09.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Poľná 1, 066 01 Humenné, IČO 36570460 23.09.2013 131/13 Mgr. Fecura
130. 0,00 € 17.09.2013 Autolanc, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 03.10.2013 132/13 Mgr. Fecura
131. Materiál na údržbu 0,00 € 17.09.2013 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 364090580 03.10.2013 133/13 Mgr. Fecura
132. Elektrický sporák a umývačka riadu 561,50 € 17.09.2013 Expert SR, s.r.o., Mlynské Nivy 73, 069 01 Snina, IČO 45855455 03.10.2013 134/13 Mgr. Fecura
133. Čistiace potreby 313,61 € 18.09.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 34566384 03.10.2013 135/13 Mgr. Fecura
134. Príruba, špirála, anódová tyč, tesnenie do elektrického bojléra do kuchyne 0,00 € 27.09.2013 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 03.10.2013 136/13 Mgr. Fecura
135. Materiál na údržbu 4,45 € 27.09.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 03.10.2013 137/13 Mgr. Fecura
136. Osobné prádlo pre zamestnancov 84,00 € 27.09.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 03.10.2013 138/13 Mgr. Fecura
137. Materiál na údržbu 50,00 € 30.09.2013 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 03.10.2013 139/13 Mgr. Fecura
138. Meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.09.2013 0,00 € 02.10.2013 EKO-TERM Servis, Napájadlá 11, 040 12 Košice, IČO 31695671 31.10.2013 140/13 Mgr. Fecura
139. Materiál na údržbu 28,89 € 02.10.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 31.10.2013 141/13 Mgr. Fecura
140. Oprava motorového vozidla Ford Fushion SV 279 AO 845,64 € 08.10.2013 Autolanc, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 07.11.2013 142/13 Mgr. Fecura
141. Oprava motorovej píly HQ 340 49,02 € 10.10.2013 Staroščák-Bostar Slovakia, Študentská 1463/26, 069 01 Snina, IČO 33671575 07.11.2013 143/13 Mgr. Fecura
142. Náplň PB /2 ks/ 120,00 € 11.10.2013 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 07.11.2013 144/13 Mgr. Fecura
143. Čistiace potreby 316,94 € 21.10.2013 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 07.11.2013 145/13 Mgr. Fecura
144. Vývoz 2 ks veľkokapacitných kontajnerov s komunálnym odpadom na r. 2013 511,15 € 21.10.2013 Verejnoprospešné služby, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 07.11.2013 147/13 Mgr. Fecura
145. Servisné práce /STK, EK/ na motorovom vozidle Ford Transit SV 297 AO 778,26 € 21.10.2013 Autolanc, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 08.11.2013 148/13 Mgr. Fecura
146. Servisné práce /STK, EK/ na motorovom vozidle Ford Fushion SV 279 AO 563,18 € 21.10.2013 Autolanc, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 08.11.2013 149/13 Mgr. Fecura
147. Uhlová brúska + kotúče 139,43 € 30.10.2013 Štýl – Ivanov, s.r.o., Komenského 2809, 069 01 Snina, IČO 36498548 08.11.2013 150/13 Mgr. Fecura
148. Skriňa na lieky 44 – zásuvková na odd. II. 500,00 € 30.10.2013 Andrejčík Štefan – EZZUM stolárstvo, Mierová 1868, 069 01 Snina, IČO 30625653 08.11.2013 151/13 Mgr. Fecura
149. Materiál na údržbu 14,49 € 31.10.2013 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 08.11.2013 152/13 Mgr. Fecura
155 prac.ošatenie pre zamestnancov 64,20 € 04.11.2013 Andrea A.Plišková Centrum 2746/100 Snina IČO 37002864 11.11.2013 158/13
150. Víkendový pobyt Wellness Vitality 2013 zo soc. fondu pre 1 osobu 69,00 € 05.11.2013 CK DANIELA incoming, s.r.o., 086 31 Bardejovské Kúpele, IČO 36758370 08.11.2013 153/13 Mgr. Fecura
151 ubytovanie pre 5 osôb na 14.-15.11.2013 287,95 € 07.11.2013 Hotel SOREA Ľubovňa
iČO 31339204
07.11.2013 154/13
152. školenie 360,00 € 07.11.2013 Rada pre poradenstvo o sociálnej práci
Zvonárska 12 Košice IČO 31965903
07.11.2013 155/13
153 čistiace prostriedky 286,20 € 11.11.2013 Jarmila Megová Partizánska 2538/29
Snina iČO 34566384
11.11.2013 156/13
154 stavebný materiál 72,17 € 11.11.2013 Suptrans Stakčínska 26 Snina
IČO 36490580
11.11.2013 157/13
156 web stránka 95,95 € 14.11.2013 Atlantis system s.r.o Gorkeho 6 Bratislava
IČO 35844230
14.11.2013 159/13
157 materiál na údržbu 9,85 € 19.11.2013 Ing. sTANISLAV gRAMATA pROVING vIHORLSTSKá 1428 sNINA ičo 10672028 19.11.2013 160/13
159 el.kotol 3 334,00 € 19.11.2013 Elektroservis Čemernianska 50
Vranov nad Topľou IČO 44602731
25.11.2013 162/13
158 MATERIáL NA úDRžBU 35,90 € 28.11.2013 Ing. Stanislav Gramata Proving
Vihorlatská 1428 Snina IČO 10672028
28.11.2013 161/13
160 dodávka plynu 33 kg 52,68 € 29.11.2013 Flada s.r.o Šenkvická 14 Pezinok IČO 34116940 30.11.2013 163/13
165 svietidlá 16,61 € 29.11.2013 Janák s.r.o Kpt. Nálepku 20 Snina IČO 36482501 11.12.2013 168/13
162 materiál na údržbu 11,30 € 06.12.2013 Ing. Stanislav Gramata Proving Vihorlatská 1428 Snina IČO 10672028 09.12.2013 165/13
162 materiál na údržbu 11,30 € 06.12.2013 Ing. Stanislav Gramata Proving
Vihorlatská 1428 Snina
IČO 10672028
09.12.2013 165/13
161 úradné overenie váh a závaží 275,21 € 09.12.2013 Ján Matta Pavlisko Závadka 30
IČO 41579429
09.12.2013 164/13
163 čistiace prostriedky 749,49 € 11.12.2013 jarmila Megová Ideál Partizánska 562/44 Snina IČO 34566384 11.12.2013 166/13
164 materiál na údržbu 21,52 € 11.12.2013 Ing. Stanislav Gramata Proving
Vihorlatská 1428 Snina
11.12.2013 167/13
166 materiál na údržbu 54,72 € 20.12.2013 Ing. Stanislav Gramata Proving Vihorlatská 1423/11 Snina IČO 10672028 20.12.2013 169/13
167 bojler + sieťka 169,00 € 20.12.2013 Ing. Sarik Elsatex Snina IČO 10804692 20.12.2013 170/13