Č. objednávky Predmet objednávky Celková
hodnota
v €
Viazanosť k
zmluve
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1. Chlieb, pekárenské výrobky 12,75 € 02.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 1/2012 Grecková
2. Ovocie – zelenina 108,67 € 03.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2012 2/2012 Grecková
3. Chlieb, pekárenské výrobky 17,31 € 03.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 3/2012 Grecková
4. Chlieb, pekárenské výrobky 42,63 € 04.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 4/2012 Grecková
5. Mlieko, mliečne výrobky 135,27 € 04.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2012 5/2012 Grecková
6. Mäso 34,96 € 04.01.2012 Mecom Group, s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO 31735151 31.01.2012 6/2012 Grecková
7. Mäsové výrobky 52,88 € 04.01.2012 Mecom Group, .s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO 31735151 31.01.2012 7/2012 Grecková
8. Chlieb, pekárenské výrobky 20,25 € 05.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 8/2012 Grecková
9. Chlieb, pekárenské výrobky 45,40 € 06.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 9/2012 Grecková
10. Chlieb, pekárenské výrobky 61,80 € 07.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 10/2012 Grecková
11. Zákusky 29,42 € 07.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava,
IČO 45945802
31.01.2012 11/2012 Grecková
12. Chlieb, pekárenské výrobky 53,10 € 09.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 12/2012 Grecková
13. Chlieb, pekárenské výrobky 21,14 € 10.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 13/2012 Grecková
14. Ovocie – zelenina 129,44 € 10.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2012 14/2012 Grecková
15. Chlieb, pekárenské výrobky 36,20 € 11.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 15/2012 Grecková
16. Mäso 164,90 € 11.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 16/2012 Grecková
17. Mäsové výrobky 53,04 € 11.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 17/2012 Grecková
18. Maslo 7,50 € 11.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 18/2012 Grecková
19. Školenie „Odborná príprava žiadateľov pre získanie odbornej spôsobilosti vo verejnom obstaráváni“ v dňoch 13.2.2012-15.2.2012 – 300,00 € 11.01.2012 Asertív – agentúra, PhDr. Eva Timková, Tyršovo nábr. 11, 040 01 Košice, IČO 33592675 31.01.2012 001/12 Mgr. Fecura
20. Maslo 11,25 € 11.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 19/2012 Grecková
21. Chlieb, pekárenské výrobky 38,30 € 12.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 20/2012 Grecková
22. Mlieko, mliečne výrobky 309,33 € 12.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2012 21/2012 Grecková
23. Hydina, hydinové výrobky 291,40 € 12.01.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.01.2012 22/2012 Grecková
24. Chlieb, pekárenské výrobky 13,20 € 13.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 23/2012 Grecková
25. Mäso 196,11 € 13.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 24/2012 Grecková
26. Kancelársky materiál 60,37 € 13.01.2012 Ing. Kirňaková Mária – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 31.01.2012 002/12 Mgr. Fecura
27. Drevené pilíny 19,92 € 13.01.2012 Drevpor – Michal Pidanič, Palárkova 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.01.2012 003/12 Mgr. Fecura
28. Drevené pilíny 31,86 € 13.01.2012 Drevovýroba – Miroslav Dub, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 31.01.2012 004/12 Mgr. Fecura
29. Mäsové výrobky 55,01 € 13.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 25/2012 Grecková
30. Zákusky 30,27 € 13.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 26/2012 Grecková
31. Chlieb, pekárenské výrobky 67,75 € 14.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 27/2012 Grecková
32. Chlieb, pekárenské výrobky 18,59 € 16.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 28/2012 Grecková
33. Ovocie – zelenina 104,20 € 17.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2012 29/2012 Grecková
34. Čistiace prostriedky 409,55 € 17.01.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.01.2012 005/12 Mgr. Fecura
35. Chlieb, pekárenské výrobky 32,84 € 17.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 30/2012 Grecková
36. Chlieb, pekárenské výrobky 13,20 € 18.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 31/2012 Grecková
37. Mäso 83,56 € 18.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 32/2012 Grecková
38. Mäsové výrobky 119,61 € 18.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 33/2012 Grecková
39. Chlieb, pekárenské výrobky 21,25 € 19.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 34/2012 Grecková
40. Oprava tlakového celku kotla AKV-290 604,92 € 19.01.2012 Bauteka, s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 31.01.2012 006/12 Mgr. Fecura
41. Mlieko, mliečne výrobky 224,23 € 19.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2012 35/2012 Grecková
42. Trvanlivé potraviny 416,42 € 20.01.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.01.2012 36/2012 Grecková
43. Chlieb, pekárenské výrobky 16,60 € 20.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 37/2012 Grecková
44. Mäso 127,71 € 20.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 38/2012 Grecková
45. Mäsové výrobky 40,64 € 20.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 39/2012 Grecková
46. Chlieb, pekárenské výrobky 65,95 € 21.01.2012 Miiroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 40/2012 Grecková
47. Chlieb, pekárenské výrobky 13,10 € 23.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 41/2012 Grecková
48. Zákusky 24,09 € 23.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 42/2012 Grecková
49. Chlieb, pekárenské výrobky 35,55 € 24.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 43/2012 Grecková
50. Ovocie – zelenina 151,40 € 24.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2012 44/2012 Grecková
51. Mlieko, mliečne výrobky 226,33 € 25.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2012 45/2012 Grecková
52. Chlieb, pekárenské výrobky 12,55 € 25.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 46/2012 Grecková
53. Drevené pilíny 50,00 € 25.01.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 8, IČO 40117243 31.01.2012 007/12 Mgr. Fecura
54. Mäsové výrobky 55,57 € 25.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 47/2012 Grecková
55. Mäso 83,77 € 25.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 48/2012 Grecková
56. Smotana 1,00 € 25.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 49/2012 Grecková
57. Chlieb, pekárenské výrobky 27,35 € 26.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 50/2012 Grecková
58. Hydina, hydinové výrobky 221,59 € 26.01.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.01.2012 51/2012 Grecková
59. Chlieb, pekárenské výrobky 24,21 € 27.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 52/2012 Grecková
60. Mäso 122,85 € 27.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Dukllianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 53/2012 Grecková
61. Mäsové výrobky 65,11 € 27.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 54/2012 Grecková
62. Zákusky 23,76 € 27.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 55/2012 Grecková
63. Chlieb, pekárenské výrobky 73,00 € 28.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 56/2012 Grecková
64. Chlieb, pekárenské výrobky 21,35 € 30.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 57/2012 Grecková
65. Palivové drevo mix 999,20 € 30.01.2012 PharmDr. Maroš Nebesník, 1.mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 31.01.2012 008/12 Mgr. Fecura
66. Uhlie – orech A 1 593,60 € 30.01.2012 Uhliar-Štefan Harbuľák, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 31.01.2012 009/12 Mgr. Fecura
67. Chlieb, pekárenské výrobky 24,87 € 31.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 58/2012 Grecková
68. Chlieb, pekárenské výrobky 10,08 € 01.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 59/2012 Grecková
69. Chlieb, pekárenské výrobky 10,07 € 01.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 60/2012 Grecková
70. Mäsové výrobky 36,42 € 01.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 61/2012 Grecková
71. Mäso 146,31 € 01.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 62/2012 Grecková
72. Mlieko, mliečne výrobky 160,08 € 01.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.02.2012 63/2012 Grecková
73. Chlieb, pekárenské výrobky 34,55 € 02.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 037 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 64/2012 Grecková
74. Chlieb, pekárenské výrobky 12,95 € 03.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 65/2012 Grecková
75. Mäsové výrobky 72,46 € 03.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 66/2012 Grecková
76. Mäso 41,66 € 03.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 67/2012 Grecková
77. Drevené pilíny 50,00 € 03.02.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 2, IČO 40117243 27.02.2012 010/12 Mgr. Fecura
78. Zákusky 23,76 € 04.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, IČO 45945802 27.02.2012 68/2012 Grecková
79. Chlieb, pekárenské výrobky 38,07 € 05.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 69/2012 Grecková
80. Chlieb, pekárenské výrobky 34,55 € 06.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 70/2012 Grecková
81. Drevené pilíny 39,84 € 06.02.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Palárikova 1629/28, 069 01 Snina, IČO37006720 27.02.2012 011/12 Mgr. Fecura
82. Drevené pilíny 50,00 € 06.02.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenova 2, IČO 40117243 27.02.2012 012/12 Mgr. Fecura
83. Chlieb, pekárenské výrobky 24,12 € 07.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 71/2012 Grecková
84. Ovocie – zelenina 119,27 € 07.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humené, IČO 32394268 27.02.2012 72/2012 Grecková
85. Materiál na údržbu 43,50 € 07.02.2012 Martin Savkuľák, Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín, IČO 43778046 27.02.2012 013/12 Mgr. Bilčaková
86. Kancelársky materiál 88,65 € 07.02.2012 Ing. Kirňáková Mária – TOMINO, Podhorská 2130, IČO 32374232 27.02.2012 014/12 Mgr. Bilčaková
87. Mäso 61,10 € 08.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 73/2012 Grecková
88. Mäsové výrobky 69,33 € 08.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 74/2012 Grecková
89. Chlieb, pekárenské výrobky 44,60 € 08.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 75/2012 Grecková
90. Mlieko, mliečne výrobky 246,77 € 08.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.02.2012 76/2012 Grecková
91. Zákusky 23,76 € 09.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.02.2012 77/2012 Grecková
92. Chlieb, pekárenské výrobky 8,30 € 09.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 78/2012 Grecková
93. Pracovná obuv 39,60 € 09.02.2012 Plišková Anna-Andrea, Centrum 2746/100, 069 01 Snina, IČO 37002864 27.02.2012 015/12 Mgr. Bilčaková
94. Hydina, hydinové výrobky 197,72 € 09.02.2012 DMJ-Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 27.02.2012 79/2012 Grecková
95. Trvanlivé potraviny 517,45 € 10.02.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.02.2012 80/2012 Grecková
96. Čistiace prostriedky 14,95 € 10.02.2012 Jarmila Megová-IDEÁL, Partizánska 2538/29
069 01 Snina, IČO 34566384
27.02.2012 016/12 Mgr. Bilčaková
97. Uhlie na vykurovanie 768,00 € 10.02.2012 Štefan Harbuľák – UHLIAR, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 28.02.2012 017/12 Mgr. Bilčaková
98. Chlieb, pekárenské výrobky 24,78 € 10.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 81/2012 Grecková
99. Mäsové výrobky 90,53 € 10.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2012 82/2012 Grecková
100. Mäso 146,31 € 10.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2012 83/2012 Grecková
101, Zákusky 29,20 € 10.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny-Dúbrava, IČO 45945802 28.02.2012 84/2012 Grecková
102. Chlieb, pekárenské výrobky 46,70 € 11.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 85/2012 Grecková
103. Chlieb, pekárenské výrobky 19,40 € 13.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 86/2012 Grecková
104. Drevené pilíny 19,92 € 13.02.2012 Drevpor – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.02.2012 018/12 Mgr. Fecura
105. Uhlie na vykurovanie 787,20 € 13.02.2012 Štefan Harbuľák – UHLIAR, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 28.02.2012 019/12 Mgr. Bilčaková
106. Chlieb, pekárenské výrobky 31,95 € 14.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 87/2012 Grecková
107. Ovocie – zelenina 110,92 € 14.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.02.2012 88/2012 Grecková
108. Údržbársky materiál 107,29 € 14.02.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 28.02.2012 020/12 Mgr. Fecura
109. Chlieb, pekárenské výrobky 30,40 € 15.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 89/2012 Grecková
110. Mlieko, mliečne výrobky 167,84 € 15.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.02.2012 90/2012 Grecková
111. Mäsové výrobky 63,06 € 15.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2012 91/2012 Grecková
112. Mäso 87,73 € 15.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2012 92/2012 Grecková
113. Chlieb, pekárenské výrobky 34,50 € 16.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 93/2012 Grecková
114. Čistiace prostriedky 258,86 € 16.02.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 28.02.2012 021/12 Mgr. Bilčaková
115. Chlieb, pekárenské výrobky 15,00 € 17.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 94/2012 Grecková
116. Čistiace prostriedky 13,75 € 17.02.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29
069 01 Snina, IČO 34566384
29.02.2012 022/12 Mgr. Fecura
117. Mäsové výrobky 58,79 € 17.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 95/2012 Grecková
118. Mäso 84,75 € 17.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 96/2012 Grecková
119. Zákusky 23,76 € 17.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 29.02.2012 97/2012 Grecková
120. Flaga náplň 33 kg PB 148,13 € 17.02.2012 Flaga, s.r.o., Šenkvická 14R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 29.02.2012 023/12 Mgr. Bilčaková
121. Chlieb, pekárenské výrobky 62,35 € 18.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 98/2012 Grecková
122. Chlieb, pekárenské výrobky 28,25 € 20.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 99/2012 Grecková
123. Chlieb, pekárenské výrobky 32,02 € 21.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 100/2012 Grecková
124. Ovocie – zelenina 185,40 € 21.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.02.2012 101/2012 Grecková
125. Trvanlivé potraviny 907,17 € 22.02.2012 INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 29.02.2012 102/2012 Grecková
126. Chlieb, pekárenské výrobky 18,20 € 22.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 103/2012 Grecková
127. Oprava práčky Electrolux v práčovni 0,00 € 22.02.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 29.02.2012 024/12 Mgr. Bilčaková
128. Kancelársky materiál – renovácia tonerov 371,50 € 22.02.2012 Decomp, s.r.o., Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 29.02.2012 025/12 Mgr. Bilčaková
129. Mäsové výrobky 74,93 € 22.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 104/2012 Grecková
130. Mäso 37,48 € 22.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 105/2012 Grecková
131. Mlieko, mliečne výrobky 191,06 € 23.02.2012 GVP, spol.s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.02.2012 106/2012 Grecková
132. Chlieb, pekárenské výrobky 32,95 € 23.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 107/2012 Grecková
133. Hydina, hydinové výrobky 327,58 € 23.02.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 29.02.2012 108/2012 Grecková
134. Chlieb, pekárenské výrobky 20,10 € 24.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 109/2012 Grecková
135. Mäsové výrobky 26,73 € 24.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 110/2012 Grecková
136. Mäso 99,61 € 24.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 111/2012 Grecková
137. Chlieb, pekárenské výrobky 61,52 € 25.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 112/2012 Grecková
138. Zákusky 23,76 € 25.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 29.02.2012 113/2012 Grecková
139. Chlieb, pekárenské výrobky 22,25 € 27.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 114/2012 Grecková
140. Notebook, multifunkčné zariadenie, myš 581,90 € 27.02.2012 Decomp, s.r.o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 29.02.2012 026/12 Mgr. Fecura
141. Chlieb, pekárenské výrobky 27,70 € 28.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 115/2012 Grecková
142. Ovocie – zelenina 175,21 € 28.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.02.2012 116/2012 Grecková
143. Zatvárač T568 biely – brano 56,46 € 28.02.2012 Martin Savkuľák, Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín, IČO 43778046 29.02.2012 027/12 Mgr. Fecura
144. Drevené pilíny 50,00 € 29.02.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 8, IČO 40117243 29.02.2012 028/12 Mgr. Fecura
145. Priemyselné práčky so sušičkami v zmysle VO č. 11588-WYT 2 ks 0,00 € 29.02.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 29.02.2012 029/12 Mgr. Fecura
146. Vývoz odpadu z VKK 309,64 € 29.02.2012 Verejnoprospešné služby, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 29.02.2012 030/12 Mgr. Fecura
147. Mlieko, mliečne výrobky 213,05 € 29.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.02.2012 117/2012 Grecková
148. Chlieb, pekárenské výrobky 34,35 € 29.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 118/2012 Grecková
149. Mäsové výrobky 36,78 € 29.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 119/2012 Grecková
150. Mäso 103,08 € 29.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 120/2012 Grecková
151. Drevené pilíny 19,92 € 29.02.2012 Drevpor – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 29.02.2012 031/12 Mgr. Fecura
152. Výroba pečiatky – rozúčtovanie výdavkov 21,11 € 29.02.2012 Ing. Mária Kirňáková – Tomino, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 29.02.2012 032/12 Mgr. Fecura
153. Chlieb, pekárenské výrobky 31,30 € 01.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 05.03.2012 121/2012 Grecková
154. Chlieb, pekárenské výrobky 34,50 € 02.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 05.03.2012 122/2012 Grecková
155. Mäsové výrobky 182,71 € 02.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2012 123/2012 Grecková
156. Mäso 130,40 € 02.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2012 124/2012 Grecková
157. Chlieb, pekárenské výrobky 58,71 € 03.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 05.03.2012 125/2012 Grecková
158. Zákusky, vajcia 33,63 € 03.03.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 05.03.2012 126/2012 Grecková
159. Chlieb, pekárenské výrobky 34,05 € 05.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 05.03.2012 127/2012 Grecková
160. Drevené pilíny 19,92 € 05.03.2012 Drevpor – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 07.03.2012 033/12 Mgr. Fecura
161. Ovocie – zelenina 139,49 € 06.03.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.03.2012 128/2012 Grecková
162. Chlieb, pekárenské výrobky 16,15 € 06.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 07.03.2012 129/2012 Grecková
163. Chlieb, pekárenské výrobky 28,40 € 07.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 07.03.2012 130/2012 Grecková
164. Mlieko, mliečne výrobky 325,14 € 07.03.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 08.03.2012 131/2012 Grecková
165. Mäso 56,58 € 07.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.03.2012 132/2012 Grecková
166. Mäsové výrobky 125,39 € 07.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.03.2012 133/2012 Grecková
167. Chlieb, pekárenské výrobky 12,65 € 08.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.03.2012 134/2012 Grecková
168. Hydina, hydinové výrobky 273,61 € 08.03.2012 DMJ Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 26.03.2012 135/2012 Grecková
169. Uhlie – kocka 1 344,60 € 08.03.2012 Juraj Hudák, Čsl. armády689/25, 067 64 Stakčín, IČO 33672113 26.03.2012 034/12 Mgr. Fecura
170. Chlieb, pekárenské výrobky 19,45 € 08.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 136/2012 Grecková
171. Mäso 190,30 € 08.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, iČO 36473219 27.03.2012 137/2012 Grecková
172. Mäsové výrobky 49,36 € 08.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012 138/2012 Grecková
173. Trvanlivé potraviny 1 267,15 € 08.03.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.03.2012 139/2012 Grecková
174. Zákusky 23,10 € 08.03.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.03.2012 140/2012 Grecková
175. Chlieb, pekárenské výrobky 69,50 € 10.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 141/2012 Grecková
176. Chlieb, pekárenské výrobky 19,65 € 12.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 142/2012 Grecková
177. Zákusky 38,50 € 12.03.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.03.2012 143/2012 Grecková
178. Smotana kyslá 1,00 € 12.03.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.03.2012 144/2012 Grecková
179. Chlieb, pekárenské výrobky 22,60 € 13.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 145/2012 Grecková
180. Drevené pilíny 50,00 € 13.03.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 2, IČO 40117243 27.03.2012 035/12 Mgr. Fecura
181. Ovocie, zelenina 314,81 € 13.03.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.03.2012 146/2012 Grecková
182. Chlieb, pekárenské výrobky 19,65 € 14.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, ICO 34822615 27.03.2012 147/2012 Grecková
183. Mäsové výrobky 98,40 € 14.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012 148/2012 Grecková
184. Mäso 74,45 € 14.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012 149/2012 Grecková
185. Mlieko, mliečne výrobky 272,76 € 14.03.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.03.2012 150/2012 Grecková
186. Zákusky 40,70 € 14.03.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.03.2012 151/2012 Grecková
187. Chlieb, pekárenské výrobky 34,45 € 15.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 152/2012 Grecková
188. Drevené pilíny 19,92 € 15.03.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Palárikova 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 27.03.2012 036/12 Mgr. Fecura
189. Drevené pilíny 50,00 € 16.03.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 8, IČO 40117243 27.03.2012 037/12 Mgr. Fecura
190. Vykonanie opravy el. pripojenia hornej studne, elektroinštalácie v saune 631,50 € 16.03.2012 Vladimír Vacula, Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 34976400 27.03.2012 038/12 Mgr. Fecura
191. Čistiace prostriedky 400,10 € 16.03.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 27.03.2012 039/12 Mgr. Fecura
192. Chlieb, pekárenské výrobky 28,30 € 16.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 06773 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 153/2012 Grecková
193. Mäsové výrobky 60,01 € 16.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012 154/2012 Grecková
194. Mäso 43,12 € 16.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012 155/2012 Grecková
195. Zákusky 23,43 € 16.03.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.03.2012 156/2012 Grecková
196. Chlieb, pekárenské výrobky 57,01 € 17.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 157/2012 Grecková
197. Chlieb, pekárenské výrobky 12,80 € 19.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 158/2012 Grecková
198. Oprava elektrického pripojenia v dolnej studni 336,00 € 19.03.2012 Vladimír Vacula, Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 34976400 27.03.2012 040/12 Mgr. Fecura
199. Údržbársky materiál 122,59 € 20.03.2012 Všemonta, s.r.o., 067 23 Baškovce 118, IČO 43911382 27.03.2012 041/12 Mgr. Fecura
200. Chlieb, pekárenské výrobky 34,10 € 20.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 159/2012 Grecková
201. Ovocie, zelenina 125,69 € 20.03.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.03.2012 160/2012 Grecková
202. Chlieb, pekárenské výrobky 18,85 € 21.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 161/2012 Grecková
203. Mäsové výrobky 42,32 € 21.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/35790, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012 162/2012 Grecková
204. Mäso 78,66 € 21.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012 163/2012 Grecková
205. Mlieko, mliečne výrobky 237,61 € 21.03.2012 GVP s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.03.2012 164/2012 Grecková
206. Oprava čerpadiel 3 ks 464,00 € 21.03.2012 Štefan Lapčák, Čemernianska 325, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 41801610 27.03.2012 042/12 Mgr. Fecura
207. Údržbársky materiál 73,74 € 21.03.2012 Ing. Stanislav Gramata – PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 27.03.2012 043/12 Mgr. Fecura
208. Hydina, hydinové výrobky 173,52 € 22.03.2012 DMJ – Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 27.03.2012 165/2012 Grecková
209. Chlieb, pekárenské výrobky 37,05 € 22.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 166/2012 Grecková
210. Zákusky 23,76 € 22.03.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.03.2012 167/2012 Grecková
211. Chlieb, pekárenské výrobky 20,10 € 22.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 168/2012 Grecková
212. Mäsové výrobky 126,88 € 23.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012 169/2012 Grecková
213. Mäso 180,62 € 23.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.03.2012 170/2012 Grecková
214. Trvanlivé potraviny 572,56 € 23.03.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.03.2012 171/2012 Grecková
215. Trvanlivé potraviny 4,51 € 23.03.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.03.2012 171A/2012 Grecková
216. Drevené pilíny 50,00 € 23.03.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenova 8, IČO 40117243 27.03.2012 044/12 Mgr. Fecura
217. Chlieb, pekárenské výrobky 56,01 € 24.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 172/2012 Grecková
218. Chlieb, pekárenské výrobky 17,26 € 26.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.03.2012 173/2012 Grecková
219. Drevené pilíny 19,92 € 26.03.2012 DREVPOR – Pidamič Michal, Palárikova 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 27.03.2012 045/12 Mgr. Fecura
220. Zákusky 43,45 € 26.03.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.03.2012 174/2012 Grecková
221. Drevené pilíny 19,92 € 26.03.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 27.03.2012 045/12 Mgr. Fecura
222. Chlieb, pekárenské výrobky 30,55 € 27.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.03.2012 175/2012 Grecková
223. Drevené pilíny 50,00 € 27.03.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 8, IČO 40117243 30.03.2012 046/12 Mgr. Fecura
224. Ovocie, zelenina 148,60 € 27.03.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 34822615 30.03.2012 176/2012 Grecková
225. Drevené pilíny 50,00 € 28.03.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 8, IČO 40117243 30.03.2012 047/12 Mgr. Fecura
226. Údržbársky materiál 19,39 € 28.03.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 30.03.2012 048/12 Mgr. Fecura
227. Chlieb, pekárenské výrobky 18,40 € 28.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa, IČO 34822615 30.03.2012 177/2012 Grecková
228. Mlieko, mliečne výrobky 307,32 € 28.03.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.03.2012 178/2012 Grecková
229. Mliečne výrobky 4,24 € 28.03.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.03.2012 178A/2012 Grecková
230. Mäso 91,84 € 28.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2012 179/2012 Grecková
231. Mäsové výrobky 97,70 € 28.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2012 180/2012 Grecková
232. Chlieb, pekárenské výrobky 22,55 € 29.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.03.2012 181/2012 Grecková
233. Údržbársky materiál 97,54 € 29.03.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD.Proving, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.03.2012 049/12 Mgr. Fecura
234. Chlieb, pekárenské výrobky 19,15 € 29.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.03.2012 182/2012 Grecková
235. Mäsové výrobky 77,38 € 29.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2012 183/2012 Grecková
236. Mäso 46,30 € 29.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.03.2012 184/2012 Grecková
237. Zákusky 23,43 € 29.03.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 30.03.2012 185/2012 Grecková
238. Chlieb, pekárenské výrobky 91,00 € 31.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.03.2012 186/2012 Grecková
239. Zákusky 39,05 € 01.04.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 16.04.2012 187/2012 Grecková
240. Chlieb, pekárenské výrobky 20,10 € 02.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.04.2012 188/2012 Grecková
241. Drevené pilíny 31,86 € 02.04.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 16.04.2012 050/12 Mgr. Fecura
242. Chlieb, pekárenské výrobky 20,85 € 03.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.04.2012 189/2012 Grecková
243. Ovocie, zelenina 263,83 € 03.04.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.04.2012 190/2012 Grecková
244. Jogurt biely, čokoláda DIA 13,20 € 03.04.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny Dúbrava, IČO 45945802 16.04.2012 191/2012 Grecková
245. Kancelársky papier 96,85 € 03.04.2012 Ing. Michal Petráš TOP toner, Leningradská 3503/6, 071 01 Michalovce, IČO 45667586 16.04.2012 051/12 Mgr. Fecura
246. Údržbársky materiál 46,93 € 03.04.2012 Martin Savkuľák, Záhradná 720/18, 167 61 Stakčín, IČO 43778046 16.04.2012 052/12 Mgr. Fecura
247. Chlieb, pekárenské výrobky 21,50 € 04.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.04.2012 192/2012 Grecková
248. Mäsové výrobky 146,46 € 04.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012 193/2012 Grecková
249. Mäso 205,18 € 04.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012 194/2012 Grecková
250. Mlieko, mliečne výrobky 351,48 € 04.04.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.04.2012 195/2012 Grecková
251. Chlieb, pekárenské výrobky 23,84 € 05.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.04.2012 196/2012 Grecková
252. Ryby, hydina a hydinové výrobky 274,73 € 05.04.2012 DMJ Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 16.04.2012 197/2012 Grecková
253. Veľkonočný balíček 72 ks, veľkonočný balíček DIA 3 ks 243,75 € 05.04.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 16.04.2012 197A/2012 Grecková
254. Chlieb, pekárenské výrobky 23,30 € 06.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.04.2012 198/2012 Grecková
255. Chlieb, pekárenské výrobky 123,55 € 07.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.04.2012 199/2012 Grecková
256. Zákusky 39,60 € 07.04.2012 Ján Svitič,Šmigovec, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 16.04.2012 200/2012 Grecková
257. Chlieb, pekárenské výrobky 33,90 € 10.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.04.2012 201/2012 Grecková
258. Ovocie, zelenina 213,43 € 10.04.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.04.2012 202/2012 Grecková
259. Drevené pilíny 19,92 € 10.04.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Palariková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 16.04.2012 053/12 Mgr. Fecura
260. Odstránenie havarijného stavu kanalizácie a monitoring kanalizačného potrubia 984,00 € 10.04.2012 Kings Trade, s.r.o., Horolezecká 12, 040 01 Košice, IČO 36589276 16.04.2012 054/12 Mgr. Fecura
261. Hnedé uhlie – orech A 806,40 € 10.04.2012 UHLIAR, Štefan Harbuľák, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 16.04.2012 055/12 Mgr. Fecura
262. Kancelárske potreby – tonery, náplne do tlačiarní 129,56 € 10.04.2012 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 16.04.2012 056/12 Mgr. Fecura
263. Oprava elektrickej panvice v kuchyni 108,26 € 10.04.2012 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 16.04.2012 057/12 Mgr. Fecura
264. Oprava motorového vozidla SV 297 AO 217,79 € 10.04.2012 Autolanc, s.r.o., Mierová 83, 066 01 Humenné, IČO 36484717 16.04.2012 058/12 Mgr. Fecura
265. Pripojenie elektrickej energie k sušičkám v práčovni 463,20 € 11.04.2012 Lukáš Vacula, Dobrianského 65, 066 01 Humenné, IČO 45977933 16.04.2012 059/12 Mgr. Fecura
266. Chlieb, pekárenské výrobky 33,40 € 11.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.04.2012 203/2012 Grecková
267. Mäsové výrobky 53,99 € 11.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012 204/2012 Grecková
268. Mäso 74,76 € 11.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.04.2012 205/2012 Grecková
269. Mlieko, mliečne výrobky 266,71 € 11.04.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 18.04.2012 206/2012 Grecková
270. Tvaroh, cukor kryštálový 24,75 € 11.04.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 18.04.2012 207/2012 Grecková
271. Chlieb, pekárenské výrobky 20,30 € 12.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 18.04.2012 208/2012 Grecková
272. Zákusky 38,50 € 12.04.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 18.04.2012 209/2012 Grecková
273. Chlieb, pekárenské výrobky 12,25 € 13.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 18.04.2012 210/2012 Grecková
274. Mäsové výrobky 151,22 € 13.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.04.2012 211/2012 Grecková
275. Mäso 186,34 € 13.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 18.04.2012 212/2012 Grecková
276. Trvanlivé potraviny 808,14 € 13.04.2012 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 18.04.2012 213/2012 Grecková
277. Chlieb, pekárenské výrobky 100,90 € 14.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 18.04.2012 214/2012 Grecková
278. Chlieb, pekárenské výrobky 12,70 € 16.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 18.04.2012 215/2012 Grecková
279. Hnedé uhlie, orech A 774,00 € 16.04.2012 UHLIAR, Štefan Harbuľak, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 18.04.2012 060/12 Mgr. Fecura
280. Chlieb, pekárenské výrobky 22,98 € 17.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 18.04.2012 216/2012 Grecková
281. Ovocie, zelenina 158,40 € 17.04.2012 OVO centrum, 1. mája 25, 066 01 Humenné, IČO 32394268 18.04.2012 217/2012 Grecková
282. Chlieb, pekárenské výrobky 20,85 € 18.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 18.04.2012 218/2012 Grecková
283. Čistiace potreby 302,38 € 18.04.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 27.04.2012 061/12 Mgr. Fecura
284. Mäsové výrobky 78,54 € 18.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2012 219/2012Grecková
285. Mäso 57,99 € 18.04.2012 Cimbaľák,s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2012 220/2012 Grecková
286. Mlieko, mliečne výrobky 272,86 € 18.04.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.04.2012 221/2012 Grecková
287. Chlieb, pekárenské výrobky 20,00 € 19.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 222/2012 Grecková
288. Hydina, hydinové výrobky 196,28 € 19.04.2012 DMJ – Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 30.04.2012 223/2012 Grecková
289. Drevené pilíny 19,92 € 19.04.2012 DEVPOR – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 30.04.2012 062/12 Mgr. Fecura
290. Žiarovky 16,06 € 20.04.2012 Ing. Stanislav Gramata – PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.04.2012 063/12 Mgr. Fecura
291. Chlieb, pekárenské výrobky 21,05 € 20.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 224/2012 Grecková
292. Mäsové výrobky 155,77 € 20.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2012 225/2012 Grecková
293. Mäso 84,26 € 20.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2012 226/2012 Grecková
294. Trvanlivé potraviny 460,40 € 20.04.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.04.2012 227/2012 Grecková
295. Chlieb, pekárenské výrobky 69,20 € 21.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 228/2012 Grecková
296. Zákusky 33,20 € 21.04.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 30.04.2012 229/2012 Grecková
297. Chlieb, pekárenské výrobky 33,40 € 23.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 230/2012 Grecková
298. Chlieb, pekárenské výrobky 18,50 € 24.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 231/2012 Grecková
299. Ovocie, zelenina 169,40 € 24.04.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.04.2012 232/2012 Grecková
300. Chlieb, pekárenské výrobky 18,55 € 24.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 232A/2012 Grecková
301. Drevené pilíny 19,92 € 25.04.2012 DREVPOR, Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 30.04.2012 064/12 Mgr. Fecura
302. Chlieb, pekárenské výrobky 40,35 € 25.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 233/2012 Grecková
303. Mäsové výrobky 67,32 € 25.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2012 234/2012 Grecková
304. Mäso 69,08 € 25.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2012 235/2012 Grecková
305. Mlieko, mliečne výrobky 210,56 € 25.04.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.04.2012 236/2012 Grecková
306. Drevené pilíny 19,92 € 26.04.2012 DREVPOR, Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 30.04.2012 065/12 Mgr. Fecura
307. Chlieb, pekárenské výrobky 13,85 € 26.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 237/2012 Grecková
308. Chlieb, pekárenské výrobky 19,90 € 27.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 238/2012 Grecková
309. Mäso 185,21 € 27.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2012 239/2012 Grecková
310. Mäsové výrobky 24,58 € 27.04.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.04.2012 240/2012 Grecková
311. Zákusky 23,10 € 27.04.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbravava, IČO 45945802 30.04.2012 241/2012 Grecková
312. Chlieb, pekárenské výrobky 59,20 € 28.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 242/2012 Grecková
313. Chlieb, pekárenské výrobky 20,85 € 30.04.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.04.2012 243/2012 Grecková
314. Chlieb, pekárenské výrobky 45,70 € 01.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.05.2012 244/2012 Grecková
315. Chlieb, pekárenské výrobky 42,25 € 02.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.05.2012 245/2012 Grecková
316. Mäsové výrobky 43,57 € 02.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.05.2012 246/2012 Grecková
317. Mäso 14,38 € 02.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.05.2012 247/2012 Grecková
318. Mlieko, mliečne výrobky 199,10 € 02.05.2012 GVP, s.r.o, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.05.2012 248/2012 Grecková
319. Chlieb, pekárenské výrobky 21,00 € 03.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.05.2012 249/2012 Grecková
320. Hydina, hydinové výrobky 230,50 € 03.05.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 30.05.2012 250/2012 Grecková
321. Ovocie, zelenina 213,26 € 03.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.05.2012 251/2012 Grecková
322. Drevené pilíny 19,92 € 03.05.2012 Drevpor – Michal Pidanič, Palariková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 30.05.2012 066/12 Mgr. Fecura
323. Zelenina 3,99 € 03.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.05.2012 251A/2012 Grecková
324. Mlieko, mliečne výrobky 70,00 € 03.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.05.2012 252/2012 Grecková
325. Chlieb, pekárenské výrobky 28,65 € 04.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.05.2012 253/2012 Grecková
326. Mäso 158,45 € 04.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.05.2012 254/2012 Grecková
327. Drevené pilíny 19,92 € 04.05.2012 Drevpor – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 30.05.2012 067/12 Mgr. Fecura
328. Mäsové výrobky 133,48 € 04.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.05.2012 255/2012 Grecková
329. Trvanlivé potraviny 833,67 € 04.05.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.05.2012 256/2012 Grecková
330. Chlieb, pekárenské výrobky 57,15 € 05.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.05.2012 257/2012 Grecková
331. Prevedenie ochrannej deratizácie 995,40 € 05.05.2012 SERVICES MCK, s.r.o., Suchodolinská 40, 040 01 Košice, IČO 31730248 07.06.2012 068/12 Mgr. Fecura
332. Zákusky 23,10 € 05.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 258/2012 Grecková
333. Chlieb, pekárenské výrobky 13,85 € 07.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 259/2012 Grecková
334. Oprava notebooku – sociálny úsek 190,00 € 07.05.2012 Decomp, s.r.o., P.Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 08.06.2012 069/12 Mgr. Fecura
335. Drevené pilíny 19,75 € 07.05.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 08.06.2012 070/12 Mgr. Fecura
336. Drevené pilíny 31,86 € 07.05.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 08.06.2012 071/12 Mgr. Fecura
337. Chlieb, pekárenské výrobky 45,05 € 09.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 260/2012 Grecková
338. Chlieb, pekárenské výrobky 28,55 € 09.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 261/2012 Grecková
339. Mäso 102,48 € 09.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 262/2012 Grecková
340. Mäsové výrobky 96,95 € 09.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 263/2012 Grecková
341. Mlieko, mliečne výrobky 213,97 € 09.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 08.06.2012 264/2012 Grecková
342. Drevené pilíny 19,75 € 09.05.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 08.06.2012 072/12 Mgr. Fecura
343. Chlieb, pekárenské výrobky 17,45 € 10.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 265/2012 Grecková
344. Ovocie, zelenina 135,06 € 10.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.06.2012 266/2012 Grecková
345. Chlieb, pekárenské výrobky 17,31 € 11.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 267/2012 Grecková
346. Mäsové výrobky 116,26 € 11.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 268/2012 Grecková
347. Mäso 134,74 € 11.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 269/2012 Grecková
348. Zákusky 23,43 € 11.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 270/2012 Grecková
349. Droždie 1,70 € 11.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 271/2012 Grecková
350. Drevené pilíny 19,92 € 11.05.2012 DREVPOR, Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 08.06.2012 073/12 Mgr. Fecura
351. Chlieb, pekárenské výrobky 60,45 € 12.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa č. 335, IČO 34822615 08.06.2012 272/2012 Grecková
352. Chlieb, pekárenské výrobky 18,21 € 14.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa č. 335, IČO 34822615 08.06.2012 273/2012 Grecková
353. Smotana kyslá 2,00 € 14.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 274/2012 Grecková
354. Chlieb, pekárenské výrobky 27,60 € 15.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 275/2012 Grecková
355. Ovocie, zelenina 167,09 € 15.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.06.2012 276/2012 Grecková
356. Chlieb, pekárenské výrobky 21,05 € 16.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 277/2012 Grecková
357. Mäso 43,01 € 16.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 278/2012 Grecková
358. Mäsové výrobky 64,84 € 16.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 279/2012 Grecková
359. Mlieko, mliečne výrobky 280,51 € 16.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 08.06.2012 280/2012 Grecková
360. Droždie 1,19 € 16.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 281/2012 Grecková
361. Chlieb, pekárenské výrobky 15,55 € 17.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 282/2012 Grecková
362. Hydina, hydinové výrobky 174,67 € 17.05.2012 DMJ – Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 08.06.2012 283/2012 Grecková
363. Zákusky 24,75 € 17.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 284/2012 Grecková
364. Drevené pilíny 19,92 € 17.05.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 08.06.2012 074/12 Mgr. Fecura
365. Drevené pilíny 150,00 € 18.05.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenova 2, IČO 4017243 08.06.2012 075/12 Mgr. Fecura
366. Monitor 1 ks, kábel 40 m, toner 3 ks, konektor, ochrana konektor + oprava tlačiarne 228,10 € 18.05.2012 Decomp, s.r.o., P.Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 08.06.2012 076/12 Mgr. Fecura
367. Chlieb, pekárenské výrobky 34,90 € 18.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 285/2012 Grecková
368. Mäsové výrobky 60,00 € 18.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 286/2012 Grecková
369. Mäso 87,62 € 18.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 287/2012 Grecková
370. Trvanlivé potraviny 690,73 € 18.05.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.06.2012 288/2012 Grecková
371. Chlieb, pekárenské výrobky 52,41 € 19.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 289/2012 Grecková
372. Chlieb, pekárenské výrobky 20,10 € 21.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 290/2012 Grecková
373. Džém marhuľový 1,94 € 21.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 291/2012 Grecková
374. Chlieb, pekárenské výrobky 36,90 € 22.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 292/2012 Grecková
375. Ovocie, zelenina 194,78 € 22.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.06.2012 293/2012 Grecková
376. Smotana kyslá, džém marhuľový 20,75 € 22.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 294/2012 Grecková
377. Topné teleso do el. bojléra na odd. I. 21,60 € 22.05.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 08.06.2012 077/12 Mgr. Fecura
378. Chlieb, pekárenské výrobky 32,10 € 23.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 295/2012 Grecková
379. Mäsové výrobky 44,72 € 23.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 296/2012 Grecková
380. Mäso 105,30 € 23.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 297/2012 Grecková
381. Mlieko, mliečne výrobky 237,74 € 23.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 08.06.2012 298/2012 Grecková
382. Chlieb, pekárenské výrobky 32,10 € 24.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 299/2012 Grecková
383. Chlieb, pekárenské výrobky 17,31 € 25.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa, IČO 34822615 08.06.2012 300/2012 Grecková
384. Mäsové výrobky 62,44 € 25.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 301/2012 Grecková
385. Mäso 192,13 € 25.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 302/2012 Grecková
386. Termostat do el. bojléra na odd. I. 18,00 € 25.05.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 08.06.2012 078/12 Mgr. Fecura
387. Palivové drevo mix 980,00 € 25.05.2012 PhamDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 08.06.2012 079/12 Mgr. Fecura
388. Palivové drevo mix 979,60 € 25.05.2012 PhamDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 08.06.2012 080/12 Mg. Fecura
389. Palivové drevo mix 980,80 € 25.05.2012 PhamDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 08.06.2012 081/12 Mgr. Fecura
390. Palivové drevo mix 979,20 € 25.05.2012 PhamDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 08.06.2012 082/12 Mgr. Fecura
391. Chlieb, pekárenské výrobky 55,36 € 26.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 303/2012 Grecková
392. Zákusky 25,74 € 26.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 304/2012 Grecková
393. Chlieb, pekárenské výrobky 14,00 € 28.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 305/2012 Grecková
394. Zákusky 58,80 € 28.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 306/2012 Grecková
395. Čistiace prostriedky 421,86 € 28.05.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 08.06.2012 083/12 Mgr. Fecura
396. Chlieb, pekárenské výrobky 20,15 € 29.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 307/2012 Grecková
397. Ovocie, zelenina 117,91 € 29.05.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.06.2012 308/2012 Grecková
398. Džém jahodový 13,58 € 29.05.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.06.2012 309/2012 Grecková
399. Chlieb, pekárenské výrobky 20,15 € 30.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 310/2012 Grecková
400. Mäsové výrobky 27,96 € 30.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 311/2012 Grecková
401. Mäso 63,07 € 30.05.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.06.2012 312/2012 Grecková
402. Mlieko, mliečne výrobky 265,14 € 30.05.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 08.06.2012 313/2012 Grecková
403. Trvanlivé potraviny 689,88 € 30.05.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 08.06.2012 314/2012 Grecková
404. Drevené pilíny 19,92 € 30.05.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 08.06.2012 084/12 Mgr. Fecura
405. Chlieb, pekárenské výrobky 55,25 € 31.05.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.06.2012 315/2012 Grecková
406. Hydina, hydinové výrobky 222,01 € 31.05.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 26.06.2012 316/2012 Grecková
407. Chlieb, pekárenské výrobky 19,81 € 01.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.06.2012 317/2012 Grecková
408. Mäsové výrobky 73,08 € 01.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.06.2012 318/2012 Grecková
409. Mäso 87,76 € 01.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.06.2012 319/2012 Grecková
410. Chlieb, pekárenské výrobky 69,75 € 02.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.06.2012 320/2012 Grecková
411. Zákusky 25,41 € 02.06.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 26.06.2012 321/2012 Grecková
412. Chlieb, pekárenské výrobky 17,31 € 04.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 355, IČO 34822615 26.06.2012 322/2012 Grecková
413. Materiál na údržbu 2,11 € 04.06.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 26.06.2012 085/12 Mgr. Fecura
414. Drevené pilíny 19,92 € 05.06.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 26.06.2012 086/12 Mgr. Fecura
415. Chlieb, pekárenské výrobky 35,55 € 05.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.06.2012 323/2012 Grecková
416. Ovocie, zelenina 160,08 € 05.06.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.06.2012 324/2012 Grecková
417. Chlieb, pekárenské výrobky 37,20 € 06.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.06.2012 325/2012 Grecková
418. Mäsové výrobky 92,12 € 06.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.06.2012 326/2012 Grecková
419. Mäso 66,14 € 06.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.06.2012 327/2012 Grecková
420. Mlieko, mliečne výrobky 216,61 € 06.06.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.06.2012 328/2012 Grecková
421. Materiál na údržbu 2,90 € 06.06.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 26.06.2012 087/12 Mgr. Fecura
422. Materiál na údržbu 7,60 € 07.06.2012 Ing. Stanislav Gramata, Phd. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 26.06.2012 088/12 Mgr. Fecura
423. Chlieb, pekárenské výrobky 12,15 € 07.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.06.2012 329/2012 Grecková
424. Chlieb, pekárenské výrobky 11,00 € 08.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.06.2012 330/2012 Grecková
425. Mäso 134,03 € 08.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.06.2012 331/2012 Grecková
426. Mäsové výrobky 87,97 € 08.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.06.2012 332/2012 Grecková
427. Zákusky 25,41 € 08.06.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.06.2012 333/2012 Grecková
428. Drevené pilíny 19,92 € 08.06.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 27.06.2012 089/12 Mgr. Fecura
429. Chlieb, pekárenské výrobky 79,20 € 09.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2012 334/2012 Grecková
430. Chlieb, pekárenské výrobky 31,75 € 11.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2012 335/2012 Grecková
431. Chlieb, pekárenské výrobky 45,80 € 12.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2012 336/2012 Grecková
432. Ovocie, zelenina 172,83 € 12.06.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.06.2012 337/2012 Grecková
433. Drevené pilíny 31,86 € 13.06.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 27.06.2012 090/12 Mgr. Fecura
434. Drevené pilíny 19,92 € 13.06.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 27.06.2012 091/12 Mgr. Fecura
435. Chlieb, pekárenské výrobky 25,05 € 13.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2012 338/2012 Grecková
436. Mäso 64,02 € 13.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.06.2012 339/2012 Grecková
437. Mäsové výrobky 54,18 € 13.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.06.2012 340/2012 Grecková
438. Mlieko, mliečne výrobky 282,71 € 13.06.2012 GVP, s.r.o, Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.06.2012 341/2012 Grecková
439. Chlieb, pekárenské výrobky 36,20 € 14.06.2012 Miroslav Holub – Profimetal, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2012 342/2012 Grecková
440. Hydina, hydinové výrobky 178,43 € 14.06.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 27.06.2012 343/2012 Grecková
441. Chlieb, pekárenské výrobky 23,50 € 15.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2012 344/2012 Grecková
442. Mäsové výrobky 50,69 € 15.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.06.2012 345/2012 Grecková
443. Trvanlivé potraviny 875,05 € 15.06.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.06.2012 346/2012 Grecková
444. Zákusky 23,10 € 15.06.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.06.2012 347/2012 Grecková
445. Drevené pilíny 19,92 € 15.06.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 27.06.2012 092/12 Mgr. Fecura
446. Chlieb, pekárenské výrobky 56,15 € 16.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2012 348/2012 Grecková
447. Chlieb, pekárenské výrobky 19,90 € 18.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2012 348A/2012 Grecková
448. Drevené pilíny 31,86 € 18.06.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 27.06.2012 093/12 Mg. Fecura
449. Chlieb, pekárenské výrobky 34,85 € 19.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.06.2012 349/2012 Grecková
450. Chlieb, pekárenské výrobky 250,99 € 19.06.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 27.06.2012 350/2012 Grecková
451. Čistiace prostriedky 313,83 € 19.06.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 27.06.2012 094/12 Mgr. Fecura
452. Kancelársky materiál 30,53 € 19.06.2012 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 27.06.2012 095/12 Mgr. Fecura
453. Údržbársky materiál 11,86 € 19.06.2012 Ing. Stanislav Gramata PhD. PROVING, Vihorlátska 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 28.06.2012 096/12 Mgr. Fecura
454. Chlieb, pekárenské výrobky 12,90 € 20.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.06.2012 351/2012 Grecková
455. Dodané potraviny – mäso 82,70 € 20.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2012 352/2012 Grecková
456. Dodané potraviny – mäsové výrobky 26,47 € 20.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2012 353/2012 Grecková
457. Mlieko, mliečne výrobky 201,55 € 20.06.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.06.2012 354/2012 Grecková
458. Chlieb, pekárenské výrobky 28,25 € 21.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.06.2012 355/2012 Grecková
459. Chlieb, pekárenské výrobky 34,90 € 22.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.06.2012 356/2012 Grecková
460. Mäsové výrobky 83,99 € 22.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2012 357/2012 Grecková
461. Mäso 121,24 € 22.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2012 358/2012 Grecková
462. Zákusky 23,43 € 22.06.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 28.06.2012 359/2012 Grecková
463. Chlieb, pekárenské výrobky 66,91 € 23.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.06.2012 360/2012 Grecková
464. Chlieb, pekárenské výrobky 24,05 € 25.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.06.2012 361/2012 Grecková
465. Chlieb, pekárenské výrobky 19,55 € 26.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.06.2012 362/2012 Grecková
466. Rozbor vody z ČOV 42,41 € 26.06.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné, IČO 36570460 28.06.2012 097/12 Mgr. Fecura
467. Oprava ABS – Ford Transit 215,60 € 26.06.2012 Autolanc, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 36484717 28.06.2012 098/12 Mgr. Fecura
468. Ovocie, zelenina 281,75 € 27.06.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.06.2012 363/2012 Grecková
469. Chlieb, pekárenské výrobky 35,67 € 27.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.06.2012 364/2012 Grecková
470. Mäsové výrobky 61,14 € 27.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2012 365/2012 Grecková
471. Mäso 99,13 € 27.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.06.2012 366/2012 Grecková
472. Mlieko, mliečne výrobky 276,52 € 27.06.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.06.2012 367/2012 Grecková
473. Údržbársky materiál 57,87 € 27.06.2012 Jozef Marinič-E.S.O.plus, Pčolinská 2724, 069 01 Snina, IČO 10672141 28.06.2012 099/12 Mgr. Fecura
474. Údržbársky materiál 6,55 € 27.06.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD.PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 28.06.2012 100/12 Mgr. Fecura
475. Oprava elektrického sporáka SF – 40 89,30 € 27.06.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov na Topľou, IČO 44602731 30.06.2012 101/12 Mgr. Fecura
476. Chlieb, pekárenské výrobky 33,82 € 28.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.06.2012 368/2012 Grecková
477. Hydina, hydinové výrobky, ryby 211,99 € 28.06.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 30.06.2012 369/2012 Grecková
478. Chlieb, pekárenské výrobky 16,05 € 29.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.06.2012 370/2012 Grecková
479. Mäsové výrobky 96,56 € 29.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.06.2012 371/2012 Grecková
480. Mäso 137,62 € 29.06.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.06.2012 372/2012 Grecková
481. Trvanlivé potraviny 623,18 € 29.06.2012 INMEDIA? s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.06.2012 373/2012 Grecková
482. Zákusky 37,26 € 29.06.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 30.06.2012 374/2012 Grecková
483. Chlieb, pekárenské výrobky 60,75 € 30.06.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 364822615 30.06.2012 375/2012 Grecková
484. Chlieb, pekárenské výrobky 34,75 € 02.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.07.2012 376/2012 Rošková
485. Chlieb, pekárenské výrobky 28,70 € 03.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.07.2012 377/2012 Rošková
486. Ovocie, zelenina 189,02 € 03.07.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.07.2012 378/2012 Rošková
487. Chlieb, pekárenské výrobky 18,65 € 04.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.07.2012 379/2012 Rošková
488. Mäsové výrobky 58,36 € 04.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.07.2012 380/2012 Rošková
489. Mäso 115,02 € 04.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.07.2012 380A/2012 Rošková
490. Mlieko, mliečne výrobky 239,52 € 04.07.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 24.07.2012 381/2012 Rošková
491. Chlieb, pekárenské výrobky 40,40 € 05.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.07.2012 382/2012 Rošková
492. Chlieb, pekárenské výrobky 17,47 € 06.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.07.2012 383/2012 Rošková
493. Mäso 196,75 € 06.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.07.2012 384/2012 Rošková
494. Mäsové výrobky 86 027,00 € 06.07.2012 Cimbaľák, s.r.o, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.07.2012 385/2012 Rošková
495. Zákusky 26,07 € 06.07.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 25.07.2012 386/2012 Rošková
496. Chlieb, pekárenské výrobk 59,55 € 07.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.07.2012 387/2012 Rošková
497. Chlieb, pekárenské výrobky 38,15 € 09.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.07.2012 388/2012 Rošková
498. Flaga plyn náplň 33 kg 150,83 € 09.07.2012 Flaga Progas, spol. s r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 25.07.2012 102/12 Mgr. Fecura
499. Oprava motorovej píly 0,00 € 09.07.2012 Husqvarna, spol. s r.o., Strojárska 2948, 069 01 Snina, IČO 0339 25.07.2012 103/12 Mgr. Fecura
500. Prerobenie odpadu a vody v práčovni 73,96 € 09.07.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 26.07.2012 104/12 Mgr. Fecura
501. Chlieb, pekárenské výrobky 44,50 € 10.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 389/2012 Rošková
502. Ovocie, zelenina 201,72 € 10.07.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.07.2012 390/2012 Rošková
503. Chlieb, pekárenské výrobky 34,75 € 11.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 391/2012 Rošková
504. Mäso 43,03 € 11.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012 392/2012 Rošková
505. Mäsové výrobky 80,47 € 11.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012 393/2012 Rošková
506. Mlieko, mliečne výrobky 185,83 € 11.07.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.07.2012 394/2012 Rošková
507. Chlieb, pekárenské výrobky 22,50 € 12.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 395/2012 Rošková
508. Hydina, hydinové výrobky, ryby 148,68 € 12.07.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 26.07.2012 396/2012 Rošková
509. Oprava a čistenie tlačiarne + tonery /3 ks/ 157,00 € 12.07.2012 Decomp, s.r.o., P.Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 26.07.2012 105/12 Mgr. Fecura
510. Chlieb, pekárenské výrobky 14,10 € 13.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 397/2012 Rošková
511. Mäso 129,82 € 13.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012 398/2012 Rošková
512. Mäsové výrobky 125,90 € 13.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012 399/2012 Rošková
513. Zákusky 29,76 € 13.07.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 26.07.2012 400/2012 Rošková
514. Trvanlivé potraviny 570,55 € 13.07.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 26.07.2012 401/2012 Rošková
515. Chlieb, pekárenské výrobky 65,67 € 14.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 402/2012 Rošková
516. Chlieb, pekárenské výrobky 13,15 € 16.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 403/2012 Rošková
517. Chlieb, pekárenské výrobky 21,55 € 17.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 404/2012 Rošková
518. Ovocie, zelenina 225,79 € 17.07.2012 OVO centrum, 1. máj a1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 26.07.2012 405/2012 Rošková
519. Drevené pilíny 31,86 € 17.07.2012 Drevovýroba – Miroslav Dub, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 26.07.2012 106/12 Mgr. Fecura
520. Drevené pilíny /2x/ 39,84 € 17.07.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 26.07.2012 107/12 Mgr. Fecura
521. Servis a náhradné súčiastky na motorovú pílu 38,81 € 17.07.2012 Staroščák-Bostar Slovakia, Študentská 1463/26, 069 01 Snina, IČO 33671575 26.07.2012 108/12 Mgr. Fecura
522. Chlieb, pekárenské výrobky 29,12 € 18.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 406/2012 Rošková
523. Mäso 38,52 € 18.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012 407/2012 Rošková
524. Mäsové výrobky 74,88 € 18.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012 408/2012 Rošková
525. Mlieko, mliečne výrobky 266,10 € 18.07.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 26.07.2012 409/2012 Rošková
526. Chlieb, pekárenské výrobky 20,15 € 19.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 410/2012 Rošková
527. Chlieb, pekárenské výrobky 17,00 € 20.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 26.07.2012 411/2012 Rošková
528. Mäso 180,73 € 20.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012 412/2012 Rošková
529. Mäsové výrobky 159,83 € 20.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 26.07.2012 413/2012 Rošková
530. Kancelársky papier /25 ks/ 70,20 € 20.07.2012 Ing. Michal Petráš – TOP toner, Leningradská 3503/6, 071 01 Michalovce, IČO 45667586 26.07.2012 109/12 Mgr. Fecura
531. Zákusky 68,97 € 20.07.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.07.2012 414/2012 Rošková
532. Chlieb, pekárenské výrobky 67,40 € 21.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012 415/2012 Rošková
533. Drevené pilíny 19,92 € 23.07.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.07.2012 110/12 Mgr. Fecura
534. Chlieb, pekárenské výrobky 31,05 € 23.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012 416/2012 Rošková
535. Chlieb, pekárenské výrobky 17,60 € 24.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012 417/2012 Rošková
536. Ovocie, zelenina 211,30 € 24.07.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 03.08.2012 418/2012 Rošková
537. Chlieb, pekárenské výrobky 24,67 € 25.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012 419/2012 Rošková
538. Mäso 36,11 € 25.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2012 420/2012 Rošková
539. Mäsové výrobky 129,34 € 25.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2012 421/2012 Rošková
540. Mlieko, mliečne výrobky 166,57 € 25.07.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.07.2012 422/2012 Rošková
541. Chlieb, pekárenské výrobky 27,35 € 26.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012 423/2012 Rošková
542. Hydina, hydinové výrobky, ryby 256,34 € 26.07.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.07.2012 424/2012 Rošková
543. Chlieb, pekárenské výrobky 27,70 € 27.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012 425/2012 Rošková
544. Mäsové výrobky 84,53 € 27.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2012 426/2012 Rošková
545. Mäso 98,66 € 27.07.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.07.2012 427/2012 Rošková
546. Zákusky 35,71 € 27.07.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.07.2012 428/2012 Rošková
547. Drevené pilíny 19,75 € 27.07.2012 Tibor Makuch, 067 73 Strihovec 50, IČO 31.07.2012 111/12 Mgr. Fecura
548. Chlieb, pekárenské výrobky 786,67 € 27.07.2012 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.07.2012 429/2012 Rošková
549. Chlieb, pekárenské výrobky 58,65 € 28.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012 429/A2012 Rošková
550. Chlieb, pekárenské výrobky 20,60 € 30.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012 430/2012 Rošková
551. Drevené pilíny 19,92 € 30.07.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.07.2012 112/12 Mgr. Fecura
552. Previnutie motora na čerpadle 152,00 € 30.07.2012 Štefan Lapčák, Čemernianska 325, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 41801610 31.07.2012 113/12 Mgr. Fecura
553. Drevené pilíny 19,92 € 31.07.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.07.2012 114/12 Mgr. Fecura
554. Chlieb, pekárenské výrobky 23,00 € 31.07.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.07.2012 431/2012 Rošková
555. Ovocie, zelenina 192,90 € 31.07.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 34822615 31.07.2012 432/2012 Rošková
556. Chlieb, pekárenské výrobky 12,55 € 01.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 10.08.2012 433/2012 Rošková
557. Mäso 50,53 € 01.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012 434/2012 Rošková
558. Mäsové výrobky 28,68 € 01.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012 435/2012 Rošková
559. Mlieko, mliečne výrobky 198,29 € 01.08.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.08.2012 436/2012 Rošková
560. Chlieb, pekárenské výrobky 23,99 € 02.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 10.08.2012 437/2012 Rošková
561. Tonery /2 ks/ 90,00 € 02.08.2012 Decomp, s.r.o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, 36497771 10.08.2012 115/12 Mgr. Fecura
562. Chlieb, pekárenské výrobky 19,05 € 03.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 10.08.2012 438/2012 Rošková
563. Mäso 225,62 € 03.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012 439/2012 Rošková
564. Mäsové výrobky 79,90 € 03.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012 440/2012 Rošková
565. Chlieb, pekárenské výrobky 79,75 € 04.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 36473219 10.08.2012 441/2012 Rošková
566. Zákusky 24,75 € 04.08.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 10.08.2012 442/2012 Rošková
567. Chlieb, pekárenské výrobky 33,30 € 06.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 10.08.2012 443/2012 Rošková
568. Chlieb, pekárenské výrobky 18,50 € 07.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 10.08.2012 444/2012 Rošková
569. Ovocie, zelenina 138,07 € 07.08.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 10.08.2012 445/2012 Rošková
570. Chlieb, pekárenské výrobky 19,30 € 08.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 10.08.2012 446/2012 Rošková
571. Mäsové výrobky 40,28 € 08.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012 447/2012 Rošková
572. Mäso 38,06 € 08.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 10.08.2012 448/2012 Rošková
573. Mlieko, mliečne výrobky 191,95 € 08.08.2012 GVP, spol. s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 10.08.2012 449/2012 Rošková
574. Trvanlivé potraviny 606,60 € 08.08.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 10.08.2012 450/2012 Rošková
575. Čistiace potreby 340,63 € 08.08.2012 Jarmila Megová, IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 10.08.2012 116/12 Mgr. Fecura
576. Lepidlo Baukleber /2 ks/ 6,41 € 08.08.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 10.08.2012 117/12 Mgr. Fecura
577. Chlieb, pekárenské výrobky 38,15 € 09.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 10.08.2012 451/2012 Rošková
578. Materiál na údržbu 42,46 € 09.08.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 24.08.2012 118/12 Mgr. Fecura
579. Hydina, hydinové výrobky, ryby 196,73 € 09.08.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 24.08.2012 452/2012 Rošková
580. Chlieb, pekárenské výrobky 19,31 € 10.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 453/2012 Rošková
581. Mäso 114,36 € 10.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012 454/2012 Rošková
582. Mäsové výrobky 97,87 € 10.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012 455/2012 Rošková
583. Zákusky 22,77 € 10.08.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 24.08.2012 456/2012 Rošková
584. Chlieb, pekárenské výrobky 58,90 € 11.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 457/2012 Rošková
585. Chlieb, pekárenské výrobky 19,70 € 13.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 458/2012 Rošková
586. Náplň plyn PB 33 kg /2 ks/ 148,13 € 13.08.2012 Flaga, spol. s r.o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 24.08.2012 119/12 Mgr. Fecura
587. Žiarovky /20 ks/ 6,00 € 13.08.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. Proving, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 24.08.2012 120/12 Mgr. Fecura
588. Drevené pilíny 19,75 € 13.08.2012 Tibor Makuch, 067 73 Strihovec 50, IČO 0367 24.08.2012 121/12 Mgr. Fecura
589. BOO pre zamestnancov 320,20 € 13.08.2012 Anna Plišková, ANDREA, Centrum 2526/100, 069 01 Snina, IČO 37002864 24.08.2012 122/12 Mgr. Fecura
590. Chlieb, pekárenské výrobky 19,20 € 14.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 459/2012 Rošková
591. Ovocie, zelenina 161,88 € 14.08.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 24.08.2012 460/2012 Rošková
592. Chlieb, pekárenské výrobky 31,25 € 15.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 461/2012 Rošková
593. Mäso 19,54 € 15.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012 462/2012 Rošková
594. Mäsové výrobky 41,08 € 15.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012 463/2012 Rošková
595. Mlieko, mliečne výrobky 262,81 € 15.08.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36473219 24.08.2012 464/2012 Rošková
596. Písacie stolíky /2 ks/ 265,00 € 15.08.2012 Andrejčík – stolárstvo, EZZUM, 069 01 Snina, IČO 30625653 24.08.2012 123/12 Mgr. Fecura
597. Drevené pilíny 19,92 € 15.08.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 24.08.2012 124/12 Mgr. Fecura
598. Oprava automatickej práčky Electrolux – výmena topného telesa 0,00 € 16.08.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 24.08.2012 125/12 Mgr. Fecura
599. Drevené pilíny 19,92 € 16.08.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Palárikova 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 24.08.2012 126/12 Mgr. Fecura
600. Palivové drevo 800,00 € 16.08.2012 PharDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 24.08.2012 127/12 Mgr. Fecura
601. Drevené pilíny 31,86 € 16.08.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 24.08.2012 128/12 Mgr. Fecura
602. Chlieb, pekárenské výrobky 28,70 € 16.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 465/2012 Rošková
603. Chlieb, pekárenské výrobky 34,45 € 17.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 466/2012 Rošková
604. Mäsové výrobky 89,11 € 17.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012 467/2012 Rošková
605. Mäso 191,89 € 17.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 24.08.2012 468/2012 Rošková
606. Zákusky 27,03 € 17.08.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 24.08.2012 469/2012 Rošková
607. Chlieb, pekárenské výrobky 49,95 € 18.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 470/2012 Rošková
608. Chlieb, pekárenské výrobky 34,40 € 20.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 471/2012 Rošková
609. Chlieb, pekárenské výrobky 31,45 € 21.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 24.08.2012 472/2012 Rošková
610. Materiál na údržbu 33,95 € 21.08.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 20.09.2012 129/12 Mgr. Fecura
611. Drevené pilíny 19,92 € 21.08.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 20.09.2012 130/12 Mgr. Fecura
612. Ovocie, zelenina 130,25 € 21.08.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.09.2012 473/2012 Rošková
613. Ovocie, zelenina 18,50 € 22.08.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.09.2012 473A/2012 Rošková
614. Chlieb, pekárenské výrobky 17,06 € 22.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.09.2012 474/2012 Rošková
615. Mäso 78,59 € 22.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012 475/2012 Rošková
616. Mäsové výrobky 8,00 € 22.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012 476/2012 Rošková
617. Mlieko, mliečne výrobky 205,68 € 22.08.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.09.2012 477/2012 Rošková
618. Trvanlivé potraviny 613,82 € 22.08.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.09.2012 478/2012 Rošková
619. Chlieb, pekárenské výrobky 24,20 € 23.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.09.2012 479/2012 Rošková
620. Hydina, hydinové výrobky, ryby 266,51 € 23.08.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 20.09.2012 480/2012 Rošková
621. Drevené pilíny 19,92 € 23.08.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 20.09.2012 131/12 Mgr. Fecura
622. Drevené pilíny 19,92 € 24.08.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 20.09.2012 132/12 Mgr. Fecura
623. Chlieb, pekárenské výrobky 52,70 € 24.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.09.2012 481/2012 Rošková
624. Mäso 147,54 € 24.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012 482/2012 Rošková
625. Mäsové výrobky 186,28 € 24.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012 483/2012 Rošková
626. Zákusky 24,85 € 24.08.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 20.09.2012 484/2012 Rošková
627. Chlieb, pekárenské výrobky 55,60 € 25.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.09.2012 485/2012 Rošková
628. Chlieb, pekárenské výrobky 41,86 € 27.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.09.2012 486/2012 Rošková
629. Drevené pilíny 19,92 € 27.08.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 20.09.2012 133/12 Mgr. Fecura
630. Chlieb, pekárenské výrobky 11,25 € 28.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.09.2012 487/2012 Rošková
631. Ovocie, zelenina 205,48 € 28.08.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 20.09.2012 488/2012 Rošková
632. Mlieko, mliečne výrobky 235,85 € 28.08.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 20.09.2012 489/2012 Rošková
633. Chlieb, pekárenské výrobky 44,20 € 29.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.09.2012 490/2012 Rošková
634. Chlieb, pekárenské výrobky 23,85 € 30.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.09.2012 491/2012 Rošková
635. Drevené pilíny 19,92 € 30.08.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 20.09.2012 134/12 Mgr. Fecura
636. Chlieb, pekárenské výrobky 29,60 € 31.08.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 20.09.2012 492/2012 Rošková
637. Trvanlivé potraviny 636,65 € 31.08.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 20.09.2012 493/2012 Rošková
638. Mäso 160,69 € 31.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012 494/2012 Rošková
639. Mäsové výrobky 134,63 € 31.08.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 20.09.2012 495/2012 Rošková
640. Zákusky 22,44 € 31.08.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 20.09.2012 496/2012 Rošková
641. Čistiace prostriedky 277,86 € 01.09.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 20.09.2012 135/12 Mgr. Fecura
642. Stavebné práce na odd. I. 5 000,00 € 01.09.2012 Radovan Glogovský, Palárikova 1603/2, 069 01 Snina, IČO 43250734 28.09.2012 136/12 Mgr. Fecura
643. Chlieb, pekárenské výrobky 48,20 € 01.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.09.2012 497/2012 Rošková
644. Chlieb, pekárenské výrobky 35,05 € 03.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.09.2012 498/2012 Rošková
645. Materiál na údržbu 73,39 € 03.09.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 28.09.2012 137/12 Mgr. Fecura
646. Materiál na údržbu 53,62 € 03.09.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 28.09.2012 138/12 Mgr. Fecura
647. Chlieb, pekárenské výrobky 27,10 € 04.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.09.2012 499/2012 Rošková
648. Ovocie, zelenina 180,84 € 04.09.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.09.2012 500/2012 Rošková
649. Chlieb, pekárenské výrobky 33,70 € 05.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.09.2012 501/2012 Rošková
650. Mäsové výrobky 80,00 € 05.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012 502/2012 Rošková
651. Mäso 32,48 € 05.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012 503/2012 Rošková
652. Mlieko, mliečne výrobky 226,50 € 05.09.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.09.2012 504/2012 Rošková
653. Tonery do tlačiarni 165,00 € 05.09.2012 Decomp, s.r.o., P.Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 28.09.2012 139/12 Mgr. Fecura
654. Maliarske potreby 20,74 € 05.09.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 28.09.2012 140/12 Mgr. Fecura
655. Chlieb, pekárenské výrobky 12,65 € 06.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.09.2012 505/12 Rošková
656. Hydina, hydinové výrobky, ryby 186,55 € 06.09.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČo 36490661 28.09.2012 506/2012 Rošková
657. Chlieb, pekárenské výrobky 16,70 € 07.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.09.2012 507/2012 Rošková
658. Trvanlivé potraviny 654,76 € 07.09.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.09.2012 508/2012 Rošková
659. Mäso 126,25 € 07.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012 509/2012 Rošková
660. Mäsové výrobky 52,64 € 07.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.09.2012 510/2012 Rošková
661. Zákusky 23,10 € 07.09.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 04.10.2012 511/2012 Rošková
662. Drevené pilíny 19,92 € 07.09.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 04.10.2012 141/12 Mgr. Fecura
663. Chlieb, pekárenské výrobky 62,55 € 08.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 512/2012 Rošková
664. Chlieb, pekárenské výrobky 14,70 € 10.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 513/2012 Rošková
665. Chlieb, pekárenské výrobky 34,05 € 11.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 514/2012 Rošková
666. Ovocie, zelenina 182,41 € 11.09.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.10.2012 515/2012 Rošková
667. Chlieb, pekárenské výrobky 23,55 € 12.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 516/2012 Rošková
668. Mlieko, mliečne výrobky 152,89 € 12.09.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 04.10.2012 517/2012 Rošková
669. Mäso 78,00 € 12.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012 518/2012 Rošková
670. Mäsové výrobky 65,60 € 12.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012 519/2012 Rošková
671. Oprava práčky – výmena špirál /2 ks/ 284,40 € 12.09.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 04.10.2012 142/12 Mgr. Fecura
672. Chlieb, pekárenské výrobky 53,95 € 13.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 520/2012 Rošková
673. Mäso 186,41 € 14.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012 521/2012 Rošková
674. Mäsové výrobky 98,81 € 14.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012 522/2012 Rošková
675. Zákusky 23,43 € 14.09.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 04.10.2012 523/2012 Rošková
677. Trvanlivé potraviny 192,47 € 14.09.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 04.10.2012 524/2012 Rošková
678. Chlieb, pekárenské výrobky 64,41 € 15.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 525/2012 Rošková
679. Chlieb, pekárenské výrobky 21,95 € 17.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 526/2012 Rošková
680. Chlieb, pekárenské výrobky 27,80 € 18.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 527/2012 Rošková
681. Ovocie, zelenina 179,67 € 18.09.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 04.10.2012 528/2012 Rošková
682. Drevené pilíny 19,92 € 18.09.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 04.10.2012 143/12 Mgr. Fecura
683. Chlieb, pekárenské výrobky 16,60 € 19.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 36473219 04.10.2012 529/2012 Rošková
684. Mlieko, mliečne výrobky 242,71 € 19.09.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 04.10.2012 530/2012 Rošková
685. Mäsové výrobky 14,65 € 19.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012 531/2012 Rošková
686. Mäso 37,24 € 19.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012 532/2012 Rošková
687. Trvanlivé potraviny 520,12 € 19.09.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 04.10.2012 533/2012 Rošková
688. Chlieb, pekárenské výrobky 24,52 € 20.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 534/2012 Rošková
689. Hydina, hydinové výrobky, ryby 265,04 € 20.09.2012 DMJ – Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 04.10.2012 535/2012 Rošková
690. Materiál na údržbu 17,01 € 20.09.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 04.10.2012 144/12 Mgr. Fecura
691. Materiál na údržbu 12,00 € 20.09.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 04.10.2012 145/12 Mgr. Fecura
692. Taniere pre PSS 120,13 € 20.09.2012 Vetro – plus, Hviezdoslavova 33, 010 01 Žilina, IČO 36410896 04.10.2012 146/12 Mgr. Fecura
693. Zákusky, smotana 28,76 € 21.09.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 04.10.2012 536/2012 Rošková
694. Chlieb, pekárenské výrobky 17,32 € 21.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 537/2012 Rošková
695. Mäso 195,72 € 21.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012 538/2012 Rošková
696. Mäsové výrobky 98,53 € 21.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 04.10.2012 539/2012 Rošková
697. Chlieb, pekárenské výrobky 73,35 € 22.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 04.10.2012 540/2012 Rošková
698. Chlieb, pekárenské výrobky 32,22 € 24.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.10.2012 541/2012 Rošková
699. Chlieb, pekárenské výrobky 23,25 € 25.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.10.2012 542/2012 Rošková
700. Ovocie, zelenina 164,04 € 25.09.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 08.10.2012 543/2012 Rošková
701. Čistiace prostriedky 367,99 € 25.09.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 08.10.2012 147/12 Mgr. Fecura
702. Drevené pilíny 19,92 € 26.09.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Palárková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 08.10.2012 148/12 Mgr. Fecura
703. Dodané DHNM /lopata, svietidlo, rebrík/ 177,12 € 26.09.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 08.10.2012 149/12 Mgr. Fecura
704. Materiál na údržbu 5,84 € 26.09.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 08.10.2012 150/12 Mgr. Fecura
705. Chlieb, pekárenské výrobky 21,40 € 26.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.10.2012 544/2012 Rošková
706. Mäso 66,37 € 26.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.10.2012 545/2012 Rošková
707. Mäsové výrobky 85,81 € 26.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 08.10.2012 546/2012 Rošková
708. Chlieb, pekárenské výrobky 12,80 € 27.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.10.2012 547/2012 Rošková
709. Zákusky 22,77 € 28.09.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 08.10.2012 548/2012 Rošková
710. Chlieb, pekárenské výrobky 30,60 € 28.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 08.10.2012 549/2012 Rošková
711. Mäso 192,06 € 28.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.10.2012 550/2012 Rošková
712. Mäsové výrobky 63,01 € 28.09.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 09.10.2012 551/2012 Rošková
713. Chlieb, pekárenské výrobky 57,24 € 29.09.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 09.10.2012 552/2012 Rošková
714. Ovocie, zelenina 178,05 € 02.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.10.2012 553/2012Rošková
715. Chlieb, pekárenské výrobky 15,65 € 02.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 554/2012 Rošková
716. Chlieb, pekárenské výrobky 28,05 € 02.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 554A/2012 Rošková
717. Trvanlivé potraviny 1,80 € 02.10.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 16.10.2012 555/2012 Rošková
718. Chlieb, pekárenské výrobky 20,08 € 03.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 556/2012 Rošková
719. Mlieko, mliečne výrobky 311,29 € 03.10.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.10.2012 556A/2012 Rošková
720. Trvanlivé potraviny 1 067,11 € 03.10.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.10.2012 557/2012 Rošková
721. Mäso 32,39 € 03.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012 558/2012 Rošková
722. Mäsové výrobky 83,98 € 03.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012 559/2012 Rošková
723. Hydina, hydinové výrobky, ryby 164,86 € 04.10.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 16.10.2012 560/2012 Rošková
724. Chlieb, pekárenské výrobky 19,20 € 04.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 561/2012 Rošková
725. Chlieb, pekárenské výrobky 23,74 € 05.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 562/2012 Rošková
726. Mäso 121,33 € 05.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012 563/2012 Rošková
727. Mäsové výrobky 82,63 € 05.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012 564/2012 Rošková
728. Zákusky 22,77 € 05.10.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 16.10.2012 565/2012 Rošková
729. Materiál na údržbu 1,96 € 05.10.2012 Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 16.10.2012 151/12 Mgr. Fecura
730. Chlieb, pekárenské výrobky 56,90 € 06.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 566/2012 Rošková
731. Chlieb, pekárenské výrobky 37,05 € 08.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 567/2012 Rošková
732. Kancelársky materiál 152,51 € 08.10.2012 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 16.10.2012 152/12 Mgr. Fecura
733. Chlieb, pekárenské výrobky 19,80 € 09.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 568/2012 Rošková
734. Ovocie, zelenina 230,68 € 09.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 16.10.2012 569/2012 Rošková
735. Chlieb, pekárenské výrobky 28,60 € 10.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 570/2012 Rošková
736. Trvanlivé potraviny 529,65 € 10.10.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 16.10.2012 571/2012 Rošková
737. Mäsové výrobky 139,61 € 10.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012 572/2012 Rošková
738. Mäso 129,68 € 10.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012 573/2012 Rošková
739. Mlieko, mliečne výrobky 259,52 € 10.10.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 16.10.2012 574/2012 Rošková
740. Drevené pilíny 31,86 € 10.10.2012 Drevovýroba – Dub Miroslav, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567677 16.10.2012 153/12 Mgr. Fecura
741. Drevené pilíny 19,92 € 10.10.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 16.10.2012 154/12 Mgr. Fecura
742. Laboratórna analýza pitnej vody 135,35 € 11.10.2012 Výchdoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 16.10.2012 155/12 Mgr. Fecura
743. Laboratórna analýza odpadovej vody 42,41 € 11.10.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 16.10.2012 156/12 Mgr. Fecura
744. Chlieb, pekárenské výrobky 24,97 € 11.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 575/2012 Rošková
745. Chlieb, pekárenské výrobky 13,20 € 12.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 16.10.2012 576/2012 Rošková
746. Mäso 142,39 € 12.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012 577/2012 Rošková
747. Mäsové výrobky 110,47 € 12.10.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 16.10.2012 578/2012 Rošková
748. Zákusky 25,79 € 12.10.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 16.10.2012 579/2012 Rošková
749. Údržbársky materiál 5,84 € 12.10.2012 Ing. Stanislav Gramata PhD., PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.10.2012 157/12 Mgr. Fecura
750. Chlieb, pekárenské výrobky 73,33 € 13.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 580/2012 Rošková
751. Chlieb, pekárenské výrobky 19,10 € 15.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 581/2012 Rošková
752. Údržbársky materiál 33,78 € 16.10.2012 Ing. Stanislav Gramata, PhD. PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 30.10.2012 158/12 Mgr. Fecura
753. Drevené pilíny 19,92 € 16.10.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 30.10.2012 159/12 Mgr. Fecura
754. Chlieb, pekárenské výrobky 36,40 € 16.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 582/2012 Rošková
755. Ovocie, zelenina 135,96 € 16.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.10.2012 583/2012 Rošková
756. Ovocie, zelenina 8,20 € 16.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.10.2012 583A/2012 Rošková
757. Chlieb, pekárenské výrobky 19,95 € 17.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 584/2012 Rošková
758. Mlieko, mliečne výrobky 213,94 € 17.10.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.10.2012 585/2012 Rošková
759. Mäsové výrobky 30,89 € 17.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012 586/2012 Rošková
760. Mäso 57,55 € 17.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012 587/2012 Rošková
761. Chlieb, pekárenské výrobky 51,23 € 18.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 588/2012 Rošková
762. Hydina, hydinové výrobky, ryby 302,40 € 18.10.2012 DMJ-Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 30.10.2012 589/2012 Rošková
763. Chlieb, pekárenské výrobky 34,05 € 19.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 590/2012 Rošková
764. Mäso 225,49 € 19.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012 591/2012 Rošková
765. Mäsové výrobky 115,99 € 19.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012 592/2012 Rošková
766. Trvanlivé potraviny 601,26 € 19.10.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.10.2012 593/2012 Rošková
767. Zákusky 26,50 € 19.10.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 30.10.2012 594/2012 Rošková
768. Chlieb, pekárenské výrobky 69,00 € 20.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 596/2012 Rošková
769. Chlieb, pekárenské výrobky 46,22 € 22.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 597/2012 Rošková
770. Elektrická trojrúrová pec s príslušenstvom /1 ks/, elektrické varidlo /1 ks/ 5 005,00 € 22.10.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 30.10.2012 160/12 Mgr. Fecura
771. Čistiace prostriedky 307,25 € 22.10.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 30.10.2012 161/12 Mgr. Fecura
772. Drevené pilíny 19,92 € 23.10.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 30.10.2012 162/12 Mgr. Fecura
773. Chlieb, pekárenské výrobky 20,55 € 23.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 598/2012 Rošková
774. Ovocie, zelenina 915,36 € 23.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.10.2012 599/2012 Rošková
775. Chlieb, pekárenské výrobky 19,90 € 24.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 601/2012 Rošková
776. Mlieko, mliečne výrobky 256,48 € 24.10.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 30.10.2012 602/2012 Rošková
777. Mäso 52,08 € 24.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012 603/2012 Rošková
778. Mäsové výrobky 32,03 € 24.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012 604/2012 Rošková
779. Trvanlivé potraviny 527,61 € 24.10.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 30.10.2012 605/2012 Rošková
780. Výmena a vyváženie zimných pneumatík na FORD TRANSIT 0,00 € 24.10.2012 Autolanc, Mierová 5157, 066 01 Humenné, IČO 30.10.2012 163/12 Mgr. Fecura
781. Chlieb, pekárenské výrobky 42,40 € 25.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 606/2012 Rošková
782. Chlieb, pekárenské výrobky 16,90 € 26.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 607/2012 Rošková
783. Mäso 204,97 € 26.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012 608/2012 Rošková
784. Mäsové výrobky 64,08 € 26.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 30.10.2012 609/2012 Rošková
785. Zákusky 26,07 € 26.10.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČ0 45945802 12.11.2012 611/2012 Rošková
786. Chlieb, pekárenské výrobky 65,21 € 27.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 612/2012 Rošková
787. Chlieb, pekárenské výrobky 31,30 € 29.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 613/2012 Rošková
788. Chlieb, pekárenské výrobky 20,05 € 30.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 30.10.2012 614/2012 Rošková
789. Ovocie, zelenina 84,05 € 30.10.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 30.10.2012 615/2012 Rošková
790. Chlieb, pekárenské výrobky 60,50 € 31.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.10.2012 616/2012 Rošková
791. Mäsové výrobky 82,37 € 31.10.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.10.2012 617/2012 Rošková
792. Hydina, hydinové výrobky, ryby 336,98 € 31.10.2012 DMJ-Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.10.2012 618/2012 Rošková
793. Droždie 3,12 € 31.10.2012 DMJ-Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.10.2012 618A/2012 Rošková
794. Mlieko, mliečne výrobky 202,66 € 3/2012 31.10.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.10.2012 619/2012 Rošková
795. Chlieb, pekárenské výrobky 29,90 € 31.10.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.11.2012 620/2012 Rošková
796. Mäso 161,92 € 02.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012 621/2012 Rošková
797. Mäsové výrobky 104,65 € 02.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012 622/2012 Rošková
798. Stoly, stoličky – set 9 ks na odd. II. 1 161,00 € 02.11.2012 Tempo Kondela, Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, IČO 36409154 12.11.2012 164/12 Mgr. Fecura
799. Chlieb, pekárenské výrobky 53,90 € 03.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.11.2012 623/2012 Rošková
800. Chlieb, pekárenské výrobky 12,70 € 05.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.11.2012 624/2012 Rošková
801. Chlieb, pekárenské výrobky 20,05 € 06.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.11.2012 625/2012 Rošková
802. Ovocie, zelenina 121,94 € 06.11.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 12.11.2012 626/2012 Rošková
803. Chlieb, pekárenské výrobky 31,00 € 07.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.11.2012 627/2012 Rošková
804. Mlieko, mliekárenské výrobky 293,05 € 07.11.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humené, IČO 36446190 12.11.2012 628/2012 Rošková
805. Mäsové výrobky 54,55 € 07.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012 629/2012 Rošková
806. Mäso 41,34 € 07.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012 630/2012 Rošková
807. Chlieb, pekárenské výrobky 19,60 € 08.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.11.2012 631/2012 Rošková
808. Náplň plyn 33 kg /2 ks/ 120,00 € 08.11.2012 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 12.11.2012 165/12 Mgr. Fecura
809. Dvojpekáč do kuchyne 41,20 € 08.11.2012 Jozef Marinič – E.S.O. plus, Pčolinská 2724, 069 01 Snina, IČO 10672141 12.11.2012 166/12 Mgr. Fecura
810. Skrine lekárske /2ks/ a skriňa na spisy /1 ks/ 0,00 € 08.11.2012 AKD s r.o., Bratislavská 82/16, 924 01 Galanta, IČO 44865058 12.11.2012 167/12 Mgr. Fecura
811. Oprava automatickej práčky Electrolux 119,63 € 08.11.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 12.11.2012 168/12 Mgr. Fecura
812. Chlieb, pekárenské výrobky 15,65 € 09.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 36473219 12.11.2012 632/2012 Rošková
813. Trvanlivé potraviny 630,35 € 09.11.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 12.11.2012 633/2012 Rošková
814. Mäso 204,31 € 09.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012 634/2012 Rošková
815. Mäsové výrobky 76,61 € 09.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.11.2012 635/2012 Rošková
816. Zákusky 25,74 € 09.11.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 12.11.2012 636/2012 Rošková
817. Chlieb, pekárenské výrobky 76,65 € 10.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.11.2012 637/2012 Rošková
818. Chlieb, pekárenské výrobky 37,35 € 12.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.11.2012 638/2012 Rošková
819. Web hosting, obnova domény 95,95 € 12.11.2012 Atlantis systems s r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO 35844230 28.11.2012 169/12 Mgr. Fecura
820. Vývoz VKK /2ks/ 505,31 € 12.11.2012 Verejnoprospešné služby, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 28.11.2012 170/12 Mgr. Fecura
821. Chlieb, pekárenské výrobky 14,70 € 13.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 639/2012 Rošková
822. Ovocie, zelenina 108,79 € 13.11.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.11.2012 640/2012 Rošková
823. Madlo na odd. I /17 m/ 221,00 € 13.11.2012 Andrejčík Š. – EZZUM stolárstvo, Mierova 1868, 069 01 Snina, IČO 30625653 28.11.2012 171/12 Mgr. Fecura
824. Materiál do kuchyne 90,00 € 13.11.2012 Anna Plišková – Andrea, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 28.11.2012 172/12 Mgr. Fecura
825. Chlieb, pekárenské výrobky 20,05 € 14.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 641/2012 Rošková
826. Mäsové výrobky 46,93 € 14.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2012 642/2012 Rošková
827. Mäso 103,55 € 14.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2012 643/2012 Rošková
828. Mlieko, mliečne výrobky 289,79 € 14.11.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.11.2012 644/2012 Rošková
829. Chlieb, pekárenské výrobky 21,45 € 15.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 645/2012 Rošková
830. Hydina, hydinové výrobky, ryby 161,05 € 15.11.2012 DMJ-Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 28.11.2012 646/2012 Rošková
831. Chlieb, pekárenské výrobky 16,95 € 16.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 647/2012 Rošková
832. Mäso 228,66 € 16.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2012 648/2012 Rošková
833. Mäsové výrobky 96,95 € 16.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2012 649/2012 Rošková
834. Zákusky 26,07 € 16.11.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 28.11.2012 650/2012 Rošková
835. Drevené pilíny 19,92 € 16.11.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.11.2012 173/12 Mgr. Fecura
836. Prenájom montážnej plošiny, úprava zelene 60,00 € 16.11.2012 Ing. Jana Maďarčiková M&J, Strojárska 1831/92, 069 01 Snina, IČO 46628681 28.11.2012 174/12 Mgr. Fecura
837. Čistiace prostriedky 658,83 € 16.11.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 28.11.2012 175/12 Mgr. Fecura
838. Chlieb, pekárenské výrobky 69,46 € 17.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 652/2012 Rošková
839. Chlieb, pekárenské výrobky 17,21 € 19.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 653/2012 Grecková
840. Drevené pilíny 19,92 € 19.11.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.11.2012 176/12 Mgr. Fecura
841. Chlieb, pekárenské výrobky 17,21 € 20.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 654/2012 Grecková
842. Ovocie, zelenina 118,09 € 20.11.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.11.2012 655/2012 Rošková
843. Chlieb, pekárenské výrobky 23,75 € 21.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 656/2012 Rošková
844. Mlieko, mliečne výrobky 219,44 € 21.11.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.11.2012 657/2012 Grecková
845. Mäsové výrobky 39,74 € 21.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2012 658/2012 Grecková
846. Mäso 79,33 € 21.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2012 659/2012 Grecková
847. Chlieb, pekárenské výrobky 18,20 € 22.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 660/2012 Grecková
848. Chlieb, pekárenské výrobky 14,55 € 23.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 661/2012 Grecková
849. Mäso 183,55 € 23.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2012 662/2012 Grecková
850. Mäsové výrobky 83,57 € 23.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.11.2012 663/2012 Grecková
851. Trvanlivé potraviny 738,27 € 23.11.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 28.11.2012 664/2012 Grecková
852. Zákusky 22,77 € 23.11.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec č. 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 28.11.2012 665/2012 Grecková
853. Chlieb, pekárenské výrobky 67,60 € 24.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 666/2012 Grecková
854. Chlieb, pekárenské výrobky 46,05 € 26.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 667/2012 Grecková
855. Chlieb, pekárenské výrobky 12,65 € 27.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 668/2012 Grecková
856. Ovocie, zelenina 123,04 € 27.11.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.11.2012 669/2012 Grecková
857. Drevené pilíny 19,92 € 27.11.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.11.2012 177/12 Mgr. Fecura
858. Chlieb, pekárenské výrobky 22,80 € 28.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.11.2012 670/2012 Grecková
859. Laboratórny rozbor 2 vzoriek hotových pokrmov 94,00 € 28.11.2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov, IČO 00610992 07.12.2012 178/12 Mgr. Fecura
860. Mlieko, mliečne výrobky 211,14 € 28.11.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 07.12.2012 671/2012 Grecková
861. Mäsové výrobky 74,06 € 28.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2012 672/2012 Grecková
862. Mäso 61,57 € 28.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 07.12.2012 673/2012 Grecková
863. Chlieb, pekárenské výrobky 19,55 € 29.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.12.2012 674/2012 Grecková
864. Hydina, hydinové výrobky, ryby 221,56 € 29.11.2012 DMJ-Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 12.12.2012 675/2012 Grecková
865. Chlieb, pekárenské výrobky 12,65 € 30.11.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.12.2012 676/2012 Grecková
866. Mäsové výrobky 92,75 € 30.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2012 677/2012 Grecková
867. Mäso 106,75 € 30.11.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2012 678/2012 Grecková
868. Zákusky 23,10 € 30.11.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 12.12.2012 679/2012 Rošková
869. Chlieb, pekárenské výrobky 60,80 € 01.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.12.2012 680/2012 Rošková
870. Chlieb, pekárenské výrobky 35,80 € 03.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.12.2012 681/2012 Rošková
871. Chlieb, pekárenské výrobky 19,75 € 04.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.12.2012 682/2012 Rošková
872. Ovocie, zelenina 101,45 € 04.12.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 34822615 12.12.2012 683/2012 Rošková
873. Kancelársky materiál 141,41 € 04.12.2012 Ing. Mária Kirňaková – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 12.12.2012 179/12 Mgr. Fecura
874. Materiál na údržbu 20,40 € 05.12.2012 Suptrans G.T.M., s r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 12.12.2012 180/12 Mgr. Fecura
875. Materiál na údržbu 74,41 € 05.12.2012 Ing. Stanislav Gramata – PROVING, Vihorlatská 1428, 069 01 Snina, IČO 10672028 12.12.2012 181/12 Mgr. Fecura
876. Chlieb, pekárenské výrobky 26,75 € 05.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.12.2012 684/2012 Rošková
877. Mlieko, mliečne výrobky 212,90 € 05.12.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 12.12.2012 685/2012 Rošková
878. Mäsové výrobky 82,68 € 05.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2012 686/2012 Rošková
879. Mäso 63,95 € 05.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2012 687/2012 Rošková
880. Chlieb, pekárenské výrobky 12,75 € 06.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.12.2012 688/2012 Rošková
881. Chlieb, pekárenské výrobky 34,15 € 07.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 12.12.2012 689/2012 Rošková
882. Nový informačný systém ISPIN2 485,00 € 07.12.2012 Asseco Solutions, Bárdošová 2, 821 03 Bratislava, IČO 00602311 12.12.2012 182/12 Mgr. Fecura
883. BOO pre zamestnancov 165,90 € 07.12.2012 Annna Plišková – ANDREA, Centrum 2746, 069 01 Snina, IČO 37002864 12.12.2012 183/12 Mgr. Fecura
884. Olej pre motorové vozidla 89,52 € 07.12.2012 Vladimír Chaľ – LUVA, Puškinová 257/20, 069 01 Snina, IČO 34295976 12.12.2012 184/12 Mgr. Fecura
885. Mäso 244,18 € 07.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2012 690/2012 Rošková
886. Mäsové výrobky 95,48 € 07.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 12.12.2012 691/2012 Rošková
887. Trvanlivé potraviny 1 000,46 € 07.12.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 12.12.2012 692/2012 Rošková
888. Zákusky 24,45 € 07.12.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 25.12.2012 693/2012 Rošková
889. Chlieb, pekárenské výrobky 58,11 € 08.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.12.2012 694/2012 Rošková
890. Drevené pilíny 19,92 € 08.12.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 25.12.2012 185/12 Mgr. Fecura
891. Chlieb, pekárenské výrobky 32,60 € 10.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.12.2012 695/2012 Rošková
892. Uhlie kocka orech /85 q/ 1 632,00 € 10.12.2012 UHLIAR – Štefan Harbuľák, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 25.12.2012 186/12 Mgr. Fecura
893. Uhlie orech kocka /43 q/ 825,60 € 11.12.2012 UHLIAR – Štefan Harbuľák, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 25.12.2012 187/12 Mgr. Fecura
894. Chlieb, pekárenské výrobky 26,85 € 11.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.12.2012 696/2012 Rošková
895. Ovocie, zelenina 164,04 € 11.12.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 25.12.2012 697/2012 Rošková
896. Chlieb, pekárenské výrobky 21,30 € 12.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 25.12.2012 698/2012 Rošková
897. Mäsové výrobky 58,90 € 12.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.12.2012 699/2012 Rošková
898. Mäso 98,11 € 12.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 25.12.2012 700/2012 Rošková
899. Mlieko, mliečne výrobky 257,15 € 12.12.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.12.2012 701/2012 Rošková
900. Drevené pilíny 31,86 € 12.12.2012 Drevovýroba – Dub Miro, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 31.12.2012 188/12 Mgr. Fecura
901. Drevené pilíny 19,92 € 12.12.2012 DREVPOR – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.12.2012 189/12 Mgr. Fecura
902. Palivové drevo /32 prm./ 1 267,20 € 12.12.2012 Juraj Džupinka, 069 01 Pichné 68, IČO 33673217 31.12.2012 190/12 Mgr. Fecura
903. Drevené pilíny /2 t/ 50,00 € 12.12.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenova 8, IČO 40117243 31.12.2012 191/12 Mgr. Fecura
904. Chlieb, pekárenské výrobky 16,30 € 13.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 702/2012 Rošková
905. Chlieb, pekárenské výrobky 17,27 € 14.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 703/2012 Rošková
906. Mäso 207,06 € 14.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2012 704/2012 Rošková
907. Mäsové výrobky 60,28 € 14.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2012 705/2012 Rošková
908. Palivové drevo 1 267,20 € 14.12.2012 Juraj Džupinka, 069 01 Pichné 68, IČO 33673217 31.12.2012 192/12 Mgr. Fecura
909. Chlieb, pekárenské výrobky 72,60 € 15.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 706/2012 Rošková
910. Chlieb, pekárenské výrobky 20,15 € 15.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 707/2012 Rošková
911. Hydiny, hydinové výrobky, ryby 456,91 € 17.12.2012 DMJ – Market s r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 29.01.2013 708/2012 Rošková
912. Studňa a rozvody vody 9 569,00 € 17.12.2012 Ing. Koroľ Pavol – KG STAV, Gen. Svobodu 2489/43, 069 01 Snina, IČO 17223679 31.12.2012 193/12 Mgr. Fecura
913. Kancelársky materiál 305,90 € 18.12.2012 DECOMP s r.o., Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 31.12.2012 194/12 Mgr. Fecura
914. Údržbársky materiál 16,90 € 18.12.2012 Jozef Marinič – E.S.O. plus, Pčolinská 2724, 069 01 Snina, IČO 10672141 31.12.2012 195/12 Mgr. Fecura
915. Chlieb, pekárenské výrobky 42,40 € 18.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 709/2012 Rošková
916. Ovocie, zelenina 172,13 € 18.12.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.12.2012 710/2012 Rošková
917. Chlieb, pekárenské výrobky 13,35 € 19.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 711/2012 Rošková
918. Mlieko, mliečne výrobky 491,72 € 19.12.2012 GVP s r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.12.2012 712/2012 Rošková
919. Trvanlivé potraviny 2 076,80 € 19.12.2012 INMEDIA s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.12.2012 713/2012 Rošková
920. Mäso 39,71 € 19.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2012 714/2012 Rošková
921. Mäsové výrobky 47,50 € 19.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2012 715/2012 Rošková
922. Čistiace potreby 38,08 € 19.12.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.12.2012 196/12 Mgr. Fecura
923. Náplň PB 33 kg 120,00 € 20.12.2012 Šteňko Pavel, Laborecká 31, 066 01 Humenné, IČO 44271204 31.12.2012 197/12 Mgr. Fecura
924. Chlieb, pekárenské výrobky 16,30 € 20.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 716/2012 Rošková
926. Vianočné balíčky pre prijímateľov soc. služby 240,50 € 20.12.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.12.2012 717A/2012 Rošková
925. Chlieb, pekárenské výrobky 19,90 € 21.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 717/2012 Rošková
927. Mäsové výrobky 213,46 € 21.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2012 718/2012 Rošková
928. Mäso 164,69 € 21.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2012 719/2012 Rošková
929. Zákusky 115,84 € 21.12.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.12.2012 720/2012 Rošková
930. Chlieb, pekárenské výrobky 55,70 € 22.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 721/2012 Rošková
931. Chlieb, pekárenské výrobky 124,60 € 24.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 722/2012 Rošková
932. Chlieb, pekárenské výrobky 19,70 € 27.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 723/2012 Rošková
933. Chlieb, pekárenské výrobky 16,26 € 28.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 724/2012 Rošková
934. Mäso 213,17 € 28.12.2012 Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.12.2012 725/2012 Rošková
935. Mäsové výrobky 169,78 € 28.12.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.12.2012 726/2012 Rošková
936. Chlieb, pekárenské výrobky 61,50 € 29.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 727/2012 Rošková
937. Chlieb, pekárenské výrobky 29,90 € 31.12.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.12.2012 728/2012 Rošková
938. Zákusky 30,00 € 31.12.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.12.2012 729/2012 Rošková