Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková
hodnota
v €
Zmluva Objednávka Došlo dňa Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené
042011 pokladka dlažby a oobnovenie stien v jedálni klientov 4 976,50 € 69/11 Mgr.Fecura 07.07.2011 Ján Ivaniš, 072 64 Ruský Hrabovec 36, IČO 44435525 30.12.2011
7234089310 elektrická energia 1 482,78 € 5100308010 Mgr. Fecura 11.07.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 30.12.2011
110100777 dodané trvanlivé potraviny 1 018,98 € 348/11 Grecková 15.07.2011 Maciboba – Miron-EX, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 30.12.2011
7437591471 elektrická energia 1 546,00 € 5100308010 Mgr. Fecura 01.08.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 30.12.2011
7250099758 elektrická energia 1 465,54 € 5100308010 MRG. Fecura 09.08.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 30.12.2011
110100876 dodané trvanlivé potraviny 1 053,45 € 403/11 Grecková 12.08.2011 Maciboba – Miron-EX, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 30.12.2011
7217098335 elektrická energia 1 482,22 € 5100308010 Mgr. Fecura 10.09.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 30.12.2011
FV110001 palivové drevo mix 1 800,00 € 106/11 Mgr. Fecura 27.09.2011 PharmDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 30.12.2011
011011101 dodané trvanlivé potraviny 1 034,67 € 507/11 Grecková 14.10.2011 Maciboba – Miron-EX, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 30.12.2011
2290016358 elektrická energia 1 539,11 € 5100308010 Mgr. Fecura 14.10.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 30.12.2011
110012 oprava havarijného stavu teplovodov ÚVK v priestoroch kotolne 2 212,54 € 108/11 Mgr. Fecura 24.10.2011 Bauteka, s.r.o., Vajanského 2441/13, 069 01 Snina, IČO 46167447 30.12.2011
2210004319 elektrická energia 1 546,00 € 5100308010 Mgr. Fecura 07.11.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 30.12.2011
2290016358 elektrická energia 2 133,32 € 5100308010 Mgr. Fecura 10.11.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 30.12.2011
110013 palivové drevo mix 1 040,00 € 122/11 Mgr. Fecura 30.11.2011 PharmDr. Maroš Nebesník, 1. mája 2049/13, 069 01 Snina, IČO 35530073 30.12.2011
110042 montážne práce spojené s dodávkou 3 ks odsaváčov pár v objekte kuchyne CSS 5 042,00 € 096/11 Mgr. Fecura 08.12.2011 Klimonta, s.r.o., Študentská 1442, 069 01 Snina, IČO 45594015 30.12.2011
2290016358 elektrická energia 2 199,40 € 5100308010 Mgr. Fecura 08.12.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36211222 30.12.2011
110101435 dodané trvanlivé potraviny 1 148,23 € 657/11 Grecková 16.12.2011 Maciboba – Miron-EX, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 30.12.2011
23/2011 vykonané revízie el.zariadení – kuchyňa, pračovňa, odd.1, odd.2, odd.3, vrátane odstránenia závad 4 071,47 € 136/11 Mgr. Fecura 23.12.2011 Vacula Vladimír, Dobrianskeho 65, 066 01 Humenné, IČO 34976400 30.12.2011
20110135 výroba drevených postelí s matracom (masív) 8 889,00 € 124/11 Mgr. Fecura 23.12.2011 Štefan Andrejčík – EZZUM, Mierová 1863/27, 069 01 Snina, IČO 30625653 30.12.2011
110101490 dodané trvanlivé potraviny 1 887,69 € 685/11 Grecková 29.12.2011 Maciboba – Miron-EX, Pčolinská 2063, 069 01 Snina, IČO 34291890 30.12.2011