Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods.5 sú taxatívne vymenované náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené  v § 16 až 18, ktoré je pre poskytovaný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie a na činnosti uvedené v § 61 ods. 9 zákona o sociálnych službách.

Rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady DSS a ŠZ za rok 2019

Rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady DSS a ŠZ za rok 2018

Rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady DSS a ŠZ za rok 2017